Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Volby 2022 Valašské Klobouky

Strana soukromníků České republiky
Volby 2022 Valašské Klobouky

Otevřeme novou atraktivní stavební lokalitu nad koupalištěm, zahájíme výstavbu bytových domů pro mladé rodiny a velkokapacitní parkovací dům pro osobní auta. Postavíme Dům pro seniory - moderní, bezbariérový a dobře dostupný. Další body programu najdete v letáku níže.   [caption id="attachment_139083" align="alignnone" width="849"] Pro zvětšení klikněte na obrázek[/caption]

PRO Valašské Klobouky
Volby 2022 Valašské Klobouky

Předkládáme Vám, vážení spoluobčané, tímto bližší informace o sdružení nezávislých kandidátů PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY, které se uchází o Vaši přízeň v komunálních volbách do zastupitelstva dne 23. a 24. 9. 2022.   Představujeme předně naši kandidátku: 1 ZEZULKA Lukáš, Ing., podnikatel 2 HRADIL Petr, JUDr., právník 3 KUBÍK Jaroslav, živnostník 4 VRÁNA Adam, Ing. arch., architekt 5 MANIŠ Dalibor, Ing., MPA, ředitel domova pro seniory 6 PETRŮJ Roman, elektromontér 7 FOJTŮ Martina, zdravotní sestra 8 JANÁČ Karel, živnostník 9 TARABUSOVÁ Hana, pedagog volného času 10 MIŠO Jan, vedoucí prodeje O2 11 VLČEK Milan, stavební technik 12 KURUCOVÁ BEŇOVÁ Martina, instruktor autoškoly 13 ŠOMAN Martin, Bc., student VŠ 14 ZŮBEK Kamil, řidič 15 BAČOVÁ Alena, účetní 16 MACHÁČ Pavel, živnostník 17 MIKULČÍKOVÁ Petra, zaměstnanec úřadu práce 18 PSOTA Ladislav, svářeč 19 DAMEK Jiří, živnostník 20 FOJTŮ Radka, Mgr., vedoucí přímé péče DS 21 PACÍK Radek, státní zaměstnanec   Událost voleb zde: https://www.facebook.com/events/485453856916509.   Máme na naší nezávislé kandidátce jak již zkušené zastupitele, tak i nové tváře. Věkový průměr všech našich kandidátů je 42 let. V čele máme čtyři podnikatele, kteří úspěšně vedou své firmy, lídrem naší kandidátky je Ing. Lukáš Zezulka, jednatel firmy JUBEKA spol. s r.o.   Pokud jde o témata našeho programu, pak vybrané body naleznete na připojeném volebním letáku. Najdete nás také zde: https://www.facebook.com/PROValasskeKlobouky.   Děkujeme všem zhruba pěti stům z Vás, kteří svými podpisy petičních archů umožnili kandidaturu našeho nezávislého sdružení.     JAKÉ NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY DOSTÁVÁME?   Budete dělat nějakou předvolební akci?   Neplánujeme guláš, pivo, koblihy, skákací hrady, ani jiná předvolební lákadla. S občany se potkáváme a hovoříme průběžně, každý se na nás může kdykoliv obrátit. Voliči by měli volit osobnosti, kterým věří, že budou dobrými zastupiteli, schopnými město posunout správným směrem, nikoliv podle podobných agitací jen těsně před volbami.   Jak myslíte část programu nezávislost členů rady na vedení města?   Jsme přesvědčení, při vší úctě, že ředitelé městských organizací by obecně neměli být členy jakékoliv městské rady (sedmičlennou radu nutno nezaměňovat ovšem s jednadvacetičlenným zastupitelstvem), pokud jsou současně v obou pozicích. Důvodem je to, že by rozhodovali mj. i o vlastních rozpočtech, pozicích, odměnách apod. Jsme rádi, pokud většina ředitelů vede dobře své organizace, v tom případě je nutno si jejich práce vážit, nicméně rozhodování rady města by mělo být skutečně nezávislé a objektivní.   Kdo bude starosta?   Karty rozdávají voliči, a to dokonce i ti, kteří k volbám nejdou, protože svou neúčastí zvyšují sílu hlasů těm, kteří volit jdou. Vítěz by měl být respektován, a tedy pozice starosty by měla zpravidla připadnout tomu, kdo získá největší počet hlasů voličů – jak kandidátka jako celek, tak ideálně i preferenčních pro danou osobnost. Podstatná je také městská rada (7 zastupitelů z 21), ve které by měly ideálně mít své poměrné zastoupení nejúspěšnější kandidátky, protože ty zastupují největší počet občanů obce, kteří jim věří. Tento princip byl respektován již i po minulých volbách. Pokud nám občané dají svou důvěru a dostatečný počet hlasů, jsme připraveni, s plnou pokorou, převzít samozřejmě i odpovědnost za vedení města. A kdo bude ve vedení města, to rozhodnou 23. a 24. 9. voliči a poté 21 zvolených zastupitelů.     NAŠE PRVNÍ PĚTKA PRO TROCHU BLÍŽE:   Lukáše Zezulku znáte jako manažera a jednatele firmy JUBEKA spol. s r.o., která se zabývá prodejem a servisem vozidel. Občas ho můžete potkat také v kroji jako portáše. V rámci města působí toto období mj. ve finančním výboru.   Petra Hradila znáte jako právníka. Je také autorem učebnice práva, ze které se vyučuje na středních školách a VOŠ po celé ČR. V rámci města toto období působí jako zastupitel a radní. Založil a spravuje např. skupinu Turistika Valašské Klobucko nebo Rychlostní silnice D49.   Jarek Kubík má vlastní stavební firmu a ve městě ho zná snad každý. V rámci města toto období působí taktéž jako zastupitel a radní.   Adam Vrána je architekt, který působí na Valašskokloboucku, ale také na Brněnsku, kde spolupracuje s významnými architekty a urbanisty. Je členem Československé obce legionářské – Jednota Val. Klobouky a spolku Jižní Valašsko.   Dalibora Maniše zná ve městě také asi každý. Po čtyři volební období byl dříve starostou města, nyní je ředitelem Domova pro seniory v Loučce. V rámci města toto období působí taktéž jako zastupitel a radní.          

Valašské Klobouky – město pro život
Volby 2022 Valašské Klobouky

Valašské Klobouky – město pro život   Jsme sdružení nezávislých kandidátů, které se v komunálních volbách uchází o Vaši přízeň.   Komunální volby jsou především o lidech a my jsme pevně přesvědčeni o tom, že se nám podařilo sestavit tým velmi kvalitních kandidátů s odbornými znalostmi a zkušenostmi, s odhodláním svědomitě pracovat pro město.   Máme snahu něco změnit, zapojit se do veřejného dění a zlepšit život v našem městě. Nejsme týmem lidí, kteří převážně na sociálních sítích kritizují a na všechno mají zaručená řešení. Nasloucháme lidem a svou prací v orgánech města chceme prosazovat zájmy našich voličů a občanů města. Společně chceme spolupracovat se všemi, kteří mají zájem měnit naše město k lepšímu. Jsme připraveni pracovat i v čele vedení města, pokud nám k tomu dají voliči silný mandát.   Co se týká volebních výsledků, jsme si plně vědomi, že ty mají v rukou občané. Domníváme se, že naši kandidáti mají šanci uspět. Jsou známí z veřejného života či z profesí, které vykonávají, a proto se domníváme, že je není zapotřebí blíže představovat.   V našem volebním programu neslibujeme vzdušné zámky. Jsme si plně vědomi toho, že při sestavování koalic je nutné najít společné body volebních programů, které pak mohou být realizovány.   S respektem se ucházíme o Váš hlas a slibujeme Vám, že jej nenecháme propadnout.   Děkujeme za Vaši důvěru. Náš facebook: https://www.facebook.com/val.kloboukymestoprozivot  


  Rádi bychom se vyjádřili k často „kladeným“ otázkám na sociálních sítích.   Je v zásadním rozporu, pokud je ředitel příspěvkové organizace města, v radě daného města či obce? Resp. je možné, aby byl do tohoto orgánu samosprávy zvolen?   Především je potřeba zdůraznit, že v komunálních volbách se volí do zastupitelstev obcí a měst a ne do jejich obecních nebo městských rad. Ty vzejdou v  rámci povolebních jednání právě z nově zvolených zastupitelů, kteří rozhodnou o sestavení vedení města a městské rady.   Ředitel organizace města je zcela svéprávný a rovnoprávný občan, který má ze zákona naprosto stejná práva jako každý jiný příslušník obecní komunity. V zastupitelstvech, obecních radách i na postech starostů po celé republice je řada skvělých ředitelů škol i dalších příspěvkových organizací. A i v našem městě byli a jsou zastoupeni ředitelé organizací v jeho vedení.   Co se týká obavy o rozhodování o vlastních odměnách – nikdy v minulosti, pokud byl někdo z ředitelů v městské radě, se neúčastnil rozhodování o svém finančním ohodnocení.   A tak by tomu mělo být i nadále.   Co se týká rozpočtů organizací, zde by naopak měli mít ředitelé možnost se k nim vyjádřit. Už z toho důvodu, že jako správci městského majetku, který jim byl svěřen, jsou odpovědni za jeho udržování a další zvelebování. Příspěvkové organizace jsou součástí struktury města, jsou zahrnuty v jeho rozpočtu a byly zřízeny za účelem zabezpečení neziskových forem činností, pro jejichž rozsah či složitost je vyžadována samostatná právní subjektivita.   Město je vlastníkem mnoha nemovitostí, které potřebují údržbu a investice do jejich modernizace či rekonstrukce (více v našem volebním programu).   Tyto veřejné budovy a prostory slouží našim občanům, ať pro předškolní nebo základní vzdělávání, volnočasové aktivity, zdraví, či v oblasti uspokojování sociálních a kulturních potřeb. Za správu svěřeného majetku a hospodaření se svěřenými finančními prostředky se ředitelé organizací zodpovídají pravidelně prostřednictvím veřejnosprávních kontrol a auditů.   Za otázkami, které si klade na FB jedno z šesti politických uskupení ve Valašských Kloboukách, vidíme snahu připravit o důvěru naše kanditáty a snížit tak jejich volební šance.   Naším hlavním cílem je poctivá práce pro všestranný rozvoj našeho města, nebojíme se zodpovědnosti vůči svým voličům, neboť nás nepřivádí k volbám žádné osobní či zištné zájmy.     [caption id="attachment_139393" align="alignnone" width="848"] Pro zvětšení klikni na obrázek[/caption]   [caption id="attachment_139395" align="alignnone" width="849"] Pro zvětšení klikni na obrázek[/caption]                                  

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA