Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vysoké Pole chystá oslavy Vesnice roku
Aktuality

 

Velká sláva se chystá ve Vysokém Poli, které nedávno získalo titul Vesnice Zlínského kraje roku 2013. A právě to se bude o nadcházející neděli 4. srpna připomínat při předávání cen všem zúčastněným obcím.

Program oslav bude už od rána pestrý, aby si jej užili hlavně místní občané, kteří se o zisk titulu zasloužili nejvíce. „Začínáme v 9 hodin v informačním dvoře, odkud se vydáme průvodem nahoru ke kapličce a k léčivému pramenu," řekl starosta Vysokého Pole Josef Zicha.

Celý průvod má důležitý úkol - bude přihlížet zasazení plané hrušně poblíž léčivého pramene, u čehož se společně všichni pomodlí. „Je upomínka dávných časů, kdy tam věšely maminky vyléčených dětí jejich košilky," poznamenal Zicha. Strom spolu slavnostně požehnají újezdský děkan Jan Můčka a místní rodák, páter Vít Hlavica, který povede poté na informační dvůr průvod zpět.

A aby místní věřící nezmeškali nedělní mši, v 10.15 začne děkan Můčka sloužit přímo v informačním dvoře slavnostní bohoslužbu. Připravena budou místa k sezení a pro ty, kteří se nevejdou přímo do dvora, bude instalovaná i venkovní televize s přenosem bohoslužby.

Envicentrum Vysoké Pole    foto OÚ

Po mši pak začnou oficiality, které zpestří vystoupení krojovaných dětí a folklorních souborů. Předávat se budou stuhy pěti obcím i speciální diplomy. „Máme však připravené i různé nachytávky pro starosty, kteří budou ceny přebírat," pousmál se starosta Zicha. „Možná se objeví i koza Čertice a oslík Matýsek," zmínil oblíbené členy zvířecí posádky Envicentra.

Vzhledem k tomu, že předávání cen vychází na dobu oběda, bude už v té době v restauraci vonět guláš a chladit se pivo. „Na oběd se kolem jedné hodiny přesuneme do restaurace Na Lesovni, kde bude také centrum odpoledních a večerních oslav," doplnil starosta Vysokého Pole.

Za Lesovnou bude stát pódium, na kterém se během dne vystřídají Lidečanka, Jasénka a Vincúch. Nedaleko odtud pak bude i skákací hrad, na kterém se vyřádí děti, u hospody budou stát také stánky regionálních prodejců a řemeslníků. Celý den bude moderovat DJ Vašek Řepa, pivo poteče proudem a rozdávat se bude také guláš. Po obci a jejím okolí budou jezdit dva koňské povozy s komentovanou prohlídkou zdarma. Zdarma bude otevřena také výstava o magické hoře Klášťov na Envicentru.

Ke stažení Program oslav ke stažení

-tz-

O léčivé moci pramene u Vysokého Pole

Zlatým hřebem oslav bude zasazení plané hrušně u léčivého pramene Panny Marie Vysocké, které by se mělo uskutečnit zhruba o půl desáté v neděli. Zasazením stromu chce obec vytvořit most z minulých dob pro naše potomky. A jak to s tou hruškou bylo?

„Pověst praví, že se na místě dnešní kaple zjevila jedné pasačce Panna Maria a patou vytlačila důlek, ze kterého vyprýštila voda. Tato voda je nejen chutná, ale má především léčivou moc. Je-li nemocný chlapec, jde ke studánce otec, je-li nemocné děvče, vypraví se matka. Je třeba vyjít z domu před východem slunce, s nikým nemluvit, nezastavovat se, jen se modlit a u studánky nabrat vodu. Na hrušni pak nechat kus prádla nemocného a kousek vlasů - a jít domů. Ve vodě se pak má dítě vykoupat, a buď se do sedmi dnů uzdraví, nebo mu jeho trápení skončí. Říká se, že jeden hadrář dokonce prádlo rozvěšené na hrušni pobral, ale daleko nedošel a padl k zemi. Až po slibu, že vše vrátí, mohl znova vstát."

Po cyklostezce jelo auto, řidič byl opilý
Aktuality

 

V policejní cele skončil v pondělí 29. července večer řidič, který jel opilý autem po cyklostezce. Policisté mu naměřili 1,71 promile. Den nato opustil policejní služebnu v Karolince v ruce se záznamem sdělení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Kolem půl dvanácté v noci kontrolovala policejní hlídka parkoviště u jezera Balaton v Novém Hrozenkově. Přitom zahlédla vozidlo, jehož řidič vjel do zákazu a pokračoval v jízdě po cyklostezce směrem na Vsetín," uvedla k prohřešku vsetínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

ilustrační foto PČR

Policisté se rozhodli muže za volantem zkontrolovat. Řidič zastavil a předložil doklady potřebné k řízení auta. Pak následovala dechová zkouška, která byla pozitivní.

„Čtyřiadvacetiletý muž ze sousedního státu nadýchal 1,71 promile," upřesnila mluvčí. Karolinští policisté řidiči zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Zbytek noci strávil cizinec v policejní cele.

„V úterý dopoledne jsme mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky s trestní sazbou do jednoho roku a pak jsme ho ze zadržení propustili," dodala Lenka Javorková.

-red-

Tropické noci hlásí i Maruška v Hošťálkové
Aktuality


Teplé proudění v posledních dnech vyhnalo rtuť teploměrů vysoko nad hodnotu 30°C, což je v meteorologii hranice pro tropický den. Možná méně známý, ale také významný pojem je tropická noc. Tropickou nocí se rozumí noc, kdy min. teplota vzduchu neklesla pod 20°C.

„V letošním roce jsme na naší stanici zaznamenali zatím čtyři tropické noci. První byla 20. června, kdy min. teplota vzduchu klesla na 20,6°C a další byly ve dnech 27. července, kdy minimální teplota vzduchu klesla na 20,3°C, dále 28. července 22,0°C a 29. července 23,9°C.," uvedl Milan Čermák z meteorologické stanice Hošťálková - Maruška.

 foto Milan Čermák

Meteorologická stanice je umístěna na hřebeni Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 664 m. n. m.

„Díky tomu, že zhruba 3 km vzdušnou čarou od stanice Maruška je v údolí v obci Hošťálková umístěna další meteorologická stanice s nadmořskou výškou 385 m. n. m., můžeme z rozdílu minimálních teplot v přiložené tabulce krásně vidět, jak studený vzduch stéká z kopců do údolí a to následně ochlazuje, takže zatím co na hřebeni máme příjemně teplou noc, tak v údolí je lépe vybavit se na noc teplým prádlem," dodal s úsměvem Milan Čermák.

den

Min. teplota Hošťálková

Min. teplota Maruška

25.7.2013

8,3°C

16,9°C

26.7.2013

9,9°C

18,3°C

27.7.2013

11,5°C

20,3°C

28.7.2013

14,2°C

22,0°C

29.7.2013

17,0°C

23,9°C

-tz-

Silnice za Nedašovou Lhotou je opravena
Aktuality

 

Dlouho připravovanou stavbou, pro kterou se nakonec podařilo získat spolufinancování v rámci programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR, je právě dokončovaná rekonstrukce silnice III/50736 od Nedašovy Lhoty po státní hranici se Slovenskem za bezmála 11 milionů korun.

Šlo o rekonstrukci silnice v délce 1 280 metrů. Na základě výsledků inženýrsko-geologických průzkumů bylo rozhodnuto neprovádět v I. etapě nákladné a nejisté zabezpečení sesuvů, avšak pro zajištění sjízdnosti silnice provést rekonstrukci vozovky v levnější „pružné variantě" (tzn. položení penetračního makadamu a provedení celoplošného živičného nátěru). K posílení stability svážných území přispěje odvodnění silničního tělesa položením podélné drenáže a obnova a zpevnění silničních příkop.

Opravená silnice za Nedašovou Lhotou    foto redakce

Cílem projektu bylo zlepšit stabilitu silničního tělesa a únosnost vozovky a tím zabezpečit sjízdnost předmětné části komunikace II/50736 a provozuschopnost pro dopravní obslužnost obcí, pro vozidla integrovaného záchranného systému a také pro zájemce o pěší turistiku a cykloturistiku a pro malý přeshraniční styk (cestování za prací).

„Pro místní občany i pro všechny, kteří tuto silnici využívají k cestám na Slovensko, byl už nejvyšší čas," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Silnice byla v havarijním stavu. Pokud by nedošlo k její rekonstrukci, bylo by pravděpodobně nutné v blízké budoucnosti tento silniční úsek zcela uzavřít. „Stavba byla z naší strany připravena již několik let, ale stále nebylo zajištěno její financování. Dlouho jsme čekali na příslib dotace z programu Přeshraniční spolupráce ČR-SR. Ta činí 90 procent uznatelných nákladů," dodal Bronislav Malý.

Úplná uzavírka na opravované silnici byla ukončena v polovině července 2013. Na opraveném úseku silnice ale zůstává v platnosti zákaz vjezdu nákladním automobilům. Důvodem je geologická nestabilita celého daného území.

Zhotovitelem stavby byla firma Strabag, a. s., Praha. Smluvní cena za zakázku činila 10,9 milionu korun. K této investici přidalo před jejím dokončením ŘSZK ještě asi 800 tisíc korun ze svého rozpočtu, aby se udržovací nátěr na povrchu vozovky mohl protáhnout od opravovaného úseku až na začátek obce Nedašova Lhota.

-tz-

Zloději mají žně, tašky si dobře hlídejte
Aktuality

 

Poslední krádež policie zaevidovala včera. Na Balatonu v Novém Hrozenkově okradli mladého muže ze Vsetína o mobilní telefon, peněženku s doklady a o boty. Lidé by proto měli být na pozoru a nechávat své věci bez dohledu.

Včera se dostavil na policii ve Vsetíně jedenadvacetiletý muž, který přišel oznámit, že byl okraden během koupání. Mladík ze Vsetína se jel v neděli vykoupat do jezera Balaton v Novém Hrozenkově. Svoji peněženku a mobilní telefon si během dne schovával v botách. Občas si ze skrýše peněženku vzal, protože si kupoval nějaké občerstvení. Když si šel kolem šesté hodiny večer zaplavat, mobil i peněženka byla na svém místě. K věcem se vrátil asi za deset minut. To už nebyla v úkrytě peněženka, ani boty. „Mladík tak přišel o boty za pětistovku, mobilní telefon za sedm tisíc, peněženku, kde měl občanský průkaz, řidičský průkaz, platební kartu a dvě stě korun. Není jediným okradeným během koupání," řekla tisková mluvčí policie Lenka Javorková.

Uplynulou sobotu okradli na koupališti v Rožnově p. R. dvaačtyřicetiletou ženu o mobilní telefon, který ponechal její dvanáctiletý syn volně položený na dece, když se odešel koupat společně s matkou do bazénu na městském koupališti. Svůj mobil neuchránila před zlodějem ani třiatřicetiletá žena z Rožnova p. R., která se minulý týden koupala v Bečvě v Zubří. Když šla do vody, mobil schovala pod deku. U splavu v Zubří byl o mobilní telefon okraden i dvanáctiletý hoch, který nechal mobil ležet na dece, když se šel osvěžit do Bečvy.

Největší škodu však napáchal zloděj 17. července na koupališti ve Velkých Karlovicích. „Dvě devatenáctileté dívky z Velkých Karlovic a Frýdku-Místku okradl o věci za 36 tisíc korun," uvedla mluvčí. Dívky se ten den rozhodly pro večerní koupání. Na koupaliště přišly kolem osmé hodiny večer. V jedenáct hodin zjistily, že jim někdo odcizil z lavičky poblíž sprchového koutu všechny věci. Dívky přišly o šaty, mikinu, legíny, tričko, sukni, boty, kabelky, hodinky, kosmetiku, platební karty, doklady, peněženky, peníze, parfém a digitální fotoaparát za 20 000 korun. Dívky si nejprve myslely, že si z nich někdo udělal legraci a věci jim schoval. Mýlily se. Musely zavolat známého jedné z dívek, který je v plavkách z koupaliště odvezl. Lapka se svým jednáním dopustil trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

„Návštěvníkům koupališť, bazénů, přehrad či jezer doporučujeme, pokud je to možné, brát si s sebou na koupaliště pouze ty nejnutnější věci a nenechávat cenné věci bez dozoru," uzavřela mluvčí.

-tz-

Opilá matka usnula, v bazénu nechala dítě
Aktuality

 

Tříletá holčička si v nedělním horkém počasí užívala osvěžující vody v bazénu rekreačního střediska ve Vizovicích. Nebylo by na tom nic divného, kdyby nebyla v bazénu úplně sama.

„Její matku totiž zmohl alkohol a spala na břehu. Naštěstí si toho všimly i ostatní návštěvnice koupaliště a ty zavolaly policii. Přivolaná hlídka se sama na vlastní oči přesvědčila, že se o holčičku opravdu stará, respektive měla starat, namol opilá šestatřicetiletá žena z Vizovic," uvedl zlínský policista Petr Jaroš.

Policisté na místě provedli dechovou zkoušku, která byla samozřejmě pozitivní, a to opravdu výrazně.

„Žena nadýchala 4,21 promile alkoholu. Hlídka dívenku převezla na místní obvodní oddělení a okamžitě o problému informovala jak sociální pracovníky, tak i babičku tříleté holčičky, která si pro ni zanedlouho přijela," upřesnil Jaroš.

Nebyl to ovšem jediný exces nezodpovědné matky. Tři dny před touto událostí vyjížděla policejní hlídka i do místa jejího trvalého bydliště.

„Žena byla večer natolik opilá, že její stav nezaručoval dívčino bezpečí. Matka i tenkrát nadýchala čtyři promile a dítě muselo k babičce," doplnil Petr Jaroš.

Šestatřicetiletá žena je podezřelá ze spáchání trestného činu ohrožování výchovy dítěte, za což jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

-tz-

FC TVD si poradilo s třetiligovým týmem
Aktuality

 

Cenný skalp třetiligového celku si připsali v připravném duelu s rezervou Zlína fotbalisté Slavičína. Na výborně připraveném hřišti v Pitíně se hrál svižný fotbal s množstvým šancí a přítomní diváci se určitě nenudili. Valaši zkoušeli v sestavě některé nové akvizice, vlachovického Plška, bojkovického Prekopa a zlínského Kociána. Další výhra v přípravě je určitě pro svěřence trenéra Straky povzbuzením před zahajovacím utkání divizní skupiny E, které odehraje Slavičín 10. srpna 2013 na domácím hřišti proti otrokovické Viktorii.

FC TVD Slavičín - FC FASTAV Zlín „B" 3:2

Branky: vlastní, Macek Filip, Prekop Radovan

Sestava Slavičína: Talčík Jakub - Otépka Milan, Švach Tomáš, Plšek Dominik (hostování z Vlachovic), Mezírka Lukáš - Jaroš Mojmír, Švach Petr, Lukaštík Josef, Kocián Tomáš (hostování ze Zlína) - Macek Filip, Matůš Lukáš

Náhradníci: Prekop Radovan (hostování z Bojkovic), Pekárek Jan, Vašíčka Roman (hostování z Nevšové)

Komentář zlínského klubu najdete zde.

-kos-

Florbalisté jsou 3. nejlepším celkem na světě
Aktuality

 

Florbalisté z Valašských Klobouk dokázali po letošním senzačním postupu mužů do 3. ligy ještě další 2 velké úspěchy, tentokrát dokonce na mezinárodní scéně! Kluci z florbalového týmu FBK Devils Sokol Valašské Klobouky reprezentovali své město ve dnech 10.-13.7.2013 na největším florbalovém turnaji pro mládež na světě - Prague Games 2013, a to hned ve dvou kategoriích zároveň - B15 (patnáct let) a B18 (osmnáct let). Do hlavního města ČR letos zavítalo rekordních 321 družstev ze 14 zemí světa (z Finska, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, Polska, Ruska, Slovenska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny, Singapuru, Slovinska a ČR) v celkově 9 věkových kategoriích!

B15 - 3.MÍSTO

Kluci z kategorie B15 brali BRONZ a stali se tak (s trochou nadsázky) nejlepším týmem z ČR a 3. nejlepším celkem na světě mezi patnáctiletými florbalisty. Za kategorii B15 na turnaji startovalo celkem 45 týmů z celého světa. Zrod tohoto obrovského úspěchu začal ziskem 1. místa v základní skupině a přímým postupem do 1/16 finále. V základní skupině prohráli Klobučané pouze jeden zápas, a to hned ten úvodní - těsná, ale zasloužená prohra 1:2 proti Black Sharks. Poté následoval y už jen výhry v zápasech proti německému celku Red Devils Wernigerode (3:2), FBK FloKo Nymburk (5:0) a nejtěžšímu soupeři z Finska - FTT Capitals Finland (4:2).

 

FBK Devils Sokol Val. Klobouky (foto archiv týmu)

 V 1/16 finále nás čekal jeden z nejprestižnějších florbalových klubů z ČR - Bohemians Praha. S Bohemkou si kluci poradili v poměru 2:0. Dále následoval souboj v 1/8 finále, kde jsme se střetli s týmem FBC Štíři České Budějovice, tento překvapivě vyřadil favorizované Znojmo. Začátek zápasu byl výborný a rychle jsme se dostali až do vedení 3:0, poté ale kluci polevili a do zápasového tempa se horko těžko vraceli. Nakonec ale přece jenom zápas skončil zaslouženou výhrou v poměru 3:2.

Jako náš další soupeř v playoff se představil tým z moravskoslezského kraje - FbK Horní Suchá. Tento mančaft je každoročně posílen špičkovými hráči z extraligových Vítkovic, Ostravy či Havířova a nebylo tomu jinak ani letos. Hvězdami nabitý výběr se postupným tlakem dostal ve 1/4 finále do vedení 0:2. Kluci z Val. Klobouk ale nechtěli svou účast na turnaji vzdát a ze zbytků sil otočili stav na 3:2. Soupeř nám stihl přidat ještě vyrovnávací branku, nebylo mu to ale nic platné - konec zápasu patřil opět Valachům a především jejich kapitánovi Janu Trčkovi, který přidal po individuálním průniku 4. branku a ukončil tak toto dramatické utkání (4:3). Po tomto zápasu bylo už jisté, že si domů povezeme minimálně bronzovou medaili (na Prague Games se totiž nehraje zápas o 3. místo a oba poražené týmy ze semifinále získávají bronz).

Semifinálový zápas nás čekal v sobotu ráno a opět jsme měli tu čest narazit na Finy - Sampo IF. Tento finský výběr ukazoval svoji sílu již od začátku zápasu a naše kluky dokázal jako jediný soupeř zatlačit „do kouta". Bezgólový stav trval necelých 15 minut. Poté se soupeř ukázkově trefil a výbornou hrou dotáhl zápas do vítězného konce. Konečná prohra 0:3 nás ale nemusí vůbec mrzet, kluci z malého moravského městečka předvedli obětavý výkon a zahráli s několikanásobně lepším soupeřem více než důstojnou partii...

V druhém semifinále byl tím méně šťastným švýcarský tým Zug United Bleu, ten nestačil na Švédy z klubu Tungelsta IF a prohrál vysoko 4:9. Bronzové medaile jsme si tedy rozdělili se švýcarskými kolegy! Finále ovládli v dramatickém zápase naši přemožitelé z Finska a porazili Švédy z Tungelsta IF těsně 4:3! Gratulujeme.

B18 - mezi prvními 16 týmy z 58!

Starší kategorie B18 se taky nenechala zahanbit a v playoff vyprovodila hned 2 švédské týmy za sebou, z toho jednoho zástupce Superligy (švédské nejvyšší soutěže)! Švédský výběr Älvsjö AIK P96 (3:0) a superligový tým Tyreso Trollbacken IBK (2:1 SN). Za zmínku ještě jistě stojí 2 povedené zápasy základní skupiny - prvním je výhra nad norským celkem GIF Fighters Elite (2:1) a pak výborný zápas proti Tatranu Střešovice, který byl až do závěru utkání velice vyrovnaný (3:4), nakonec jsme Extraligovému soupeři podlehli 3:6.

FBK Devils Sokol Val. Klobouky (foto archiv týmu)

Osmnáctiletí zástupci Valašských Klobouk se probojovali až do první 16 nejlepších týmů z celkového počtu 58! Jejich spanilou jízdu zhatil v dramatickém zápase slovenský výběr ATU Košice (skóre 0:2), v němž figurovalo hned 6 reprezentantů Slovenska! Všem zúčastněným děkuji moc za neopakovatelných 5 dní plných zábavy a především kvalitního florbalu, který jsme v Praze měli tu čest letos předvádět! Videa z turnajů si budete moci prohlédnout na oficiálním webu klubu - www.fbkdevils.webnode.cz

Martin Drgoň
FBK Devils Sokol Val. Klobouky

Začne rekonstrukce silnice u Štítné nad Vláří
Aktuality

 

Začátkem srpna 2013 zahájí stavební firma práce na rekonstrukci téměř devítisetmetrového úseku silnice II/495 mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří. Obnovená silnice bude předána motoristům do konce letošního října.

Předmětem této investiční stavby Ředitelství silnic Zlínského kraje je rekonstrukce silnice II/495 v úseku Jestřabí - Štítná nad Vláří po křižovatku do místní části Popov. Celková délka rekonstruované silnice je 853 metrů. Rekonstruovaná vozovka bude vedena ve stávající trase, pouze směrová úprava oblouku v délce 170 metrů bude z původní trasy částečně vybočovat. Šířka komunikace bude sjednocena na 8 metrů v extravilánu a 7,5 metru v zastavěné části obce Štítná nad Vláří.

Štítná nad Vláří

foto archív redakce

U stávající vozovky bude provedena sanace nestabilních okrajů. Kraje vozovky budou odtěženy a bude provedena nová konstrukce o tloušťce 45 centimetrů. V případě zjištění nestabilního podloží bude provedena sanace podloží do hloubky 40 centimetrů. Bude se frézovat obrusná vrstva v tloušťce 50 - 100 milimetrů. Po odfrézování budou provedeny případné lokální vysprávky. Nové obrusné vrstvy budou položeny v tloušťce 100 milimetrů. Bude obnoveno odvodnění vozovky, počítá se rovněž s obnovou dopravního značení.

Zhotovitelem stavby je podle výsledku výběrového řízení firma EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín. Smluvní cena činí 6,6 milionu korun. Akce bude spolufinancována z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 procent uznatelných nákladů.

Stavební práce na silnici II/495 budou realizovány za částečné uzavírky silnice s tím, že provoz přes stavbu bude veden po polovině šířky vozovky a řízen světelnou signalizací. Pro nákladní automobily bude stanovena objízdná trasa přes Vlachovice, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnici.

-tz-

Na hradě chystají multižánrový festival
Aktuality

 

Je to téměř neskutečné, ale rok uplynul a máme tu další setkáni muzikantů v Bílých Karpatech. Po úspěšném loňském pilotním setkání na Hradě Brumov je tu tedy připraven druhý ročník. Můžeme Vás ubezpečit, že stejně tak jako vloni si pořadatelé dali tu práci, nabídnout Vám to nejlepší z naší hudební scény.

Na mysli jsme měli přichystat v jednom odpoledni a večeru co nejširší spektrum hudebních žánrů na co nejvyšší možné hudební úrovni, aby si každý přišel na své a to i při poslechu hudby, která třeba nepatří právě k tomu, co většinou zná.

Jako první vystoupi špičkový CAMAEL. A Jistě si vzpomenete i na loňské magické vystoupení tria Bardolino.

Všechny členy Bardolina zde uvidíte obklopeny další skvělou partou muzikantů a garantujeme Vám, že se skutečně máte na co těšít.

Na textech a hudbě se podílelo pět členů kapely, především Pavel Fischer a Jana Tyšerová - Procházková, ale také Dagmar Podkonická, Iveta Kováčová a František Raba.

Žánrově lze skladby jen těžko zařadit do jednoho stylu, vycházejí sice z lidové hudby, ale někdy v nich posluchač může zaslechnout inspiraci jazzem a dokonce i big-beatem.

Při diskuzích s posluchači a fanoušky se objevilo označení, které vystihuje a dovoluje v hudbě šechno, co je zajímavé a dobře seposlouchá: „Fůze". Autoři se prostě nebojí použít cokoliv, co se jim líbí a co je pro jejich tvorbu inspiruje a oslovuje.

Druhá skupina v pořadí KUKULÍN

Neustále zelené pláně v přízemních mlhách se rozprostřou po celém amfiteátru. Keltské kořeny pod hradními náspy vyraší do kouzelných tónů pod neviditelnou taktovkou Velšského (Valašského) druida.

Geniální houslista JAN HRUBÝ společně se svým souborem KUKULÍN natočil v roce 1998 desku volně inspirovanou Tolkienovou Středozemí.Skladby se nesou v lehce irském duchu a posluchači mohou vnést do představ o Tolkienově světě nové, tentokráte hudební, zážitky.

foto web Matěj Ptaszek Dobré ráno blues band

MATĚJ PTASZEK A DOBRÉ RÁNO BLUES BAND vystoupí jako třetí v pořadí.

Rostou? Rostou!

Že i u nás tací "rostou", máme pro Vás jako důkaz vtělený do nevšedního a geniálního hráče na foukací harmoniku, "černého" zpěváka s bílou kůží Matěje Ptaszka.

Bluesový zpěvák a hráč na foukací harmoniku Matěj Ptaszek sestavil novou kapelu, kterou nazval Dobré ráno blues band. Na rezofonickou a akustickou kytaru v ní hraje Vítek Kopecký a na bicí
a valchu Vladislav Sosna. Matěj Ptaszek se od roku 2004 profesionálně věnuje hraní blues.
Patří mezi evropskou špičku hráčů na foukací harmoniku a jako první Čech v novodobé historii byl pozván firmou HOHNER na World Harmonica Festival 2009, na které účinkoval a kde byl vyhlášen
objevem roku. Napsal přelomovou a obsáhlou učebnici Foukací harmoniky a podílel se na vzniku hudby k filmu režiséra Ondřeje Trojana Občanský Průkaz.

Jeho styl je přirovnáván ke stylu slavného Sonnyho Terryho. Je znám i svou unikátní technikou zpívání.

PROKOP & ANDRŠT & HRUBÝ

Michal Prokop pověsil na dveře svého baru "Krásný ztráty" cedulku s nápisem: _"Přijdu hned"_ a s kytarou na zádech se vydal změnit lokál. Nebyl tak patetický, aby toto podnikal sám, ostatně ve třech
se to pak, když už to z vás pěkně táhne, poté co to za vás někdo zatáhne, domů lépe táhne. A pakliže už nemůžete chodit, je tu ruka, co vás po chodníku táhne. Z každé strany Prokopovi stojí hudebnický pilíř - kolem roku 2000 totiž obnovil staré trio a zas to táhne s jazzovým a bluesovým kytaristou Lubošem Andrštem a univerzálním houslistou Janem Hrubým.

Teď už Vám skutečně nezbývá nic jiného, než zakoupit lístky v předprodeji za zvýhodněnou cenu, anebo přímo na Hradě Brumov 16.8. 2013.

Těšte se! My se těšíme na Vás!

Vstupné v předprodeji v Bylnici v prodejně ŠBB Elektro, 120,-Kč

Vstupné na místě 170,-Kč. Vstupenky jsou slosovatelné. Dva výherci dostanou lístek na podzimní koncert Petera Gabriela v Praze.

-tz- pořadatelé

Na hasiče čekají překážkářské stovky
Aktuality

 

Sbor dobrovolných hasičů Horní Lideč si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník Českého poháru Velkopopovického kozla. V obci se tento hasičský přebor uskuteční podruhé. Jedná se o závod dobrovolných hasičů v běhu na sto metrů s překážkami v kategorii muži, ženy a dorost. Soutěž se uskuteční tuto sobotu ve sportovním areálu. Začátek je v devět hodin dopoledne.

Do sobotního závodu (27.7.) jsou už teď přihlášeny téměř dvě stovky hasičů z celé České republiky. Zatím závody proběhly v Praze, Bludově a Pískové Lhotě. Po Horní Lidči bude následovat poslední soutěžní kolo v Kamenci u Poličky. 

Čas, ve kterém musí závodníci zaběhnout vzdálenost sta metrů s obtížnými překážkami, a zároveň v něm prokázat dovednost hasičské práce, by měl být pod šestnácti sekundami. Soutěží se v kategoriích muži, ženy, dorostenci, dorostenky a mladší dorostenci a dorostenky.

Celkem má závod na programu pět kol, šestý závod je  finální a poběží se na podzim v Ostravě. Do ostravského kola postupují pouze ti nejlepší v každé kategorii a s největším počtem bodů ze všech předchozích kol.

Průběžné pořadí jednotlivých závodníků můžete sledovat na webových stránkách projektu www.stovky.cz. Hlavním patronem soutěže je Velkopopovický kozel

-lb-

Jak se chybuje u převodů nemovitostí?!
Aktuality

 

Specifikace nemovitostí

V praxi se lze setkat s převodními smlouvami, ve kterých se chybuje ve specifikaci nemovitostí, a to kupř. tak, že je zaměněn např. pozemek parc. č. 123 s pozemkem parc. č. st. 123, anebo tak, že je převeden např. rodinný dům na pozemku parc. č. st. 123, ovšem opomene se samostatně specifikovat i samotná stavební parcela, v důsledku čehož kupující vlastní dům, ale již ne parcelu pod domem. Napravovat takovou chybu až po vkladu do katastru nemovitostí může být zásadní problém. Pozor také na příslušenství převáděných nemovitostí a možné spory o to, co vlastně mělo a nemělo být převedeno spolu s hlavní stavbou.

Problematicky, nedostatečně či neplatně formulovaná ujednání

V laicky sepsaných smlouvách se často vyskytují ujednání, která jsou formulována tak, že jsou buď neplatná, anebo minimálně zakládají budoucí soudní spory. Taková ujednání se přitom vyskytují nejen v kupních, ale i v darovacích smlouvách, zejména pokud jde o vymezení věcných břemen (viz odkaz). Hledat řešení až po vzniku problému často znamená hledat již pozdě. U kupních smluv pak smluvní strany mj. často riskují tím, že podceňují různá právní prohlášení ohledně možných právních vad nemovitostí (dluhy, exekuce, nájmy, předkupní práva, zástavy apod.) a tím i možnosti např. odstoupení od převodní smlouvy.

Nedostatečné zajištění rizik při splacení kupní ceny

Při nedostatečném právním ošetření splatnosti kupní ceny riskuje prodávající ztrátu nemovitosti, aniž by získal kupní cenu a naopak kupující riskuje ztrátu kupní ceny, aniž by získal nemovitost. Jelikož jde často o vysoké hodnoty, je nutno tuto skutečnost rozhodně nepodceňovat. Využít lze kupř. úschovu kupní ceny.

Spoleh na to, že pokud projde smlouva katastrem, je vše v pořádku

Účastníci smluv si často mylně myslí, že pokud smlouva tzv. „projde" katastrem, je vše v pořádku. Platnost převodní smlouvy lze ale napadnout i poté, co projde katastrem (viz odkaz). Katastrální úřad totiž ze zákona nezkoumá zdaleka vše. Jeden příklad za všechny - kupuje-li např. nemovitost jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, katastrální úřad smlouvu bez dalšího zapíše. Pokud ale smlouva je poté napadena z hlediska platnosti pro nesouhlas druhého z manželů, je problém na světě.

Zejména u hodnotnějších nemovitostí se nejen proto rozhodně nevyplácí riskovat s nějakými vzory převodních smluv nebo tím, že smlouvu zpracuje „levně" někdo, kdo za ni ze zákona neručí. Vždyť kdo by po letech chtěl zjistit, že není kupř. vlastníkem nemovitosti, o které si to léta myslel a případně do nemovitosti již i nemálo investoval?

www.darovacismlouvanemovitost.cz

Fotbalisté Slavičína si poradili s Vizovicemi
Aktuality

 

SK Vizovice - FC TVD Slavičín 2:4 (2:1)

Výhru v přípravném utkání si v minulém týdnu připsali na hřišti v Liptálu fotbalisté Slavičína. Soupeřem jim byl nováček Krajského přeboru z Vizovic, který překvapivě dlouho držel s divizním týmem krok a první půli dokonce vyhrál. Slavičané zlepšeným výkonem ve druhém poločasu strhli vítězství na svoji stranu.

V sobotním dopoledni čeká na svěřence Ladislava Straky další přípravné utkání, tentokrát bude soupeřem Valachů účastník MSFL rezerva Zlína, která v týdnu rozprášila v přípravném utkání Spytihněv 7:1. Utkání se Zlínem B se hraje v sobotu na hřišti v Pitíně a výkop utkání je již v 10 hodin.

Pozvánka :

FC TVD Slavičín vs FC Fastav Zlín - sobota 27.7. 2013 - v 10,00 hodin - hřiště Pitín

-kos-

V Poteči bral Bratřejov vítězný double
Aktuality

 

V sobotu 20.7.2013 s uskutečnilo v Poteči 3. Kolo Jihovalašské ligy nočních soutěží. Z vedoucích týmů se podařilo pouze Vrběticím, v ženské kategorii přebral Bratřejov prvenství Drnovicím.

Jako první se na start, jak již bývá zvykem, postavili domácí muži. Jejich pokus se však zařadil do kategorie méně vydařených a to pro velké prostřiky na obou terčích. Výsledný čas 20:41 (PP 18:86) stačil pouze na 14. Místo. Následoval pokus domácích žen, který také nepatřil k těm nejrychlejším, nicméně časem 23:84 (LP 23:71) získaly 5. místo celkově.

Po domácích následovaly dva útoky zkušených matadorů, které si vysloužily pohárové umístění. Prvním byli muži Bratřejova A, jež bezchybným podáním svého výkonu sestřelili terče v čase 14:91 (PP 14:76) a zaslouženě si odvezli 20 bodů. Následný pokus Vrbětic byl také bezchybný, avšak na první místo nestačil. Časem 15:27 (LP 15:00) si Vrbětičtí hasiči zajistili bronzové umístění na soutěži a také potvrdili průběžné 1. místo v JLNS. Další nastoupili borci z Nedašova. Ti si bohužel zapsali písmeno N pro problém na rozdělovači způsobený prosáknutím vody přes těsnící gumičky. Ženám z Lačnova se také příliš nedařilo. Po problémech s nabráním vody dokončily až v čase 37:02 (8. místo). Následný pokus Vlachovic také nebyl ideální. Košař nezvládl našroubovat koš, který upadl na zem a tomu odpovídal i výsledný čas 28:09 (LP 26:37). Hřivínovu Újezdu-Kaňovicím se také vyskytly problémy při sání, kde spojař nenabral ideální množství vody a to bylo znát i na výsledném čase 18:63 (LP 18:34, 11. místo)

 foto ewinka69   fotogalerie

Následovala série lépe podařených útoků. Bratřejovské ženy po neúspěchu ve Vysokém Poli napravily svou chybu a i přes mírné prostřiky na terčích s výsledným časem 18:97 (LP 18:49) zajistily Bratřejovu vítězný double a sobě průběžné 1. místo v JLNS. Mirošovští muži svou šanci brát více bodů promarnili na neúprosných terčích. Po více než třísekundovém prostřiku dosáhli času 18:04 (PP 17:05, 9. Místo). Následně brumovské A rozhodlo již v polovině závodu o konečném pořadí na předních příčkách. Svým časem 14:97 (LP 14:95) ukořistilo stříbro a postoupilo tak i v průběžném pořadí JLNS. bratřejovské B také ukázalo, že umí. I přes malé zaváhání na koši výsledkem 16:87 (PP 16:26) bralo body za 7. místo. Leskovečtí muži zapsali další písmeno N do konečného pořadí a to po chybě strojníka, který si svou cestu prodloužil až téměř k rozdělovači a poté špatným nabráním vody jejich pokus definitivně ukončili. Ženy z Loučky, jejichž béčkařka přijela k základně spíše jako na bruslích než na tretrách, dosáhly času 22:91, který stačil na 3. místo celkově. Vlachovské ženy nedokončily dobře rozběhlý pokus z důvodu nezapojení rozdělovače. Obdobně nedokončili také muži z Nedašovy Lhoty. Jejich spojař zakopl o základnu, což rozhodilo i košaře a ten ponořil savici i s košem do kádě v nezašroubovaném stavu - zapsání písmena D. Muži z Dolní Lhoty se inspirovali u mužů z Leskovce. Jejich strojník chyboval podobně, reagoval však rychleji a dosažený čas 18:65 (PP 18:25) stačil na 12. místo. Nováček ligy Smolina předvedl na své premiéře velice kvalitní pokus. Jedinou chybou byly prostřiky na obou terčích. Dosažený čas 16:71 (LP 15:42) stačil na pěkné 6. místo.

Drnovské ženy svým pokusem bohužel nepromluvily do předních pozic. Levá proudařka u základny uklouzla, což ji stálo cenný čas pro doběhnutí k terči a následné zestříknutí. Časem 24:39 (PP 22:26) obsadily 6. pozici. Sehradice - muži dokončili za 19:57 (PP 19:53, 13. místo), tichovské ženy po prostřiku na levém proudu za 37:59 (PP 24:70). Muži ze Štítné svůj dobře rozběhlý pokus zatratili při nabírání vody, které nebylo dostatek. Časem 20:42 (PP 20:21) obsadili 15. pozici. Valašské Klobouky pojaly svůj pokus spíše jako hasební zásah ve stylu co shoří, neshnije. Jejich technika nebyla schopna sestříknout terče a tak po minutovém snažení zapsali písmeno N ke své kolonce na výsledkové tabuli. Újezdské ženy po prostřicích dosáhly časem 23:06 PP 21:81 na 4. příčku. Nevšovské A mělo problémy na sání a tak čas 33:16 (PP 32:75) stačil na poslední místo před nedokončenými pokusy. Lidečko nejspíše nechalo svou formu na předchozí soutěži ve Zboře. Jejich pokus nejdříve příliš nevyšel béčkařovi, jehož spoj si musel zapojit strojník a poté následovaly obrovské prostřiky v podání obou proudařů. Výsledný čas 23:50 (PP 21:41) nepřinesl potřebné body pro udržení kroku s prvními Vrběticemi v tabulce JLNS.

Ženy z Nosic (SK) se svým výkonem pokusily atakovat první místo. To se jim ale nepodařilo pro prostřik na pravém proudu 19:67, kdy levý měl čas 18:21. Výsledkem byla pěkná stříbrná pozice. Muži z Tichova nezapojili na pravém proudu proudnici a bylo z toho další písmeno N na výsledkové listině. Nevšovskému B se pokus podařil lépe než A a to časem 18:09 (LP 17:82, 10. místo). Újezd napodobil lepší čas jejich žen 21:72 (PP 20:74, 16. místo). Nosičtí chalani si do Poteče přijeli pouze pro nedokončený pokus, když nezapojili levý proud na rozdělovači.

Obdobně zaútočily také ženy z Nedašovy Lhoty, kterým se vytrhl pravý proud z rozdělovače. Muži z Francovy Lhoty, jejichž výkony se neustále zlepšují, dokázali i přes mírné problémy na koši vybojovat 5. místo s časem 15:70 (LP 15:43). Drnovjané zápolili s košem také. Jejich výsledek to však ovlivnilo více. Čas 17:47 (LP 17:04) zajistil 8. místo. Ženám z Valašských Příkaz se nevyplatilo půjčení závodnice na rozdělovač a po jeho nezapojení svůj pokus vzdaly. Následně Francova Lhota svůj pokus v ženské kategorii zpomalila chybou na rozdělovači, když si hasičky nechaly otevřený prostřední ventil. Dosáhly tak na 7. pozici časem 24:60 (PP 24:40).

Předposledním na startovní čáře byli muži z Vysokého Pole. Po neúspěšných předchozích kolech potřebovali brát co nejvíce bodů a také se jim to téměř podařilo. Dokonale rozběhlý útok zakončili v čase 15:44 (4. místo), kdy na pravém proudu měli nejlepší sestřik soutěže a to 14:68s. Celé klání zakončily Zádveřice, jejichž strojník nezašrouboval savici do stroje a ta v průběhu útoku vypadla. Chyba znamenala čas 29:51.

Průběžnému pořadí tedy vévodí Vrbětice s 50 body a náskokem 19 bodů na druhý Nedašov (31b). Ten je těsně stíhán Lidečkem a Brumovem A (oba 30b). Pátým týmem v pořadí je Bratřejov B (28b) a těsně za nimi jejich Ačko (27b). Sedmičku okupuje Vysoké Pole (23b) následováno Hřivínovým Újezdem - Kaňovicemi (22b) a Francovou Lhotou (21b). První desítku uzavírá Lukov s 20 body.

V ženské kategorii se na první pozici po vítězství tohoto kola posunul Bratřejov s 19 body. Druhé jsou Drnovice (16b). Třetí týmem v pořadí jsou ženy z Loučky (14b) s těsným náskokem před Újezdem (13b) a Lačnovem (12b). Nosické ženy se svým výkonem přiřadily na 6. místo společně s Vysokým Polem (8b).

Další kolo JLNS proběhne již tuto sobotu 27.7.2013 v Mirošově. Ve 21:15 proběhne slavnostní nástup a ihned po něm začnou probíhat požární útoky. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení v podobě pečených žeber, klobásek z udírny ale i dobrého piva Radegast a ostatních lihovin. Příznivci požárního sportu se mohou těšit na průhlednou káď a kvalitní výkony soutěžících, jichž je nyní přihlášeno 47.

Upozornění: Probíhající uzavírka mostu v Mirošově je vyřešena panelovým přejezdem na vlastní nebezpečí se značkou zákaz vjezdu. Osobní i hasičské automobily budou mít v tento den povolení na projetí pro účel noční soutěže. Příjezd do obce je tedy možný ze směru od Vlachovy Lhoty i ze směru od Valašských Klobouk.

-tz-

Sucho: Zákaz spalování hořlavých látek
Aktuality

 

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák vyhlásil na základě návrhu ředitelky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Jarmily Čičmancové pro celé území Zlínského kraje období tzv. nepříznivých klimatických podmínek.

Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 25. července 2013 a je platné do odvolání.

Pro období nepříznivých klimatických podmínek platí například tato omezení.

  • Dočasné omezení nebo vyloučení vstupu do lesů na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy lesů, návrh k vydání rozhodnutí může podat ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
  • Zákaz spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami.
  • Povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů.
  • Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
  • Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech, bez používání otevřeného ohně.

Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.

Přesné znění rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje o vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek je k nalezení na úřední desce Zlínského kraje

Gabriela Sýkorová Dvorníková

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA