Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nastává období zimní údržby silnic
Aktuality

 

Silničářům nastává podle zákona od 1. listopadu období zimní údržby silnic. Nepřetržitou službu budou držet dispečinky organizací Správa a údržba silnic. Část vozového parku silničářů už má zimní nástavby a je připravena vyjíždět zmírňovat následky sněžení a zimních povětrnostních jevů. Období zimní údržby silnic trvá do konce března.

Které silnice se budou udržovat a jakou technologií

Chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby letos uplatňován na 744 kilometrech dopravně nejzatíženějších silnic (45 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 920 kilometrů (55 %). Přibližně 97 kilometrů silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní. U nás to jsou úseky Valašské Klobouky - Lačnov a Vizovice - Loučka. Celý přehled silnic bez zimní údržby ve Zlínském kraji ZDE.

Časové limity a odpovědnost

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

  Ilustrační foto: archiv redakce

Celkově bude v zimním období 2018-19 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 82 traktorových radlic, 43 nakladačů a 14 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 318 pracovníků.

Pro letošní zimní období je na skládkách a ve skladech SÚS připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 11 850 tun posypové soli a 15 300 tun kamenné drti.

Informovanost

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech.

Kontakty na dispečinky zimní údržby silnic

•Vsetín - 571 612 102
•Valašské Meziříčí - 571 611 686, 603 542 167
•Zlín - 577 044 204, 602 436 601
•Kroměříž - 573 331 457, 602 507 964
•Uherské Hradiště - 572 434 210, 739 052 869 

-tz- 

Klobouky nadále povede starostka Olšáková
Aktuality

 

V čele města Valašské Klobouky byla na ustavujícím zasedání zastupitelstva v úterý 30. října potvrzena dosavadní starostka Eliška Olšáková (strana KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ), jejíž mandát byl podložen 18 hlasy zastupitelů. Místostarostou města byl zvolen Karel Ptáček (PRO Valašské Klobouky). V městské radě dále zasednou Josef Bělaška (KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ), Petr Hradil (PRO Valašské Klobouky), Jaroslav Kubík a Dalibor Maniš (oba Sdružení nezávislých kandidátů 2018) a také Vojtěch Trčka (KDU - ČSL).

Ustavující zasedání zastupitelstva v úterý 30. října 2018

„Při povolebním vyjednávání byla uzavřena koalice mezi nejsilnějšími stranami KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ, Sdružením nezávislých kandidátů 2018, PRO Valašské Klobouky, KDU-ČSL a stranou Valašské Klobouky - Město pro život. Věřím, že tato spolupráce bude přínosná a budeme se podílet na společných cílech pro naše město," řekla starostka Eliška Olšáková. „Budu pracovat s respektem k názorovým odlišnostem, s vědomím, že nám všem jde o stejnou věc, kterou je rozvoj města," dodala.

Valašské Klobouky nadále povede starostka Eliška Olšáková (strana KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ)

„Před volbami jsem vyjádřil názor, že si vážím každého, kdo chce pro město cokoliv pozitivního udělat. Jsem rád, že na vedení města se podílí tak široká koalice, a doufám, že komunikovat a spolupracovat budeme všichni," vyjádřil nově zvolený místostarosta Karel Ptáček.

Místostarostou města byl zvolen Karel Ptáček (PRO Valašské Klobouky)

Zastupitelstvo města bude v příštích čtyřech letech zasedat ve složení František Adámek, Jaroslav Baloušek, Josef Bělaška, Jiří Dohnal, Michal Drga, Miroslav Fusek, Petr Hradil, Bernard Jureček, Tomáš Kratochvíl, Jaroslav Kubík, Dalibor Maniš, Miroslav Maňas, Eliška Olšáková, Karel Ptáček, Zbyněk Ritter, František Sába, Ivana Sáblíková, Ludmila Šulcová, Hana Tarabusová, Luboš Tkadlec a Vojtěch Trčka. Zastupitel Bernard Jureček se stal členem zastupitelstva jako náhradník za Václava Šuchmu, který na svůj mandát podal rezignaci.

Zastupitelstvo při svém úvodním jednání zřídilo také finanční a kontrolní výbor. Předsedou kontrolního výboru se stal Michal Drga a předsedou finančního výboru byl zvolen František Sába.

-tz-

Změna v uzavírání silnice Lipová – Haluzice
Aktuality

 

V souvislosti s likvidačními pracemi v epicentru výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích bude od 1. listopadu 2018 docházet k dočasnému uzavírání části pozemní komunikace č. 4932 v úseku od křížení silnice s Lipovským potokem po křižovatku na Haluzice.

Likvidační práce                   foto: PČR

„Pyrotechnická služba Policie České republiky stanovila bezpečnostní perimetr od epicentra exploze ve vzdálenosti 1 000 metrů. V měsíci říjnu probíhal hloubkový pyrotechnický průzkum a plošný sběr na hranici 500 metrů a blíže k epicentru, z tohoto důvodu rozhodl velitel zásahu práce na ohledání druhého místa výbuchu na měsíc přerušit. Nalezeny byly stovky munice, která byla buď likvidována v trhací jámě ve Vrběticích, nebo převezena do Vojenského újezdu Libavá," uvedla tisková mluvčí policistů Lenka Javorková.

Uzavírání části pozemní komunikace č. 4932                   mapový podklad: mapy.cz

Uzavírání provozu bude realizováno denně, a to v době 7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin.

Nalezená munice                                       foto: PČR

Složky integrovaného záchranného systému opět umožní v době uzavření silnice průjezd autobusových spojů, které jsou uvedeny v aktuálním dopravním řádu. Uzávěra komunikace bude zřetelně označena dopravními značkami a dopravní policisté budou dohlížet na jejich dodržování. V této souvislosti mohou občané využívat telefonní linku 974 666 555.

-tz- 

Na projíždějící automobil spadl strom
Aktuality

 

V souvislosti se silným větrem vyjížděly dnes v noci jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů k několika desítkám případů popadaných stromů a poškozených střech.

První výjezd zaznamenalo krajské operační středisko ve 22:47 hodin. Od této doby do 13:00 hodin se jednalo celkem o 111 případů popadaných stromů na komunikace a železnici. V několika případech hasiči zajišťovali také uvolněné plechy a poškozené střechy domů. 

Na projíždějící automobil spadl strom          foto: redakce         foto z dalších zásahů hasičů

Netradiční případ řešili hasiči krátce po osmé hodině ranní, když došlo k pádu stromu na projíždějící automobil, který jel od Brumova-Bylnice směrem na Valašské Klobouky. „Řidiči byla poskytnuta první předlékařská pomoc a po příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby byl předán do její péče. Hasiči strom odstranili a místo předali policii," informoval tiskový mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

 Na projíždějící automobil spadl strom           foto: redakce       foto z dalších zásahů hasičů

Mezi nejsložitější zásahy lze zařadit poškozenou střechu v obci Napajedla na Zlínsku, kde došlo vlivem silného větru k uvolnění plechové krytiny o rozměru asi 10x10. 

-red-

Klobouky uctily československou vzájemnost
Aktuality

 

Ve Valašských Kloboukách se v sobotu 27. října uskutečnil slavnostní ceremoniál, při němž si společný svátek Čechů a Slováků připomenuli významní hosté z obou stran státní hranice. U Památníku československé vzájemnosti na Masarykově náměstí uctili 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky spolu s občany předseda Trenčianského samosprávného kraje Jaroslav Baška, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek i starostové českých a slovenských měst a obcí.

 Předseda Trenčianského samosprávného kraje Jaroslav Baška při ceremoniálu u památníku       fotogalerie

„V projevech obou čelních představitelů sousedících krajů zazněla slova potvrzující vzájemnou úctu obou národů, blízkost a bratrství. Obzvláště pro nás, kteří žijeme v příhraniční oblasti, jsou to slova naplněná skutečnou váhou. Jsme sousedé, spojení rodinnými a přátelskými vazbami, provázaní partnerstvími spolků i měst. Proto také srdečně děkujeme všem, kteří s námi přišli v předvečer státního svátku československou vzájemnost uctít," řekla starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

Po ceremoniálu u památníku následoval Československý koncert, jehož ozdobou se hned v úvodu stalo udělení dvou čestných občanství. „Při příležitosti významného jubilea našeho státu udělilo město Valašské Klobouky čestné občanství in memoriam klobouckému rodáku a architektu Hubertu Gessnerovi. Ocenění převzal jeho vnuk Hubert Beber, který žije v Rakousku. Jako poděkování věnoval městu z pozůstalosti po svém dědovi obraz, na němž je zachyceno kloboucké Zákostelí," uvedla Eliška Olšáková. Historik Petr Odehnal poté připomenul, jakým způsobem se Valašské Klobouky zasazují o udržování odkazu slavného architekta.

 Hubert Beber věnuje městu obraz po dědovi Hubertu Gessnerovi       fotogalerie

Čestné občanství bylo uděleno rovněž plukovníku Aloisi Dubcovi, rodáku z Vlachovy Lhoty, který je posledním žijícím příslušníkem RAF ve Zlínském kraji a nositelem Řádu Bílého lva. „Pan plukovník se ze zdravotních důvodů z účasti na slavnostním aktu omluvil, a proto jej při převzetí ocenění zastoupila jeho dcera Libuše Šiltová," doplnila starostka. Na setkávání s Aloisem Dubcem a jeho zásluhy pak zavzpomínal generál Jiří Kubala, předseda Svazu letců České republiky.

Hudební část večera si vzaly pod taktovku dva pěvecké sbory, Coro Laudamus z Piešťan a Janáček z Luhačovic. V jejich podání zazněl sváteční koncert sestavený z úprav lidových písní i ze skladeb českých a slovenských klasiků. „Samotný závěr koncertu byl důstojným a emotivním završením oslav státnosti v našem městě. Obě části československé hymny, písně Kde domov můj i Nad Tatrou sa blýska, se sboristy zpívalo i stojící publikum," vzpomenula starostka.

 Čestné občanství přebírá za Aloise dcera Dubce Libuše Šiltová                 fotogalerie

Blok oslav nazvaný „100 let republiky a Valašské Klobouky" se říjnovou slavností k výročí republiky završil. „Během něj jsme v našem městě také oslavili 90. výročí Dráhy prezidenta Masaryka, zasadili Lípu svobody, zapojili žáky do výtvarné a literární soutěže, připravili tematické výstavy i filmová promítání. Ráda bych poděkovala všem, kteří přijímali naše pozvání a kteří se během těchto událostí společně s námi vraceli k naší historii a našim kořenům," uzavřela Eliška Olšáková.

-tz-

Baťův mrakodrap rozzářilo velké číslo 100
Aktuality

 

Velké číslo 100 se v neděli 28. října v podvečer rozzářilo na celé jižní straně budovy Baťova mrakodrapu (směrem od třídy T. Bati), která je sídlem Zlínského kraje. Kraj se tímto originálním způsobem připojil k oslavám 100. výročí založení samostatného Československa.

Baťův mrakodrap rozzářilo velké číslo 100                        foto: Jiří Balát

„V budově jsme až do pondělního rána nechali v předem určených místnostech rozsvícená světla tak, aby při pohledu zvenčí okna těchto místností v kontrastu s ostatními neosvětlenými vytvářela právě číslo 100," vysvětlil František Mikulička, správce budovy.

Kromě toho byla během předchozích dvou večerů a nocí (tedy z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) budova Baťova mrakodrapu celá nasvícena silnými reflektory. Toto tzv. slavnostní nasvícení se používá pouze při výjimečných příležitostech.

-tz-

Den otevřených dveří lákal na rally speciál
Aktuality

 

V pátek 19. října 2018 se uskutečnil na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách již tradiční Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli dozvědět bližší informace o nabízených učebních oborech i o studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Součástí Dne otevřených dveří byla prohlídka budov, kde probíhá teoretická výuka, ale také přilehlých odborných pracovišť a dílen, které jsou součástí areálu. Zde studenti předváděli ukázky svých řemesel, aby zájemci získali bližší představy o daném oboru.

 Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách            fotogalerie  

Žáci oboru Mechanik opravář motorových vozidel připravili lákadlo v podobě rally speciálu Škoda Fabia Super S2000 a terénní buginy z dílny Orsák rally sport.

Pro deváťáky i širokou veřejnost byla připravena degustace výrobků studené kuchyně. Mohli si pochutnat na flambovaných palačinkách, dýňových specialitách nebo i nealkoholických koktejlech, které jim předváděli studenti oboru Kuchař - číšník.

 Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách            fotogalerie  

„Na Dnu otevřených dveří chceme ukázat, že jsme škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, která má svým žákům stále co nabídnout. Již několik let přetrvává poptávka po našich absolventech na trhu práce, a proto si myslíme, že naše obory mají budoucnost a bohaté uplatnění. V současné době nabízíme mimo tradiční učňovské obory i nový maturitní obor Veřejnosprávní činnost, který v našem regionu nebyl zastoupen a zájem o jeho absolventy přetrvává i z důvodu získání odborných znalostí v daném oboru," informovala Eva Rohlenová.

-tz-

A hurá na medvěda
Aktuality

 

Valašsko po delší době opět plní titulní stránky deníků a hlavních zpráv sdělovacích prostředků. Není to tentokrát díky novému rekordu v počtu naměřených promile zvlášť odolného jedince ani zakázaným koncertem. Pochoduje nám tady medvěd. Začalo to asi před čtrnácti dny roztomilými obrázky médi, který třese trnkou, o pár dní později pokračovalo převrácenými včelíny s překousnutými královnami vejpůl, poté následovaly záběry zmasakrovaných zakrvácených ovcí, v posledním kole můžeme očekávat rozsápaný dětský kočárek s rozžvýkanými krvavými cáry dupaček batolete a zhroucenou podrápanou matku, která prohrála nerovný boj o své dítě s huňatou bestií. Palebná příprava již evidentně probíhá, kdy se několik vyděšených matek v televizi vyjádřilo že: „Medveďa viděli na konci dědiny u kehosi v zahradě a jasně, o děcka sa bójíme, šak može aj zabiť..." No, o tom celkem nepochybuji, zvláště pak poté, co se na něj ze zatáčky na cyklostezce taková matka vyřítí na in-line bruslích s kočárkem.

 Ilustrační foto

Naši předci to vzali z gruntu a posledního medvěda odflákli na území Čech v 19. století. Od těch dob se k nám nějaký medvěd zatoulá sem tam ze sousedního Slovenska. Sotva někdo objeví stopu, tak se nám odevšad dostanou informace o jeho výskytu a nedej bože, aby takový méďa nějak uškodil. Víte, ona ta mediální popularita související s lidskou stádovitostí a masovostí přináší také nadlimitní množství hlouposti. Lidské hlouposti. Zvířata totiž hloupě nejednají. Jednají instinktivně, pudově a hlavně neriskují, a proto se jim celkem dobře daří přežívat na této planetě. Medvěd je veliký, tak automaticky dělá velké problémy. Rovnice jak víno. Nakažených klíšťovou encefalitidou za loňský rok bylo téměř 700, výdaje spojené s léčbou jdou do desítek milionů. Bohužel, klece na klíšťata nikdo nevyrábí a boj s nimi popularitu jaksi nepřináší.

Předpokladem soužití lidí a medvědů je hlavně odpovídající ochrana hospodářských zvířat. Jak taková příkladná ochrana vypadá v praxi na Valašsku, ukázal vzorek poškozených agrochovatelů stojících před kamerou. Stačilo se soustředit na zveřejněné záběry jejich ekofarem a okolí. Valašsko má jisté nadnárodní specifikum, kdy slovem „mrdník" můžeme nazvat pomalu každou usedlost takového zemědělského typu. Nekorunovaným králem těchto hospodářů byl strýček Příhoda z Nového Hrozenkova, kterému ale, bohužel, jeho království, tuším v roce 2014 shořelo.

 Král valašských statkářů strýček Příhoda                              foto: Jaroslav Staněk

Každé takové stavení má povětšinou viditelně a nejlépe přímo pod okny pořádnou hromadu hnoje, to aby udrželi při životě firmy zabývající se výrobou mucholapek a insekticidů proti létajícímu hmyzu. S tímto neodmyslitelně souvisí extrémně zvýšené množství hlodavců, a to hlavně krys v nejbližším okolí objektu. Polorozpadlé ohrady povětšinou stlučené z tzv. „odkorů", protože jsou nejlevnější, do neuvěřitelných úhlů nakloněné shnilé stodoly a přístřešky držící opravdu jen a jen silou vůle se střechami „jak když hóníš hada" a všude možně na pozemku zaparkovaná totálně zrezivělá zemědělská technika prorůstající náletovými dřevinami a trávou. Mezi tím vším ploužící se stádo patřičně „dotovaných" zalískaných špinavých ovcí s chuchvalci slepené vlny výkaly a blátem. Milosrdná smrt tlapou medvěda je spíše jejich vysvobozením. Samotný gazda bývá povětšinu vychrtlý, vodnatých vypitých očí, ve flanelové košili s pověstnými „zrcátky" od soplu na koncích rukávů a s typickým valašským dialektem. Lebku se zamaštěným temenem zdobí poctivá rádiovka případně reklamní klobouk Mountfield typ dederák. Na nohách zásadně gumáky od blata, na léto stejná obuv ovšem pro lepší hygienu končetin uřezaná ve výši kotníků. Při vyjádření těchto kolchozníků na kameru máte jasno během prvních třech vět. Intelektová úroveň v pásmu mentální subnormy a nižší, výkonová kapacita pod úrovní populačního průměru a egocentrismus s agresivitou jako převažující faktor chování.

Případné ztráty na domácím zvířectvu nebo včelstvech a všechny další škody jsou sice hrazeny státem, a to podle zákona O poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (115/2000 Sb.), leč medvěda je třeba zabiť, v lepším případě odchytit, jináč to prostě nejde.

Jako první začal konat starosta jedné z vesnic navštívené chlupáčem a poslal si do zahraničí pro údajně profesionální odchytovou klec. Dvakrát jsem si musel protřít oči u televize, když to slavnostně uprostřed návsi skládali. Rezavá půltunová bedna svařená ze zbytků všeho, co dům, respektive zkrachovalá fabrika tamního regionu dala. Abstraktní obrazce stěn od kanálových deklů, pancéřových plátů pravděpodobně z tanku až po jekle silné jako dětská noha. Salvátor Dalí by sám lépe takovou plastiku neukul. Stačí udělat odpovídající podezdívku, nechat stát na rynku a dědina bude slavná jenom tímto uměleckým dílem.

Samozřejmě ta údajná odchytová klec nebyla jaksi funkční, ale místní fachmani tento nedostatek během dne a z obecního materiálu promptně odstranili. Zbývá drobnost. A to, aby jim do ní ten medvěd vlezl. Další, kdo se do celé akce zapojil, byli „odborníci" z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy, Hnutí Duha, ČSOP, Krajský odbor životního prostředí..... neuvěřitelné, kolik tady máme organizací, které jediný medvěd dokáže momentálně uživit. Po počáteční sveřepé obhajobě zvířete, že do přírody prostě patří a sem tam něco povalí či spořádá, postupně tito ochránci měkli a měkli... a hlavně se honu na medvěda podílejí i všichni místní myslivci. To jsou ti fešáci v zelených kamizolách, znalci hor, co tvrdí, že jejich práci živá zvířata v lese „ničí", ale ta samá zvířata se po své smrti stávají jejich majetkem.

Jestli medvěda chytí, nastane Nerudovské Kam s ním? No, máme tady rodinu Berousků, která je ve výcviku medvědů celkem zběhlá a mohli by ho naučit na kole nebo koloběžce. Bylo by to hezké, kdyby jezdil jako atrakce na naší, tak těžce budované cyklostezce Bečva - Vlára - Váh a zároveň vzorový příklad integrace nebezpečné šelmy do naší společnosti. Samozřejmě všechno něco stojí, takže je potřeba popřemýšlet a případně odhlasovat v nově zvolených zastupitelstvech dotčených obcí (Klobůčky nevyjímaje) nějakou dotaci Berouskům na tento nelehký výcvik. 

Jen tak mimochodem, podobný lov jsme už na Valašsku zažili a to v roce 2000. Tento jedinec, který údajně nejevil přirozenou plachost vůči lidem, byl „odborníky" odchycen do klece a převezen do ZOO. Odtud později uprchnul a byl nakonec zastřelen. Samozřejmě jak jinak než na útěku. Tak uvidíme, kdo si tentokrát tu kožešinu s vypreparovanou hlavou pohodí před krb. Že by pan hejtman?

Darek Slavík

Doslov: Občas si něco přečtu, a když se mi to líbí, tak to použiju, většinou ale zapomenu, kde jsem to četl, takže zdroje jsou. Mohu vás svými články vykolejit a připravit o sny a to zcela bez náhrady. Nikomu netvrdím, že můj exkrement je cítit míň, než ten váš a nikoho nenutím to, co napíšu číst. Pokud najdete v mých textech zásadní rozpor se skutečností, nic vám nebrání se k tomu vyjádřit. Prosím ale, udělejte to bez emocí. Jsme dospělí a na emocích je založen život tříletých dětí a psů. Víte, co taky ještě dělají tříletá děcka a psi? Serou na koberec.

Stoupání na Petrůvku je již opraveno
Aktuality

 

Po nové vozovce už jezdí motoristé v dvoukilometrovém kopcovitém úseku silnice mezi okružní křižovatkou nad Luhačovickou přehradou a obcí Petrůvka. Součástí opravy bylo i pořízení nové protismykové vrstvy v místě, kde dříve docházelo k častějším dopravním nehodám a haváriím vozidel.

 Oprava začala v srpnu                        foto: archiv redakce

Předmětem díla byla oprava silnice II/493 spojující oblast Luhačovické přehrady s obcí Petrůvka. Rekonstruovaný úsek je dlouhý 1 950 metrů. V celém úseku byla odfrézována původní narušená živičná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Byly zde vyspraveny všechny trhliny a plošné deformace a položena ložná vrstva živičné směsi s obsahem 20 procent recyklátu do úrovně původního povrchu.

 Nový povrch silnice

Následovala pokládka nové obrusné vrstvy o tloušťce 50 milimetrů. Krajnice byly očištěny a zhutněny živičným recyklátem, směrové sloupky vyměněny za nové plastové s trnem, ocelová svodidla byly mimo zídek kompletně vyměněna za nová. Část svislého dopravního značení byla vyměněna a bylo obnoveno vodorovné dopravní značení. Ve dvousetmetrovém úseku, kde je to důležité z hlediska bezpečnosti silničního provozu, byla položena protismyková vrstva. Konečná cena za tuto zakázku činí 12,676 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována z programu BESIP Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce zde byly zahájeny 31. července 2018.

-tz-

Třetí říjnová neděle patřila tradičně misiím
Aktuality

 

Misijní klubko v Horní Lidči působí již téměř deset let. Celou tuto dobu se prostřednictvím Papežských misijních děl ČR (PMD) zapojuje do činností a akcí, které podporují chudé děti po celém světě. Vyvrcholením všech aktivit bývá každoročně Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí. V celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926 a letos připadl na 21. října.

Už od letních prázdnin se děti schází, vymýšlí a vyrábí různé dekorace a výrobky na jarmark. Celý třetí říjnový víkend se nesl v „misijním duchu". V sobotu 20. října se někteří z malých „misionářů" připojili ke slovenským členům PMD a slavili s nimi předvečer misijní neděle na nedalekém mariánském slovenském poutním místě Butkov. Úderem deváté hodiny večerní se pak v kostele sv. Václava v Horní Lidči připojili k tzv. Misijnímu mostu, v modlitbě růžence se s ostatními věřícími spojili v modlitbě za misie, misionáře a chudé a trpící lidi po celém světě.

 Misijní neděle v Horní Lidči             fotogalerie

„Misijní program" pokračoval nedělí a mší svatou obětovanou za misie. Při ní děti, převlečené za zástupce všech kontinentů, přinášely obětní dary, které charakterizovaly jednotlivé země. Dlouho připravovaný misijní jarmark začal kolem desáté hodiny dopolední. Děti nabízely jak různé podzimní dekorace, tak i bohaté občerstvení, které připravily ochotné maminky. Výtěžek z této akce, 19.180 Kč, byl odeslán na konto PMD.

Tečkou za misijním víkendem, bylo představení projektu Mary´s Meals. Dobrovolnice Kateřina Mokrá popsala dětem, jak funguje toto mezinárodní hnutí. Jeho hlavní myšlenkou je nasytit hladovějící děti v místě jejich bydliště, ve škole, a to prostřednictvím místních dobrovolníků. Projekt vznikl v roce 2002 v Malawi stravováním 200 dětí. Dnes sytí každý školní den více než jeden milion dětí napříč čtyřmi kontinenty. Hodinové povídání i celý dokument, který byl promítán v zasedací místnosti betlému, byl velmi působivý.

 Misijní neděle v Horní Lidči             fotogalerie

„Tento dokument by měl vidět každý. Uvědomit si, že my tady máme vlastně všechno, co potřebujeme. Uvědomit si, že existují lidé, děti, které denně hladoví. A přitom je tak jednoduché jim pomoct. Určitě se s dětmi do projektu zapojíme," dodává maminka jednoho z přítomných dětí.

K tomuto charitativnímu projektu se může připojit kdokoliv, nejenom děti z klubka a jejich rodiny. Můžete ho podpořit třeba návštěvou „Živého betlému" který proběhne 26. prosince 2018 před kostelem sv. Václava v Horní Lidči (bližší informace budou upřesněny později) a kde se uskuteční dobrovolná sbírka právě na toto mezinárodní hnutí. Více o projektu Mary´s Meals naleznete ZDE.

 Misijní neděle v Horní Lidči             fotogalerie

Misijní nedělí však práce dětí z misijního klubka z Horní Lidče nekončí. Již teď se začínají připravovat na jarmark, který proběhne před Vánoci.

-lm-

Kino bude mít novou vzduchotechniku
Aktuality

 

Diváci valašskoklobouckého kina Svět pocítí díky aktuální investiční akci opět o něco větší komfort. Po digitalizaci promítací technologie a obměně sedadel v kinosále se přikročilo k zateplení obvodových zdí i střech a rovněž k obnově vzduchotechniky. Akce je rozdělena do dvou dílčích projektů a na oba přispívá dotací Státní fond životního prostředí. Celkové náklady činí 4,2 milionu korun.

 Kino Svět ve Valašských Kloboukách

„Na zateplení kina nám byla přiznána dotace více než 1 milion korun, na rekonstrukci strojovny vzduchotechniky jsme získali podporu 1,3 milionu korun. Díky této investici se potřebné obnovy dočká jedna z posledních budov v majetku města, která dosud nebyla po stránce energetické úspornosti řešena," sdělila starostka Eliška Olšáková.

 Dojde k zateplení obvodových zdí i střech

Akce započala nejprve úpravami na strojovně, kde bude stávající nefunkční vzduchotechnika nahrazena kompaktní rekuperační jednotkou. Obvodový plášť objektu poté bude izolován šestnáctimilimetrovým polystyrenem a dojde také k zateplení půdního prostoru. „Ze zadní strany od dvora bude provedena výměna oken i vstupních dveří a opraveny budou také střechy," sdělil ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Jaroslav Baloušek. „Předpokládáme, že promítání v kině by nemělo být nijak omezeno," dodal.

-tz-

Gólmanka Brumova chytila pět nájezdů
Aktuality

 

Brumov to dokázal. Valašky zvládly utkání podzimu, když vyhrály zápas na půdě Holešovských holek. V 8. kole soutěže se dařilo také Fastavu Zlín a Březnici. Hattrickem v Mostkovicích se blýskla zlínská Magda Žalková.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY - BRUMOV 0:1 (0:0)

„Byl to souboj Adriany Ševčíkové s brankářkou Sarah Bednářovou. Gólmanka hostů chytila naší nejlepší střelkyni pět sólových nájezdů," prozradil jeden z vůdců holešovské lavičky Slavomír Bednář starší.

 Holešovské holky vs. Brumov                foto: web Holešovských holek              fotogalerie

Ten ale uznal, že oba týmy předváděly pohledný fotbal plný nasazení. „O třech bodech pro Brumov nakonec rozhodlo jediné velké zaváhání naší obrany. Ve dvaapadesáté minutě jsme po rohovém kopu nepokryli Lysákovou a nejmenší hráčka na hřišti dala hlavou gól," konstatoval zklamaný Bednář starší.

„Duel jsme i bez sester Pavly a Andrey Jeřábkových zvládli skvěle takticky. V poli to byl vyrovnaný souboj. Hanačky si ovšem vytvořily hlavně po brejkových akcích víc šancí. Brankářka Bednářová byla však nepřekonatelná. V poslední minutě jsme mohli dokonce naši výhru ještě pojistit. Slibnou příležitost Vendula Machů ale nevyužila," radoval se z velmi cenného tříbodového zisku kouč Valašek Jaroslav Maňas.

      Holešovské holky vs. Brumov                foto: web Holešovských holek              fotogalerie

Branky: Lysáková.
Holešovské holky: Pitnerová - Mrázková, Tiefenbachová, Schlehrová, Slezáčková, Doleželová, Pospíšilíková, Stolářová, Jurčíková, Adriana Ševčíková, Kotasová. Střídaly: Šiblová, Křenková, Řiháková, Fárková.
Brumov: Bednářová - Frajtová, Juřenčáková, Hnilová, Lišková, Kořénková, Tománková, Machů, Škrabolová, Lysáková, Lada Mačková. Střídala: Trybusová.

Lubomír Hotař

Povolební jednání v Kloboukách má výsledek
Aktuality

 

Po sérii jednání byla uzavřena koaliční dohoda, jejímž předmětem bylo ustanovení navrhovaného vedení města Valašské Klobouky včetně městské rady. Široká koalice zahrnuje čtyři nejsilnější strany a k tomu ještě jedno uskupení, konkrétně to jsou KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ, Sdružení nezávislých kandidátů 2018, PRO Valašské Klobouky, KDU-ČSL a Město pro život.

Rada města je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města. Počet členů rady města je lichý. Valašské Klobouky mají radních sedm (včetně starosty a místostarosty).

Navrhované složení vedení města včetně městské rady vypadá takto:

KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ: starostka Eliška Olšáková, radní Josef Bělaška
SNK 2018: radní Dalibor Maniš, radní Jaroslav Kubík
PRO Valašské Klobouky: místostarosta Karel Ptáček, radní Petr Hradil
KDU-ČSL: radní Vojtěch Trčka

Navrhované složení vedení města včetně městské rady, jasno ovšem bude až v úterý 30. října 2018

„Jak jsme řekli již po volbách, budeme rádi spolupracovat s každým, kdo odhodí vlastní ambice a bude s námi společně pracovat pro naše město. Věříme, že tato spolupráce bude fungovat a že dosáhneme všech cílů, které jsme si stanovili," uvedla na svém Facebooku strana KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ.

„Uvedené složení rady podle nás jednak odráží poměrným způsobem volební výsledek především u stran, které získaly nejvíce hlasů na prvních čtyřech pozicích a zastupují tak fakticky většinu cca 65% voličů, kteří k volbám přišli. Jednak také zaručuje to, že v městské radě mohou být prosazovány se vzájemným respektem různé názory. Jsme také přesvědčeni, že jsme schopni v daném složení prosadit co nejvíce z našich pohledů na směr města, stejně jako každý další koaliční partner," uvedla na svém Facebooku strana PRO Valašské Klobouky. 

Oficiální volba starosty, místostarosty a členů rady města se koná 30. října 2018 

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Valašské Klobouky se bude konat v úterý 30. října v 18 hodin v kulturním domě Klobučan. Kandidáti, kteří získali v komunálních volbách zastupitelský mandát, v úvodu složí slib zastupitele a následně je čeká schválení jednacího řádu. Stěžejním bodem programu se pak stane volba starosty, místostarosty a členů rady města. Nedílnou součástí schůze bude rovněž zřízení finančního a kontrolního výboru.

„Úvodní jednání nového zastupitelstva, které nastupuje do funkce pro nadcházející čtyřleté období, se koná jako tradičně ve velkém sále kulturního domu Klobučan. K účasti na tomto jednání je zvána také široká veřejnost," uvedla starostka Eliška Olšáková.

 

Mandáty do Zastupitelstva města Valašské Klobouky

Volební strana č. 1 - PRO Valašské Klobouky

Karel Ptáček             

Miroslav Maňas         

Petr Hradil                 

 

Volební strana č. 2 - ANO 2011

Zbyněk Ritter             

 

Volební strana č. 3 - Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti

Václav Šuchma          

Michal Drga                

 

Volební strana č. 4 - Sdružení nezávislých kandidátů 2018

Luboš Tkadlec            

Dalibor Maniš              

Jaroslav Kubík             

Hana Tarabusová        

 

Volební strana č. 6 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Tomáš Kratochvíl        

Vojtěch Trčka              

Miroslav Fusek           

 

Volební strana č. 7 - Valašské Klobouky - Město pro život

Jaroslav Baloušek       

 

Volební strana č. 8 - „KLOBUČANÉ SPOLEČNĚ"

Eliška Olšáková           

Ludmila Šulcová         

Jiří Dohnal                  

Ivana Sáblíková           

Josef Bělaška              

 

Volební strana č. 9 - Nezávislí a Soukromníci

František Sába           

František Adámek       

 

-red-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA