Vyhledat firmu v regionu Jižní Valašsko a Vsetínsko          

Partneři webuPRÁVNÍ PORADNA


Reklama
Mediální partneři:


Vyhledávání

TOPlist od 1.1.2007
TOPlistAKTUALITY
Spolky mohou předkládat žádosti o dotace
12.09.2017
VALAŠSKÉ KLOBOUKY: Spolkům by mohla směřovat podpora až celkem 610 tisíc korun

 

Program Spolupráce, který město Valašské Klobouky vypisuje k podpoře zdejších spolků a jejich činnosti, otevírá příjem žádostí o dotaci na rok 2018. Finance bude možné získat jednak na celoroční činnost spolků, jednak na realizaci jejich projektů v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, školství či životního prostředí. Žádosti budou přijímány do 7. října.

„Pro příští rok bychom v programu Spolupráce rádi navýšili celkový objem poskytovaných prostředků. Pokud návrhu rady města vysloví souhlas i zastupitelstvo, mohla by spolkům směřovat podpora až 610 tisíc korun, tedy o 65 tisíc více než v roce letošním," vyjádřila starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková. „Komise na podporu spolkové činnosti navrhla navýšení dotací především v oblasti kultury, a to z důvodu velkého množství kvalitních projektů, které jsou v posledních letech předkládány. Letos mohly spolky získat dotaci na kulturu v maximální výši 30 tisíc, příští rok by to mohlo být o 5 tisíc více," poznamenala.

              Městský úřad Valašské Klobouky

Spolky mohou podávat vždy jednu žádost o příspěvek na celoroční činnost a jednu žádost o podporu svého projektu s různorodým zaměřením. Pro rok 2018 se vypisují následující dotační tituly:
1. Oblast kultury: dotace maximálně 35 tisíc korun (uspořádání konkrétní akce na území města, mezinárodní kulturní spolupráce, nové formy umění, akce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity, výdaje na reprezentaci spolku, koncerty, divadla a další).
2. Oblast cestovního ruchu: dotace maximálně 20 tisíc korun (aktivity spojené s činností a propagací města a rozvoje cestovního ruchu, akce s dětmi a mládeží, vytváření míst a potenciálu pro cestovní ruch prostřednictvím akcí, volnočasových aktivit, rozvoj cykloturistiky a cyklotras, vytváření turistických stezek a další).
3. Oblast sportu: dotace maximálně 20 tisíc korun (akce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity, startovné, registrační poplatky, výstroj, doprava, cestovné, soustředění, mládežnický sport, odměny dětí a mládeže za reprezentaci města a další).
4. Oblast spolupráce spolků se školstvím: dotace maximálně 30 tisíc korun (akce spolků na podporu školství, spolupráce se školami, školními kluby, sdružením rodičů a s třídami, nové formy vzdělávání, akce s dětmi a mládeží, společenské akce pro školní mládež, reprezentace a propagace školy a města a další)
5. Oblast životního prostředí: dotace maximálně 30 tisíc korun (environmentální výchova dětí, mládeže a dospělých, ochrana přírody a krajiny, rozvoj územních systémů ekologické stability, ochrana a využití vodních zdrojů, šetření energií, odpadová problematika, životní prostředí ve městě a další)

Příspěvek na celoroční činnost může činit maximálně 10 tisíc korun a má sloužit k pokrytí provozních nákladů či nájmů, k údržbě a vybavení prostor pro spolkovou činnost, k zajištění účasti na akcích a soutěžích, úhradám poštovného, nájmů a dalších.

Podmínky dotačního programu Spolupráce včetně předepsaného formuláře žádosti spolky naleznou zde na webu města Valašské Klobouky. Kontaktní osobou pro vyřizování žádostí je Hana Slabiková, tel. 577 311 158, e-mail slabikova@mu-vk.cz. Předložené žádosti budou posouzeny komisí na podporu spolkové činnosti a poté budou podléhat schválení zastupitelstvem města.

-tz-
-inzerce-
 Prezentujeme módnost a kvalitu značek * Street One, Broadway, Garcia, Tamaris, Caprice, Rieker, Bugatti -reklama-TOP REKLAMA

Praktické informace

Doporučujeme: Schody z masivu | Vřetenové schody | Okna, dveře Janošík | Dubové postele | Mlynářské, modulové, segmentové schodiště | Nejlevnější podlahy | Levné stavebnicové schody
Schody a schodiská svojpomocne | Vonkajšie oceľové schody | Schody do podkrovia | Drevené schodiská | Schody mlynářské