Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Otec bodl po hádce syna do břicha
Aktuality

 

Kriminalisté obvinili sedmašedesátiletého muže z obce poblíž Luhačovic ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Začátkem srpna po předchozí hádce bodl svého syna kuchyňským nožem s dvanácticentimetrovou čepelí do břicha. V nemocnici se musel podrobit okamžité operaci. Seniorovi hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody.

Ilustrační foto PČR

Příběh se původně odvíjel úplně jinak. „Senior zavolal na linku tísňového volání policie s tím, že ho fyzicky napadl jeho sedmačtyřicetiletý syn. Až po příjezdu do obce, kde mělo k napadení dojít, policisté zjistili, že se jeho tvrzení zakládalo na pravdě pouze částečně. Počáteční konflikt dvou mužů kvůli nářadí se strhl ve fyzické napadení. Starší z nich vzal do ruky kuchyňský nůž a ve vzteku a pod vlivem alkoholu bodl svého syna do břicha. Se zraněním ho odvezla jeho přítelkyně do nemocnice," popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Dechová zkouška u seniora ukázala 1,32 promile alkoholu. Policisté ho zadrželi a odvezli do policejní cely, odkud ho po nezbytných úkonech následující den propustili. Muž se ke svému neuváženému činu přiznal a vyjádřil lítost.

-tz-

Doplňující informace ke změnám na nádraží
Aktuality

 

Vzhledem k výzvě paní Hany Tarabusové na Facebooku města Valašské Klobouky a serveru Region Valašsko a s ohledem na diskuzi, která se na na Facebooku rozvinula, zveřejňuje město Valašské Klobouky k připravovaným změnám v řešení autobusové dopravy souhrnné doplňující informace. Věří, že přispějí k Vaší lepší informovanosti.


Jak se změní autobusová doprava?

Nově budou od 3. září autobusy najíždět na autobusové nádraží od hotelu Alfa a nebudou již projíždět diagonálou. Všechny autobusy budou zastavovat na spodní hraně nádraží, blíže Mariánského sloupu.


Dojde ke zrušení nějakých spojů?

Ne, žádný spoj se neruší, naopak přibývá několik přípojů na vlakové nádraží.


Kde se bude nastupovat a vystupovat?

Všichni cestující budou nově nastupovat do všech autobusů výhradně na spodní hraně nádraží, blíže k Mariánskému sloupu. Na ulici 2. května vznikne nové výstupní stanoviště. viz. plánek uvedený níže.


Jak poznám svůj autobus?

Stanoviště již nebudou označena čísly, směr autobusu poznáte podle nápisu na jeho elektronické desce. Od pondělí 3. září bude k dispozici městská policie a asistenti, kteří vás v případě potřeby k autobusu dovedou. Žádné spoje se neruší, dojde pouze k několika malým časovým posunům v jízdním řádu, kompletní jízdní řád zde.


Co když přijede více autobusů najednou?

Tyto momenty jsou omezeny pětiminutovými posuny v jízdním řádu. Pokud se přece jenom potká několik autobusů najednou, budou stát vždy v řadě za sebou na spodní hraně nádraží u Mariánského sloupu, takže svůj autobus nemusíte nikde daleko hledat. Autobusy budou zastavovat postupně od první zastávky.


Byla změna projednána?

Ano, změna byla dlouhodobě projednávána s ČSAD a termín změny stanoven na 3. 9. 2017. Dopravní řešení bylo konzultováno s Krajským koordinátorem veřejné dopravy (KOVED) a projednáno na dopravním inspektorátu.


Proč se raději nepřikročilo ke zobousměrnění ulice 2. května?

Zobousměrnění ulice 2. května bylo také zvažováno. To však narazilo na problém se stísněnými poměry na křižovatce s ul. Čsl. Armády, kde by docházelo k blokování dopravy při odbočování ze směru od Poteče. Zbudování odbočovacího pruhu by bylo velmi náročné.


Jaký bude postup prací a konečný stav úprav?

Asfaltové vrstvy na diagonále budou odfrézovány, původní dlažba bude očištěna podle potřeby přeložena a navázána na stávající dlažbu náměstí a zelenou plochu před spořitelnou. V její horní části vznikne ucelený bezpečný prostor navazující na okolí městské kašny - pěší zóna. Tento prostor bude vymezen mobilními květináči. Ve spodní části "naproti vývěsek" vzniknou parkovací místa viz. mapka Nový stav.

Nový stav

Co v případě konání akcí na dolním náměstí? Bude možno přes diagonálu jezdit?

Ano, diagonálu bude možno kdykoli zprůjezdnit. Bude stačit pouze odsunout mobilní květináče a vymezit prostor pro průjezd.


Kdo bude práce provádět?

Na odfrézování asfaltových vrstev byla ze tří poptávaných firem (Alpinebau, Colas, Strabag) nejlevnější firma Strabag, která nabídla cenu 189 578 Kč bez DPH. Navazující práce, jejichž rozsah se může změnit na základě skutečného stavu po odfrézování, budou provádět technické služby, jež disponují potřebnou technikou. Práce budou fakturovány na základě stavebního deníku, počtu hodin a použité mechanizace.


Byl návrh projednán s veřejností?

Odstranění diagonály bylo součástí všech návrhů na rekonstrukci náměstí včetně vítězného návrhu ing. arch Hlavatého z Ceny Petra Parléře z roku 2013. Tento návrh byl projednán v zastupitelstvu a představen veřejnosti.

17. 2. 2016 V rámci veřejného fóra byla občany mezi TOP 10 problémů města zařazena rekonstrukce náměstí. Na toto navazoval kulatý stůl, který se úpravám náměstí speciálně věnoval dne 4. 5. 2016 ve VPC, kde se k němu mohl každý občan vyjádřit. Z připomínek občanů k návrhu bylo odsouhlaseno - odstranění diagonály, kultivace prostoru kolem kašny, zachování zeleně před muzeem, zachování počtu parkovacích míst. Celková rekonstrukce se pohybuje v řádech 50 mil. Kč, proto bylo přistoupeno k dílčí realizaci na nejvíce poukazovaný problém diagonály.

Dne 19. 12. 2016 schválilo zastupitelstvo na svém zasedání Usnesení č. 16/1384/2016 rozpočet města na rok 2017 jehož součástí byla akce odstranění diagonály.

Dne 14. 6. 2017 vzalo zastupitelstvo města na vědomí dojednanou úpravu s ČSAD.

Zápisy i zasedání zastupitelstva, veřejné fórum a kulaté stoly jsou veřejně přístupné akce, na které zveme všechny občany vždy na plakátovacích plochách, v rozhlase a na webu.

28. 8. byla vydána tisková zprava podrobně informující o plánovaných změnách. A informace byla připravena do zářijového zpravodaje.


Finance, které se utratí jsou potřeba jinde?

Odstranění diagonály je schváleno v rozpočtu a nemá žádný vliv na probíhající investice. Investiční akce, které ve výzvě zmiňujete, se nerealizují ne proto, že by byl nedostatek peněz, ale proto, že je buď investorem někdo jiný (zídka u SOU - Zlínský kraj) nebo se teprve projekčně připravují (Bezpečná cesta do školy) Je potřeba sledovat tiskové zprávy, zápisy se zastupitelstev a zpravodaj.


Je možné zkušební provedení dopravy bez stavebních úprav?

Ano, toto zkušební provedení probíhalo poslední tři roky vždy v pátek při Klobuckých hospodářských trzích, kdy byla diagonála uzavřena a autobusy najížděly na autobusové nádraží od hotelu Alfa.


Ing. Martin Janík
místostarosta Valašských Klobouk

Počet dětí ve školkách se mírně snižuje
Aktuality

 

Začátek nového školního roku s sebou obvykle přináší určité změny ve struktuře škol a školních zařízení a také počtu žáků, kteří je navštěvují. Jak je tomu letos ve Zlínském kraji?

Co se týká mateřských škol, bude jich v letošním školním roce ve Zlínském kraji fungovat celkem 316, je to o dvě více než v předchozím roce. Jednou z těch nových bude soukromá lesní mateřská škola v Rožnově pod Radhoštěm. Počet dětí v mateřských školách všech zřizovatelů se od školního roku 2014/2015, kdy byl nejvyšší (20 295 dětí), mírně snižuje. Mírný pokles je očekáván i ve školním roce 2017/2018. Předpokládá se, že jejich počet bude kolem 19 800. Mateřské školy během zápisu k předškolnímu vzdělávání nově přijaly celkem 5 555 dětí. V současné době je jejich kapacita v kraji dostatečná a některé mateřské školy mají i volná místa.

Počet registrovaných základních škol v kraji k 1. září 2017 zůstává beze změn (258 škol), přičemž však jedna z těchto škol (Janová) nebude vykonávat svoji činnost. Rozroste se počet přípravných tříd základních škol - k jediné stávající v kraji, která je na Církevní základní škole a mateřské škole ve Zlíně, přibydou další dvě - na Základní škole Huslenky a na Základní škole Uherský Brod, Na Výsluní. Letos by do prvních ročníků základních škol mělo nastoupit kolem 6 000 žáků, tedy přibližně stejně jako v loňském roce. I přesto, že nedojde k nárůstu počtu prvňáčků, předpokládá se, že celkový počet žáků v základních školách se oproti minulému školnímu roku zvýší přibližně o 1 400, a to na 50 600 žáků. Důvodem je, že ze základních škol vyšlo letos méně žáků (zhruba 4 600), než do nich nastupuje.

Ilustrační foto: Jiří Balát

Ve Zlínském kraji bude v nadcházejícím školním roce působit také 67 středních škol a 10 vyšších odborných škol. Zřizovatelem většiny z nich je Zlínský kraj. Oproti minulému školnímu roku se jejich počet rozroste o jednu střední odbornou školu, zřizovanou obcí Březová. Jde o alternativní střední školu, která svým žákům umožní vzdělávání přes internet. Sloužit bude především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle předběžných odhadů nastoupí letos do prvních ročníků denního studia středních škol všech zřizovatelů obdobný počet žáků jako v loňském roce, tedy kolem 6 300 žáků. Ani jejich celkový počet (23 500) se v porovnání s minulým školním rokem zásadně nemění. Porovnáme-li však tento údaj například s celkovým počtem žáků ve školním roce 2008/2009, kdy celkový počet žáků činil 32 116, jde o výrazně nižší číslo. Podle předběžných údajů nastoupí v denním studiu 76 % budoucích prváků do maturitních oborů a 24 % do oborů nematuritních. Co se týká zájmu o obory středního vzdělávání, největší nárůst byl zaznamenán u elektrotechnických a informatických oborů. Novým oborem od září 2017 bude na Středním odborném učilišti Uherský Brod obor Chovatelství, čímž se vyšlo vstříc požadavkům regionálních zaměstnavatelů.

Během letošních letních prázdnin realizoval Zlínský kraj rekonstrukce na jím zřizovaných školách v celkové výši 64,3 milionu korun. Šlo například o rekonstrukci elektroinstalace na Střední průmyslové škole strojnické Vsetín, Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Valašské Meziříčí, dále o stavební úpravy Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, výměnu oken a rekonstrukci fasády na Odborném učilišti a Základní škole praktické Holešov, opravu sociálních zařízení na Základní umělecké škole Rožnov pod Radhoštěm nebo opravu venkovních nátěrů na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť.

-tz-

Cestou na Vsetín a zpět přibyly další semafory
Aktuality

 

Stavební práce při opravě úseku silnice I/57 budou probíhat mezi 142,250 a 143,855 km v předpokládaném termínu od 29. 8. 2017 do 30. 11. 2017. Bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev v průměrné tloušťce 50mm. Jedná se o pokračování rekontrukce dalšího úseku silnice I/57 směrem od Horní Lidče, kde již oprava povrchu proběhla dříve.

Dále bude provedena sanace porušených okrajů na pravé straně vozovky síťovými trhlinami. V upravovaném úseku bude nahrazeno 15 ks uličních vpustí a doplněny dvě nové. Vozovka bude v místě sanací doplněna drenáží do štěrkopískového lože. Práce budou probíhat s omezeným provozem po polovinách vozovky.

Dnes jsme se na semaforech v Lidečku zdrželi cca 5 minut                 Foto: redakce

Práce byly započaty od školy v Lidečku, provoz bude řízen semafory. Vzhledem k tomu, že současně probíhá rekontrukce silnice mezi Lužnou a Lidečkem, budou semafory synchronizovány, tak aby nedocházelo k tvoření kolon. Situace bude cca týden monitorována a v případě tvoření kolon delších, než povoluje úsek mezi jednotlivými stavbami, bude světelné signalizační zařízení odstraněno a práce budou pokračovat až po dokončení stavby Lužná - Lidečko (stavba měla trvat do 15. srpna 2017).

-red-

Výzva městu Valašské Klobouky
Aktuality

 

Reaguji na oznámení dopravní změny na Masarykově náměstí ze dne 28. 8. 2017.

Tímto vyzývám paní starostku, místostarostu, radu a zastupitele města, aby se zabývali následujícím:

- vzali na vědomí, že občané nejsou informováni o úplném výsledném řešení
- neexistuje nebo nebyl zveřejněn konečný a přesný plán úprav
- není jasný rozpočet finální úpravy
- neproběhl profesionální průzkum, jak změna dopravy zhorší již tak vážnou dopravní situaci na náměstí
- informace na webu a facebooku (dokonce méně než týden před změnou) nejsou dostatečné pro informovanost občanů města
- finance, které se zbytečně utratí, jsou nutně potřeba jinde - situace kolem ZŠ, MŠ, Polikliniky, Luční, sesuv u SOU, opravy majetku města (hřiště u ZŠ, vodovodní rozvody...) ...
- arogance, se kterou nerespektujete bouřlivou diskuzi obyvatel a návštěvníků města a se kterou na změnách trváte, je nehorázná

Náměstí ve Valašských Kloboukách                   foto: redakce

Dovolím si tímto vzhledem k časové tísni požadovat:
- okamžité zastavení plánovaných změn
- případné zkušební provedení dopravy bez jakýchkoliv stavebních zásahů, které nebude možno vrátit

Dále očekávám, že:
- na veřejném setkání s občany projednáte výše uvedené na konkrétním návrhu s rozpočtem
- zveřejníte profesionální prohlášení dopravního odboru (ne místního)

Výzva byla z důvodu nedostatku času zaslána elektronicky.
Do 1. 9. 2017 dodám písemně s podpisy dalších nespokojených občanů města nebo jejich návštěvníků.

Ve Valašských kloboukách, dne 30. 8. 2017

Hana Tarabusová, občanka

Lékařská pohotovost ve Vsetíně se stěhuje
Aktuality

 

S platností od 1. 9. 2017 bude působit lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé v hlavním areálu Vsetínské nemocnice, konkrétně v přízemí stávajícího pavilonu G (oddělení následné péče, dříve LDN). Přístup k nově vytvořené ambulanci s čekárnou je bezbariérový s lepší návazností na další ambulantní i lůžková oddělení Vsetínské nemocnice. Lékařská pohotovostní služba pro děti a zubní lékařská pohotovostní služba zůstávají i nadále v poliklinice.

Provozní doba LPS pro děti a dospělé se nemění, pro pacienty je k dispozici ve všední dny (pondělí až pátek) vždy od 17.00 do 22.00 hodin, o víkendech a svátcích pak od 8.00 do 22.00 hodin. Zubní pohotovost je o víkendech a svátcích otevřena od 8.00 do 12.00 hodin. „Lékařská pohotovostní služba je zařízením, které pacientům poskytne akutní ošetření v době, kdy je ordinace jejich praktického lékaře či stomatologa již uzavřena. Žádáme pacienty, aby se v případě náhlého vzniku zdravotních potíží obraceli právě na tyto ambulance. V případě, že bude nutné další vyšetření, službu konající lékař jej doporučí, případně zajistí," apelovala ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Foto: archiv Vsetínské nemocnice

Připomenula, že v mimopracovní době nejsou odborné a specializované ambulance v nemocnici v provozu, lékaři se v tuto dobu primárně věnují pacientům v ohrožení života, hospitalizovaným pacientům ve vážných stavech a pacientům, které přiváží zdravotnická záchranná služba. Obcházení LPS pak může způsobit neúměrně dlouhé čekání na ošetření, což je v mnoha případech zcela zbytečné, a mohou vznikat konfliktní situace, způsobené stresem pacientů, ale i zdravotnického personálu. „Proto byla i v roce 2016 ordinační doba lékařské pohotovostní služby rozšířena," vysvětlila Ing. Prousková.

-tz-

Změny na autobusovém nádraží v Kloboukách
Aktuality

 

V neděli 3. září bude na autobusovém nádraží na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách zavedena změna organizace dopravy. V současné době se nádraží rozprostírá v celé dolní části náměstí, kde je umístěno 9 stanovišť. Nově budou cestující nastupovat a vystupovat výhradně na spodní linii nádraží, blíže Mariánskému sloupu. Uzavřena také bude diagonální komunikace napříč náměstím, kterou autobusy využívaly k příjezdu a parkování. Přes Valašské Klobouky denně projede na dvě stě spojů.

„Dlouhodobý zájem města Valašské Klobouky byl takový, aby Masarykovo náměstí nesloužilo jako odstavná plocha pro autobusy, ale aby mohlo být využíváno jako kvalitní veřejný prostor. Díky konstruktivním jednáním a vstřícnému přístupu ČSAD Vsetín se podařilo najít řešení, které náměstí odlehčí a přitom neomezí autobusovou obslužnost. Nedojde ke zrušení žádného spoje, ba naopak přibydou nové díky tomu, že autobusy budou zajíždět parkovat k vlakovému nádraží," vyjádřila starostka Eliška Olšáková.

V souvislosti se zmiňovaným dopravním řešením upraví společnost ČSAD Vsetín časy šesti odjezdů autobusů, u pěti spojů se jedná o opoždění o 5 minut a u jednoho o 10 minut, avšak tato změna nijak nenaruší návaznost přípojů. Kompletní jízdní řády jsou pro zájemce připraveny ke stažení zde.

V září by měla započít rekonstrukce diagonální komunikace spočívající v odstranění
asfaltových vrstev a obnově původní žulové dlažby. Už nebude sloužit jako parkoviště čekajících autobusů

Cestující se na nádraží budou moci řídit světelnou informační tabulí s časy odjezdů a označením na autobusech. „V prvních dnech nového systému lidem pomohou s orientací jednak informační letáky, jednak asistence městské policie," ujistila starostka a poděkovala cestujícím za shovívavost s uváděním nového řešení do praxe.

Diagonální komunikace už nebude sloužit jako parkoviště čekajících autobusů, v září by měla započít její rekonstrukce spočívající v odstranění asfaltových vrstev a obnově původní žulové dlažby, která se pod nimi nachází. „Tím se zvětší bezpečný pobytový prostor v okolí městské kašny a Staré radnice. Současně se nabídne plocha k vytvoření několika nových parkovacích míst. Je to velmi důležitý krok, který výrazně přispěje k zatraktivnění této plochy a celkovému zlepšení organizace náměstí," uvedl místostarosta Martin Janík.

-tz-

Cyklostezka spojující hrady má zelenou
Aktuality

 

Trenčínský kraj získal právoplatné stavební povolení na výstavbu nové cyklotrasy mezi Trenčínem a Nemšovou. Ambiciózní projekt, který má být spojkou Brumovského hradu s Trenčínským hradem nabírá každým dnem na reálnosti.

Výstavba nové cyklotrasy spadá do projektu „Na bicykli po stopách histórie." Partnery projektu jsou města Brumov-Bylnice a Trenčín projekt byl úspěšný v žádosti o nenávratné finanční prostředky v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SR-ČR 201-2016.

Ilustrační obrázek redakce

Celkový rozpočet projektu převyšuje sumu 5,1 miliónu eur (cca 133 miliónu korun). Tento úsek cyklostezky bude vést od brány Trenčínského hradu přes poutní místo Skalka nad Váhom a končit bude v městě Nemšová. Celý projekt by měl navazovat na cyklostezku BEVLAVA, která bude spojovat Brumov-Bylnici s obcí Horné Srnie a městem Nemšová. Po úspěšném získání stavebního povolení, v současnosti probíhá výběr zhotovitele stavby.

Město Brumov-Bylnice v rámci tohoto projektu realizuje úsek o celkové délce 3,184 km se třemi lávkami. Je navržena stezka se dvěma jízdními pruhy š. 1,25 m. Navazuje na sjezd z mostu 2. etapy, pokračuje k „Hájence", kde se dostane lávkou přes Vláru, pak podél trati pokračuje a s využitím ještě dvou lávek přes Vláru se napojí na stávající MK ve Svatém Štěpánu za bývalým závodem Watex. Aktuálně se finalizuje žádost o stavební povolení.

-red-

Druhý ročník Janovských šedesátek
Aktuality

 

Již druhý ročník velké dětské hasičské soutěže proběhl se značnou účastí a skvělými výkony všech věkových kategorií v Janové.

Celkem 92 soutěžících dětí z Hornolidečska, Hornovsacka, Vsetína, ale i hasičské mládeže z obcí ve směru na Valašské Meziříčí přijelo navzdory lákavým akcím, které nabízel celý region. Možná proto, že pro hasičskou mládež je nejlákavější měřit síly právě na soutěžích, jako jsou Janovské šedesátky. Na úžasné výkony malých i větších hasičů se můžete podívat ve fotogalerii, kterou naleznete v odkaze pod titulní fotografií v článku.

S podporou Zlínského kraje a dalších sponzorů se podařilo partě Sboru dobrovolných hasičů Janová připravit výbornou akci. Že všechno fungovalo jako po másle..., no, dneska raději po sádle, se zasloužili třeba tatínkové a maminky hasíčat. Velký hold patří rozhodčím, kteří v klasicky úmorném vedru, jež zde emigrovalo z Afriky, vydrželi a pozorně sledovali výkony přeborníků. A co teprve dodavatelé kalorií u čepu orosených limonád a narezlé pochoutky dospělých nebo maminy vyrábějící tak mňamózní palačinky, že jim od nedočkavců hrozilo utržení rukou.

Janovské šedesátky, to je soutěž, kde mládež na šedesátimetrové trati překonává překážky a plní různé úkoly dle věkové kategorie. Tak třeba ty nejmenší, minipřípravka, děti, které teprve nedávno opustily kočárky v kategorii do šesti let, musí překonat vertikální překážku, kladinu, zapojit hadici do rozdělovače, spojku, připojit proudnici a i s ní hurá do cíle. Jako jediné můžou mít doprovod. Starší děti mají vyšší překážky, především starší žáci, nesou a tahají přes kladinu dvě hadice...

Celkem 92 soutěžících dětí přijelo na Janovské šedesátky       foto: Radomír Dolanský      fotogalerie

Je úžasné, kolik dětí si vybralo tak náročného koníčka jakým je hasičský sport. Ale zase ta parta kolem, to stojí za tu chvilku dřiny. Samozřejmě potěší i diplomy a ceny. Pro děti, které je tentokrát nedostaly, motivace do příště. Děti z minipřípravky byly čtyři. První místo obsadil Matyáš Pechal z Hovězí, stříbro získala Ema Krusová z Jarcové a bronz Bubelová Karolína ze Semetína. A protože miniděti byly jen čtyři, dostala i čtvrtá Ema Kociánová z Jarcové taštičku, kde určitě nebyly brambory.

V kategorii přípravek vybojovala zlato Barbora Adamcová z Hutiska - Solanec, stříbro Nela Pavlíková z Hovězí a bronz Jiří Kjeronský taktéž u Hutiska - Solanec.

V mladších žákyních si zlato odvezla Kristýna Kuráňová z Jarcové, stříbro vybojovala Andrea Surovčáková z Hovězí a na bronz dosáhla Klára Machalová rovněž z Hovězí.

V kategorii mladších žáků získal zlato Lukáš Kozák z Jarcové, stříbro Roman Kovář z Huslenek a bronz Marek Latta z Jarcové.

V kategorii starší žákyně brala zlato Michaela Dukátová z Hovězí, stříbro Veronika Sklářová z Vigantic a bronz Hana Kotulková z Hutiska - Solanec.

Zlatý mezi staršími žáky byl Adam Baletka z Oznice, stříbrný Marek Šuta z Francovy Lhoty a bronzový David Šuta taktéž z Francovy Lhoty.

I vy všichni, kteří jste skončili na kterémkoliv místě, přijměte gratulace a palec nahoru a buďte pyšní, že nosíte jméno hasička a hasič.

Radomír Dolanský

Dům U Slunce má na nádvoří novou fasádu
Aktuality

 

Historická budova domu U Slunce, v níž sídlí sociální odbor valašskoklobouckého městského úřadu a také úřad práce, absolvovala druhou část obnovy fasády. Objekt už před lety prošel revitalizací, výměnou střechy, oken i vstupů a z čelní strany získal novou ozdobnou fasádu. Nyní bylo s opravami obvodového zdiva navázáno i ve zbylé části budovy, která je orientovaná směrem do nádvoří. Obnova si vyžádala 391 tisíc korun a částkou 111 tisíc korun na ni přispělo Ministerstvo kultury ČR.

Dům U Slunce ve Valašských Kloboukách má na nádvoří novou fasádu      foto: Město Val. Klobouky

„Stávající investicí byla dokončena oprava významného historického objektu, dřívějšího hotelu U Slunce, který navrhl významný architekt a kloboucký rodák Hubert Gessner. Stavba ve dvoře sousedí s budovou městského kina, pro které se v tuto chvíli připravuje projektová dokumentace k celkové revitalizaci a zateplení, a tak se do budoucna nového provedení fasády jistě dočká i zbývající část nádvoří," řekla k záměru starostka Eliška Olšáková.

Spolu s aktuální opravou fasády domu U Slunce byla zbudována také nová střecha na přístavku, kde je umístěno sociální zařízení pro klienty a zaměstnance úřadu.

-tz-

Prag Pride, duhová perioda s respektem
Aktuality

 

Ježíš byl gay aneb duhová perioda s respektem

Tak a máme to konečně za sebou. Našimi médii i virtuálním prostorem zahýbala otázka skutečně horkého pražského léta. Prag Pride. Slovo "pride" má v českém jazyce vícero významů. Můžete si vybrat: hrdost, nadutost, chlouba, pýcha či smyslný chtíč. Akce oslavující gay, lesbickou, bisexuální a transgender kulturu a zároveň demonstrace za práva jiných, tedy neheterosexuálních menšin.

Za dokonale promyšlený marketing do posledního detailu pak lze považovat účast hlavního sponzora této akce firmu GSK (Glaxo Smith Kline) nadnárodního farmaceutického gigantu. Vyrábí a prodávají léky na zpomalení nemoci AIDS. Manažeři moc dobře ví, že o nové „zákazníky" na léčbu této nemoci zjevně nebude po tomto karnevalu nouze...

Mám malinko problém, jestliže se takováto událost koná v zemi jakou je Česká republika na rozdíl od takové Saúdské Arábie. Pokud je mi známo, homosexuálům tu nehrozí žádný útisk, nejsou na svých právech nijak kráceni, nejsou za svou orientaci nijak trestáni, nevím o žádné otevřené ani skryté diskriminaci, jsou zaměstnáváni stejně jako heterosexuální lidé, nemají menší výdělky, nikdo je nenutí, aby dávali svou orientaci najevo nošením nějakého označení, mohou vstupovat všude, kam heterosexuální většina. Prostě a jednoduše sexuální orientace nikoho v této zemi nezajímá.

Nelze se v tomto případě zbavit neodbytného dojmu, že se tu někdo snaží vlámat do dávno otevřených dveří a propaganda LGBT hnutí se dlouhodobě zaměřuje nikoliv tam, kde jsou homosexuálové skutečně pronásledováni, ale na tolerantní a liberální společnost.

Do původní myšlenky - oslavy sounáležitosti a dobrých vzájemných vztahů se již otevřeně vetřela hodně silná pachuť nechutného politického aktivismu, v neposlední řadě pak hojná účast přiblblých ,,víkendových revolucionářů‘‘ a chytlavé experimentující mládeže tvořící celému seskupení hloupý užitečný dav. Zcela nově pak celou akcí zavál nový směr takzvaný "queer komunismus" požadující zrušit sexuální a rodové normy, očistit stigmatizované menšiny, včetně pedofilní komunity. Nad celým tímto růžovým bizárkem pak zaplápolá mocné heslo organizátorů požadujících RESPEKT. Jakože respekt k tomu, jak si to vzájemně dělají v posteli?

I počala tvorba „nového člověka" tentokrát pluralitního, neomezovaného pohlavím, původem, geny, kulturou či nedej bože osudem.

Vaříme žábu

Něco si celkem pamatuju a vím jak se chovala k těmhle lidem společnost před rokem 89 i po něm. Shrnout se to dá do několika slov. Kriminalizace, pohrdání, odmítání, ignorace, nemoc a nakonec tolerance, byť celkem odtažitá.

Na počátku devadesátých let měli homosexuálové spousty přání a začali je také postupně prosazovat. Opravdu dobře si pamatuji, jak při přijímání zákona o registrovaném partnerství gayové přísahali, že nebudou chtít vychovávat děti a umělé oplodnění mělo sloužit pouze manželským párům. Nedávno pedofilům zakázali pochodovat na Prague Pride, teď za ně začali otevřeně bojovat. Proč vlastně nesvěřit dítě takovému tátě a mámovi? Po příslušné partnerské registraci s tím strejdou, holandským pedofilem, co jsme se poznali na internetu, adoptujeme dítě a můžeme vesele pořizovat fotky třeba ze společného výletu, ze sprchy, z prací ve sklepě... všechno naprosto legálně a zcela duhově.

Zatímco v minulých letech bylo jejich cílem dosáhnout uznání tzv. registrovaného partnerství, nyní si již veřejně osobují právo přivlastnit si pojem manželství - nikoliv jen manželství jako zákonnou instituci, ale skutečně jako pojem.

Na povrch se postupně dostaly skutečné pohnutky zástupců této komunity, jimž jde o ledacos, jen ne o svobodu a práva. Jakoukoli kritiku pak zaplácne nálepka " homofob". Pokud byste měli s tímto výrazem problém, pak vězte, že takto označeni budete poté, co nestihnete včas, nadšeně a hlavně veřejně zajásat nad jejich požadavky. Nadpis tohoto článku jsem si vypůjčil z jednoho z transparentů, který přinesla LGBT komunita v den konání ,, jejich festivalu tolerance,, ukázat účastníkům pochodu pro rodinu, který poukazoval na význam a smysl tradičního rodinného svazku. Všechno toto nevyhnutelně vzbudí časem obrannou reakci a LGBT hnutí tím dosáhne svého - má proti sobě aktivní nepřátele, s nimiž může bojovat a profilovat se tak jako někdo, komu je ubližováno. A až jednou dostane nějaký takový aktivista pořádně přes hubu, pak se všichni začnou hlasitě bít v prsa se slovy: ,,My jsme to říkali." Dosáhnou tím nakonec jediného. Nárůst skryté, plíživé a podvědomé nenávisti. Všichni jsme oběti tichého převratu základních hodnot této společnosti.

Říká se, že když hodíte žábu do horké vody, okamžitě z ní vyskočí. Pokud ji však dáte do vody studené, kterou zvolna ohříváte, nechá se ta hloupá žába klidně uvařit.

Nemáte pocit, že s námi dělají zástupci LGBT přesně to samé?

Skutečný zázrak neposkvrněného početí, který unikl církvi

Rozhodnutí českého Ústavního soudu přiřklo dvojnásobné rodičovství dvěma homosexuálům, kteří využili moderní formu náhradního rodičovství. Oba odevzdali své sperma k oplodnění vajíčka, plod pak odnosila náhradní matka.

Aldous Huxley napsal román Konec civilizace. Děti se tam rodí uměle. Budeme tedy muset přijmout princip, že někde budou polehávat nějaké dělohy, které po devíti měsících vrhnou dítě a dostanou za to zaplaceno? Poněkud mi celá tato anabáze připomíná nacistický program Lebensborn, kdy se děti po narození stávaly majetkem složek SS. Dokážeme upřít dítěti právo na matku, rodičovství určíme uměle, nebiologicky, pouze na základě právního rozhodnutí? Mám v tom zmatek. Otevřete si doma svůj rodný list. Otec i matka tam jsou jasně definováni. Který muž je tedy matka?

Bylo by dobré si uvědomit, že dítě není žádná hračka. Je to nový člověk, který bude prožívat svůj život a ne život jiných a tento život nebude mít minulost. Nebude znát otce, matku, nebude mít žádnou předchozí generaci. Jediné, co svým dětským vrstevníkům bude umět říci: ,,Mám dva tatínky."

Rozhodnutí Ústavního soudu je nesmysl a všichni, včetně soudců to moc dobře ví.
Věda nezná hranic a gayové budou mít po problémech v momentě, kdy se budou moci množit třeba podélným dělením.

Závěrem jen takový drobný vzkaz LGBT komunitě. Nesnažte si hrát na něco, čím vlastně nejste. Jste lidé, nikdo vás nediskriminuje a podobnými akcemi se sami vyčleňujete ze společnosti, což obratem kritizujete.

Ti homosexuálové, kteří odmítají být vašimi rukojmími, odmítají hrát vaši falešnou politickou hru, a nepodporují vaše aktivity, včetně festivalu Prague Pride, tito mohou být na svůj postoj hrdí a jediní si zaslouží náš respekt.


a něco závěrem
Zástupci Zelených v Berlíně chtějí být inovativní a proto se svými koaličními partnery navrhují doplnění ryze pánských pisoárů o unisex toalety, které prý nasměrují německou metropoli tím správným směrem. Jde o vybudování jakýchsi jednotných hajzlíků, jež mohou využívat všechna možná i nemožná pohlaví. Problémem se stává fakt, že tyto ,,toalety,, předpokládají vykonávání malé potřeby ve stoje. Už vidím, jak se nějaká ženská, probuzená do nového dne s vědomím, že dneska tedy bude vlastně chlap, na takovém záchodku rozkročí a pustí to. Jsem bytostně přesvědčený, že berlínské hajzl báby budou mít o práci opravdu postaráno.

V poslední době začínám nabývat nevyvratitelného dojmu, že podobné nápady jsou u levičáckých intelektuálů přímo chorobou z povolání. Naposled mě opravdu dostal mladý Stropnický (taky Zelený), který navrhoval výkup nemovitostí od seniorů za jakousi rentu s tím, že by po jejich smrti nemovitost připadla obci....to se mi vybavila asociace z knížky Ondřeje Sekory Ferda Mravenec.

Brouk Pytlík spadl z jahody, byl otřesenej a mluvil úplně z cesty.

Darek Slavík

Již 80 let jezdí vlaky po Štefánikově železnici
Aktuality

 

Toto významné výročí si obyvatelé Púchovské doliny připomenou v neděli 3. září 2017.

Parní vlak vyjede z Púchova o půl desáté dopoledne. Samotnému odjezdu bude předcházet slavnostní zahájení a kulturní program na vlakovém nádraží v Púchově. Historický vlak bude postupně zastavovat na železničních stanicích Dohňany, Záriečie, Lúky, Lysá pod Makytou a Střelná, kde mohou přistupovat cestující. Do konečné stanice - Horní Lidče- dorazí vlak přibližně v jednu hodinu odpoledne. Všichni pasažéři se pak slavnostním průvodem odeberou do Sportovního areálu v Horní Lidči, kde je čeká bohatý kulturní program a občerstvení. Předpokládaný odjezd parního vlaku zpět do stanice Púchov je o půl čtvrté. Lístek na cestu vlakem je možné zakoupit v Informačním centru v Horní Lidči za třicet korun českých.

Harmonogram jízdy parního vlaku ZDE

Slavnostní zahájení dopravy na trati Púchov-Horní Lideč proběhlo 2. května 1937 a bylo zřejmé, že tato železnice je dílo nejenom technického, ale také hospodářského, sociálního a státně politického významu. Horní Lideč se stala významným železničním uzlem, kde ke stávající železniční trati Vsetín-Horní Lideč-Bylnice vzniklo spojení směrem na Slovensko.

S výstavbou železnice gen. M. R. Štefánika bylo započato v druhé polovině roku 1935 a stavba trvala rok a půl. Nová železnice v délce 28,5 kilometru vede územím, které kladlo pracím velké překážky. Např. v obci Střelná musel být proražen tři sta metrů dlouhý tunel, před Púchovem byl postaven mohutný viadukt a mnoho dalších mostů, podjezdů a nadjezdů. Podstatná byla také skutečnost, že stavba poskytla obživu velkému množství pracovníků. Železniční trať Horní Lideč-Púchov se tak stala vyvrcholením mnohaletého úsilí o spojení Moravy a Slovenska.

-lm-

Kraj podpoří úpravu lyžařských tras
Aktuality

 

Také v příštím roce přispěje Zlínský kraj na úpravu lyžařských běžeckých tras, vedoucí ke zkvalitnění podmínek pro běžecké lyžování v regionu. Pro ty, kteří se o údržbu běžeckých tras starají, má připraven program, ze kterého může rozdělit až 800 tisíc korun.

„V našem kraji se nachází řada atraktivních lyžařských tras. Aby dobře sloužily, je třeba se o ně pravidelně starat. Často však jde o poměrně nákladnou činnost, proto jsme se ji rozhodli finančně podpořit," sdělil radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za cestovní ruch.

Dotace v rozmezí od 40 tisíc do 180 tisíc korun budou moci získat právnické osoby, včetně obcí a svazků obcí, a také podnikající fyzické osoby. Využít je mohou k zajištění strojové úpravy lyžařských běžeckých tras ve Zlínském kraji a dále také Vršatecké magistrály (Brumov-Bylnice - Vršatec) a trasy Kasárna - Kohútka, které z části vedou mimo území kraje.

Ilustrační foto: Resort Valachy Velké Karlovice

Poprvé kraj podpořil úpravu lyžařských běžeckých tras v letošním roce, kdy finančně přispěl celkem osmi žadatelům na úpravu 170 kilometrů těchto tras.

Program na rok 2018 již projednala krajská rada a doporučila jej schválit krajskému zastupitelstvu. Zveřejnění programu na úřední desce včetně formuláře žádosti se předpokládá v prosinci, příjem a registrace žádostí o podporu by pak měl probíhat od 22. ledna do 16. února příštího roku.

Zlínský kraj plánuje v příštím roce vyhlásit 20 dotačních programů v předpokládaném objemu 115 milionů korun.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA