Vyhledat firmu v regionu Jižní Valašsko a Vsetínsko          

Partneři webuPRÁVNÍ PORADNA


Reklama
Mediální partneři:


Vyhledávání

TOPlist od 1.1.2007
TOPlistAKTUALITY
Přehrada Vlachovice, vysílali jsme ŽIVĚ
13.10.2017
ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ: Vysílali jsme informační schůzku věnovanou vodnímu dílu Vlachovice

 

Vítejte u našeho prvního živého vysílání!

Na setkání bude přítomen generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Václav Gargulák, který návštěvníky seznámí s projektem vodního díla Vlachovice, jeho významem a přínosem. Přednese také podrobnosti o studii přírodě blízkých opatření, která je aktuálně zpracovávána.

Informační schůzka začíná v 17:00, místo: kulturní dům Klobučan ve Valašských Kloboukách 

Živé vysílání skončilo. Prohlédněte si záznam (na konci stránky), omluvte prosím technické problémy se zvukem na začátku videa (cca do 12. minuty).

 

Lidé se seznámili s projektem přehrady ve Vlachovicích 

Záměr vodního díla Vlachovice přivedl v pátek 13. října do kulturního domu Klobučan na sedm desítek občanů z Valašskokloboucka. Od zástupců Povodí Moravy lidé vyslechli představení projektu vodního díla Vlachovice, zdůvodnění výběru lokality a rovněž podrobnosti o připravovaných studiích, které se zabývají volnou krajinou, přírodě blízkým opatřením, technickým vztahům, dopravě i využití vody z nádrže.

„Aktuálně se uvažuje nad dvěma variantami vodní nádrže. První z nich by měla výšku hráze 34 metrů, plochu zátopy 157 hektarů a celkový objem 18,5 milionu metrů krychlových. Hráz druhé varianty by pak mohla dosahovat výšky 40 metrů, plocha zátopy 213 hektarů a celkový objem by činil 29,1 milionu metrů krychlových," popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák s tím, že se pracuje spíše s výhodnější druhou variantou, u níž se při pětatřicetiprocentnímu nárůstu vodní hladiny zvýší zásoba vody o 57%. Jednalo by se o zemní sypanou hráz, jejíž napouštění by při zachování minimálních zůstatkových průtoků v tocích trvalo 3 až 4 roky.

Kromě zástupců Povodí Moravy byl přítomen i náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, který přehradě vyjádřil jménem kraje jednoznačnou podporu: „S ohledem na klimatické změny je zbudování vodního díla Vlachovice potřebné, což si uvědomuje jak Zlínský kraj, tak starostové dotčených obcí, kteří deklarují spolupráci při přípravných pracích."

V této fázi už se začaly zpracovávat studie, jež se mají v detailu věnovat nejširším vazbám na krajinu i infrastrukturu. Pro správní obvod obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky byla zadána územní studie volné krajiny. „Řešit bude například účelové komunikace kolem vodní nádrže, přeložku silnice III. třídy z Vlachovy Lhoty do Vysokého Pole, přeložku infrastruktury i systém odkanalizování obcí, jež se nacházejí nad plánovaným vodním dílem," vysvětlila Eliška Olšáková, starostka obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky. Dokument se má dotknout problému eroze půdy, způsobu zemědělského hospodaření i plochám pro rekreaci. Náklady na pořízení územní studie činí 3,6 milionu korun a z 90% je pokryjí prostředky Evropské unie, z 10% pak dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Do července roku 2018 by pak měla být zpracovaná studie, kterou zadalo Povodí Moravy a která se týká přírodě blízkých opatření. Měla by navrhnout mimo jiné využití vody z toků Smolinka a Sviborka, opatření v ploše povodí i na tocích nad a pod nádrží. V přípravě je rovněž technická studie, která prověřuje technickou proveditelnost díla, opatření na čistírnách odpadních vod a kanalizacích, dopravní infrastrukturu, architektonické vazby i udržitelný rozvoj. Její dokončení se předběžně očekává v březnu roku 2019.

V diskusi odborníci zodpověděli dotazy přítomných, kteří se zajímali například o dopad vodního díla na přírodu v regionu nebo o způsob výkupu pozemků. Průběžně aktualizované informace pak budou lidé moci nacházet na webových stránkách Povodí Moravy, kde na projekt vodního díla Vlachovice vznikne samostatný odkaz.

-tz-

 
-inzerce-
 Prezentujeme módnost a kvalitu značek * Street One, Broadway, Garcia, Tamaris, Caprice, Rieker, Bugatti -reklama-TOP REKLAMA

Praktické informace

Doporučujeme: Schody z masivu | Vřetenové schody | Mlynářské, modulové, segmentové schodiště | Nejlevnější podlahy | Schody a schodiská svojpomocne
Vonkajšie oceľové schody | Schodiště svépomocí | Schody na půdu a do podkroví