Vyhledat firmu v regionu Jižní Valašsko a Vsetínsko          

Partneři webuPRÁVNÍ PORADNA


Reklama
Mediální partneři:


Vyhledávání

TOPlist od 1.1.2007
TOPlistAKTUALITY
Valašské Příkazy se připojí ke kanalizaci
11.09.2017
ZLÍNSKÝ KRAJ: Dalších 12 obcí ve Zlínském kraji bude mít nové vodovody a kanalizace

 

Přidělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 13 obcím, a to v souhrnné výši 17,447 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila zastupitelstvu jejich schválení. Tyto finanční prostředky obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění či zvýšení množství čištěných odpadních vod.

„Podpořili jsme například výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Zádveřice - Raková, odkanalizování obce Sazovice, rozšíření splaškové kanalizace ve Zděchově nebo druhou etapu projektu kanalizace a čistírny odpadních vod v Halenkovicích," sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

O dotace si mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel, svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel nebo místní části do 1 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun. Celkově bylo podáno 16 žádosti, z nichž 13 úspěšně prošlo hodnocením.

Práce na kanalizaci              foto: Obec Valašské Příkazy

Ke kanalizaci se připojí i obec Valašské Příkazy, kde aktuálně probíhají stavební práce. V obci budují síť o délce přibližně 3,5 km, která se v Poteči připojí k již stávajícímu systému a ve východní části katastru obce se počítá s připojením kanalizace ze Študlova. Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 11. září.

„Obec Valašské Příkazy pořídila a zafinancovala všem připojovaným domácnostem projektovou dokumentaci na domovní přípojky, včetně stavebního povolení. Výsledná cena realizace stavby je 25 592 780 Kč včetně DPH. Termín realizace je stanoven do 31. 12. 2017," uvedla starostka obce Valašské Příkazy Oldřiška Vaňková.

Obec získala dotaci od Ministerstva zemědělství ve výši 17 914 000,- Kč, příspěvek od Zlínského kraje činí 2 559 000,-Kč. Tyto dotační podpory byly klíčové, neboť ze svého rozpočtu by obec financování nebyla schopna utáhnout. „Zbývající část 20% bude obec hradit z pětimilionového úvěru, který jsme si pro tento účel zřídili a budeme jej splácet 12 let. Do splacení úvěru je nutné počítat s výrazným omezením jiných investičních akcí v obci," dodala Oldřiška Vaňková.

 

Seznam podpořených projektů:
Valašské Příkazy - Kanalizace Valašské Příkazy
Sazovice - Odkanalizování
Zděchov - Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov - I. etapa
Vlčková - Propojení vrtu č. 3 s vodojemem
Podhradí - Vybudování kanalizace v obci Podhradí - II. etapa
Březová - Vodní zdroj pro obec Březová
Veselá - Kanalizace v lokalitě Drahy s napojením na ČOV Slušovice, k.ú. Veselá
Topolná - Vodovod v ulici Nad Školou
Halenkovice - Kanalizace a ČOV Halenkovice - II. etapa
Police - Stavební lokalita Výpusta - Police, I. Etapa, SO 02, SO 03
Hostišová - Pilotní projekt - čištění odpadních vod z RD a obecního úřadu v jihovýchodní části obce
Zádveřice-Raková - Výstavba vodovodu a kanalizace v obci
Žlutava - Prodloužení vodovodu k místní části Žlaby - II. etapa

-red-
-inzerce-
 Prezentujeme módnost a kvalitu značek * Street One, Broadway, Garcia, Tamaris, Caprice, Rieker, Bugatti -reklama-TOP REKLAMA

Praktické informace

Doporučujeme: Schody z masivu | Vřetenové schody | Okna, dveře Janošík | Dubové postele | Mlynářské, modulové, segmentové schodiště | Nejlevnější podlahy | Levné stavebnicové schody
Schody a schodiská svojpomocne | Vonkajšie oceľové schody | Schody do podkrovia | Drevené schodiská | Schody mlynářské