Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kančí se zelím nebo šípkovou?
Aktuality

 

Kančí kýta se zelím nebo šípkovou omáčkou? Legendární dilema myslivců ze Slavností sněženek Jiřího Menzela museli řešit také kuchaři Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích, když vymýšleli menu pro speciální degustační večer na počest a za osobní účasti tohoto předního českého filmového režiséra.

Jiří Menzel                          foto: Resort Valachy

Oscarový večer, který se uskuteční v pátek 2. června, je prvním a zároveň i posledním opakováním úspěšné akce, která se v Lanterně konala letos v lednu a měla mezi hosty velký ohlas. K dispozici jsou poslední čtyři volná místa.

Večer se opět ponese v duchu ukázek ze známých filmů Jiřího Menzela, s důrazem na slavné filmové speciality, které současně hosté budou moci ochutnat, to vše protkáno vzpomínkami a povídáním Jiřího Menzela. Kromě kančí kýty s šípkovou omáčkou a pajfalským knedlíkem se servíruje například králičí paštika s Otíkovým rohlíčkem, Přání knížete Alexeje, roštěná ze zebry na habešský způsob či dalešická piva z filmových Postřižin. Menu společně s kuchaři hotelu Lanterna sestavil odborník na gastronomii a etiketu stolování ze Slezské univerzity v Opavě Alexandr Burda, jenž bude večerem provázet.

Kančí se šípkovou omáčkou, pajfalský knedlík vařený v ubrousku                        foto: Resort Valachy

Hosté, kteří spojí návštěvu večera s ubytováním, mohou využít zvýhodněnou cenu menu a zároveň spojit gastronomický zážitek s relaxací v hotelovém spa nebo jarní přírodě Beskyd.

Více informací: www.lanterna.cz

-PR-

Exhibicionista na sousedy nebere ohledy
Aktuality

 

Těžko říct, co vede staršího muže k tomu, aby pracoval na zahradě svého domu úplně nahý, a to i v přítomnosti sousedů, jejichž udivené pohledy mu zřejmě vůbec nepřekáží.

Policisté z Vizovic přijali v úterý 30. května odpoledne oznámení od čtyřiatřicetileté ženy z Vizovic o nestandardním chování jejich dvaašedesátiletého souseda, který se po zahradě svého rodinného domu běžně pohybuje bez oblečení i spodního prádla a pracuje. Žena bydlí v sousedním rodinném domě společně se svým téměř ročním synem, s nímž často tráví čas na zahradě, z níž se jim naskýtá nelibý pohled na pracujícího souseda.

Ilustrační obrázek

„Nemrava, nedbajíc pohoršených pohledů, chodí po své zahradě nahý, i když jsou obyvatelé obou sousedních domů na svých zahradách. Po upozornění se jde vždy obléknout, ale následující den se tentýž scénář opět opakuje. Jeho podivné chování vzbuzuje u sousedů minimálně údiv, u některých šok či zděšení," uvedla tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

Policisté prověřují nemorální chování staršího muže jako podezření z trestného činu výtržnictví, za které mu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky

-tz-

Denně spotřebujeme přibližně 75 litrů vody
Aktuality

 

Ve Zlínském kraji zaznamenala spotřeba pitné vody v roce 2016 mírný pokles. Průměrná denní spotřeba vody v domácnostech klesla o 0,7 litru na 74.9 litrů na osobu. Spotřeba tak byla celkově nejnižší mezi všemi kraji v celé ČR. Proti tomu počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů se proti předchozímu roku 2015 zvýšil o 4 500 na celkových 559 769 osob, což představuje 95,8 % kraje. „O 9 tisíc osob se také zvýšil počet lidí napojených na kanalizaci, což považujeme určitě za pozitivní. Na jedné straně se šetří s vodou, na straně druhé přibývá míst, kde se lze napojit na vodovod a kanalizaci," doplnil k růstu počtu odběratelů ředitel regionu Zlín společnosti Moravská vodárenská, a.s., Ing. Pavel Raška.

Nárůst 4.500 osob, které nově od minulého roku odebírají vodu z vodovodního řadu, představuje nárůst 1300 přípojek na celkových 129 443 připojených domácností. Vodovodní síť se během sledovaného roku rozšířila o 36 kilometrů na celkových 4 014 kilometrů. Množství fakturované vody domácnostem, tedy 74,9 l na osobu a den bylo v mezikrajském srovnání ve Zlínském kraji nejnižší.

Ilustrační foto

Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci se meziročně zvýšil o téměř 9 tisíc osob a dosáhl počtu 558,4 tisíc, což představuje 95,6 % obyvatel kraje. V domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod bydlí 504,4 tisíc osob a jejich počet se proti roku 2015 zvýšil o 9,6 tisíc osob. Délka kanalizační sítě vzrostla za rok 2016 o 188 km na 3 134 km a počet kanalizačních přípojek se zvýšil na 116 933.

„Jedním z hlavních cílů pro rok 2017 je aktivní diskuze s obcemi za účelem identifikace reálných investičních potřeb v regionu. Tuto aktivitu jsme zahájili již v loňském roce a nyní chceme dále pokračovat. Do kanalizace bylo ve sledovaném roce vypuštěno téměř 31,3 milionů m3 odpadních vod, tedy o 92 tisíc m3 méně než v roce 2015. Podíl čištěných odpadních vod klesl na 93,2 % (pokles o 1,2 %). Tento pokles přičítáme především klimatickým vlivům (trend snížení množství srážek v posledních letech), kdy ČOV nejsou tak významně zatíženy balastní vodou," říká Pavel Raška

-tz-

Lidé vzpomenuli hrdinství Valčíka a Balejky
Aktuality

 

Na sobotu 27. května připadlo 75. výročí od nejvýznamnější odbojové akce zrealizované za druhé světové války v celé Evropě, atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V tento den se ve Smolině uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky plukovníka Josefa Valčíka, jednoho z členů parašutistické skupiny Silver A, který se na přípravě atentátu podílel. Ve Valašských Kloboukách poté následoval slavnostní ceremoniál, který byl věnován připomenutí dalšího významného výročí, a sice 100 let od narození plukovníka Josefa Balejky, letce 303. stíhací a 311. bombardovací peruti RAF.

„Oba čestní občané našeho města, plukovník Josef Valčík i plukovník Josef Balejka, patří do řady těch, kteří v těžkých dobách druhé světové války opustili svoje domovy, rodiny a přátele, aby se tomuto zlu postavili čelem a bojovali za naši svobodu. Prokázali ohromnou odvahu, vlastenecké přesvědčení, statečnost a chrabrost. Jsou osobnostmi, které je třeba si připomínat a s úctou předávat svědectví o jejich skutcích novým generacím," pověděla starostka Eliška Olšáková.

Pietní akt k uctění památky plukovníka Josefa Valčíka              foto: MěÚ Valašské Klobouky

Vzpomínkové setkání ve Smolině zahájila bohoslužba, kterou celebroval hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Jaroslav Knichal. V úvodu pietního aktu mohli účastníci pozorovat pohyb letounů Gripen nad horizontem Bílých Karpat a jejich přímý průlet nad Valašskými Klobouky a Smolinou. Poté přítomní hosté za zvuku smutečních pochodů položili k památníku plukovníka Valčíka věnce a květiny a uctili jeho památku minutou ticha. Čestná stráž armády tyto okamžiky piety stvrdila trojími salvami. Během zdravic hostů převzala starostka Eliška Olšáková od zástupců Klubu vojenských výsadkárov SR medaili Jozefa Gabčíka a od Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry ze Zlína pak obdržela medaili za zásluhy.

Ve Valašských Kloboukách se slavnostní ceremoniál k 100. výročí narození plukovníka Josefa Balejky uskutečnil u Památníku československé vzájemnosti. „Místo bylo zvoleno veskrze symbolicky, o plukovníku Balejkovi je totiž známo, že našeho prvního prezidenta Masaryka choval v úctě a velmi si jej vážil," poznamenala Eliška Olšáková. Památku Balejky hosté uctili položením věnců a kytic a také vojenskými poctami. Shromáždění pozdravil plukovník generálního štábu a předseda Slovenského leteckého zväzu Jozef Takács, dále předseda Svazu letců České republiky generálmajor Jiří Kubala a za Svaz letců ČR - Letce Přerov gen. Janouška výkonný předseda Lubomír Hruban. V doprovodném programu mohli lidé zhlédnout výstavu o československých letcích, seznámit se s dobovým velitelským stanovištěm RAF a prohlédnout si také historickou vojenskou techniku.

Slavnostní ceremoniál k 100. výročí narození plk. Josefa Balejky, hovoří předseda
Slovenského leteckého zväzu plk. Jozef Takács             foto: MěÚ Valašské Klobouky

K význačným hostům slavnostního dne patřili plukovník Alois Dubec, poslední žijící letec RAF ve druhé světové válce a nositel Řádu Bílého lva, plukovník Josef Macek, zasloužilý vojenský letec, a příbuzní Valčíkovy rodiny. Dále mělo město Valašské Klobouky tu čest přivítat zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín, členy leteckých klubů a spolků z Olomouce, Přerova, Prostějova a Brna, zástupce klubů vojenských výsadkových veteránů ze Zlína a Holešova, představitele Českého svazu bojovníků za svobodu z Uherského Hradiště a Pardubic, členy klubů vojenské historie, zástupce obce Otaslavice a další vzácné hosty. K důstojnému průběhu obou aktů přispěla Vojenská hudba Olomouc a Česká stráž Armády České republiky. Poděkování za účast patří také všem občanům a návštěvníkům.

Slavnostním dnem vyvrcholil celý blok Jara s Josefem Balejkou, který byl ve Valašských Kloboukách věnován významnému výročí tohoto čestného občana. Záštitu oslavám vyjádřil Svaz letců ČR - Letci Přerov - generála Janouška, kterému směřuje poděkování za vstřícnou spolupráci při přípravách programu.

Lenka Zvonková

Superstar 2017 se stala Barbora Trochtová
Aktuality


Ve čtvrtek 18. května se v malém sále domu kultury ve Vsetíně konal 3. ročník okresní pěvecké soutěže žáků základních škol - SUPERSTAR 2017. Do projektu se zapojilo dvanáct škol - vsetínské Trávníky, Luh, Ohrada, Rokytnice, Sychrov, a také Liptál, Hovězí, Nový Hrozenkov, Valašská Polanka, Horní Lideč a nově Halenkov a Masarykovo gymnázium Vsetín. 

Stejně jako vloni bylo klání rozděleno do dvou kategorií: 1.stupeň s 10 soutěžícími a 2. stupeň se 14 zpěváky. Program moderoval již tradičně Libor Čada, který soutěžícím dodával energii a odvahu. Letos o těch nejlepších zpěvácích rozhodovala porota, ve které zasedla vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Andrea Frňková jako předsedkyně, dále publicista, herec a inspicient Městského divadla Zlín Jakub Malovaný, David Filák - bubeník a zpěvák skupiny Fleret a Martin Filák - zpěvák a kytarista.

Porota měla těžké rozhodování, protože výkony všech zpěváků byly velmi vyrovnané a opravdu báječné. A jak to nakonec vše dopadlo?

l. kategorie (1. stupeň)
1. místo - Kateřina Bartoňová (5. tř.), ZŠ Rokytnice - Cheap Thrills (Sia)
2. místo - Tereza Kašparová (5. tř.), ZŠ Luh - Highway to Hell (AC/DC)
3. místo - Veronika Dančáková (3. tř.), ZŠ Trávníky - Pink (Ilona Csáková)
Zvláštní cena - Terezie Barvová (5. tř.), ZŠ Rokytnice - Pri oltári (Kristina)

II. kategorie (2. stupeň):
1. místo - Barbora Trochtová (8. tř.), ZŠ Horní Lideč - Mom (Meghan Trainor)
2. místo - Kristýna Kašparová (7. tř.), ZŠ Luh - Rolling in the Deep (Adele)
3. místo - Nikol Hořelková (9. tř.), ZŠ Halenkov - Someone Like You (Adele)
Zvláštní cena - Natálie Bělašková (9. tř.), ZŠ Valašská Polanka - Mad World (Gary Jules)

První místo v II. kategorii získala Barbora Trochtová ze ZŠ Horní Lideč

Všichni soutěžící byli odměněni účastnickými listy, sladkostmi a ozdobnými připínacími plackami s logem soutěže. Pro umístěné byly stejně jako v předchozích ročnících přichystány hodnotné ceny - zlaté, stříbrné a bronzové trofeje, dárkové koše a vouchery k nákupu zboží v prodejně Elpos vsetín v ceně 800, 600 a 400 Kč.

O všechny soutěžící se opět vzorně staraly paní učitelky Iva Kašparová z "partnerské" školy a Sabina Ottová z místní školy. Velký dík patří také paní Lochnerové - ta se postarala o upečení 120 nádherných muffinek, které rozhodně přišly vhod. Její dcera - Štěpánka Lochnerová (loňská vítězka soutěže) pak vystoupila jako host v předělu mezi kategoriemi prvního a druhého stupně. Celé odpoledne bylo moc příjemné, atmosféra tak jako vloni bezvadná, rodiče spokojeni. Těšíme se na další - již čtvrtý ročník pěvecké soutěže.


Zuzana Pavlůsková

Dárek ke Dni dětí: termální bazény za korunu
Aktuality

 

Relaxační centrum Wellness Horal Velké Karlovice připravilo pro návštěvníky k Mezinárodnímu dni dětí speciální akci. Děti budou mít ve čtvrtek 1. a pátek 2. června vstup do termálních bazénů za symbolickou korunu.

Akce se vztahuje na dětskou vstupenku pro děti do 14 let. Podmínkou je doprovod dospělého (maximálně 2 děti na 1 dospělou osobu).

Wellness Horal nabízí dětem koupání ve třech termálních bazénech - plaveckém, který je vyhřívaný na 27°C, a v dětském a relaxačním, které mají 34°C. U bazénů je i dětský koutek, vnitřní a venkovní odpočinková terasa s lehátky nebo Vital bar se zdravým občerstvením. Termální bazény jsou otevřeny denně od 7 do 22 hodin.

Děti do 14 let budou mít vstup do bazénů za korunu              foto: Resort Valachy

Další program ke Dni dětí bude připraven v sobotu 3. června v karlovickém zábavním parku Razulák, kde návštěvnici během dne uvidí ukázky žonglovací dětské skupinky St.art clubu Žonglík z Branek a budou si moci žonglování také sami vyzkoušet.

Park Razulák je v červnu otevřen o víkendech od 10 do 19 hodin. Dětem nabízí řadu atrakcí, mj. lanáček, zorbing, vodní přístav s lodičkami, skákací hrad a trampolíny, kuličkodráhu nebo půjčovnu koloběžek. Rodiče mohou mezitím spočinout na lehátcích nebo se občerstvit v Gril srubu Razula, kde pečou i vynikající valašské frgály. Park leží hned vedle cyklostezky Bečva, jeho návštěvu je tedy možné spojit s nenáročným cyklistickým výletem s dětmi.

Už příští víkend, v neděli 11. června, se ve Velkých Karlovicích koná nejoblíbenější dětská akce pořádaná karlovickým Resortem Valachy a to Pohádková cesta lesem na Galiku. Děti opět čeká setkání s pohádkovými postavičkami a plněním rozmanitých úkolů, za které je v cíli čeká dárek.

Další akcí, do které se mohou zapojit děti, bude v neděli 18. června u hotelu Galik závod na horských kolech Bike Valachy, letos se speciálním hostem - šestinásobným paralympijským vítězem a mistrem světa Jiřím Ježkem. Ten bude také startérem a patronem doprovodných dětských závodů, které se pojedou v sedmi věkových kategoriích na kratších trasách. Děti mají při přihlášení předem startovné za 50 korun.
www.valachy.cz

-PR-

Zraněný motorkář skončil v nemocnici
Aktuality

 

Na místě dopravní nehody v obci Poteč zasahovali profesionální hasiči ze stanice Valašské Klobouky. Ti byli o události informováni v neděli 28. května v 19:06 hodin.

„K nehodě motocyklu, při které motorkář utrpěl zranění horní i dolní končetiny, došlo na polní cestě. Hned po příjezdu na místo hasiči poskytli zraněnému předlékařskou pomoc. V ošetření pak pokračovali záchranáři, kteří zraněného následně transportovali k dalšímu ošetření do nemocnice," popsal tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

foto: HZS

Před odjezdem z místa nehody hasiči ještě zabezpečili havarovaný motocykl proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin.

-tz-

Dvacet let od velkých povodní
Aktuality

 

Dvacet let uplyne v letošním červenci od velkých povodní, které kromě ostatních částí republiky zasáhly i velkou část dnešního Zlínského kraje. Připomenout si toto výročí hodlá Zlínský kraj prostřednictvím výstavy fotografií zachycujících tehdejší dramatické události. Vyzývá proto veřejnost, aby se podělila o své snímky z této doby a pomohla tak vzniknout výstavě, jež přiblíží nejen ničivou sílu přírodního živlu, ale na druhou stranu také projevy lidské solidarity a pomoci, které tyto těžké chvíle na území kraje doprovázely.

foto: Zlínský kraj

Výstava je naplánovaná na letošní červenec. Fotografie je možno posílat buď poštou (s uvedením zpáteční adresy, na kterou budou fotografie následně vráceny), a to na adresu: Zlínský kraj, tiskové oddělení, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; nebo v elektronické podobě (v minimálním rozlišení 3 500 x 2 500 pixelů) na povodne@kr-zlinsky.cz

Více informací k výstavě na povodne@kr-zlinsky.cz nebo na telefonním čísle 577 043 193.

Zlínský kraj předem děkuje všem, kdo se se svými fotografiemi do realizace výstavy zapojí.

Jan Vandík

Valčíka připomene beseda i film Anthropoid
Aktuality

 

V pátek 26. května, tedy v předvečer 75. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, je široká veřejnost zvána do valašskoklobouckého kina Svět na program věnovaný Josefu Valčíkovi. Od 17 hodin tu bude o smolinském rodáku probíhat beseda s historikem Petrem Odehnalem, která přiblíží nejen Valčíkovo zapojení do zahraničního odboje, ale především do plánování a příprav samotného atentátu. Návštěvníci poté zhlédnou film Anthropoid, který celou operaci českých parašutistů zachycuje. Program je v rámci Jara s Josefem Balejkou pro návštěvníky zdarma.

„Smolinský rodák Josef Valčík, původním povoláním koželuh, v roce 1939 utekl z protektorátu, vstoupil do československé zahraniční armády a postupně se dostal až do Anglie. Zde prošel školou pro rotmistry, parašutistickým a dalšími výcviky, obzvláště speciálním výcvikem ve Skotsku. Stal se členem skupiny Silver A, jejímž cílem bylo odletět do vlasti a obnovit jak ztracené rádiové spojení s Anglií, tak kontakt s domácím odbojem," zmínil historik Petr Odehnal z Městského muzea Valašské Klobouky. „Poté se Valčík podílel na přípravách hlavního úkolu skupiny Anthropoid, a to atentátu na osobu protektora Heydricha. Stejně jako jeho spolupracovníci později zakusil pronásledování nacistů a svůj život položil jako jeden ze sedmi parašutistů v kryptě pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje," dodal Petr Odehnal. O další podrobnosti už se podělí s návštěvníky páteční besedy.

Program je v rámci Jara s Josefem Balejkou pro veřejnost zdarma           foto: plakát filmu Anthropoid

Válečný snímek Anthropoid, který bude v programu následovat, vstoupil do kin v roce 2016. Shrnuje celý průběh vojenské operace na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, hlavního strůjce „Konečného řešení" a vůdce nacistických okupačních sil v Československu. Veřejnost má vstup volný bez nutnosti rezervace místenek. 

-tz-

Tématem letošního Majálesu bude pomáda
Aktuality

 

Tématem loňského Majálesu bylo Hippies. Tentokrát se ponese v duchu 50. let, což nenaznačuje nic jiného, než slavný americký muzikál Pomáda a neodolatelného Johna Travoltu.

Opět se můžete těšit na odpoledne plné her a hudebních či tanečních vystoupení.

Nebude chybět ani dětmi oblíbené malování na obličej, nebo soutěž o krále a královnu Majálesu - ovšem pouze pod podmínkou, že budete ladit s POMÁDOU.

Tématem letošního Majálesu bude pomáda              foto z videopozvánky

Ke konci dne zahraje Sombreros, Traverza, nebo také kapela Headmaster. A pořádnou party nám zajistí mladý talent DJ ViTECH.

Začíná se v 12:00 neodmyslitelným průvodem, ve kterém jste všichni vítáni. Pokračujeme v parku podnikatelského centra. Neváhejte a přijďte!

Vstupné dobrovolné!

Dobré jídlo a pití zajištěno.

-tz-

Senioři si ověřili kondici v turnaji pétanque
Aktuality

 

Ne nadarmo si říkají Kabrňáci. Patří do oddílu aktivních seniorů v Nevšové a svou výtečnou formu potvrdili vítězstvím ve čtvrtém ročníku turnaje v pétanque „Senior Cup", který se konal v Luhačovicích. Uspořádal ho Zlínský kraj ve spolupráci s akciovou společností Lázně Luhačovice a Fakultou humanitních studií zlínské univerzity. Turnaje se zúčastnilo 168 mužů a žen z celkem 42 seniorských organizací a spolků Zlínského kraje. Nejstarší hráčce (Boženě Trunkátové) je 86 let, nejstaršímu hráči (Otakaru Konečnému) je 83 let. Informovala o tom radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor, pod jejíž záštitou se akce konala.

Turnaje se zúčastnilo 168 mužů a žen               foto: Jiří Balát

„Tato osvědčená akce sdružuje seniory z celého Zlínského kraje a probouzí u lidí v důchodovém věku elán a chuť soutěžit, potkávat se, rozvíjet přátelství a udržovat se ve zdravé kondici. Mnozí díky pořádání turnaje získali vztah k tomuto sportu a účastní se i jiných soutěží, což je motivuje k tréninku. Přiměřený pohyb je důležitý v každém věku a Senior Cup k tomu dává vhodnou příležitost," řekla radní Michaela Blahová. Sama si hru vyzkoušela „v souboji" se svým kolegou z Rady Zlínského kraje Janem Pijáčkem, který se také do luhačovického pétanque zapojil.

Akce probouzí u lidí v důchodovém věku elán a chuť soutěžit              foto: Jiří Balát

Pro všechny závodníky i náhradníky byl kromě svačiny a oběda připraven také doplňkový program: mohli navštívit holiče, kadeřnici, dámy také kosmetiku a vizážistku. Zájemci využili možnosti nechat si změřit tlak nebo si na památku pořídit stylovou fotografii v historicky pojatém fotokoutku.

Vítězné týmy:
1.Kabrňáci - Nevšová
2.Klub seniorů Lipánci Vsetín
3.Nebojsové Lidečko

-tz-

Obcím u plánované přehrady pomůže kraj
Aktuality

 

Několikamiliardovou investici připravuje ve Zlínském kraji Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Povodím Moravy. V katastru obcí Drnovice, Újezd u Valašských Klobouk, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole, Tichov vznikne jedna z největších přehrad na Moravě, která bude obyvatele zásobovat pitnou vodou.

„Ještě před několika lety problém zásobování pitnou vodou obyvatelé Vlachovic a přilehlých obcí moc netrápil. Vlivem klimatických změn se však situace mění. Zásoby podzemních vod se snižují, domácnosti už teď musejí být v exponovaných měsících zásobovány vodou z vodáren. O zákazu zalévání zahrad, napouštění bazénů či umývání automobilů pitnou vodou ani nemluvě," řekl Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za strategický rozvoj kraje, který má také dlouholeté zkušenosti coby starosta obce Vysoké Pole, které se výstavba vodní nádrže bezprostředně dotýká. „Bude to obrovská investice a zároveň zásah do krajiny, který pocítí zejména dotčené obce. Vodní dílo nebude zajišťovat pouze pitnou vodu, ale bude vyžadovat i výraznou proměnu okolí. Ať už to budou komunikace okolo nádrže, stav čističek odpadních vod v okolních obcích nebo případná eroze půdy. To vše musíme vzít v úvahu," doplnil náměstek Zicha. Podle něj však plánovaná přehrada změní okolí Vlachovic v jedno z nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji. „Je před námi kus práce, ale moc se na to těším, protože tato investice změní krajinu v jedno z nejčistějších a nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji z pohledu bydlení i rozvoje cestovního ruchu," shrnul Zicha.

Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za strategický rozvoj   
foto: Jiří Balát

Jednání o vzniku vodního díla Vlachovice se účastní generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, Hedvika Psotová ze společnosti ARVITA a Zlínský kraj. „Jedná se obrovský zásah do krajiny, proto jsme se s generálním ředitelem Povodí Moravy dohodli, že každý z nás vytvoří místa koordinátorů, kteří budou komunikovat se zástupci dotčených obcí. S ohledem na velikost investice musíme s tím obcím pomoct," říká náměstek Zicha. Už teď na krajském úřadě inicioval vznik strategického dokumentu, který popíše jednotlivé kroky spojné s realizací vodního díla Vlachovice tak, jak jej schválila vláda v roce 2016. „S ohledem na výši investice a zásah do krajiny bude Zlínský kraj usilovat o zpracování samostatného koncepčního dokumentu se zaměřením na vodní dílo Vlachovice," upřesnil náměstek pro strategický rozvoj kraje Josef Zicha.

Plánek nádrže                   zdroj: Povodí Morava

Na katastru obcí Drnovice, Újezd u Valašských Klobouk, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vysoké Pole, Tichov vznikne nejpozději do konce roku 2028 vodní nádrž s výškou čtyřiceti metrů, plochou přes 200 hektarů a objemem třiceti milionů kubíků vody. První odhady celkových nákladů se pohybují okolo 5,5 miliardy korun. „Tato částka v sobě zahrnuje kompenzační přírodě blízká a související opatření včetně doprovodné infrastruktury. Zpřesnění nákladů proto přinese předprojektová příprava, která je nyní zahajována. Vámi citovaná částka představuje hrubé, prvotní odhady, který budou teprve upřesněny na základě studie a projektu," upřesnil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy, které je za realizaci vodního díla Vlachovice odpovědné.

-tz-

Thom Artway v pátek vystoupí ve Vrběticích
Aktuality

 

Thom Artway a jeho andělské sošky ve Vrběticích aneb Acoustic garden tour vrcholí

Thom Artway, čerstvý držitel cen Anděl v kategoriích objev roku a zpěvák roku, zavítá v pátek 26. května 2017 opět do rodného kraje. Předposlední koncert svého jarního sólového turné, pro které zvolil koncept hraní na zahradách, odehraje od 19:30 hodin na farmě ve Vrběticích. Svým posluchačům nabídne intimní hudební zážitek jen za doprovodu svých kytar. Produkci zpestří zajímaví hosté z blízkého i vzdáleného okolí, role hlavního hosta večera se ujme finalista Česko Slovenské SuperStar Martin Harich.

Thom Artway, čerstvý držitel cen Anděl v kategoriích objev roku a zpěvák roku

Koncert se koná za každého počasí!

Po skončení akce vzplane táborový oheň. Neváhejte, možná už nikdy více nebudete mít možnost opéct si špekáček s Thomem a jeho přáteli!

Vstupenky za cenu 120,- Kč je možné zakoupit na SMSTICKET.CZ, na Obecním úřadě Vlachovice nebo v omezeném počtu přímo na místě konání akce. Vstup do areálu farmy ve Vrběticích bude možný ze směru od koupaliště ve Vlachovicích a spodní branou od Vrbětic.

Jste srdečně zváni.... 

-pr-

Další noční požár ve Velkých Karlovicích
Aktuality

 

Škodu ve výši asi 170.000 korun způsobil požár osobního vozidla, ke kterému byly ve středu 24. května v 01:47 hodin vyslány jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů ze Vsetína, Karolinky a Velkých Karlovic. Jen o den dříve shořel ve Velkých Karlovicích objekt pily.

V době příjezdu první jednotky na místo hlášené události bylo osobní vozidlo zn. Opel požárem zasaženo v celém rozsahu a plameny se šířily na dřevěné konstrukce přístřešku, pod kterým bylo vozidlo zaparkováno. Částečně byly plameny zasaženy i poblíž vysazené ozdobné dřeviny.

Další noční požár ve Velkých Karlovicích, tentokrát shořel automobil               foto: HZS

„Kromě vody museli hasiči k uhašení požáru použít také pěnidlo. Z požárem poškozeného palivového potrubí vozidla unikal benzin, který podpořil intenzitu hoření," upřesnil tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

Po třiceti minutách od příjezdu první jednotky se podařilo požár zlikvidovat a zabránit celkovému zničení přístřešku.

K uhašení museli hasiči použít také pěnidlo               foto: HZS

„Příčinu vzniku požáru budou vyšetřovatelé hasičů a policistů zjišťovat v průběhu dnešního dne. Místo požáru bude také ohledáno speciálně vycvičeným psem pro zjišťování zbytků hořlavých kapalin na požářišti," dodal Netopil.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA