Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Pustevny obsadí řezbáři s motorovými pilami
Aktuality

 

Beskydský vrchol Pustevny obsadí už tento pátek mistři řezbáři. Profesionálové s mezinárodním renomé vytvoří během víkendové akce Dřevěné Pustevny nejrůznější sochy. Používat k tomu ovšem nebudou pilky, dláta či nože. Ke slovu přijdou silné motorové pily. „Chopí se jich šestice českých a slovenských vítězů soutěže Husky Cup v Německu. Tedy lidé, kteří patří do absolutní špičky mezi řezbáři," upozorňuje ředitelka Destinačního managementu Beskydy - Valašsko Monika Konvičná.

Práce na dílech řezbářského sympozia, které se letos bude konat počtvrté, začnou už v pátek (25. 5.). Předloni vznikaly na Pustevnách dřevořezby typické fauny Beskyd - od hospodářsky chovaných ovcí až po chráněné druhy, jako je tetřev, rys či orel. Letos mají řezbáři za úkol vytvořit stojany na kola. Výsledné práce budou po akci umístěny u spodní stanice lanovky na Pustevny a stanou se tak funkční součástí služeb pro cykloturisty v Beskydech.

 Pustevny

Kromě podívané na obdivuhodnou řezbářskou práci je na víkend na Pustevnách připraven program pro nejširší veřejnost. Po oba víkendové dny nemůže chybět spektrum nejrůznějších zábavných soutěží a také divácky velmi atraktivní speed-carving, tedy soutěž v řezání soch během hodinového časového limitu.

Za pouhých 60 minut musí řezbáři zhotovit a dokončit skulpturu z připraveného neopracovaného špalku. Soutěž začne v sobotu i neděli vždy v 11 hodin a hned po jejím skončení naváže veřejná dražba, ve které si příchozí budou moci vydražit právě vzniklé sochy. Příhozy dražebníků budou začínat na 100 korunách za sochu a úspěch každého řezbáře závisí právě na vydražitelích, tedy na výsledném výnosu za danou dřevořezbu. Vyhrává autor s nejvýše vydraženou prací.

 Pustevenská zoo z dříve vytvořených dřevořezeb je pojatá jako naučná stezka o délce jeden kilometr

Umění a zábavu pro dospělé pochopitelně doplní i atrakce pro děti. Ty se mohou o tomto víkendu těšit na spoustu aktivních her, skákací hrad, hudební zónu nebo lesní dílnu. Z dříve vytvořených dřevořezeb navíc na Pustevnách vzniká nová zábavně naučná stezka „Pustevenská ZOO". Stezka je dlouhá přibližně kilometr a půl a zaujme i menší děti. Na jednotlivých stanovištích jsou umístěny dřevořezby zajíců, rysy, jezevce i medvěda, vše v životní velikosti.

Pustevny jsou jednou z nejoblíbenějších destinací v Beskydech. Letos se nově pyšní také oceněním Fóra cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Nejlepším turistickým počinem pro Beskydy zvolila odborná porota novou horní stanici lanovky na Pustevnách, kterou loni vybudoval provozovatel lanové dráhy a areálu na Pustevnách.

-tz-

2. Klobucké dny vědy a techniky
Aktuality

Kampaň pořádal Klobucký podnikatelský inkubátor spolu s Klobuckou základní školou a dalšími partnery.

 

Stavba cyklostezky na Brumov začne v červnu
Aktuality

 

Město Valašské Klobouky bylo úspěšné v žádosti o dotaci na cyklostezku směrem do Brumova-Bylnice, a tak může po několikaleté přípravě zahájit její výstavbu. Státní fond dopravní infrastruktury podpoří klobouckou etapu mezinárodní cyklostezky Bevlava částkou 8,2 milionu korun, přičemž celkové náklady projektu budou činit 16,2 milionu. Zastupitelé byli s informací o výsledku žádosti seznámeni na úterním zasedání. Stavba cyklostezky začne už v červnu.

„Dvoukilometrová trasa pro cyklisty mezi Valašskými Klobouky a Brumovem - Bylnicí se bude skládat ze dvou úseků cyklostezek a dvou cyklotras. Ty povedou v lokalitách zahrádkářské kolonie a čistírny odpadních vod a budou umožňovat i příjezd vozidel. Státní fond dopravní infrastruktury přitom podporuje pouze výstavbu cyklostezek, na cyklotrasy by bylo možné využít případnou dotaci z operačního programu INTERREG V-A SR - ČR. Žádost jsme zde podávali v březnu společně s Trenčianskou Teplou a výsledky hodnocení by měly být sděleny v horizontu několika týdnů," řekla starostka Eliška Olšáková.

 Kloboucký úsek cyklostezky Bevlava se konečně prodlouží              foto: redakce

Starosta Brumova-Bylnice Zdenek Blanař sdělil, že město má zrealizované dvě etapy cyklostezky na svém území a aktuálně staví úsek směrem na Valašské Klobouky. Připravuje se také úsek z Bylnice na Svatý Štěpán, na který už je vydáno stavební povolení a začít by se mělo v příštím roce. Úsek ze Svatého Štěpána do Sidonie je rozdělen na dvě části, na jednu z nich je již vydáno územní rozhodnutí a v následujícím roce se chystá realizace.  

Dalším bodem jednání zastupitelstva ve Valašských Kloboukách bylo odstranění diagonální komunikace na Masarykově náměstí, kde ovšem zastupitelé nebyli jednotní a usnesení o investiční akci neschválili. „V souvislosti s výsledkem jednání zastupitelstva, kdy nebylo přijato usnesení o realizaci rekonstrukce diagonály, navrhnu, aby se 3 miliony korun alokované na tuto investiční akci přesunuly právě na financování cyklostezky," řekla starostka Eliška Olšáková.

Zastupitelé se dále v programu věnovali připravované studii revitalizace Masarykova náměstí, kde po rozsáhlé diskusi zvolili k dopracování jednu z předkládaných variant. Po dokončení architektem bude studie představena veřejnosti k připomínkování.

-tz-

Vzpomeneme hrdinství rodáka Josefa Valčíka
Aktuality

 

Letos 27. května uplyne 76 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, události, která se dramaticky otiskla do dalšího osudu našeho národa. V pohnuté době jej společně s odbojáři ze skupiny Anthropoid uskutečnil také smolinský rodák Josef Valčík, který za tento čin i se svými spolubojovníky později zaplatil životem. Připomínka oběti jeho i dalších padlých za nacistické okupace se uskuteční v sobotu 26. května u památníku ve Smolině. Zahájena bude v 10 hodin slavnostní bohoslužbou.

 Pietní akt k uctění památky plk. Josefa Valčíka a obětí nacistické okupace

„K účasti na vzpomínkovém setkání zveme nejen občany Smoliny, ale i ostatní veřejnost. Na oběti nacistické okupace i na samotného příslušníka protinacistického odboje a člena výsadkové skupiny Silver A Josefa Valčíka vzpomeneme zádušní mší svatou a pietním aktem u jeho památníku," pozvala starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

Pietní ceremoniál bezprostředně naváže na bohoslužbu a započat bude kladením věnců. Poté zazní slavnostní projevy starostky a hostů a bude uctěna památka obětí. Akt ukončí vzdání vojenských poct a státní hymna.

-tz-

Čtyři měsíce se bude jezdit po objízdné trase
Aktuality

 

V místě stavby bude platit úplná uzavírka s objízdnou trasou přes obec Hostětín.

Silničáři se chystají rekonstruovat silniční most ev. č. 495-034, převádějícího silnici II/495 nad železniční tratí č. 341 „Brno - Bylnice". Most se nachází na silnici II/495 mezi obcemi Pitín a Hrádkem na Vlárské dráze (místní částí města Slavičína). Délka rekonstruovaného mostu je 41,25 metru, šířka mostu 8,60 metru. Délka rekonstruovaného úseku silnice II/495 je 100 metrů. Most, který byl postaven v roce 1958, byl ve špatném technickém stavu. Stavební práce včetně dopravních omezení budou zahájeny 28. května a ukončeny budou do 26. října 2018. Oprava přijde na 8,5 milionu korun.

 Objízdná trasa                    obrázek: redakce                  mapový podklad: mapy.cz

Stavba bude realizována za úplné uzavírky (cca 4 měsíce). Objízdná trasa pro oba směry bude vedena po silnicích III/49518 a III/49519 přes obec Hostětín. 

Při rekonstrukci bude odstraněno staré zádržné zařízení, železobetonové římsy, vozovkové vrstvy a vyrovnávací beton, bude ubourána část železobetonové desky, vybourány části závěrných zídek a části křídel. Následně budou očištěny ocelové nosné konstrukce, bude provedeno navrtání a osazení spřahujících prvků, armování a betonáž ztužující železobetonové desky, opěr a křídel. Bude realizována celoplošná izolace nosné konstrukce včetně ochrany izolace, betonáž říms, těsnění spár, osazení zábradelního svodidla, provedení vozovkových vrstev na mostě a napojení na navazující úseky silnice II/495. Volná šířka mostu mezi římsami bude 7 metrů. Šířka mostu je 8,60 metru. Směrové i výškové vedení komunikace zůstane zachováno. Odvodnění vozovky bude zajištěno odvodňovacím proužkem podél obruby římsy. Veškeré srážkové a povrchové vody budou odváděny příčným a podélným sklonem vozovky do okolního terénu.

Silničáři plánují i opravu silnice u Petrůvky 

Silnice mezi okružní křižovatkou nad přehradou a obcí Petrůvka získá nový povrch. Předpokládá se, že k realizaci by mohlo dojít v období od srpna do října tohoto roku. Obnova povrchu zde bude pravděpodobně uskutečněna za částečné uzavírky - se střídavým provozem vozidel v jednom jízdním pruhu. Více o této opravě ZDE.

-red- 

Milan Zvonek ovládl Kopanický půlmaraton
Aktuality

 

Reprezentant týmu Zvonek Sport Valašské Klobouky Milan Zvonek ovládl sobotní 2. ročník miomoveRun Kopanického půlmaratonu, když v 21,2 kilometru dlouhém závodu, který měl převýšení 720 metrů, dosáhl času 1:38:10. Druhé místo v podniku rozloženém v okolí Žítkové do dvou okruhů, obsadil v čase 1:39:31 Zdeněk Lasák z Uherského Brodu, bronzovou pozici vybojoval Jan Pražan (Trimill tým, 1:39:59). Jan Maděrič z Uherského Hradiště skončil čtvrtý (1:42:38) a Aleš Svoboda (Inov/Craft, 1:45:11) pátý.

 Kopanický půlmaraton 2018                  foto: FB Zvonek sport

Mezi ženami byla nejrychlejší Lucia Friedlaenderová (Mattoni Freerun Zlín), jež brala zlatou příčku za čas 2:01:08. Stříbrná Šárka Valčíková za ní v cíli zaostala o 2 minuty a 2 sekundy, třetí příčku získala Mária Sýkorová (Sýkora Running, 2:09:55). Eva Kučerová (Mattoni Freerun Zlín, 2:11:26) doběhla čtvrtá a Petra Tunysová (Slečinky Napajedla, 2:17:19) pátá.

Závod byl součástí čtrnáctidílného seriálu Běhy Zlín 2018.

VÍTĚZ KOPANICKÉHO PŮLMARATONU MILAN ZVONEK ZAČAL BĚHAT AŽ LONI NA PODZIM

Absolutní vítěz Milan Zvonek se začal běžeckým závodům věnovat až loni na podzim. „Chtěl jsem si vyzkoušet terénní půlmaraton. Do Žítkové mě přilákala také skutečnost, že závod byl zařazený do seriálu Běhy Zlín," vysvětloval, proč se postavil na start Kopanického půlmaratonu Zvonek.

 Valašskoklobucký Milan Zvonek ovládl Kopanický půlmaraton                  foto: FB Zvonek sport

Ten se dlouho pohyboval ve vedoucí pětičlenné skupině. Do čela jsem se probojoval po desátém kilometru a na první pozici už jsem zůstal až do cíle. Na kopcovité trati jsem o zisku první příčky pouze jednou zapochyboval. To když jsem v jednom úseku špatně odbočil a ztratil jsem zhruba 20 sekund," přiznal valašskokloboucký vytrvalec, kterému se závod líbil.

„Vyhovovala mi místní trať i tříkilometrový výběh na konci každého okruhu. Dopředu mě také hnala dobrá atmosféra," pochvaloval si účast v Žítkové Milan Zvonek.

GALERIE VÍTĚZŮ KOPANICKÉHO PŮLMARATONU 2018:

PŮLMARATON:
Muži do 39 let: Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:38:10.
Muži do 49 let: Jan Pražan (Trimill tým) 1:39:59.
Muži do 59 let: Pavel Sýkora (Sýkora Running) 1:52:13.
Junioři: Adam Říha (Drslavice) 1:51:38.
Ženy do 39 let: Lucia Friedlaenderová (Mattoni Freerun Zlín) 2:01:08.
Ženy nad 40 let: Šárka Valčíková (Mizuno) 2:03:06.

ZÁVOD NA 10,6 KILOMETRU:
Muži do 39 let: Martin Hečko (Valachbajk) 46:15.
Muži do 49 let: Pavel Fojtů (Běhatlon Valašské Klobouky) 56:12.
Muži do 59 let: Petr Starý (Uherský Brod) 1:06:46.
Muži nad 60 let: Jiří Prokop (Běhy Zlín) 1:06:31.
Junioři: Martin Šenkýř (Šenkýřovi) 1:05:05.
Ženy do 39 let: Jana Bílková (Zlín) 56:20.
Ženy nad 40 let: Alena Sojková (Rungo pro ženy) 1:11:14. 

Lubomír Hotař 

V Luhačovicích hořel podkrovní byt
Aktuality

 

Pět jednotek hasičů bylo vysláno v pondělí 21. května v osm hodin večer k hlášenému požáru v bytovém domě v Luhačovicích na ulici Příční.

Profesionální hasiči ze stanice Luhačovice a Uherský Brod a dobrovolní hasiči z Pozlovic, Luhačovic a Velkého Ořechova po příjezdu na místo události zjistili průzkumem, že se jedná o požár v podkrovním bytě čtyřpatrového bytového domu. Dle obyvatel se v bytě měla nacházet i jeho majitelka. To se naštěstí o chvíli později vyvrátilo, když se majitelka v době zásahu hasičů vrátila domů. „V bytě v době požáru byla pouze kočka majitelky, která se silně nadýchala kouře, a již jí nebylo pomoci. Majitelka bytu následně skončila v péči přivolaných záchranářů," uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

 Požár byt značně poškodil                      foto: HZS

„Hasiči pomocí vysokotlakého proudu požár lokalizovali. Zasahovali v dýchací technice, neboť zásah jim komplikoval hustý dým, který byl v bytě i na chodbách domu," popsala Javoříková.

Téměř dvě desítky obyvatel včetně jedné imobilní osoby hasiči z domu evakuovali. Lidé tak pondělní večer strávili mimo své bydliště. Až téměř po dvou hodinách se mohli vrátit zpět do svých bytů. Nikdo z obyvatel nebyl zraněn.

 Škodu vyčíslil vyšetřovatel hasičů na tři sta tisíc korun                  foto: HZS

„Při samotné likvidaci požáru hasiči za pomoci přetlakové ventilace odvětrali jak zasažený byt, tak i chodby domu. Ke kontrole celého objektu použili i termokameru. Vyšetřovatel hasičů, který byl na místě události do brzkých ranních hodin, určil jako příčinu požáru technickou závadu a vzniklou škodu vyčíslil na tři sta tisíc korun," dodala tisková mluvčí hasičů.

-tz-

Počet obyvatel v našem regionu klesá
Aktuality

 

Na pokles obyvatel v regionu a zda je možnost jej zmírnit, jsme se zeptali realitního experta pro region Jižního Valašska Tomáše Surovce:

Často se ve sdělovacích prostředcích a vyjádření úřadů píše, že lidé z obcí a měst ve Zlínském kraji utíkají za prací do velkých měst a vesnice či menší města se vylidňují. Jsou však i výjimky. Například ve Valašských Příkazech vzrostl počet obyvatel za posledních 13 let o téměř 23 % (jak je na tom vaše obec se dozvíte ZDE). V tomto případě hraje hlavní roli zejména aktivní přístup obce k přípravě, zasíťování a prodeji stavebních parcel za atraktivní ceny.

Bohužel v mnoha dalších obcí se takto neděje, stavební pozemky si lidé často drží pro své potomky i přesto, že tito potomci často v regionu zůstat třeba ani nechtějí a další pozemky, kde by se teoreticky dalo stavět, nejsou v územním plánu zařazeny jako stavební.

Dalším problémem je to, že spoustu domů, ale i bytů drží lidé prázdné. Z vlastní zkušeností můžu říct, že v současné době jsou přitom prodejné za dosud nejvyšší ceny na trhu přitom i staré domy v havarijním stavu nebo byty v původním stavu před rekonstrukcí.

 Nová výstavba domů ve Valašských Příkazech                  foto: redakce

Potenciál přírůstku obyvatel vidí i v migraci - ne „té z Afriky", ale spousta zájemců se hlásí ze Slovenska, kde jsou dle jejich slov naše nemovitosti o 30 - 40 % levnější. Další kapitolou jsou lidé, kteří se na ,,stará kolena" do rodného kraje vrací ze zahraničí nebo často také z Prahy.

Chcete pomoct podpořit narůst obyvatel ve Vaší obci či městě a zároveň využít velmi příznivých aktuálních cenových podmínek pro prodej Vaší nemovitosti - domu či bytu, kdy ceny nemovitostí jsou aktuálně na svých dosavadních historických maximech ? 

Poradím Vám jak prodat za co nejvyšší cenu:

O úspěšném prodeji rozhodují tři základní parametry. 1. Prezentace, 2. způsob oslovení potencionálních kupujících, 3. správné nastavení prodejní ceny.

1. Je potřeba ukázat nemovitost v tom nejlepším světle, využít služeb profesionálního fotografa a vytvořit profesionální videoprohlídku. Nezáleží, zda se jedná o luxusní byt, nebo starší domek na vesnici, každá nemovitost má co nabídnout, buď sama sebe, nebo své okolí. Pomocí videa lze zachytit nejen detaily, ale také emoce, které se v běžné fotogalerii ztratí. Videoprohlídka má až čtyřikrát vyšší sledovanost, než fotky, nejen že zaujme více lidí na realitních serverech, ale mohou na ni narazit na Youtube. Před návštěvou fotografa, ale i před samotnou prohlídkou v bytě pořádně ukliď- te, pro zájemce není dobrým znamení, když v bytě vidí kupy špinavého prádla, upatlané zdi a okna, špinavou koupelnu, či WC. Použijte Home Staging, můžete si buď zaplatit firmu, nebo oslovit makléře, který se jím zabývá a poradí, jak co nejatraktivněji umístit nábytek a dekorace. Je prokázané, že cena bytu, či domu může díky Homestagingu stoupnout v průměru o 5 - 15 %.

2. I špičková nabídka nemovitosti může být k ničemu, když neosloví alespoň 99 % potencionálních kupujících. Čím, více zájemců o vaší nabídce bude vědět, tím prodáte rychleji a za vyšší cenu.

3. Dalším rozhodujícím faktorem, který je nezbytný pro prodej nemovitosti za nejvyšší možnou cenu, je správné nastavení prodejní ceny. Bez odborných znalostí a zkušeností to prodávající zvládne jen obtížně. Proto určení tržní ceny a nezávaznou konzultaci ohledně prodeje, či pronájmu vaší nemovitosti nabízím zdarma.

Pro více informací mě kontaktujte na tel. 731 765 724, nebo na emailu: surovec@realpremium.cz

Další informace, články, či e-book 7 největších chyb při prodeji nemovitosti naleznete na mém osobním webu www.tomassurovec.cz

Tomáš Surovec

realitní expert pro Zlín, Vsetín, Valašské Klobouky a okolí

 

 

 

 

 

 

-PR článek- 

Jak zkvalitnit nemocniční stravu?
Aktuality

 

Jak zkvalitnit nemocniční stravu? Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se v rámci dlouhodobých snah o zlepšování gastronomie rozhodla využít pomoc uznávaného hotelového šéfkuchaře. Ke spolupráci na jídelníčku si přizvala kreativního šéfkuchaře Spa hotelu Lanterna Velké Karlovice Pavla Václavíka. Pacienti i zdravotníci si na obědě s jeho rukopisem poprvé pochutnali v pátek 18. května.

Karlovický hotel je známý chuťově pestrou a zajímavou regionální gastronomií, maximálně využívající čerstvé a sezónní suroviny, spoluprací s michelinskými i jinými uznávanými šéfkuchaři a důrazem na aktuální trendy. V tomto směru by také měla být vylepšena nabídka v nemocnici.

 Pavel Václavík ve zlínské nemocnici

„Rádi bychom naše vaření posunuli zase o kus dál. Když jsem před rokem do zlínské nemocnice nastupovala, vařilo se spíše z polotovarů a předsmažených věcí. To už neděláme. Snažíme se vařit z původních surovin, na páře, rozjeli jsme díky kvalitnímu vybavení například i noční vaření, kdy se bez obsluhy připravuje kvalitní vývar z kostí," uvedla vedoucí Stravovacího oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati Renata Cíchová. Pavel Václavík by podle ní měl kuchařům v nemocnici zprostředkovat moderní vaření a posunout úroveň kuchyně dopředu. Výsledkem má být pestřejší jídelníček pro zaměstnance i pacienty, častější využívání sezónních potravin a také kreativnější dochucování.

Pro Spa hotel Lanterna jde o první takovou spolupráci. „Nápad zlínské nemocnice nás zaujal, je to zajímavá výzva a užitečná problematika, rádi jsme se do těchto snah zapojili. Věříme, že pro moderní vaření je v nemocnicích prostor, pokud je zájem se tomu věnovat," dodal Tomáš Blabla, generální ředitel Resortu Valachy Velké Karlovice, jehož je Spa hotel Lanterna součástí.

Součástí první návštěvy Pavla Václavíka ve zlínské nemocnici byla příprava obědového menu pro zaměstnance a dvou pacientských jídel. Zaměstnanci si pochutnali na hráškovém krému s krutony, čerstvou řeřichou a hráškovými výhonky, z hlavních jídel měli na výběr například jarní rizoto s uzeným kuřetem a parmazánem, špaldové palačinky plněné kozím sýrem s čerstvou pažitkou sypané jarními výhonky nebo telecí plátky Saltimbocca plněné prosciuttem a čerstvou šalvějí s quinoa salátem. Pacienti, kteří nemají žádné zdravotní omezení v jídle, dostali grilované krůtí prsíčko s divokou rýží a jarní zeleninou na páře, ti s beztučnou dietou potom kuřecí roládu plněnou špenátem a ricottou se zeleninovým kuskusem.

 Saltimbocca s quinoou (vlevo) a Balení jídel pro pacienty

„Počet jídel, diet a podobně je úplně jiný, než jsem zvyklý od nás z hotelu i z akcí, pro které chystáme catering. V takovém množství je to opravdu náročné. V kuchyni zlínské nemocnice je to nastavené dobře, jen je potřeba více přemýšlet o chuti - víc ochucovat a ochutnávat. Také zapojit fantazii, vymýšlet něco nového a napasovat to na sezónu," dodal šéfkuchař Pavel Václavík.

Pomáhat se zkvalitněním jídelníčku bude vždy na začátku každého dalšího ročního období. Součástí jeho „pobytu" v nemocniční kuchyni budou pokaždé také aktuální workshopy pro kuchaře.

-tz-

Pokračuje prodej pozemků na Dlouhé
Aktuality

 

Město Valašské Klobouky zveřejňuje druhé kolo záměru prodeje stavebních parcel v nově vznikající lokalitě na ulici Dlouhá. Při první výzvě stavebníci požádali o sedm pozemků, aktuálně je tedy možné vybírat ze zbývajících deseti parcel. Zastupitelstvo města Valašské Klobouky stanovilo kupní cenu 1000 korun za m2 včetně platné sazby DPH. Žádosti o odkup mohou budoucí stavebníci zasílat odboru vnitřních věcí městského úřadu do 1. června.

 IBV Dlouhá - 2. kolo

„Lokalita pro individuální bytovou výstavbu na ulici Dlouhá má lukrativní polohu s dobrou dostupností centra města a bezprostřední blízkostí polikliniky, mateřské i základní školy a také domu dětí a mládeže. Pěšky i na kole se odsud lidé v malé chvilce dostanou do přírody a jistě je překvapí i nádherný výhled na protější hřeben Bílých Karpat s dominantním Královcem," jmenovala výhody nových stavebních míst starostka Eliška Olšáková. Podrobné podmínky zástavbové studie pro tuto lokalitu mohou zájemci nalézt zde.

 Lokalita Dlouhá

Pokud by o stejný pozemek požádalo více zájemců, byli by žadatelé v prvním kroku vyzváni k předložení své nabídky ceny a rozhodovala by ta vyšší z nich. Pokud by účastníci nabídli shodnou výši, pak by se přistoupilo k losování. Uchazeč může podat žádost o odkoupení jednoho pozemku. Žadatelem nemůže být právnická osoba. Pro podrobné informace mohou zájemci kontaktovat odbor vnitřních věcí Městského úřadu Valašské Klobouky, referenta Luďka Fojtíka, a to na telefonu 577 311 139 nebo e-mailu fojtik@mu-vk.cz.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA