Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Propagační video regionálních produktů se natáčelo i v Horní Lidči
Aktuality PR ČLÁNEK

Značka regionálních produktů sdružuje drobné výrobce, zemědělce a řemeslníky, kteří nabízejí originální výrobky  výjimečné kvality.  Značka je udělována po splnění několika kritérií, mimo zmiňované kvality je důraz kladen především na  propojení s regionem, navázání na krajové tradice a jedinečnost provedení.   Jedním z držitelů značky Beskydy originální produkt je také Pekárna u Mlýna z Horní Lidče, která se zúčastnila i natáčení videoklipu sloužícího k propagaci značky.   https://youtu.be/L2muwnned-U     Pekárna u Mlýna je součástí prodejny S-market a najdete ji na adrese Horní Lideč 114.     -pr-

Skladované dřevo se může z Vlárského průsmyku odvézt jen výjimečně
Aktuality

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jsou domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského. Pravidla hospodaření v této evropsky významné lokalitě stanoví, že vytěžené dřevo je potřeba neprodleně odvézt z lesa.  Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně právě sem. A právě to se letos podle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal v létě terénní průzkum. Odvozem dřeva by podle nich byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována.  Předběžným opatřením byl proto v červenci odvoz dřeva ze všech skládek v oblasti zakázán, koncem roku 2021 AOPK ČR vydala rozhodnutí, kterým je přesně definováno, jaká dřevní hmota a v jakém množství musí být ve Vlárském průsmyku ponechána, a to až do stádia úplného rozpadu.   „Larvy tesaříka alpského se vyvíjejí několik let, čímž dochází ke kontinuálnímu překryvu jednotlivých generací. V pokročilejším stadiu rozkladu pak začínají dřevní hmotu osidlovat další vzácné druhy živočichů. Část skládek však bude muset být vyklizena, aby nedošlo k zablokování běžného hospodaření v porostech Vlárského průsmyku. Tato dřevní hmota bude po konzultaci s pracovníky Správy CHKO Bílé Karpaty uložena na vhodné náhradní lokalitě. Tím bude zajištěna maximální ochrana všech stávajících vývojových stádií tesaříka alpského, a zároveň dojde k vytvoření vhodných podmínek pro vývoj budoucích generací,“ vysvětluje Tomáš Vondrejc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.   Těžit a odvážet dřevo lze z Vlárského průsmyku jen několik měsíců v roce   Tesařík alpský je v podmínkách ČR vázán především na buk, ale v nížinné populaci vyskytující se v lužních lesích na jižní Moravě je potvrzen i z celé řady dalších listnatých dřevin. Potřebuje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva, o které je kvůli intenzivní lesnické činnosti a změnám v druhové skladbě našich lesů nouze. Nyní se vyskytuje pouze v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, CHKO Bílé Karpaty, EVL Chřiby a v lužních lesích jižní Moravy (Soutok, Tvrdonicko).   „Těžit a odvážet dřevo lze z Vlárského průsmyku bez problémů několik měsíců v roce. Věříme, že v budoucích letech bude dřevo po zimní těžbě odvezeno v souladu s nastavenými pravidly včas a AOPK ČR nebude muset opakovaně přistoupit k podobnému opatření jako letos,“ uzavírá Tomáš Vondrejc.   Zachráníme brouka za každou cenu a lidé nás nezajímají   Problematiku ohledně Tesaříka alpského a jeho vlivu na obyvatele Vlárského průsmyku a firem zde působících se řeší již delší dobu. V létě minulého roku nám do redakce přisel text, který s nadsázkou popisuje situaci a náladu některých místních obyvatel. Je umístěný v sekci BLOGY, KOMENTÁŘE připojujeme i sem:   V posledních dnech můžete při toulkách po lesích v okolí Vlárského průsmyku narazit na skupinky zvláštních lidí, kteří se nekochají okolní přírodou, leč zkoumají hmyz. Je to úderná jednotka z Entomologického ústavu Biologického centra akademie věd ČR. Jejich cílem se nestalo nic menšího než záchrana Tesaříka alpského žijícího ve zdejších lesích a to za každou cenu bez ohledu na oběti. Tesařík je bezesporu krásný a vzácný brouk, za jehož výskyt zde můžeme být rádi, ovšem s výskytem entomologů, které jeho přítomnost přitahuje, je to horší. Tito totiž přišli s návrhem, aby se pokácené dřevo které se v současnosti v lesích nachází nevyváželo a zůstalo zde, jelikož do něj tesařící nakladli vajíčka. Týká se jak velkých klád určených pro dřevozpracující průmysl, tak metrového dřeva, které si lidi nachystali na topení. Ochrana přírody potažmo vzácných druhů je jistě bohulibá činnost, ovšem měla by se dělat s rozmyslem a ne ve stylu zachráníme brouka za každou cenu a lidé nás nezajímají. Slovutní entomologové by si měli uvědomit, že zdejší lesy jsou hospodářské a člověk je po staletí využívá, navzdory tomu se zde tesařík stále vyskytuje. Jejich predikce o tom že pokud nezasáhnou tak zde tesařík vymizí, jsou akorát věštěním z křišťálové koule a dokazováním si vlastní důležitosti. Svým bezohledným postupem silně dráždí místní firmy a obyvatele, a tak se klidně může stát, že na místo vzácného brouka chytnou akorát pár facek – po zásluze. Když se s nimi setkáte v lese mějte na paměti, že se jedná o zvláštní druh agresivní šelmy – „Čecháčka Rozpínavého,“ který si myslí, že může rozhodovat dokonce už i o tom, jestli v zimě zmrznete, nebo si zatopíte svým vlastním dřevem. Proto vyzýváme všechny místní obyvatele vyznávající západní hodnoty k zastavení řádění těchto islamistů!   Vyvěšením tohoto příspěvku chceme hlavně upozornit na nebezpečný trend ve společnosti, kdy jakýkoli brouk, křeček, hmyz či plaz je schopen zastavit stavbu dálnic, domů, a dokonce už i odvézt si vlastní dřevo. Máme za to, že ohroženým druhem už se stal člověk sám, respektive jakýkoli rozvoj, pokud se to znelíbí kdejakému fundamentalistovi a zbraň už si vždycky najde!   Autor: Sidon   -tz-red-

Nehoda dvou osobních automobilů v Horní Lidči
Aktuality

V sobotu odpoledne se na silnici první třídy I/57 v Horní Lidči střetly dva osobní automobily. Nedaleko vlakového nádraží skončilo jedno z nich mimo komunikaci.   Od 15:59 hodin zasahovali v místě nehody profesionální hasiči z Valašských Klobouk. „K zranění osob nedošlo. Provedli jsme protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny zasypali sorbentem. Jeden automobil sjel mimo silnici. Tento automobil jsme navijákem vytáhli zpět na silnici,“ popsal mluvčí hasičů Roman Žemlička.   [caption id="attachment_119370" align="alignnone" width="690"] Jeden z automobilů skončil mimo silnici. Foto: HZS[/caption]   Jak již bylo uvedeno, nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Škoda na obou vozidlech nepřekročila částku 100 tisíc korun. Příčinou bylo nedání přednosti při odbočování vlevo. Dechová zkouška u osob sedících za volantem byla negativní a z pohledu policie byla nehoda vyřešena na místě blokovou pokutou.   [caption id="attachment_119371" align="alignnone" width="690"] K nehodě došlo v Horní Lidči pod vlakovým nádražím. Foto: HZS[/caption]   -red-

Největší slavičínské sídliště čeká nové veřejné osvětlení
Aktuality

Je to malý krůček pro obyvatele, ale velký pro město. Tak shrnulo vedení Slavičína svůj nejnovější projekt. Jde o výměnu svítidel veřejného osvětlení na největším tamním sídlišti Malé Pole.   „Na sídlišti jsem vyrostl a tato světla tu jsou odjakživa, takže už vážně potřebovala výměnu. Navíc obsahují nevyhovující sodíkové výbojky, které jsou nákladné na provoz,“ uvedl starosta města Tomáš Chmela.   Projekt řeší kompletní výměnu 128 kusů stávajících svítidel za nová svítidla s technologií LED s výbavou pro bezdrátový sběr dat na centrální dispečink veřejného osvětlení současně s výměnou zapínacího místa, které bude vybavené pro bezdrátový sběr dat ze všech svítidel a samotného rozvaděče.   Uspoří peníze ze elektřinu a bude se regulovat na noc   Pro město jde o vítanou úsporu v době vysokých cen za elektrickou energii a v tomto trendu chce pokračovat i dále. „Je to počátek modernizace soustavy veřejného osvětlení ve městě, na kterou chceme navázat 2. etapou. Ta by obnášela výměnu svítidel v Divnicích a na Vláře,“ nastínil slavičínský starosta.   Všechny nová svítidla LED budou umístěna na stávající podpěry – stožáry veřejného osvětlení. Svítidla budou vybavena držákem, který bude umožňovat jejich nastavení do vodorovné roviny. Budou vybaveny i chytrou technologií, která umožňuje komunikaci s rozvaděčem a regulaci v rozmezí 60 % - 100 %. „V době minimálního provozu v nočních hodinách budeme svítidla regulovat na 40 %,“ upřesnil starosta Chmela.   S pracemi se začne v následujících měsících, jakmile to umožní počasí a nebudou mrazy. Projekt je podpořen z dotačního programu Státního fondu životního prostředí částkou ve výši 904 096 korun. Celkové náklady budou necelé 2 miliony korun bez DPH.   -tz-

V klobouckém matričním obvodu si své „ano“ loni řeklo 45 párů
Aktuality

U svého svatebního dne bude mít letopočet 2021 celkem 45 párů snoubenců, kteří do manželství vstoupili v klobouckém matričním obvodu. To je o 11 svateb více než v předešlém roce. Většinou si své „ano“ řekli při církevním obřadu, a pokud volili sňatek občanský, pak bylo jejich častým přáním uzavřít sňatek pod širým nebem.   „Pro církevní obřad se rozhodlo 28 párů snoubenců, kteří si lásku, úctu a věrnost slíbili většinou v klobouckém farním kostele Povýšení svatého Kříže, ale také v Poteči v kapli svatého Václava, ve Študlově v kostele svatého Matouše a jednou i před Českobratrskou církví evangelickou. Ze 17 občanských svateb se sedm konalo tradičně v obřadní síni a stejný počet obřadů se za příznivého počasí uskutečnil v příjemném prostředí zahrady radnice. Další venkovní svatby proběhly v rekreačním areálu na Jelenovské, v přírodní lokalitě Sochorák v Tichově nebo na zahradě restaurace,“ uvedla ke svatbám matrikářka Soňa Kovaříková.   Nejmladšímu snoubenci bylo 21 let, nejstarší vstupoval do manželství v 68 letech. Čtyři manželství uzavírali naši občané s cizími státními příslušníky. Většina novomanželů si pro svůj velký den zvolila vlastní datum podle svého přání, a nevyužila tedy prvních sobot v měsíci, které jsou osvobozené od tisícikorunového poplatku.   -tz-

V Lidečku došlo k sesuvu půdy. Vlaky nepojedou 2 měsíce
Aktuality

Na železniční trati mezi Vsetínem a Horní Lidčí došlo k sesuvu půdy. Na zhruba 50 metrovém úseku v obci Lidečko byla již v minulosti zjištěna nestabilita svahu, situace se zhoršila v posledních dnech.   Stav svahu na kterých leží dvojice kolejí je velmi špatný a proto z bezpečnostních důvodů Správa železnic od 15. ledna 2022 zcela uzavře provoz na této trati. Oprava potrvá 2 měsíce.   Do pátku byla osobní doprava zachována s tím, že se jezdilo jen po jedné traťové koleji a se sníženou rychlostí 10 km/h. Od soboty už však nebude možné ani to.   „V úseku trati mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí odstartuje zítra výluka obou kolejí, která potrvá 8 týdnů. Během této doby dojde k nutné sanaci svahu, a to tak, aby úsekem po opravě mohly projíždět vlaky osobní i nákladní dopravy,“ uvedla pro server regionvalassko.cz tisková mluvčí Správy železnic Nela Friebová.   Během výluky bude v místě zavedena náhradní autobusová doprava. Nákladní vlaky budou muset využívat objízdnou trasu.   Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy (zdroj: IDZK.cz):   Bylnice – před výpravní budovou Brumov střed – na autobusové zastávce „Brumov-Bylnice, MŠ“ Brumov – na autobusové zastávce „Brumov-Bylnice, Rozkvět“ Návojná – na železniční zastávce u přejezdu Valašské Klobouky – před výpravní budovou Poteč – na autobusové zastávce „Poteč“ Valašské Příkazy – na autobusové zastávce „Valašské Příkazy, obecní úřad“ Horní Lideč – vedle výpravní budovy Střelná – zastávka autobusu „Střelná, Jednota“ Lidečko Ves – na autobusové zastávce Lidečko zastávka Lidečko – zastávka nebude obsluhována Lužná u Vsetína – na autobusové zastávce „Lužná, obec“ Valašská Polanka – vedle výpravní budovy Leskovec – na autobusové zastávce „Leskovec, obecní úřad“ Vsetín – vedle výpravní budovy   Vlak EC Valašský expres bude v úseku Vsetín - Púchov nahrazen autobusy.   Úsek se sesuvem půdy v Lidečku (14. 1. 2022). Foto: redakce [gallery columns="5" ids="119313,119314,119315,119317,119318,119319,119316,119320,119325,119321,119322,119326,119323,119324,119327"]   -red-

Razula hlásí výborné lyžařské podmínky, nově skialpová výuka
Aktuality

Lyžařská sezóna ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích je už v plném proudu. Díky nové sněhové nadílce a hlavně ochlazení, které umožnilo znovu spustit sněžná děla, středisko v tomto týdnu zprovoznilo v plné délce hlavní sjezdovku Razula, která byla dosud sjízdná jen ve spodní třetině. Podmínky pro lyžaře jsou nyní výborné.   „Na sjezdovkách máme půl metru přírodního i technického sněhu. Počasí nám přeje a doufáme, že se splní předpověď a o víkendu opět něco nasněží, aby si přišli na své také běžkaři,“ uvedla mluvčí Ski areálu Razula Martina Žáčková. V neděli 16. ledna od 13 hodin se na sjezdovce Horal chystá další závod O pohár strašidýlka Razuláka pro děti.   „Velký zájem je nyní o lyžařské lekce, které ve všedních dnech využívají školky a školy z okolí, o víkendu pak především hosté okolních hotelů a penzionů. Nově jsme do služeb naší lyžařské školy zařadili Skialp lekce s instruktorem, které mají skvělou odezvu. Je mnoho lidí, kteří by si rádi tuto sportovní disciplínu vyzkoušeli, ale nenašli k tomu příležitosti, nemají zkušenosti ani vybavení. Při naší lekci je seznámíme se základy skialpiningu na hlavní sjezdovce Razula, zajišťujeme i zapůjčení vybavení,“ dodala Martina Žáčková. [caption id="attachment_119254" align="alignnone" width="690"] Lyžařská výuka Horal[/caption] Ski areál Razula také od tohoto týdne láká na oblíbenou akci Lyžuj a plav, s níž návštěvníci dostanou ke skipasu vstup do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal, který mohou využít od 20. března do konce června.   Sjezdovky ski areálu jsou otevřeny denně od 8:30 až do 17:30 hodin.   -tz-

Debustrol, Refore a Irokez už tuto sobotu ve Valašských Kloboukách
Aktuality PR ČLÁNEK

V sobotu 15. ledna dovalí svůj obrněný vůz do Valašských Klobouk legendární metalové komando DEBUSTROL, které obráží české bunkry, pevnosti a kluby v rámci svého zimního přepadu k 36. letům kapely. Jako předsunutá hlídka se přijede představit místnímu publiku vsetínské trio ostřílených veteránů IROKEZ. Celou záškodnickou akci pak ve stylu spálené země odpálí místní mladí a neklidní thrashoví kamikaze REFORE.   Akce se uskuteční dle aktuálních epidemiologických opatření.   Program: 19.00 Otevření KD 20:00 IROKEZ 21:30 DEBUSTROL 23:00 REFORE   Sobota 15. 1. 2022, start: 19:00h Vstupné na místě: 300,- kč KD Sokol Valašské Klobouky ➩ https://www.facebook.com/kdsokolvk/ FB event ➩ https://fb.me/e/1qzsrrx5V   JZD promotion http://jzdpromotion.cz/   DEBUSTROL https://youtu.be/t37OhXfNQtc   REFORE https://youtu.be/5fyTNaErY5M   IROKEZ   https://youtu.be/tQyvVBmjirk       -pr článek-

Valašskokloboucké rodiny se v minulém roce rozrostly o 71 potomků
Aktuality

Ve Valašských Kloboukách se narodilo nejvíce dětí od roku 1994. Valašskokloboucké rodiny se v roce 2021 rozrostly o 71 potomků. Takový přírůstek novorozených dětí město opravdu dlouho nezaznamenalo. Naposledy byl na narození dětí takto hojný rok 1994, kdy bylo do matriky zapsáno rovněž 71 nových občánků. Oproti předchozímu roku ve Valašských Kloboukách dále stoupl počet cizinců o 32 osob. K 1. lednu nového roku tak ve městě žilo 4973 obyvatel, z toho 87 cizinců.   Valašské Klobouky měly na přelomu roku 4344 obyvatel, o 15 méně než loni. V místní části Smolina žilo 295 obyvatel, tedy o 2 méně než před rokem. Lipina měla 242 obyvatel, což je o 5 více než loni. Mirošovu přibyli dva obyvatelé, a tak jich zde žije 92.   „Valašské Klobouky jsou mladým městem, průměrný věk zdejšího občana je 42 let. Nejmladší lidé žijí ve Smolině, kde věkový průměr dosahuje jen 40,4 roku. Také skutečnost, že se narodilo tolik dětí, je potěšujícím znamením. Přestože je ve městě nedostatek bytů, tak je dobře, že se u nás mladým rodinám líbí a že tu zůstávají. Přejeme si, aby se podobně silné ročníky opakovaly i do budoucna,“ uvedla starostka Eliška Olšáková. Dodala, že například mateřská školka už v poslední době rostoucí zájem o přijetí dětí pociťuje a město chystá projektovou dokumentaci na přístavbu, která zajistí zvýšení její kapacity. [caption id="attachment_119112" align="alignnone" width="690"] Z vítní občánků ve Valašských Kloboukách. Foto: Daniel Strnad[/caption]   Mezi novorozenými občánky převažovali chlapci   Mezi novorozenými občánky převažovali chlapci, kterých se narodilo 39. Hned ve dvou rodinách se radovali z dvojčátek. „K nejoblíbenějším dívčím jménům uplynulého roku patřila Rozálie a Eliška, ale znovu se vrátila do výběru i tradiční česká jména jako Anna, Kateřina nebo Anděla. Mezi chlapci se narodilo hned několik Davidů a Matyášů, ale také Jan, Josef, Jindřich, František nebo Vincent,“ přiblížila Eva Fialová, referentka oddělení matriky a evidence obyvatel. Nové občánky přivítala valašskokloboucká radnice na dvou slavnostních zahradních obřadech, na které přijaly pozvání rodiny 53 dětí.   FOTO: Vítání občánků ve Valašských Kloboukách 26. 6. 2021 FOTO: Vítání občánků ve Valašských Kloboukách 2. 10. 2021   Z pohledu počtu obyvatel pomohla narození vyvážit zesnulé. Loni odešlo 63 občanů, a sice 29 žen a 34 mužů. Jejich průměrný věk činil 73,5 roku. V průběhu loňského roku se dále do města přistěhovalo 83 občanů a 134 se jich odstěhovalo. Změnu bydliště v rámci Valašských Klobouk provedlo 67 občanů.   -tz-

U Valašské Polanky havarovalo nákladní vozidlo
Aktuality

Ve středu dopoledne došlo mezi obcemi Valašská Polanka a Prlov k převrácení nákladního vozidla vezoucího kontejner s nákladem. To leží na střeše na louce vedle silnice a zadní část vozu zasahuje do jednoho jízdního pruhu.   Nehodu momentálně šetří vsetínští dopravní policisté, pravděpodobnou příčinou bude podle nich rychlost.   Na místo nehody byli v 10:30 hodin vysláni profesionální hasiči ze Vsetína a Zlína a dobrovolná jednotka z Vizovic. „Po příjezdu hasiči průzkumem zjistili, že při nehodě došlo k uražení hrdla nádrže, ze které vyteklo velké množství nafty. Ta se vsákla do půdy pod vozidlem. Proto byl na místo nehody povolán zástupce životního prostředí. Hasiči u havarovaného auta provedli protipožární opatření a zamezili dalšímu úniku provozních kapalin,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   [gallery columns="5" ids="119077,119078,119107,119106,119105"] U Valašské Polanky havaroval nákladní vůz. Foto: HZS   Silnici bude možná nutné zcela uzavřít   Řidič vozidla utrpěl zranění a skončil v péči posádky zdravotnické záchranné služby. K vyproštění a převrácení vozidla zpět na kola byl povolán jeřáb. Plynulý provoz řídí kyvadlově v místě nehody policisté. Dopravní komplikace na silnici I/49 mezi obcemi Valašská Polanka a Prlov lze očekávat až do dnešních večerních hodin. „Komunikace je průjezdná jedním pruhem, avšak nelze vyloučit, že bude nutné ji po dobu vyprošťování zcela uzavřít,“ upřesnil pro server regionvalassko.cz mluvčí policistů Petr Jaroš.   -red-

Záchrana telete zastavila dopravu a zpomalila vlaky
Aktuality Nezařazené

Hasiči se při své práci setkávají s ledasčím. Netradiční záchranu prováděli toto úterý u obce Jablůnka. Hasiči ze stanic Valašské Meziříčí a Vsetín byli přivoláni k vyproštění uvízlého telete.   Tele uteklo z pastviny. Vydalo se podél kolejí neznámo kam. Daleko však nedošlo, neboť uvízlo v korytě místního potůčku pod silnicí. [caption id="attachment_119066" align="alignnone" width="690"] Záchrana telete zastavila dopravu a zpomalila kolemjedoucí vlaky. Foto: HZS[/caption] Ani velká síla všech přivolaných hasičů k vyproštění telete nestačila. „Velitel zásahu si na místo povolal kolegy s vyprošťovacím automobilem ze stanice Otrokovice. Pomocí něho uspané tele vytáhli z koryta ven a předali zpět majiteli, který si zvíře odvezl na valníku zpět na pastvu,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   V průběhu vyprošťovacích prací byl na nezbytně nutnou dobu zastaven provoz na komunikaci mezi obcemi Bystřička a Jablůnka. Vlaky jedoucí po blízké železniční dráze museli kolem místa zpomalit.   [gallery columns="5" ids="119068,119069,119070,119071,119072"] Záchrana telete u Jablůnky. Foto: HZS   -tz-

Valašské Klobouky budou letos hospodařit s rozpočtem 162 milionů
Aktuality

Do roku 2022 vstupuje město Valašské Klobouky s rozpočtem ve výši 162 milionů korun. Na straně příjmů očekává celkem 138 milionů korun. Díky realizaci naplánovaných investic vznikne schodek ve výši 24 milionů korun, který má město v plánu pokrýt přebytky hospodaření z minulých let. Celkově na investiční akce vynaloží 40 milionů korun, přičemž k největším projektům bude patřit první etapa regenerace sídliště na Luční, výstavba chodníků a autobusových zastávek na Sychrově nebo rekonstrukce diagonální komunikace na Masarykově náměstí. Další záměry se pak posunou kupředu formou projektové přípravy.   „Ve Valašských Kloboukách dlouhodobě usilujeme o to, abychom investiční akce realizovali hospodárně, tedy abychom pro ně čerpali co největší dotační podporu. V tomto roce se zaměříme na několik větších investic ke zlepšení a zvelebení veřejného prostoru, který považujeme za důležitý. Ať už se budou týkat náměstí, sídliště, chodníků, hřišť, ekoparku nebo cyklostezek, vždy bude výsledkem příjemné a komfortní prostředí pro obyvatele našeho města i jeho návštěvníky,“ uvedla starostka města Eliška Olšáková.   Investiční akce K finančně nejnákladnějším investičním akcím roku 2022 bude patřit již zahájená první etapa regenerace sídliště na Luční. V rozpočtu je na ni připraveno 16,7 milionu korun, přičemž 6 milionů se městu vrátí formou dotace ze Státního fondu podpory investic. Dokončí se centrální dětské hřiště s odpočinkovou a pobytovou plochou, vyroste stezka pro pěší a cyklisty, rozšíří se spodní parkoviště, zprovozní nové veřejné osvětlení a dojde i k sadovým úpravám veřejného prostoru. [caption id="attachment_91327" align="alignnone" width="690"] Vizualizace centrálního hřiště na sídlišti Luční[/caption] Na jaře letošního roku se v ulici Sychrov plánuje výstavba nové infrastruktury pro pěší a cestující hromadnou dopravou. „Za více než 5 milionů korun tu vzniknou dvě bezbariérové autobusové zastávky a navazující chodníky, které povedou ke křižovatce na Mirošov a Smolinu. Její úpravu bude v rámci sdružené investice realizovat Ředitelství silnic Zlínského kraje,“ upřesnila Eliška Olšáková a dodala, že investice získala podporu Státního fondu dopravní infrastruktury.   K významné proměně dojde také na Masarykově náměstí, kde město hodlá zrealizovat odstranění diagonální asfaltové komunikace s vyvýšenými obrubami, které tvoří překážky pro pěší, kočárky i hendikepované. Prostranství bude výškově sjednoceno do bezbariérového povrchu a vydlážděno žulovou kostkou. Tuto obnovu v centru město zaplatí z vlastních prostředků, připraveno má 5,5 milionu korun. V plánu je pak pokračovat úpravou parčíku před muzeem a dalšími kroky. [caption id="attachment_118983" align="alignnone" width="690"] Na Sychrově vyrostou nové bezbariérové zastávky a chodníky[/caption] Proměna čeká i lokalitu ekoparku Trhovisko, kde se rozprostře nová stezka bosou nohou. Smyslový chodník doprovodí přírodní artefakty se stopami zvířat žijících v Bílých Karpatech. Návštěvníci také budou moci využívat nové odpočívadlo, interaktivní naučné prvky, stojan na kola a další vybavení. Projekt má dotační podporu, takže jej město bude nejprve financovat 700 tisíci korunami a později se mu 85 % vrátí v dotaci z programu Interreg V-A SR-ČR.   Další nové stezky a trasy budou určeny cyklistům. Díky společnému projektu mikroregionu Valašské Klobucko, který nastartoval loni, je do rozvoje cyklistické infrastruktury regionu vynakládáno 73 milionů korun. Z toho ve Valašských Kloboukách vznikají trasy za 15 milionů korun a město je letos dofinancuje ze svého částkou 2 miliony. Cyklisté se projedou po nových úsecích ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko, po Koželužské, kolem Důbravy a především si vyšlápnou po cyklotrase na turisticky atraktivní Královec. [caption id="attachment_118984" align="alignnone" width="690"] Na Královec povede nová cyklotrasa[/caption] Místní části V místní části Lipina se bude v lokalitě pro nové rodinné domy pokračovat ve zpřístupňování několika dalších pozemků k výstavbě. Za více než 1 milion korun se rozšíří místní komunikace a veřejné osvětlení, inženýrské sítě už byly připraveny dříve. Do dvora bývalé školy se také přestěhuje dětské hřiště z centra obce a dokoupí se nové herní prvky. Dále proběhne oprava části jedné z místních komunikací. Ve Smolině je v plánu obnova v tamním kulturním domě, která se dotkne kuchyňského zázemí, místnosti pro osadní výbor i prostranství před budovou. V Mirošově se bude u fotbalového hřiště budovat zpevněná plocha nejen pro aktivity hasičů, ale v zimě také k vytvoření ledové plochy na bruslení. Na jedné z místních komunikací dále proběhne druhá etapa opravy povrchu a na osadním výboru se bude pokračovat v opravách rozšířením kuchyňky.   Projektové dokumentace Další prostředky město vloží do příprav důležitých projektů. „Dokončíme projektovou dokumentaci na přístavbu mateřské školy, kde potřebujeme navýšit celkovou kapacitu a upravit tamní kuchyni a kotelnu. Také chceme připravit dokumentaci na rozšíření nové cyklostezky o další úsek z lokality Trhovisko přes Holubářku ke hranici katastru obce Poteč. Dále nachystáme projekt na smíšený chodník pro pěší a cyklisty v ulici Jana Nerudy, na dopravní dětské hřiště u základní školy, stavbu parkoviště u hřbitova, opravu místní komunikace v ulici Kopec a další. Také zadáme studii na využití alternativních zdrojů energie prostřednictvím fotovoltaiky,“ vybrala starostka Eliška Olšáková z letošního projektového výhledu.   Dotace Rozpočet města zahrnuje vedle investic například i významnou část dotací. Místním spolkům poputuje z programu Spolupráce 580 tisíc korun, na sociální služby město vynaloží 700 tisíc, sportovním oddílům ve městě a místních částech je vyčleněno 655 tisíc a na tradiční kulturní akce Valašské Kumštování a Valašský mikulášský jarmek je určena dotace 140 tisíc korun. Na technickou podporu akcí ve městě je dále vyčleněno 235 tisíc.   Další výdaje Na chod městského úřadu je v rozpočtu určeno 42,8 milionu korun. Příspěvkové organizace získají na svou činnost v souhrnu 16,5 milionu korun, z toho zhruba polovina je vyhrazená pro Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky na zabezpečení chodu kulturního domu, kina, knihovny, muzea nebo sálu ve Smolině.   Celé odvětví odpadového hospodářství si z rozpočtu vyžádá 7,7 milionu korun. Na oblast dopravy, tedy na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků, město vynaloží 7,4 milionu korun.   Údržba městské zeleně vyjde na 3,3 milionu korun. Do údržby sportovních areálů a dětských hřišť bude vynaloženo 1,1 milionu korun. Obdobnou částku si vyžádá provoz koupaliště, u sauny se pak bude jednat o 370 tisíc. Na zajištění služby Seniortaxi je určeno 440 tisíc korun.     „Ráda bych poděkovala zastupitelům města za podporu při schvalování rozpočtu. Věřím, že se nám naše plány podaří zrealizovat a že je budeme doplňovat o další záměry, u kterých budeme úspěšní v žádosti o dotaci,“ vyjádřila Eliška Olšáková.   -tz-

Krev chodíme darovat pravidelně, říká Tomáš z Francovy Lhoty
Aktuality

Dárci krve podrželi Vsetínskou nemocnici i přes mnohá omezení, která si epidemiologická situace v pandemické době vyžádala. V roce 2021 vzrostl počet zaevidovaných dobrovolných dárců i uskutečněných odběrů, více bylo také odběrů plazmy a meziroční nárůst zaznamenal i počet prvodárců. Hematologicko-transfuzní oddělení chystá pro dárce novinky, kromě pravidelných podporovaných odběrů přibudou i další termíny a ke zprovoznění se připravuje již avizovaný objednávkový systém.   První odběrový den letošního roku patřil darování s nemocnicí. Dárce přišla pozdravit a poděkovat jim ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková, příchozí obdrželi nástěnný kalendář pro rok 2022, ve kterém si nemocnice připomíná 111. výročí svého vzniku.   „Krev chodíme darovat pravidelně a rádi. Je nás dvanáct kamarádů z Francovy Lhoty. Dnes jsem tu po pětadvacáté, a je tu i brácha, který mě vlastně k darování krve kdysi inspiroval,“ komentoval úvodní odběr letošního roku Tomáš Filák. Odběru se účastnil i Lukáš Ondruch, který kromě krve daroval před časem také kostní dřeň a zapojil se tak do záchrany života pacienta či pacientky s poruchou krvetvorby. „Do registru dárců kostní dřeně jsem se přihlásil před lety na Valašském záření, po nějakém čase se ozvali, že je pacient, kterému by moje kostní dřeň mohla pomoci. Absolvoval jsem potřebná vyšetření a vlastní odběr v Plzni,“ vysvětlil Lukáš Ondruch. [caption id="attachment_118914" align="alignnone" width="690"] První odběrový den letošního roku přišla dárce pozdravit a poděkovat jim ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková[/caption] Vsetínští zdravotníci jsou na své dárce hrdí. „Minulý rok byl pro nás rekordní, plnou krev přišlo darovat 3169 dárců, což je meziroční nárůst téměř o dvě stovky. Bezmála tři stovky tvořili prvodárci. Významně vzrostl i počet odběrů krevní plazmy,“ komentovala Mgr. Jana Čandová z hematologicko-transfuzního oddělení. Zdravotníci zařazují od nového roku nepravidelně pondělní odběry, od prvního dubna se změní v pravidelné a přibude tak další odběrový den. „Odběry plné krve od dobrovolných dárců budou od dubna vždy v pondělí a ve středu, odběry plazmy se z pondělí přesunou na úterý,“ dodala Mgr. Jana Čandová s tím, že „plazmový“ pátek zůstane zachován i nadále.   Nedostatek krve hlásí mnohá místa v republice, s žádostí o výpomoc se obracejí do Vsetína další nemocnice. Spotřeba se zvýšila i ve Vsetíně. „Ve srovnání s rokem 2020 vloni vzrostla o čtvrtinu,“ dodala Čandová. Zájemci o darování najdou informace o podmínkách odběru i podporovaných akcích a společném dárcovství na webu Vsetínské nemocnice. V únoru tak můžete například přijít darovat krev se Střední školou Kostka (2. 2. 2022) či společností Austin Detonator (9. 2. 2022).   -tz-

Počet dopravních nehod se v našem kraji meziročně zvýšil
Aktuality

V loňském roce mírně narostl celkový počet dopravních nehod a bohužel radikálně vzrostl i počet osob, které při nich utrpěly zranění neslučitelná se životem. Nižší je ale počet řidičů, kteří zavinili dopravní nehodu pod vlivem návykových látek. Ostražitější jsou také chodci, počet srážek s nimi se rapidně snížil a menší je také počet zraněných.   V roce 2021 řešili dopravní policisté ve Zlínském kraji celkem 4519 dopravních nehod, což je o 353 dopravních nehod více než v roce 2020. Zemřelo při nich 26 osob, což je oproti roku 2020, o 3 osoby více (r. 2016 – 27 osob, r. 2017 – 24 osob, r. 2018 - 22 osob, r. 2019 – 19 osob, r. 2020 – 23). Těžké zranění potom utrpělo 73  (předloni 89).   Nejčastěji řidiči vloni bourali již tradičně v pátek, a to 777 krát, a nejméně v neděli 460 krát.   Snížil se počet viníků pod vlivem alkoholu   „V roce 2021 evidujeme 242 nehod s účastí řidičů pod vlivem alkoholu, což je o 21 méně než v roce minulém. Negativní jsou zejména výše naměřených hodnot alkoholu u řidičů. U 155 viníků dopravních nehod jsme naměřili hladiny vyšší než 1,5 promile, což je ovšem také meziroční pokles,“ uvedl mluvčí policistů Petr Jaroš.   Policejní preventisté společně s dopravními policisty, policisty jednotlivých obvodních oddělení a s pracovníky Besip realizují v průběhu celého roku nespočet dopravních akcí zaměřených na konkrétní skupiny účastníků silničního provozu. „Věříme, že ke snížení jednotlivých ukazatelů přispívají také celorepublikové projekty zaměřené na chodce i řidiče motorových i nemotorových vozidel, např. „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ nebo „Řídím, piju nealko pivo“. Cílem tohoto působení je jednak eliminovat počet dopravních přestupků a dopravních nehod, ale zejména zvýšit povědomí všech účastníků silničního provozu o bezpečném pohybu na silnici,“ dodala Monika Kozumplíková, tisková mluvčí policistů.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA