Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Fotíte rádi při svých výletech? Fotosoutěž Valašsko 2019
Aktuality

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko vyhlásilo fotosoutěž návštěvníků turistické oblasti Valašsko v pěti kategoriích.   1) Zima na Valašsku (přihláška zde)   2) Valašskomeziříčsko – Kelečsko moderní i historické (přihláška zde) Valašské Meziříčí, Lešná, Choryně, Kladeruby, Kelč, Branky, Police, Kunovice, Loučka, Podolí, Mikulůvka, Oznice, Jarcová, Zašová, Střítež nad Bečvou, Velká Lhota, Krhová, Poličná   3) Netradiční zážitky a zajímavá místa na Vsetínsku a Horním Vsacku (přihláška zde) Vsetín, Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř, Pržno, Jablůnka, Růžďka, Bystřička, Malá Bystřice, Liptál, Lhota u Vsetína, Janová, Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice   4) Pěšky Hornolidečskem (přihláška zde) Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice, Valašské Příkazy, Valašská Polanka, Lužná, Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka, Ústí   5) Perly Rožnovska (přihláška zde) Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Vidče, Valašská Bystřice, Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Hutisko-Solanec   Pravidla jsou jednoduchá, potřebujete jen: - Vytvořit dostatečně kvalitní fotografii (datový formát JPEG, formát A5 při minimálním rozlišení 300 dpi). - Zaslat ji do 27. září 2019 na e-mail: info@visit-valassko.cz. - Radovat se z dobře odvedené práce a z příjemného pobytu na Valašsku. - Těšit se na výhru. [caption id="attachment_33944" align="alignnone" width="700"] Portášské slavnosti ve Valašské Bystřici, foto: František Blaha[/caption] Hodnocení zaslaných fotografií provede a pořadí v každé kategorii určí hodnotící komise jmenována organizátorem ze zástupců jednotlivých regionů Valašska, a to zástupce Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, města Vsetín, města Valašské Meziříčí, města Rožnov pod Radhoštěm, Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko, Sdružení Mikroregion Rožnovsko, Sdružení obcí Hornolidečska, Sdružení Valašsko – Horní Vsacko a Sdružení pro rozvoj Mikroregionu Střední Vsetínsko.   Do 18. října 2019 budou osloveni autoři 3 nejlepších fotografií v každé kategorii, kterým budou předány ceny. 1. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 5 000 Kč 2. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 3 000 Kč 3. místo v každé soutěžní kategorii – finanční odměna 1 000 Kč   Několik důležitých podmínek fotosoutěže: - Jeden soutěžící může zaslat maximálně 1 fotografii do každé soutěžní kategorie. - Fotografie musí být pořízena na území konkrétního regionu Valašska vymezeného soutěžní kategorií. - S fotografií je potřeba zaslat vyplněnou a podepsanou Přihlášku do příslušné soutěžní kategorie. - Vyhlášení vítězných fotografií proběhne 14. října 2019 prostřednictvím webových stránek www.visit-valassko.cz. Autoři vítězných fotografií budou neprodleně kontaktováni a vyzváni k převzetí cen. - Účastníci soutěže berou na vědomí, že podáním Přihlášky do soutěže poskytují organizátorovi souhlas s použitím fotografií pro potřeby marketingu a propagace regionu Valašsko na období 10 let v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace jsou součástí Přihlášky do soutěže. - Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.   -tz-

Profesor Miroslav Bárta: Sociální sítě jsou zničující jako užívání drog
Aktuality

V lednu přijel do Zlínského kraje na pozvání radního Petra Gazdíka přednášet ředitelům krajských škol profesor Miroslav Bárta, ředitel Českého egyptologického ústavu, světová kapacita svého oboru. Je držitelem prestižních zahraničních ocenění, přednáší na univerzitách, ale také pro nadnárodní firmy či pro americkou armádu. Pro krajský magazín Okno do kraje poskytl rozhovor, který s ním vedla Helena Mráčková.   Pane profesore, dnes jste uznávanou kapacitou v oboru egyptologie, co ve vás probudilo zájem zrovna o tuto civilizaci, čím vás fascinovala? Já jsem se k ní dostal za trest, protože jsem v páté třídě (a nejen v ní) hrozně zlobil a vyrušoval při vyučování, a tak jsem se musel naučit nějaký dlouhý text o pyramidách v Gize. Při tom mi došlo, že to není úplně blbé. V té době jsem ještě dělal atletiku, ale postupně jsem si začal vyhledávat knížky, tehdy hlavně Vojtěcha Zamarovského. V 80. letech ještě literatury na toto téma mnoho nebylo.   V současné době se hodně věnujete otázkám vývoje a transformace civilizací. Proč se začaly rozpadat ve stadiu, kdy dosáhly vysokého stupně rozvoje? Proč s tou vyspělostí vědy a kultury, nešla ruku v ruce také strategie obrany a sebeobrany? Já si myslím, že nám není vlastní přemýšlet o zadních vrátkách. Civilizace vždy, když dojde na vrchol své složitosti, do úrovně svého maxima, se začíná hroutit do sebe, protože začíná spotřebovávat více energie, než produkuje. Jako příklad může posloužit tzv. Herakleitův zákon: to, co systém dovede na vrchol, způsobí také nakonec jeho kolaps. Typický je státní aparát, který je ze začátku velmi pozitivní, produktivní a důležitý, a na vrcholu svého rozvoje je tak mocný a složitý, že začíná více energie pohlcovat, než vytvářet a to je vždy začátek konce.   Dokonce jste řekl, že tento zákon způsobil i kolaps ve funkci rodiny – jak? Funkci rodiny nejvíc ohrozil sociální systém, který je bezpochyby velice důležitý, ale musí být adresný. Pokud se z něho stane plošný nástroj, který neustále bytní ve svém objemu, nakonec ohrožuje samotnou přirozenou podstatu rodiny, respektive má ambici ji nahrazovat. To nemůže nikdy fungovat.   Všechno, co ve svých přednáškách říkáte, obsahuje jasnou informaci, že už teď jsme svědky zániku vlastní civilizace. Opravdu to tak je? Pozoruji prvky plíživé krize, ale nikomu to nevnucuji. Lidé to moc slyšet nechtějí. Nehodí se to do mainstreamu. Společnost, která kolabuje, si toho vůbec nemusí být vědoma. Ten proces trvá dlouho, ale spouštěčem může být něco docela bezvýznamného. Navíc věřím, že svou budoucnost máme ve svých rukou.   Nehraje svou roli třeba i to, že elity, které se dostanou k moci, propadnou po určité době komplexu jakéhosi sebezbožštění? To je v historii známé velice dlouho. Čtenáři možná znají slavnou novelu Ladislava Mňačka Jak chutná moc, kde je toto přesně popsáno. Po určité době vlivové elity ztratí kontakt s realitou, uzavřou se do bubliny, a pokud nejsou schopny udržet společenskou smlouvu a postarat se o většinu lidí, zajistit to, aby společnost byla vzájemně prostupná, fungovala v ní komunikace a neděly se tam nějaké extrémní jevy, tak to končí. Společenská smlouva, určitá vize a integrita, je alfou a omegou ve vývoji každé civilizace.   My nemáme tuto vizi či ideál? Myslím, že ho ztrácíme a že společnost se segmentarizuje do bublin, které jsou založené na nereálných světech sociálních sítí. Ty jsou krátkodobě velice příjemné, ale dlouhodobě jsou zničující stejně jako užívání drog. To, že naše současné elity nejsou schopné společnost sjednotit pro dosažení nějakého cíle, pro udržení určitých hodnot, to je docela alarmující zpráva. Děsivé je i to, že dnes lidé na politiku pohlížejí s opovržením, a věci, které se v politice dějí, nepovažují za důležité.   Jaký vliv na přežití člověka, národa či civilizace má náboženství?  Vždy hrálo zásadní roli, protože nějakým způsobem lidem předkládalo principy chování – viz třeba biblické Desatero. Je velmi důležité mít v sobě nějaký morální imperativ. V současné době je rozšířený fenomén, že všichni máme na všechno právo, to je zničující. Víra nás učí pokoře a sebekázni a také si díky ní uvědomujeme, že máme nejen práva, ale také povinnosti a ty musíme plnit – vůči sobě, vůči svým bližním, vůči komunitě, ve které se pohybujeme, i vůči státu. Stát by se naopak měl starat o potřeby svých občanů.   Tvrdíte, že obrovský počet exekucí u nás je selháním demokracie. V čem? Stát by měl dbát na to, aby žádné soukromé subjekty nemohly lidi dostávat do takto neřešitelných situací. Již ve středověku bylo známo, že odpovědnost má nejen ten, kdo si půjčuje, ale stejně tak i ten, kdo půjčuje. Stát musí dohlížet na etiku a hygienu veřejného prostoru a tady selhal naprosto.   S jakou civilizací jsme my – obyvatelé střední Evropy – momentálně nejvážněji konfrontováni? Kdo či co nás nejvíc ohrožuje, je to islám? Čína? Nebo jsme to my samotní? Myslím si, že největším nepřítelem jsme my sami sobě. Na jednu stranu žijeme v globálním multipolárním světě, kde je spousta povrchových kulturních jevů hodně podobná, ať už je to technika, sociální sítě, kultura, způsob oblékání, stravování pod. Ale potom jsou tady myšlenkové světy, které se přirozeně liší, protože vyrůstají z jiných kořenů, ať už to je křesťanství, judaismus, islám nebo sekulární čínská společnost. Všechny tyto kořeny se v globálním světě přirozeně potkávají a někdy spolu nacházejí dobrou řeč, ale jindy narážejí.   Zaujalo mě Vaše sdělení, že Čína vždy, když dosáhla určitého vývojového vrcholu, tak se zavřela. To je zajímavý projev sebezáchovy – uzavřít se, stáhnout se do sebe a pohlídat si vlastní integritu... To je velice běžný princip doložený i z jiných civilizací. Historie a její zkušenost je vůbec dobré téma na přemýšlení. Nemyslím si, že bychom měli napodobovat minulost, ale minimálně inspirace to být může. Stejně tak bychom se mohli při strategickém plánování řídit plus minus sedmiletým cyklem, který lze vypozorovat v řadě historických jevů a nakonec i v Bibli se píše o střídání sedmi let hojnosti a sedmi let hladu. Jen my na tyto věci pořád jaksi neslyšíme.   -tz-

Kniha popisuje tvrdý a prostý život na pasekách v Bylnici ve 40. letech minulého století
Aktuality

Vzpomínky paní Geršlové a pana Lysáčka zachycují dnes již zmizelý svět pasekářského života na Jižním Valašsku. Vzhledem k nedostatku orné půdy v okolí vesnic v hornaté oblasti východní Moravy byli lidé nuceni se uchylovat na svahy kopců, kde si nejdříve zřizovali skromné políčka a později i osamělé usedlosti - paseky. Jednou z oblastí byly i Díly pod Holým vrchem v katastru Bylnice.   Zdejší pasekářské usedlosti byly založeny relativně pozdě, až ve druhé polovině 19. století, tedy v období kdy se lidé v jiných oblastech Valašska začali stěhovat z pasek do měst za prací v průmyslu. Zásluhou své vlastní píle zde několik rodin vytvořilo fungující soběstačná hospodářství, která jim poskytovala obživu. Naneštěstí zemědělská kontinuita a citový vztah místních lidí k obdělávané půdě byla zlikvidována nástupem komunismu a následnou likvidací soukromého zemědělství. Paseky byly opuštěny a lidé se kvůli obživě museli postupně přestěhovat do okolních vesniček. Vzpomínky popisují tvrdý a prostý život na pasekách, který ač zanikl nedávno, se zdá v dnešní technické době takřka nepředstavitelný.   Knihu vydal spolek Svatá Sidonie a lze ji objednat na emailu spolek@svsidonie.cz  (na ostatních prodejních místech je již vyprodaná).     Spolek Svatá Sidonie   Spolek byl založen v květnu roku 2015 za účelem podpory kulturního a hospodářského rozvoje osady Sidonie. Nejedná se o spolek náboženský, jak by se mohlo zdát z názvu, ale občanský. Svatá Sidonie byl až do 60. let 20. století oficiální název osady a spolek ho přijal za svůj, jelikož se hrdě hlásí k místní historii. [caption id="attachment_33915" align="alignnone" width="700"] Návštěva komise z projektu Místo, kde žijeme, foto: www.svsidonie.cz[/caption] Sidonie se nachází v údolí na moravsko-slovenské hranici a žije v ní přes 260 obyvatel. Spolek tvoří většinou místní obyvatelé (ale nebrání se ani vstupu přespolních), kteří chtějí zvelebovat své bydliště a aktivně se podílet na rozvoji Sidonie.   -red-

Valašské záření nabídne Olympic a další hudební hvězdy
Aktuality

Dramaturgie jednadvacátého ročníku multižánrového festivalu Valašské záření 2019 opět nabídne spoustu hudebních lahůdek. Hlavní hvězdy festivalu, který se koná od 6. do 7. září v centru města Vsetína na Svárově a Dolním náměstí, jsou již známy.   Hlavní koncert se uskuteční v pátek 6. září ve velkém sále domu kultury. Návštěvníci se můžou těšit na legendární českou kapelu Olympic. Nestárnoucí rockovou legendu české hudební scény diváci uvidí a uslyší ve složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl. Během koncertu zazní skladby z posledních čtyř alb Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků, Souhvězdí romantiků a Trilobit. Samozřejmě že dojde i na největší hity skupiny Olympic. Předprodej vstupenek na koncert Olympicu probíhá on-line na www.dkvsetin.cz nebo na pokladně kina Vatra.   V rámci festivalu plného zábavy pro celou rodinu nebudou ani letos chybět filmová představení, zajímavé výstavy, bohatý doprovodný program, jarmark, ani další zvučná jména interpretů. „Vsetíňáci se mohou těšit na vystoupení Kamila Střihavky, Věry Martinové, kapely Turbo a dalších,“ odtajnila hlavní dramaturgyně festivalu Eva Hennelová z Domu kultury Vsetín.   Do programu budou také letos zařazena hudební, pěvecká a taneční vystoupení dětí. O dopolední programy a workshopy pro děti se již tradičně bude starat Alcedo – středisko volného času Vsetín.   -tz-

U Slavičína se čelně střetla dvě vozidla
Aktuality

Nehoda se stala v úterý (26. února) ve směru na Petrůvku u odbočky na Rudimov. Čelně se tu střetla dvě auta. Řidič osobního vozidla vjel do protisměru, kde právě přijížděla řidička druhého vozidla a střetu již nedokázala zabránit. Na místo dorazili profesionální hasiči ze stanice Slavičín, dobrovolná jednotka ze Slavičína a policisté. Neštěstí a nehody se bohužel nevyhýbají ani dětem. S řidičkou ve vozidle cestoval i její malý syn, který od hasičů dostal dráčka Záchranáčka.   „Hasiči u vozidel odpojili autobaterie, provedli protipožární opatření a zajistili auta proti úniku provozních kapalin. Nakonec hasiči pomohli s naložením jednoho vozidla na auto odtahové služby. Odvoz druhého vozidla si zajistil majitel,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková. [caption id="attachment_33879" align="alignnone" width="700"] Dopravní nehoda u Slavičína, foto: HZS[/caption] Naštěstí všichni cestující vyvázli bez zranění. Přesto na místo byli přivoláni záchranáři, kteří všechny účastníky nehody vyšetřili. Šetření příčiny nehody si převzali dopravní policisté.   Dráček Záchranáček Dráček Záchranáček je maskotem HZS ČR, který je úspěšně používán profesionálními hasiči již několik let v různých krajích. Tato plyšová hračka v žlutočervených barvách plní několik úkolů. Jedná se zejména o projekt psychické podpory dětským obětem při dopravních nehodách, požárech a podobných mimořádných událostech. [caption id="attachment_33877" align="alignnone" width="700"] Ilustrační foto: HZS[/caption] Využití hračky spočívá v tom, že pomáhá hasičům se dítěti přiblížit. Vystrašené nebo stydlivé děti snadněji odpovídají dospělým, kteří jakoby ústy hračky sdělují důležité informace, než dospělým, kteří žádnou podobnou pomůcku nepoužívají. Dráček Záchranáček také pomáhá odklonit pozornost od nepříjemných záchranných úkonů, např. při vyproštění nebo ošetření zranění, a zmírňuje tak dopad traumatické události.   -tz-

Šedé nádoby na kovový odpad se Vizovicím vyplácí
Aktuality

Šedé nádoby na kovový odpad, které loni v červnu vizovická radnice zakoupila a pracovníci technických služeb je rozmístili po městě, se vyplácí. Do konce roku 2018 se díky nim vytřídilo zhruba 1000 kilogramů kovového odpadu, za který radnice inkasovala přibližně 2500 korun. Pokud by tento odpad skončil v nádobách na směsný komunální odpad, tak by město naopak zaplatilo, a to asi 3000 korun.   „Třídění jednak šetří peníze a v neposlední řadě nekončí kovový odpad na skládce, a tudíž šetříme životní prostředí,“ uvedl ředitel Technických služeb města Vizovice Ivan Straškraba.   Po Vizovicích je rozmístěno 17 šedých plastových nádob na kov. Pracovníci technických služeb je vyváží vlastním vozidlem do speciálního kontejneru ve sběrném dvoře přibližně jednou za měsíc. Jeden kontejner se za tu dobu naplní přibližně deseti kilogramy kovu.   Do šedých nádob občané mohou umístit například plechovky od potravin a nápojů, nádobí, příbory, čisté tuby a víčka, staré hřebíky a další drobný kovový odpad. Tyto obaly a další předměty však nesmí být znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami.   -tz-

Dvanáct metrů vysoko vylezla, zpátky už ji ale museli snést klobučtí hasiči
Aktuality

Profesionální hasiči z Valašských Klobouk zachraňovali v pondělí ráno kočku ze stromu v Lidečku. Automobilový žebřík se na místo nemohl dostat, hasiči si ale poradili i s obyčejnými žebříky.   V Lidečku u viaduktu čekal na hasiče oznamovatel. Ten navedl hasiče do prostoru, kde museli odstavit zásahová vozidla. „Dále pokračovali pěšky asi 300 metrů k stromu, na kterém asi ve výšce 12 metrů seděla kočka. S sebou si nesli nastavovací žebříky, protože v terénu nebylo možné ustavení automobilového žebříku. Jeden z hasičů vylezl po žebříku, ale kočka byla mimo jeho dosah. Hasiči se ale jen tak snadno nevzdávají. Kočka byla po chvíli chycena a následně předána majitelce,“ popsal událost se šťastným koncem mluvčí hasičů Roman Žemlička.   [post_gallery] Foto: HZS   -tz-

Silniční obchvat plánovali v Luhačovicích už v osmdesátých letech. Aktuálně by mohl stát za 10 let
Aktuality

Luhačovice zahájily první kroky k realizaci obchvatu, který má odvést tranzitní dopravu z centra tohoto nejznámějšího moravského lázeňského města. V rozpočtu města schválili zastupitelé mezi investicemi také 376 tisíc na vytvoření studie obchvatu, která vznikne v nejbližších měsících. „Je to první nutný krok k tomu, abychom se co nejdřív dopracovali k realizaci stavby obchvatu. Ten je nutný a městu dlouhodobě chybí. Po silnici II/492 procházející samotným středem Luhačovic totiž projíždí podle údajů zveřejněných ŘSD denně průměrně kolem šesti a půl tisíce vozidel, z toho tisíc těžkých náklaďáků. Většina z nich tu nemá cíl své cesty a městem pouze projede. Přitom ale samozřejmě přinášejí hluk, prašnost a exhalace, které komplikují život občanům i lázeňským hostům,“  uvedl starosta Luhačovic Marian Ležák.   Nové vedení města chce řešit tuto problematiku velmi intenzivně a má také stanoven přibližný časový pro další postup. „Po této tzv. vyhledávací studii budou následovat další kroky, jako technická studie, změna územně plánovací dokumentace nebo vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). Každý z nich také s časovým horizontem, kdy je reálné, aby mohl být uskutečněn,“ nastínil starosta Ležák.   Zásadní bude, jako u všech takto velkých staveb, samozřejmě otázka financování.   „Věříme, že se prostředky na výstavbu obchvat za pomoci kraje, státu a evropských dotací podaří sehnat. S hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem jsme se při společném jednání na nutnosti vybudování obchvatu shodli a věřím proto, že kraj se o jeho výstavbu bude také chtít co nejvíce zasadit. Vždyť Luhačovice jsou jedním z turisticky nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst kraje,“ dodal starosta. [caption id="attachment_33763" align="alignnone" width="700"] Luhačovicemi projede přes 6500 aut denně, z toho 1000 náklaďáků[/caption] „Pokud se podaří na základě postupně zpracovávaných dokumentů získat na projekt obchvatu peníze, střízlivé odhady na jeho vybudování jsou optimistické. Stavět by se mohlo začít už za osm let, samotná stavba by zřejmě zabrala přibližně další dva roky,“ doplnil Ležák.   Obchvat přitom už dávno mohl stát, ovšem město v tomto mělo trochu smůlu na historické události. „V osmdesátých letech minulého století už se stavba chystala a počítalo se i s jejím financováním. V květnu 1988 bylo pro obchvat vydáno dokonce územní rozhodnutí. Existuje tedy i návrh trasy, kudy by obchvat mohl vést. Pozitivní změny roku 1989 vedoucí k obnovení svobody a demokracie, bohužel jako vedlejší efekt přinesly se změnou poměrů také zpřetrhání těchto plánů, které mohly již dávno komplikovanou dopravní situaci Luhačovic vyřešit. Je tedy na nás, abychom se problému chopili a dokázali snahu o výstavbu obchvatu úspěšně dotáhnout k cíli. Otázku na to, kudy by nová silnice měla za současných okolností být vedena, zodpoví právě první krok v podobě zadání studie,“ uzavřel starosta. [caption id="attachment_33764" align="alignnone" width="642"] Odhadovaný časový plán výstavby[/caption]   -tz-

Užijte si masopustní veselí na Fašankové zábavě
Aktuality

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Masopust je v moravských tradicích odjakživa spojený s hudbou, zpěvem, tancem a bujarým rejem masek. Pravou masopustní veselici, která jistě nebude nic z uvedeného postrádat, zažijete v pátek 1. března na Fašankové zábavě. Koná se od 20 hodin v kulturním domě Klobučan.   „Při Fašankové zábavě se mohou návštěvníci těšit na příjemný hudební večer s kapelou Fortuna. Zlatým hřebem se stane tradiční pochovávání basy, kterého se ujmou zdejší soubory Dúbrava a Klobučan. Čeká vás nejen veselá zábava, ale i pěkná podívaná, kterou byste si před začátkem postního období určitě neměli nechat ujít,“ pozvala starostka Eliška Olšáková a dodala, že město se touto akcí snaží navázat na tradici pochovávání basy, kterou dlouhá léta udržovali kloboučtí lyžaři a poté TJ Sokol.   Fašankovou zábavu pořádá město Valašské Klobouky ve spolupráci s Národopisným souborem Klobučan a Valašským sdružením Dúbrava.   Plakát k akci ZDE.   -tz-

Vsetín láká k návštěvě minutovými propagačními filmy
Aktuality

/VIDEO/ Krásy města Vsetína, jeho kulturní život, sportovní vyžití, krajové speciality ale i nádherná příroda. Jednominutové spoty představují Vsetín v mnoha barvách a jeho genius loci plně vyniká na pozadí různých ročních období. Záměrem města bylo učinit maximum pro rozvoj turistického ruchu a celkového povědomí o městě Vsetín u široké veřejnosti v České republice, ale i v zahraničí. Vsetínská radnice tak drží krok se současným trendem v propagaci měst a nechala si natočit dva propagační filmy.   První spot ukazuje Vsetín jako město plné kultury, přibližuje tradice, folklórní zvyky i regionální speciality. Ve druhém spotu ožívá město sportem, představuje pestrou paletu sportovního vyžití a sportovních úspěchů. Oba dva spoty jsou namluveny v češtině i angličtině. „Oslovili jsme špičkovou produkční firmu, protože si to podle nás Vsetín zaslouží. Vysoká kvalita propagačních filmů dokazuje, že má Vsetín turistům co nabídnout a zaslouží si jejich pozornost,“ říká k volbě dodavatele filmů starosta města Vsetína Jiří Růžička.   Unikátní videa vytvořila největší produkční agentura na Moravě IS Produkce. „Jednalo se o celoroční natáčení zahrnující celkem 28 natáčecích dnů s profesionálními filmaři a postprodukcí, využili jsme i drony a letecké záběry,“ upřesňuje Martin Gazda, jednatel společnosti IS Produkce. Při natáčení byla použita nejmodernější technika, s níž se pracuje při výrobě celovečerních filmů, naposledy úspěšného snímku Úsměvy smutných mužů. „Jsme potěšeni výsledkem, rádi bychom proto propagační videa o Vsetíně přihlásili do soutěže filmů přispívajících k rozvoji domácího cestovního ruchu,“ doplňuje Martin Gazda.   Vsetín zároveň s filmy získává i 30 hodin profesionálního obrazového záznamu, ze kterého bude dále čerpat a v průběhu dalšího období vytvářet například video pozvánky na sportovní a kulturní akce. „Zařazujeme se tak mezi další moderní města, které pro svou komunikaci s občany a propagaci využívají například i videa na sociálních sítích,“ uvedl Jiří Růžička.   Spot 1 - historie, tradice, folklor, kultura   Spot 2 - sport, volný čas, příroda   -tz-

Důchodci ze Slavičína se budou vozit v pohodlnějším Senior taxi
Aktuality

Lépe se do něj nastupuje díky vyššímu podvozku, má větší dveře a pohodlné sedačky. To jsou klady nového vozu, který bude vozit seniory po Slavičíně v rámci oblíbené služby Senior taxi. Ta brzy oslaví dvouleté výročí. „Každým měsícem roste počet klientů o využívání této služby,“ podotkl Jan Janeček, jednatel Služeb města Slavičína (SMS), které Senior taxi provozují.   Registrovaných klientů už vozí služba celkem 200. Některý den eviduje SMS i dvacet jízd. „Nejčastěji vozíme seniory k lékařům a do lékárny, ale převážíme je i na místa, jako jsou městský úřad, pošta, hřbitov nebo vlakové nádraží,“ upřesnil starosta města Tomáš Chmela.   Služby města Slavičína, které se o Senior taxi starají, ze svého rozpočtu také nový vůz zakoupily. Jde o investici za necelých 300 tisíc. Předchozí vůz, který jako taxi sloužil, už dosluhoval. „Šlo o starou Fabii Combi, do které se méně pohyblivým seniorům špatně nastupovalo, proto jsme záměr SMS na koupi nového vozu podpořili,“ doplnila místostarostka Slavičína Monika Hubíková.   Senior taxi je služba, která ve městě funguje ve městě necelé dva roky a za tu dobu si našla věrné klienty. Stačí se registrovat na telefonním čísle 777 320 956 a pokud chce senior dovézt kdekoliv v rámci města, stojí ho to 20 korun. Do místních částí Nevšová a Divnice zaplatí cestující 30 korun. O slavičínské Senior taxi projevila zájem i nedaleká obec Rokytnice, která službu využívá od poloviny minulého roku.   -tz-

Brumovský volejbal s novou tváří slaví úspěch
Aktuality Sport

Podzimní část volejbalisté ovládli bez jediné prohry, cílem je postoupit do vyšší ligy. Město Brumov-Bylnice se může pochlubit bohatou volejbalovou tradicí. První zmínky jsou již z meziválečného období. Největší úspěchy byly v osmdesátých a devadesátých letech minulého století, kdy muži i ženy bojovali o čelo tabulky v krajských soutěžích.  O brumovském volejbalu se mluvilo s uznáním daleko za hranicemi okresu i kraje. Po změně režimu následoval postupný pád a své soutěže přestali postupně hrát muži, a od loňského roku i ženy.   Jako živá voda na Sahaře zapůsobil nápad Adély Kovaříkové, slavičínské smečařky a bývalé druholigové hráčky, na přihlášení  smíšeného volejbalového týmu do Amatérské volejbalové ligy. „AVLka je jedinečná soutěž smíšených družstev neregistrovaných volejbalistů a volejbalistek, která se hraje turnajově o víkendech od října do března v 10 regionech v ČR. Jejím vrcholem je celostátní finále nejlepších družstev z každého regionu, kde vítěz získá prestižní titul nejlepší smíšené družstvo České republiky,“ sdělila s nadšením Adéla. Společně s Lukášem Pánkem, bývalým hráčem Slavičína a Valašských Klobouk, dali dohromady kvalitní smíšený tým, který přihlásili do 5. ligy brněnské skupiny.   Všichni společně absolvovali kvalitní letní přípravu, kde skoro denně trénovali na písku (beach volejbal) a zúčastnili se turnajů ve Slavičíně a Brumově, které vyhráli.  Přesto málokdo očekával, že v podzimní část brněnské AVL vyhrají a navíc bez jediné prohry. „V konkurenci sedmnácti týmů zatím vedeme. Je to úspěch, který nás moc těší. Našim cílem je postoupit z páté ligy do čtvrté. Soutěž je profesionálně zorganizovaná a turnaje mají kvalitní sportovní úroveň,“ pochvaloval si Lukaš Pánek. Veškeré informace o AVL včetně aktuálních výsledků jsou k dispozici ZDE.   [envira-gallery id="33385"]   V týmu jsou volejbalistky - Adéla Kovaříková, Monika Lorencová (roz. Miklasová), Zdenka Plesarová, Pavla Mitášová, Zdenka Macíková, Lenka Maňasová a volejbalisté – Lukáš Pánek, Lukáš Ginter, Petr Babulík, Radim Ptáček, Martin Procházka, Petr Novák, Michal Hnaníček, Martin Polách a Kamil Tomášek. Zajímavosti ze soutěže a videa ze zápasů najdete na FB stránce Volejbal SK Brumov-Bylnice.   Soutěž AVL by nešlo hrát bez finanční spoluúčasti sponzorů. Jejich podpory si místní volejbalisté velmi váží.   -mk-

Chtěl zvednout mobilní telefon. Naboural tři zaparkovaná vozidla
Aktuality

O tom, že při řízení auta patří ruce na volant, se v úterý přesvědčil mladý řidič. Chvíle nesoustředění byla příčinou dopravní nehody. Řidič utrpěl lehké zranění, škoda přesáhla sto tisíc korun.   V úterý v pět hodin podvečer sjížděl sídlištěm Sychrov ve Vsetíně sedmadvacetiletý řidič. V řízení ho ale vyrušil zvonící mobil. „Chvíle odpoutání pozornosti zvednutím mobilního telefonu vedla k nárazu jeho vozidla Seat do zaparkované Škody Felicia. Následoval dominový efekt. Felicie narazila do vozidla Volvo před ní. Volvo také poskočilo a narazilo do Volkswagenuv,“ popsal mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.   [post_gallery] Foto: PČR   Při nehodě byl lehce zraněn řidič Seatu. Nikdo jiný zraněn nebyl. „Škoda na vozidle Seat je čtyřicet tisíc korun, na Škodě patnáct tisíc korun, Volvo je poškozeno za čtyřicet tisíc korun a Volkswagen za třicet tisíc korun. Policisté v jednání mladého řidiče zjistili přestupek podle zákona o silničním provozu. Řidiči ze Vsetína udělili pokutu v příkazním řízení na místě,“ dodal Malcharczik.   Při řízení motorových vozidel je opravdu nutné veškerou svou pozornost věnovat právě této činnosti.   -tz-

Pro děti s odkladem školní docházky se v Kloboukách opět otevře přípravná třída
Aktuality

Základní škola Valašské Klobouky plánuje v září znovu otevřít přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. Možnost této formy předškolního vzdělávání se rodičům poprvé nabídla v aktuálním školním roce a setkala se s pozitivním ohlasem. Přípravnou třídu mohou přednostně navštěvovat děti s odkladem školní docházky a nově také s odkladem z důvodu věku. Přihlásit je tedy možné i děti, které oslaví šesté narozeniny v období od září do prosince ve školním roce 2019/2020. Informační setkání pro zájemce pořádá základní škola 13. března, žádosti o přijetí pak lze podávat v období od 1. do 30. dubna.   „V letošním školním roce se nám přípravná třída velmi osvědčila. Děti pracují v podnětném prostředí a dostává se jim individuálního přístupu k rozvoji potřebných dovedností a návyků. Paní učitelka spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti, pravidelně sleduje vývoj dětí a společně s rodiči vyhodnocuje výsledky, kterých budoucí žáčci dosahují. Můžeme shrnout, že pro děti byl přípravný rok po všech stránkách přínosný, a tak mohou v nadcházejícím školním roce bez problémů nastoupit do první třídy,“ uvedla Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele.   „Rodiče, kteří by měli v příštím školním roce o přijetí svého dítěte do přípravné třídy zájem, mohou získat podrobné informace ve středu 13. března od 14.30 hodin na akci Škola nanečisto, případně mohou své dotazy kdykoli konzultovat s vedením školy,“ sdělila Ivana Sedláková.   Žádost o přijetí do přípravné třídy by měla být podložena doporučením školského poradenského zařízení a rovněž žádostí o odklad školní docházky. Přípravná třída splňuje povinnou předškolní docházku a je pro děti bezplatná. „Přihlásit je možné také děti, které nejsou ze spádové oblasti naší školy a které budou následně plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole,“ uvedla Věra Baloušková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.     Přípravná třída přijme nejvýše 15 dětí, což je optimální velikost kolektivu umožňující individuální rozvoj i příjemné prostředí k hrám. Vzdělávací program se přitom soustřeďuje na systematickou přípravu dětí na nástup do školy. „Záměrem přípravné třídy je poskytnout každému dítěti individuální péči zaměřenou na odstranění těch nedostatků, které byly příčinou odkladu nástupu do první třídy,“ dodala Věra Baloušková. Děti jsou rozvíjeny po stránce sociálních a komunikačních dovedností, hrubé i jemné motoriky, sebeobsluhy, časové a prostorové orientace, koncentrace i hudebního a výtvarného projevu. Rovněž s nimi pracuje školní logopedka.   Děti v přípravné třídě jsou plně začleněny do života školy a využívají veškerého jejího vybavení, stravují se ve Zdravé školní jídelně a volný čas po vyučování tráví v družině.   -tz-

Policisté ze Slavičína řeší případ stočených kilometrů na tachometru
Aktuality

Prodávajícímu hrozí za podvod dva roky vězení. Muž stočil kilometry na tachometru při prodeji nákladního vozidla značky Ford Transit. Kupující koupil vozidlo s najetými sto tisíci kilometry, vozidlo přitom mělo najeto více než dvojnásobek kilometrů. Jeho cena tak měla být při prodeji mnohem nižší.   Třiapadesátiletý muž zareagoval v dubnu loňského roku na inzerát, v němž prodejce nabízel dodávku Ford Transit, která měla mít najeto sto šest tisíc kilometrů za cenu devadesát dva tisíc korun. Na vozidlo se jel podívat a po zkušební jízdě se rozhodl, že ho koupí. Asi po půl roce však vozidlo začalo vykazovat poruchovost, která ani po několika opravách neustala a vozidlo mělo stále nové a nové závady. Majitel tedy začal zjišťovat bližší podrobnosti. „Ukázalo se, že vozidlo mělo v okamžiku prodeje najeto dvě stě sedmdesát tisíc kilometrů, což je o téměř sto sedmdesát tisíc kilometrů více, než prodejce avizoval. Škoda, kterou si nový majitel vyčíslil, činí minimálně třicet tisíc korun,” uvedla mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   Policisté případ šetří jako podezření ze spáchání trestného činu podvod. Trestní zákoník stanoví v tomto případě pro pachatele možný trest odnětí svobody na dobu až dvou let.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA