Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

BLOG: Bude bída, hlad nepokoje a nedostatek, ale stálo to za to!
Blog

Když si čtete novinové titulky, musíte nutně nabýt dojmu, že boj s covidem nás stál a ještě bude stát opravdu hodně. Nemusíme přemýšlet jen v nějakých abstraktních kategoriích, ačkoli je jasné, že právě od jejich chápání se odvíjí i materiální kvality našich životů. V blízké budoucnosti nás nebude trápit „jen“ ztráta svobody, víry v lepší budoucnost našich dětí, důvěry v lidská práva a v to, že lidské bytosti mají nějakou hodnotu, ale i hlad, nouze, sociální nepokoje, nemoci, zmar a celková skepse.   S hořkým úšklebkem vzpomínám na to, že jsem téměř na kolenou prosila ústavní soudce, aby ochránili lid a národ. Vím, že v globálním světě to byl směšný počin, ale podobně jako já se snažili lidé ve všech státech. Bohužel nebyli vyslyšeni, protože přece bylo třeba zachránit jakési přestárlé a velmi nemocné. Tento nesmysl se stal mantrou našich životů a jak vidíme, ještě stále sídlí v myslích mnoha lidí a bohužel i soudců Nejvyššího správního i onoho prokletého Ústavního soudu.   Nejsem schopna pochopit, že soudcům nedochází, co způsobili. Jak to, že vůbec nechápou, že to oni mají na svědomí útrapy, které nás všechny čekají. Že oni mohou za to, že umírají lidé se zanedbanými nemocemi, že oni mají na svědomí děti, které přišly o vzdělání, že oni nesou vinu za osamělé staré lidi z domovů pro seniory, kteří marně doufali, že ještě uvidí své blízké. To soudci jsou odpovědni za chudobu, za nedostatek a za ztrátu toho, co jsme považovali za samozřejmé. Je mi to líto a ještě více mne mrzí, že jsou tak slabí, že to nedokážou přiznat a omluvit se a jednat konečně jinak. Necítím nenávist, necítím zlost, jsme jen v jakémsi šoku, cítím zklamání, jsem otřesena lidskou hloupostí. Nechápu to.   Cítím zoufalost, když si přečtu, že prý má být hodnota života promile lidí větší než cena zdraví a životů zbytku společnosti. Opatření, která na nás stále valí vláda a která ničí vše a zanechávají spoušť horší než atomová bomba, jsou od počátku naprosto nepřiměřená. Nezachraňují nikoho. Měli jsme se doslova a do písmene vykašlat na to, že někdo umře. Neměli jsme zastavovat obchod a život. Nestálo to za to. Rozhodně ne. Následky jsou totiž, přesně jak jsme psali od počátku, nesrovnatelně horší než smrt minimálního množství lidí. S C+ testem údajně zemřelo za ty dva roky běsnění necelých 5 milionů lidí. Co to proboha je? Kapka v moři. Zaplatili jsme otřesnou daň.   Bohužel jsme nepoučitelní. Děkujeme za opatření proti covid a nebráníme se proti dalším mnohem ničivějším počinům Evropské unie. Proč? Nechápu, nerozumím. Dnes jsem si přečetla o dalších katastrofických scénářích, o těch světlých zítřcích, co nás čekají s Green Deal a Farm to Fork programem, který má za úkol zlikvidovat zemědělství a zasít mezi lidi hlad. Vadí to někomu? Zamýšlí se někdo nad tím, co se vlastně děje? Nebo se jen tančí pod šibenicí a čeká na to, až bude doopravdy nejhůř? Možná, že my lidi potřebujeme temno, potřebujeme hrůzu a zlo, abychom se zase odrazili ode dna. mrzí mne ale, že jsem do toho přivedla svoje děti. Vím, že jejich osud nemůžu ovlivnit, ale přesto mne to nevýslovně bolí. Hlavně proto, že vůbec nechápu, proč jsme si to udělali. Proč?   Vendula Záhumenská právnička   [totalpoll id="114023"]

BLOG: Občanskou válku vyprovokujeme, děj se co děj!
Blog

Od samého počátku covidové aférky jsem přesvědčena, a vím, že nejsem sama a nepřicházím s ničím novým, že to všechno, co se děje, směřuje k vyprovokování občanské války, cílem jsou z nějakého prazvláštního důvodu nepokoje a nenávist mezi lidmi. Všichni vidíme, že rozdělení společnosti na nesmiřitelné tábory není nové, ale moderní technologie, sociální sítě a média, internet a rychlá doba ho dokážou podporovat a rozdmýchávat do intenzity neuhasitelného požáru. Na život a na smrt rozhádaní lidé se nedokáží bránit a nedokáží spolupracovat.   Děsím se každého nového článku a každé nové aktivity, které staví očkované proti neočkovaným, ty, co se doopravdy bojí vlivu CO2 na klima proti těm, kdo si myslí, že je životní prostředí ohroženo něčím zcela jiným, zastánce bezbřehého multikulturalismu proti těm, kdo si kladou oprávněné otázky o nebezpečí politického islámu, progresivní levici (nebo jak se tomu teď vlastně říká) proti těm, kdo jsou skutečnými liberály.   Mám obavy z toho, že onu vzájemnou nesnášenlivost, která je přímou cestou do pekla, nepodporují jen proklínaná média, ale že stejně účinně působí i jiní, kteří se snad domnívají, že bojují za svobodu. Když to vztáhnu čistě na covid, což je samozřejmě hloupé zjednodušení, je mi doopravdy čím dál víc smutno z toho, že nedokážeme držet míru ani na jedno straně barikády. Tlak na očkování a podvolení se nesmyslným opatřením je extrémní, ale protitlak, který vyzývá k útokům nebo který šíří stejné bludy jako „vědci“, je rovněž zkázonosný. Nerozumím tomu, proč lidé umí fungovat jen v extrémech – buď anebo – s námi nebo proti nám. Vím jen, že jsem ještě před pár měsíci cítila rovněž nenávist vůči těm, kdo byli domněle proti mně. Teď jsem ale doopravdy přesvědčena, že je to hloupá pozice. Nemusím se s těmi, kdo nedokáží pochopit význam svobody, přátelit, nebudu se hnát do aktivního stýkání se s takovými lidmi, nebudu vyhledávat kontakt, ale nesmím je nenávidět. Nesmím cítit touhu po pomstě, nesmím dělat věci, které by se mně samotné nelíbily, dělal-li by je někdo mně. Bohužel jsem už během svého boje s covidem napsala a udělala hodně blbostí, kterých lituju, ale beru to tak, že jsem v tom greenhorn a jedině chybami se člověk učí. Ne každému holt byla dána moudrost, někdo ji horko těžko dobývá.   Chceme-li ostatním ukázat, že je lepší cesta než ta, kterou nabízí protivníci, nesmíme se snížit na jejich úroveň. Jednejme proto podle zlatého pravidla. Je to jediná možnost. Bohužel je v každém z nás dobro i zlo a probíhá neustálý souboj obou pólů našich osobností. Je těžké to, co je v nás špatné neustále potírat, ale nic jiného nám nezbývá. Snažme se zkrotit svoje zlé já a nechat ostatní prostě žít, jen tak můžeme vyhrát. Nechtějme agresi, protože jinak se dočkáme jen horších věcí.   Vendula Záhumenská právnička   [totalpoll id="114063"]

BLOG: Na Moravsko-Slovenskou hranici opět zaútočil Zelený Tálibán
Blog

V posledních dnech můžete při toulkách po lesích v okolí Vlárského průsmyku narazit na skupinky zvláštních lidí, kteří se nekochají okolní přírodou, leč zkoumají hmyz. Je to úderná jednotka z Entomologického ústavu Biologického centra akademie věd ČR. Jejich cílem se nestalo nic menšího než záchrana Tesaříka alpského žijícího ve zdejších lesích a to za každou cenu bez ohledu na oběti. Tesařík je bezesporu krásný a vzácný brouk, za jehož výskyt zde můžeme být rádi, ovšem s výskytem entomologů, které jeho přítomnost přitahuje, je to horší. Tito totiž přišli s návrhem, aby se pokácené dřevo které se v současnosti v lesích nachází nevyváželo a zůstalo zde, jelikož do něj tesařící nakladli vajíčka. Týká se jak velkých klád určených pro dřevozpracující průmysl, tak metrového dřeva, které si lidi nachystali na topení. Ochrana přírody potažmo vzácných druhů je jistě bohulibá činnost, ovšem měla by se dělat s rozmyslem a ne ve stylu zachráníme brouka za každou cenu a lidé nás nezajímají. Slovutní entomologové by si měli uvědomit, že zdejší lesy jsou hospodářské a člověk je po staletí využívá, navzdory tomu se zde tesařík stále vyskytuje. Jejich predikce o tom že pokud nezasáhnou tak zde tesařík vymizí, jsou akorát věštěním z křišťálové koule a dokazováním si vlastní důležitosti. Svým bezohledným postupem silně dráždí místní firmy a obyvatele, a tak se klidně může stát, že na místo vzácného brouka chytnou akorát pár facek – po zásluze. Když se s nimi setkáte v lese mějte na paměti, že se jedná o zvláštní druh agresivní šelmy – „Čecháčka Rozpínavého,“ který si myslí, že může rozhodovat dokonce už i o tom, jestli v zimě zmrznete, nebo si zatopíte svým vlastním dřevem. Proto vyzýváme všechny místní obyvatele vyznávající západní hodnoty k zastavení řádění těchto islamistů!   Vyvěšením tohoto příspěvku chceme hlavně upozornit na nebezpečný trend ve společnosti, kdy jakýkoli brouk, křeček, hmyz či plaz je schopen zastavit stavbu dálnic, domů, a dokonce už i odvézt si vlastní dřevo. Máme za to, že ohroženým druhem už se stal člověk sám, respektive jakýkoli rozvoj, pokud se to znelíbí kdejakému fundamentalistovi a zbraň už si vždycky najde!   Autor: Sidon   [totalpoll id="107018"]

BLOG: Ke kadeřnici s testem? Ani omylem!
Aktuality Blog

Milý státe,   tak prý od začátku května otevřeš služby, ale za stejně nesmyslných podmínek, jako jsi otevřel školy. Hmmm. Se zájmem čtu výhružky těch, kdo si myslí, že nám, svobodným lidem, vládnou. Prý ke kadeřnici půjdu jen s testem. To víš, že ano, státe. Ještě sis asi nevšiml, že lidi chodí do hospod, dopřávají si masáže, jsou ostříhaní, ženy mají „udělané nehty“, i když ty se to snažíš zakázat. Venku chodí lidi (díky bohu!) ve stále větším počtu „nahoře bez“. Dýchají a uvolněně se usmívají, protože si dovolili nemít strach z policajtů. A ty si doopravdy myslíš, že tím, že nařídíš nějaký přitroublý certifikát někoho k něčemu donutíš?   Nemám strach z toho, že bych byla utiskovaná, nebudu-li mít doklad o absolvování testu. Najdu si pivnici, kavárnu, kadeřnici a masérku, kde na podobnou šikanu nepřistoupí, a to si piš, že budou. Naopak jsem vlastně ráda, že se tohle všechno děje, protože velmi přesně budu vědět, kdo jsou kolaboranti, kterým svoje peníze dávat nemám. Jen ty, drahý státe, nebudeš mít z oněch „pokoutně“ poskytovaných služeb ani korunu na dani, a odskáčeme to my všichni, protože se bude muset snížit úroveň všech služeb, které lidem máš poskytovat.   Možná mi, státe, zakážeš chodit mimo okres bez testu. Jsi všehoschopná zrůda podporovaná těmi, kdo raději mlčí, i když se jim věci nelíbí, jen aby nemuseli něco dělat, vystoupit ze své komfortní zóny, za něco se postavit. To mi nevadí, do lesa nějak proklouznu a bez ostatního se obejdu, i když se mi bude stýskat po kultuře a po zámcích. Možná, že se pokusíš zničit ty, kdo se testu nepodrobí tím, že jim znemožníš pracovat, školákům už jsi to udělal a prakticky nikdo s tím nemá problém. No i tomu se pokusím přizpůsobit, abych tvé tyranii unikla. Skromnost ale není špatná a chudoba cti netratí. Můžu pracovat doma a online. Možná, že dupneš i na přístup k potravinám – budu doufat, že si něco koupím od těch, kdo tohle podporovat nebudou a umožní lidem, aby si koupili jídlo.   Jediné, čeho se doopravdy bojím, je, že řekneš, že přístup ke zdravotní péči budou mít jen očkovaní nebo testovaní. Lékaře totiž v některých chvílích nahradit nemůžu. Nevyříznu doma na kuchyňském stole dítěti slepé střevo, neodstraním podezřelé znamínko. Nedivila bych se, že by něco tak zrůdného podpořili lékaři, kteří za ten rok a něco prokázali, že nemají žádnou páteř a přizpůsobí se jakékoli lži. Můžu jen doufat, že i mezi nimi se najdou ti, kdo dělají medicínu nikoli pro peníze, ale proto, aby vážně pomáhali lidem. Pak ještě mohu spoléhat na dobrou karmu a na to, že já a moji blízcí dožijeme v relativním klidu bez potřeby operace.   Milý státe, vím, že se urputně snažíš, vím, že za tebou stojí soudy, vím, že za tebou je armáda, policie, učitelé, zdravotníci, státní zaměstnanci, korporace a většina mlčící populace. Vím, že ti, kdo jsou v „odboji“, se ti jeví jako obtížný hmyz, který bzučí, ale neumí ani bodnout. To si asi mysleli i dřívější politikové, kteří ubližovali lidem – že jsou silní, neporazitelní a že je nikdo neodstane. Nakonec vždycky ale zlo padlo a zvítězila pravda a svoboda, byť jen dočasně, než se to špatné zase začalo drát k moci.  

Proč se u nás nedemonstruje? Chce to změnit koncept!

  Snadná odpověď na položenou otázku je: protože jsou Češi líní, lhostejní, pohodlní, sobečtí, hloupí a já nevím co. Přesně to byla moje první reakce, když jsem se včera dosti naštvaná vrátila z naprosto zbytečné až směšně trapné akce na Zelňáku. Když jsem si přečetla o masových protestech v Londýně, doslova jsem zuřila a už po tisící jsem se zadušovala, že to balím, že práce s tímhle materiálem tady u nás nemá cenu. Pak jsem si pobrečela a ještě ráno jsem zhnuseně brblala.   O protestech v Londýně nedokázala mlčet ani proradná mainstreamová média, tak byly velké. Mluvit pravdu ale novináři nezvládli – prý tisíce účastníků, no jasně.   https://youtu.be/ZJk7qLsCnWs   Protestuje se i v Berlíně, a to proti despotickým snahám německé vlády ještě více koncentrovat moc a utáhnout lidem řětězy.   Když jsem se dosti vyvztekala na všechny ty hlupáky, kteří mají na svědomí zničení našeho světa, udělala jsem si kafe, pak druhé, třetí a u čtvrtého píšu tento blog. Říkám si, že je cesta, jak přivést na demonstraci lidi. Spočívá ve změně celého konceptu protestů.   Demonstrace „proti něčemu“ jsou k ničemu. Je třeba se sejít proto, že chceme, abychom žili dobře. Chceme, aby ti, kdo znají hodnotu svobodu, byli bráni kladně. Chceme, aby ti, kdo se nebojí a dají najevo svůj postoj, byli podpořeni, a aby se dál šířilo hlavní poslání: základem naší civilizace, našeho pokroku a všeho dobrého je lidská svoboda, důstojnost a volnost.   Je třeba skončit s řečníky. Když jsem včera poslouchala proslovy, ježily se mi chlupy a otvírala se mi kudla v kapse. Globalisti, vakcíny, testy, blablabla. Tohle přece nemůže zaujmout nikoho! Takže konec žvanění a předvádění se! To byla slepá cesta, zkusili jsme ji a nikam to nevedlo.   Zahoďme záporná hesla a transparenty! Namísto nich si vezmeme jídlo a pití a nabídneme těm, kdo budou tát vedle nás! Kdo potřebuje transparent, ať si na něj napíše něco pozitivního. Čím řečníky nahradit? Já navrhuju koncert! Velký open air festival svobody a radosti! Tancujme v ulicích!   Potřebujeme rodiny a děti! Udělejme pro ně program! Ať děti kreslí na chodníku nebo ať skáčou přes švihadla. Ať jsou tam pro ně klauni a herci.     Vendula a David Zahumenští   [totalpoll id="100362"]

BLOG: Vrbětice přijdou právě vhod
Blog

Neuvěřitelný úspěch české BIS! Po akčních šesti a půl letech předložila veřejnosti údajná důvodná podezření, nikoliv fakta a pádné důkazy. Rychlost vyšetřování je zarážející, načasování naopak pochopitelné.   V současné eskalaci Studené války II se hodí každé obvinění nepřítele, a to bez ohledu na to, zda existují nevyvratitelná fakta nebo pouze domněnky jakkoliv opodstatněné. Kdyby taková fakta neexistovala, stejně se to občan nikdy nedozví, protože na nepříjemné otázky se jednoduše odpovídá, že informace spadají do režimu utajení. Takže na řadu přijde propaganda, kterou naše mainstreamová média ovládají perfektně, a již rok si ji procvičují momentálně na covidu. Propaganda tak dovedená k profesionalitě, že by Goebbels závistí vraždil.   Jak je vidět, přestože dle vyjádření Andreje Babiše – ZDE1, které mistrně přednášel rozechvělým hlasem, jako by oznamoval, že jsme ve válce, existuje důvodné podezření, ale nikoliv jistota, kdy se slova o údajném, nikoliv jistém a nevyvratitelném zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích teprve šetří, ministr vnitra Hamáček již trestá. Když si přečteme článek – ZDE2, je nepochopitelné, z čeho mají naši politici obavy? Dvojice agentů v Česku blbě nastaví roznětku nebo si úplně spletou místo, v Británii otráví/neotráví Skripala s dcerou, takže je jasné, že se pohybují buď pod identitou Pat a Mat nebo Laurel a Hardy. Jestli Rusko lepší agenty nemá...? Tak trochu to rovněž připomíná fanatické hnutí MeToo, kdy si po mnoha letech nějaká ženská vzpomene, že ji chlap plácl po zadku. A jak na sviňu to byl zrovna vždycky někdo známý, boháč, herecká hvězda, nikdy guviř z OKD. Zde se taky trestalo bez důkazů, bez soudů.   Eskalace napětí mezi Spojenými státy a Ruskem se očekávala ihned po vítězství Joea Bidena. Demokraté jsou na rozdmychávání sporů ve světě experti. Neuběhlo ani pár měsíců, a je to tady. Ukrajinci škemrají o vstup do NATO, což je obrovská šance pro Američany posunout se až na hranice Ruska. Ovšem zapomínají na velmi podobnou snahu Sovětského svazu v roce 1962, tzv. Karibská krize, což byl jen krůček od 3. světové války. Kdo dnes tleská snahám Spojených států dostat se na Ukrajinu, je naprostý blázen, protože si koleduje o válečný konflikt, který jako vždy nejvíce odnese Evropa. Po DVACETI letech končí okupace Afghánistánu. Spojené státy nesmyslnou válkou překonaly rekord Sovětského svazu o deset let. Mimochodem, i Česko, zamindrákované vlastní okupací, bez výčitek okupovalo jiný stát a omlouvá to v podstatě stejně jako tehdy vládnoucí komunisti okupaci Sovětským svazem. Z Německa se americká vojska mají rovněž přeskupovat, takže stačí, aby takzvaná česká demokratická opozice napsala nějaký zvací dopis, aby nás zase někdo chránil na věčné časy (ani o minutu déle).   Spojit Vrbětice s Ruskem však může mít ještě několik nezanedbatelných přínosů. Vzhledem k situaci se zásobováním západními vakcínami, kdy je mimochodem opravdu velmi zajímavé, že kapitalistický trh v tomto případě funguje záhadně úplně stejně, jako kdysi fungoval ten socialistický – váznou dodávky, hrozilo, že v Evropě se státy přikloní k ruské vakcíně, jak se již mnohde děje. Takže tento problém máme vyřešený. S někým, kdo nás ohrožuje, se obchody nedělají, i kdyby mělo zemřít kdoví kolik Čechů bez očkování.   S rozumnými otázkami bez zbytečných emocí, jaký motiv by Rusi k vyhození skladu mohli mít, přišel jako jeden z mála Robert Šlachta, který byl v té době šéfem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu – ZDE3. Zato opozice má již ve všem jasno. Trapně úsměvný je ve svých vyjádřeních Vít Rakušan, který s obrovským zanícením tvrdí, že jsme sebevědomý národ, který se nebude ponižovat, což vůči Únii a USA děláme takřka denně podobně, jako před lety vůči Sovětskému svazu. Že nebudeme prosit o vakcíny – přesně to děláme ve všech zemích, i když Rusko vynecháme. Prostě trapnost nad trapnost, jen ta stavidla zášti se protrhla, aby naši současní přátelé slyšeli, jak sebevědomě plníme jejich přání.   Politici se zrovna dohadují, jestli pustit Rusko do tendru na stavbu jaderné elektrárny. Vždyť zakázku by tak moc chtěli naši současní přátelé ze Spojených států. Takže tento problém by nám Vrbětice taky vyřešily. A v širším kontextu tady máme neposlušné Německo, které navzdory sankcím svého přítele USA, pokračuje v dokončování monstrakce Nord Stream II. Kam by pak Američani prodávali svůj břidlicový plyn, když Evropu bude zásobovat Rusko? Takto by jeden muniční skládeček uprostřed Evropy mohl vyřešit řadu nepříjemných problémů. Kdoví, třeba to je právě to, oč tu běží?!   Radomír Dolanský   Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.     [totalpoll id="99677"]

BLOG: Koronavirus – špinavá politika, kšefty a lži
Blog

Ačkoliv se politici snaží, seč můžou, aby to vypadalo, jak moc jim záleží na životech občanů, svými mnohými kroky se sami usvědčují ze lži. Celá šaráda připomíná čím dál více spíše zkoušku na politiku Velkého bratra.   On tady už Velký bratr zčásti vládne a sílí stále rychleji. Spousta lidí je slepá, nebo chce být slepá, a k pocitu svobody jim stačí dovolená u moře. Chabé, ale funguje to. A zatím se nám ve světě rozlézá příběh, který jako by z oka vypadl románu 1984 Erica Blaira, známého spíše pod pseudonymem George Orwell. Poslední, dokonale orwellovskou, totalitní zprávu nám média představila v minulých dnech – od srpna 2021 budou vydávány občanské průkazy s dvěma otisky prstů. Schváleno českou vládou 5. října 2020 na popud EU pod všeobjímající rouškou boje proti terorismu – ZDE1. To nevymyslel ani komunista, kterým zde 30 let řada vykuků pořád straší! Ale to nevadí, hlavně, že můžeme k moři do Egypta.   Podobnou špínu v sobě skrývá celý boj s pandemií koronaviru. U českých politiků, jedno, zda vládních či opozičních, začíná boj o nastávající výměnu u koryt a nikoliv starost o životy občanů. Především hlavní mediální proud si oblíbil novodobé Nostradamy, kteří obyvatele od prosince straší tisícovkami mrtvol v chladících přívěsech kamionů, pacienty na chodbách nemocnic. Ti, kteří byli umírnění a používali rozum v rozporu s představami ministra Blatného, například onkolog a senátor Jan Žaloudík, stomatochirurg a specialista Roman Šmucler nebo vakcinolog Jiří Beran, byli prohlášeni za nedůvěryhodné a média je ihned začala téměř bezvýhradně poslušně ignorovat. Mnohá omezení očividně nefungují, ale to agenta Milionu chvilek na ministerstvu zdravotnictví spíše jako by ještě podněcovalo k dalšímu omezování svobody a až vyhrožování, že pokud nebude národ dodržovat jeho mnohdy přitroublá nařízení – a just vám nedovolím sundat roušku v liduprázdné ulici – tak zavře školy, které ještě neotevřel. To je podobná ubohost, jako když se svého času červená mikina snažil svalit vinu za smrt spoluobčanů na porušovatele příkazů. Obyčejná arogance moci. S úžasným entuziasmem se politici stávají vrahy české ekonomiky a peníze z dluhů rozhazují nesmyslně plnými náručemi... ZDE2.   A z boje o život těch úplně nejobyčejnějších lidí se stává až prasácká bitva o prachy a vliv na domácí i mezinárodní úrovni. Zatímco mnozí naši politici poskakují jako skvělé loutky dle melodie Evropské únie a Spojených států a ze všech sil odmítají ruskou vakcínu, USA dle svých mnohaletých zvyklostí, jdou za kšeftem přes mrtvoly – ZDE3. A i když AstraZeneca není v USA ještě schválená, odmítají Spojené státy, aby z tamní továrny vyvezli desítky milionů dávek – ZDE4. Holt, to jsou naši přátelé, před kterými se dnes podělánkovsky hrbíme stejně, jako v minulosti před Sovětským svazem. Otázkou rovněž zůstává, kdo se tak vehementně snaží mediálně snížit solidnost vakcíny AstraZeneca?   Kdekdo je najednou odborníkem, blábolí o Ivermektinu a nejsou studie a nejsou studie a jen tu a tam proskočí obhajující sdělení – ZDE5. Pak se zjistí, že původně kritiky oslavovaná kolumbijská studie je uplacená a česká média, až na výjimky, se o věci taktak zmíní jednou dvěma větami – ZDE6. Taková odhalení se nehodí do krámu v kšeftech s o mnoho set procent dražšími a možná ještě méně účinnými léky. Ale než k odhalení došlo, mohl se prezident ČLK Milan Kubek a jemu podobní doktůrci přetrhnout, aby na tuto zfixlovanou studii upozornili, jak dokazuje neúčinnost léku. Již se ani moc nezmiňuje Remdesivir, svého času, díky médiím a pražském taxikáři úžasně zreklamovaný, dnes víme, že samostatně nijak zvlášť účinný není. Kde jsou ty doby, kdy se Andrej Babiš hrdě bil v prsa, že nechá udělat studii na Isoprinosin, viz slova z tiskové konference vlády na otázku Adély Jelínkové z TV Prima – ZDE7 – a ticho po pěšině, stejně jako například z oslavných jízd do Maďarska, Srbska nebo v minulosti slibech o prověření všech neziskovek, především těch skrytě i neskrytě politických (to by dnes bylo ušetřených miliard do státní pokladny). Isoprinosin se na počátku léčby stále používá, ale není politicky korektní o tom hovořit. Co kdyby měl náhodou poměrně příznivé účinky a překazil by kšefty s novými nabídkami farmaceutických firem?   Hra s čísly, pokud hrozí rozvolnění, vytvoří se jiná překážka, další číslo. Když zavřené okresy nefungují, protože vlna pandemie se tak jak tak dostala z Čech na Moravu, zase výmluvy, že to roznesli lidé (to asi ti uvěznění v okresech). Již rok trapně se opakující hesla Společně to dáme, Vydržme to, Omlouvám se, Omlouváme se, Chápu, že jste unavení, Havlíčkovy každotýdenní sliby, co se otevře a další lži a oblbování, děti můžou místo sportovišť běhat po lese – v Praze, Ostravě nebo v Brně je les za každým rohem... Mlácení demonstrantů, lidí bez roušek u nás i jinde ve světě, což bez zvuku vypadá stejně jako kritizované zákroky v Rusku nebo Bělorusku. Další orwellovský zákon v Británii o demonstracích. Ostatně i doba, kdy se Jan Blatný dušoval, že vše se bude řídit podle tabulky PES je dávno lží. Dnes jsme na pozici 3, ale uvězněni hůře než ve stavu 5. A nový PES? Jen si jej přizpůsobí k ještě většímu omezování a zkouškám, jak dlouho národ ještě bude držet hubu.   I když to zní nelogicky, aby si rodina, které stačí bochník chleba, objednala bochníků deset, v připitomělé nelogice přerozdělování vakcín, zdá se, bylo chybou českých politiků, že objednali „jen“ dostačující počet vakcín – ZDE8. Ovšem pokud se prokáže jako pravdivá zpráva, že náš premiér tak dlouho mudroval, až ČR přišla o nabízené dávky navíc – ZDE9, bude se jednat o další neskutečný premiérův „úspěch“. A moc na věci nemění ani fakt, že si nakonec Andrej Babiš od některých států vysomroval víc než jsme ztratili. To si zase opozice freneticky zahuláká. I když POZOR, taky to opravdu může být, jak tvrdí premiér, jakási daň za odmítnutí držhubného. Je však otázkou, jestli jsme momentálně v pozici dělat ze sebe haura?   Když se neznalý profesor Jan Pirk pohoršoval v pořadu Partie, že prezident republiky vlastně páchá trestný čin, pokud se snaží do ČR dostat neschválený Sputnik V, musel jej Roman Prymula usměrňovat s tím, že možnost dovézt neschválené vakcíny zákon připouští a – co naše média taky neroztrubují, že všechny vakcíny, kterými se u nás očkuje, jsou konec konců rovněž schválené pouze podmínečně – ZDE10 - cca od času 38:00. Zatímco věčně zamindrákovaná část politiků i obyvatel z okupace 68 ́ hrdinně odolává náporu Sputniku V, ostatní státy, nevšímaje si hlupáků, jednají s Ruskem. Ať je to mutti Merkel – ZDE11 s Macronem či Rakousko – ZDE12, rozhádané Slovensko nebo již očkující Maďarsko a neunijní Srbsko, tak Česká republika zůstává sice hrdě na ztrouchnivělých principech, ale se stovkami, možná tisíci mrtvých navíc. Takže chrání politici životy občanů nebo je spíše rozhodující, zda má vakcína Stars and Stripes, Union Jack nebo trikolóru z Východu?? V podstatě totožně pomatená česká politika, kdy do tendru na jadernou elektrárnu odmítáme Rusko a Čínu a Německo, nedbaje vzteku Američanů, že neprodají svůj předražený břidlicový plyn, staví nadále s Ruskem Nord Stream II. Česká republika stojí na principech a naši unijní bratři čile obchodují. A historicky se nepoučíme z vlastní blbosti a nepoučíme. Kdybychom si alespoň vzali příklad z našeho vzoru, Spojených států, které v minulosti kritizovaly Hitlera a cpali do něj peníze a materiál, jak se dalo. V současnosti kritizují Čínu a hromady amerického značkového zboží nechávají vyrábět v Číně. Nebo pokrytecká německá automobilka Škoda, která odmítala kvůli nedodržování lidských práv v Bělorusku sponzorovat mistrovství světa v hokeji, ale zároveň má pět továren na výrobu aut Škoda a řadu subdodavatelů v Číně... Česká republika musí být pro smích i pralesním indiánům z Amazonie.   Koronavirová krize je v české kotlině úžasnou líhní nových milionářů a multimilionářů na hrobech malých a středních živnostníků. Pomalu vychází na světlo nehorázné vykrádání státní pokladny a červená mikina to obhajuje dobou a nutností rychle jednat. Zajímavé – když jedná rychle bytový zlodějíček, žádná polehčující okolnost to není. Jak stát zachází s penězi daňových poplatníků, si můžete přečíst například - ZDE13 nebo - ZDE14 či - ZDE15. Za neuvěřitelné peníze vláda objednávala nekvalitní roušky, respirátory, nyní zase antigenní testy, ale na nabídky českých odborníků v mnoha případech nedbala, například – ZDE16. A zase, pokud se tato zpráva - ZDE17 – alespoň zčásti potvrdí jako pravdivá, tak jsme zpět u české blbosti. Můžeme být sice hrdí, že máme v Senátu Tchajwance, ale děti si díky tomu možná nebudou mít ve škole čím špárat v nose, snad kromě prstů.   I bez pandemie je v České republice obrovský bordel, a s tím, co se hrne do voleb, to lepší nebude.   Radomír Dolanský   Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.   [totalpoll id="98717"]

BLOG: Tabu Moravy?
Aktuality Blog

Po deseti letech budeme mít znovu možnost přihlásit se při sčítání lidu k moravské národnosti a rodnému moravskému jazyku.   Vzkříšení Moravy není tématem politických elit, usazených daleko za hranicemi Moravy, diktujících nám podmínky našeho každodenního života. Tyto elity dosud nepřekročily stín svých chlebodárců, pro které je moravanství tabu. Tyto elity si však neuvědomují, že moravanství je základním stavebním kamenem nejen raného moravského, ale také českého státu.   Jan Amos Komenský kdysi napsal, že nad labyrintem světa vítězí ráj srdce. Ráj srdce uvědomění si sebe sama; pevný bod duše, věřící, že vše má svůj smysl..   V dnešní těžké době si uvědomujeme, víc než kdy jindy, že návrat ke kořenům je tím, co naší společnosti zoufale chybí. Heslo „kupředu do minulosti“ nabývá na síle v časech ohrožení naší civilizace, v časech diktátu nerozumu, v časech neschopnosti udržení řádu, sounáležitosti a základních lidských hodnot. Vítězí neústupnost, trvání na „své“ pravdě; vítězí zatvrzelé srdce. [caption id="attachment_98007" align="alignnone" width="690"] Příklad vyplněného formuláře[/caption] Překonejme tyto antagonismy návratem ke kořenům, návratem zpět k pramenům. Návratem k moravanství, které dnes dává znovu pevný bod naší existenci.   Moravanství je prostředkem – ne cílem – záchrany naší civilizace. Prostředníkem k její záchraně může být každý z nás.   Projevme, že jsme ještě nezapomněli na své drahé předky, kteří zde už nejméně 1200 let den co den obnovovali svoji vlast. Bez obnovy totiž vlast umírá – v srdci, i v krajině.   Obnovme proto svoji vlast, obnovme svoji Moravu. Přihlasme se, při této jedinečné příležitosti, k naší moravské národnosti a k našemu rodnému moravskému jazyku!   Zdraví vás všechny Jiří Zvoníček   https://youtu.be/KURFkRfBKMU  

BLOG: Konalo se mrtvolné drama 2020?
Blog

Zajímalo by mne, jak to vidí odborníci na data (ale ne takoví jako Kulveit nebo Ludwig, ale ti opravdoví). Já sama nechápu, kde má být to děsivé drama roku 2020: hnijící mrtvoly na ulicích, krematoria jedoucí 24/7, rakve, mrazáky, první linie, umírající na chodbách nemocnic praskajících ve všech a to všechno. Kdybych si nečetla Seznam zprávy nebo Aktuálně, asi bych ani nevěděla, že se něco děje a že se mám bát.     Data, která nakonec vypadla z Českého statistického ústavu postrádají onen rozměr paniky. Nic překvapujícího, nic děsivého, nic zajímavého. Však se o tom taky prakticky nemluví, protože je to celkem trapný výsledek na nejhorší apokalypsu světa.     Za rok 2020 zemřelo 129 289 lidí. Pětiletý průměr je 111 130. V roce 2018 zemřelo kupř. 112 920 lidí.   S pozitivním – nejčastěji nic neříkajícím PCR – testem (odmítám už říkat i s covidem, neb to nevystihuje pravdu) zemřelo 11 941 lidí v průměrné věku cca 78 let, což je u nás také tzv. naděje dožití – když žijete déle, můžete si olíznout všech deset, že přesluhujete (pokud tedy máte život aspoň trochu kvalitní a nejste všemi opuštěný nemohoucí ležák v LDN, což je bohužel odporná realita mnoha těch chráněných stařečků) .     Nad průměr umřelo 18 159.To znamená, že „navíc“ (zjednodušeno! – žádný rok neumře přesný průměr) zemřelo 6 218 lidí, ze kterých se ten kousek RNA nepodařilo PCR testem vydolovat. Kdo jsou a proč zemřeli, to je asi fuk. „Odborníci“ by vám řekli, že stejně zemřeli na covid, ale jen se to nevědělo. Jasně. Bla, bla, bla.     K září 2020 žilo v ČR 10 707 839 lidí. Navíc tedy zemřelo 0, 16% populace. S pozitivním testem pak pouhých 0, 11% populace. Čtete správně. 0, 11% populace v průměrné věku 78 let.     Když to přepočteme na 1000 obyvatel, zemřelo JEN 12, 7 lidí. Je to neuvěřitelné číslo, které ani omylem neospravedlní to, co se děje. V roce 1980 byla tato míra úmrtnosti dokonce 13,1 v roce 1990 12,4. V letech 1994 a 1995 pak 11, 4 – dva roky po sobě. Byla tehdy nějaká šílená opatření? Zahodila se budoucnost všech ve jménu ochrany naprosté, ale naprosté menšiny obyvatel? Těžko.     A nikdo mi prosím nepište bludy o tom, jak pomohla opatření. Ta vaše slavná opatření totiž pomáhají a nepomáhají jen podle toho, jak se to zrovna hodí do krámu. Když chcete trestat a šikanovat, nefungují, když chcete zastírat pravdu o mrtvých, fungují. Bla, bla a bla. Na lži nemám náladu.     Zničili jste život můj, mnoha dalších a většiny dětí naprosto, ale naprosto zbytečně. Doteď nemáme cost benefit analýzu (asi se jí bojíte jak čert kříže), ale i bez ní je jasné, že ti, kdo zemřeli, byli jen třešničkou na dortu ve vztahu k těm, kteří budou mít obrovské problémy nebo dokonce zemřou kvůli opatřením.   Vendula a David Zahumenští

BLOG: Pandemický zákon jako nástroj zničení společnosti
Blog

Přijetí „pandemického zákona“ je jednou velkou temnou noční můrou pro občany, kteří ještě jsou schopni přemýšlet a uvědomovat si důsledky něčeho takového, jako je uzákonění koronavirového běsnění. Nikdo, kdo je ještě aspoň trochu při smyslech, nemůže na přijetí podobné normy trvat. Vláda se o uzákonění současného stavu snaží samozřejmě urputně od jara, ať už skrze samostatný předpis nebo novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.   Aktualizovaný návrh „pandemického zákona“ (správně o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 ) si můžete přečíst zde.   Dovolte mi na tomto místě popsat aspoň pár záludností, které se v materiálu stále nacházejí.   Mimořádná opatření vydává ministerstvo zdravotnictví (se souhlasem vlády – haha, to je panečku kontrolní mechanismus). V tom je celá věc z hlediska pravomoci podobná zákonu o ochraně veřejného zdraví, který se také má tzv. subsidiárně použít. Opatření mají mít celostátní působnost a jejich obsah je v mnohém ještě tvrdší než u nouzového stavu. Posuďte sami, co vše lze zakázat, omezit nebo regulovat:   činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek jejich provozování nebo poskytování, omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím, omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy, příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních, zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích, příkaz používat ochranné, mycí, čistící nebo dezinfekční prostředky a další protiepidemická opatření, příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem poskytnout ministerstvu informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření. Vedle těchto mimořádných opatření může ministerstvo stále vydávat ta podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví (která se s těmi dle navrhovaného pandemického zákona v některých bodech překrývají, ale k jejich vydání není potřeba souhlas vlády a nemohou být vydána pro celou republiku).   K realizaci mimořádných opatření může být ministerstvu nápomocna jak policie, tak armáda (to už je značně děsivé, neboť v tomto světě člověk netuší, co přesně to znamená a jak moc ho to může poškodit).   Za porušení mimořádných opatření hrozí, stejně jako u zákona o ochraně veřejného zdraví, tvrdé pokuty.   Jediným pozitivem na celé věci je, že mimořádná opatření mají mít formu opatření obecné povahy, tj. jsou přezkoumatelná správním soudem na základě návrhu fyzické nebo právnické osoby, které se týkají. Soud musí rozhodnout do 3 měsíců.   Jestli si hejtmani nebo opozice představují, že řešením je předání absolutní moci ve státě a nad všemi občany vládnoucí straně, aniž by tato musela aspoň každý měsíc žádat o souhlas s prodloužením nebo vyhlášením nouzového stavu Sněmovnu, pak bychom se měli my všichni zamyslet nad tím, koho jsme si to zvolili za své zástupce.   David Zahumenský

BLOG: Budou kvůli politice umírat další lidé na kovid?
Blog

Kroky firmy Pfizer/BioNTech a nově i AstraZeneca se stále reálněji podobají vyděračskému nátlaku. Svoje přidala opětovná neschopnost rychlé reakce EU. Přesto s prapory revoluce, očkujeme stále méně s Únií ruku v ruce.   Dnes již i zkorumpovaný hlavní mediální proud přichází s realitou, že problémem EU byly pozdní objednávky. Problém, který tzv. hoaxy a fake news přinesly již před drahnou dobou. Ano, ty informace, které politici a různí dobře placení neziskovčíci tak rádi označují jako šíření nepravdivých informací. Kampaň proti různým, třeba i mylným nebo zkreslujícím, názorům se již směle může rovnat komunistické cenzuře 70. let minulého století. Ba možná ji už v době, kdy místo soudů vynáší rozsudky sociální sítě a webové portály mainstreamu mazáním všeho, co je v rozporu s hlásanou politikou chlebodárců, komunistickou cenzuru i předčí. Jestliže se mažou výroky a zastavují TV přenosy prezidenta jedné ze světových velmocí, ať jsou komukoliv jeho názory jakkoliv proti srsti, ať mnohým může připadat jako pomatenec, nemá to s velkohubě vytrubovanou demokracií a svobodou slova vůbec nic společného. Další bláznivé zprávy - Pfizer chce proplatit šestou dávku, kterou sám bez donucení a bez smlouvy do lahviček plnil. EU zase uvažuje o zákazu vývozu vakcíny u firem, které podle ní neplní závazky. Kam se hrabe socialistický tábor v čele se Sovětským svazem?   Přestože je od Parlamentu a Senátu, přes ministerstva, úřady až po obecní zastupitele u moci převážná většina těch, kteří na vlastní kůži jako dospělí zažili diktát a cenzuru v ČSSR, jakoby odmítali vidět současný návrat ke komunistickým praktikám nejen u nás, ale i v EU a v podstatě v celé tzv. západní společnosti. Naopak vehementně od roku 1989, jako poškozené CD nebo poškrábaný vinyl, pořád dokola straší právě před komunisty, přičemž jim něco mnohem horšího po vzoru Velkého bratra uniká. A ve stylu komunistické propagandy, si vytvořili v současné II. studené válce nového nepřítele pouze tím, že z jedné strany barikády přelezli na druhou a štěkají pořád stejně, jen na opačnou světovou stranu.   I když jdou veškeré skvělé očkovací plány do kopru a velebení úžasné společné vakcinační politiky EU taktéž, ministr Blatný rezolutně odmítl obrátit se na Rusko s žádostí o nákup vakcíny Sputnik V bez schválení Evropskou lékovou agenturou. Taková vlezlá podřízenost naprosto degraduje české odborníky ze SÚKLu na obyčejné kontrolory acylpyrinů. Mainstreamu společně s fanatickými internetovými hatery se povedlo oblbnout alespoň tu část lidí, kteří „žerou“ zpravodajství České televize, donekonečna se opakujícím, hrůzu nahánějícím upozorňováním, že přece Sputnik V neprošel 3. fází testování. Ale nikomu z kritiků nevadí, že nikdo na světě nezná dlouhodobé účinky, ať už pozitivní či negativní, vakcín, kterými se momentálně očkuje i u nás. Pokud je tedy opravdu přírodního původu. Najednou nikomu nevadí, že někde zmizelo těch 8 – 10 let testování vakcín, jak bylo doposud ve světě běžné!   Zatímco Britové, kteří tak tvrdě napadali Rusko kvůli novičoku, chtějí s ruskými vědci vytvořit společnou vakcínu, zatímco Maďarsko a Srbsko vakcínou již očkuje, zatímco Německo s Ruskem o možnostech nákupu vakcíny jedná, v ČR vakcínu považuje za velmi kvalitní nejen Roman Prymula (POZOR! ať je jakýkoliv, v tomto oboru je uznávaná kapacita), tak Jan Blatný ruskou vakcínu rezolutně odmítá.   Je to u ministra tak obrovsky podlézavá závislost na Evropské únii, že bez její lékové agentury si ani nepšoukneme nebo do zdravotnictví cpe politiku, tedy u některých tak vítanou zášť vůči všemu ruskému? Ať tak či onak, každý z těchto důvodů brání tomu, co nám páni politici vštěpují do hlavy již od minulého roku, že nás zachrání jedině vakcinace. Nikdo nemluvil o tom, jestli má být vakcína americká, americko-německá nebo ruská. Zatímco jinde se dělají urychlené kroky nezávislé na dosavadních dodavatelích vakcín, hloupí Češi odmítají pro svou tak výborně propagandisticky vytvořenou zášť akční řešení a podle Andreje Babiše budeme pozorovat, budeme se ptát, konzultovat ve spřátelených zemích, kde se Sputnikem očkuje, budeme nekonečně mudrovat, a na druhé straně škrtit a omezovat život v republice nad únosnou míru nebo pořád dokola řešit, kdo kde chlastal přes zákaz.   Co to v České republice rozhoduje za lúzry, kteří dávají přednost politickým postojům před záchranou životů, které mají plnou ... ústa?   Radomír Dolanský   Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.   [totalpoll id="94102"]

KOMENTÁŘ: COVIDProtektorat Böhmen und Mähren
Komentář

Mohu vás svými články vykolejit,  připravit o sny a to zcela bez náhrady. Netvrdím, že jsem chytřejší, než kdokoli z vás a nikoho nenutím to, co napíšu, číst.   Rakousko-Uhersko bylo žalářem třinácti národů. Česká republika se stala žalářem národa vlastního.   Bojíte se infekce? I hloupost je infekční.  Prezentované téma COVID je dokonale upravený Josef Goebbels, opravdový mistr propagandy. Každý den jest rekord překonán. Tu v počtu nakažených, mrtvých, hospitalizovaných.... a občané země nabodnutí na kapačky médií blbnou a chřadnou jejich jedem. I zdravým už zalézá pod kůži. Absolutně zdegenerovaná mediální i politická scéna mající z dekadence, anomálií, úchylek a strašení  nekonečný orgasmus. Scéna, která nikdy nenabídla zacílenou ochranu zranitelné menšiny, férovou a otevřenou diskuzi názorů. Ti s námitkami zůstali obklopeni kordonem mlčení. Jakákoli racionalita lidského chování je potlačena čekáním na povel těch shora. Dokonale jsme podlehli protektorátní atmosféře a poslušně se stavíme do front všude a na všechno. Čekatelé na kolektivní idiotství. VZDEJ SE: osobních údajů, občanských svobod, vlády nad vlastním životem, práce i obživy. Vzdej se nám a my se o tebe postaráme. Třeba na lince 1221.   Strach nejde jen z covidu, ale i z bojovníků s covidem.  Ano, z těch znovu probuzených členů pomocné stráže, uličních důvěrníků, udavačů  a estébáčků, kteří ze svých zasmrádlých bytů prosycených strachem znovu vycítili možnost řídit někomu život. Blažená nirvána absolutní tuposti, nad kterou vlaje prezidentská standarta s poupraveným nápisem ROUŠKA VÍTĚZÍ.   Království České jsou dnes jedny obrovské Bohnice.   Dětem poskytujeme dobrodiní analfabetismu, zbytek pak dorazí školní inkluze.  A pak bude mládež jejich a bude jiná...zatraceně jiná... za to vám ručím.   Konečnou svobodu nám všem prý přinesou proočkovaní Plastic people of the Universe (a nebudou to ti od Mejly Hlavsy).   Nikdo nebude diskriminován, jen očkovaní budou mít výhody navíc. Zdá se mně to, nebo je tu řečeno jinými slovy totéž svinstvo...zvrácená a zároveň geniální příprava pro zavedení jakéhosi sociálního kreditu vašich životů - Common Pass.   Žlutá hvězda? Ne, není to pohrdání holokaustem, ale připomínka. Připomínka jeho začátku. Poukazování, potom třídění  následované  dělením a zákazy.   Vakcínou ke svobodě... Vakzin macht frei ...co mně to sakra připomíná...Náhoda?   A zatímco se nad hospodami a drobnými živnostníky stahují temná mračna, nashromáždilo se tu na stopadesát odstínů postsocialistické šedi kunderovského ražení, maskovaných tragédií COVID.   A možná to Vašek Fojtů tušil a Klobůčky, i když to ještě neví,  teď mají svého Palacha.   Kdysi dávno...   Už brzy...   [totalpoll id="92928"]   Darek Slavík darek.slavik@seznam.cz   Sdílejte to s přáteli

Může za zlepšení stavu vláda?
Blog

Jestliže je podle kolovrátku opozice, mainstreamu a řady kvalitně zpracovaných občanů vláda odpovědná za zhoršení, musí být odpovědná i za zlepšení. Nikdo jiný tady mezitím nerozhodoval.   Milionkrát opakované jaro si vláda svou měkkostí podělala sama. Ne tím, že by uvolněním zatáhla zemi do zhoršené situace. Ta se zhoršuje v celé Evropě i jinde, bez toho, že by se někde křenila opozice do objektivů na mostech, apod. Ale že touto snahou se zalíbit, dala opozici těžkotonážní munici, která ji ve spolupráci se spřátelenými předními médii využila tak perfektně, že velká část obyvatelstva opravdu uvěřila, že to byla vláda, kdo zavinil tak nevídané zhoršení. Je opravdu zajímavé, že si tito zastánci jediné správné pravdy nepoloží otázku, kdo tedy zavinil podobné a horší situace v ostatních státech? Že by čeští dovolenkáři?!   Takže co teď? Situace se možná opravdu zlepšuje, zcela jistě jsou zde alespoň první náznaky. Musíme tedy počkat, s čím vyrukuje opozice, protože zlepšení stavu epidemie v ČR samozřejmě NEMŮŽE!!! nastat zásluhou vlády a jejích rozhodnutí. I pokud by to byla tisíckrát pravda, něco takového opozice nikdy neuzná. Na to nemá koule ani vychování. Je úplně jedno, že v březnu, na jaře, v létě i na podzim tady byla furt jedna a ta samá vláda a nikdo jiný za ni nerozhodoval. A to ještě stihl Hamáček podrážet Babiše - ZDE, stejně jako to dělávala kdysi KDU-ČSL ve vládě ODS a zase jdou do holportu i s Kalouskem, který chtěl svého času zajistit křesťanům podporu komunistů a teď se může uřvat, když to dělá koalice. A přes to všechno to fakt vypadá na zlepšení.   Tak komu přiřkneme zásluhy, když vláda to být nemůže a nikdo jiný nerozhodoval? Co třeba mimozemšťani nebo Bůh? Možná by mohl přispět svojí trochou do mlýna odborář Dufek, příkladně hájící zájmy pracujících především v pohostinství. Nebo to zlepšení zajistili odpůrci roušek, které tak příkladně zmlátila policie na Staromáku? Ta stejná policie, která v létě postává o víkendech na loukách s technopárty a nekoná svoji povinnost s plnými ústy výmluv? Počkáme si, co nám z nenávistné žluče uklohní Petr Fiala a jeho věrná nová koaliční svatá trojice. Samozřejmě, že své si přidá i koalice Pirátů se starosty. Mimochodem, nevypadá to, že žádná strana v opozici nedovede natolik oslovit voliče, aby poctivě zvítězila sama za sebe? Prostě volební program Zničit Babiše si už něco najde. Ale uznání za zlepšení stavu to určitě nebude. To by si raději vyřízli jazyk.   Vláda od března nadělala spoustu kopanců ve jménu koronaviru podobně, jako vlády v řadě jiných evropských i mimoevropských zemích. Ale pokud je tady pořád jedna a ta samá vláda, a pokud je odpovědná za to špatné, musí být logicky odpovědná i za to dobré, nerozhodoval-li o nápravě někdo jiný.   Radomír Dolanský   Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.

BLOG: Floyd – záminka pro anarchii, nacismus a ještě větší rasismus
Blog

Americká idiocie se šíří světem mnohem rychleji než koronavirus a ve své podstatě je nesrovnatelně nebezpečnější. Současný svět, kde rozhodují tzv. aktivisté a uplácené neziskovky, zohledňuje práva jednotlivců nad zbytkem světa.   Afroameričané společně s Euroameričany a možná i s Hispaameričany (haló, existují tady ještě někde normální Američané?!) projevili nesouhlas a frustraci s rasismem a policejním násilím rabováním. To je asi nový způsob vyspělé společnosti, jak vyjadřovat nespokojenost. Běloši (odporné nekorektní označení hodné opovržení), snad nabušení psychedelickými chemikáliemi, poklekali a v modlitbách se omlouvali černochům. Vlastně Černochům, jak zní jeden z nových extrémně rasistických kroků médií v USA – ZDE1. A běloch se píše nadále s malým b. Rovnost nadevše!   S velkou pravděpodobností neadekvátní dlouhotrvající zakleknutí policistou přispělo k smrti černocha napumpovaného drogou, který byl opakovaně trestán za těžké zločiny a právě zaplatil falešnou bankovkou. Hromotluk a kriminálník, před kterým si nemohli být životem jisti ani policisté. A přesto se objevovaly v tisku oslavné ságy na zemřelého Floyda. Například Novinky.cz napsaly přímo v perexu, že jej měli všichni rádi pro jeho klidnou a dobrosrdečnou povahu a hned vzápětí dodávají, že po posledním návratu z pětiletého žaláře za loupežné přepadení chtěl začít nový život – ZDE2. Ano, takto přesně to říká asi 90% kriminálníků, když opouští bránu vězení. Byl stvořen mučedník.   Demokraté ve Spojených státech si nad tímto vývojem mnou ruce, protože před prezidentskými volbami umělá kampaň ubírá procenta Trumpovi, který má doma přece jen mnohem více příznivců, než by se mohlo zdát z četby evropských mainstreamových médií. Takže obava o křeslo pro staříka od demokratů je oprávněná a je třeba se zalíbit Afroameričanům a Černochům.   Po světě se šíří nová vlna rasismu, kterým se bojuje proti rasismu. Podobně jako z nejméně 95% zvrhlá a uměle vytvořená a rovněž až do pomatených extrémů dotažená kampaň Me-e-eToo, i současné tažení vypadá, jako by se celosvětově otevřely brány psychiatrických ústavů. Vytahují se postoje z před padesáti, sedmdesáti a více lety. Pro chování davu je urážkou fauny nazvat jej, že se chová hůře nežli zvěř. Naprosto zarážející je tupost některých politiků, kteří vyjí s rozvášněným davem. Zářným příkladem, kam tato politická neschopnost dodržovat zákony země může dojít, je tzv. autonomní zóna v Seattlu ve čtvrti Capitol Hill – ZDE3. Nebo další příklad - Black Lives Matter je svaté a nedotknutelné heslo, ale když se nad Etihad Stadion proletělo letadlo s heslem White Lives Matter Burnley, všichni byli „šokováni“ tímto rasistickým počinem – ZDE4. Když akademička z Cambridge napíše, že na bělošských životech nezáleží, postaví se za tento ultrarasistický výrok sama univerzita – ZDE5. Anebo na protirasistické demonstraci začnou mírumilovní demonstranti řvát heslo: Špinaví Židé – ZDE6. Pomatenci si už vzali na paškál i americkou hymnu a klasickou hudbu, Johna Wayna – ZDE7. Mainstream si samozřejmě nevšímá článků, které situaci vidí zcela jinak, s použitím mozku jako třeba - ZDE8. Už jsou tady opravdu všichni dementní?   Strhávání soch, stahování filmů, odsuzování historických postav, dokonce i takových velikánů svobody jako byl Winston Churchill, odsuzování umělců, soutěží, kde vyhrává málo černochů - to vše je klasická ukázka nacistické zvůle a celosvětově pořádaných nacistických křišťálových nocí. Kde se na dnešní údajný boj proti rasismu hrabou svými zákazy a ničením literatury, apod. jak nacisti, tak komunisti? Ale sochu George Custera, jednoho z největších rasistů v dějinách Spojených států, nestrhne nikdo. Nebo mírumilovní rabující protirasističtí demonstranti raději dynamitem rozstřílí nedokončenou sochu Splašeného koně, náčelníka, který u Little Big Hornu porazil Custera, aby jim nepřipomínal vlastní holocaust původních obyvatel Ameriky, o kterém se při kritice rasistické historie jaksi zapomínají zmínit? Tato tvář světa již nemá s demokracií nic společného.   Velmi rychlou a účinnou léčbou šokem by pro část světa, která se lživě ještě nazývá demokratickou, byly statisíce výpovědí policistů. Jedině tak by bylo nemocné myšlení politiků a zfanatizovaných davů vyléčeno. Ona oslavovaná Západní vyspělá společnost není zdaleka na takové úrovni, aby dovedla žít bez represe. S takovou bychom se přímo nadzvukovou rychlostí vrátili do temného starověku násilí, zvůle a práva silnějšího.   Radomír Dolanský   Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.   [totalpoll id="78175"]

BLOG: Hurá, otevřeli hranice! Ale klika je zvenčí…
Blog

Pitomoučké přirovnávání do současnosti zavřených hranic k bývalé železné oponě z řad opozice nebo zfanatizovaných politických neziskovek a komunistů převlečených za komunistobijce slaví Pyrhovo vítězství.   Je velmi lehké zmanipulovat náladu té části občanů, která vidí demokracii víceméně především pouze v tom, že si můžou zajet na dovolenou, kam se jim zachce. Politici a právníci toužící po zviditelnění se začnou ohánět listinou práv a svobod, obviní vládu ze snahy ohrozit demokracii, to ostatně vykřikují dokola a neustále, na což část obyvatel, která je za ovčany, stále dobře slyší.   Je opravdu úžasné, jak krátkozraké je myšlení a asi i oči všech těchto kvaziochránců svobody. Roman Prymula nebo někdo z vlády prohodí myšlenku, že by si dovedli představit hranice zavřené dva roky, prezident alespoň rok a mainstreamoví novináři okamžitě přispěchají s pumpičkou, aby tyto názory nafoukli až do katastroficky obřích rozměrů, které samozřejmě vytrhnou z kontextu logiky.   Tak se podařila úžasná věc. Čistě v řeči práva je soudem řečeno, že nouzový stav nemělo vyhlašovat ministerstvo zdravotnictví, ale vláda krizovým zákonem. Hurá, máme alespoň v něčem fungující justici! Vláda sice tvrdí, že neotevřela hranice na základě rozsudku Městského soudu v Praze, ale asi v tom přece jen hrál podstatnou roli. Fajn. Železná opona padla. Tak snad si konečně zabedněnci všimnou, že odtud můžou, ale ti z vnější strany hranic je, alespoň prozatím, nepustí. Takže vítězství svobody a demokracie je jaksi v současné situaci k ničemu. Protože okolní státy jsou v současné době ještě více nedemokratické, než bylo doposud Česko.   Snad jen opravdoví hlupáci by se, i když si to právo v Česku tak těžce vybojovali, dnes hrnuli do Velké Británie, do Španělska, Itálie, ale i do Německa, Belgie, Švédska či Ruska (ale tam by se výše uvedení osvoboditelé asi nehrnuli ani tak). Pokud by se přece jen našli, zabrání jim ve vstupu za účelem turistiky okolní státy, které dají raději na ochranu zdraví než prázdné kecy o návratu k železné oponě, porušování Základní listiny práv a svobod, apod.   Pokud chce jít někdo dobrovolně na smrt, prosím, utíkejte, pustí-li vás tam. Hlavní je, aby stát před těmito bojovníky za volnost pohybu ochránil občany, kteří díky hlouposti druhých umírat nechtějí!   Radomír Dolanský   Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.     [totalpoll id="72435"]

KOMENTÁŘ: Žít s Klobouky II.
Komentář

Mohu vás svými články vykolejit,  připravit o sny a to zcela bez náhrady. Netvrdím, že jsem chytřejší, než kdokoli z vás a nikoho nenutím to, co napíšu, číst.   Předchozí díl Žít s Klobouky I. si můžete přečíst zde  

10 problémů

  V Klobuckém zpravodaji, ze kterého se sice nic nedozvíme (vyjma nepřetržitých a nikdy nekončících úspěchů, rozkvětu, prosperity a informací jak město někomu něco prodalo nebo neprodalo – GDPR musi byť),  ale jinak je od shora dolů prošpikovaný amputovaným panem Vajíčkem a je tedy patřičně cool, probíhala ve dvou číslech za sebou mocná mediální masáž na TOP 10 problémů města. Je to tuším již čtvrtý ročník této povedené, leč hormonálně silně nevyrovnané párty, kde se zcela veřejně a nepokrytě soutěží o to, kdo vymyslí největší pitomost. Za geniální pak lze považovat zapojení do těchto rádoby myšlenkových orgií i dítka školou povinná. Lze jen doufat, že to v nich nezanechá nějaké hlubší následky. Snad jim z TOP 10-ti problémů posléze v paměti utkví jediný. Ten, kdy se poprvé po příchodu z třídního táboráku pozvracela maminkám do peřin.   Na podzim měly Klobůčky včetně přilehlých kolonií 5015 obyvatel. Top 10 problémů přijde nastolit a řešit podle pořadatelů přes sto (asi 2 %), podle fotografií asi padesát (asi 1 %) lidí, z toho dobrá polovina studentů místní „sorbony“. Jinak pokud nějak nechápete, proč se už druhý rok objevuje jako priorita takový lyžařský vlek Jelenovská, je to úplně jednoduché.  Lyžaři v Kloboukách vykazují jednotu, disciplínu a kázeň, a přesně toto je ta pravá cesta k úspěchu. Ty nitky, ze kterých se nakonec utká koberec, nenápadně vyskakují na povrch. V roce 2018 přišli lyžaři se zasněžováním Pechancových lúk. Teď se dozvíte, že Vojenská lázeňská a rekreační zařízení daly Klobůčkám zdarma lyžařský vlek a pásové vozidlo. Vzhledem k tomu, jak vypadají jejich objekty, kdy jsem čekal, že na mě vypadne z některé skříně kabát Marvana z filmu Anděl na horách, je více než jasné, že oba dary nebudou jenom tak. Předpokládám, že vlek se bude muset nejdřív někde vykopat a z pásového vozidla vyrobit rolba.  No, a letos máme na stole prodloužení lyžařského vleku. Navíc je to TOP problém města. V přímém hlasování na prvním místě, v hlasování elektronickém na místě druhém. Lidi to odhlasovali. Lidi to chtějí. Ztrátovost tohoto podniku je dopředu jasná, leč shromážděný zlomek vox populi rozhodne o něčem, co většina obyvatel ani nechce, zvláště pak poté, kdy celou akci naplánujete nejlépe na pracovní den v týdnu a odpolední hodinu. V tu dobu totiž mají volno: důchodci, státní správa, samospráva a samozřejmě zaměstnanci neziskových organizací. Zbytek obyvatelstva je na cestě z práce domů, tráví čas zbytečným nakupováním a zajišťováním základních životních potřeb, učí se s dětmi, rozdýchávají s lahváčem v ruce osmihodinovku strávenou v TVD a nemají ani chuť a ani sílu jít do Klobučanu cokoli řešit.   Na všechno, co se tady v rámci nastolení TOP 10 problémů odehrává, stačí položit jedinou otázku. Jak se jejich vyřešením zlepší život občanům Valašských Klobouk? Odpovězte si už, prosím, sami. Bylo by opravdu skvělé, kdyby si prostřednictvím Klobuckého zpravodaje vyvolení s vyvolenými přestali vzájemně leštit kulíšky a výstupy města ubraly z vášnivého předstírání, že brzy přijde nekonečný ráj.  Je opravdu tak těžké určit priority a nasměřovat toto město i za cenu ztrát dotací k věcem smysluplným a potřebným, které bez výjimky zlepší, zlevní a zjednoduší život jeho lidem?   Volné pokračování brzy…   Darek Slavík   S názory neobtěžujte redakci. Můžete je zaslat na darek.slavik@seznam.cz Neočekávejte však, že s vámi bude někdo diskutovat, odpovídat vám nebo se dokonce omlouvat.

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA