Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Prasklá hadička vytopila gymnázium ve Slavičíně. Žáci měli dva dny volno
Aktuality

V sobotu 28. ledna došlo ve 3. patře patře gymnázia ve Slavičíně k havárii na vodovodním rozvodu, které mělo za následek vytopení tříd ve spodních patrech. Voda protekla až do přízemí. Na místě zasahovalo celkem 5 hasičských jednotek.   Příčinou nehody byla prasklá hadička teplé vody pod umyvadlem v odborné učebně ve 3. patře. Velitel zásahu hasičů si vyžádal i příjezd výkonnějšího vysavače pro odsávání nízké hladiny vody. „Nejen hasiči, ale i další zaměstnanci i rodinní příslušníci prováděli vynášení vnitřního zařízení a vybavení učeben. Z důvodu silného podmáčení stropů, z nichž odpadávala omítka a kazety podhledu, byla vypnuta elektřina,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.   „Došlo k silnému podmáčení stropů v postižených učebnách, poškození kazetových podhledů na chodbě, podlah a kompletnímu poškození nábytku včetně počítačové techniky. Celkem se jedná o tři kmenové učebny, dvě odborné učebny a jeden kabinet. Tyto místnosti jsou zcela odstaveny od běžného provozu, zatím probíhá jejich vysoušení,“ popsala pro server regionvalassko.cz  Mgr. Libuše Pavelková, ředitelka Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.   [gallery columns="4" ids="149338,149339,149340,149341,149342,149343,149344"] Foto: HZS   Žákům gymnázia udělila ředitelka školy volné dny na 30. 1.  a 31.1., aby mohli provést úklid po zásahu hasičů a počkali na posouzení budovy statikem a revizním technikem kvůli rozvodům elektřiny. Vše se tak již stalo. „V tuto chvíli mohu konstatovat, že jsme schopni od středy zajistit žákům výuku s využitím zbývajících učeben i přes nastalé komplikace. Bohužel čekám ještě na likvidátora pro ohledání škod. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se v sobotu večer podíleli na likvidaci následků tekoucí vody – kolegům, rodinným příslušníkům, přátelům, především však hasičským jednotkám, bez jejichž pomoci a profesionálního přístupu si neumím představit rychlé vyřešení situace,“ dodala ředitelka školy.   -red-

Nová zelená úsporám Light je u seniorů na Valašsku velmi žádaná
Aktuality

NZÚ Light se stala u seniorů a osob s nižšími příjmy velmi žádanou. Od 9. ledna 2023, kdy byl spuštěn příjem žádostí, jsou již dvě třetiny finančních prostředků vyčerpány. V celé České republice bylo zaregistrováno již přes 9 000 žádostí, proto Ministr životního prostředí oznámil, že budou zdvojnásobeny finanční prostředky.   Finance je možné využít na výměnu oken, vchodových dveří, zateplení fasády nebo zateplení stropu. MAS Ploština, pod kterou spadají obce v našem regionu, do dnešního dne zpracovala okolo 70 žádostí. Proto jsme se zeptali zaměstnanců MAS Ploština, jak hodnotí první 3 týdny příjmu žádostí.   Je z řad občanů o dotaci z NZÚ light zájem? Program byl vyhlášen na konci minulého roku, samotný příjem byl spuštěn 9. ledna. Po zkušenosti s administrací kotlíkových dotací jsme zájem očekávali. Největší nápor nastal právě po 9. lednu, kdy jsme vyřizovali jeden telefonát za druhým a zodpovídali dotazy občanů a začali domlouvat první schůzky.   O co mají žadatelé největší zájem? Dle našich statistik je největší zájem o výměnu oken. Od některých žadatelů máme zpětnou vazbu, že jim dotace pokryla celou realizaci výměny oken a oni nemusí nic doplácet. Je to ovšem hodně individuální a záleží dům od domu. Dotace na okno je nastavena fixní částkou, a tak domy s malými okny jsou na tom lépe. Další početnou skupinou jsou domácnosti, které se rozhodly zateplit dům. Zde vidíme největší riziko v tom, že realizace musí proběhnout do 12 měsíců.   A kdo vlastně může o dotaci žádat? Žádat mohou vlastnící a spoluvlastníci rodinných domů z řad seniorů a osob pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. U seniorů je další podmínka, že v domě musí bydlet sami. V případě že s nimi v domě bydlí jejich děti, které pracují a mají svůj příjem, nebude žádost možné podat.     Představte si, že jsem senior a rozhodnu se, že bych chtěl využít dotaci na výměnu oken. Co proto musím udělat? Nejjednodušší způsob je kontaktovat naše zaměstnance, kteří nejprve zjistí, zda jste způsobilý žadatel a poté si s vámi domluví osobní schůzku u vás doma. Na místě nafotí okna, která se budou měnit. Poté je nutné zřídit pro žadatele Identitu občana a podat samotnou žádost do systému AIS SFŽP ČR. Z procesu nemusíte mít obavy, se vším Vám pomůžeme. Vůbec nevadí, že neumíte třeba na počítači.   Je potřeba dokládat nějaké dokumenty? Ano, ale v podstatě se jedná pouze o 2 dokumenty. Prvním prokážete, že jste způsobilým žadatelem. U seniorů se tedy jedná o potvrzení o pobírání důchodu (popř. 3. stupeň invalidního důchodu). U nízkopříjmových rodin je to pak potvrzení o pobírání dávek na bydlení. Druhým dokumentem prokážete, že jste majitelem bankovního účtu, na který vám přijdou peníze. V tomto případě doložíte např. potvrzení z banky nebo kopii k bankovnímu účtu.   A jak pokračuje proces dál? U nás v kanceláři všechno zpracujeme a o celou administraci se postaráme. Zhruba do měsíce vám přijdou peníze na účet a na vás je pak realizace samotná. To znamená, že si najdete firmu, která okna vyrobí a namontuje.   Je pomoc ze strany MAS Ploština bezplatná? Ano, v průběhu celého procesu vám zcela zdarma pomohou pracovníci MAS Ploština. Na které se můžete obracet. Pod MAS Ploština spadají následující obce a města - Brumov – Bylnice, Valašské Klobouky, Vlachovice, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice, Loučka, Tichov, Vlachova Lhota, Křekov, Haluzice, Poteč, Jestřabí, Štítná nad Vláří – Popov, Nedašov, Návojná, Nedašova Lhota.   Kontakty na pracovníky MAS Ploština Bc. Lucie Čížová, tel.: 721 678 368 Bc. Lenka Častulíková, tel.: 724 704 366 Ing. Petr Machů, tel.: 776 160 680  

  -tz-

Valašské Klobouky mají letos v plánu investiční akce za 58 milionů korun
Aktuality

Do roku 2023 vstoupilo město Valašské Klobouky s rozpočtem přesahujícím 204 miliony korun. Zastupitelstvo schválilo rozpočet jako schodkový, a to konkrétně se schodkem 22 miliony korun, který se bude financovat z přebytků hospodaření minulých let. Na letošní rok jsou v plánu investiční akce za více než 58 milionů korun.  

Investiční akce za více než 58 milionů korun

  „V tomto roce budeme realizovat především takové projekty, pro které má město zajištěné spolufinancování z dotačních titulů. K těm zásadním patří druhá etapa revitalizace největšího klobouckého sídliště na Luční, u které se náklady vyčíslují na 19,5 milionu korun. Ve spodní části lokality se počítá s úpravou křižovatky, místní komunikace, parkoviště i chodníků, pumptracku a dalších prvků ve veřejném prostoru,“ sdělil Josef Bělaška, starosta města Valašské Klobouky. „Začneme také práce na výstavbě nového parkoviště u smuteční síně, a to za téměř 8,5 milionu korun. Za více než 5 milionů korun pak u základní školy vyroste nové dětské dopravní hřiště,“ vybral dále z investičních akcí. U smuteční síně vznikne 68 parkovacích míst.   Letos se také ve městě dokončí výměna veřejného osvětlení za úsporná LED svítidla. Tato poslední etapa vyjde na více než 3 miliony korun. Na projekt budování fotovoltaických elektráren na střechách městských budov rozpočet pamatuje částkou 8 milionů. Plánuje se také sanace zídky u městského muzea, prodloužení kanalizace v ulici Nádražní, částečná rekultivace na skládce ve Smolině, rozvoj singltrekových tratí v Lipině a další. [caption id="attachment_149240" align="alignnone" width="690"] Druhá etapa revitalizace sídliště na Luční bude řešit spodní lokalitu[/caption] Takzvaně „pod čarou“ čekají na výsledek podané žádosti o dotaci další významné projekty, například přístavba mateřské školy, hospodaření se srážkovou vodou v areálu základní školy nebo oprava Staré radnice a Červeného domu.

Běžné výdaje města jsou plánovány ve výši 146 milionů korun

  Běžné výdaje města jsou v rozpočtu plánovány ve výši 146 milionů korun. V nich je zakomponovaná například suma 22 milionů korun na příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace města. „Z toho pro mateřskou školu je připravená částka téměř 3,7 milionu korun, pro základní školu 7,4 milionu korun a pro dům dětí a mládeže 546 tisíc. Kulturní a vzdělávací středisko obdrží na provoz kulturního domu, městského muzea, knihovny, kina a kulturního domu ve Smolině příspěvek 10,3 milionu korun,“ přiblížil starosta. Do místních částí Smolina, Lipina a Mirošov poputuje na provoz osadních výborů, opravy místních komunikací nebo podporu tamních akcí v souhrnu 1,4 milionu korun.   Do oprav a údržby místních komunikací půjde 5,5 milionu korun, na opravy a čištění chodníků, cyklostezky či na rozvoj pěšin do místních částí pak 1,8 milionu korun. Na péči o veřejnou zeleň a vzhled města a místních částí je připraveno téměř 5 milionů. Provoz a údržba veřejného osvětlení si vyžádají přibližně 2 miliony. Svoz tříděného, komunálního i biologicky rozložitelného odpadu a nakládání s ním město vyjde na více než 6 milionů, na provoz sběrného dvora je pak plánováno 2,5 milionu. Také v roce 2023 bude fungovat Seniortaxi, které město vyjde zhruba na 440 tisíc korun.  

Podpora kulturních akcí, dotace pro spolky a sport

  Na dotace zdejším spolkům město v programu Spolupráce určilo 600 tisíc korun a na podporu velkých kulturních akcí a jejich technické zajištění připravilo 475 tisíc. Na dotace pro sportovní oddíly si vyčlenilo v souhrnu 650 tisíc korun a pro provozovatele sociálních služeb nachystalo 800 tisíc korun.  

Příjmy se plánují ve výši 182 miliony korun

  Na druhé straně městského rozpočtu stojí příjmy, které se plánují ve výši 182 miliony korun. Převážnou část tvoří příjmy daňové, které by letos měly dosáhnout výše 111 milionů korun. Dalšími významnými příjmy jsou transfery, které se předpokládají v celkové výši 35 milionů korun. Většinu z nich tvoří dotace od státu na výkon státní správy, ale jsou zde zastoupeny také příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv, dotace na výkon sociální práce, na volby a podobně.   -tz-

Prezidentské volby: Petr Pavel zvítězil na většině míst v našem regionu
Aktuality

Druhé kolo volby prezidenta České republiky, které se konalo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023, přivedlo k urnám mimořádný počet voličů. Novým prezidentem České republiky se na dalších 5 let stal v sobotu večer pan Petr Pavel, který bude slavnostně do této funkce inaugurován 9. března 2023. Jak se volilo ve městech a obcích našeho regionu?   Výsledky: Obce okresu Vsetín ZDE Obce okresu Zlín ZDE  

Valašské Klobouky

  Ve Valašských Kloboukách a v místních částech Smolina, Lipina a Mirošov přišlo svůj hlas odevzdat 2 688 oprávněných voličů, což představuje 70,26 %. Účast tak nepatrně převýšila hodnotu z prvního kola. Převahu získal Petr Pavel, kterého volilo více než 59 % zúčastněných. Andreje Babiše podpořilo přibližně 41 % voličů.   Výsledky 2. kola prezidentských voleb ve Valašských Kloboukách:   Pavel Petr Ing. M.A.      1 588                59,40 % Babiš Andrej Ing.          1 085                40,59 %  

Brumov-Bylnice

  V místní části Brumov a Bylnice zvítězil Petr Pavel, v místních částech Sv. Štěpán a Sidonie pak nejvíce hlasů dostal Andrej Babiš. Celkově však ve městě Brumov-Bylnice zvítězil Petr Pavel s 53,01 % hlasů oproti Andreji Babišovi s 46,98 % hlasů. Volební účast zde byla bezmála 67 %.   Výsledky 2. kola prezidentských voleb v Brumově-Bylnici: Pavel Petr Ing. M.A.      1 530               53,01 % Babiš Andrej Ing.          1 356                46,98 %  

Volbu prezidenta vyhrál i u Vsetíňanů Petr Pavel

  Více než dvě třetiny oprávněných voličů (13 622, tj. volební účast 67,65 %) si 27. a 28. ledna nenechaly na Vsetíně ujít druhé kolo volby prezidenta. Většinu z 13 526 platných hlasů od nich obdržel Petr Pavel (7 658) a s 56,91 % se stal ve Vsetíně vítězem. Poražený Andrej Babiš získal 5 828 hlasů, což znamená 43,08 %. Výsledky voleb na Vsetíně tak téměř kopírovaly výsledky celostátní, podle nichž Petr Pavel zvítězil s 58,32 %, zatímco na konto Andreje Babiše putovalo 41,67 % hlasů.   Občané Vsetína volili v celkem 25 okrscích. Největší zájem o volbu prezidenta byl stejně jako v prvním kole v okrsku číslo 24 (Ohrada), kam přišlo vhodit hlas do urny 80,42 % oprávněných voličů. Na opačném pólu pořadí byl okrsek číslo 9 (Trávníky a část Dolního města) s volební účastí 35,6 %. Ve všech vsetínských okrscích se stal vítězem Petr Pavel. Největší podpoře se těšil v okrsku číslo 25 (Jasenka), kde mu voliči dali 65,73 % hlasů. Naopak na nejtěsnější vítězství dosáhl v okrscích číslo 9 (Trávníky a část Dolního města) a 23 (Ohrada), kde získal 50,24 %, resp. 50,26 % hlasů a zvítězil tam o pouhé 3, respektive 2 hlasy.   Výsledky 2. kola prezidentských voleb ve Vsetíně: Pavel Petr Ing. M.A.      7658               56,91 % Babiš Andrej Ing.          5828                43,08 %    
Další obce okresu Vsetín VÝSLEDKY
Další obce okresu Zlín VÝSLEDKY

Na dnešní třaskavé derby dohlédne více než stovka policistů
Aktuality

Základní část Chance ligy už je v poslední čtvrtině a to znamaná, že i nadcházející derby bude posledním setkání rivalů v rámci dlouhodobé fáze sezony. Hokejiste Vsetína i Zlína jsou ve formě, v pondělí 30. ledna od 17:30 se tak dá očekávat atraktivní duel. Dosavadní utkání vždy ovládli Vsetínští, podaří se jim uspět nad rivalem i počtvrté? V souvislosti s tímto zápasem připravují policisté adekvátní bezpečnostní opatření.   Na bezpečnost a veřejný pořádek budeme dohlížet nejen v nejbližším okolí stadionu, ale i v jiných částech města. Kromě domácích příznivců se na stadion chystají i fandové zlínského týmu. „Budeme monitorovat nejen samotný příjezd a přesun fanoušků na stadion, ale i jejich odjezd. Do bezpečnostního opatření bude nasazeno více než sto policistů z řad pořádkové a dopravní policie, psovodi, kriminalisté či členové antikonfliktního týmu,“ uvedl mluvčí policistů nprap. Petr Jaroš.   [caption id="attachment_142461" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv redakce[/caption] Vzhledem ke zkušenostem z již odehraných vzájemných zápasů, které se neobešly bez komplikací, apelují policisté na důsledné respektování pokynů policistů, strážníků či pořadatelů. „Důrazně připomínáme, že je zakázáno na stadion nosit jakoukoliv pyrotechniku. Při odhalení, že se někdo přece jen pokusí přenést pyrotechniku přes kontroly u vstupu, hrozí dotyčnému nemalé problémy. Stejně jako jednomu z "fanoušků", který nedávno za tento prohřešek dostal od správního orgánu desetitisícovou pokutu a zákaz vstupu na stadion do konce sezony,“ dodal policejní mluvčí.   -tz-

Policisté si přijeli pro své nové čtyřnohé kolegy
Aktuality

V minulém týdnu si pro své nové čtyřnohé kolegy přijeli policisté ze 4 krajských ředitelství a Střední policejní školy Holešovice. Jedno ze štěňátek putuje také k nám do Zlínského kraje.   Štěňátka plemena Belgický ovčák předvedla svým pánům, jak si umí hrát, že jsou plní elánu a že jim moc chutná. Ukázala policistům také, jak jsou zdatní při překonávání různých překážek a že jsou nebojácní. Novým štěňátkům psovodi teď budou rozvíjet jejich vlohy tak, aby je v následujícím období mohli cvičit k budoucí specializaci.   „Mohou se stát služebními psy specialisty na detekci omamných a psychotropních látek, detekci výbušnin, akcelerantů, zbraní a jejich částí nebo pátracími psy provádějí všechny potřebné činnosti dle požadavků útvarů počínaje prací na místě trestného činu a v jeho okolí, přes vyžádání na zákroky při signálech k ochraně objektů a narušení veřejného pořádku až k plánovanému výkonu služby a k preventivní činnosti v místech možnosti páchání trestných činů,“ uvedla mluvčí policistů kpt. Hana Rubášová.   https://youtu.be/lioVJq9-gSU   Nestačí jen pejsky odchovat, ale psovodi se musí se psy připravovat k plnění důležitých úkolů. Výchova psa od štěněte je na samotném psovodovi a nápomocí jsou mu také výcviková střediska. Psovodi v jednotlivých typech kurzů absolvují výcvik v délce několika týdnů.   Štěňátka budou sloužit v Královéhradeckém, Ústeckém, Zlínském a Pardubickém kraji. Jedno štěňátko putuje na Střední policejní školu v Holešově.   -tz-

Běžkaři pozor! Noční stopa Valachy už tuto sobotu
Sport

Běžkaři všeho věku, pozor! Už v sobotu 4. února si opět můžete užít jedinečnou atmosféru běžkařského závodu Noční stopa Valachy u hotelu Galik ve Velkých Karlovicích. Přijeďte si to užít klidně s celou rodinou – závodit mohou díky různě dlouhým trasám dospělí i děti! Při registraci do 1. února platí výhodnější startovné.   Registrovat se můžete jednoduše on-line na webu DATART Valachy tour .   „Počasí nám přeje, už se moc těšíme na atmosféru této oblíbené akce, kterou si opět mohou užít i malí sportovci. Ještě před setměním, v 16 hodin, začnou závody dětí. Ty nejmenší do 6 let soutěží v běhu, starší pak intervalově na běžkách na trasách od 700 metrů do 2,7 km. V 18 hodin odstartuje závod dospělých, kteří se na trať vydají taktéž intervalově, v rozestupech 10 vteřin. Vybírat mohou ze dvou tras: jeden okruh dlouhý 7,5 km, nebo dva okruhy v celkové délce 15 km. Podmínkou účasti je čelovka,“ popsal hlavní organizátor DATART Valachy tour Bohuslav Komín.   [gallery columns="4" ids="149189,149190,149191,148770"]   Pro každého účastníka je v cíli připraveno teplé jídlo a pití, dospělí dostanou originální pamětní medaili, děti se tradičně mohou těšit na medaili perníkovou.   Co ještě bude pro účastníky připraveno:

  • servis lyží Hyra Sport a půjčovna běžek Yoko u hotelu Galik
  • zóna se stánky se zimním oblečením a vybavením partnerů DATART Valachy tour
  • občerstvení a možnost převlečení v hotelu Galik
  • laser show
  • on-line přenos na internetu a velkoplošné obrazovce na místě
  • doprovodný program: testování skialpů a závod na svahu Razula
  Nezapomeňte si přibalit plavky! Cestou z Noční stopy se můžete zastavit v blízkém relaxačním centru Wellness Horal a prohřát se v jeho termálních bazénech.   Noční stopa Valachy je první letošní akcí seriálu DATART Valachy tour, který zahrnuje čtyři závody v různých disciplínách a různých ročních obdobích v Resortu Valachy Velké Karlovice a na dalších místech na Valašsku.   Do letošního 11. ročníku vstupuje Valachy tour s novinkami. Ta největší se týká Valachy mana, který se letos stal závodem Mistrovství ČR v terénním triatlonu, přesouvá se ze srpna do června a stěhuje se k přehradě Bystřička.   Jistě užitečnou novinkou je mimo jiné automatické storno a úrazové pojištění ve spolupráci s pojišťovnou Kooperativa pro každého dospělého závodníka.   Do Valachy mana i dalších závodů je možné se přihlásit už nyní na www.valachytour.cz.     -tz-

Noční pátrací akce po ženě v okolí Valašských Příkaz měla štastný konec
Aktuality

V okolí obce Valašské Příkazy probíhalo z pátku na sobotu pátrání po čtyřiačtyřicetileté psychicky nemocné ženě. Z domu odešla jen lehce oblečena, nevhodně do mínusových teplot. Žena u sebe neměla mobilní telefon, což práci značně stěžovalo. Teplota se pohybovala kolem - 2 stupňů Celsia. Pátrání se účastnilo několik policejních hlídek, psovod, kriminalisté, letecká služba, profesionální a dobrovolní hasiči, členové dobrovolnického spolku Rescue SAR Morava a dobrovolníci.   Starostka obce Valašské Příkazy zajistila všem, kteří se akce účastnili teplé nápoje. V oblasti se pohyboval policejní vrtulník.   „Na pátrací akci se dnes v noci podílelo i 8 jednotek hasičů. Každá minuta byla důležitá,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička.   „Policisté zjišťovali informace, prohledávali okolí. Po několika hodinách získali zprávu od průvodčího, že pohřešovaná jela vlakem,“ uvedla mluvčí policistů nprap. Ing. Barbora Balášová. Žena byla nakonec nalezena před šestou hodinou ranní na nádraží v Bylnici. Byla k ní přivolána Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, zdravotně je žena v pořádku.   [gallery columns="5" ids="149069,149067,149065,149066,149083,149084,149085,149086,149087"] Pátrací akce v okolí obce Valašské Příkazy. Foto: HZS, JSDH Jablůnka a Rescue SAR Morava   Na pátrací akci byly povolány tyto jednotky hasičů: HZS Zlínského kraje stanice Valašské Klobouky, SDHO Horní Lideč, SDHO Jablůnka, SDHO Francova Lhota, SDHO Valašské Příkazy, SDHO Valašské Klobouky, SDHO Brumov, SDHO Bylnice.   -red-

Řidička nezvládla průjezd přes Barák. Vozidlo skončilo na střeše
Aktuality

V pátek 27. ledna odpoledne vyjížděly záchranné složky k nehodě na silnici mezi Vizovicemi a Loučkou (tento úsek je místními nazývaný jako Barák). V serpentinách nedaleko od rozhledny Doubrava směrem k obci Loučka havarovalo osobní vozidlo.   Silnice byla v místě nehody zledovatělá. K nehodě kromě záchranářů a policistů přijela také dobrovolná jednotka hasičů města Vizovice. Jednotka HZS Zlínského kraje stanice Zlín zůstala stát se zásahovým automobilem na kraji lesa kvůli náledí. „Automobil je na střeše mimo silnici bez úniku provozních kapalin. Zraněná řidička byla sanitkou odvezena do nemocnice,“ uvedl krátce po příjezdu hasičů jejich mluvčí Roman Žemlička.   [gallery columns="4" ids="149128,149129,149130,149131"] Nehoda mezi Vizovicemi a Loučkou. Foto: HZS   Úsek Vizovice – Loučka patří mezi 5 % krajských silnic, které se v zimě neudržují. Řidiče na to upozorňuje svislé dopravní značení. Přesto je často využíván jako zkratka.   -red-

Hokej na dřeň přinesl dvě desítky nadějí na záchranu života
Aktuality

Vstoupit do registru dárců kostní dřeně bylo možné na vsetínském Lapači už posedmé. Hokej na dřeň tentokrát přilákal do registru dvě desítky nových zájemců, včetně tří vsetínských hokejistů. Populární akce získala dosud pro dobrou věc již bezmála 250 lidí, 250 nadějí na záchranu života pacientů s poruchou krvetvorby.   Sedmé pokračování Hokeje na dřeň přineslo ve středu 25. 1. 2023 vysokou výhru Vsetína nad Porubou 5:0. Sportovci VHK ROBE Vsetín nastoupili na led ve speciálních červených dresech, odkazujících na historické barvy Zbrojovky. Rozcvičovna se změnila v odběrové centrum, kde mohli zájemci vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Stejně jako v minulých ročních, nábor realizovalo hematologické a transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice.   „Jsme velmi spokojení, vítězství na ledě a velmi dobrý výsledek i v náboru. Kromě fanoušků se do registru zapsala i trojice hráčů A-týmu,“ komentoval za klub Václav Trávníček a jmenoval hráče Pavla Jenyše, Filipa Krajčíka a Danielse Berzinše. Mezi fanoušky, kteří na Lapači vstoupili do registru dárců, byli i bratři Filákové. „Chodíme s ogary z Francovy Lhoty darovat pravidelně krev. Většina je už registrovaná. My jsme s bráchou dnes využili možnost, a už jsme v registru taky. Je to pro dobrou věc,“ dodali.   [gallery columns="4" ids="149020,149021,149022,149023"] Hokej na dřeň. Foto: Jan Rohlík, Vsetínská nemocnice   „Přišlo jednadvacet lidí. Zájemci, kteří to dnes nestihli, mohou do registru vstoupit přímo na našem hematologickém a transfuzním oddělení, a to ve dnech odběrů takzvané plné krve, tedy v pondělí a ve středu,“ uvedla za odběrový tým Monika Adamcová a dodala: „Atmosféra náboru na Lapači je vždy perfektní. Máme z toho dobrý pocit a budeme rádi, když se při Hokeji na dřeň za rok zase potkáme.“ Hokej na dřeň byl nový způsobem odběru, místo krevního vzorku stačil výtěr z dutiny ústní, což mnozí zájemci ocenili.   Odebrané vzorky nyní putují ke zpracování a hledá se případná podobnost s konkrétním nemocným. „Pokud bude nalezena shoda, ozveme se registrovanému. Pouze jedno procento lidí v registru se skutečně stane dárcem,“ informuje Český národní registr dárců dřeně, se kterým Vsetínská nemocnice dlouhodobě spolupracuje.   -tz-

Marek Svoboda v pořadu Mistři medicíny. Dětství prožil v Tichově a Slavičíně
Aktuality

Seriál České televize Mistři medicíny představuje přední lékaře nejen v jejich pracovním prostředí. Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? Dalším důležitým tématem cyklu je také vztah „lékař a my, pacienti“.   Marek Svoboda, který prožil dětství v Tichově a Slavičíně, je specialista na onkologickou genetiku a prevenci a pedagog na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Právě o něm je poslední díl, který Česká televize odvysílala ve středu 25. ledna 2023 (spustíte ZDE).   Rodák z Valašska pracuje v Masarykově onkologickém ústavu od roku 2004. Vykonává činnost lékaře na Klinice komplexní onkologické péče a Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů. Od roku 2019 je současně ředitelem ústavu, předtím byl devět let náměstkem pro vědu, výzkum a výuku. V letech 2001 až 2002 pracoval v Dana-Farber Cancer Institute v Bostonu, poté ve FN Brno.   [caption id="attachment_148947" align="alignnone" width="690"] Pořad Mistři medicíny spustíte po kliknutí na obrázek[/caption]   -red-

Výstava „České korunovační klenoty na dosah“ míří na Valašsko
Aktuality

Společnost Putovní výstavy CZ představí v galerii zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí unikátní výstavu v nové podobě.   Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam.   Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní soupravě i s korunovačním mečem.   [gallery columns="4" ids="148830,148832,148831,148833"] Mistrovská repliku Českých korunovačních klenotů bude k vidění ve Valašském Meziříčí   Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další).  

Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je Jiří Urban

  Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské či lombardské koruny. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video. Přesnou repliku korunovačního meče zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.   Kde: zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí Kdy: 4. 2. 2023 do 23. 4. 2023 Vstupné: 130 Kč - dospělí, 90 Kč - senioři, studenti, děti, 30 Kč - děti MŠ. 380 Kč - rodinné vstupné (2+3), 70 Kč - školní třída     -tz-

Luhačovická moderna kovaná rockem říkající si Horizont vydala nový klip
Aktuality

O Horizontu jste měli možnost již na našem serveru RegionValašsko.cz číst pár let zpět. Nyní se kluci připomínají svým fanouškům, novým videoklipem z hlubším podtextem a profesionálním zpracováním.   Parta se po odchodech dvou členů nechala slyšet, že se jejich kroky budou obírat tvrdší cestou. Po změně tváře kapely se do pozice frontmana dostává sám Honza Černocký, autor textů a zakladatel kapely. Doprovod mu drží stále pilíře kapely a to konkrétně Kuba Zvoníček z Divnic, který se stará o bicí a baskytarista Milan Slovák. Nyní se kapela před pár dny nechala slyšet se s další novinkou, že do svých řad bere po konkurzu také Lukáše Chovance, tedy další kytaru.   „Máme za sebou, celou řadu zastávek po celé naší krásné země a také pár koncertů u našich sousedů na Slovensku,“ poznamenává kapelník. Chomutov, Turnov, ale také Ostrava, nebo soutěž o hraní na Vizovické Trnkobraní, kterou kapela ovládla. Horizont svou pílí a nadšením bezpochyby ťuká na dveře kapel, které dnes vládnou rádiovým frekvencím.   Nový videoklip kapely Horizont - Bravo pane https://youtu.be/coNm0dH42Eo   -red-

Gymnázium chystá pro zájemce o studium projektový den
Aktuality

Dveře Gymnázia Valašské Klobouky se otevřou pro žáky 9. tříd základní školy a jejich rodiče ve čtvrtek 2. února 2023 od 8:00 do 15:00 hodin.   Prostřednictvím osobní návštěvy školy se zájemci dozvědí informace o studijním oboru, přijímacím řízení, jednotlivých předmětech , ale i o studentských a společenských akcích.   Žáky a rodiče provedou areálem hlavní budovy, sportovní haly a školní jídelny současní studenti.   Srdečně zveme k návštěvě školy!     -pr-

Cizinečtí policisté evidují za loňský rok tisíce případů nelegální migrace
Aktuality

Od května loňského roku zaznamenali zlínští cizinečtí policisté enormní nárůst záchytů nelegálních migrantů, nejčastěji ze Sýrie. Za loňský rok evidují ve Zlínském kraji celkem 6 196 případů nelegálního překročení státní hranice se Slovenskou republikou. Více jak polovina osob z tohoto čísla byla zadržena po znovuzavedení kontrol na hranicích se Slovenskem. Například v roce 2021 to bylo celkem pouze 32 případů.   V souladu s opatřením obecné povahy vlády České republiky k dočasnému znovuzavedení ochrany na vnitřních hranicích České republiky se Slovenskou republikou byla od 29. září 2022 zahájena ochrana státních hranic. „Kontroly provádíme na 7 bývalých silničních hraničních přechodech a 2 přechodech železničních. Od dočasného znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem jsme do konce roku 2022 ve Zlínském kraji zachytili celkem 3254 nelegálních migrantů převážně ze Sýrie a 34 převaděčů. Kromě toho jsme 750 migrantům odepřeli vstup do ČR a 322 jsme vrátili na Slovensko v rámci readmisní dohody. Dále jsme zkontrolovali 590 855 osob a 430 093 dopravních prostředků,“ uvedla mluvčí policistů mjr. Mgr. Simona Kyšnerová. [caption id="attachment_148796" align="alignnone" width="640"] Nelegální migrace ve Zlínském kraji. Zdroj: PČR[/caption]

V roce 2022 policisté řešili také legální migraci

  V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině vzniklo 3. 3. 2022 v prostorách zlínské krajské nemocnice Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - KACPU. Vzhledem ke klesajícímu počtu žadatelů o dočasnou ochranu bylo KACPU následně přemístěno do prostor bývalého obuvnického muzea. V roce 2022 jsme udělili dočasnou ochranu 11 607 žadatelům.  V současné době je evidováno týdně 50 až 60 žadatelů.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA