Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Projekt OKO chce oživit kulturu ve městě
Aktuality

 
 

V hlavách skupiny mladých lidí z Valašských Klobouk se zrodil zajímavý nápad vyrobení „promítacího karavanu" na způsob kinematografu, s nímž by mohli podnikat různá venkovní filmová představení, přednášky a diskuse. Potenciál projektu vidí jak v nevšední kulturní příležitosti, tak i v novém způsobu využití veřejných prostranství a zapojení mladých lidí. Projekt OKO, jak se iniciativa jmenuje, je právě v přípravné fázi a své první filmové promítání uvede nejspíše na jaře.

„Chceme mladým lidem nabídnout novou možnost trávení volného času a oživit veřejné prostory města a jeho život. Už v letošním roce plánujeme uspořádání alespoň pěti promítání. Předpokládáme, že se budou týkat různých témat, významných kulturních událostí, cestování, filmu nebo literární tvorby," uvedl o inovačním záměru jeden z realizátorů projektu Martin Janík. Už v květnu by se tak mohlo na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách rozvinout promítací plátno a mobilní letní kino by mohlo odehrát první filmové minuty. 

 

ilustrační fotomontáž autorů projektu

 
Projekt OKO spočívá v přetvoření klasického karavanu na pojízdnou promítačku, čehož autoři docílí instalací moderní audiovizuální techniky. Zařízení pak bude možné využívat k projekci na různých místech a při různých příležitostech. Prezentovat se budou například dokumentární filmy, ale také vlastní tvorba talentovaných umělců, kteří ji budou chtít ukázat světu. „Velký zájem je třeba o cestovatelské přednášky. Hledáme však i další možnosti, jak náš nápad uplatnit. Uvažujeme mimo jiné o literárním workshopu a autorském čtení na Valašském kumštování. Během roku se tu odehrává hodně akcí, a tak věříme, že se bude promítání hodit," ujistil Martin Janík. „Koneckonců naším mottem je „vidět - slyšet - komunikovat", což samo o sobě dává široké pole uplatnění." Výhodu spatřuje i v možnosti zapůjčení karavanu organizacím a sdružením, které jej budou chtít na svých akcích použít.

Přípravy zařízení jsou už v plném proudu. Ve druhé půli ledna realizační tým zakoupil menší karavan, který nyní čekají náročné úpravy. „Je potřeba vyměnit okna, opravit interiér a uzpůsobit ho k promítání. Pak přívěs půjde na technickou prohlídku a zpracování vizuálního stylu, o který se postará grafické studio Travelcroix," shrnul Janík. Uskutečnění Projektu OKO napomohla Nadace Via dotací ve výši 67 700 korun. Partnerství mobilnímu promítání projevilo také několik organizací a občanských sdružení z Valašských Klobouk. Velký dík organizátorů patří také klobouckým podnikatelům a dalším sponzorům, kteří projekt podpořili. Bližší informace jsou k nalezení na webu www.okoinfo.cz .

 
Lenka Zvonková
 

Smažení hranolků skončilo požárem kuchyně
Aktuality

 
 
Dne 27.1.2010 v 11:51 hod. byli hasiči informováni o požáru v obytném domě na sídlišti v Brumově-Bylnici.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk s jedním zásahovým vozem, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Brumova a Bylnice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru části kuchyně jednoho z bytů ve 4. nadzemním podlaží obytného domu v Brumově.

Před příjezdem hasičů se snažil požár hasit dvacetiletý syn majitelů, který použil nástěnný hydrant ze společné chodby obytného domu. Při zásahu byl úspěšný a díky rychlé reakci přispěl zásadním způsobem k zabránění rozšíření požáru do dalších místností. Plameny se mu podařilo utlumit a držet požár pod kontrolou do příjezdu hasičů.

 

foto HZS Zlínského kraje   více fotek

 
Hasiči byli na místě za několik minut a okamžitě vyběhli k hořícímu bytu. V dýchacích přístrojích pronikli k hořící kuchyni, kde dohořívající požár postupně dohasili. K hašení použili vodní vedení z nástěnného hydrantu, které spolehlivě fungovalo. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn. Po uhašení požáru byl celý byt odvětrán. Velitel zásahu preventivně překontroloval také další byty v domě.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Mladý muž uvedl, že smažil hranolky ve fritovacím hrnci, když došlo k požáru. V jeho nepřítomnosti se plameny postupně rozšířily na kuchyňskou linku. Se svou sestrou se dostal do bezpečí a následně se pokusil požár hasit.

Požár zničil kuchyňskou linku a poškodil další vybavení v bytě. Způsobená škoda byla vyčíslena na 250.000 Kč. Správnou reakcí muže a zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek asi za 800 tis. Kč. Příčinou vzniku požáru byla přesto nedbalost syna majitelů při vaření, který nechal fritovací hrnec bez dozoru.

 
Ivo Mitáček
HZS Zlínského kraje
 

Řidič policistům ujížděl, navíc byl ozbrojen
Aktuality

 
 
Výskyt podezřelé osoby ohlásil včera odpoledne na linku 158 anonymní oznamovatel. Dle jeho slov se měla osoba pohybovat ve Lhotě u Vsetína v osobním vozidle značky BMW 3 černé barvy. Informovala o tom mluvčí vsetínských policistů Ludmila Brousilová.

Policisté ihned toto oznámení začali prověřovat. Podle následného zjištění se v místě takové auto skutečně nacházelo a jelo směrem ke Vsetínu. „Hlídka jej chtěla zastavit a provést kontrolu. Šofér ovšem na výzvy k zastavení nereagoval a snažil se hlídce policistů ujet," popisuje mluvčí.

Kolem třinácté hodiny bylo vozidlo nakonec zastaveno ve Vsetíně na nadjezdu Pionýrů. Při zastavování vozidla hlídka viděla, že má podezřelá osoba ve své blízkosti zbraň.

„Byla zde důvodná obava, že by ji muž mohl použít. Poté co na něj však policisté namířili svými zbraněmi, se muž nezmohl na žádný odpor. Byl zajištěn a převezen na vsetínské obvodní oddělení," vysvětluje Brousilová.

 
Podle následných zjištění byl osobou řidiče třiatřicetiletý muž ze Vsetína. Z evidenčních záznamů bylo zjištěno, že momentálně ani nemá řidičák. Na konci loňského roku mu totiž byl vysloven zákaz řízení. Za volant sedl navíc pod vlivem drog.

„Jakou návykovou látku řidič užil ukáže až výsledek provedeného testu. V autě byly nalezeny celkem dvě bez povolení přechovávané zbraně a jedna replika zbraně. Zbraně budou odeslány na odbornou expertizu, kde se bude prověřovat zda s nimi nebyl spáchaný trestný čin nebo jestli se nejedná o hledané zbraně," dodala Ludmila Brousilová.

Třiatřicetiletý vsetíňan se rázem ocitl v cele a je proti němu vedeno trestní řízení. V něm mu bude sděleno podezření z přečinů nedovoleného ozbrojování, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí.

 
-red-
 

Povinnosti podnikatelů a význam faktury
Aktuality

 
 
K informační povinnosti podnikatelů:

Často opomíjenou záležitostí ze strany podnikatelů, a to jak osob samostatně výdělečně činných, tak i firem - společností, je splnění jejich povinnosti dle § 13a obchodního zákoníku uvádět zákonem stanovené údaje na obchodních listinách. Podle uvedeného ustanovení zákona je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a také internetových stránkách uvádět údaje o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Při nesplnění této povinnosti hrozí podnikateli podle přestupkového zákona sankce pokuty až do 50.000,- Kč, příp. zákaz činnosti do 1 roku.

 
K přeceňovanému významu faktury:

Řada podnikatelů považuje samotnou vystavenou fakturu za dostačující podklad k prokázání jejich finančního nároku vůči zákazníkovi, odběrateli, obchodnímu partnerovi apod. Z právního hlediska je třeba uvést, že tomu tak rozhodně není a být tomu tak nemusí dokonce ani v situaci, kdy fakturu druhá strana opatří svým podpisem či razítkem. Samotná faktura, jako účetní doklad, totiž právně nezakládá bez dalšího povinnost odběratele ji uhradit. K založení této povinnosti z právního hlediska slouží především písemná smlouva uzavřená předem mezi smluvními stranami, popř. písemná objednávka. Ty v řadě případů mohou být sice i ústní, nicméně z hlediska prokazování konkrétních dohod v případě vzniku následného sporu např. ohledně zboží, prací, ceny, podmínek dodání či realizace apod., je nutno rozhodně doporučit uzavření písemné smlouvy či alespoň písemné objednávky předem. Samotný podpis druhé strany na faktuře bez dalšího může být následně považován pouze za důkaz, že fakturu druhá strana převzala. Bez dalšího nelze takový podpis automaticky vykládat tak, že má být považován za souhlas s uhrazením fakturované částky, což by muselo být výslovně dohodnuto a zcela bez pochybností vyjádřeno. Z uvedeného hlediska tak nezbývá než doporučit, aby smluvní vztahy vznikající v rámci podnikání byly řádně ošetřeny již předem. V nejzazším případě je také možno objednávku nechat druhou stranou podepsat alespoň při předání zboží či služby spolu s fakturou.

JUDr. Petr Hradil

 
Další příspěvky jsou k dispozici v sekci články na webu www.advokat-zlinsko.cz , a to zatím s těmito tématy:
 • Vzor smlouvy či žaloby a jejich (ne)použitelnost
 • Darování nemovitostí nebo dědictví? Darovací smlouva a daň
 • Převody nemovitostí, kupní smlouvy
 • Vymáhání pohledávek a dluhů, rozhodčí řízení a doložka
 • Založení společnosti s ručením omezeným
 • Informační povinnost podnikatelů a význam faktury
 • Katastr nemovitostí, návrh na vklad a list vlastnictví
 • Rozdíl mezi uznáním dluhu a závazku, smlouva o půjčce
 • Trvalý pobyt a jeho zrušení
 • Koupě přes internet, mimo provozovnu, odstoupení od smlouvy
 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Platební rozkaz, elektronický platební rozkaz
 • Bodový systém a pokuty za dopravní přestupky
 • Dlužné alimenty - vymožení výživného
 • Advokát a odměna advokáta
 • Pohledávky z obchodního styku, uznání, smluvní pokuta
 • Prodej vozidel v autobazarech, kupní smlouva na auto
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Rozvod a společné jmění manželů
 • Nové doručování a datové schránky
 • Změny v rámci exekučních řízení
 

Hasiče okrsku povede i nadále Milan Tichý
Aktuality

 
 
Výroční valná hromada Valašskoklobouckého okrsku Sboru dobrovolných hasičů, která se uskutečnila v neděli 24. ledna, přinesla volby nových funkcionářů i zhodnocení loňského roku v činnosti jednotlivých sborů. Na postu starosty okrsku byl pro následujících pět let potvrzen Milan Tichý a velitelem se stal Josef Vlček. Rozdávala se však také čestná ocenění bývalým starostům obcí a uznání za vynikající práci představiteli vedení SDH.

„Tento rok je pro Sbor dobrovolných hasičů volebním, a tak jednotky Valašských Klobouk, Lipiny, Smoliny, Mirošova, Poteče a Tichova uspořádaly valné hromady, na nichž byli ustaveni noví představitelé. Funkcionáři byli zvoleni také pro celý Valašskokloboucký okrsek a vybráni byli i zástupci do Shromáždění delegátů sborů okresu Zlín," sdělil k výsledku valné hromady starosta okrsku Milan Tichý. Ten byl také ve volbě znovu potvrzen do starostovské funkce. Velitelem se stal Josef Vlček, jednatelem a představitelem zodpovědným za mládež Vladimír Mlynárčik, preventistou František Trchalík a strojníkem okrsku Stanislav Psota. Do Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů ve Zlíně byli nominováni Milan Tichý a František Trchalík.

 

foto archiv SDH    více fotek

 
Mimo volby se rozdávala také různá poděkování. Milan Tichý byl Okresním sdružením hasičů ve Zlíně oceněn čestným uznáním za výbornou práci v minulém volebním období. Už 10 let je totiž starostou okrsku a 5 let je náměstkem starosty OSH. Uznání se ale dostalo i jiným. „Bývalí starostové Karel Trčka z Tichova a Jaroslav Mana ze Smoliny získali doživotní čestné tituly „starosta sboru". Doživotním titulem „velitel sboru" byl pak oceněn Stanislav Fiala st. ze Smoliny," doplnil starosta okrsku Milan Tichý.

Valná hromada vyslechla zprávy o činnosti sborů a projevila všem členům jednotek poděkování za jejich aktivní působení. SDH Mirošov se může například pochlubit úspěchem sportovního družstva mužů, které se ve Zlínské lize požárního sportu umístilo na 20. příčce. Ženy obsadily 9. místo. Hasiči dále uspořádali soutěž O pohár obce Mirošov, do kterého se zapojilo 26 týmů. Tým SDH Lipina se zúčastnil řady soutěží a ujal se také pořádání podzimního kola hry Plamen. Mimo to hasiči připravili taneční zábavu na hřišti, pomáhali při pořádání dětského dne, kácení máje, fašankové obchůzky, svěcení nového pomníku a dalších akcích v obci.

Jednotka SDH Smolina se kromě jiných zapojení zúčastnila například cvičení na skládce komunálního odpadu, pomáhala občanům při čištění studní a zorganizovala také kácení máje a další akce pro veřejnost. Úspěch slavilo družstvo mužů vybojováním čtvrtého místa v okresní soutěži. SDH Tichov zodpovědně připravil první kolo soutěže v požárním sportu, dále přichystal zájezd pro děti, zorganizoval fašanky a zúčastnil se také úklidových brigád a dalších akcí. Tým mužů SDH Poteč během loňské sezóny startoval v šestnácti pohárových soutěžích v našem okrese i mimo něj. Jednotka se dále postarala o rekonstrukci zbrojnice, pomáhala při dětském dnu a řadě dalších událostí v obci. Jednotka valašskoklobouckého SDH je zařazena jako JPO III a vyjíždí k zásahům podle Požárního poplachového plánu Zlínského kraje. Loni se uskutečnilo 19 výjezdů, a to jak k odstraňování nebezpečných stavů v podobě sněhových nebo větrných kalamit, tak i k požárům nemovitostí či lesních porostů. Věnovala se také ukázkám na akcích pro veřejnost i ve školách.

„Všem dobrovolným hasičům patří velké poděkování za jejich činnost a zapojení do veřejného života. Mnohdy jsou to právě oni, kdo jsou pořadatelskou oporou nejrůznějších akcí a událostí. Uznání si zaslouží i nedocenitelná práce s mladou generací, pro kterou si vyhrazují čas na tréninky a soutěže. A za co je obzvláště potřeba poděkovat, je okamžitá pomocná ruka lidem, kteří se ocitnou v nouzi a potřebují bezprostřední pomoc," vyjádřil dík starosta Valašských Klobouk Dalibor Maniš.

 
Lenka Zvonková
 

Děti se o prázdninách nudit určitě nebudou
Aktuality

 
 
Bohatý program pro děti a mládež připravilo na nadcházející pololetní a jarní prázdniny vsetínské středisko volného času Alcedo. Školáci a studenti se tak mohou těšit na různé turnaje, hry, soutěže, ale i tvoření.

Celodenní program je tak připraven už na pátek 29. ledna . „Na tento den jsme připravili v Klubu pro náctileté již druhý fotbálkový turnaj dvojic. Začíná po 13. hodině a týmy se mohou přihlásit již teď v odpoledním klubu v Alcedu", uvedl Jan Merenda, který celý turnaj organizuje. Kromě toho bude po celý den od 10 do 17 hodin pro zájemce otevřen i samotný klub, ve kterém zájemci najdou bezplatný internet, stolní hry, šipky, kulečník a další volnočasové hry.

Na své si během jednodenních pololetních prázdnin ale přijdou i menší děti. „Pro odvážné holky a kluky od 7 let jsme přichystali dobrodružnou hru Cesta za pokladem krkavce Roka, která se bude konat od 8 do 15 hodin v prostorách ALCEDA," zve k účasti ředitel Alceda Pavel Bartoň s tím, že sraz účastníků je od 8 do 9 hodin a zájemci si mají přibalit do tašky přezůvky a případně i svačinu.

Nudit se naše mládež nebude ani o jarních prázdninách, které na Vsetínsku proběhnou příští týden, tedy od 1. do 5. února. Kromě toho, že bude denně od 10 do 17 hodin ptevřen v Alcedu na Rybníkách tradiční klub Alceda, připravena je i řada dalších aktivit. „Pro děti od 7 do 11 let je připraven Klub pro školáky, ve kterém si mohou vyzkoušet v čase od 8 do 16 hodin různorodé rukodělné činnosti, hry venku i v místnosti, soutěže a další překvapení," uvedl Bartoň. Sraz dětí je vždy od 8 do 9 hodin v ALCEDU, s sebou je dobré vzít si přezůvky, svačinu a pití. Cena na každý den je 30 korun. „V ceně je materiál, lektor a pomůcky," vysvětlil ředitel Alceda.

 
Na jarní prázdniny Alcedo již tradičně připravilo lyžařskou a snowboardovou školu pro školáky. „Lyžování se koná ve Ski Areálu Troják. Celý kurz probíhá každodenním dojížděním do areálu. Zájemci se pod dohledem zkušených lektorů naučí základy lyžování a jízdu na vleku," poznamenal Bartoň. V tomto termínu jsou podle něj ještě volná místa. Cena kurzu je 1800 korun, přičemž v ceně je zahrnut skipas, lektor a doprava.

Program jarních prázdnin 2010

Pondělí
Dopoledne: pohybové, taneční a spontánní aktivity.
Odpoledne: čajovna, promítání filmů, deskové hry a klub (kulečník, fotbálek, internet, šipky...)

Úterý
Dopoledne: tvořivé a výtvarné aktivity, spontánní aktivity
Odpoledne: čajovna, promítání filmů, deskové hry a klub (kulečník, fotbálek, internet, šipky...)

Středa
Dopoledne: netradiční olympiáda, opičí dráha
Odpoledne: čajovna, promítání filmů, deskové hry a klub (kulečník, fotbálek, internet, šipky...)

Čtvrtek
Dopoledne: turnaj ve hře Člověče nezlob se (vlastní hru s sebou), tvořivá dílna
Odpoledne: čajovna, promítání filmů, deskové hry a klub (kulečník, fotbálek, internet, šipky...)

Pátek
Dopoledne: Karetní hry, BANG!, návštěva zookoutku, spontánní aktivity a hry
Odpoledne: čajovna, promítání filmů, deskové hry a klub (kulečník, fotbálek, internet, šipky...)

Cena programu je 30 Kč (Lektor, pomůcky),
pro děti od 6 do 10 let, každý den od 8 do 16 hod.

Po celý týden Lyžařská a Snowboardová škola pro školáky
Od 8 do 13 hod. ve Ski areálu na Trojáku

Volnočasový KLUB ALCEDA pro „náctileté"
Internet, kulečník, šipky, stolní fotbálky, výtvarné aktivity, stolní hry, nealko bar atd.
Otevřeno od 10 do 17 hod., vstup zdarma

Informace: Tel: 571417704, 571414228
e-mail: alcedo@alcedovsetin.cz

 
Eva Stejskalová
 

Stratovarius míří tento pátek do Zlína
Aktuality

 
 
Legendární finská formace Stratovarius vystoupí v pátek 29. ledna 2010 ve Zlíně. Jde v rámci tohoto turné o jediný exklusivní koncert pro ČR. Vystoupení proběhne v hudební kapličce Masters of rock café na zlínském Čepkově.

Poslední jejich počin album Polaris vyšel na světlo světa v květnu 2009 na festivalu Masters of rock a kapela v něm potvrdila, že i s novým kytaristou jsou pořád v plné ráži. Speciálními hosty koncertu jsou mladí finští melodic metalisté TRACEDAWN a power metalová banda z Kypru WINTER´S VERGE! Vstupenky na koncert jsou však bohužel už zcela vyprodány.

 

foto Lukáš Urbaník

 

Luke

 

Valašskokloboucké služby splňují ISO normy
Aktuality

 
 
Úspěšné obhájení certifikátů ISO 9001, ISO 140001 a OHSAS 18001 má za sebou firma Valašskokloboucké služby. Podle závěrečné zprávy auditorského týmu vyhovuje všem náročným požadavkům norem v oblasti managementu jakosti, environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Společnost se tak zařadila mezi několik málo firem působících v komunálních službách v republice, které mají certifikáty o naplnění všech tří standardů.

„ISO normy splňujeme ve veškeré činnosti firmy, tedy jak ve správě skládky a svozu odpadu, provozování veřejného osvětlení, pohřebnictví, údržbě veřejné zeleně nebo zemních pracích, tak i v provozování sportovních zařízení. Za jakost jsme byli dokonce ohodnoceni zlatým certifikátem," uvedl ředitel Valašskoklobouckých služeb Roman Petrůj. Firma je tedy plně certifikovaná pro rok 2010, ovšem udržení všech tří osvědčení pro další rok závisí na finanční situaci firmy. „Letos budeme zvažovat, že kvůli dopadům krize certifikaci jednoho ze sledovaných odvětví pro rok 2011 vynecháme. Svou roli sehrají naše letošní ekonomické výsledky a finanční nákladnost auditu. V žádném případě to ale nebude znamenat, že bychom upustili od kvality prováděných služeb, současný standard zůstane zachován," ujistil Roman Petrůj.

 

foto MěÚ Val.Klobouky

 
Firma o dvaatřiceti zaměstnancích bez výhrad vyhověla takřka všem zkoumaným aspektům, v podstatě byl vyjádřen jen jeden shodný nedostatek u přezkoumání vedení systémů managementu. Silnými stránkami se ukázal být výrazný posun ve zlepšování vedení systému, v práci s cíli společnosti pro zvýšení spokojenosti zákazníka, znatelné zlepšení kvality služeb v sauně i plánovaná digitalizace pasportů místních komunikací, zeleně a dalších. Kladně bylo hodnoceno také plánované rozšíření skládky a hřbitova.

Certifikační audit zároveň stanovil místa pro zlepšování a rozvoj firmy, například integraci cílů v oblasti jakosti, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaměření na získávání informací o spokojenosti zákazníků, vypracování seznamu lékárniček a jejich umístění, kontrolu potřeby lékařských prohlídek a další. K cílům, které si Služby kladou, patří mimo jiné dokončení rekultivace skládky ve Smolině a její rozšíření o dva sektory, průběžná výměna vozového parku k eliminaci znečišťování prostředí zplodinami, postupný přechod na úsporné veřejné osvětlení a další.

„Podle usnesení zastupitelstva města bude na Valašskoklobouckých službách v únoru probíhat ekonomický audit, který bude šetřit hospodaření firmy v letech 2005 a 2008. Na duben až květen je pak plánován finanční audit," doplnil výhled kontrol ředitel Roman Petrůj. Výsledky auditů mohou firmě napomoci ještě více zlepšit svou činnost.

 
Lenka Zvonková
 
 

Valašský bál bude letos na jihu i severu
Aktuality

 
 
V sobotu tomu bude přesně rok, kdy ve Valašských Kloboukách proběhl „III. vševalašský bál a 25. valašský bál". Do kulturního domu Klobučan a sálu TJ Sokol se sjely soubory se svými muzikami z celého Valašska - od Frenštátu, přes Rusavu, Bystřici a Vsetín včetně Zlína. Hostitelem a pořadatelem byl spolu s Městem Valašské Klobouky národopisný soubor Klobučan. Kladné ohlasy místních i hostujících souborů a účastníků bálu svědčily o tom, že bál opravdu vydařil.

Po roce tady máme oba bály opět. V sobotu 30. ledna v 19.30 začne v KD Klobučan již 26. valašský bál, opět v režii souboru Klobučan. Kromě bujného veselí na parketu při dechové hudbě Valašska a cimbálové muzice Klobučan se můžete zapojit do koštu a hodnocení trnkové slivovice, nebo třeba vyhrajete některou z pěkných cen v Trnkové lotérii. V průběhu večera si vyzkoušíte figurální tance a zahrajete typické valašské hry, v předtančení se představí mládež Klobučánku a Klobučanu.

 

25. Valašský a 3. Vševalašský bál Valašské Klobouky   foto -jar-  více fotek

 
V tuto samou dobu, ale o 70 kilometrů severněji, bude starosta města Dalibor Maniš se zástupci souboru Klobučan předávat ve Frenštátě p.R. štafetu na IV. vševalašském bále. Spolupořadatelem této akce je zde soubor Sedmikvítek, který připravil též bohatý program, v němž se kromě domácích představí soubory Bača z Valašského Meziříčí, Beskyd ze Zubří, Lipta z Liptálu, Radhošť z Rožnova p.R. a z Trojanovic a Vsacan ze Vsetína.

Máme velkou radost, že se na Valašský bál ve Valašských Kloboukách každoročně sjíždí lidé s celého okolí a dokonce se snaží sehnat si kroje, aby si to pořádně užili. Potkávají se zde mladí i starší. Nás pořadatele tento zájem utvrzujete v tom, že se lidé chtějí bavit a že je potřeba takovéto akce pořádat. Informace a předprodej vstupenek je na Infocentru na klobuckém náměstí nebo na tel. 731 163 592 - Hana Tarabusová.

Ať už zůstanete doma „v Klobúkách" nebo si zajedete do Frenštátu, jistě prožijete příjemné chvíle s folklorem a dobře se pobavíte.

Hana Tarabusová

 

HOKEJ: VLLH stále dominuje CSKA Vsetín
Aktuality

 
 

Pravou nefalšovanou hokejovou bitvu zažil v sobotu brumovský zimní stadion. Souboj nedašovské TARY a štítenského Thirsty Teamu přinesl hokej jako řemen s vítězným koncem pro Thirsty Team - zde je komentář utkání z jeho webu

V magnetu kola nakonec brumovští hokejisté i podruhé v Play off porazili slavičínský Ice Storm a pokračují tak ve své stíhací jízdě za vsetínskými hokejisty. Právě CSKA Vsetín pokračuje i nadále ve své spanilé jízdě v nadstavbové části a v utkání s AHC nedal prakticky Slavičanům žádnou šanci a dokráčel k pohodlnému vítězství. V pátečním derby nedašovská TARA náležitě potrápila domácí hokejisty HC Brumov-Bylnice, kteří se na vítězství o dvě branky hodně nadřeli...Další kolo je na programu od pátku do neděle, tahákem pro diváky bude utkání Ice Storm Slavičín vs Thirsty Team.

 

Reklama

 
Výsledky A skupiny :

HC Brumov-Bylnice - HC Tara Nedašov 7 : 5
AHC Slavičín - CSKA 2 : 8
Thirsty Team - HC Tara Nedašov 4 : 2
HC Brumov-Bylnice - Ice Storm Slavičín 7 : 2

Tabulka A skupiny

1. CSKA 5 5 0 0 38 : 14 10
2. HC Brumov-Bylnice 5 4 0 1 41 : 19 8
3. Ice Storm Slavičín 5 3 0 2 35 : 22 6
4. HC Poteč 5 3 0 2 28 : 29 6
5. Thirsty Team 5 3 0 2 25 : 26 6
6. HC Tara Nedašov 5 1 0 4 18 : 27 2
7. AHC Slavičín 5 1 0 4 16 : 38 2
8. HC Klobucké Laviny 5 0 0 5 9 : 35 0

 

V B skupině je stále v čele tabulky HC Lidečko, které zatím marně stíhá celek z Korytné. Ta si o víkendu celkem snadno poradila s klobuckým Drink týmem. Klášťovjáci smolně prohráli s NOACO team, když neproměnili vyložené příležitosti. Hokejisté Vlachovic pokračují ve výborných výkonech a tentokrát to odskákala brumovská rezerva. O víkendu se hrají další utkání.

Výsledky B skupiny :

HK Klašťovjáci - NOACO TEAM 2 : 3
HC Lidečko - HC Tryon Brumov 9 : 6
HC Vlachovice - HC Brumov-Bylnice B 5 : 2
HC Korytná - HC Drink Team 9 : 4
HC Rokytnice - HC Media Mix Vrbětice ?

Tabulka B skupiny :

1. HC Lidečko 9 8 0 1 83 : 33 16
2. HC Korytná 8 4 3 1 66 : 45 11
3. HC Rokytnice 8 4 1 3 43 : 42 9
4. HK Klašťovjáci 8 4 1 3 43 : 37 9
5. HC Tryon Brumov 9 2 4 3 61 : 64 8
6. HC Drink Team 7 4 0 3 33 : 34 8
7. HC Vlachovice 8 3 1 4 45 : 40 7
8. HC Brumov-Bylnice B 8 2 2 4 32 : 38 6
9. NOACO TEAM 9 2 1 6 32 : 70 5
10. HC Media Mix Vrbětice 6 0 1 5 18 : 53 1

Více o VLLH najdete na webu brumovského hokeje - zde

 
Petr Koseček
 

Dárky pro chudé děti našly své adresáty
Aktuality

 
 
„Velmi děkujeme všem za vánoční dárky pro ukrajinské děti. Po pouhých osmi dnech od zveřejnění již každé z našich pěti přidělených dětí mělo navíc i své adoptivní rodiče," těmito slovy poděkovala ředitelka luhačovické Charity Svaté rodiny Lenka Semelová všem, kteří se do projektu pomoci ukrajinským dětem zapojili.

Odvoz dárků pro děti na Ukrajinu proběhl ve dnech 5. až 9. ledna 2010. Záměrem bylo splnit závazek daný dárcům a dopravit do dětského domova v Ternopilu a Bortnikách, a do sociálního centra v Lopatyně vánoční balíčky.
 

foto Charita Svaté rodiny Luhačovice

 
„Sbírka se koná ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc a jejím účelem je během ukrajinských vánoc, které se oproti našim zvyklostem slaví až se 14 denním posunem, adresně obdarovat osiřelé děti a děti z chudých poměrů, které by se jinak z dárku pod stromečkem těšit nemohly," upřesnila Semelová.

Charita Luhačovice se podílela na pomoci dětem z chudých rodin, o které pečuje sociální centrum Lopatyn. Ředitelka tohoto projektu Olesa Župnik je absolventkou Caritas - Vyšší odborné školy sociální v Olomouci. Charita pomáhala z výtěžku Tříkrálové sbírky již při rekonstrukci budovy zázemí centra a při jeho dovybavení. „Všech našich pět dětí Veklych Oxana, Batjuk Nazar, Smyrnova Anastasie, Kozlovska Nina, Ivanova Ljuba jsou děti z tohoto centra. To slouží pro zabezpečení stravování chudých dětí, pro jejich další vzdělávání a společné trávení volného času," dodala Lenka Semelová.

 
-red-
 

Vsetínští jednali o nových sportovištích
Aktuality

 
 

Rozvoj sportovišť na území města Vsetína byly předmětem včerejšího pracovního jednání vsetínských zastupitelů. Jednalo se také o plánovaných projektech nových sportovních hal. Jednání se zúčastnili i zástupci investorů.

Jak jsme již informovali, na území města Vsetína by mohly v dohledné době vzniknout dvě nové sportovní haly. Jednu z nich chce vybudovat TJ MEZ a Družstvo Sokolovny výměnou za část pozemků v areálu sportovního stadionu na Ohradě pro výstavbu nového nákupního centra. Druhý projekt představil před časem majitel stejnojmenné školy Karel Kostka, který by rád za pomocí evropských dotací vybudoval v blízkosti vsetínské polikliniky Centrum sportu a zdraví s víceúčelovou halou pro raketové a míčové sporty včetně zázemí pro relaxační a rehabilitační služby a parkoviště.

 
Realizace obou projektů je však závislá na rozhodnutí zastupitelů města. V prvním případě je totiž potřeba změnit územní plán města tak, aby bylo možné na Ohradě nákupní centrum postavit, druhý areál by měl být vybudován částečně na městských pozemcích. „Skutečnost je, že koncepce rozvoje sportu koncepce nám ukázala potřebnost sportoviště tohoto typu. Oběma záměry se proto seriozně zabýváme nejen na úrovni zastupitelstva, ale také komise výstavby, a toto jednání bylo další z mnoha, ve kterém jsme si vyjasňovali naše představy a požadavky s představami investorů. Oba záměry vyhodnocujeme ve vztahu k místům, v nichž by měly vzniknout, ať už z pohledu dopravní obslužnosti nebo dalších oblastí," informovala vsetínská starostka Květoslava Othová.
 
V případě prvního projektu však došlo k významné změně oproti původnímu plánu, neboť TJ MEZ a Družstvo Sokolovny spojilo svůj záměr s projektem dlouhodobě připravované sportovní haly Masarykova gymnázia Vsetín. „Oproti původnímu záměru bychom chtěli sportovní halu realizovat v areálu gymnázia. Byla by jak pro veřejnost, tak pro školskou činnost, čímž by došlo k jejímu stoprocentnímu využití. Na Ohradě by v rámci budování nového nákupního centra došlo k demolici chátrajících tribun, které jsou v současné době zdrojem nebezpečí a úrazů. Všechna sportoviště v areálu na Ohradě by zůstala v plné míře zachována," obrátil se směrem k zastupitelům Vilém Kumbár, předseda TJ MEZ Vsetín.
 
Že se tělovýchovná jednota spojila s gymnáziem, potvrdil i ředitel gymnázia Dalibor Sedláček. „Nová sportovní hala pro gymnázium je v plánu už od konce 90. let, už byly na její výstavbu dokonce vyčleněny i finanční prostředky na ministerstvu školství, zřízením krajů a přechodem pod ně ale byla investice zastavena. Kraj dal tehdy přednost rekonstrukci zlínského gymnázia. Spojením těchto záměrů bychom tento projekt konečně mohli realizovat," řekl Dalibor Sedláček s tím, že pro studenty bude také podstatná dostupnost sportoviště a jejich bezpečnost, protože už nebudou muset při cestě do jiných sportovišť přecházet frekventované cesty.
 

Společný projekt nezavrhuje ani Zlínský kraj, který je zřizovatelem gymnázia. „Filozoficky to neodmítáme, protože pro vsetínské gymnázium hledáme prostředky už šest let. Sdruženou investici jsme ale realizovali pouze ve Valašských Kloboukách, bude proto potřeba najít oboustranně vhodný model investice do tohoto zařízení," vyjádřil se zastupitel města a krajský radní Josef Slovák, který zároveň upozornil, že jednání nebudou jednoduchá.

Zastupitelé nicméně většinou tuto změnu v umístění případné sportovní haly vnímají spíše pozitivně. Zároveň ale upozorňují, že ruku pro změnu územního plánu nezvednou dřív, dokud nebudou splněny veškeré požadavky týkající se řešení dopravní obslužnosti nákupního centra z křižovatky pod obchvatem, provedení 3D modelu, realizace hlukové studie či zajištění odhlučnění klidové zóny u Bečvy. „Důvod, že by tady došlo k dohodě, je v zásadě pouze jediný, a tím je benefit v podobě nové sportovní haly. Určitě tady není potřeba, ať už z pohledu dopravní obslužnosti nebo tržních mechanismů, další nákupní centrum. A v každém případě musí dojít, pokud bude stavba haly v areálu gymnázia realizována, také k výstavbě podzemního parkoviště," vyjádřil se například zastupitel Jiří Čunek. „Nejsem zastáncem supermarketu, ale nevím, kdo by dokázal zafinancovat opravu areálu na Ohradě včetně demolice tribun. Tělocvična u gymnázia byla už dávno na spadnutí, dnes máme další šanci a přikláním se k tomu, ať se jí chytíme," řekl radní města a zástupce ředitele gymnázia Jan Vychopeň.

Zastupitelé neodmítají ani druhý projekt Centra zdraví a sportu. Spíše naopak. Kromě sportovní veřejnosti a Kostka školy, které podle vyjádření jejího ředitele už teď stávající tělocvična nestačí, by jej totiž mohly využívat i další školy, jež mají problémy s prostory pro výuku tělesné výchovy. „Pro nás, jako Zlínský kraj, je v současné době obrovským problémem škola Turkmenská, kde není možné kvůli záplavové zóně stavět tělocvičnu, dále průmyslovka, obchodní škola a řada dalších. Určitě tady chybí i druhá sauna, která dřív byla na Lapači," uvedl zastupitel a krajský radní Slovák s tím, že deficit sportovišť je na Vsetíně tak velký, že nemá obavu o budoucnost dvou nových sportovních hal.

Společná jednání zástupců města s investory však tímto nekončí. „Určitě se budeme potkávat na dalších jednáních, je tady ještě spousta otázek, které je potřeba odpovědět," sdělila starostka Othová k závěru jednání, jehož předmětem byla také diskuze k rozvoji areálu Lapač.

 
Eva Stejskalová
 
 

Pokračoval Krajský přebor volejbalistek
Aktuality

 
 

Volejbalový přebor žen nabral kvapíkové tempo a o víkendu bylo na programu již 27. a 28. kolo. Zaváhání z minulého kola napravily hráčky Vsetína a volejbalistkám Holešova nedaly prakticky žádnou šanci. Překvapením kola je jedna domácí porážka druhého v tabulce - Val. Meziříčí od Rožnova. V odvetném utkání už ale valašské derby vyznělo lépe pro hráčky Val. Meziříčí. Stoprocentní bilanci mělyv sobotu volejbalistky Hošťálkové ve Zlíně a nad domácími vysokoškolačkami dvakrát jasně vyhrály. Ženy Slavičína měly svá utkání s poslední Kroměříží odložena.

Krajský přebor žen pokračuje až v prvním únorovém víkendu a šlágrem kola budou dvě valašská derby - Hošťálková vs Slavičín a Rožnov vs Vsetín. Val. Meziříčí zajíždí na horkou půdu do Uh. Hradiště a čeká je zde velmi silný protivník.

 

Reklama

 
Výsledky KP žen - 27. kolo

SK Spartak Hulín - volno
SK Slavičín - SK Školy Kroměříž změna začátku
VŠSK Univerzita Zlín - SKV Hošťálková 0:3 (-23,-20,-14)
VK Austin Vsetín - TJ Holešov 3:0 (12,12,17)
TJ Valašské Meziříčí - TJ Rožnov 0:3 (-24,-20,-18)
TJ Sl. Sl. Uherské Hradiště B - TJ Spartak Uherský Brod 3:1 (17,-14,7,16)

Výsledky KP žen - 28. kolo

SK Spartak Hulín - volno
SK Slavičín - SK Školy Kroměříž změna začátku
VŠSK Univerzita Zlín - SKV Hošťálková 1:3 (-20,19,-8,-20)
VK Austin Vsetín - TJ Holešov 3:0 (20,17,22)
TJ Valašské Meziříčí - TJ Rožnov 3:2 (26,-16,23,-22,10)
TJ Sl. Sl. Uherské Hradiště B - TJ Spartak Uherský Brod 3:0 (13,10,16)

Tabulka KP žen :

1. VK Austin Vsetín 26 23 3 0 73:13 2076:1537 49
2. TJ Valašské Meziříčí 26 20 6 0 65:34 2194:1994 46
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B 24 21 3 0 64:23 2041:1706 45
4. TJ Rožnov 26 13 13 0 48:44 2010:1990 39
5. SKV Hošťálková 24 14 10 0 49:40 1986:1840 38
6. SK Slavičín 22 15 7 0 51:33 1870:1739 37
7. VŠSK Univerzita Zlín 26 9 17 0 38:56 1961:2064 35
8. TJ Holešov 24 8 16 0 35:54 1815:2047 32
9. TJ Spartak Uherský Brod 24 6 18 0 34:61 1891:2158 30
10. SK Spartak Hulín 24 2 22 0 14:69 1554:1965 26
11. SK Školy Kroměříž 22 3 19 0 17:61 1472:1830 25

Další program :

29. kolo

06.02. 10:00 TJ Spartak Uherský Brod - volno
07.02. 10:00 TJ Sl. Sl. Uherské Hradiště B - TJ Valašské Meziříčí
07.03. 10:00 TJ Rožnov - VK Austin Vsetín
06.02. 10:00 TJ Holešov - VŠSK Univerzita Zlín
06.02. 10:00 SKV Hošťálková - SK Slavičín
06.02. 10:00 SK Školy Kroměříž - SK Spartak Hulín

30. kolo

06.02. 13:00 TJ Spartak Uherský Brod - volno
07.02. 13:00 TJ Sl. Sl. Uherské Hradiště B - TJ Valašské Meziříčí
07.03. 13:00 TJ Rožnov - VK Austin Vsetín
06.02. 13:00 TJ Holešov - VŠSK Univerzita Zlín
06.02. 13:00 SKV Hošťálková - SK Slavičín
06.02. 13:00 SK Školy Kroměříž - SK Spartak Hulín

 
Petr Koseček
 

Město stěhuje místo zpětného odběru
Aktuality

 
 
Od února začne občanům Valašských Klobouk a místních částí sloužit nový areál určený ke zpětnému odběru vysloužilých elektrospotřebičů, světelných zdrojů, baterií a pneumatik. Namísto dřívějšího odkládání na nádvoří Valašskoklobouckých služeb mohou lidé nefunkční zařízení bezplatně odevzdávat v prostoru „bývalého Fučkova mlýna" v Brumovské ulici. Nový areál je od předchozího vzdálen pouze několik stovek metrů, stačí jen přejet most přes Klobučku. Místo zpětného odběru bude v provozu v pátky od 12 do 16 hodin.

„Bezplatný zpětný odběr elektrospotřebičů a dalších vysloužilých produktů je umožněn díky sdružením výrobců, které odběr financují z recyklačních poplatků uhrazených spotřebiteli při nákupu zboží. Na základě smluv s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin, Ecobat a Ekolamp zřizuje město Valašské Klobouky místo zpětného odběru, kde mohou lidé tato nefunkční zařízení přinášet," uvedla vedoucí odboru životního prostředí Jitka Ritterová.

 

Místo zpětného odběru ve Valašských Kloboukách

 
Zpětný odběr zařízení však není ve Valašských Kloboukách novinkou, už od roku 2006 fungoval přímo v sídle Valašskoklobouckých služeb. „Protože se zvyšuje zájem občanů o využití zpětného odběru, nevyhovovalo už místo jak z hlediska prostorového, tak i z pohledu podmínek skladování uložených zařízení. Bylo proto nutné zajistit vhodný zastřešený prostor," vysvětlila stěhování sběrného místa Jitka Ritterová. Změnou bude vyhrazená provozní doba, která je pro zaváděcí provoz určena na pátky od 12 do 16 hodin. V letním období bude ale pravděpodobně rozšířena i na jiné dny. Správcem jsou Valašskokloboucké služby.

Místo zpětného odběru bude přijímat velké i malé domácí elektrospotřebiče, světelné zdroje, baterie a galvanické články, ale také použité pneumatiky. Spotřebiče mohou občané Valašských Klobouk, Lipiny, Mirošova a Smoliny odevzdávat bezplatně, ovšem za podmínky, že jsou zařízení kompletní a nepoškozená. S nekompletními výrobky je nutné zacházet jako s nebezpečným odpadem a odevzdat je při pololetním mobilním sběru. Úplné a nepoškozené spotřebiče mohou ke zpětnému odběru odkládat i občané okolních obcí a podnikatelé, nekompletní ovšem přijímány nebudou. Pneumatiky mohou přinášet pouze občané Valašských Klobouk a místních částí, pokud předloží doklad o zaplacení místního poplatku za odpad v příslušném kalendářním roce.

Občané by měli této příležitosti k odevzdání nefunkčních zařízení využívat v co největší míře. Případné odložení elektrospotřebiče mimo místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru je totiž přestupkem, za který může být uložena pokuta až do výše 20 tisíc korun.

 
Lenka Zvonková
 

Fotbalové týmy pilovaly na jarní sezonu
Aktuality

 
 

Fotbalisté třetiligového Slavičína mají za sebou tři týdny hrubé zimní přípravy a po vítězství v Uh. Brodě cestovali ke svému dalšímu utkání do Hulína. Zde na ně čekal na umělé trávě domácí divizní celek a dokázal se Slavičany uhrát cennou remízu. FC TVD bylo po celý zápas lepším týmem, o čemž svědčí i komentář z utkání na webu Spartaku Hulín - zde

Kádr FC TVD doplnil Martin Holek, který se vrátil ze zkoušky v druholigové Vlašimi. Trenér Straka už dál nepočítá s mutěnickým Kašparem, který jej na testech ve Slavičíně příliš nepřesvědčil.....Další přípravné utkání odehrají Valaši v neděli dopoledne proti Slušovicím na umělé trávě v Luhačovicích.

 

Reklama

 
SK Spartak Hulín - FC TVD Slavičín 1:1
Branka Slavičína : Pavel Kříž.

Sestava FC TVD :
Talčík - Hořák, Šamánek, Bělaška, Otépka, Melichárek, Lysáček, Hnaníček, Švach M.,Železník, Kříž

Střídali: Mendl, - Fábry, Školník, Remeš, Holek, Struhař, Kašpar.

Další program přípravných utkání FC TVD Slavičín :

31.1.2010 - FC Slušovice v 11:00 hod v Luhačovicích
6.2.2010 - FK Lednické Rovné v 10:00 hod v Luhačovicích
13.2.2010 - Dynamo Č. Budějovice v 17:30 hod v Uh.Brodě
21.2.2010 - TJ Nedašov v 18:00 hod v Luhačovicích
25.2.2010 - FK Šardice v 16:00 hod v Luhačovicích
27.2.2010 - FK Bystřice pod Hostýnem v 10:00 hod v Hrádku
6.3.2010 - FS Napajedla - v jednání

Fotbalisté divizního Brumova zahájili sérii přípravných utkání porážkou v Uherském Brodě. Elseremo testuje slovenského brankáře Igaze a záložníka Petrika, na zkoušce je i nevšovský kanonýr Václav Tomšů. V kádru brumovských fotbalistů už chybí nejlepší podzimní střelec Bartošák, který bojuje o místo v druholigovém Hlučíně. Další přípravné utkání odehrají hráči Elserema v sobotu dopoledne v Luhačovicích proti slovenskému týmu - Trenčianské Stankovce.

ČSK Uherský Brod - FC ELSEREMO Brumov 2 : 1 ( 2 : 1 )
Branka Brumova : Simon Smolka

Sestava Brumova : Igaz P. (46.Dubec) - Kiačik (46.Križko), Dorňák, Sucháček, Dekleva - Bartozel, Petrík, Lendvay, Naňák (46.Smolík) - Smolka (46.Tomšů), Ritter (46.Šenkeřík)

Zimní přípravná utkání "A" mužstva Elseremo Brumov

30.1.2010 v 10:00 Trenč. Stankovce (UT Luhačovice)
6.2. 2010 v 11:00 Viktoria Otrokovice (UT)
13.2.2010 v 11:00 Nové Mesto (UT)
20.2.2010 v 15:00 Nemšová (UT Trenčín)
23.2.2010 v 16:30 Šardice (UT Luhačovice)
27.2.2010 v 10:00 Trenč.Stankovce(UT Trenčín)
6.3. 2010 v 14:30 1.HFK Olomouc (dle počasí hřiště Poteč)

 
Petr Koseček
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA