Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Kriminalisté obvinili devětadvacetiletého muže z výroby dětské pornografie
Aktuality

Policejní komisařka obvinila devětadvacetiletého muže z obce na Zlínsku ze spáchání hned několika trestných činů: výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, navazování nedovolených kontaktů s dítětem, ohrožování výchovy dítěte a šíření pornografie. V případě odsouzení hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody až na pět let.   Koncem loňského roku začali zlínští analytici prověřovat případ se znaky dětské pornografie. „Prověřování inicioval poznatek ze specializovaného policejního útvaru o možném spáchání sexuálně motivovaného trestného činu s dítětem mladším patnácti let prostřednictvím nejznámější sociální sítě. Prověřování obnášelo nejprve šetření k jednotlivým aktérům, kteří měli účet na sociální síti. Kriminalisté zálohovali jednotlivé profily, aby mohli vzájemnou komunikaci obou účastníků vyhodnotit a stanovit trestně právní kvalifikaci,“ vysvětlila mluvčí policistů Monika Kozumplíková. [caption id="attachment_59127" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto[/caption] Zjistili, že nezletilá dívka ze Zlína, která před několika lety zaslala dospělému muži svoje pornografické fotografie, měla v té době pouhých devět let. „Vyfotila se sama, v koupelně a nikomu o tom neřekla. Muž, přestože věděl, kolik je dívce let, po ní intimní fotografie požadoval. Po jejich obdržení se s dívkou chtěl setkat. Hlavním tématem schůzky měl být pohlavní styk. Na oplátku jí zaslal několik svých fotografií s obnaženým přirozením,“ popsala slet událostí Monika Kozumplíková. K setkání tehdy naštěstí nedošlo.   Kriminalisté muže po několikaměsíčním prověřování zadrželi v jeho zaměstnání a při domovní prohlídce zajistili veškeré materiály, které poté vyhodnotili. „Muž se ke všemu, co mu kriminalisté kladli za vinu, přiznal s tím, že nyní již žije spořádaný život v obci na Zlínsku,“ dodala Kozumplíková.  

Doporučení pro děti:

1.    Člověk, kterého znáš jen z internetu, nemusí být tím, za koho se vydává. Dávej pozor, jaké informace mu prozrazuješ! 2.    Chce po tobě někdo intimní fotky nebo video se sexuálními praktikami? 3.    Nabádá tě, abys o vzájemné komunikaci nikomu neříkal, a vyhrožuje, že tvoje fotky zveřejní nebo pošle rodičům, kamarádům? Může to být trestný čin! Pokud se ti něco takového stane, řekni o tom někomu dospělému.  

Doporučení pro rodiče:

1.    Kontrolujte svoje dítě, zejména se zajímejte o to, jakým způsobem tráví čas na internetu. 2.    Pokud zjistíte, že má váš potomek problém, vezměte věc do svých rukou a nabídněte dítěti svou podporu. 3.    Neodsuzujte ho. Naslouchejte, co vám říká, dejte mu prostor. 4.    Pokud někdo žádal dítě o intimní fotografie nebo mu vyhrožoval, může to být trestný čin. Co nejdříve oznamte policii, co se stalo.   -tz-

Na kritizovaném přechodu pro chodce se už stala nehoda
Aktuality

K nehodě došlo 29. října po šestnácté hodině ve Valašských Kloboukách. Autobus jedoucí směrem od Poteče srazil dívku, která přecházela přes přechod.   Veřejnost nový přechod pro chodce na ulici Československé armády kritizuje už od jeho samotného vzniku. Stížnosti nejčastěji směřují na jeho umístění v nepřehledném úseku za zatáčkou. Co zapříčinilo tuto konkrétní nehodu se vyšetřuje. „Na přechodu pro chodce srazil řidič autobusu přecházející dívku. Příčiny a okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Vzhledem k věku dívky další informace poskytovat nebudeme,“ stručně vyjádřil policejní mluvčí Petr Jaroš.   Podněty od veřejnosti ohledně nebezpečného přechodu pro chodce přijímají na městském úřadě ve Valašských Kloboukách téměř denně. „Je velmi smutné co se stalo. Věřím, že bude holčička v pořádku. Když se přechod otevřel, tak jsem na základě reakcí občanů už 10. října upozorňovala krajský úřad i vlastníka komunikace ŘSD, že je to velmi nebezpečný úsek a žádala opatření, aby se situace zlepšila. Jednala se zástupcem Lidl, aby se na realizaci podílel alespoň v podobě červeného koberce,“ uvedla v příspěvku na sociální síti starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.   Starostka také považuje za nutné v místě přechodu snížit rychlost. O tomto opatření jela dnes osobně jednat na Policii ve Zlíně. „Dopravní značení bylo projektováno 30km/h, bohužel poté vzhledem k plynulosti provozu byla ponechána rychlost 50km/h. Umísťování dopravních značek podléhá schválení projektu na Dopravním inspektorátu PČR ve Zlíně,“ dodala Eliška Olšáková.   Výstavba nové prodejny ve Valašských Kloboukách zahrnovala pro společnost Lidl nejen revitalizaci původního pozemku, ale také investice do úpravy silnice I/57, která sousedí s novou prodejnou.„Úpravy se týkaly také vybudování nového přechodu pro chodce, o jehož umístění a provedení rozhodovaly odpovědné úřady. Včerejší nešťastná událost nás velice mrzí. Spolu s místní samosprávou a Policií ČR budeme pracovat na řešení, kterým bychom zvýšili bezpečnost tohoto přechodu,“ uvedla pro server regionvalassko.cz  Zuzana Holá, tisková mluvčí společnosti Lidl Česká republika.   -red-

Právní i neprávní pohled na pomluvu
Aktuality PR ČLÁNEK

„Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv,“ říká jeden z citátů. Pomluva je jako uhel - když nespálí, alespoň zašpiní. Je přitom mocným nástrojem, a to v dnešní době i díky sociálním sítím, internetu a rychlosti komunikace.  

Jak se na problematiku pomluvy dívá zákon?

  Trestní zákoník říká, že trestného činu pomluvy se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Za takový trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. Kromě toho lze poškozenému přiznat i náhradu škody a nemajetkové újmy.   Podle přestupkového zákona se přestupku dopustí mj. osoba, která jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, kdy za takové jednání může být pomlouvajícímu uložena pokuta ve výši do 10 tis. Kč, stejně jako opět náhrada škody či způsobené újmy.   Pomluvu řeší také občanský zákoník v rámci ochrany osobnosti, podle něhož ochrany požívá mj. důstojnost člověka, jeho vážnost, čest či soukromí. Pokud tedy pomluva zasáhne do našeho soukromí či vážnosti, lze se žalobou na ochranu osobnosti domáhat, aby se pomlouvající zdržel neoprávněných zásahů do našich přirozených práv, odstranil následky pomluvy, např. uvedením věcí na pravou míru a omluvou, a co bývá nejzásadnější, tak se lze domáhat samozřejmě i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích, a tyto částky mohou podle povahy věci být i poměrně dost vysoké.    

Jaký je neprávní pohled na pomluvu?

  Pomluva se těžko vyvrací. Další ze známých citátů říká: „Neztrácejte čas vysvětlováním. Lidé stejně slyší jen to, co chtějí slyšet.“ Čím více se kdo snaží uvést věci na pravou míru, tím to bývá často i horší. Psychologie přitom operuje běžně s tím, že jednodušší lidé většinu svých rozhovorů stáčí na jiné lidi, kdežto ti moudřejší přemítají spíše více o svých vlastních myšlenkách. Přátelé vysvětlovat nepotřebují, a ti druzí tomu stejně neuvěří.   Ideální by tak bylo, kdyby si každý pomlouvající v geometricky často rostoucí pyramidě pomluv, ve které se v každém levelu přidá k původní „zaručené“ zprávě ideálně ještě něco přidaného, uvědomil, že stačí prostě nebýt užitečným hlupákem, který pomluvě lehkovážně uvěří a šíří ji dál. Většinou tím také dotyčný totiž vypovídá hlavně něco sám o sobě. Důvodem pomluv velmi často bývá buď nuda, závist, snaha získat pozornost nebo vlastní nízké sebevědomí. Pomlouvá-li někdo, říká tím mj. i to, že pomlouvaný je zajímavější osobností, než on sám, a stejné platí i pro naslouchače pomluvám.   AK Mgr. Zdeňka Rumplíka JUDr. Petr Hradil   -pr-

Slavičín se ptá občanů: Jste tady spokojení?
Aktuality

Všichni Slavičané dostali před časem dotazník s názvem Jak se vám žije ve Slavičíně? Občané se tak mohou zapojit do anonymního průzkumu veřejného mínění, který je zaměřen na zjišťování spokojenosti s fungováním městského úřadu i životem ve městě. Vyplnit dotazník je možné ještě do konce října a to i elektronicky.   „Lidé se takto můžou spolupodílet na rozvoji města a jeho dalším směřování. Chceme výsledky dotazníku zohlednit při plánování budoucnosti Slavičína,“ přislíbil starosta města Tomáš Chmela.  

Odkaz pro vyplnění dotazníku online je ZDE.

  „Chtěli bychom poprosit občany, aby dotazníků vrátili co nejvíc, ať to nedopadne jako v roce 2011,“ vzpomněl starosta Chmela podobné dotazníkové šetření, které se nesetkalo s větším zájmem: svůj názor tehdy vyjádřilo pouze 40 rodin.   Odevzdávat se dotazníky mohou ještě do konce října opět ve vestibulu městského úřadu, na infocentru, v městské knihovně a také v místních částech k rukám předsedů osadních výborů či dle místních zvyklostí, lze je rovněž vhodit do poštovních schránek městského úřadu, infocentra či knihovny.   -tz-

Den otevřených dveří na SOU Valašské Klobouky
Aktuality

V pátek 25. října 2019 se uskutečnil první letošní Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách. Podobně jako v loňském roce byl i letos zaměřen na cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd základních škol.   V průběhu dne mohli zájemci získat bližší informace o nabízených učebních oborech i o studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Součástí Dne otevřených dveří byla prohlídka budov, kde probíhá  teoretická výuka, ale také přilehlých odborných pracovišť a dílen, které jsou součástí areálu. Zde studenti předváděli ukázky svých řemesel, aby zájemci získali bližší představy o daném oboru.   [post_gallery] Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti ve Valašských Kloboukách, celá fotogalerie ZDE   Návštěvníci si mohli vyzkoušet některé nabízené praktické ukázky z technických oborů nebo přihlížet k výrobě delicates, například z dýní, řepy či jablek, studené a teplé kuchyně, která byla zaměřena na podzimní speciality. Tyto pokrmy bylo možné samozřejmě také ochutnat, stejně jako flambované palačinky či koktejly, jež míchali žáci oboru Kuchař-číšník, kteří absolvovali v rámci své výuky Barmanský kurz.   Někteří zájemci ze vzdálenějších obcí, nebo hůře dostupných hromadnou dopravou, projevili zájem prohlédnout si interiéry domova mládeže a místností pro volný čas.   „Během Dne otevřených dveří chceme ukázat, že jsme škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, která má svým žákům stále co nabídnout. Na trhu práce je již několik let poptávka po absolventech našich  učňovských i studiních oborů, a proto si myslíme, že naše obory mají budoucnost. V současné době nabízíme mimo tradiční učňovské obory  již druhým rokem nový maturitní obor Veřejnosprávní činnost, který v našem regionu nebyl zastoupen,” dodává ředitel školy Mgr. Pavel Hrabina.   Škola děkuje firmám Autoopravna Orsák Valašské Klobouky a Samohýl Vsetín za zapůjčení předváděcích vozů a dlouholetou spolupráci.   -tz-pr-

Muž týral své blízké. Z domu ho musela vykázat policie
Aktuality

Během uplynulého prodlouženého víkendu vykázali policisté pětadvacetiletého muže z obydlí. Důvod? Agresor z obce u Valašských Klobouk opakovaně hrubě a bezcitně týrá své blízké, rodiče ve věku padesát a dvaapadesát let a osmnáctiletou sestru, s nimiž žije v rodinném domě.   „Všichni ohrožení mají z jeho chování strach, proto často jeho agresivní chování policii neoznamovali. Mladý muž je závislý na alkoholu. Reálně hrozilo, že v napadání svých blízkých bude i po zákroku policistů pokračovat,“ zdůvodnila vykázání mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   Výtržník má na dobu deseti dnů zakázáno stýkat se nebo navazovat kontakty s ohroženými osobami, stejně tak se musí zdržet vstupu do obydlí a jeho okolí. Pokud tento zákaz poruší, dopustí se dalšího protiprávního jednání v přestupkové rovině. Rodinní příslušníci mají možnost podat žádost o prodloužení vykázání, a to opakovaně.   Agresivní jednání je předmětem dalšího prověřování policistů. „V případě, že se bude jednat o přestupek proti občanskému soužití, hrozí mu ve správním řízení několikatisícová pokuta. Pokud budou policisté případ prověřovat jako podezření z násilného trestného činu, hrozí agresorovi několikaleté vězení,“ dodala Monika Kozumplíková.   -tz-

Po předjíždění havaroval. Motocyklista na místě zemřel
Aktuality

V neděli odpoledne krátce před půl čtvrtou došlo mezi obcemi Zádveřice – Raková a Horní Lhota k tragické nehodě, při které zemřel devětatřicetiletý motocyklista.   „Řidič motocyklu značky Suzuki jel ve směru od Zádveřic na Luhačovice. Na rovném úseku vozovky při předjíždění před ním jedoucích vozidel znenadání prudce zabrzdil, upadl na komunikaci a poté narazil do svodidlového sloupku. Přestože o jeho život bojovali přivolaní záchranáři, muž svým zraněním na místě podlehl,“ popsala mluvčí policistů Simona Kyšnerová.   Přesnou příčinu dopravní nehody nyní vyšetřují zlínští kriminalisté společně s dopravními policisty. Po dobu vyšetřování této tragické události byl provoz na komunikaci částečně omezen. Doprava byla řízena kyvadlově.   -tz-

Jubilejní setkání hasičů veteránů příhraničních obcí
Aktuality

Co dva roky se setkávají hasiči veteráni čtyř příhraničních obcí, Velkých Karlovic, Horní Bečvy, Makova a Vysoké nad Kysucou na přátelských posezeních. To letošní proběhlo ve Velkých Karlovicích v sále hotelu Galik v Leskovém.   Dobrovolné hasiče z Moravy a Slovenska přivítaly živě zazpívané nejkrásnější písničky obou zemí – národní hymny. Přivítaly je nositelky nejkrásnější historie Valašska, lidové pěvkyně valašských písní Karlovjanky, které nesou odkaz svých předků již 75 let, což je právě v dnešní době čím dál větší ztráty národní identity pro Velké Karlovice, Valašsko i Česko možná vzácnější poklad než královské insignie. Pro veterány připravil přátelské setkání 4. okrsek hasičů Velkých Karlovic pod záštitou obce Velké Karlovice. Sál naplnilo přibližně 150 hostů. [caption id="attachment_58797" align="alignnone" width="690"] Setkání hasičů veteránů. Foto: Radomír Dolanský, fotogalerie ZDE[/caption] Že si Karlovice chtějí udržet nádherné valašské písně a tance dokázala vzápětí karlovská mládež z tanečního kroužku Karlovjánek, který se orientuje na figurální tance, za doprovodu houslistky Jitky Koňaříkové. Když se sálem nesly valašské písničky, možná v chudých, ale o to krásnějších nadýchaných krojích, zajiskřilo štěstím a vzpomínkami nejedno oko přítomných veteránů. I obličeje Karlovjanek zářily radostí při pomyšlení, že tyto vzácné odkazy přežívají v dalších generacích.   Ale to již po velkém potlesku převzal žezlo moderátora Josef Zbranek, aby poděkoval za kulturní vystoupení a přivítal úplně všechny hosty, především delegace hasičských sborů, tedy i delegaci z Horného Kelčova, části Vysoké nad Kysucou a zástupce hasičských organizací ze Slovenska i Moravy.Nemohlo chybět přivítání starosty 4. okrsku hasičů Velkých Karlovic Jaromíra Vojvodíka, který se především angažoval při přípravách setkání hasičských veteránů. Přivítal rovněž starosty jednotlivých obcí. Z Vysoké nad Kysucou Antona Varechu, z Makova Martina Pavlíka, z Horní Bečvy Rudolfa Bernáta a z Velkých Karlovic Miroslava Koňaříka. Rovněž vzpomněl všechny zemřelé kolegy hasiče, především prezidenta  Dobrovoľnejpožiarnej ochrany Miroslava Minárika, starostu Čech, Moravy a Slezska bratra Karla Richtra a požádal všechny přítomné o uctění památky chvílí ticha. [caption id="attachment_58798" align="alignnone" width="690"] Setkání hasičů veteránů. Foto: Radomír Dolanský, fotogalerie ZDE[/caption] Poté Josef Zbranek přečetl velmi hezkou zdravici současného prezidenta DPO Pavola Ceľucha, starosty obce Sveržov, který zároveň omluvil pro zaneprázdnění svoji neúčast.Pak se slova ujal starosta obce Velké Karlovice. Po přivítání všech hostů si jako téma pro setkání vybral historii místních hasičských sborů od 2. poloviny 19. století, kdy okolí vládly dvoje sklárny Mariánská a Františčina a každý jejich zaměstnanec byl hasič. Takové byly začátky hasičů ve Velkých Karlovicích.   Po krátkém výletě do historie hasičských sborů Velkých Karlovic následovaly zdravice hostů, starostů obcí a starostů dobrovolných sborů. Nebyly to fráze, jak jsme mnohdy zvyklí u politiků, ale opravdová slova díků za možnost setkávat se na podobných akcích, za obětavost je vůbec v dnešní době pořádat, což by bylo bez pomoci obcí mnohem obtížnější. Předávaly se rovněž dary mezi dobrovolnými sbory, ať už tekuté nebo pamětní, ale rovněž se vyznamenávalo. Například předseda Územného výboru DPO Čadca Miroslav Koza předal medaile za spolupráci starostovi Okresního sdružení hasičů Jaromíru Polanskému a starostovi obce Velké Karlovice Jiřímu Koňaříkovi. Jaromír Vojvodík, jeden z hlavních organizátorů akce v Karlovicích zase prozradil, že výborné klobásy, které byly jako chuťovky nakrájené na stolech, vyrobil místní dobrovolný hasič Antonín Chuděj a vdolky nebo koláče, které se velmi podobaly frgálům a přesto jimi nebyly, upekla další karlovská hasička LudmilaKysučanová. Navíc, mezi obsluhujícím personálem, mimochodem velmi ochotným a příjemným personálem, byla ukryta karlovská přebornice soutěží TFA Eva Vojvodíková, takže hosté byli ve Velkých Karlovicích obklopeni opravdovou elitou umných rukou z Valašska. Jaromír Vojvodík společně s Jaromírem Polanským pak předali medaile a stužky za mezinárodní spolupráci 3. stupně od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresního sdružení hasičů ve Vsetíně tajemnici ÚzV DPO Čadca Martě Balošákové a Jánu Makytovi.   V závěru oficialit představil Jaromír Vojvodík ještě jednu pýchu Velkých Karlovic – Tísňav, Vlastu Chudějovou, která je zde známá skládáním vlastních výpravných básní, aby jednu z nich přednesla hostům setkání veteránů. Relativně dlouhou báseň paní Chudějová zvládla bez jakéhokoliv výpadku, což by v současné době zvládlo školou povinné dítko snad jen výjimečně. Spíše by se dala očekávat stížnost rodičů a různých aktivistů na neúměrné zatěžování dítěte. I takto se mění doba. [caption id="attachment_58799" align="alignnone" width="690"] Setkání hasičů veteránů. Foto: Radomír Dolanský, fotogalerie ZDE[/caption] Následoval společný přípitek a slovanské Mnogaljetaživijó. Akci přijel pozdravit ve svém nabitém programu rovněž hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, který jednoznačně podpořil myšlenku setkávání hasičů – veteránů. Slavnostní oběd byl opravdu hoden tohoto označení. Poctivý hovězí vývar s masem, játrovými knedlíčky a nudlemi následovala jemná svíčková na smetaně. Po dobrém obědě se všichni účastníci přesunuli před budovu hotelu k společnému fotografování.   A pak již propukla opravdu volná zábava, smysl setkání dobrovolných hasičů veteránů. Na řadu přišli muzikanti Ogaři z Karlovic, a ačkoliv to málokdo předpokládal, za chvíli se i tančilo. Protože koberec nebyl zrovna vhodným povrchem, tanečnice bez okolků shodily střevíce a vrhly se do kola naboso. Další skupinka se vytvořila kolem muzikantů a pěla s nimi společně lidové písně. Nu, a v sále se zdravili bílou borovičkou ze Slovenska nebo trnkovou z Valašska. Úžasné příhraniční souznění hasičů veteránů. Příště na shledanou ve Vysoké nad Kysucou.   Radomír Dolanský

Silničáři už mají ve skladech obnovené zásoby posypu
Aktuality

Období letních prací na silniční síti se blíží ke konci a silničáři se připravují na čas zimní údržby silnic. Ve skladech už mají obnovené zásoby posypových materiálů, na nákladní automobily se začínají navěšovat radlice. Také po organizační stránce musí být před zimní sezonou zcela jasno, jak bude úklid sněhu na silnicích organizován, kdo za co odpovídá, jaká technika bude nasazována.  

Které silnice se budou udržovat a jakou technologií

Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a „Sdružením SÚS 2018". Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž – SÚS Kroměřížska, s. r. o., Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, s. r. o., Vsetín – SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín – SÚS Zlínska, s. r. o.   Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a jednotlivými společnostmi SÚS, s. r. o., a AVE odpadové hospodářství, a. s.   Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi: Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími subjekty. Součástí dokumentace jsou i získané výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.   Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby letos uplatňován na 756 kilometrech dopravně nejzatíženějších silnic (43 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 919 kilometrů (52 %). V plánu zimní údržby krajských silnic 2019–20 jsou nově zařazeny tři úseky silnic původně I. třídy o celkové délce 11,6 km, které byly nebo budou do konce roku 2019 předány Zlínskému kraji od ŘSD ČR. Jde o silnice, které mají po předání označení: II/437 v úseku Jablůnka – Vsetín-Bobrky, III/05017 Kunovice – Podolí a III/05021 Bánov, průjezdní úsek.   Celkem 97 kilometrů silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.  

Časové limity a odpovědnost

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.  

Zásoby posypu a technika

Celkově bude v zimním období 2019–20 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 76 traktorových radlic, 40 nakladačů a 13 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 308 pracovníků.   Pro letošní zimní období je na 13 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 12 706 tun posypové soli a 18 300 tun kamenné drti.  

Informovanost

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje třicet čtyři, z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 u silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy. Dále jsou u krajských silnic využívány čtyři monitorovací body s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Kontakty na dispečinky zimní údržby silnic

Kroměříž - 573 331 457, 602 507 964 Uherské Hradiště - 572 434 210, 739 052 869 Valašské Meziříčí (Vsetín - Ústí) - 571 611 686, 603 542 167 Zlín - 577 044 204, 602 436 601   -tz-

Zloděj ukradl u Slavičína solární panely. Kriminalisté žádají o pomoc veřejnost
Aktuality

Zlínští kriminalisté prověřují krádež solárních regulátorů s vysílači, napájecí baterie a dvou solárních panelů z objektu vodojemu v Hrádku na Vlárské Dráze poblíž Slavičína.   Ke krádeži došlo v době od nedělního rána do pondělí 8.30 hodin. „Zloděj se dovnitř dostal po přestříhání pletiva v oplocení, které vede kolem celého objektu. Poté vypáčil vstupní dveře a vnikl do objektu. Ten leží v lese nad obcí Hrádek na Vlárské dráze ve směru na obec Štítná nad Vláří, mimo zastavěnou oblast, je vzdálený asi 1 km od hlavní silnice. Policisté přivolali speciálně vycvičeného policejního psa, kriminalistický technik ohledal místo činu a zajistil stopy,“ popsala mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   [post_gallery] Místo činu, vodojem v Hrádku na Vlárské Dráze. Foto: PČR   Kriminalisté žádají o pomoc také veřejnost. Pokud byste mohli policii poskytnout jakékoli informace vztahující se k uvedenému případu, volejte linku tísňového volání policie – 158.   Škoda, kterou pachatel odcizením způsobil, činí minimálně sto sedmdesát tisíc korun. „Za trestné činy krádež a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na pět let,“ dodala Kozumplíková.   -tz-

Dopravní situaci u nového supermarketu má zlepšit zdrsňující nástřik
Aktuality

Na ulici Československé armády ve Valašských Kloboukách vznikl přechod pro chodce, který společně s novou prodejnou vystavěla společnost Lidl. Vzhledem k situování přechodu v méně přehledném úseku je zde umístěno vodorovné i svislé dopravní značení. I přesto však z reakcí řidičů i chodců vyplývá, že při frekventovanosti hlavní komunikace jde o lokalitu se zvýšeným bezpečnostním rizikem.   „Podněty od veřejnosti ohledně nebezpečného přechodu pro chodce na ulici Československé armády přijímáme na městském úřadě téměř denně. Obrátila jsem se proto na Ředitelství silnic a dálnic a rovněž na Krajský úřad Zlínského kraje s žádostí o přehodnocení dopravního značení a jeho posílení například formou barevného nástřiku silnice,“ sdělila starostka Eliška Olšáková. „Z vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu vyplynulo, že zdrsňující nástřik v bezprostřední blízkosti přechodu je skutečně možný. Nyní tedy jednám se zástupcem společnosti Lidl, aby na straně investora došlo k přípravě potřebné dokumentace, zajištění povolení a realizaci tohoto bezpečnostního opatření,“ informovala. [caption id="attachment_58588" align="alignnone" width="690"] Nový přechod pro chodce v ulici Československé armády, foto: město Valašské Klobouky[/caption] Úprava silnice I/57 v místě přechodu pro chodce byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Dopravní značení z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích odsouhlasila Policie ČR. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bylo navíc na základě požadavku zástupce Krajského ředitelství Policie ČR doplněno značení o výstražnou dopravní značku „Pozor, přechod pro chodce“. Snížení rychlosti na 30 km/h je však pouze dočasné. [caption id="attachment_58587" align="alignnone" width="782"] Situace před stavbou, foto: redakce[/caption] Kromě zlepšení dopravně-bezpečnostní situace na ulici Československé armády se řeší také parkování. Společnost Lidl umožňuje u svých prodejen na parkovištích opatřených závorou stání vozidel po dobu 1,5 hodiny, každou další hodinu zpoplatňuje částkou 100 korun. „Jelikož je doprava v centru Valašských Klobouk často přetížená a parkování bývá problémem, jednám s vedením firmy Lidl o možnosti prodloužit bezplatnou dobu parkování na 2 hodiny. Zabránilo by se tak přejíždění aut a lidé by měli možnost zařídit si své neodkladné záležitosti i na Masarykově náměstí bez zbytečných dopravních komplikací. Rozhodnutí Lidlu však zatím neznáme,“ uvedla Eliška Olšáková.   -tz-

Vznik Československa si připomeneme i na Valašsku
Aktuality

Letošní 28. říjen si v kalendáři připisuje už 101. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Ve Valašských Kloboukách toto významné jubileum uctí v pátek 25. října pietním aktem u Památníku československé vzájemnosti. Vzpomínkové shromáždění, na které je zvána školní mládež i široká veřejnost, bude na Masarykově náměstí začínat ve 12.15 hodin.   „Vznik samostatného Československa si připomeneme na místě nejpříhodnějším, u Památníku československé vzájemnosti, který zpodobňuje blízký bratrský vztah obou národů. Naší snahou je předávat vlastenecké vnímání mladým generacím, a proto zveme k uctění státního výročí jak všechny občany našeho města, tak obzvláště žactvo a studentstvo zdejších škol,“ pozvala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.  

Pietní akt také ve Vsetíně a Vizovicích

  Netradičně z důvodu podzimních prázdnin si vznik republiky připomenou již v pátek 25. října od 10 hodin i ve Vsetíně. K tomuto výročí připravuje radnice spolu s místními společenskými organizacemi pietní akt.   Místem konání bude jako obvykle okolí pomníku T. G. Masaryka, neboť právě jméno prvního československého prezidenta je s výročím vzniku republiky úzce spjato. Kromě proslovu zástupců vedení města a společenských organizací, kteří k pomníku také položí květiny, se můžete těšit i na další program. V jeho rámci vystoupí mužský pěvecký sbor Lumír a žáci ZŠ Ohrada. [caption id="attachment_58473" align="alignnone" width="690"] Pietní akt ve Vsetíně, foto: archiv města Vsetín[/caption] Pietní akt proběhne ve Vizovicích také 25. 10. 2019 a to u pomníku obětem první světové války. Kladení věnců je naplánováno na 16:00. V 18 hodin vyjde lampionový průvod od staré školy k budově sokolovny TJ Sokol Vizovice.   -red-

Vstupenky na II. ročník Gala Plesu Valašsko rychle mizí
Aktuality PR ČLÁNEK

Po prvním, beznadějně vyprodaném ročníku Gala Ples Valašsko pro vás pořadatelé připravili druhý ročník tohoto plesu. Na scéně bude vítat ostřílený moderátor a uvede několik známých jmen.   Předkapelou bude osvědčená česko - americká skupina L.A.Sunday, v čele s afroameričankou Teresou Polk. Energická afroameričanka přiveze krásnou energii, doprovázenou zkušenostmi z Los Angeles a započne druhý ročník Gala Ples Valašsko.   Velkou známou osobnost, kterou může organizátor s radostí uvést, je slovenská rocková legenda Paľo Habera. Představí se spolu se svou kapelou a odpálí velkou show, nabytou velkou spoustou nejznámějších hitů. Dále Vás bude bavit profesionální saxofonista DeeSaxx, vlastním jménem Daniel Otisk. DeeSaxx vystoupil již ve 13. zemích světa a přiveze tak tóny z Ibizy, Saudské Arábie, Kapverd, Kréty nebo Mallorcy.   [post_gallery]   Nesmíme opomenout ani mistryně světa v pole dance - Ali Klapetkovou a Niky Vítečkovou. Ty se za uplynulý rok posunuly v žebříčcích a mají jistě co předvést tak, aby vás zaujaly. V programu nebude chybět také taneční vystoupení spolu s tanečním workshopem, kdy si budete moci okusit profesionální taneční kroky “na vlastní nohy” :)   Ke všemu pěknému patří také vzpomínky - vyfotit se budete moci ve fotokoutku, který bude obsluhovat profesionální fotograf. No a protože výjimečné dny si žádají výjimečné datum, přivítáme Vás v sobotu 29. 2. 2020 v 19 hodin v Kulturním domě Klobučan.   Hoďte se do gala a přijďte si užít krásný večer v doprovodu toho nejlepšího. Vstupenky seženete v Turistickém informačním centru Valašské Klobouky, nebo na akcevalassko@gmail.com | +420 776 188 892.   Pořadatelé se těší na krásný večer ve vaší společnosti.   https://youtu.be/if1rGi-4I-g   -pr článek-

Po rozchodu chtěl muž své bývalé přítelkyni podpálit dům
Aktuality

Zlínští kriminalisté se od pondělí zabývají oznámením osmačtyřicetileté ženy z obce poblíž Vizovic o nebezpečném vyhrožování jejího bývalého přítele, který jí chtěl podpálit dům, v němž žije se svými dvěma syny.   Žena oznámila na obvodním oddělení ve Vizovicích, že její bývalý pětačtyřicetiletý přítel ze sousedního státu, s nímž se v srpnu po několikaletém vztahu rozešla, vyhrožuje zapálením jejího rodinného domu, přičemž její vozidlo i okna domu polil zřejmě hořlavou látkou. Přitom ho vyrušil dospělý syn ženy a muž z místa odjel svým vozidlem.   „Policisté, kteří k rodinnému domu přijeli, odebrali stopy a vzorky tekutiny, které odeslali ke kriminalistickému zkoumání. Zajistili také vzájemnou komunikaci mezi bývalými partnery prostřednictvím sms zpráv. Další prověřování případu povedou kriminalisté prostřednictvím spolupráce se sousedním státem, kde má muž trvalý pobyt. Za trestný čin nebezpečné vyhrožování mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uvedla k případu mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   -tz-

Více než sto let staré lavice nechá vizovická farnost opravit
Aktuality

Lavice jsou v havarijním stavu, značně poškozené dřevokaznou houbou, některé části chybí úplně, jiné jsou popraskané. Rozsáhlé opravy jsou naplánované na pět etap. První z nich vyjde na 213.600 korun, 80.000 Kč na ni přispěla vizovická radnice, dotací ve výši 127.000 korun ji podpořil i kulturní fond Zlínského kraje.   Kostelní lavice jsou zhotoveny v historizující formě s neogotickými prvky. Žádné dřívější oficiální restaurátorské zásahy známé nejsou, je na nich však řada laických úprav a oprav.   „Časové období restaurování je naplánováno až do roku 2029. Nepůjde jen o samotné lavice, ale problém je třeba i to, že pod jednotlivými bloky lavic není dlažba. Restaurování jednotlivých bloků s lavicemi zahrnuje i výměnu nosných trámů včetně desek v podlaze. Dále celkové ošetření proti dřevokaznému hmyzu včetně povrchové úpravy,“ uvedl TA vizovického děkanátu Petr Červenka.   Současně s restaurováním lavic budou v kostele probíhat i další práce. Momentálně se farnost snaží restaurovat svatostánek z hlavního oltáře sv. Vavřince, sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána před kostelem i opravu kamenného kříže.   „Musím vyzvednout spolupráci s vedením města Vizovice. Jménem farnosti děkuji zastupitelům města za finanční příspěvek na restaurování lavic. Farní kostel sv. Vavřince slouží nejen k liturgickým účelům, jsou zde pořádány i různé koncerty a výstavy. Děkanátní kostel je zároveň i ukázkou kulturního dědictví, které nám zachovali naši dávní mistři svého řemesla. Je obdivuhodné, že společně dokážeme o toto dědictví pečovat,“ uzavřel Petr Červenka.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA