Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vzniklo tablo valašskoklobouckých starostů
Aktuality

 

Na valašskokloboucké radnici bylo instalováno tablo se všemi představiteli města od roku 1850. Fotografie purkmistrů, předsedů a starostů najdou lidé v prvním patře městského úřadu.

Od roku 1850 se v čele města Valašské Klobouky dosud vystřídalo 27 mužů. Ve Valašskoklobouckém zpravodaji budou všechny tyto osobnosti podrobněji představeny formou biografických medailonů, doplněných o podstatné události, které se ve městě za jejich působení odehrály.

foto MěÚ Valašské Klobouky

V tablu chybí jediná fotografie - bohužel se nepodařilo najít portrét starosty Mikuláše Rašky, který stál v čele města v letech 1857 až 1859. Pocházel z domu č. p. 224 a byl koželuhem. Vedení radnice prosí občany, kteří mají obrázek tohoto muže, aby se ozvali a fotografii pro tablo zapůjčili.

foto MěÚ Valašské Klobouky

A proč rok 1850? První zákonnou úpravu dostaly obce tzv. Stadionovým prozatímním obecním zřízením z 20. března 1849. Obce se staly nejnižšími články a instancemi územní samosprávy.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vzniku tabla, místnímu historikovi Petru Odehnalovi, fotografce Evě Strapinové, Davidu Ginterovi a také lidem, kteří poskytli fotografie ze svých soukromých fotoalb.

Sandra Novotná Kollerová

S Džejmsovci v Janové košt slivovice potřetí
Aktuality

 

Již třetí ročník koštu slivovice uspořádala parta recesistů z Janové. Co rok, to úspěšnější akce, větší účast soutěžících i hostů. Letos bylo do soutěže zařazeno úctyhodných 45 vzorků ovocných destilátů. Samozřejmě, že královské místo patřilo čisté trnkové slivovici, ale k ochutnání se nabízela i jabkovice, hruškovice nebo třeba meruňka.

Stejně jako v minulém ročníku porotu i letos tvořili dospělí hosté. V Janové je vidět, že i Valašky jsou odbornicemi na vzácné lektvary. Zdatně se postavily po bok mužů. Je pravděpodobné, že některé lékařské obory by asi neměly radost z takových výdobytků rovnoprávnosti, ale na to se při koštu nehraje. Praxe dokazuje blahodárné účinky trnkového moku v přiměřeném množství.

foto Radomír Dolanský

Jako každoročně se Janovský košt slivovice stává společenskou událostí patřičného významu. Setkávají se zde hosté z okolních obcí, ba i ze Vsetína. Nejedná se tudíž pouze o samotný košt, ale také o pohodový večer s hudbou, tancem a specialitami místní kuchyně. Proto není žádným překvapením, že bylo více než plno. S dalšími hosty se přinášely do sálu další stoly a atmosféra byla tak příjemná, že se tančilo už před vyhlášením výsledků.

Rok od roku můžeme rovněž pozorovat zvyšující se kvalitu vzorků. V předchozích ročnících se na medailových pozicích objevovali vesměs stejní předkladatelé vzorků. Letos však zvítězila úplně nová jména. Třetí příčku obsadil Josef Sívek. Na druhém místě se umístil Karel Žárský a o jediný hlas zvítězil Aleš Čabla.

foto Radomír Dolanský

Rozšířila se i řada soutěžících v disciplíně nazvané Poznaj svoju slivovicu. Jako noví odborníci na vlastní zásoby letos uspěli pan Hříbek s hruškovicí, Věra Filová si poznala svoji meruňkovici a z minulého roku obhájili své posty znalců manželé Pacutovi. Ale pozor! Nikoliv jako znalci jednoho vzorku, ale každý si poznal svůj vlastní vzorek. Petra Pacutová směsku a Martin Pacut vínovici.

Kde jsou ty doby, kdy manželka vymýšlela tisíceré skrýše, aby vzácný lektvar skryla před žíznivým manželem? Dnes, jak vidno, mají ve sklepě každý svůj demižónek a mlsají vespolek. Tak je to správně po valašsky.

Radomír Dolanský

Obec Horní Lideč podpořila nový babybox
Aktuality

 

Obec Horní Lideč podpořila nový babybox. Na jeho zřízení přispěla částkou pět tisíc korun. Babybox byl ve čtvrtek 27. února 2014 dopoledne slavnostně uveden do provozu. Své místo má v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí.

Babybox byl ve valašskomeziříčské nemocnici nainstalován už koncem ledna. Od té doby běžel jeho zkušební provoz. „Šedesátý babybox v nemocnici ve Valašském Meziříčí je čtvrtou bedýnkou ve Zlínském kraji. Věřím, že i ve Valašském Meziříčí zůstane jenom jističem, pojistkou, hasicím přístrojem pro případ krajní nouze", říká zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Nově otevřený babybox ve Valašském Meziříčí     foto Agel a.s.

Ludvík Hess se obrátil na obec Horní Lideč se žádostí o finanční pomoc, která by byla použitá na pořízení schránky pro odložené děti ve Valašském Meziříčí. Protože se jednalo o dobrou a potřebnou věc, zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo, že je nutné tento projekt podpořit a z rozpočtu vyčlenilo pět tisíc korun.

Vsetínský region byl posledním místem ve Zlínském kraji, kde babybox nebyl. Do dnešního dne tato schránka zachránila život sto tří nechtěných děťátek.

Ludmila Brousilová

Řidiči v areálu nemocnice špatně parkují
Aktuality

 

Značné problémy tropí řidiči, kteří v areálu Vsetínské nemocnice a.s. nerespektují dopravní značení a odstavují svá vozidla mimo vyznačená parkovací místa.

Počet „hříšníků" se zvyšuje, blokují chodníky i vstupy do budov. Komplikují zásobování objektů, v případě havárie či požáru by se zásahová vozidla kvůli nevhodně odstaveným vozidlům k objektům vůbec nemusela dostat.

„Není snad den, kdybychom podobné problémy neřešili. Řidiči odstavují svá vozidla mimo vyznačená parkovací stání, brání průjezdu zásobování i sanitek. Blokují vnitřní logistiku, ať se již jedná o zásobování prádlem, rozvoz léků či stravování, ale také převoz pacientů mezi jednotlivými objekty," zhodnotil vedoucí provozního oddělení Ing. Ladislav Kašpar. Pracovníci nemocnice řidiče na pochybení upozorňují, ve spolupráci s městskou policií hledají možná řešení. V poslední době i fotografují a snímky vozidel - zatím se zakrytými poznávacími značkami - vyvěšují na webových stránkách nemocnice.

foto Vsetínská nemocnice a.s.

Především v dopoledních hodinách je provoz v nemocnici značný, dvě desítky parkovacích míst určených pro pacienty se zpravidla rychle zaplní, řidiči pak vozidlo odstaví kamkoliv, bez ohledu na to, zda někomu překáží či nikoliv. Není výjimkou, že nemá ani kde zastavit sanitka. „Místa v areálu nemocnice jsou především určena ke krátkodobému zastavení při naložení či vyložení pacienta, k přepravě hůře chodících či zcela imobilních klientů. Řidiči by k parkování měli prioritně využívat parkovišť a odstavných ploch u polikliniky, v místě bývalé železniční vlečky a před hlavním areálem nemocnice," uvedl vedoucí provozního oddělení. V odpoledních a večerních hodinách se situace s parkováním zpravidla již stabilizuje.  

„Nechceme vjezd do nemocnice omezovat, to je však možné jen za podmínky, že řidiči budou respektovat dopravní značení a využívat pouze vyznačených parkovacích míst. Pokud nenajdou volné místo, pak vyloží pacienta a z areálu odjedou," uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková a požádala řidiče o respektování těchto pravidel.

Lenka Plačková 

Neděli si děti mohou užít na karnevalu
Aktuality

 

Jako tradičně každý rok, tak i v tomto roce pořádá MS ČČK Valašské Klobouky dětský karneval. Letošní karneval se bude konat v neděli 2. března 2014 v KD Klobučan a to od 14. 00 hodin.

Každý z karnevalů má svůj námět, tentokrát bude pohádkový. Je připraven bohatý doprovodný program, v němž vystoupí skupina Comeback a o.s. Líska, a bude zahájen průvodem masek. Pro děti jsou připraveny soutěže v tanci, zpěvu, zručnosti, vědomostní soutěže a v předsálí potom různé herní disciplíny a malování barvičkami na obličej. Nebude chybět ani penízková tombola a bufet s domácími laskominami.

ilustrační foto archív redakce

Děti v maskách a děti do 15ti let mají vstup zdarma, ostatní návštěvníci zaplatí vstupné 50 Kč, jehož výtěžek bude věnován na charitativní účely.

Srdečně zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky i dědečky.

Plakát k akci  

MS ČČK Valašské Klobouky

Fašanky na obchůzku vyrazí již tuto sobotu
Aktuality

 

V průvodu půjdou čtyři desítky masek. K poslechu a tanci bude hrát Kotáranka. Fašankové veselí vyvrcholí večer pochováváním basy.

Určitě si v sobotu nenechte ujít tuto krásnou tradici, která naši obec provází již několik desítek let. Znali ji naši předkové a snad se nám podaří ji dochovat i pro další generace. Jen jednou v roce se totiž podaří, aby ožily masky, ať už tradiční nebo méně známé, a za doprovodu hudby se vydaly na pochůzku obcí.

Fašankový průvod můžete vidět už v půl osmé ráno. V tuto dobu by se měla čtyřiceti členná družina vydat na obchůzku. Jaké konkrétní masky letos uvidíme, je zatím tajemstvím. Budou jiné než vloni, ale určitě originální. Tím je také fašank v Horní Lidči výjimečný a známý po celém okolí.

Fašanky Horní Lideč 2013    foto Martin Trčka    fotogalerie

I pochovávání basy bude letos neobvyklé. Basa nebude pohřbena během zábavy, ale ve dvacet hodin večer přímo venku, na pódiu. Je to proto, aby se mohly přijít podívat děti. Bude to spíše divadelní představení pro širokou veřejnost. Atraktivitu tomuto masopustnímu ceremoniálu budou dodávat hořící ohně.

Připraveno je také bohaté občerstvení. Budou se opékat špekáčky, podávat valašská kyselice a „škvařešina" z vajíček sesbíraných při obchůzce. Pro zahřátí bude svařák.

Masopustní oslavy v Horní Lidči již čtvrtým rokem pořádá místní motoklub. Do průvodu se ovšem může zapojit kdokoliv, kdo má chuť a nadšení pro tuto tradici.

Slovo "masopust" neznamená půst, jak si většina z nás myslí. Ba naopak! V období masopustu máme "maso popustit". Mezi typické masopustní pokrmy patří zabijačkové speciality, koblihy nebo masopustní koláče.

Proto nezapomeňte, a v sobotu se pořádně veselte! Třeba u nás v Horní Lidči.

Ludmila Brousilová

Vlachovice letos budou mít nové kroje
Aktuality

 

Celkem dvacet nových krojů za 270 tisíc korun plánují pořídit zastupitelé Vlachovic. Zhotoveny by měly být do konce května letošního roku a poprvé budou k vidění na červnových Svatojánských slavnostech.

Podle slov starostky Vlachovic Ludmily Nejedlé bude deset ženských a deset mužských krojových kompletů využíváno v rámci kulturních a společenských akcí. „Zhotovitel krojů bude vybrán na základě výběrového řízení. Kroje bude financovat obec v rámci dotací," vysvětlila starostka.

Kroje pro děti obec nevlastní. „Podporujeme ale práci dobrovolných organizací, které kroje zajišťují a vyrábí," doplnila Ludmila Nejedlá.

Původní rekonstruovaný kroj. Letos budou mít ve Vlachovicích nové    foto OÚ Vlachovice

Obec dále zakoupila hudební nástroje a plánuje provést částečnou opravu sálu kulturního domu. To vše, včetně nových krojů, je realizováno v rámci projektu DOKOPY za kultúrou, remeslami a tradíciami obcí Lomná a Vlachovice.

„Cílem projektu je vytvoření podmínek pro přeshraniční spolupráci v oblasti kultury, zachování a oživování tradic a řemesel," upřesnila starostka Vlachovic.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu rozvoje v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013.

-mad-

V Janové plesaly všechny generace
Aktuality

 

Dvacátý druhý únor 2014 se do historie obce Janová zapíše jako přelomový den v kulturních návratech k úspěchům předchozích let. V místní tělocvičně byly každoročně pořádány vyhlášené plesy, na které se sjížděli návštěvníci ze širokého okolí. V roce 2006 se zřítila střecha tělocvičny a tradice tak byla násilně přerušena. Po dostavbě nové tělocvičny se podobným akcím obec bránila z důvodu obav o poškození palubovky. Teprve letos vystavila akci zelenou.

Vše probíhalo pod značkou Sdružení janovských rodičů. Sdružení známé díky svým akcím nejen místním, ale i okolním obcím a také vsetínským. Tentokrát si sdružení ukrojilo pořádný krajíc. Rozhodlo se totiž, že v jediném dni uspořádá odpolední karneval pro děti a večer papučový ples pro jejich rodiče a dospělé vůbec.

O půl třetí odpoledne propuklo karnevalové veselí s Večerníčkem. Ano, do Janové přijel na koloběžce televizní Večerníček s přáteli. Dovezl dětem spoustu her a překvapení, radosti a skotačení. Prostorný sál tělocvičny dostačoval tak akorát. Tolik dětí se přijelo veselit s tatínky a maminkami. Dokonce se účastnily celé rodinné klany. Honza Rohlík jako Večerníček se musel ale jo snažit, aby ty zástupy princezen, berušek, Sněhurek, vojáků, policistů nebo i Pipi dlouhou punčochu zabavil.

foto Radomír Dolanský     více fotek

O svých kvalitách přesvědčili všechny děti místní školáci pod vedením Michala Lucbauera, vedoucího divadelního kroužku a zároveň ředitele Základní a Mateřské školy Janová. První aplaus si vysloužily tři alternující hvězdy, které imitovaly opravdové pěvecké stars české pop music. Neutuchající ovace dětí i dospělých sklidil divadelní kroužek svým živým hudebním klipem k hudbě DJ Mrazík. Především Ivan byl prostě úžasný Váňa. Dětské karnevaly v Janové mají rok od roku kvalitativně vzestupnou tendenci. To se samozřejmě odráží na zvyšujících se návštěvách.

Jen dvě hodiny měli členové Sdružení janovských rodičů (SJR) s mnoha pomocníky na to, aby přeměnili sál z dětského na dospělácký. Pyžamový karneval s Večerníčkem se proměnil na Papučový ples. Karnevaly má SJR zažité, ale s pořádáním plesu nová generace žádné zkušenosti neměla. Navíc sedm let prodlevy znamenalo odliv příznivců. Konkurence v plesové sezóně taktéž není malá, takže určité obavy a očekávání byly na místě. Snad jen přes sto padesát prodaných místenek trochu uklidňovalo.

foto Radomír Dolanský     více fotek

Nová janovská tělocvična je pro plesy jako stvořená. Její velká plocha umožňuje tanečníkům do sytosti využít prostor a třeba při valčíku se lehce vznášet bez obav ze srážky. Navíc, když vám k tanci hraje tak perfektní plesová kapela jakou byli SIL VER MAN (opravdu se píší s mezerami - pozn. aut.).

Ovšem o nejkrásnější přivítání hostů se zasloužila taneční skupina Benkari. Jejich radost z tance a ladných pohybů, krásné kostýmy, výběr hudby s mírně vtipným podtextem i vzpomínkami na hity z dob minulých, doslova nadchly diváky, kteří vystoupení kvitovali nadšeným potleskem. V závěru svého vystoupení krásné tanečnice vybraly do kola partnery. A vůbec je nemusely nutit, protože právě taneční skupina Benkari přinesla mezi hosty tak příjemnou náladu, že se tančilo hned od první rundy.

Žezlo kvality od tanečnic převzala i hudební skupina, která dovedla hosty natolik zaujmout svými výbornými hudebními kousky, že se s tancem končilo v čase, kdy v létě slunce ještě nesvítí, ale už je světlo.

Sdružení janovských rodičů společně s řadou pomocníků a podporovatelů z řad sponzorů dokázalo Janové navrátit zašlou slávu vyhlášených plesů. Za to všem patří velký dík.

Radomír Dolanský

Radnice je organizací dobré veřejné správy
Aktuality

 

Představitelé města Valašské Klobouky převzali v úterý 19. února významné ocenění: „Stříbrný stupeň za kvalitu ve veřejné správě," a to za rok 2013. Na 10. Národní konferenci kvality ve veřejné správě v Hradci Králové cenu předala náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

„Městský úřad byl oceněn v soutěži již třikrát a vždy získal bronzový stupeň, cena za rok 2013 je pro nás velkým potěšením, ale také velkým závazkem poskytovat kvalitní a kvalifikované služby občanům města, našim zákazníkům," vyjádřila radost nad oceněním Eliška Olšáková metodička modelu CAF.

foto MěÚ Valašské Klobouky

Cena - Organizace dobré veřejné správy, tzv. stříbrný stupeň Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, byla udělena Ministerstvem vnitra ČR dalším jedenácti městům z celé České republiky.

Cenu za naše město osobně převzali vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel Eliška Olšáková a starosta Dalibor Maniš. „Chci při této příležitosti poděkovat všem zaměstnancům městského úřadu za snahu o zvyšování kvality a profesionality při poskytování služeb nejen obyvatelům našeho města, ale i dalším devatenácti obcím pověřeného správního obvodu. S potěšením konstatuji, že udělená cena zvyšuje prestiž nejen městského úřadu, ale i našeho města v rámci Zlínského kraje i celé České republiky," řekl starosta.

Sandra Novotná Kollerová

Za noc dva požáry, škody jdou do milionů
Aktuality

 

V noci z neděle na pondělí 24. února zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči u dvou požárů. K prvnímu z nich došlo zhruba půlhodinu po půlnoci nedaleko Slavičína, v areálu bývalých Vlárských strojíren. Na místo vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči ze Slavičína.

„Z hořícího přístřešku se zaparkovanými dvěma auty se plameny rychle rozšířily i na vedlejší budovu. Velitel zásahu proto požádal o posilové jednotky," uvedl Roman Žemlička z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Na místo události byla proto povolána jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk i s automobilovým žebříkem a dále jednotky dobrovolných hasičů z obcí Bojkovice, Vlachovice, Štítná nad Vláří, Luhačovice a Pitín.

foto  HZS Zlínského kraje   více fotek Slavičín    foto Lačnov

Sousední budova měla propadlou střechu. Nemohlo se proto hasit zevnitř, kde bylo zaparkované větší množství aut. Při zásahu byla nutná kyvadlová doprava vody. Oheň se hasičům podařilo lokalizovat deset minut před druhou ráno.

„Škoda ve zcela zničené jednopodlažní hale je odhadována na zhruba 10 milionů korun. Polovina na budově a druhá polovina na zaparkovaných autech," naznačil Žemlička.

Od rána jsou na místě spolu s vyšetřovateli hasičů i kriminalisté. „Proč budova hořela, v tuto chvíli prozatím nevíme. Jednou z verzí, které nyní prověřujeme, je však také ta, že požár někdo založil úmyslně," uvedl k případu mluvčí zlínských policistů Petr Jaroš.

K druhém požáru vyjížděli hasiči na Hornolidečsku. Kolem půl páté ráno začalo hořet v kotelně bytovky v Lačnově. Ještě před příjezdem hasičů byly z objektu evakuováni obyvatelé.

„Na místo vyjela jednotka profesionálů z Valašských Klobouk a dobrovolní hasiči obce Horní Lideč a Lačnov. Na místě bylo zjištěno silné zakouření společných prostor bytovky a silné praskání z místnosti kotelny. Při bližším ohledání byla objevena hořící hromada dřeva v kotelně," popsal výjezd Žemlička.

Příčinou vzniku tohoto požáru byla nedbalost při manipulaci se žhavým popelem. „Celá událost byla uzavřena blokovou pokutou. Vzniklá škoda se pohybuje okolo pěti tisíc korun," dodal Roman Žemlička. 

-red-

Kulturní dům i letos rozezvučí Disco ples
Aktuality

 

Minulý rok počtem i ohlasy účastníků velkolepý a jedinečný ples, přichází už 8. 3. 2014 se svým druhým pokračováním a ještě nabitějším programem opět v Kulturním domě Brumov-Bylnice.

O hudbu se bude starat Diskomix Dalibora a Kamila Bečáka & BlizixXx s novou upravenou světelnou a zvukovou show na nejvyšší úrovni. Zabrousí se samozřejmě do všech hitů za poslední desetiletí od diskotékových melodií, přes rock až po ploužáky.

   Můžete se těšit na velkou tombolu, plnou hodnotných cen!

   Vystoupení taneční skupiny Break Dance Reborn Squad ze Zlína

   Barmanská show včetně skvělých drinků na mobilním baru pro všechny

   Speciálně vystrojený Kulturní Dům

   Spousta super lidí a dobré nálady

Další informace, včetně soutěží o vstupenky a jiné najdete na Fb události, nebo na našich www stránkách.

INFO VSTUPENKY:

Stejně jako minulý rok - každý, kdo přijde na ples, pomáhá! Minulý rok ples pomohl částkou 9.992,-Kč na vybavení Denního Stacionáře v Brumově-Bylnici.

Vstupenky zakoupené v předprodeji do 1. 3. budou zařazeny do další soutěže o hodnotné ceny! Ceny lístků jsou 120/150Kč s místenkou.

Místa k předprodeji:

577 330 138 - Městské Infocentrum Brumov-Bylnice (jedině zde je možné koupit lístky s místenkami!)
Lístky bez místenek koupíte také v:
- Květiny Bylnice / budova bývalého Ex clubu /
- Infocentrum Slavičín
- Infocentrum Valašské Klobouky
Vstupenky jsou v prodeji.

Přijďte si zlepšit dobrou náladu!

BX TEAM

Ženy z Příkaz zvou na dětský karneval
Aktuality

 

Svaz žen Valašské Příkazy všechny srdečně zve na tradiční dětský karneval. Koná se v sobotu 22. února v místním kulturním domě. Začátek je ve 14 hodin.

Pro děti je připravená diskotéka a odpoledne plné her. A v tombole bude mnoho zajímavých cen, jako například vstupenky do ZOO, GALAXIE, různé hry a sportovní potřeby, které opravdu potěší každé dítě.

Děti si můžou nechat namalovat obličej, občerstvit se hranolky, párkem v rohlíku a sladkostmi. A na rodiče čeká svařák, víno, pivo a něco dobrého na zub.

Přijďte strávit pěkné odpoledne se svými dětmi určitě jim uděláte radost. Těší se pořadatelé

-vm-

Mapování velkých šelem bude už potřicáté
Aktuality

 

Příští týden, ve čtvrtek 28. února, začíná tradiční mapování velkých šelem v Beskydech. Stopy rysů, vlků a medvědů zde budou hledat pracovníci správ chráněných krajinných oblastí a národních parků, ke kterým se o víkendu připojí další zájemci.

„Mapování velkých šelem v Beskydech se uskuteční už po potřicáté, poprvé to bylo v roce 1984. Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území o rozloze 1200 km2 pohybuje. Podle posledních odhadů se v oblasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska vyskytuje kolem 8-10 rysů. Vzácně, v počtu několika málo jedinců, zde žijí vlci a medvědi," vysvětluje Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy, která mapování koordinuje.

ilustrační foto  Karel Brož   www.selmy.cz

Beskydy jsou jediným místem, kde u nás tyto tři šelmy žijí. Zatímco rysa můžete spatřit i jinde, medvěda a vlka lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přicházejí ze sousedního Slovenska. Pohyb krajinou jim však komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci. Navzdory civilizačním překážkám se medvědům občas podaří proniknout z Beskyd dále na západ a vlci se v poslední době díky své pohyblivosti a přizpůsobivosti objevují i v dalších pohořích na severu Čech a Moravy.

Při mapování výskytu šelem se stopaři v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Při akci se kromě velkých šelem zaznamenává i výskyt ostatních druhů zvířat. Výsledky sčítání vyhodnocuje Správa CHKO Beskydy. Závěrečná zpráva ze „sčítání" bude k dispozici zhruba za měsíc.

Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR chráněni. Kvůli jejich výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Jejich počet u nás souvisí se stavem populací těchto druhů na Slovensku a Polsku. V Evropě byly zpracovány akční plány na ochranu velkých šelem, přičemž velký důraz se klade na spolupráci jednotlivých států. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky proto v této věci jedná a spolupracuje se státní ochranou přírody na Slovensku.

-tz-

Záchranáři mají nové výjezdové stanoviště
Aktuality

 

Slavnostní otevření dostavby výjezdové základny zdravotnické záchranné služby proběhlo ve středu 19. února dopoledne ve Vsetíně. Nové dispoziční uspořádání prostor umožňuje parkování dalších tří výjezdových vozidel, je zde vybudován mycí box pro sanitní vozidla a v prostoru garáží vznikl i prostor pro uskladnění příslušenství aut. Investorem celé akce, jejíž náklady dosáhly částky 9,5 milionů korun, a která probíhala převážně ve druhé polovině loňského roku, byl Zlínský kraj. Proto byl slavnostnímu otevření přítomen také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Lubomír Nečas.

Nové výjezdové stanoviště záchranářů      foto Krajský úřad Zlín

Dosavadní zázemí výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Vsetín se nacházelo ve stísněných podmínkách a prostorové možnosti objektu nevyhovovaly požadavkům a potřebám záchranné služby. Jednalo se zejména o problémy související s nedostatečným počtem garáží pro sanitní vozy, malým sociálním zázemím a nedostatečnými prostory pro šatny personálu.

Gabriela Sýkorová Dvorníková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA