Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Studenti zvládají velmi dobře cizí jazyky
Aktuality

 

Studenti Gymnázia ve Valašských Kloboukách opět prokázali velkou míru samostatnosti a jazykové vybavenosti. V průběhu měsíce února reprezentovali školu v jazykových soutěžích zaměřených zejména na komunikativní oblast cizího jazyka.

V Krajském kole konverzační soutěže v ruském jazyce školu reprezentovaly Bára Ovesná a Martina Filgasová. Martina obsadila krásné třetí místo, Bára vystoupila dokonce na stupínek stříbrný, a stala se tak náhradnicí do ústředního kola v Praze.

V ruském jazyce školu reprezentovaly Bára Ovesná a Martina Filgasová (foto archiv Gymnázia VK)

Úspěšná byla rovněž Natálie Švachová, která obstála v silné konkurenci Okresního kola konverzační soutěže v angličtině a svým druhým místem se prosadila mezi osm nejlepších angličtinářů Zlínského kraje.

Děvčatům právem náleží upřímná gratulace, poděkování a vyjádření respektu nad dosaženými výsledky.

Kolektiv vyučujících cizích jazyků
Gymnázium Valašské Klobouky

Zima je drahá a investic bude letos hodně
Aktuality

 

Zimní sezona se pomalu chýlí ke konci. A na Ředitelství silnic Zlínského kraje už se všechno připravuje pro zahájení nových rekonstrukcí krajské silniční sítě, které se budou moci rozběhnout, jakmile sníh definitivně zmizí. To je také vhodná příležitost pro položení několika otázek řediteli ŘSZK Ing. Bronislavu Malému.

 Ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý (foto archiv ŘSZK)

Dá se už v tuto chvíli hodnotit poslední sezona zimní údržby silnic?

Březen už bývá zpravidla při zimní údržbě silnic mírnější, takže se již nyní o určité ohlédnutí za zimou můžeme pokusit. Počasí v lednu bylo opravdu zimní, což přineslo docela vysoké výkony při odstraňování sněhu a posypu vozovek. O mnoho menší nebudou ani náklady na zimní údržbu za únor. Náklady přes 40 milionů korun za leden jsou jen o něco nižší než cena za zimní údržbu v celém roce 2014! Letošní zimní údržba tak bohužel - na rozdíl od loňského roku s mimořádně mírnou zimou - docela zásadně odčerpá naše finance na údržbu a opravy silnic. Obecně platí, že o co více prostředků musíme vynaložit na posyp a pluhování v zimě, o to méně zbude na letní opravy vozovek.

Byla letošní zima na silnicích Zlínského kraje něčím specifická?

Pozitivně se mi hodnotí skutečnost, že na našich silnicích nevznikly kalamitní situace, že jsme nemuseli řešit vážné problémy s nesjízdností nebo dopravními komplikacemi. Specifické pro letošní rok bylo v několika případech krátkodobé uzavírání neudržovaných úseků na žádost policie. Někteří řidiči stále podceňují přechodné dopravní značky, vjíždějí do úseků, kde se údržba neprovádí a potom mají problémy a havarují. Dopravní policisté nás pak vyzývají k osazení zákazů vjezdu, které platí až do chvíle, než policie opět rozhodne o odstranění těchto zákazových značek.

Kdy se na krajských silnicích rozběhnou rekonstrukce - investiční stavby?

Předpokládáme, že práce na čtyřech stavbách, které byly zahájeny v loňském roce, budou zahájeny už někdy v polovině března. Jinak jsme před Vánocemi předložili čtyři projektové žádosti na financování z ROPu, s tím, že se jedná o poslední výzvu k předkládání projektových žádostí v oblasti dopravy. Tyto akce se již soutěží a měli bychom na ně získat 130 milionů korun z „Evropy". Brzy se však ukázalo, že to ještě nebyl „last call", ten přichází až nyní v podobě výzvy číslo 58. Termín pro odevzdání projektů je 27. března a naše oddělení přípravy staveb se rozhodně nenudí, spíš to tam vře!

Takže rok 2015 nebude tak chudý na stavby, jak zdálo ještě před půl rokem?

To určitě ne. Ke zmiňovaným stavbám z ROPu a k těm, které pokračují z loňska, nám přibývá ještě 160 milionů korun z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dopravní komisi při Asociaci krajů se podařilo vyjednat peníze ze státní kasy na krajské silnice. Myslím, že je to i tím, že současný ministr dopravy vnímá špatný stav krajských silnic, ale i důležitost této sítě pro obslužnost a dostupnost v celé republice, a proto neměl problém s uvolněním čtyř miliard dohromady pro všechny kraje. Naše silnice tvoří jen 4 procenta z celkové délky, a proto můžeme vyčerpat zmíněných 160 milionů. V tuto chvíli ještě není o všem rozhodnuto, ale pokládám za pravděpodobné, že při využití ROP a příspěvku SFDI celkový počet našich investičních staveb v roce 2015 opět přesáhne tři desítky. Stavby, jejichž investiční záměry už schválili krajští radní, postupně zveřejňujeme v tabulce na našich internetových stránkách.

Nezaskočilo vás to? Stačí Zlínský kraj tyto neplánované prostředky smysluplně využít?

Potřeby silnic II. a III. třídy na opravy jsou velké a náš seznam vhodných akcí je dlouhý. Část prostředků bude použita na přebudování špatných mostů, část využijeme na opravy povrchů, chceme položit přes 35 kilometrů nových asfaltobetonových koberců. Některé stavby jsou připravovány s obcemi, které budou souběžně budovat například kanalizace, chodníky nebo upravovat zelené plochy podél silnic. Jsem rád, že část peněz padne i do těchto průjezdních úseků a vážím si dobré spolupráce se starosty.

Daří se stav silnic II. a III. třídy zlepšovat?

Spíše jen udržovat. Na podstatné celoplošné zlepšení kvality krajské silniční sítě by bylo potřeba vynakládat ještě více prostředků. Za poslední roky, kdy čerpáme peníze z ROP, se zlepšil stav silnic II. třídy. Na nich už máme jen necelých 85 kilometrů v havarijním stavu. Silnice III. třídy jsou na tom hůř - tam zůstává v havarijním stavu asi 625 kilometrů. Nicméně o pozitivním trendu svědčí výsledky odborného posuzování stavu mostů. Už třetím rokem po sobě nemáme na krajské silniční síti v havarijním stavu žádný most.

-tz-

Poctiví řemeslníci se představili ve Zlíně
Aktuality

 

Ukázky tradičních i téměř zapomenutých řemesel a ochutnávky regionálních specialit od místních výrobců byly hlavní náplní akce „Poctivá výroba a řemesla", která se ve čtvrtek 26. února uskutečnila ve zlínském 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Zúčastnili se jí také náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, který nad jejím konáním převzal záštitu, a Milena Kovaříková, předsedkyně výboru krajského zastupitelstva.

Toto setkání regionálních výrobců a prezentace jejich produktů se uskutečnilo u příležitosti ukončení dvouletého projektu občanského sdružení Líska nazvaného „Poctivě vyrobené - podpora regionálních výrobců ve Zlínském kraji". Po celý den probíhaly prodej a ochutnávky výrobků i praktické ukázky práce výrobců. K vidění byly práce řezbáře, bednáře, kováře nebo výrobců keramiky. Lidé si prohlédli i výrobu látkových či dřevěných hraček nebo tkaní koberečků.

„Zlínský kraj akce takovéhoto charakteru samozřejmě vítá a podporuje, neboť mají obrovský význam pro zviditelnění kvalitních výrobců potravin i dalších producentů, kterých je v našem regionu spousta," uvedl Ivan Mařák.

 foto Zlínský kraj

Mezi gastronomickými specialitami nechyběly například zabijačkové pochoutky, tyčinky a sladkosti paní Malé, pochoutky z moštárny v Hostětíně, kvalitní produkty z biofarmy v Lidečku nebo masné a uzenářské produkty z vyhlášeného řeznictví v Liptálu.

Připraven byl bohatý doprovodný program, na kterém se spolupodílely Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a také občanské sdružení Líska. Už ráno odstartovaly edukační programy pro školy. Muzeum si pro žáky prvního stupně připravilo Dílnu U tkalce Nitky, v níž si děti zhotovily vlastnoručně utkaný přívěsek. Galerie zase lákala na Umění v řemeslu.

„V této galerijní dílně si žáci prostřednictvím tradičních i netradičních výtvarných technik mohli vytvořit masku lidské tváře. Vyzkoušeli si grafické, malířské či jiné řemeslné postupy při její tvorbě," upřesnil Martin Čada z galerie. Odpoledne pak byly na programu tvořivé dílny pro rodiny s dětmi. 

 Masopustní obchůzka v podání národopisného souboru Klobučan    foto Zlínský kraj    další foto

Odpolední program dále zpestřilo vystoupení malých dětí z folklorního souboru Vonička. K vidění byla i tradiční masopustní obchůzka v podání národopisného souboru Klobučan, který vyrazil i do okolních ulic.

Návštěvníci akce měli také možnost zhlédnout výstavu o historii masopustních obchůzek ve zlínském regionu. Muzeum tuto výstavu otevřelo již 9. února a potrvá ještě do 1. března.

-tz-

Zlatí automechanici jsou opět z Klobouk
Aktuality

 

Žáci 3. ročníku oboru Automechanik po roční přestávce opět obhájili již po několikáté prvenství v regionální odborné soutěži AUTOMECHANIK JUNIOR 2015, letos pořádané Střední školou - COPT v Kroměříži.

Žáci Jakub Vaněk a Filip Zádrapa obsadili 1. a 2. místo v jednotlivých disciplínách a taktéž 1. místo v soutěži Středních škol Zlínského kraje v oboru Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik. Stalo se již téměř tradicí, že nejlepší Automechanici ze Zlínského kraje jsou připravováni právě na učilišti ve Valašských Kloboukách. Je to dáno také mladým kolektivem učitelů odborného výcviku Bc. Stanislavem Tomečkem, Bc. Josefem Manou a Bc. Radimem Valčíkem, kteří reprezentanty připravují. V teoretické přípravě je to pan učitel Ing. Kamil Ptáček.

 Vítězné družstvo     foto SOŠ Valašské Klobouky

Všichni žáci nejprve projdou školním kolem. Dva nejlepší pak každoročně reprezentují učiliště v regionálním - krajském kole soutěže. Vítězové pak následně v kole národním. Všechna kola soutěže kopírují ,,Jednotnou závěrečnou zkoušku". Žáci jsou tak nejlépe připraveni pro získání výučního listu a vstupu do praktického života. Je důležité též poznamenat, že oba borci zvítězili s velkým bodovým rozdílem před ostatními zástupci reprezentujících středních škol našeho regionu.

Poděkování patří též odborným pracovištím, kde se žáci připravují v odborné přípravě. Je to Autoopravna Orsák a řada dalších smluvních autoservisů. Dále vedení školy, které neustále modernizuje areál dílen.

Nyní budeme přát stejné úspěchy žákům oboru Opravář zemědělských strojů, jež nás budou v měsíci dubnu, na stejné regionální soutěži zastupovat v Uherském Brodě. Ve stejný den na Mezinárodní soutěži oboru Malíř a lakýrník taktéž v Uherském Brodě, naši žáci dokonce obhajují loňské prvenství v této soutěži. Pevně věříme, že k tradici nejlepších řemeslníků našeho regionu zařadíme další řemeslo, jež vlastně „nově" vyučujeme na naší škole.

Kolektiv učitelů odborného výcviku SOU Valašské Klobouky

Chodec po střetu s vozidlem zemřel
Aktuality

 

V středu 25. února navečer došlo v obci Huslenky k vážné dopravní nehodě, která si vyžádala smrt osmačtyřicetiletého muže.

Nehoda se stala deset minut před půl sedmou večer na silnici II. třídy v obci Huslenky. „Pětapadesátiletý řidič z Halenkova ve vozidle Seat Ibiza srazil při jízdě ve směru od Velkých Karlovic osmačtyřicetiletého chodce z Nového Hrozenkova, který přecházel vozovku. Chodec utrpěl po střetu vážné zranění, se kterým byl převezen do vsetínské nemocnice, kde po několika hodinách svým zraněním podlehl," uvedla mluvčí vsetínských policistů Lenka Javorková.

 foto Policie ČR

Dechová zkouška byla u řidiče negativní. Zda byl pod vlivem alkoholu chodec, budou policisté vědět až z výsledků rozboru krve. Míra zavinění účastníků dopravní nehody je předmětem dalšího šetření. „Dopravní nehodu nadále vyšetřují kriminalisté z oddělení obecné kriminality, kteří k vyšetřování přibrali znalce z oboru zdravotnictví - odvětví soudní lékařství a silniční dopravy," dodala Javorková.

Jedná se o první smrtelnou dopravní nehodu v okrese Vsetín v letošním roce. Vloni zemřelo při dopravních nehodách osm lidí.

-tz-

Nehoda uzavřela silnici z Vizovic na Vsetín
Aktuality

 

Ve středu 25. února od 14:40 hodin zasahovala jednotka profesionálních hasičů centrální stanice Zlín s jedním zásahovým vozidlem na místě dopravní nehody osobních vozidel zn. Peugeot a VW, ke které došlo na hlavní komunikaci mezi Vizovicemi a Lutoninou.

„Při čelním střetu vozidel byly zraněny dvě osoby. Ty byly v době příjezdu hasičů v péči posádky zdravotnické záchranné služby. Následně byly transportovány do nemocnice," informoval mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

 foto HZS Zlínského kraje

Hasiči zajistili místo nehody a vraky obou vozidel, které zablokovaly hlavní silnici v celé její šířce. Po zadokumentování události policisty, byly vraky odtlačeny ke krajnici, což umožnilo částečné zprůjezdnění komunikace.

„Po následném naložení havarovaných automobilů na vozidlo odtahové služby uklidili hasiči z komunikace trosky a dokončili likvidační práce," dodal Netopil.

-tz-

V Karlovicích se chystá další běžkařské klání
Aktuality

 

Jen týden po závodu Karlovská 50 se ve Velkých Karlovicích chystá další akce pro běžkaře. V sobotu 28. února se uskuteční závod NOČNÍ STOPA VALACHY jako úvodní podnik třetího ročníku seriálu VALACHY TOUR. Závod je neobvyklý časem konání - startuje po setmění.

„Přestože v nížinách se oteplilo, ve Velkých Karlovicích je pořád sněhu dost, v běžkařských stopách až 30 centimetrů a do konce týdne očekáváme ochlazení i sněžení," uvedl Luboš Sušila z organizačního týmu.

NOČNÍ STOPA VALACHY přináší intervalový závod na běžkách klasickou technikou. Začíná v 18 hodin u hotelu Galik. Trasa v délce 15 km vede karlovickým údolím Léskové. Pro lepší orientaci bude označena reflexními šipkami. Podmínkou účasti je vlastní čelovka, kterou bude také možné zakoupit na místě. Nejlepší sportovci si rozdělí finanční odměny ve výši 15 tisíc korun a další ceny.

Ještě před setměním, od 16 hodin, se uskuteční závody pro děti se startovným zdarma. Dětský závod je vypsán v sedmi věkových kategoriích na tratích od 100 do 1 200 metrů.

Všechny akce seriálu VALACHY TOUR jsou propojeny bodovým hodnocením. Atraktivní ceny tak mohou sportovci získat jak průběžně v jednotlivých závodech, tak i po součtu všech bodů po ukončení seriálu. Letošní novinkou je zavedení bodového hodnocení také pro děti v rámci takzvané Dětské VALACHY TOUR. Na závěr, v říjnu, tak budou vyhlášeni nejen nejlepší muži a ženy, ale také děti.

Loni VALACHY TOUR svou účastí podpořili známí sportovci, mj. olympionici cyklista Jaroslav Kulhavý či triatlet Jan Čelůstka, úspěšní cyklisté Ondřej Fojtík, František Raboň, Tereza Huříková a Irena Berková, nejlepší český ironman Petr Vabroušek, nejlepší slovenská triatletka Kristína Néč Lapinová či legenda českého běžeckého sportu Miloš Škorpil. Absolutními vítězi se stali Lucie Gruchalová a Svatopluk Janečka. Celkem se v roce 2014 do VALACHY TOUR zapojilo 1 800 dospělých sportovců a 700 dětí.

„Věříme, že letos se nám podaří oslovit další závodníky, které lákají zajímavé terény Beskyd. Chceme také pokračovat v tradici zvát na jednotlivé závody známé sportovce, kteří mohou být vzorem nejen pro mladou generaci," dodal Vladimír Sušil.

V neděli 1. března se uskuteční poslední letošní závod pro děti O pohár strašidýlka Razuláka na sjezdovce Horal. Začátek je v 13.30 hodin. Malé závodníky čeká dvoukolový slalom o atraktivní ceny.
Již následující neděli 8. března proběhne nejoblíbenější dětská zimní akce Ski areálu Razula - Maškarní lyžovačka na sjezdovce Horal. Děti v maskách při ní mají tradičně lyžování zdarma.

www.razula.cz

-tz-

Kraj bude investovat do dopravy 360 milionů
Aktuality

 

159,720 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 211 milionů z Regionálního operačního programu Střední Morava jsou investice, které na svém pondělním jednání schválila Rada Zlínského kraje do rozvoje dopravy.

„Pro letošní rok máme vytipováno celkem 30 investičních akcí na silničních komunikacích ve vlastnictví kraje, které bychom chtěli opravit nebo zmodernizovat. Jedná se však zatím o první předvýběr, ze kterého teprve vznikne konečný seznam," sdělil Jaroslav Kučera, krajský radní pro oblast dopravy. Peníze jsou určeny na opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje. Konečný výčet akcí, včetně návrhu financování, bude znám na začátku dubna tohoto roku.

Přehled vytipovaných investičních akcí v roce 2015 s možností financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury

Akce - SFDI

Délka úseku v m

Předpokládané stavební náklady v Kč  (vč. DPH)

Silnice III/4942: Újezd u VK, mostní objekt

50

5 837 000,00

Silnice II/490: Zlín - Kostelec, most 490-011

62

5 605 941,00

Silnice II/489: Držková , most 489-009

20

3 450 000,00

Silnic III/4957: Boršice, most 4956-2

10

4 700 000,00

Silnice III/4349: Záříčí, most ev. č. 4349-2

56

5 776 056,00

Silnice III/49026: Březůvky, mostní objekt

23

4 850 000,00

Silnice III/49016: Zlín, ul. Gahurova

400

10 000 000,00

Silnice II/490: Uherský Brod - Nivnice

3 800

19 000 000,00

Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice

3 400

15 000 000,00

Silnice II/481: Velké Karlovice

2 000

10 000 000,00

Silnice II/492: Luhačovice

700

8 000 000,00

Silnice II/490: Rymice - hr.kr.ZL/OK

4 000

16 500 000,00

Silnice III/4932: Loučka - Haluzice

3 600

19 500 000,00

Silnice III/49010: Tučapy - Prusinovice, opěrná zeď

62

5 080 390,00

Silnice III/05016: Popovice

552

4 000 000,00

Silnice III/46811: Rožnov p/R, ul. Palackého

141

5 763 000,00

Silnice III/4223: Břestek

492

7 138 906,00

Silnice II/490, III/49023: Doubravy

190

3 000 000,00

Silnice III/49516: Bojkovice

520

3 000 000,00

Silnice II/491, III/4893: Slušovice - Hrobice

1 102

6 000 000,00

Silnice II/495: Záhorovice

1 700

9 500 000,00

Silnice II/489, III/49016: Lukov

500

2 000 000,00

Silnice III/4976: Oldřichovice – Salaš

1 700

6 000 000,00

Silnice III/05736, III/05737: Vsetín

1 300

5 000 000,00

Silnice II/432: Těšánky – Roštín

2 400

7 000 000,00

Silnice III/05726: Valašská Bystřice

2 000

7 000 000,00

Silnice II/429: Koryčany – hr. kraje

900

3 000 000,00

Silnice III/4991: Ostrožská Lhota - hr. kraje

1 900

5 000 000,00

Silnice III/43230: Koryčany – hr. kraje

4 200

12 000 000,00

Silnice III/49026: Biskupice

413

4 500 000,00

Celkem

38 193

223 201 293,00

Šest nových investičních záměrů v oblasti dopravy schválila krajská rada. Celkové náklady na jejich realizaci dosáhnou v souhrnu 211 milionů korun. Čtyři záměry budou spolufinancovány z Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP SM).

„Schválené investiční akce spočívající v rekonstrukci či stavební úpravě silnic a mostů ve vlastnictví Zlínského kraje. Realizovány budou v souběhu a v koordinaci s obcemi. Všechny významně přispějí nejen k většímu komfortu motoristů, ale také ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve zrekonstruovaných úsecích," uvedl Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy.

Mezi schválené investiční záměry financovaných z ROP Střední Morava patří mimo jiné i rekonstrukce silnice č. III/50736 v obci Nedašova Lhota v celkové délce 1,917 km. Silnice je v havarijním stavu. V rámci stavby bude provedena šířková úprava silnice, výměna konstrukce vozovky a obnova funkčnosti odvodnění silnice. Součástí stavby je i částečná rekonstrukce mostů (evidenční čísla 50736-9, 50736-10 a 50736-11), napojení místních komunikací a instalace dopravního značení. Celkové náklady: 63,668 milionu korun (spolufinancování z ROP SM).

V letech 2007-2015 bylo do krajských silnic investováno 3,5 miliardy korun. Z toho 2,5 miliardy bylo financováno z evropských zdrojů, resp. z Regionálního operačního programu Střední Morava. V průběhu těchto let bylo ve Zlínském kraji zrekonstruováno 132,5 km silnic, 42 mostů a byly vybudovány 2 nové silniční úseky - jihovýchodní obchvat Holešova a silnice II/497 Šarovy, Březolupy.

Jan Vandík

Představitelé kraje se setkali se starosty
Aktuality

 

Více než dvě stovky starostů Zlínského kraje se zúčastnilo setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje s představiteli vedení Zlínského kraje a krajského úřadu ve dnech 19. a 20. února 2015 v Luhačovicích. Dvoudenní pracovní jednání bylo zaměřeno na novinky a rady související především s novou legislativou a povinnostmi obcí vůči krajskému úřadu. Tyto informace ocenilo zejména 96 nových starostů, kteří vzešli z loňských komunálních voleb ve Zlínském kraji.

 Představitelé kraje se v Luhačovicích setkali se starosty měst a obcí   foto Zlínský kraj

Hejtman Stanislav Mišák přivítal starostky a starosty, zvláště pak ty nové, kterých je z celkového počtu zvolených 304 devadesát šest nových a řekl, že nebylo jednoduché stanovit program, protože byla přítomna třetina nových starostů, proto by bylo potřeba jít do větší hloubky. Na druhou stranu nechtěl kraj odradit ty, kteří jsou ve funkci druhé a další volební období. Takže celý program byl koncipovaný tak, že všichni byli upozorněni na věci, které si vzali na svá bedra v souvislosti s tím, že přijali funkci starosty a uvedl, že pro nové starosty a starostky budou připraveny další semináře, které půjdou do hloubky a do podrobnosti tak, aby se mohli noví starostové s novou problematikou více seznámit. Současně řekl, že starostové, kteří jsou ve druhém nebo dalším funkčním období, pokud by měli zájem se těchto seminářů zúčastnit, tak ať se nahlásí. Jde jen o to, aby se vědělo, pro kolik účastníků se má seminář připravovat. Samozřejmě s novými starosty se počítá v plném počtu. A pak se soustředil na téma krizového řízení, neboť jak uvedl, v tomto případě jsou starostové nezastupitelní, nemůžou se zbavit zodpovědnosti, není na koho zodpovědnost přenést a jsou tudíž v trestně právní rovině. Proto na několika příkladech uvedl v různých oblastech krizových a mimořádných stavů, jak je důležité být připravený, vědět, jak se v takové situaci chovat a na co reagovat. Tomu pak hejtman Mišák věnoval podstatnou část svého vystoupení.

V dalších blocích pak za každou oblast vystoupili jednotliví členové vedení Zlínského kraje, na které navazovaly prezentace ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů. Druhý den setkání pak byl ve znamení prezentací institucí, jejichž činnost se rovněž bezprostředně dotýká výkonu funkce starosty města či obce (Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Krajské ředitelství policie ZK, krajská pobočka Úřadu práce, Zdravotnická záchranná služba apod.).

Renata Škrobálková

V Klobučanu v neděli proběhl dětský karneval
Aktuality

 

Místní skupina Červeného kříže připravila pro děti již tradiční dětský karneval, který se konal v neděli 22. února od 14 hodin v KD Klobučan.

Únorové nedělní odpoledne, to je již tradičně čas na karneval. Ten letošní se konal v neděli 22. února 2015 a byl na motivy známé české pohádky Lotrando a Zubejda. A tak se v sále kulturního domu Klobučan sešli loupežníci, princezny, břišní tanečnice, ale přišel také vodník, kostlivec i s kosou, nebo roztomilá beruška. Kdo na karnevalu byl, ten se mnou bude jistě souhlasit, že počet, nápaditost a pestrost masek byla doslova nekonečná. Děti, jejich rodiče i prarodiče se s nadšením zapojovali do doprovodného programu, který si připravila skupina Líska ze Vsetína.

 Tradiční dětský karneval v KD Klobučan (foto pořadatelé)  více fotek

A nebyl by to klobucký karneval, kdyby na něm nebyla penízková tombola. Ta letošní čítala bezmála 200 hodnotných a lákavých cen a to díky našim sponzorům.

Karneval měl jednu novinku a tou byla možnost nechat se na památku vyfotografovat v našem fotokoutku, samozřejmě zdarma.

Stejně jako v roce loňském, tak i tom letošním bude věnován celý výtěžek ze vstupného Vládíčkovi na zakoupení rehabilitačních pomůcek.

Děkujeme všem, kteří přišli a tím přispěli na dobrou věc, děkujeme všem, kteří nám pomáhali s přípravou. A už teď můžeme slíbit, že karneval bude i příští rok a možná přijde i kouzelník.

Za MS ČČK Valašské Klobouky Eva Fialová

Opilý muž ujížděl policejní hlídce
Aktuality

 

Až tříletý trest odnětí svobody hrozí řidič z Hovězí, který v opilém stavu ujížděl policejní hlídce. Zastavil až poté, co naboural odstavené auto.

V neděli krátce před třetí hodinou ráno narazil opilý řidič ve VW Golf v Ústí u Vsetína při ujíždění policejní hlídce do zaparkovaného vozidla. Řidič VW jel ve směru od Vsetína, na mostě přes Bečvu nezvládl vlivem vysoké rychlosti řízení svého auta a ve smyku narazil do odstaveného vozu zn. BMW.

Hlídka vsetínských policistů si vozidla VW Golf všimla v neděli krátce po půl třetí ráno na kruhovém objezdu ve Vsetíně. „Policisté viděli, že řidič není připoutaný a rozhodli se ho zkontrolovat. Při jízdě za VW zapnuli majáky a světelný nápis STOP. Řidič zareagoval mírným zrychlením a v jízdě pokračoval blíže ke středu vozovky," uvedla tisková mluvčí policie Lenka Javorková.

Vozidlem směřoval po ul. Mostecká na ul. Štěpánská a ul. Josefa Sousedíka, dále pokračoval přes nadjezd na ul. Potůčky směrem k silnici I/57, kde odbočil vlevo a vysokou rychlostí ujížděl k obci Ústí. Před mostem přes Bečvu hodlal odbočit vlevo - dal levý blinkr, ovšem nezvládl jízdu přes most, kde dostal smyk a narazil do vpravo zaparkovaného BMW. U VW, ve kterém zůstal řidič po nárazu sedět, zastavili vzápětí dvě služební vozidla vsetínských policistů. „Kolegové opakovaně vyzývali šoféra, aby vystoupil, to však mladík odmítal. Jelikož si pak kolegové všimli, že řidič dává ruku na řadicí páku, jako by chtěl zařadit rychlost, za použití hmatů a chvatů ho z vozu vytáhli ven a spoutali ho," řekla mluvčí.

Opilý mladík zastavil až poté, co naboural (foto PČR)

Devatenáctiletý řidič z Hovězí už na první pohled jevil známky požití alkoholu. V dechu mu policisté naměřili 2,49 promile. Mladík přiznal, že pivo a tvrdý alkohol konzumuje postupně už od pátku. „Policisté mu zadrželi řidičský průkaz a na místo dopravní nehody přivolali policisty ze skupiny dopravních nehod, kteří nehodu zadokumentovali," doplnila Javorková.

Řidič VW ve smyku narazil do odstaveného vozu zn. BMW (foto PČR)

Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky mladíkovi hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

„Od pátku do neděle jsme zaevidovali 9 dopravních nehod, u čtyř byli viníci pod vlivem alkoholu. Naměřené hodnoty byly poměrně vysoké od 1,49 do 2,49 promile," dodala tisková mluvčí.

Jednou z priorit krajského ředitelství v oblasti bezpečnosti silničního provozu jsou pro letošní rok drogy a alkohol u řidičů, proto se budou i policisté v okrese Vsetín na tyto prohřešky řidičů častěji zaměřovat.

-tz-

Čarovná noc v Janové
Aktuality

 

Titulek naprosto přesně vystihuje atmosféru plesu ze sobotního večera a noci, který jako druhý v pořadí uspořádalo Sdružení janovských rodičů. Letos opět v papučích a navíc v maskách. A stálo to za to!

Parta aktivních lidiček z Janové by směle mohla provádět školení českým politikům. Ti, kde přijdou, ihned ruší vše, co jejich předchůdci vytvořili, i kdyby to bylo sebelepší. Sdružení janovských rodičů zachovává vše, co dobře funguje. O výsledku se můžete přesvědčit kliknutím na odkaz fotogalerie, který naleznete pod titulní fotografií v článku.

Proto jsme při čarovné noci v Janové opět mohli přivítat něžnou krásu taneční skupiny Benkari, jejichž rej ohnivých kostýmových barev naladil hosty k tanci tím nejpříhodnějším způsobem. Taneční kreace evokující vášeň a žár skrývaných lidských emocí musí snad rozproudit krev v těle i ledové královně. Prostě vidět taneční skupinu Benkari je určitě zážitkem, který stojí za to!

foto R. Dolanský  fotogalerie

Stejně tak zůstala plesu věrná i výborná kapela Silver Men. Ogaři, kteří během let prošli řadou regionálních kapel. Dnes přenášejí vlastní radost ze hry do sálu s takovou bezprostředností, že pak není žádnou zvláštností to, co je dnes velkou zvláštností, že lidé vtrhnou do kola již při první rundě. Mít na plese taneční skupinu Benkari a kapelu Silver Men je více než polovinou zaručeného úspěchu.

Ovšem to by nebyla Janová, kdyby akce postrádala originální část programu, která vůbec nebyla na programu. Do sálu vbelhalo za pomoci různých zdravotních pomůcek několik desítek důchodců, kteří byli již při zběžném pohledu laika odsouzeni k okamžitému odchodu do Valhaly neboli věčných lovišť. V široširém kraji stále více známá parta srandistů z Janové, Džejmsovci a jejich příznivci, se došourali v úžasných převlecích pod transparentem Džejmsovy staré páky. Pohybově naprosto profesionálně připraveni odbelhat se do seniorského věku. V rukou rýmovačky rýmované po vzoru dnešní pomatené češtiny. Dědci zase mlsali modré pilulky s nadějí, že tato noc bude čarovná a k dvojnici Heleny Růžičkové se lísal zasloužilý soudruh dělník. Džejmsovci jsou prostě nejlepší.

Na ples zavítal i pan továrník s chotí. Jak se na honoru obce sluší a patří, pohlížel na zájezd důchodců s patřičným despektem, jak bylo za první republiky zvykem. Další stůl obsadila parta barevných klaunů zaručujících hromadu skopičin hned zkraje. Ovšem největší pozdvižení zaznamenal příchod Fiony a Shreka. Zástupy obdivovatelů zelené dvojice stály frontu na společné fotografie a zelená se v ten moment stala barvou večera.

Poněvadž sláva janovských plesů hvězd se dotýká, navštívil čarovný večer i samotný Gaius Julius Caesar s Římem zakazovanou nádhernou milenkou Kleopatrou. Nechyběl ani známý Gaskoněc D´Artagnan s překrásnou královninou komornou Constance.

Oficiálně zahájila čarovný večer předsedkyně Sdružení janovských rodičů Lenka Pospíšilová. Poděkovala sponzorům a popřála hostům příjemné zážitky. Jak hned samotný začátek naznačil, ples v Janové byl opět plný smíchu, tance a dobré nálady až do brzkých, pro někoho možná pozdních, ranních hodin.

text a foto: Radomír Dolanský   

Opilý řidič způsobil dvě dopravní nehody
Aktuality

 

Třiadvacetiletý opilý řidič způsobil během deseti minut dvě dopravní nehody. Z kolize, kdy nedal v křižovatce přednost v jízdě řidičce, ujel. Při ujíždění se zhasnutými světly zavinil další nehodu celkem tří vozidel. V dechu měl přes dvě promile.

První nehoda se stala v neděli 22.února deset minut před půl šestou hodinou ráno v Rožnově pod Radhoště na ul. 1. máje. Mladý muž za volantem Opelu Astra, s nímž ve vozidle seděl sedmnáctiletý bratr, nedal v křižovatce přednost v jízdě čtyřiatřicetileté řidičce z Horní Bečvy ve vozidle zn. Suzuki.

„Po střetu, při kterém nebyl nikdo zraněn, z místa nehody ujel směrem k obci Horní Bečva. Při ujíždění zavinil o deset minut později kousek za městem další dopravní nehodu," uvedla mluvčí policistů Lenka Javorková.

 foto PČR     více fotek (3)   

Řidič ujížděl z místa nehody se zhasnutými světly a podle protijedoucího řidiče Škody Octavie po silnici první třídy kličkoval. Pětapadesátiletý řidič oktávky z Rožnova, co ho zpozoroval, najel k pravému okraji silnice a výrazně zpomalil. „Ovšem pomalu jedoucí oktávku začal předjíždět řidič ve Fordu Mondeo. Ten kličkující neosvětlené vozidlo zpozoroval až po předjetí oktávky. Reagoval prudkým brzděním, ale střetu zabránit nedokázal," popsala událost mluvčí.

Po srážce byl Ford odhozen vpravo dozadu na oktávku a Opel pokračoval v jízdě nekontrolovaně dál, a až po ujetí několika metrů havaroval do silničního příkopu, přičemž poškodil elektrický sloup.

„Řidič Opelu, jeho spolujezdec a devětačtyřicetiletý řidič fordu z Prostřední Bečvy byli s lehkými zraněními převezeni do valašskomeziříčské nemocnice na ošetření," řekla Javorková. Policisté provedli u všech řidičů dechové zkoušky, které byly negativní, kromě dechové zkoušky mladého řidiče Opelu. „Ten měl v dechu 2,19 promile. Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky s trestní sazbou do tří let," dodala Lenka Javorková.

Silnice byla po dobu vyšetřování dopravní nehody dvě a půl hodiny úplně uzavřena. Na vozidlech a elektrickém sloupu vznikla škoda předběžně za čtvrt milionu korun.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA