Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Žáci si pobyt na Britských ostrovech užili
Aktuality

 

Ve dnech 14. - 19. 11.2015 se žáci naší školy zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Doprava byla zajištěna dálkovým autobusem a trajektem přes kanál La Manche.

Vyrazili jsme ráno v sobotu 14. listopadu vlakem do Pardubic, kde na nás čekal dálkový autobus, který nás dopravil až do Londýna. Kanál La Manche jsme přepluli na trajektu. Díky větším vlnám a houpání lodi nebyla plavba zrovna moc příjemná.

Do Londýna jsme dorazili v ranních hodinách. Metrem jsme se dopravili do centra, kde jsme absolvovali prohlídku všech zajímavých míst, o kterých se žáci učí ve škole, a která znají z fotografií a pohlednic. Viděli jsme budovy Parlamentu, Trafalgarské náměstí, sídlo královny Buckingham Palace a další památky.

Žáci ZŠ Vlachovice před Tower Bridge                     fotogalerie

Potom jsme se metrem přesunuli k Přírodovědnému muzeu, kde jsme si prohlédli alespoň část expozic, protože muzeum je docela rozlehlé. Unaveni po dlouhé cestě a celodenním pobytu v Londýně jsme autobusem dorazili na předměstí, kde jsme se setkali a přivítali s rodinami, u kterých jsme byli ubytovaní. Tam nás čekala teplá večeře a sladký spánek...

Další den jsme plni očekávání dorazili do školy, kde na žáky čekala výuka anglického jazyka a příjemný pan učitel. Žáci se nejdříve představili a pak už se zapojili do aktivit, které pro ně pan učitel připravil. Výuka probíhala do 12.00 a následoval opět poznávací program. Při návštěvě muzea voskových figurín Madame Tussaud's jsme se setkali se spoustou zajímavých osobností, které vypadaly jako skutečné. V podvečer jsme navštívili Windsor s hradem, který je jedním ze tří sídel královny Alžběty II. a přes most přešli do Etonu, kde sídlí prestižní střední škola, na které studovalo mnoho známých osobností, včetně princů Williama a Harryho. Následovala společná večeře a povídání v rodinách.

Dopoledne čtvrtého dne jsme opět strávili výukou angličtiny a poté nás čekala cesta do univerzitního města Cambridge. To nás přivítalo chladným větrem a dešťovými přeháňkami. Navštívili jsme King's College a prošli se malebným historickým centrem. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o studiu na školách v Cambridge. 

Poslední den pobytu v Anglii opět zahájila výuka angličtiny. Po jejím ukončení učitel žáky pochválil za pracovitost, snahu a znalosti jazyka. Všichni žáci obdrželi certifikáty za absolvování kurzu. Poté zbylo trochu času na nákup dárků a suvenýrů domů. Následně jsme se vlakem vydali do centra Londýna na procházku po mostě Tower Bridge, který je symbolem Londýna a k pevnosti Tower, která dnes slouží jako muzeum. Viděli jsme expozici brnění a zbraní, vystavené královské korunovační klenoty a spoustu dalších zajímavostí týkající se historie Velké Británie. Po důkladné prohlídce areálu jsme vlakem zamířili do Greenwiche, kde na nás čekal autobus a dlouhá cesta domů. Moře bylo tentokrát klidnější a taková byla i plavba trajektem. Domů jsme dorazili ve čtvrtek pozdě večer unaveni, ale šťastni a plni zážitků. Žákům se zahraniční pobyt líbil, kdy si prakticky procvičili svoje znalosti anglického jazyka přímo v cizojazyčném prostředí a na vlastní oči viděli místa, která znají jen z fotografií nebo učebnic. Měli tak doma dlouho co vyprávět...

Ing. Libor Kněžíček

Střet s autem odnesl chodec těžkým zraněním
Aktuality

 

Dopravní policisté řeší další střet auta s chodcem. V neděli 29. listopadu večer na silnici I/57 u Vsetína odnesl tuto srážku chodec těžkým zraněním.

Dopravní policisté nadále zjišťují okolnosti dopravní nehody, kdy na silnici I/57 u Vsetína došlo ke srážce osobního vozidla a chodce. Chvíli před půl desátou večer jel od Vsetína sedmatřicetiletý řidič ze Vsetínska s vozidlem Volkswagen Passat.

 K nehodě došlo na rovném neosvětleném úseku silnice               foto: PČR

„Na rovném neosvětleném úseku silnice těsně před místem opravy silničního mostu u místní části Bobrky došlo ke střetu s osmadvacetiletým chodcem ze Vsetína, který šel v jeho jízdním pruhu. Při střetu chodec utrpěl těžké zranění, které si vyžádalo jeho letecký transport do nemocnice," uvedl policejní preventista nprap. Bc. Vladislav Malcharczik. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, která neprokázala alkohol. Škoda na vozidle dosáhla třicet tisíc korun.

V letošním roce se stalo již dvacet devět dopravních nehod, kdy jedním z účastníků byl chodec. V pěti případech chodec zaplatil životem, ve čtyřech utrpěl těžké zranění a ve dvaceti lehké. Čtyři smrtelné nehody se staly v době od setmění do rozednění.

-tz-

Projektová kancelář už řešila přes 20 záměrů
Aktuality

 

 

Město Valašské Klobouky zřídilo v dubnu letošního roku při odboru investic a strategického rozvoje také vlastní projektovou kancelář, jejímž úkolem se stala příprava projektů a podávání žádostí o dotace. Za první půlrok své činnosti už pracovníci kanceláře zpracovali přes dvě desítky investičních a rozvojových projektů nejen pro město, ale i zřizované organizace a spádové obce ze správního obvodu ORP Valašské Klobouky. Na schválených dotacích se jim dosud podařilo zajistit podporu více než 5,6 milionu korun.

„Projektová kancelář vznikla s cílem získávat prostředky na rozvoj města nad rámec rozpočtu a současně šetřit peníze za zpracování projektů u profesionálních agentur. Jsme toho názoru, že za prvního půl roku svého fungování prokázala efektivní řízení projektové činnosti i úspěšnost v dotačním řízení, a tak výrazně přispěla k rozvoji našeho města," zhodnotil činnost projektové kanceláře místostarosta Martin Janík a dodal: „V dnešní době více než kdy dříve platí, že rozvoj města stojí a padá s množstvím získaných dotačních prostředků. Z vlastního rozpočtu bez dotací bychom byli schopni zrealizovat pouhé minimum plánovaných investičních akcí, a to je potřeba si uvědomit."

Přehled projektů a dotací, které projektová kancelář dosud řešila:

 

Vedle projektové činnosti pro město Valašské Klobouky kancelář spolupracuje taktéž s obcemi správního obvodu ORP Valašské Klobouky, stejně jako se školami, městem zřizovanými organizacemi a dalšími subjekty. V uvedené oblasti se připravovaly žádosti o dotace pro tyto pro tyto projekty:


Územní plán pro obec Valašské Příkazy

schválena

Územní plán pro obec Študlov

schválena

Ekologická olympiáda pro středoškoláky ve Zlínském kraji

schválena

SMBK 2016 – ozvučení festivalu

žádost podána, čeká se na vyjádření

V současné době se dokončuje závěrečné financování projektu zaměřeného na energetické úspory kulturního domu Klobučan a pracuje se na projektu zdroje pitné vody pro Valašské Klobouky.

V nejbližší době se pak bude kancelář věnovat přípravě projektů a žádostí o dotace na chodníky a přechody pro chodce v Brumovské ulici, energetické úspory katastrálního úřadu, cyklostezku z Valašských Klobouk do Brumova-Bylnice, výsadbu zeleně na místním hřbitově, modernizaci čističky odpadních vod v Lipině, studii zabývající se zvýšení retenční schopnosti krajiny v západní části katastru města (od koupaliště po lačnovskou cestu nad Luční) nebo také na projekt sociálního bydlení.

Lenka Zvonková 

Čertovské tvoření v knihovně v Horní Lidči
Aktuality

 

Originální čertovskou dekoraci si můžete vytvořit v úterý  1. prosince 2015 v hornolidečské obecní knihovně.

Zřejmě je mezi námi málo těch, kdo se netěší na svátek svatého Mikuláše a s ním spojenou mikulášskou pochůzku. Ústřední postavou obchůzky je svatý Mikuláš, kterého doprovází družina čertů, smrtiček, nosičů, a také postava "koníka". A právě jednu z těchto postav si můžete přijít vlastnoručně vyrobit příští úterý do hornolidečské knihovny. Vytvářet se tam budou čertovské dekorace z papíru.

Ilustrační foto

Čertíky Vás naučí vyrábět Lenka Pešková. Začíná se v šestnáct hodin odpoledne. Cena kurzu je třicet korun a je dobré si obléknout starší oděv pro případ, že byste se ušpinili.

Plakát kurzu zde

Ludmila Brousilová

Konečná částka pro Moničku mile překvapila
Aktuality

 

Monička se narodila s vrozenou vývojovou vadou mozku. Její rodiče s ní cvičí Vojtovu metodu v kombinaci s prvky z Bobatha, provádí pasivní i aktivní stimulaci všech smyslů, snaží se jí vytvořit co nejlepší prostředí pro co nejlepší rozvoj. K tomu je ovšem zapotřebí také speciálních pomůcek, které jsou bohužel často finančně náročné. Z tohoto důvodu se přátelé jejich rodičů s podporou obce Študlov rozhodli uspořádat Moničce benefiční den, na kterém se podařilo vybrat přes devadesát tisíc korun českých.

V úterý 24.11 2015 měsíc po Benefičním dni pro Moničku byla ukončena i sbírka, která probíhala na třech veřejných místech v obci. Pokladničky umístěné ve smíšeném zboží, v kostele sv. Matouše a na Obecním úřadě Študlov, skrývaly další desetitisíce korun. Po sečtení veškerých příspěvků se pro Moničku Geršlovou podařilo vybrat neskutečných 151 989 Kč. Toto je konečná částka, která bude Moničce a jejím rodičům předána.

Potřebné pomůcky Moničce zkvalitní život        fotogalerie z benefičního dnu   

„Myslím, že k tomu nejde dodat víc, než opravdu veliké díky na všechny strany! Dobré dílo se podařilo s Božím požehnáním, s pomocí všech kteří se jakkoliv zapojili a také s Vaší ochotou, vřelostí a laskavým srdcem," říká za organizátory Jana Šerá.

„Děkujeme za Moničku a manžele Geršlovy a nepřejeme jim nic jiného, než aby byla Monička zdravá, šťastná a spokojená ve své rodině a její život byl alespoň trochu zkvalitněn díky potřebným pomůckám," dodává Jana Šerá.

-red- 

Adventem doprovodí Klobucké adventní trhy
Aktuality

 

Po čtyři adventní neděle se nádvoří i sál Valašskoklobouckého podnikatelského centra stanou dějištěm třetího ročníku Klobuckých adventních trhů. Lidé zde mohou přicházet strávit příjemný čas se svými blízkými, naladit se s cimbálovými muzikami, koupit originální dárky od přítomných řemeslníků, nasát kouzlo vánočních příprav a společně také rozsvěcet adventní svíčky. Každá z neděl bude mít své téma, ta první bude věnována zvykům a obyčejům adventního času na Valašsku.

„Klobucké adventní trhy osloví návštěvníky vlídnou předvánoční atmosférou a jistě také příjemným kulturním programem. Každý týden zde přivítáme šikovné řemeslníky, rozveselí nás muzikanti a přichystáno bude i něco dobrého k občerstvení. Stalo se již tradicí, že v podvečer na nádvoří rozsvěcujeme svíčku na velkém adventním věnci, a nejinak tomu bude i letos," nalákala na trhy Marie Kolajová z městského informačního centra. Kulisu celému dění a zároveň atraktivní podívanou nabídnou dva betlémy, jeden v sále a druhý v infocentru.

Trhy osloví předvánoční atmosférou        foto: MěÚ Valašské Klobouky       fotogalerie z minulého roku

První adventní trh začne v 9 hodin dopoledne řemeslnou částí a odpoledne od 14 hodin připraví doprovodný program. „Budeme vzpomínat na zvyky a obyčeje, které za starých časů dodržovali naši předci. Přivítáme také Mikuláše s čertem a luckami," prozradila Marie Kolajová. Setkání oživí hudbou cimbálovka s primášem Janem Fojtů a doplní jej i výroba originálních vánočních ozdob. K rozsvícení svíčky za doprovodu klobucké scholy Ovečky by mělo dojít po setmění, tedy okolo 16. hodiny.

Druhá neděle adventní se na trhu ponese v duchu kulinářském, bude se totiž vzpomínat na to, co se dříve na Valašsku o Vánocích jedlo. O třetí neděli vystoupí soubor Javorníček ze Štítné a naváže koncert cimbálovky s primášem Janem Fojtů.

Poslední Klobucký adventní trh před vánočními svátky se promění v lidovou soutěž hodnotící cukrářské umění našich hospodyněk, ochutnávat a posuzovat se totiž budou druhy vánočního cukroví. Celý den budou zpívat finalisté soutěže Klobucký skřivánek a zároveň vystoupí cimbálové muziky menších i větších dětí z Klobučánku.

„Srdečně zveme k návštěvě Klobuckých adventních trhů a věříme, že budou pro všechny příjemně stráveným časem a příležitostí k naladění na Vánoce," pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky, které na pořádání adventních trhů spolupracuje i s Valašskoklobouckým podnikatelským centrem.

Lenka Zvonková

Gymnazisté uspěli v mezinárodní soutěži
Aktuality

 

Vynikající 8. místo ve finále mezinárodní dějepisné soutěže studentů 75 gymnázií České a Slovenské republiky, které se konalo 26. listopadu 2015 v Chebu, vybojoval tým GJP a SOŠ Slavičín ve složení Vendula Holková, Tereza Machovská a Kamila Nováková.

„Naše gymnázium se tak stalo nejlépe umístěným ze všech gymnázií Zlínského kraje a obhájilo tak své pozice z krajských kol, kde jsme v celorepublikovém pořadí obsadili 8. místo z celkového počtu 263 gymnázií," hodnotí Mgr. M. Hrabinová. Tématem letošního ročníku soutěže, jejíž náročnost přesahuje vysokoškolské poznatky, bylo nelehké období protektorátu a Slovenského státu.

Studentky vybojovaly krásné 8. místo                foto: GJP a SOŠ Slavičín

„V náročné čtyřkolové soutěži prokázaly naše studentky nejen výborné znalosti, ale také skvělou týmovou práci. Děkujeme jim za vynikající reprezentaci školy, města Slavičín a našeho regionu," dodala Hrabinová.

-tz-

Mikulášská výstava končí tuto neděli
Aktuality

 

Už jen do poslední listopadové neděle (tj. 29. listopadu 2015) je v prostorách betlému k vidění výstava mikulášských masek z Hornolidečska a Púchovské doliny. Kdo by se chtěl přijít podívat na několik desítek let staré "mikuláše" má poslední příležitost.

Výstava skončí s nedělní šestnáctou hodinou. Jen o pár dnů později v obcích na Hornolidečsku vypukne to pravé mikulášské „řádění", kdy se na obchůzku vydá svatý Mikuláš s početnou družinou.

Školáci ze základní školy v Horní Lidči během výstavy         foto: Ludmila Brousilová

Několik desítek let staré masky do expozice zapůjčili „mikuláši" z Valašské Senice, Francovy Lhoty, Lidečka, Střelné, Horní Lidče, Valašské Polanky, Lysé pod Makytou a Dohňan. Mezi nejstarší dochované masky patří čerti z Valašské Polanky a Horní Lidče.

Výstava mikulášských masek je umístěna v prostorách betlému v Horní Lidči. Navštívit ji můžete do konce týdne v časech od deseti do dvanácti hodin dopoledne, a od třinácti do šestnácti hodin odpoledne.

Ludmila Brousilová

V Polance skončila část projektu ČŘB II
Aktuality

 


Valašská Polanka se stala 26. listopadu místem slavnostního ukončení jedné z částí projektu Čistá řeka Bečva II, která zahrnuje kromě řady obcí kolem Vsetína i samotné město Vsetín. Starostové obcí, zástupci dodavatele, budoucího provozovatele kanalizačních sítí i další hosté vyjádřili přesvědčení, že odkanalizování značné části této oblasti přinese do budoucna zlepšení kvality životního prostředí. Projekt v celkové hodnotě přesahující 1,2 miliardy korun bez DPH podpořila 85 % financí Evropská unie a 5 % Státní fond životního prostředí ČR. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, jež bylo jeho investorem, se na stavbě podílelo více než 92 miliony korun.

Projekt v celkové hodnotě přesahující 1,2 miliardy korun bude připomínat pamětní kámen 

Slavnostní akt se konal ve Valašské Polance poblíž obecního úřadu, kde je umístěn pamětní kámen připomínající tento finančně mimořádně nákladný a rozsáhlý projekt, do něhož se zapojily takřka všechny obce našeho okresu. „Jsem rád, že jsme se sešli právě v Polance, a to proto, že právě včera proběhla kolaudace části projektu na území této obce," uvedl starosta Vsetína Jiří Čunek, přičemž vzpomněl i zásluhy nedávno zesnulého bývalého předsedy „mikroregionu" a vsetínského radního Jaromíra Kudlíka, jenž stál u zrodu projektu ČŘB, a tragicky zemřel jen pár týdnů před jeho dokončením.

Jeho nástupkyně na postu předsedkyně Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko Martina Hovořáková následně vyjádřila přesvědčení, že odkanalizování značné části vsetínského okresu přinese do budoucna výrazné zlepšení kvality životního prostředí, což oceníme nejen my, ale i budoucí generace. „I přesto, že je potřeba ještě některé drobnosti dořešit, věřím, že celý kanalizační systém, který díky projektu Čistá řeka Bečva II vznikl, bude dobře sloužit," uzavřela Hovořáková.

Část C projektu Čistá řeka Bečva řešící území kolem Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm byla slavnostně ukončena před několika měsíci, část B zahrnující obce Hornolidečska a Hornovsacka pak slavnostní ukončení čeká 3. prosince v Hovězí.

-tz-

Jarmek je přehlídkou tradičních řemesel
Aktuality

 

Návrat do starých časů mohou při Valašském mikulášském jarmeku zažít návštěvníci, kteří se nechají unést podívanou na krásu poctivých řemesel. Ty pro ně oživí zlaté ruce hrnčířů, perníkářů, krajkářek, řezbářů, soukeníků, bednářů, kolářů, tkadlen, kovářů a dalších šikovných řemeslníků. Jejich osobité ukázky se stanou ozdobou tradičního trhu lidových a rukodělných produktů, při němž své výrobky nabídne dohromady na 350 prodejců, většinou prvovýrobců.

Kolářské řemeslo                foto archiv Valašských Klobouk

„Je nám ctí, že i letos budeme moci přivítat milé řemeslníky nejrůznějších profesí, kteří se už za ta léta své pravidelné účasti stali tvářemi jarmeku. Návštěvníci je znají, milují jejich vyprávění i řemeslný fortel a vyhledávají je pro nedocenitelnou hodnotu ručně vyráběného zboží," popsala pořadatelka trhu Radka Brtišová. „Ke skutečným klenotům jarmekového trhu vždy patří ukázky strouhání světidel, lámání lnu nebo drhnutí peří, výroba beček, točení na hrnčířském kruhu, pletení slaměných ošatek, tkaní na stavu, šití papučí nebo pečení vánočních oplatků a pánů z kynutého těsta. K dívání toho ale bude samozřejmě daleko víc," dodala.

Jarmek se rok co rok snaží vybrat z přihlášených řemeslníků prvovýrobce, zpracovatele regionálních surovin a reprezentanty tradičních rukodělných postupů. „Dbáme přitom na druhovou pestrost trhu, a tak si lidé i letos budou moci zakoupit včelařské výrobky, perníky, keramiku, košíky, dřevěné, slaměné či skleněné vánoční ozdoby, ručně vyráběné svíčky, kované zboží a mnoho dalšího," prozradila Radka Brtišová.

Tetičky ze souboru Závršan                         foto archiv Valašských Klobouk

Zajímavostí bude letos tematické zaměření trhu na nádvoří podnikatelského centra, který se ubere směrem podpory regionálních producentů. Z části zde totiž budou soustředěny stánky řemeslníků, jejichž výrobky získaly certifikát Pravé valašské. Lákat ale jistě bude i konopná dílna přímo v sále centra, zabíjačka na náměstí, tkaní na stavu v Červeném domě, cukrářská dílna v chalupě U Pekařky, ševcovská dílna v dřevěnici U Pivečků, pečení v peci v dřevěnici na Kosence, ukázky lidových zručností ve Staré radnici, stejně jako kvalitní rukodělné výrobky v kulturním domě, Besedě a jinde.

Podrobný program 24. valašského mikulášského jarmeku ZDE.

Tož dojděte na jarmek!

-tz- 

Citroen sjel z namrzlé silnice do potoka
Aktuality

 

Hasiči ve čtvrtek 26.11. v odpoledních hodinách vyprošťovali vozidlo z potoka a likvidovali následky nehody v obci Velké Karlovice.

Oznámení o nehodě přijalo operační středisko hasičů ve Zlíně ve 14:07 hodin. Sdělení obsahovalo informaci, že v potoce je osobní vozidlo, v kterém jsou dvě osoby. „Požární poplach byl vyhlášen jednotce dobrovolných hasičů města Karolinka a profesionálním hasičům z požární stanice Vsetín a Otrokovice. K nehodě vyjela dvě zásahová vozidla a autojeřáb," řekl Roman Žemlička z HZS Zlínského kraje.

foto HZS Zlínského kraje    další foto (6)

V době příjezdu hasičů byly obě zraněné osoby z vozu Citroen v péči zdravotnické záchranné služby. Do potoka vytékaly z poškozeného vozu provozní kapaliny. Hasiči provedli norné stěny a uniklé kapaliny zasypali sorbentem. „Po vyproštění vozu autojeřábem byla odpojena autobaterie a dále byl proveden sběr sorbentu se zachycenými provozními kapalinami. Majitel vozu hasičům sdělil, že si odtah poškozeného auta zajistí sám," dodal Roman Žemlička.

Celá akce dopadla dobře i z důvodu, že z batohu cestujících osob byl zachráněn i jejich křeček.

„Šestašedesátiletý řidič ze Vsetínska projížděl Velkými Karlovicemi směrem ke Karolince. V pravotočivé zatáčce na zledovatělé silnici se dostalo vozidlo do smyku. Dále narazilo v protisměru do stromů a spadlo do koryta řeky. Pouť ukončilo na střeše," uvedl Vladislav Malcharczik z PČR Vsetín.

Podle Malachzika řidič a jeho jednašedesátiletá spolujezdkyně neutrpěli žádná vážnější zranění. Šlo zřejmě jen o naraženiny a oděrky. Alkohol u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou. Škoda na vozidle dosáhla osmdesáti tisíc korun.

-tz-

Radnice ocenila mnohonásobné dárce krve
Aktuality

 

V pondělí 23. listopadu 2015 byli na místní radnici oceněni Klobučané Vlastimil Švach a Zdeněk Žilák za 50 a 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Dárci, kteří jsou příkladem pro své spoluobčany, přijali poděkování za svůj postoj od starostky Elišky Olšákové.

„Vážím si všech, kteří nezištně, bez ohledu na čas i své pohodlí pomáhají druhým. Jsou to lidé, kteří by měli být našimi vzory. Děkuji oběma, za jejich hluboce lidský postoj a rozhodnutí darovat svoji krev," vyjádřila díky starostka.

Radnice ocenila mnohonásobné dárce krve                  foto MěÚ Valašské Klobouky

Významný přínos Zdeňka Žiláka a Vlastimila Švacha ocenila i členka místního sdružení Českého červeného kříže Eva Fialová, která jim jménem všech poděkovala a vyslovila přání, aby dárců krve přibývalo, k čemuž se snaží přispívat i činnost Červeného kříže ve Valašských Kloboukách.

Sandra Novotná Kollerová

Václav Hybš přiveze vánoční náladu
Aktuality

 

Koncert, při kterém se začne ve vzduchu vznášet vánoční atmosféra, připravuje na čtvrtek 26. listopadu pro valašskokloboucké publikum Václav Hybš se svým orchestrem. Jako hosty přizval přední českou zpěvačku Jitku Zelenkovou a také mladé konzervatoristy a muzikálové pěvce Irenu Kousalovou, Martinu Dolečkovou, Filipa Hořejše a Štěpána Růžičku. Úžasný večer s vánočními melodiemi začne v KD Klobučan v 19 hodin.

„Vánoční koncert Václava Hybše se stane zároveň oslavou jeho krásného životního jubilea 80 let a také výročí 55 let od založení orchestru. Můžeme se tedy těšit na slavnostní okamžiky, které umocní i účast Jitky Zelenkové, stálice naší pop music se sametovým hlasem," pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.

Vánoční koncert                      foto archiv Václava Hybše

Koncert osloví repertoárem plným svátečních melodií a vánočních písní. Zazní koledy ve vynikajících aranžích Václava Hybše, ale i známé skladby jako Bílé Vánoce, Adeste Fideles, Purpura a řada dalších.

Plakát akce ZDE

Vstupenky je možné rezervovat v městském informačním centru na telefonu 577 311 150.

Lenka Zvonková

Krajská záchranka má 18 nových sanitek
Aktuality

 

Celkem osmnáct nových, moderně vybavených, sanitek začne ode dneška jezdit po Zlínském kraji. Pořídila je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje s pomocí dotace z Integrovaného operačního programu. Nákup spolufinancoval Zlínský kraj.

„Nové sanity umožní obměnu téměř jedné třetiny vozového parku. Dojde tím, ke zvýšení technické úrovně, zvýšení bezpečnosti a také, a to zejména, námi poskytované neodkladné péče. Sanitky budou celoplošně rozmístěny na téměř všechny výjezdové základny," řekl při slavnostním zahájení Josef Valenta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

foto Zlínský kraj

„Sanity jsou vybaveny moderní technikou, která umožňuje poskytování informací o pacientovi přímo na místě zásahu, informace o předchozím stavu pacienta, o jeho diagnózách. Dlouhodobě nám také chyběla informace o osudu pacienta. Dnes budeme schopni si tyto informace vyžádat z informačních systémů některých nemocnic," doplnil Valenta. Ještě před příjezdem sanity mohou lékaři dostat informaci např. o užívaných lécích, alergiích apod. Dále záchranáři budou moci ještě před příjezdem do zdravotnického zařízení předat budoucímu ošetřujícímu lékaři informace o zdravotním stavu ošetřovaného přímo ze sanitky. S pomocí systémů budou záchranáři následně znát i informace o dalším vývoji zdravotního stavu pacientů a mohou se tak utvrdit o správnosti určení pracovních diagnóz atd., což zjevně bude zvyšovat jejich erudici. 

foto Zlínský kraj

Pořízení 18 sanitek přišlo celkově na 60 milionů korun. Z evropských peněz bylo financováni 51 milionů korun. Zbývající část financoval Zlínský kraj. Kromě sanitek bylo pořízeno také 35 tabletů a 35 tiskáren pro využití v sanitních vozidlech a technologie zajišťující funkční služby e-Health pro Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje - HW pro komunikační uzel ISAC v počtu 2 kusy (do Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje p.o. a Krajské nemocnice Tomáše Bati, a.s.), SW pro komunikační uzly, které jsou napojené na projekt eMeDocS

„Jsem rád, že jsme se zde sešli také ti, kteří vědí, co to znamená říct si o kofinancování takového projektu z evropských peněz. Pořád existují rizika, že poskytnutá dotace se bude vracet. Proto jsem rád, že kontrola, která u tohoto projektu proběhla, byla v pořádku," řekl Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje.

„Pořízení nového vozového parku ovšem není pouze o technickém stavu vozidel, je to i o jeho vybavení a také personálu, který se o vše stará a je přítomen na místech, kde je právě potřeba. Zlínský kraj jako zřizovatel může být na Zdravotnickou záchrannou službu hrdý," doplnil hejtman. Slavnostního předání 18 sanit do užívání se zúčastnil také Lubomír Nečas, náměstek hejtmana odpovědný za oblast zdravotnictví.

Renata Janečková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA