Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Radnice má studii jak trávit volný čas

date_range 27.Led, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Na doporučení komise pro rozvoj města a strategické plánování si Rada města Valašské Klobouky nechala zpracovat odbornou studii, která podává ucelený pohled na možnosti volnočasových aktivit ve městě a jeho nejbližším okolí. Vznikl materiál s názvem „Volnočasové aktivity Valašskokloboucka", který je zmapováním rekreačního a sportovního potenciálu lokality. Na základě zjištěných skutečností předkládá nabídky možného využití stávajícího zázemí, ale také navrhuje rozvoj podmínek k provozování celého spektra volnočasových činností. Podle nastíněných řešení se například připravuje výstavba Ekoparku Trhovisko, budování in line a cyklistických stezek, tenisových kurtů či lanového centra.

„Podnětem pro zadání této studie bylo chybějící zázemí pro trávení volného času a nevyužitý potenciál kulturních památek z hlediska turistické atraktivity regionu," přiblížil důvod vzniku koncepce vedoucí investičního odboru Radek Bařinka. Studie sjednocuje současné poněkud roztříštěné volnočasové možnosti do jednoho konceptu. Ten nechce radikálně přetvářet současnou situaci, naopak navazuje na typický ráz krajiny, rozvíjí aktivity v přírodě a plánuje vytváření vhodných podmínek pro turistiku, činorodé vyžití i oddech.

 

Foto

Zákres volnočasových aktivit do leteckého snímku   foto MěÚ val.Klobouky

 
„Cílem studie je navrhnout vhodné zázemí pro volnočasové činnosti, a to především formou stezek a cykloturistických tras v přírodě. Záměrem je také zdůraznit hodnoty zdejší krajiny a nastínit zásady pro zachování krajinného rázu," komentoval význam studie její zpracovatel Tomáš Kročil.

Trávení volného času je spojeno s užíváním sportovišť, na které se studie úzce zaměřila. V rámci projektu je navržena obnova fotbalového hřiště, kde již byl postaven altán pro všestranné využití. Pod fotbalovým stadionem je zamýšlen vznik tenisových kurtů a tato dvě sportoviště by měl spojit chodník. Na vzniklý sportovní areál bude přímo navazovat rekreační přírodní park Trhovisko pro oddech a procházky. K dalším návrhům patří vytvoření navazujících běžeckých okruhů doplněných o cvičební prvky, čímž by vznikly takzvané fitstezky. Sportovci by se mohli utužovat na různých hrazdách a bradlech, při člunkovém běhu, klicích nebo ručkování. Do koncepce je zapracována také chystaná modernizace lyžařského areálu.

 

Foto

foto MěÚ val.Klobouky

 
Volnočasové aktivity Valašskokloboucka obsahují například návrh na vytvoření rekreační cykloturistické trasy podél silnice z Klobouk do Poteče a opačným směrem k Brumovskému hradu. Myšleno je však i na stávající trasy směrem na Vlachovu Lhotu, Tichov, Lačnov a Pruské. Četnost lesních a přírodních cest inspiruje k jejich využití pro náročnější terénní cyklistiku. Pěším turistům mohou sloužit stávající naučné stezky Královec a Hugolína Gavloviča. Jeden z námětů studie je také zacílen na in line bruslení, pro které by měla vzniknout samostatná stezka.
 

Foto

foto MěÚ val.Klobouky

 

Investicí integrující několik volnočasových tras bude obnova okolí Cyrilometodějské kaple. Změny by se mohlo dočkat také hřiště u středního odborného učiliště, které by mělo být víceúčelovým sportovním areálem. Dětem bude určeno zamýšlené dopravní hřiště s několika jízdními trasami a dopravním značením. Jinou atraktivitou se může stát navrhované lanové centrum pro aktivní odpočinek.

Koncept volnočasových aktivit dává vyznít současným rekreačním a sportovním podmínkám, vhodně však zapojuje nové prvky pro jejich rozvoj. „Budeme podporovat tento nastíněný návrh celkového zlepšení volnočasových příležitostí. Dílčí náměty budeme připravovat a realizovat postupně," dodal starosta Dalibor Maniš.

 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA