Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vesnicí roku 2013 je Vysoké Pole
Aktuality

 

Výsledky krajského kola 19. ročníku soutěže Vesnice roku 2013 byly v pátek 31. května dopoledne za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, náměstka hejtmana Ivana Mařáka a dalších hostů odtajněny v prostorách sídla Zlínského kraje, v Baťově mrakodrapu. První místo a zlatou stuhu získala obec Vysoké Pole, modrou stuhu za společenský život obec Nedašov, bílou stuhu za činnost mládeže obec Kateřinice, oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Prlov a zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Skaštice. Uděleny byly také další speciální ceny a byly oceněny Osobnosti Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji.

„Zlínský kraj podporuje tuto soutěž největšími finančními částkami v rámci všech českých a moravských krajů. Myslím, že tím vysíláme jasný signál, že si přejeme, aby naše vesnice vzkvétaly nejen po vnější stránce, ale aby se v nich lidem také dobře žilo. Řada obcí by se určitě ráda přihlásila, ale pořád v nich jaksi funguje přílišná autocenzura a odkládají své rozhodnutí zapojit se do soutěže, což je škoda, protože se bezpochyby mají také čím pochlubit," podotkl hejtman Stanislav Mišák.

Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Zlínským krajem, Kanceláří prezidenta ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Ministerstvem kultury ČR, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků, Folklorním sdružením ČR a Sdružením místních samospráv ČR.

Starosta Vesnice roku 2013 Zlínského kraje Josef Zicha    foto ZLK  další fotky

19. ročníku soutěže se zúčastnilo celkem 18 obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji. Komise navštívila ve dnech 20. až 22. května 2013 a 27. až 28. května 2013 všechny přihlášené obce, které zaslaly přihlášky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v Praze ve stanoveném termínu do 30. dubna 2013. Obce byly o návštěvě komise předem informovány a každá obec měla k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci. Zástupci obce měli možnost prezentovat své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň v obci a krajinu, přístup k informačním technologiím, spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla diskuse s členy komise na témata související s obnovou a rozvojem venkova.

Komise působila ve složení: Karel Navrátil, předseda komise, starosta obce Komňa, Stanislav Kolář, místopředseda komise, starosta obce Žlutava, Jaromír Kudlík, tajemník Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Vladimír Divilek, zástupce Ministerstva zemědělství ČR, Jaroslav Novosad, zástupce Národního památkového ústavu Kroměříž, Kateřina Tuzarová, zástupce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Jana Tomancová, zástupce Svazu knihovníků a informačních pracovníků, Marcela Polepilová, zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje, Vladimír Kráčalík, zástupce Spolku pro obnovu venkova ČR a Sdružení místních samospráv ČR a Miroslav Konečný, zástupce Svazu měst a obcí ČR.

Vyhodnocení krajského kola se uskutečnilo 28. května 2013 na Krajském úřadě Zlínského kraje ve Zlíně. Zlatou stuhu obdržela obec Vysoké Pole, modrou stuhu obec Nedašov, bílou stuhu obec Kateřinice, oranžovou stuhu obec Prlov a zelenou stuhu obec Skaštice. Speciální finanční ocenění Zlínského kraje obdržely také další obce, a to obec Valašská Polanka, která získala Diplom za vzorné vedení kroniky, obec Ratiboř, která získala Diplom za vzorné vedení obecní knihovny, Obec Kašava spolu s Diplomem za udržování lidových tradic. Mimořádné ocenění za komplexní přípravu a realizaci urbanistického rozvoje obce si odnesla obec Lípa, Diplom za péči o květinovou výzdobu obce Machová, Diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce Březnice, Diplom Zlatá cihla (kategorie A) obec Zděchov za hasičskou zbrojnici, Diplom Zlatá cihla (kategorie B) obec Lípa za rekonstrukci bývalého mlýna a Cenu naděje pro živý venkov obec Drnovice. Osobnostmi Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji se stali pan Alois Lukša za příkladnou péči o tradiční valašskou dřevěnici v obci Zděchov a pan Jiří Mareček za vedení resocializační a terapeutické komunity v obci Březnice. Ostatní obce komise ocenila pamětním listem.

„Chtěl bych srdečně poblahopřát všem oceněným obcím i těm, kde se stále snaží po všech stránkách vylepšovat místní život," vzkázal v závěru hejtman Mišák a zároveň připomněl, že tři vesnice Zlínského kraje již v minulých letech získaly prvenství v celostátním kole soutěže Vesnice roku. Konkrétně to byl Liptál, Lidečko a Komňa.

Přihlášky do soutěže budou archivovány na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Ocenění budou předána zástupcům obcí na vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 ve vítězné obci Vysoké Pole.

Gabriela Sýkorová Dvorníková, Helena Mráčková

Vzor odstoupení od smlouvy
Aktuality

 

Na tomto ODKAZU dáváme k dispozici k volnému stažení základní a jednoduchý vzor odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele do 14 dní v případech, že smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele - typicky kupní smlouvy na zboží na předváděcích akcích nebo sjednání smlouvy o změně dodavatele elektřiny či plynu obchodním zástupcem v bydlišti spotřebitele, příp. podobně také v případech, kdy smlouva byla uzavřena prostřednictvím internetu (nákupy spotřebitelů na internetu apod.).

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikly ani další právní aktuality či zajímavosti, lze si naši advokátní kancelář přidat kupř. i na níže uvedených stránkách na facebooku.

www.advokat-zlinsko.cz/
www.facebook.com/AdvokatZlinsko 

Plukovník Alois Dubec v ZŠ Vlachovice
Aktuality

 

Dne 2. května 2013 na naší škole proběhla beseda našich žáků s plukovníkem letectva v. v. panem Aloisem Dubcem. Pan plukovník Alois Dubec začal své vyprávění vzpomínkami na dětství prožité ve Vlachově Lhotě a na školní léta ve Vlachovicích.

Dobu jeho dospívání zásadně ovlivnily události související s nacistickou okupací Československa v roce 1939 a s druhou světovou válkou, a tak si žáci od našeho hosta vyslechli řadu dramatických a napínavých příhod o tom, jak po vzniku Protektorátu Čechy a Morava vstoupil do tzv. vládního vojska, jak uprchl k italským partyzánům a jak byl v závěrečném období války vybrán pro pilotní výcvik u britských Royal Air Forces.

 (foto archiv ZŠ Vlachovice)   ...více fotek

V období poválečném, po roce 1948, mu však jeho aktivní činnost v „západním" československém vojsku působila spíše problémy. Pracoval v podniku Stavoprojekt jako geometr a vystřídal různé profese na stavbách silnic i železnic, v dole i v lomu. Jeho minulost „západního" vojáka byla důvodem toho, že mu na těchto pracovištích nebyla svěřena vedoucí funkce.

Po okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy v roce 1968 emigroval do Švýcarska, které bylo až do roku 1996 jeho domovem. Přestože pan plukovník Alois Dubec byl několikrát okolnostmi přinucen vydat se do neznáma, nikdy nesložil ruce do klína a vždy se dokázal s těžkou situací vyrovnat. A toto své životní poznání se také snažil sdělit dětem. Na různých příkladech z minulosti a ze svého pobytu v cizích zemích ukázal žákům, že šikovné ruce a vzdělání, především znalost jazyků, mohou každému pomoci i v té nejtěžší životní situaci.

Závěr vystoupení pana plukovníka patřil dotazům žáků i učitelů. Všechny byly pohotově a s humorem zodpovězeny. Jako poděkování milému hostu pak žačky deváté třídy předaly milému hostu květiny.

Mgr. Kamil Tomášek

Žákyně základní školy na pervitinu
Aktuality

 

Veřejnost se možná domnívá, že drogy jsou problémem pouze velkých měst. Není tomu tak. Svědčí o tom případ distribuce narkotik v malé obci na Vsetínsku, kde se jednou z pravidelných uživatelek pervitinu stala žákyně základní školy.

„Ve středu zadrželi kriminalisté v malé obci na Vsetínsku jedenadvacetiletého muže, kterému včera sdělili obvinění z tr. činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy," uvedla tisková mluvčí policie Lenka Javorková.

Mladý muž pochází z Přerovska, ale asi rok se už zdržuje v malé obci na Vsetínsku. Je nezaměstnaný, živí se distribucí pervitinu, který si obstarává z Hranic na Moravě a Frenštátu pod Radhoštěm. Drogu prodává lidem z různých měst a vesnic na Vsetínsku a Valašskomeziříčsku a rovněž ji sám užívá.

„Podle kriminalistů má minimálně dvě desítky odběratelů, které psychotropní látkou pravidelně zásobuje," informovala mluvčí. Mnozí z nich bydlí ve stejné vesnici, jako on. „Jednou ze stálých zákaznic je i jeho šestnáctiletá kamarádka - žákyně deváté třídy vesnické základní školy, která má po ročním intenzivním užívání pervitinu velké zdravotní potíže," dodala mluvčí. Mladík dříve navštěvoval jednu střední školu ve Valašském Meziříčí, kde pervitin rovněž distribuoval mezi své spolužáky. Od května loňského roku poskytl mladý prodejce pervitinu drogu nejméně 300 krát. Mladému muži hrozí za distribuci pervitinu až pětileté vězení. Je stíhán na svobodě.

Lidé, především ti mladí, by si měli ještě předtím, než nějakou drogu okusí, uvědomit, kolik nepříjemností, problémů a potíží užívání drog přináší. Jednou z nich, která rozhodně nepatří mezi ty nejzávažnější, ale přesto může některým lidem řádně zkomplikovat život je, že přijdou o řidičské průkazy. Několik lidí, kteří odebírali od jedenadvacetiletého muže pervitin, totiž v minulých týdnech o řidičské průkazy skutečně přišli, když je pod vlivem narkotik přistihli za volantem policejní hlídky. „Člověk, který řídí pod vlivem drog, může být ve správním řízení potrestán pokutou od 2 500 do 20 000 korun a zákazem řízení až na jeden rok," dodala tisková mluvčí.

-tz-

Dětská golfová akademie každou sobotu
Aktuality

 

Golfový klub Horal ve Velkých Karlovicích opět připravil na letní sezónu pro děti lekce výuky s instruktorem. Oblíbená Dětská golfová akademie startuje v sobotu 1. června. Další lekce se konají vždy v sobotu od 13:30 do 14:30 hodin.

Lekce jsou určeny všem dětem, které se chtějí seznámit se základy golfu, nebo se v něm zdokonalit. „Zváni jsou dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let. Golfové vybavení je zajištěno, zapůjčení golfových holí i míčů na trénink je v ceně. Stačí pouze přijít ve sportovním oblečení," uvedl prezident Golf Clubu Horal Leo Bača. Lekce pro jedno dítě stojí 110 Kč.

 Golfové hřiště Horal (foto archiv Resort Valachy)

Golf Club Horal využívá jako domovskou základnu devítijamkové Golfové hřiště Horal u hotelu Horal. Při nepříznivém počasí a mimo letní sezónu jsou k dispozici kryté vnitřní plochy s golfovým simulátorem v Club House Horal. Letošní novinkou golfového hřiště je odpaliště, situované u Hotelu Pod Javorem.

Výlet za golfem mohou rodiče s dětmi spojit i s dalšími aktivitami v Resortu Valachy - koupáním v termálních bazénech Wellness Horal, zdoláváním Lanového parku Horal, projížďkou na segway s průvodcem (pro děti nad 120 cm) nebo třeba procházkou po Kulíškově naučné stezce. Ta vede okolím hotelu Horal, je dlouhá 2,5 km. Jejím pomyslným průvodcem je kulíšek - vzácná a chráněná sova žijící ve Velkých Karlovicích. Děti si mohou nově kulíška odvézt také s sebou domů. V cíli trasy, v restauraci nebo na grilovací terase hotelu Horal, se totiž nově mohou posilnit Kulíškovou specialitou s plyšovým kulíškem v ceně.

Více info:

www.golfclubhoral.cz, www.valachy.cz

-tz-

Klobouky se stanou Bezbariérovým městem
Aktuality

 

Maminky s kočárky, handicapovaní, senioři a osoby se ztíženou pohyblivostí se ve Valašských Kloboukách již brzy dočkají komfortní bezbariérové trasy. Díky projektu Bezbariérové město, jehož první etapa začne vznikat na přelomu července a srpna, bude vytvořena páteřní trasa propojující centrum města s dalšími důležitými lokalitami. Spojovat bude veřejné budovy jako dům s pečovatelskou službou, poštu, policejní služebnu, městský úřad, kulturní dům, kostel, základní uměleckou školu, finanční úřad, gymnázium a další.

„Problematiku svobodného a bezpečného pohybu všech obyvatel a návštěvníků po městě vnímáme jako velmi důležitou, a proto již několik let usilujeme o vybudování páteřní bezbariérové trasy. Máme vypracovanou studii, která nastiňuje zpřístupnění veškerých veřejných budov ve městě bezbariérovou dopravní infrastrukturou, tedy bezpečnými chodníky a přechody pro chodce. Letos budeme realizovat první etapu této koncepce, která spojí centrum a oblast podél hlavního silničního tahu v Cyrilometodějské ulici," pověděl starosta Dalibor Maniš.

Přechod pro chodce u pošty dostane bezbariérové úpravy a osvětlení (foto archiv města)

Druhá část potom v budoucnu naváže na jednom konci trasy bezbariérovým napojením polikliniky, základní a mateřské školy a na druhé straně rozšířením přístupnosti veřejných budov na Masarykově náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti.

Projekt v hodnotě 6 milionů korun získal dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury. „Zařazení investice do jeho rozpočtu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na konci roku 2012. Na základě toho bude vybudování bezbariérových tras podpořeno částkou 5 milionů korun, zbývající sumu má připraveno ve svém rozpočtu město," sdělil vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Trasa první etapy povede ulicí Cyrilometodějskou od odbočky do ulice Školní, po pravé straně dále k poliklinice a poště, odtud ke stanici Policie ČR, směrem ke katastrálnímu úřadu a podél hlavní křižovatky ve městě až na Masarykovo náměstí, kde skončí na úrovni kulturního domu. V celé délce úseku dojde k opravám chodníků, úpravám obrubníků a vjezdů k rodinným domům, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný pohyb osob.

Projekt se současně věnuje i bezpečnosti přechodů pro chodce. Na stávajících přechodech u polikliniky, pošty a na křižovatce pod kinem bude vybudováno nové osvětlení a rovněž bezbariérové úpravy.

„Ke zlepšení bezpečnosti pěších při kontaktu s dopravním provozem dojde i na Masarykově náměstí. Na základě měření intenzity pohybu chodců je navržen nový přechod přes silnici II/494 pod kulturním domem a na několika úsecích hlavního tahu nově vzniknou takzvaná bezpečná místa pro přecházení. Jedno z nich bude například na úrovni autobusového nádraží," pověděl Radek Bařinka. „Vzhledem k dopravním specifikům i výsledkům měření intenzity zde tedy nebude zřízen klasický přechod pro chodce, avšak místo bude opatřeno bezbariérovými úpravami a signálními a varovnými pásy, které budou handicapované při přecházení bezpečně směrovat na druhou stranu," vysvětlil. Po celé trase první etapy bude takových míst dohromady deset, většinou na místech, kde ústí frekventované chodníky a pěší přecházejí přes místní komunikace.

V úseku trasy od křižovatky pod kinem až po nádvoří hlavní budovy městského úřadu bude dále položena nová dlažba a rovněž dojde ke zrušení překážky v podobě schodiště. Nahradí ji nová bezbariérová rampa, která chodcům pomůže překonat výškový rozdíl terénu.

Díky existenci studie bezbariérové trasy městem mohou instituce, organizace a další vlastníci soukromých i státních budov, které podél této trasy leží, žádat o příspěvky na vybudování bezbariérovosti svého objektu. Již dříve byla takto výtahem opatřena městská knihovna či budova domu s pečovatelskou službou.

Lenka Zvonková

 

Štítná nad Vláří hraje finále poháru
Aktuality

 

Skvělý úspěch se povedl fotbalistům ze Štítné nad Vláří, kteří si středeční semifinálovou výhrou v Podlesí 3:0 zajistili účast ve finále Poháru hejtmana Zlínského kraje. Finálové utkání se uskuteční na zlínském stadionu Letná ve středu 12. června a soupeřem Valachů bude účastník Krajského přeboru z Luhačovic, který přešel do finále přes Nedachlebice.

Z webu Luhačovic:

Naše A mužstvo se poprvé v historii dostalo do finále Krajského poháru. Tento zápas se uskuteční 12.června na hlavním stadionu FC FASTAV Zlín na Letné, začátek v 17 hod. Soupeřem našim borcům bude Štítná nad Vláří účastník I.A třídy. Ihned si všichni zapište do svých kalendářů toto datum a přijďte podpořit naše hráče! Vítěz tohoto poháru postupuje do poháru České pošty, kde se může utkat s ligovými mužstvy.

1. semifinále Poháru hejtmana

TJ Sokol Podlesí vs TJ Štítná nad Vláří 0:3
Branky : Kořenek Daniel 2, Vaculík Tomáš

2. semifinále Poháru hejtmana

Nedachlebice vs Luhačovice 2:4
Brank : Bernátek 2, Červenka O. a Červenka D.

Finále - O pohár hejtmana Zlínského kraje - stadion Letná Zlín

12. 6. 2013 středa 17.00 - TJ Štítná nad Vláří vs FK Luhačovice

-kos-

Osmadvacetiletý napadl svoji matku
Aktuality

 

Policisté z obvodního oddělení ve Valašských Kloboukách vykázali ze společného obydlí osmadvacetiletého muže z obce na Valašskokloboucku. K incidentu v rodině došlo ve středu 29. května.

„Násilník před polednem nejprve slovně a poté i fyzicky napadl svoji matku. Ta se ze strachu odhodlala k útěku, její syn ji však dostihl, chytil ji zezadu u krku za mikinu a táhnul ji zpět na dvůr domu," popsal událost policista Petr Jaroš.

Ilustrační foto PČR

Ženě se však podařilo vysmeknout a z telefonní budky si na pomoc zavolala policejní hlídku. Vzruch v obci neunikl ani místnímu starostovi, který se na dvůr domu, který matka se synem obývá, vydal podívat.

„I na něm si však neurvalec vylil svůj vztek. Starostu nejenže počastoval mnoha neslušnými výrazy, ale také jeho se snažil chytit pod krkem a fyzicky jej napadnout," vylíčil Jaroš.

Policisté násilníka, který po činu nadýchal jedno promile alkoholu, zajistili a převezli do policejní cely.

„Až bude propuštěn, nebude se po dobu deseti dnů moci k domu své matky ani přiblížit," zdůraznil Petr Jaroš. Právě na deset dnů jej totiž policisté z Valašských Klobouk z matčina domu vykázali.

-red-

Na boku v příkopu skončil další náklaďák
Aktuality

 

V 09:10 hodin bylo krajské operační středisko zlínských hasičů informováno o dopravní nehodě nákladního vozidla, ke které došlo na komunikaci I/49 mezi obcemi Bratřejov a Pozděchov na Zlínsku.

„Do příkopu se tady převrátil tahač Renault s připojeným návěsem. Celá souprava zůstala ležet na pravém boku, bezprostředně u krajnice komunikace. Ke zranění osob nebo úniku provozních kapalin na místě nehody nedošlo," informoval mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.

foto HZS Zlínského kraje    více fotek

Hasiči provedli protipožární opatření a předali místo policistům. „Vyproštění soupravy bylo řešeno cestou řidiče vozidla," doplnil Netopil.

V posledních dnech se jedná o druhou, prakticky totožnou, nehodu nákladního vozidla. K první došlo v úterý 28. 5. 2013 u obce Lidečko na Hornolidečsku. ... zpráva zde

-red-

FC TVD i do třetice remizovalo
Aktuality

 

Ve středečním odpoledni se na slavičínském hřišti dohrálo další kolo divizní skupiny E. Domácí tým stále potřebuje nějaké body k jistotě záchrany, do cesty se mu ale postavil velmi kvalitní protivník - rezerva Opavy. První půle patřila překvapivě Valachům, který druhý tým tabulky přehrávali. Velké šance však zůstaly nevyužity a do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.

Ve druhé půli se hra srovnalo, hostům pomohl příchod Litevce Radzinevičiuse, který má i ligové zkušenosti. Přesto šel Slavičín do vedení po pěkné kombinaci a zakončení Pavla Kříže. Hostům se podařilo vyrovnat po nevinné akci ze standartní situace. V závěru mohly o své výhře rozhodnout oba týmy, konečná remíza je asi nakonec spravedlivá.

 

foto Daniel Kusák   další fotky

Slavičín je v tabulce na osmé příčce a podle všeho by si divizní příslušnost měl uchovat i v příštím roce. Hodnocení utkání z webu Opavy najdete zde - http://www.sfc.cz/zapas.asp?id=B-tym-remizoval-ve-Slavicine-649

FC TVD Slavičín vs Slezský FC Opava 1:1 (0:0)
Branky: 54. Kříž - 67. Moravec.


Slavičín: Talčík - Otépka, Kalus, T. Švach, Jasenský - Kopečný (90. Cícha), Beránek, Matůš, Liška (66. P. Švach) - Macek (88. Fojtík), Kříž.

Opava B: Štencel - Pomp, Moravec, M. Uvíra, Pfleger - Krčmařík, Binar (64. P. Uvíra), Kašný, Němec (59. Radzinevičius) - Jukl (75. Továrek), Lokša.

Rozhodčí: Chabiča - Nejezchleb, Miklík. ŽK: Otépka, Macek - Jukl, Němec, M. Uvíra, Továrek.
Diváci: 140

Aktuální tabulku Divize E najdete zde

-kos-

 

Summer Thunder udeří v červenci!
Aktuality

 

Jzd promotion připravuje další akci na 20. 7. v Lidečku - areál Račné, opět to bude elektronická akce a budou tam samí djs. Nic nového, že. Tentokrát s jedním velkým ale! A proč? Summer Thunder není jen valašský open air, na kterém se podílí více lidí s láskou k elektronické hudbě, odehrávající se na konci světa, kde lišky dávají dobrou noc. Patří mezi větší akce v širokém okolí a každoročně se tam schází příznivci taneční hudby. Letos nabídne hned dvě plnohodnotná pódia se dvěma headlinery a více jak desítkou djs.

Největším tahákem na hlavním podiu bude opravdová legenda a synonymum undergroundu v jedné osobě Dj Tráva. Ano, je to ten Tráva co hraje od roku 1995, ten co je residentem klubu Roxy, ten co skládá pro Significant Other a byl několikrát vyhlášen DJ roku. Jsme moc rádi, že dorazí právě tento „pražský pankáč" se svým kufrem plným desek. Obsazení doplní mladičká Nika, japonský kamarád Naoki Udaa a Jzd crew djs.

Tanečnímu stanu se zlomený beaty bude velet Philip TBC, od kterého nečekejte žádné slitování, přes breakbeat, hiphop,dubstep a d´n´b se Philip určitě dostane i k vlastní produkci, kde již vydal několik alb napříč styly. Především díky svým skillz, kvalitní selekci a scratchingu můžeme očekávat opravdu nezapomenutelné vystoupení. Obsazení doplní kluci z Brain Parazits crew, která má celou stage na starost a „valašský vynilový král" Dj Mooka.

Ceny lístků je rovných 100,- Kč/4 Eur a budou se prodávat pouze na místě.

FB událost

Plakát akce

JZD Promotion

Bonusový program sníží poplatek za odpad
Aktuality

 

Město Valašské Klobouky připravilo pro své občany novinku v systému odpadového hospodářství. Od července rozjíždí bonusový program TŘÍDÍM, díky němuž si mohou zodpovědně třídící lidé postupně snižovat poplatek za komunální odpad. Stačí se registrovat a do přidělených pytlů sbírat jednotlivé komodity recyklovatelných surovin. Podle odevzdané váhy pak bude občanům odečítána odpovídající částka poplatku.

„Sazba poplatku za komunální odpad je ve Valašských Kloboukách v porovnání s městy v kraji dlouhodobě na nejnižší úrovni. Pro občany činí 340 korun a pro děti, studenty v prezenčním studiu mimo město a seniory nad 65 let 200 korun. Nyní jsme se rozhodli naše občany ještě více motivovat ke správnému nakládání s odpady. Bonusovým programem TŘÍDÍM si totiž mohou zajistit i výrazné snížení poplatku, a to je jistě zajímavá nabídka," pověděl o nové možnosti místostarosta města Martin Janík. Za každý započatý kilogram plastů, nápojových kartonů, kovových obalů a papíru se jim sazba poplatku sníží o 50 haléřů.

Do programu se může přihlásit každý občan, který v roce 2012 zaplatil poplatek za odpad v řádném termínu. Registrace bude probíhat od druhé poloviny června (konkrétní datum bude upřesněno) ve sběrném dvoře, a to kdykoli během provozní doby, tedy ve dnech pátek, sobota a pondělí. Každému zaregistrovanému zde bude přidělen unikátní čárový kód, pod nímž bude v celém systému veden.

„Občan obdrží zdarma tři čiré plastové pytle na papír, plast a kovové odpady a jeden oranžový pytel na nápojové kartony. Spolu s nimi získá i štítky se svým čárovým kódem a leták s popisem, co do pytlů patří a nepatří," přiblížila referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. „S naplněnými pytli lidé nebudou mít žádnou nadbytečnou práci, plánujeme totiž jejich pravidelný svoz. Harmonogram lidé obdrží taktéž už při přihlášení do programu," doplnila.

V den svozu mohou lidé jednoduše umístit pytle poblíž komunikace, ale v případě zájmu je mohou také sami dovézt do sběrného dvora. Obsluha svozu navíc lidem zdarma doplní potřebný počet pytlů na odpad.

Pytle bude nutné správně označit čárovými kódy, aby mohly být jejich váhy načteny k odpovídajícím účastníkům programu TŘÍDÍM. Lidé si po každém svozu budou moci výslednou váhu zkontrolovat na webu města pod číslem svého čárového kódu. Váhy se budou průběžně načítat vždy od listopadu do listopadu a získanou úlevu si občané uplatní při platbě poplatku za komunální odpad pro následující rok. Protože letos program začíná, budou se váhy načítat od července do listopadu.

Lenka Zvonková

15. ročník Valašské sportovní ligy je u konce
Aktuality

 

Ve čtvrtek 23. května se sjeli mladí sportovci do Valašských Klobouk, aby zde poslední soutěží, atletikou, ukončili další ročník Valašské sportovní ligy. Až toto závěrečné zápolení rozhodlo o celkovém pořadí. V průběhu celého roku se nejvíce dařilo mladým sportovcům ze ZŠ ve Valašských Kloboukách, kteří s přehledem zvítězili.

Celkové pořadí 15 ročníku:

 

 Družstvo atletů ze ZŠ ve Val. Kloboukách, kteří 2. místem přispěli k celkovému vítězství   ...více fotek

Stojící zleva: Sára Bednářová - skok daleký 2. místo, Daniel Mišo - skok daleký 4. místo, Štěpán Melcher - vrh koulí 1. místo, Matěj Dubnický - 1000 m 2. místo, Samuel Mitura - hod míčkem 3. místo, Tomáš Mikulčík - 1000 m 4. místo, klečící zleva Iveta Kamenčáková - 600 m 3. místo, Nikola Stružková - 60 m 3. místo, Nikola Řeháková hod míčkem - 3. místo, Kristýna Kubíková - 800 m 2. místo, Alena Důbravová - vrh koulí 1. místo.

Petr Graclík

El. systémy zlepšují dohled nad stavem silnic
Aktuality

 

Novou elektronickou a mobilní technologii zavedlo do svého systému údržby silnic II. a III. třídy Ředitelství silnic Zlínského kraje. Poznatky o veškerých závadách na silniční síti se přenášejí na centrální server přímo po vyfotografování v terénu.

Nová technologie se nazývá „Systém pro evidenci závad a kontrolu silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji" a jejím dodavatelem je akciová společnost VARS Brno. ŘSZK ji začalo zkoušet v roce 2012 a nyní je již v plném provozu.

Elektronické systémy zlepšují dohled nad stavem silnic (foto archiv RSZK)

Jak tento systém funguje? Do mobilních telefonů 16 odpovědných pracovníků, kteří se pohybují po silniční síti a mají za úkol sledovat stav krajských silnic, byly nainstalovány speciální aplikace. Když pracovník v terénu narazí na nějakou závadu (výtluk, poškozené svodidlo, vyvrácená dopravní značka atd.), vyfotografuje ji svým mobilem. Softwarová aplikace doplní ke snímku polohu podle GPS. Ze serverové služby se získá číslo silnice a přesná lokalizace místa záznamu v uzlovém systému. Pracovník vybere ze seznamu typ požadavku nebo závady, případně může doplnit zpřesňující popis nebo zvukovou poznámku. Přes internetové připojení se tato informace přenese na server do centrální databáze, se kterou pracují další oprávnění pracovníci v sídlech společností Správa a údržba silnic (SÚS) a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celkem je do systému aktivně zapojeno 27 pracovníků, kteří mají oprávnění takto evidovaný požadavek vyhodnotit a rozhodnout o provedení opravy. Odstranění záva dy následně zajišťují organizace SÚS. Vše se stále eviduje ve stejné aplikaci a ukládá na server. SÚS pak do systému zapíše, kdy a jak byla závada opravena. Pracovník technického dozoru ŘSZK pak po kontrole prací v terénu přesune vyřízené položky do archivu.

„Tento systém funguje a osvědčuje se nám. Využívá se i pro prohlídky silnic. Jde o rychlejší a spolehlivější evidenci závad než při dřívějším nahrávání v terénu do diktafonů a následném přepisování hlasových záznamů, u nichž ani nebylo přesné geografické zaměření," konstatoval provozně-technický náměstek ŘSZK Ing. Radek Berecka.

Pracovníci SÚS mají na základě smluvního vztahu s ŘSZK podle vyhlášky 104/97 Sb. za povinnost projíždět a kontrolovat stav silnic III. třídy jedenkrát za měsíc, silnice II. třídy kontrolují dvakrát do měsíce. Podobné systémy mobilní evidence závad a kontroly silnic už používají rovněž silničáři v Olomouckém a v Jihomoravském kraji.

-tz-

Májový tenisový turnaj MIX
Aktuality

 

Turnaj o sošku jarního Smíška dnešním dnem konečně vyšel dle plánu. Plánovaný předchozí termín nám pršelo, ale 19. 5. 2013 počasí na venkovním kurtě přálo a my jsme mohli našim přátelům a pravidelným hráčům umožnit pěknou hru. Mezi naše zájemce se tentokrát přihlásila nadšená tenistka Pavlínka Raková z Bojkovic, která ve svém žebříčku umisťuje tento sport na přední místa. Její spoluhráč Miroslav Machuča se snažil hru z pozice muže držet, ale i u tohoto sportu se musí hodně taktizovat. Tato dvojice občasnými údery překvapovala, ale souhra partnerů je také během na delší trať. Zato nová dvojice, ale zkušených tenistů, se ukázala jako tvrdý protihráč.

Májový tenisový turnaj MIX (foto Marcela Berčíková)   ...více fotek

 Josef Masařík zářil v pěkném modrém triku po boku Ivetky Kuželové. Jako tento herní pár se pohybovali na kurtě svižně a smeče ženy u sítě udivovaly hlavně soupeře. Těsný výsledek v počtu ovšem minul tuto dvojici o prvenství. Ovšem známá dvojice manželů Tomancových na našem povrchu perlila. František je sportovec, který dokáže dva dny po sobě sbírat zlaté medaile. I v tento den mu Danuška dokázala vykrýt druhou polovinu sítě a její záludné smeče nebyly opět chytatelné. Právem obhájili prvenství tohoto malého turnaje a odváželi si do své sbírky dvě cenné sošky.

Více na webu sportovního areálu Niva v Pitíně.

Výsledky:

1. František Tomanec (Šumice), Dana Tomancová (Šumice)

2. Josef Masařík (Uherský Brod), Iveta Kuželová (Pozlovice)

3. Miroslav Machuča (Drnovice), Pavla Raková (Bojkovice)

Marcela Berčíková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA