Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V pátek večer se v klobucké škole svítilo
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Žákům pátých a osmých tříd Základní školy Valašské Klobouky nabídl místní školní klub možnost přespání v prostorech školy z pátku na sobotu. Výjimečné události se chtěly samozřejmě zúčastnit všechny děti, ale vedoucí klubu Ladislava Šindlerová jich vybrala jenom čtyřiadvacet. „Žáky jsem zvolila na základě jejich snaživosti v hodinách výuky a také za dobrou reprezentaci ZŠ v soutěžích a olympiádách," vysvětlila důvod omezeného počtu školáků Ladislava Šindlerová.

Akce s názvem Noc ve škole začala už v pět hodin odpoledne volejbalem, ping - pongem, florbalem i vybíjenou. Malí účastníci si po míčových hrách odpočinuli u manuální činnosti. Pustili se totiž do vyrábění třásní z krepového papíru, aby se měli čím povzbuzovat při dalších sportovních soutěžích, a tvořili si navzájem kreativní účesy pomocí barevných vlasových sprejů. Hlavy páťáků , osmáků poté svítily hnědou, růžovou, zelenou nebo žlutou barvou.

 

Foto

foto autor článku

 
více fotek
 
Po prokázání své tvořivosti se opět vrhli do sportovního víru tentokrát s tělocvikářem Jiřím Dohnalem. Učitel si připravil pro děti vlastní soutěže s molitanovými tyčemi. Hry pojmenované jako Paella, Rytířský souboj na lavičce, Štafeta v předávání tyče mezi nohami, Slepá bába s navigováním spoluhráčů i spousta dalších, se školákům zalíbily. „Všechno bylo opravdu skvělé. Prostě sranda. Ze sportu se mi nejvíce líbila štafeta. Bylo by super, kdyby se konalo nocování v naší škole příští rok a paní vychovatelka by si vybrala mě," řekla Karolína Valčíková z 5. D.

Vyčerpané dívky a kluci z pátých tříd ulehli o půlnoci do spacáků. K sladkému spánku jim Dohnal promítl na stěně učebny pohádku O statečném kuřátku, jejíž děj si sám vymyslel. Starší účastníci ještě měli dostatek energie, a tak se oddali hudbě ranní diskotéky.

 
 
-jar-
 

Tuhá zima silničářům krátí peníze na léto
Aktuality

 
 
Po dvou mírných zimách letos přišlo opět zimní období, které je pro udržování sjízdnosti komunikací velmi nákladné. I když budou přesná čísla o nákladech zimní údržby za únor známa až kolem 10. března, už dnes je zřejmé, že cena těchto prací bude hodně vysoká.

„Ještě nevíme, jaké bude počasí v posledních únorových dnech. Ale zatím jsme se s odklízením sněhu potýkali bez asi šesti dnů po celý měsíc. Vypadá to, že nás zimní údržba v prvních dvou měsících letošního roku bude stát víc než v celém roce 2008," uvedl náměstek ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Radek Berecka. V účetním období roku 2008 stála zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji asi 67 milionů korun Již vyčíslené náklady za leden 2009 dosáhly 38 milionů korun.

„Průběh zimy od ledna 2009 a naše výkony při pluhování a posypu silnic jsou srovnatelné se zimou v prvních měsících roku 2006. Tehdy jsme hovořili o nejnáročnějším zimním období za posledních 40 let. Letos budou náklady možná ještě vyšší. Bohužel, peníze vynaložené na zimní údržbu nám ukrajují z prostředků, které se plánovaly na opravy silnic v letním období," konstatoval ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 
ŘSZK bude muset z důvodu vysokých nákladů na zimní údržbu přepracovat svůj původní plán na letní vysprávky silnic. Pokud by neměla být letní údržba silnic omezena, bude ŘSZK potřebovat od svého zřizovatele dodatečné finanční prostředky. „Budeme v tomto smyslu s vedením Zlínského kraje jednat," řekl Bronislav Malý.

Sníh, solení, rozmrzání a zamrzání vody - to jsou faktory, které se podepíší také na množství výtluků v povrchu komunikací. V posledních týdnech se jich na vozovkách objevilo značné množství. Silničáři mapují povrchy vozovek při pravidelných prohlídkách (1x měsíčně na silnicích III. třídy, 2x měsíčně na silnicích II. třídy). Nejhorší úseky se označují přenosnými dopravními značkami. „Řidiči by teď měli být při jízdě opatrnější a počítat s tím, že se na povrchu silnice mohou objevit nejrůznější prohlubně a nerovnosti," upozornil Berecka. Silničáři budou výtluky opravovat provizorním způsobem hned, jakmile roztaje sníh. Trvalé opravy výtluků jsou možné zpravidla až ve druhé polovině dubna, kdy zahájí práci obalovny živičných směsí.

Některé ukazatele zimní údržby silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji za posledních pět zimních období. V závorkách je uvedena spotřeba soli a inertních materiálů v tunách.

2003/2004 93,068 mil.Kč (6 543 t) (26 732 t)
2004/2005 105,752 mil. Kč (5 595t) (23 332 t)
2005/2006 130,256 mil.Kč (7 516 t) (25 553 t)
2006/2007 59,040 mil.Kč (2 743 t) (9 974 t)
2007/2008 76,288 mil.Kč (4 114 t) (14 405 t)

 
 
ŘSZK
 
 
 

V autoškolách přibývá starších zájemců
Aktuality

 
 
Ve správním obvodě Valašských Klobouk, jakožto obce s rozšířenou působností, vlastní registraci k provozování výuky a výcviku řidičů osm autoškol. Těmi v roce 2008 prošlo rekordních 831 nových žadatelů o řidičské oprávnění. Úspěšnost nových zájemců u zkoušek však není stoprocentní, 34,7% z nich u prvního pokusu neprospělo. Potíže dělají jak testy, tak jízdy.

Městský úřad má dva vlastní zkušební komisaře. Před těmi muselo kromě nových uchazečů stanout také 20 řidičů, které čekalo přezkoušení, aby jim mohl být vrácen řidičský průkaz po jeho ztrátě za dosažení 12ti bodů v bodovém hodnocení nebo zákazem řízení na dobu delší než jeden rok.

Kromě „prvožadatelů", kteří přicházejí do autoškoly bezprostředně po splnění věkového limitu, se v současné době objevuje výraznější zájem o získání oprávnění také ze strany starších osob. „Výjimkou není, že se jako prvořidiči hlásí i osoby starší padesáti let. Vedou je k tomu potřeby samostatné dopravy do zaměstnání, špatná dopravní obslužnost některých obcí či péče o starší osoby, které často vozí k lékaři," komentoval důležitost řidičského oprávnění pro starší řidiče zkušební komisař valašskoklobouckého úřadu Miroslav Beňo. Upřesnil, že vůbec nejstarší prvořidič, který loni absolvoval autoškolu, měl 66 let.

 
Od roku 2003, kdy na obce s rozšířenou působností přešla pravomoc výkonu činnosti zkušebních komisařů, bylo v obvodě Valašských Klobouk vyzkoušeno 3743 nových žadatelů o některé z řidičských oprávnění. Vloni přišlo z autoškol obvodu celkem 831 přihlášek k závěrečným zkouškám, což je zhruba o 200 uchazečů více než běžný roční průměr. Téměř 70% z nich projevilo zájem o získání řidičského oprávnění na osobní automobily, tedy skupinu B. V poslední době je však možné sledovat také nárůst zájemců o řidičské průkazy na motocykly, které jsou od roku 2001 členěny do čtyř skupin podle konstrukční rychlosti a výkonu.

Zkoušku v podobě písemného testu absolvují žadatelé od 1. července 2006 na počítači. Od tohoto data musí za provedení zkoušky uhradit poplatek 700 korun. Zpoplatněny jsou také každé další opakované pokusy. Zkoušená osoba vybírá v počítačem vygenerovaném testu vždy jednu správnou odpověď z několika variant. „V případě nevyhovění z některé části závěrečné zkoušky opakuje žadatel jen tu část, u které neprospěl," přiblížil průběh zkoušek Miroslav Beňo.

Město Valašské Klobouky zřídilo na Domě dětí a mládeže zkušební místo autoškoly v podobě počítačové učebny, kde je k výkonu testů připraveno sedm počítačů. Čtyři z nich dodalo přímo Ministerstvo dopravy. Od zkušebního místa také často vyjíždějí první řidiči pod dohledem učitele a komisaře k vykonání půlhodinové zkušební jízdy. „Musí prokázat, že bezpečně ovládají vozidlo a dokáží řešit dopravní situace, ale také že neporušují pravidla provozu a nedělá jim problém parkování a orientace podle dopravních značek," doplnil komisař.

 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

Knihovna pasovala prvňáčky na čtenáře
Aktuality

 
 
Vsetínští prvňáčci nezamířili ve čtvrtek ráno do svých školních lavic, ale do kina Vatra, kde byli slavnostně pasováni do řádu čtenářského.Pasování prvňáčků, které již tradičně pořádá Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci s městem Vsetín se letos zúčastnilo téměř 240 žáků z 12 prvních tříd ze 7 vsetínských základních škol.

„Program, jež připravily knihovnice z dětských půjčoven knihovny a moderovala Alena Geržová," uvedla mistostarostka Iveta Táborská. Ta nostalgicky zavzpomínala na své začátky s knihou, která ji doprovází životem až do dnešních dnů.

 

Foto

Foto Jaromír Matušů

 
Žáci pak byli po jednotlivých třídách slavnostně pasováni skutečnými rytířskými meči právě místostarostkou Ivetou Táborskou a ředitelkou Masarykovy veřejné knihovny Vsetín Helenou Gajduškovou. Každá třída obdržela pasovací glejt, který stvrzoval přijetí dětí mezi čtenáře. Děti si odnesly vlastní čtenářský průkaz do knihovny, který jim zajistí roční bezplatnou registraci. Teď již zbývá jen navštívit s rodiči některou ze tří dětských knihoven v Luhu, na Trávníkách nebo v Rokytnici.

O závěr pasování se postaralo překvapení v podobě divadelního představení Králíci z klobouku, se kterým přijeli herci divadla Špilberg z Brna.


Kateřina Janošková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

 
 
 
 
 

Lidé mají kvůli výstavbě Lídlu stále obavy
Aktuality

 
 
Zima nás v posledních dnech skutečně překvapila,. Ukázala nám snad všechny podoby - celodenní sněžení s velkým přívalem sněhu, pohled do nádherné zimní krajiny, bizarní tvary na stromech a keřích, sportující na sjezdovkách i v běžeckých stopách, smích a radost sáňkujících, rampouchy visící ze střech a okapů, usilovnou práci obyvatel i zaměstnanců Technických služeb.

Nám, majitelům nemovitostí kolem komunikace l. třídy I/57, však znovu a zřetelně připomněla, jak komplikovaná dopravní situace zde vládne už nyní a jak je doslova vyhrocená za této mimořádné sněhově kalamitní situace.

 

Foto

foto autor článku

 
více fotek
 
A tak se ptáme a pro lepší informovanost a představu všech přikládáme fotografie, jak bude zmíněná silnice fungovat po vybudování supermarketu LIDL? Kde skončí hromady sněhu, či kam až pluhy a radlice natlačí toto prosolené a rozbředlé množství z vozovky, která bude zúžena o dělicí ostrůvek o šířce 1,2 m a délce 11 metrů. Jak se nám bude k supermarketu přecházet po nevhodně umístěném přechodu, či jak se na předsunuté parkoviště za takovéto situace bude odbočovat?

Většina z nás tudy každodenně prochází, otevřete, prosím, oči a zamyslete se nad tímto problémem.

 

Jiřina Kokrhelová

 
 
 

Ploština otevírá muzeum Jižního Valašska
Aktuality

 
 
Pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Aleny Gajdůškové bude 2. března 2009 otevřeno Muzeum stavitelství a řemesel Jižního Valašska. Součástí slavnosti bude vernisáž putovní Lidické mezinárodní výstavy dětských kreseb. Účast přislíbili předseda Poslanecké sněmovny ČR Miroslav Vlček, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a zástupci památníků Lidice, Ležáky i Javoříčko a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

„Cílem slavnostního otevření muzea je připomenout široké veřejnosti, jak na Valašsku žili a pracovali naši předkové. Vystavené exponáty jsou autentické kusy nářadí a nástrojů, které do muzea darovali občané Drnovic. Další předměty zapůjčilo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně," uvedl k významnému aktu starosta obce Tomáš Zicha. Dodal, že expozice zajímavých informací o řemeslech a stavitelství na Valašsku je prezentována formou informačních panelů, které byly zpracovány za pomoci odborníků z Muzea jihovýchodní Moravy. Součástí muzea je i zasedací místnost, která bude současně využívána pro různé akce spojené s chodem Národního kulturního památníku Ploština, který spadá katastrálně pod obec Drnovice.

 
Muzeum bude bezprostředně po zahájení své činnosti hostit unikátní expozici Lidické mezinárodní dětské výtvarné výstavy. Ta je každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. „Naší vizí je vytvoření spolupráce památníků Lidice, Ležáky, Javoříčko a Ploština v oblasti prezentace putovních výstav s tematikou historie památných míst. Výstava dětských prací k lidické tragédii je první z nich," komentoval starosta Zicha vernisáž dětských prací. Mezi tvůrci a jejich učiteli je výstava dobře známa nejen u nás, ale i v zahraničí. Každoročně se jí účastní děti z několika desítek zemí celého světa.

V návaznosti na otevření muzea bude podepsáno téhož dne v Olomouci Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Obecním úřadem Drnovice, zastupujícím Mikroregion Ploština, Obecním úřadem Lidice, Obecním úřadem Luká, spravujícím památník Javoříčko, Obecním úřadem Miřetice a Památníkem Lidice, spravujícím NKP Ležáky.

Podepsáním memoranda se všichni zavazují k tomu, že budou budovat přímé kontakty mezi jednotlivými subjekty memoranda a vzájemnou spoluprácí ve vzdělávací, výstavní, badatelské i kulturní oblasti budou podporovat naplnění odkazu památných míst České republiky. Uvedená místa a jejich obyvatele postihly během druhé světové války tragické osudy poznamenané nacistickou zlovůlí. Proto se zúčastněné strany dohodly na spolupráci, která přispěje k uchování vzpomínky na tyto tragické události a posílí povědomí o novodobé historii národa především mezi mladou generací.

 
Stručný program slavnostního otevření Muzea řemesel a stavitelství Jižního Valašska v obci Drnovice a otevření Lidické mezinárodní výstavy dětských kreseb.


10.00 - 10.30 Příjezd hostů
10.30 - 10.40 Přivítání hostů starostou obce Drnovice
10.40 - 10.50 Slavnostní otevření budovy Muzea
10.50 - 11.00 Kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy Val.Klobouky
11.00 - 11.30 Projevy hostů; představení stálé expozice a putovní výstavy
11.30 - 12.00 Slavnostní přípitek a prohlídka expozic
12.00 - 13.30 Oběd
13.30 Ukončení slavnostního otevření muzea


Bližší informace: Tel. / Fax: 577 350 870
Email: obec.drnovice@seznam.cz

 
 
Tisková zpráva Obec Drnovice
 
 
 

Vsetínská Kostka škola hledá talenty
Aktuality

 
 
Historicky první školní akademii s názvem Kostka hledá talenty připravila na čtvrtek 26. února Střední škola Kostka. Představí se na ní téměř stovka účinkujících z řad současných i bývalých studentů všech oborů, vyučujících a hostů včetně dětí ze stejnojmenné mateřské školy.

„Impulsem k uspořádání této akce je především zvyšující se počet studentů v našich nových humanitněji zaměřených oborech a jejich přirozená chuť prezentovat své talenty," vysvětluje zástupce ředitele školy Karel Sívek důvody, proč se škola poprvé ve své osmnáctileté historii rozhodla uspořádat svoji akademii.

 

Ve dvouhodinové show tak veřejnost uvidí hudební, taneční, slovesná či multimediální čísla plná zábavy a tvořivosti. „Představení pro veřejnost začíná v 17 hodin v lidovém domě. Vstupné je dobrovolné a zájemci si mohou telefonicky nebo osobně na sekretariátu školy rezervovat místa v přední části hlediště," zve k účasti zástupce ředitele školy.


Eva Stejskalová

 
 
 

Město je ve třídění odpadků páté v kraji
Aktuality

 
 
Zlínský kraj začátkem roku vyhodnotil druhý ročník soutěže O keramickou popelnici, ve které si množstvím vytříděného odpadu konkurovalo 298 obcí a měst celého kraje. Posuzovalo se několik kritérií, která odpovídala druhu vytříděných komodit, a hodnocení probíhalo ve třech kategoriích podle počtu občanů. V kategorii měst získaly páté místo Valašské Klobouky, nechaly za sebou taková města jako Luhačovice, Vizovice nebo Otrokovice.

„Za sledované období od října 2007 do září roku 2008 vytřídili občané Valašských Klobouk v průměru 39,5 kilogramů na osobu. Ve vytříděném plastu jsme dokonce s váhou 12,5 kilogramů na osobu obsadili třetí místo," uvedla k dobrému umístění města vedoucí odboru životního prostředí Jitka Ritterová. Kloboučtí vytřídí na občana 17,5 kilogramů skla a 9 kilogramů papíru. Průměr vytříděného odpadu na občana v celém Zlínském kraji je 32 kilogramů, což je o 7,5 kila méně než stav ve Valašských Kloboukách.

 

Foto

ilustrační foto Michal Floreš

 
„Díky předstižení tohoto krajského průměru můžeme konstatovat, že třídění odpadu je v našem městě na velmi dobré úrovni. Občané jsou zodpovědní a s odpady nakládají uvědoměle," doplnila ke statistice vytříděného odpadu Leona Vlčková, která má na odboru životního prostředí na starosti právě odpadové hospodářství. Dodala, že občanům by mělo být toto umístění motivací k vytrvání v navyklém způsobu zacházení s recyklovatelnými odpady a v úsilí o zvýšení množství separovaného odpadu.

Ve Zlínském kraji se vytřídilo celkem 18 781 tun papíru, skla, plastu a nápojových kartonů. V kategorii měst se s 50,2 kilogramy na občana na první příčce umístily Kunovice.

 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

Požár zničil několik zemědělských strojů
Aktuality

 
 
Dne 25.2.2009 v 04:37 hod. byli hasiči informováni o požáru zemědělské budovy v Luhačovicích.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Luhačovic s jednou cisternou ve společném výjezdu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů z Luhačovic s dalším zásahovým vozem. Na posílení byla vyslána další jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu a jednotka sboru dobrovolných hasičů z Pozlovic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru skladovací zemědělské haly.

Požár hlásil řidič kamionu, který projížděl po hlavní silnici a všiml si plamenů v polích nedaleko areálu místních firem.

 

Foto

foto HZS Zlínského kraje

více fotek
 
Hasiči byli na místě požáru za pět minut, ale velitel zásahu hned hlásil poslední stádium hoření. Znamenalo to faktické zničení celého skladovacího objektu na zemědělské stroje o rozměru asi 6 x 15 metrů. Hasiči se proudy vody soustředili pouze na to, aby zabránili případného rozšíření požáru do okolí a na postupné dohašení zbytků uskladněných věcí.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár vznikl v nočních hodinách a postupně zničil nebo poškodil především odstavené zemědělské stroje. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 100.000 Kč, přičemž polovina připadá na stroje a polovina na zničenou halu.

Příčinou vzniku požáru je nedbalostní nebo úmyslné jednání neznámé osoby. Případ je tak nadále ve společném šetření hasičů a policie.

 
 
Ivo Mitáček
HZS Zlínského kraje
 
 
 

10 YEARS OF JZD PROMOTION
Aktuality

 
 
V sobotu se z tohoto důvodu bude v KD Klobučanu od osmi hodin večer slavit a slavit, samozřejmě že až do nedělního rána. Aby jste věděli, o co vlastně jde, tak jsem vyzpovídala jednoho ze zakladatelů JZD promotion.

Jak vzniklo JZD promotion?
Agenturu JZD promotion jsem založil v roce 1999 s Petrem Hnaníčkem. Vznikla za účelem podpory a výchovy mládeže. Z důvodu upadající morálky a úrovně kultury mladých lidí ve valašském regionu, jsme začali přemýšlet, co pro to udělat. A proto jsme tady Laughing.

Čím se zabývá Vaše agentura?
Hlavní činností je produkce a organizace kulturních akcí, koncertů, hlavně však tanečních parties. Působíme převážně v okolí Valašských Klobouk, ale pohybujeme se v podstatě na celém území jižní a severní Moravy a občas i na Slovensku. Provozujeme rovněž „hostinskou činnost" tím pádem spoluvytváříme tak zvané „akce na klíč." Mimo jiné se taky zabýváme bookováním našich DJ´s.

Vidím, že se Vám povedlo zvednout úroveň kultury. Jde to vidět i na desátém výročí vzniku JZD. Co očekáváte od agentury v budoucnosti?
Je to smutné, ale nečekám nic. Chtěl bych sice více činnost rozvíjet, jenže mě brzdí finance, jako každého v této době. Navíc agentura není na bázi komerčního bytí, je jen koníčkem několika kamarádů Cool.

Foto

repro foto JZD Promotion

 

Přejdeme na veselejší téma, jímž se stane sobotní oslava výročí.
Jelikož se jedná o kulaté výročí, pozvali jsme DJe (Jerry, Kaisersoze, Lucasch, Martini & Siki, Naoki Uda, Papioil & X-basse), které známe a máme zaručeno, že dají místním fanouškům správnou dávku taneční muziky. Hlavní hvězdou párty bude, srbský DJ patřící k evropské špičce, Marco Nastic. DJ´s se vám představím v těchto hodinových úsecích:

20.00 - Papioil & X-basse
21.30 - Lucasch
22.30 - Naoki Uda
23.30 - Jerry (Apokalypsa)
00.45 - Marko Nastic (Kne´deep/Serbia)
02.30 - Kaisersoze (Orion Hall)
03.45 - Martini & Siki

Takže se máme na co v sobotu těšit, jenže sobota uteče jako voda. Co chystáte potom?
Plánujeme klubové akce ve slavičínském A - clubu, kde budou jednou za měsíc rezidentní noci ve stylu techna, hip - hopu, drumnbasse i house. Určitě stihneme do konce roku 2009 nějaký rockový koncert. Osobně by mě lákalo pozvat Horkýže Slíže, kteří v KD Klobučanu sice byli vícekrát, ale vždy to stálo za to. Myslel jsem i na Tata Bojs, jenže na Klobouky by byli asi velkým soustem. Už nevyzvídej. A jak se říká - kdo si počká, ten se dočká.

 
.. díky za rozhovor !
 
další info a plakát akce zde
 
-jar-
 
 

Fotbalové střelecké dostihy v Luhačovicích
Aktuality

 
 

Zimní fotbalový turnaj na umělé trávě ve sportovním areálu Radostova v Luhačovicích pokračoval o víkendu dalším turnajem a k vidění byly střelecké dostihy několika týmů.

Dolní Lhota si s chutí zastřílela proti béčku Luhačovic a sama navíc neinkasovala branku, zabralo konečně B mužstvo Slavičína a poradilo si s celkem Slopného, Nevšová rozstřílela Újezd, když kanonýr Tomšů vstřelil již svou devátou branku v turnaji a v posledním utkání tým Sehradic nestačil na mužstvo Ludkovic, které je příjemným překvapením soutěže.

 

Foto

foto Petr Koseček

 
První březnovou neděli se hraje další kolo a potkají se Nevšová se Sehradicemi, Slopné s Újezdem, béčka Slavičína a Luhačovic a nakonec Březnice s Dolní Lhotou.

Výsledky :

D.Lhota - Luhačovice B 5:0 - Hlavička 2x, Smolek 2x, Zoubek
Slavičín B - Slopné 3:1 - Šála, Fojtík, Lukáš - Žáček
Újezd - Nevšová 1:5 - Slovák - Tomšů 3x, Kudelka, Trllo
Sehradice - Ludkovice 2:6 - Nášel, Zavadil - Kunorza 3x, Štěpánik, Mikulášek, Holík
Březnice - volno


Tabulka po 5.kole

pořadí klub kolo zápasy skóre body

1. TJ Sokol Nevšová 5 3 1 1 13:6 10
2. TJ Ludkovice 5 3 1 1 11:6 10
3. SK Březnice 4 3 0 1 9:1 9
4. TJ Dolní Lhota 5 2 2 1 12:7 8
5. SK Újezd 4 2 1 1 6:6 7
6. FC TVD Slavičín B 5 1 1 3 5:9 4
7. TJ Sokol Slopné 4 1 0 3 5:11 3
8. FK Luhačovice B 4 1 0 3 2:11 3
9. TJ Sokol Sehradice 4 0 2 2 5:11 2

 
 
Petr Koseček
 
 
 

Zpověď Jardy Plška ze skupiny Reach
Aktuality

 
 
Rozhovor se skupinou Reach, nebude pro valašský region tak hned zastaralý. Kapela si totiž s chutí zahraje v regionu znovu, a to 14. března ve Valašských Příkazích se Špagáty. Březolupy na Zlínsku zase obsadí se Škwory 12. dubna. Proto jsem si odchytla na festivalu Of the Best zpěváka populárních Reach, Jaroslava Plška, aby mi aspoň něco málo sdělil o životu jejich kapely.

Kdo vymyslel název Reach?
Na nápad přišel Erik Schneider. Navíc se k nám jméno hodí. Reach totiž v překladu znamená dosáhnout. Chceme dosáhnout úspěchu turné, trefit se do stylu hudby, jenž v České republice chybí. Přáli bychom si, aby se lidem písně líbily. V mém osobním životě jsem na stupni, kdy nejsem ve výškách. Jsem spokojený s tím, co mám a vážím si toho. Navíc dělám práci, která mě baví Cool

Kde se vlastně setkalo šest muzikantů, z nichž se stala populární hudební skupina?
S kluky jsme se potkal v různých kapelách. Od té doby jsem přátelé. Snad i proto je kolektiv dobře sehraný.

Jak jste dokázali za rok od svého vzniku stihnout tolik věcí?
Máš na mysli osmaosmdesáté místo v Českém slavíkovi 2008, nebo natočení videoklipu k písni Don´t make me fire, a nebo turné Velmi podivuhodná kalokagathie? Řeknu ti to hned. Kapela je totiž složená ze známých ostřílených muzikantů, hrávajících v oblíbených skupinách, teda až na Patrika a Erika Schneiderovy. Já jsem hrával třeba v Argemě a Reflexích. Takže lidé byli, jsou i budou zvědaví na takovou hudební sestavu.

 

Foto

foto autor článku

 
foto Minifest Of the Best Val.Klobouky
 
Mluvil jste o filmovém zpracování songu. Kde byl odvysílán?
Poprvé ho mohli fanoušci vidět v listopadu na Óčku ve Výtahu. Klip Don´t make me fire je totiž naši první společnou tvorbou. Patrik Schneider přinesl téma. Mirek Junák se mnou udělal hudbu. Videoklip byl prostě spontánní záležitostí. Prozradím ti, že brzo se budeš moct těšit na nový.

Slyšela jsem, že zanedlouho vyjde album.
Doslechla si se správně. Mělo by být k dostání v březnu 2009. Je na něm čtrnáct skladeb, které se nejvíce zalíbily publiku.

Máte dost nabitou koncertní šnůru. Když jsem se dívala na pracovní harmonogram, zjistila jsem vaši spolupráci se všemožnými kapelami. Jak je k sobě vůbec vybíráte?
Jednak jsou to kamarádi, pak domovské hudební skupiny z míst vystoupení. Ozveme se jim s otázkou - Kluci, co kdyby jste si s námi zahráli? Například sestava kapel na festival Of the Best vznikla z těch nejlepších kapel ze scény poprocku.

Poslední otázka. Co se vybaví Jaroslavu Plškovi ve chvíli, když se uslyší slovo Argema?
Několik krásných let života. Získání cenných zkušeností. Argema je prostě hudební skupina, která v české hudbě něco dokázala. Jsem za to rád, ale nejvíce jsem spokojený v nynější skupině Reach.

S tím, že Plšek působí v Reach není spokojený jen on, ale i Jana Kolínková, která přijela na klobucký mini festival. „Konečně jsem zase viděla Jardu. Den ode dne je hezčí a jeho písnička Nenech mě vyhořet nemá chybu. Reach jsou prostě jedničkou," řekla fanynka skupiny.

 
 
-jar-
 
 
 

U Horní Lhoty hořel motor nákladního auta
Aktuality

 
 
Dne 24.2.2009 v 11:58 hod. byli hasiči informováni o požáru nákladního auta u Zádveřic.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u hájenky, nedaleko Horní Lhoty, došlo k požáru motorového prostoru nákladního auta zn. Iveco.

Před příjezdem hasičů se snažil řidič i se závozníkem požár hasit pomocí ručních hasicích přístrojů, pomocí hasicího spreje, ale také za pomoci sněhu. S hašením pomáhali i další řidiči, kteří ochotně zastavili a nabídli svou pomoc. Dostat se ke skrytým plamenům pod kabinou však bylo nad jejich síly i možnosti.

Hasiči se dostali na místo až za dvanáct minut od výjezdu. Bleskově natáhli vysokotlaké vodní vedení a začali požár hasit jak pod kabinou, tak i z vnitřních prostor a ložné plochy. Požár se podařilo uhasit asi po dvaceti minutách zásahu.

 

Foto

foto HZS Zlínského kraje

 
více fotek
 
Pro rychlejší uhašení plamenů se hasiči snažili zvednout kabinu nad motor, což se ale nepodařilo. Soustředěně a úzkými prostory se tak snažili dostat hasivo k plamenům. Při požáru a zásahu nebylo evidováno žádné kvalifikované zranění. Jeden z mužů se lehce nadýchal zplodin hoření, ale ošetření odmítl.

Po dobu zásahu hasičů byla zcela zastavena doprava na důležité silniční spojce a v obou směrech se tvořily kolony. Po uhašení požáru byla doprava puštěna po jedné polovině vozovky.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár zničil především motorový prostor a napáchal škodu za 150.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další části vozu za 500 tis. Kč.

Řidič uvedl, že při jízdě do kopce vykazoval motor pokles výkonu a po opakovaných zastávkách začal hořet. Příčinou vzniku požáru byla s největší pravděpodobností technická závada, která bude dále přesně zjišťována v servise.

 
 
Ivo Mitáček
HZS Zlín
 
 
 

Mladík jezdil městem autem svého otce
Aktuality

 
 
V sobotu dne 21.2.2009, dvacet minut před jedenáctou hodinou večer, byl ve Slavičíně hlídkou zdejšího obvodního oddělení policie zastaven červeným nápisem STOP řidič osobního vozidla. Vozidlo bylo policisty spatřeno v Hrádku poblíž restaurace U Zemánků, jak jede vysokou rychlostí směrem do centra města. Informoval o tom vedoucí zdejšího oddělení Vratislav Hruška.

Hlídka slavičínských policistů se jej proto rozhodla zkontrolovat. „Řidič u sebe neměl žádné doklady. Navíc vyšlo najevo, že ve skutečnosti se ani nejedná o řidiče, ale osobu mladistvou, která nevlastní vůbec řidičské oprávnění," popsal situaci Hruška.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 
Ještě větší překvapení čekalo na policisty po provedení dechové zkoušky. „Ta prokázala více jak jednu promile alkoholu v krvi. Mladík byl vyzván k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu na zjištění alkoholu v krvi, kterému se dobrovolně podrobil," pokračuje šéf policistů ve Slavičíně.

Policisté při dalším šetření navíc zjistili, že mladík si motorové vozidlo vypůjčil od svého otce, samozřejmě bez jeho vědomí. „Po provedených úkonech byl mladý „dobrodruh" předán do místa bydliště svému otci," dodal Vratislav Hruška.

Svým nezodpovědným jednáním je mladík podezřelý ze spáchání hned tří trestných činů. A to trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a neoprávněné užívání cizí věci.

 
 
StF
 
 
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA