Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Děti se mouhou přihlásit k uměleckému vzdělávání
Aktuality

Stejně jako roky minulé, i letos se mohou děti přihlásit k uměleckému vzdělávání na Základní umělecké škole Vsetín, která působí také na mnoha pobočkách v okolních obcích.   ZUŠ Vsetín je státní školou s více jak 120letou tradicí. V současné době sídlí ve svém prvotním působišti ve Vsetíně a také na odloučených pracovištích v Horní Lidči, Valašské Polance, Lidečku a Jablůnce. Výuku poskytuje v oborech hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Přihlásit se lze i pomocí elektronické přihlášky, kterou najdete ZDE.   [gallery columns="5" ids="101448,101449,101450,101451,101452"] Foto: archiv ZUŠ Vsetín   „Škola od doby svého založení poskytla kvalitní uměleckou výuku mnoha generacím, nepřerušila činnost a stále plnila své poslání – rozvíjet umělecké vlohy dětí a mládeže, ovlivňovat osobnost žáka po stránce estetické a etické, obohacovat jeho citový život a rozvíjet touhu po kulturním zážitku a vyjádření. Stejné cíle si ZUŠ Vsetín klade i do budoucna - udržet a rozvíjet oblastní kulturní tradici, stejně jako tomu bylo v minulých desetiletích, vychovávat mladé umělce a účastnit se aktivně kulturních akcí v regionu,” uvedl ředitel školy Radim Trčálek.   Vedení školy věří, že příští školní rok proběhne výuka již po všechny měsíce ve škole a ne před monitorem.   [gallery columns="4" ids="101447"]    

Zápis do ZUŠ Valašské Klobouky pro školní rok 2021/2022

  Děti jsou již velmi dlouhou dobu izolovány od běžného života, je potřeba napravit, co bylo napácháno na jejich křehké dětské osobnosti a nejlepší formou je právě kolektiv kamarádů, kde se budou cítit dobře, bezpečně, ale hlavně se jim dostane nádherné výuky, která je bude jistě bavit, naplňovat a formovat tím správným směrem. Ukáže jim pokroky ve vlastní tvorbě, ale, a to je velmi důležité, naučí se naslouchat, podporovat, hodnotit, přispívat ke zdaru společné práce, to jsou všechno atributy naprosto nezbytné pro náš život, a jak se říká "co se v mládí naučíš..."   Přijímací řízení (talentová zkouška) proběhne ve dnech 24. – 28. května 2021 od  13.30 – 17.00 hod. v budově ZUŠ ve Valašských Kloboukách nebo  na pobočce v Brumově-Bylnici.   I zde mohou noví zájemci o studium pro školní rok 2021/2022 mohou vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku. Více najdete na stránkách ZUŠ Valašské Klobouky ZDE.   -tz-

Ve zlínské zoo se narodil další klokan albínek
Aktuality

Zlínská zoo se může pochlubit dalším chovatelským úspěchem. Skupina 22 klokanů rudokrkých se významně rozrostla. V současné době zde návštěvníci uvidí 11 mláďat. Deset má typické tmavohnědé zbarvení, 1 mládě je sněhobílé. Právě klokaními albíny je zlínská zoo mezi návštěvníky proslulá. Malí klokani se narodili na začátku letošního roku, nyní už postupně opouštějí bezpečí mámina vaku. Počet 11 mláďat však zdaleka nemusí být konečný. Některá mláďata jsou stále velmi malá a zůstávají schovaná v mámině vaku.   Klokan rudokrký patří ke středně velkým klokanům. V dospělosti měří kolem 90 cm a váží necelých 30 kg. Je velmi otužilý, díky husté srsti na celém těle i ocase bez problémů snáší i nízké teploty. Své jméno dostal podle narudlého zabarvení na plecích a na krku. Jeho původní domovinou je Tasmánie a jihovýchodní Austrálie. Ve Velké Británii však v roce 1940 unikla skupina těchto klokanů do volné přírody. Na dvou místech žijí doposud. [caption id="attachment_101385" align="alignnone" width="690"] Austrálie ve zlínské zoo je plná klokanů. Foto: Archiv Zoo Zlín[/caption]

Po narození váží klokan méně než jeden gram

  Klokani žijí většinou v  malých rodinných skupinkách, které však nemají žádného vůdce. Potravu tvoří výlučně traviny a byliny. Ve zlínské zoo si v současné době nejvíce pochutnávají na větvičkách ovocných stromů, vrb nebo habru. „Březost u klokanů trvá pouhých 30 až 40 dnů. Mládě klokanů je při narození velmi maličké, slepé a holé. Váží méně než jeden gram, měří 3 cm a podobá se spíše zárodku než narozenému mláděti,“ uvedl zoolog Václav Štraub. Samotný vývoj mláděte tak probíhá až v matčině vaku, kam se co nejrychleji po narození vyšplhá po matčině srsti. Ve vaku zůstane po dobu 6 měsíců, zhruba od čtvrtého měsíce vyráží na první výpravy do okolí. Několik měsíců po narození začíná malý klokan žrát trávu a listí, mateřské mléko však saje až do stáří 18 měsíců. I když jsou mláďata po deseti měsících již samostatná, často využívají vak jako spolehlivý úkryt před nebezpečím. Do otevřené kapsy skáčou vždy po hlavě, uvnitř provedou kotoul a v konečné pozici jim hlava vykukuje ven. Samice má kolem vaku speciální kruhový sval, který dokáže pevně stáhnout. Mládě tak ani rychlých skocích nevypadne. [caption id="attachment_101386" align="alignnone" width="690"] Austrálie ve zlínské zoo je plná klokanů. Foto: Archiv Zoo Zlín[/caption] „Současnou chovnou skupinu klokanů rudokrkých jsme získali v srpnu 2004 z anglické Zoo Woburn. První mláďata přišla na svět v roce 2005, k našemu velkému překvapení se narodili i albínci. Od tohoto roku se u nás, včetně těch letošních, narodilo 225 klokanů, z toho bylo 21 albínů,“ přiblížil chov klokanů zoolog Václav Štraub. Stejně jako předchozí ani všechna letošní mláďata ve zlínské zoo natrvalo nezůstanou. V rámci spolupráce s ostatními zoologickými zahradami najdou nový domov v některé evropské nebo světové zoo.   Klokany rudokrké mohou návštěvníci z bezprostřední blízkosti obdivovat v průchozí australské expozici. Společnost jim tu dělají emu hnědý a husice kuří.   -tz-

Rekordman jel 154 km/h. Do kasy města přibylo 11 milionů
Aktuality

Již čtvrtým rokem měří Městská policie Vsetín rychlost vozidel prostřednictvím stacionárního radaru. Ten je střídavě umisťován na tři místa. Zjištěné přestupky po vyhodnocení městskou policií putují na odbor správních agend radnice, jehož pracovníci dle jejich závažnosti řidiče pokutují. V loňském roce to bylo v celkem 16 114 případech.   První měřicí místo zřídila radnice na počátku roku 2018 v Potůčkách na silnici I/57, tentýž rok v červnu přibylo další v Rokytnici na silnici I/69 a v listopadu v ulici Jiráskova u základní školy Trávníky. „Pro měření rychlosti máme k dispozici jeden radar, který mezi uvedenými třemi místy nepravidelně střídáme,“ uvedl ředitel městské policie Patrik Pecina.   Zjištěné prohřešky strážníci vyhodnocují a předávají ke správnímu řízení pracovníkům odboru správních agend městského úřadu. Ti pachatele přestupků pokutují dle míry překročení nejvyšší povolené rychlosti. [caption id="attachment_101501" align="aligncenter" width="540"] Rekordman loňského roku povolenou rychlost překročil o více než 100 km/h[/caption] V loňském roce bylo stacionárním radarem zjištěno překročení rychlosti v 16 114 případech, tedy o 1 880 více než v roce 2019, ale o 9 660 méně než v roce 2018, kdy se na Vsetíně s měřením začalo. „Zmíněná data prakticky kopírují trend i z jiných měst České republiky, kde po prvním roce měření stacionárními rady počet přestupků v letech následujících výrazně klesl. Mnohde až o padesát procent. Dopravní situace v exponovaných místech se tak zklidňuje a silniční provoz je na nich bezpečnější. A to je právě hlavní důvod, proč i město Vsetín k užití stacionárního radaru sáhlo,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.   Ačkoliv bezpečnost silničního provozu je podle vsetínské radnice hlavním přínosem stacionárních radarů, opomenout nelze ani výnos z pokut, který je příjmem rozpočtu města, a může tak být použit například na údržbu a opravu veřejných prostranství a komunikací, hřišť a podobně. V loňském roce činil výnos ze sankčních plateb 11,3 milionu korun. V roce 2019 to bylo 11 milionů a v roce 2018 pak 18,8 milionu korun.   A jakou nejvyšší rychlost stacionární radar v roce 2020 zachytil? Rekordmanem loňského roku se stal řidič osobního vozu BMW, jemuž radar v Potůčkách, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, naměřil 154 km/h. Tím tento šofér překonal dosavadní maximum z roku 2018, které má na svědomí řidič vozu Honda s rychlostí 137 km/h naměřenou rovněž v Potůčkách.   -tz-

Oblíbení čtyřnozí terapeuté se vrátili k pacientům
Aktuality

Více než rok se museli pacienti na oddělení následné péče valašskomeziříčské nemocnice obejít bez návštěvy howavardů Belly či Arniky. Důvodem byla a je pandemie onemocnění covid-19. Jelikož se však nyní na oddělení léčí pacienti, kteří nejsou covid pozitivní, nejeví známky suspektního onemocnění a personál je očkován, či pravidelně testován, může být tato aktivita, která patří v nemocnici na tomto oddělení mezi pacienty hojně vyhledávaná, opětovně spuštěna.   Téměř 400 dní. Tak dlouho byla canisterapie ve valašskomeziříčské nemocnici omezena. Není se co divit. Onemocnění covid-19 dolehlo v plné síle nejen na pacienty, ale i na personál. Nyní se však situace zlepšuje a vítané zpestření léčby může opětovně v plné síle začít. Samozřejmostí je přísné dodržování epidemiologických a hygienických podmínek. O tom, že pravidelná návštěva canisterapie našim pacientům velice chyběla, ví moc dobře staniční sestra oddělení následné péče, Petra Žákovská. „Pacienti se na nás pravidelně obraceli s dotazy, kdy budou moci zase vidět a pohladit naši Bellu či Arniku. Bohužel ze známých důvodů jsme jim návštěvu nemohli poskytnout, což nás všechny mrzelo. Je neoddiskutovatelné, že právě návštěva canisterapeutického psa u pacientů právě na odděleních s obdobným spektrem poskytované péče, vyvolává jejich pozitivní náladu a brzký návrat do normálního života,” potvrzuje staniční sestra. [caption id="attachment_101362" align="alignnone" width="690"] Canisterapie se na oddělení následné péče Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí vrátila po více než roce[/caption] Radost z opětovně spuštěné canisterapie ve valašskomeziříčské nemocnici má i její hlavní sestra Mgr. Jana Pelikánová, která k oblíbené službě říká: „Pro pacienty je právě tato metoda léčby velká vzpruha. Řada z nich má psa doma, po kterém se jim stýská, takže uvítají zvířecí návštěvu v nemocnici. Vesměs se jedná o starší osoby se zhoršením celkového zdravotního stavu nebo zlomeninách krčku. Psychika je vždy k léčbě velice potřeba. Když jsou pacienti dobře naladěni, lépe spolupracují i při klasické léčbě.”   Samotná canisterapeutka Blanka Hašová, která je očkována proti onemocnění covid-19 oběma dávkami vakcíny k návštěvě dodává: „Moc se za pacienty opětovně těšíme a již vymýšlíme program, jak je potěšit nad rámec klasické canisterapie. Budeme pacienty navštěvovat pravidelně každých 14 dnů. Canisterapeutický pes Bella má velkou podporu od Nadace AGEL, které děkuji za to, že do jejího výcviku vložila finance i důvěru a já jsem díky tomu mohla Bellu připravit na zkoušky a pokračovat v úspěšné canisterapii i v jiných zdravotnických zařízeních skupiny AGEL,” těší Blanku Hašovou nadační podpora a ředitelka Nadace AGEL Bc. Veronika Dostálová na závěr dodává: „Největší odměnou je pro mě vědomí, že naše finanční podpora pomáhá přímo našim vlastním pacientům a ulehčuje jim tak samotný pobyt v nemocnici.”   -tz-

Valašské Klobouky rozdají obyvatelům sazenice květin
Aktuality

Také letos se mohou obyvatelé městské památkové zóny těšit na tři sazenice balkonových květin, které jim pro jejich výsadbu věnuje město Valašské Klobouky. Osázením květináčů do svých oken, balkonů či zahrádek mohou podpořit upravený vzhled a přívětivou atmosféru klobouckých ulic. Výdej sazenic bude probíhat v pondělí 17. května a ve středu 19. května od 13 do 17 hodin na zahradě radnice.   „Už šestou sezónu lidem darujeme symbolické tři sazenice jako základ pro jejich květinovou výsadbu, která zpříjemňuje návštěvníkům i obyvatelům dojem z našeho města. Pro bezplatný odběr bude stejně jako dříve stanovena podmínka, že květiny mají být pěstovány na veřejně viditelném místě, tedy například na balkoně, předzahrádce nebo okně do ulice,“ uvedl místostarosta Karel Ptáček a dodal, že pro obyvatele městské památkové zóny budou připraveny tři stovky sazenic.   S ohledem na aktuální epidemickou situaci bude při výdeji květin zapotřebí, aby lidé přicházeli v respirátorech, použili u vstupu dezinfekci a dodržovali vzájemné rozestupy.   -tz-

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš se nechal očkovat
Aktuality

První dávkou vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer a BioNTech byl v očkovacím centru v PSG aréně ve Zlíně očkován hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Přeočkování druhou dávkou ho čeká za 44 dnů.   Závory pro věkovou skupinu od 45 let, do níž spadá i hejtman Radim Holiš, se otevřely o půlnoci z pondělí na úterý 11. května. Možnosti naočkovat se proti onemocnění COVID-19 bez váhání využil.   „Chtěl bych se zase beze strachu potkávat s rodinou a přáteli, normálně cestovat a užít si léto bez mimořádných opatření. Proto jsem se nechal očkovat. Věřím, že očkování je cesta k návratu do normálního, plnohodnotného života,“ uvedl hejtman Radim Holiš.   Brzy se centrální rezervační systém otevře také dalším věkovým kategoriím. Registrovat se zájemci mohou jednoduše na některé z 8 očkovacích míst v kraji přes webové stránky https://registrace.mzcr.cz/. Termíny na očkování lidé obdrží přibližně do týdne.   „Rád bych všechny, kdo ještě váhají, povzbudil a posílil jejich důvěru v očkování. Upřímně prosím všechny občany Zlínského kraje, aby se nechali naočkovat také. Jakmile to bude možné, využijte bezplatné vakcinace a registrujte se do nejbližšího očkovacího místa,“ vyzval hejtman.   -tz-

Zlínský kraj: Počty potvrzených případů nákazy
Aktuality

Počet obyvatel Zlínského kraje: cca 582 000  

Dle ORP (Obec s rozšířenou působností - zahrnuje určitou oblast, mapa pod tabulkou)

Počet aktuálně nakažených (aktivní případy) - je údaj evidovaných osob na základě testu, skutečný počet v populaci není znám.       Jaké obce spadají pod jednotlivá ORP na Valašsku si můžete rozkliknout na mapách pod tímto textem. [gallery columns="5" ids="72147,72149,72153,72151,72155"]     Počet obyvatel Zlínského kraje: cca 582 000    
Obce - graf vývoje pozitivně testovaných Obce - aktuální stav mapa (seznam.cz)

 
Covid portál - najdete zde detailní informace v souvislosti s covidem v běžném životě

   

Vývoj nákazy ve Zlínském kraji v čase:

  [gallery columns="5" ids="101179,100761,100262,99511,99295,99154,98872,98711,98353,97872,97657,97502,97415,97254,96746,96321,96059,95704,95514,95349,95216,94861,94719,94484,94262,93759,93416,93222,92666,92379,92171,91961,91589,91437,91260,91156,91055,90807,90705,90554,90409,90256,89990,89846,89741,89647,89395,89142,89062,88985,88600,88477,88292,88191,87958,87699,87614,87534,87457,87388,87249,87017,86911,86867,86815,86707,86614,86491,86275,86214,86169,86153,86008,84827,84507,84326,84246,84092,83997,83820,83655,83529,83340,83153,82940,82825,82497,82215,81927,81699,81679,81577,81496,81203,81147,81086,80931,80840,80701,80625,80456,80176,79562,79352,79260,79153,79071,78803,78670,77507,76970,75101,74535,74345,74180,73820,73452,73304,73227,73046,72690,72548,72417,72617,72269,72614"]

22. dubna 2020

  „Ve Zlínském kraji nám momentálně největší problém vznikl v Napajedlích, kde máme 18 pozitivně testovaných občanů, a tato vlna se přelila do Otrokovic, kde je momentálně 11 pozitivních lidí, z toho 4 jsou v přímé návaznosti na Napajedla,“ informoval hejtman Jiří Čunek a dále sdělil: „Testovali jsme asi 40 zákazníků napajedelského obchodu, odkud se rozšířila nákaza, většina je negativních.“ Podle hejtmana Čunka se provede test na COVID-19 u všech obyvatel zařízení pro seniory v Napajedlích, ať u krajem zřizovaného Domova pro seniory, tak i u městského. „Společně s Krajskou hygienickou stanicí a krizovým štábem rozhodneme o protiepidemických opatřeních k zastavení šíření nákazy, věřím, že nebude nutné dělat žádná drastická opatření, a zvládneme zde nákazu stejně, jak se nám ji podařilo zvládnout v Uherském Brodě,“ řekl Jiří Čunek k fámám o možném uzavření města.  

21. dubna 2020

  Ve Zlínském kraji bylo v úterý 21. dubna potvrzeno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje 6 nových případů nákazy novým typem koronaviru, ale také 11 nově vyléčených pacientů. Celkový počet vyléčených osob tak vzrostl na 118, jeden pacient onemocnění podlehl.   „Ve Zlínském kraji je aktuálně na nemoc COVID – 19 pozitivně testovaných 291 osob, z toho 132 osob je z Uherskohradišťska, 43 osob ze Vsetínska, 88 osob ze Zlínska a 28 osob z Kroměřížska. Celkový počet vyléčených pacientů vzrostl na 118, z toho 83 je z Uherskohradišťska, 16 ze Vsetínska, 12 z Kroměřížska a 7 vyléčených je ze Zlínska,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.  

Počty nakažených osob dle věkových kategorií jsou následující:

   0 - 14 let          26 osob 15 - 24 let         24 osob 25 - 34 let         51 osob 35 - 44 let         43 osob 45 - 54 let         60 osob 55 - 64 let         41 osob 65+ let              46 osob   Vývoj nákazy ve Zlínském kraji v čase:   Úterý 21. dubna – 6 nově potvrzených případů, všechny jsou ze Zlínska; 11 nově vyléčených.   Pondělí 20. dubna – 5 nově potvrzených případů, 4 ze Zlínska, 1 z Kroměřížska; 15 nově vyléčených.   Neděle 19. dubna – 5 nově potvrzených případů, všechny jsou ze Zlínska. Sobota 18. dubna – 9 nově potvrzených případů, všechny jsou ze Zlínska; 3 nově vyléčení.   Pátek 17. dubna – 3 nově potvrzené případy, 2 jsou z Uherskohradišťska, 1 ze Zlínska; 7 nově vyléčených.   Čtvrtek 16. dubna – 1 nově potvrzený případ ze Zlínska.   Středa 15. dubna – 2 nově potvrzené případy, 1 z Uherskohradišťska, 1 z Kroměřížska; 25 nově vyléčených.   Úterý 14. dubna – 2 nově potvrzené případy, oba jsou ze Zlínska;8 nově vyléčených.   Pondělí 13. dubna – 0 nově potvrzených případů.   Neděle 12. dubna – 8 nově potvrzených případů, 4 z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska, 2 ze Vsetínska; 9 nově vyléčených.   Neděle 12. dubna – 1 nově potvrzený případ ze Vsetínska.   Sobota 11. dubna – 8 nově potvrzených případů, 6 ze Zlínska, 2 z Uherskohradišťska.    Pátek 10. dubna – 8 nově potvrzených případů, 4 ze Zlínska, 2 ze Vsetínska, 2 z Uherskohradišťska; 11 nově vyléčených.   Čtvrtek 9. dubna – 12 nově potvrzených případů, 4 ze Zlínska, 4 z Uherskohradišťska, 3 ze Vsetínska, 1 z Kroměřížska; 1 oběť (muž nad 70 let).   Středa 8. dubna – 20 nově potvrzených případů, 11 z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska, 2 z Kroměřížska, 5 ze Vsetínska.   Úterý 7. dubna – 7 nově potvrzených případů, 3 ze Vsetínska, 2 ze Zlínska a 2 z Kroměřížska; 10 nově vyléčených.   Pondělí 6. dubna – 2 nově potvrzené případy, 1 z Uherskohradišťska, 1 ze Vsetínska; 1 nově vyléčený.   Neděle 5. dubna – 1 nově potvrzený případ z Uherskohradišťska, 11 nově vyléčených.   Sobota 4. dubna – 9 nově potvrzených případů, 1 z Kroměřížska, 5 ze Vsetínska, 2 ze Zlínska, 1 z Uherskohradišťska; 5 nově vyléčených: 4 z Uherskohradišťska, 1 z Kroměřížska.   Pátek 3. dubna – 28 nově potvrzených případů, 9 z Uherskohradišťska, 9 ze Zlínska, 3 z Kroměřížska, 7 ze Vsetínska.   Čtvrtek 2. dubna – 5 nově potvrzených případů, 2 jsou z Uherskohradišťska, 1 ze Vsetínska, 1 z Kroměřížska a 1 případ se ověřuje.   Středa 1. dubna – 18 nově potvrzených případů, 14 je z Uherskohradišťska, 2 ze Vsetínska, 1 ze Zlínska a 1 z Kroměřížska.    Úterý 31. března – 3 nově potvrzené případy, všechny jsou z Uherskohradišťska.   Pondělí 30. března – 5 nově potvrzených případů, 4 jsou z Uherskohradišťska, 1 z Kroměřížska.   Neděle 29. března –17 nově potvrzených případů, 15 je z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska.   Sobota 28. března – 5 nově potvrzených případů, 2 jsou z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska a 1 z Kroměřížska.   Pátek 27. března - 11 nově potvrzených případů, 9 je z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska.   Čtvrtek 26. března – 7 nově potvrzených případů, 5 je ze Zlínska, 2 z Uherskohradišťska.   Středa 25. března – 9 nově potvrzených případů, 2 jsou z Kroměřížska, dalších 7 je z Uherskohradišťska.   Úterý 24. března – 8 nově potvrzených případů, 6 je z Uherskohradišťska, 2 ze Zlínska.   Neděle 22. března 2020 – 4 nově potvrzené případy, 1 osoba je z Uherskohradišťska, 1 osoba je z Kroměřížska a 2 osoby jsou ze Zlínska.   Sobota 21. března 2020 – 6 nově potvrzených případů, jedná se o 4 muže a 2 ženy, jedna osoba je ze Zlínska a pět osob z Uherskohradišťska, ve všech případech o kontaktní přenos.   Pátek 20. března 2020 – 7 nově potvrzených případů, jedná se o 3 muže a 4 ženy, čtyři osoby jsou ze Zlínska, 2 osoby z Kroměřížska a 1 osoba ze Vsetínska.   Čtvrtek 19. března 2020 – 0 nově potvrzených případů.   Středa 18. března 2020 – 16 nově potvrzených případů, jedná se o 5 mužů a 1 ženu z Uherskohradišťska, 3 muže a 2 ženy ze Vsetínska, 1 muže a 2 ženy z Kroměřížska a 1 muže a 1 ženu ze Zlínska.   Úterý 17. března 2020 – 4 nově potvrzené případy, jedná se o 4 muže, 2 jsou ze Zlínska a dva z Kroměřížska, u tří je potvrzená cestovatelská anamnéza a v jednom případě jde o kontaktní přenos.   Pondělí 16. března 2020 – 5 nových potvrzených případů, jedná se o 2 muže a 2 ženy z Uherskohradišťska, kteří mají anamnézu kontaktním přenosem, a o 1 ženu ze Zlína s cestovatelskou anamnézou.   Neděle 15. března 2020 – 2 potvrzené případy, jedná se o 2 muže z Uherskohradišťska, kteří mají potvrzené onemocnění Covid-19 kontaktním přenosem.   V pátek 13. března 2020 – 8 potvrzených případů, jedná se o 2 ženy - matku s dcerou, dále jde o tříčlennou rodinu – rodiče se synem, kteří mají vazbu na potvrzený případ z Olomouce a další 2 muže a 1 ženu.   Ve čtvrtek 12. března 2020 - 2 potvrzené případy, jedná se o 2 ženy z Uherskohradišťska, jedna žena přicestovala z Irska, druhá žena přicestovala z Rakouska.   Ve středu 11. března 2020 2 potvrzené případy, jedná se o ženu z Rožnova pod Radhoštěm, která se vrátila z italské Val Gardeny. Průběh nemoci je velmi mírný a žena je doma. Tento případ nesouvisí s v pondělí prvním potvrzeným případem v Rožnově. A dále se jedná o muže z Uherského Hradiště.   V pondělí 9. března 2020 se potvrdila nákaza u ženy z Rožnova pod Radhoštěm.   -tz-

Skaut Ondra pomáhal ostatním, teď pomoc potřebuje sám
Aktuality

Skaut s přezdívkou Hobit, milovník přírody a výletů, kulturní fanoušek, čtenář dobrých knih a hlavně milující manžel a táta se spoustou snů a plánů, které nešťastná událost odložila na neurčito.   V září 2020 měl dnes 31letý Ondra Kusl vážnou nehodu, kdy jeho auto na přejezdu v centru Zlína srazil nákladní vlak. Ačkoliv se mnohočetné zlomeniny a těžká zranění hlavy a plic, která utrpěl, zdála jen těžko slučitelná se životem, Ondřej se začal postupem času, péčí blízkých a silou vůle zotavovat. V následujících minimálně 12 měsících ho čekají náročné, ale účinné rehabilitace, které jeho rodinu přijdou na více než milion korun. Přátelé vášnivého skauta proto nyní založili sbírku Ondra na nohy a do života, která by jeho nejbližším měla pomoci nelehkou situaci zvládnout. [caption id="attachment_101336" align="alignnone" width="690"] Ondra se svojí dcerou. Foto: archiv rodiny[/caption] „Kluka, který krátce po nehodě nebyl schopen reagovat na žádné vnější podněty, by léčba měla vrátit do role milujícího tatínka, manžela a kamaráda, kterým byl před neštěstím. Rehabilitační a logopediacká terapie je ale nákladná, není v silách rodiny, aby ji dlouhodobě financovala. Zdravotní pojišťovny v tomto případě příliš nepomohou. Proto jsme založili sbírku Ondra na nohy a do života, která by měla Ondrově rodině co nejvíce ulevit,“ vysvětlil zakladatel sbírky Aleš Jaroš.  

Ondrův příběh

  Jak jsem již psali v úvodu, Ondra měl vážnou autonehodu, při které utrpěl mnohočetné zlomeniny a těžká zranění hlavy a plic, která se zdála neslučitelná se životem. Rozhodl se však bojovat. Přečkal první kritické hodiny a dny, a postupně přešel do tzv. bdělého kómatu. Nereagoval na podněty okolí a byl téměř nehybný. [caption id="attachment_101337" align="alignnone" width="690"] Ondra se svojí dcerou. Foto: archiv rodiny[/caption] V prosinci byl Ondra na přání své rodiny propuštěn do domácího ošetřování. Brzy se ukázalo, že domácí prostředí a blízkost nejbližších, manželky Anety a dvou a půl roční dcery Sáry, Ondrovi v uzdravování velmi pomáhá. Péče rodiny však nemůže vždy nahradit péči odborníků.   Ondra teď v domácím prostředí absolvuje druhé kolo intenzivní fyzioterapie, kterou zajišťuje neurorehabilitační klinika Axon. Tato terapie přináší velké pokroky a je zřejmé, že Ondra má potenciál posouvat se dál. Primářka kliniky vidí velký potenciál ke zlepšení a možnost postavit Ondru do roka na vlastní nohy. Spolu s rozvinutím schopnosti komunikovat, by to byl skvělý výsledek. [caption id="attachment_101338" align="alignnone" width="690"] Ondra Kusl se svojí rodinou před nehodou[/caption]   -red-

Meteorologové varují před silným větrem a bouřkami
Aktuality

V severovýchodní polovině České republiky se během dnešního odpoledne vyskytnou bouřky, které mohou být ojediněle silné doprovázené přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 40 mm a kroupami. V noci na čtvrtek bouřková činnost zeslábne. Ve čtvrtek během dne se na severu a severovýchodě území mohou silné bouřky lokálně znovu objevit.   VIDEO:   https://youtu.be/soUrkldia_Y Video: ČHMÚ   -tz-

V úterý skončilo Sčítání 2021. Pokuta až 10000 Kč hrozí tomu, kdo se nesečetl
Aktuality

Všichni, kteří se dosud nesečetli, mohou ještě do půlnoci 11. května vyplnit online formuláře na stránkách www.scitani.cz nebo si během dnešního dne vyzvednout formuláře v listinné podobě na kontaktních místech sčítání.   Kontaktní místa mají stejnou otevírací dobu jako pobočky České pošty, ve kterých se nacházejí. Vyplněné listinné formuláře je možné odeslat zdarma v předtištěné obálce prostřednictvím České pošty nebo je odevzdat na některém z kontaktních míst sčítání. Lze je poslat i ve vlastní obálce, na kterou je třeba napsat následující adresu: „Česká pošta, s. p. – P. O. Box – SLDB 2021“. Je nutné to ale udělat nejpozději dnes, tedy v úterý 11. května.   „Všem, kteří se ještě nesečetli, doporučujeme sečíst se online prostřednictvím webu scitani.cz nebo mobilní aplikace Sčítání21. Čísla z posledních dní a hodin ukazují, že tuto formu stále preferuje většina občanů. Je to opravdu jednoduché a rychlé a zvládnete to odkudkoliv, kde je připojení k internetu. Vyplnění online formuláře pro jednu osobu trvá průměrně 15 minut a nemusíte hledat poštovní schránku nebo kontaktní místo sčítání, kde se odevzdává formulář v listinné podobě,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Aktivita v online prostředí se s blížícím koncem sčítání výrazně zvyšuje. Jen za neděli přibylo přes 60 tisíc odeslaných elektronických formulářů.   Údaje ze sčítání slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života a pomáhají zlepšovat podmínky pro život jednotlivců i celé společnosti. Vyplněním sčítacích formulářů podle Českého statistického úřadu všichni přispíváme k tomu, aby se nám v příštích letech žilo lépe. Těm, kteří účast na sčítání odmítnou, hrozí pokuta až 10 000 Kč.   -tz-

Jižní částí Bevlavy projelo za 5 měsíců přes 36 tisíc lidí
Aktuality

Na cyklostezce Bevlava vznikl v roce 2020 čilý ruch. Sčítač umístěný mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí napočítal 36 390 návštěvníků, a to za období od 1. července do 21. listopadu 2020, kdy zde byl umístěn. Za celý rok lze dopočítat, že cyklostezkou mohlo projet přes 60 000 lidí. Nejfrekventovanějšími dny byly neděle. Rekord padl v neděli 2. 8. 2020, kdy cyklostezkou v tomto úseku projelo 946 návštěvníků.   „Cyklostezka Bevlava se stala oblíbenou výletní trasou obyvatel Valašských Klobouk i Brumova-Bylnice. Splnil se také sen bezpečného propojení obou měst. Řada lidí využívá cyklostezky k cestám do práce a volnočasovým aktivitám,“ uvádí Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk. [caption id="attachment_101265" align="alignnone" width="690"] Cyklostezka Bevlava Brumov-Bylnice. Foto: Josef Bělaška[/caption] „V sezóně 2020 jsme zaznamenali velký zájem turistů, kteří ihned využili propojení české a slovenské strany k přeshraničním výletům. Až se hranice opět otevřou, z Valašského Klobucka se cyklostezkou Bevlava dostanete do slovenského Pováží, pouze 4 km přes státní hranici musíte jet po silnici. Navazující Vážská cyklomagistrála vás zavede až do Trenčína či Piešťan,“ doplňuje Kamil Macek, starosta Brumova-Bylnice.   Sčítač započítal pohyb návštěvníků v obou směrech, nerozlišoval cyklisty, běžce, chodce či bruslaře. Sčítání realizovalo Partnerství, o. p. s. prostřednictvím automatického sčítače, kterých má v rámci ČR rozmístěno kolem 150. Každoročně vybere jeden region, kde provede bezúplatné sčítání. Ukáže tak možnosti využití dat o návštěvnosti, např. pro vyhodnocení efektivnosti investic do budování cyklostezek či jejich propagaci. Pro rok 2020 byla pro měření zdarma vybrána cyklostezka Bevlava, která postupně přitahuje zájem turistů i místních.   [gallery columns="5" ids="101268,101267,101266,101270"] Měření návštěvnosti cyklostezky

Co vás na tomto úseku cyklostezky čeká?

  Cyklostezka Bevlava se vine magickou přírodou Bílých Karpat, údolími mezi okolními kopci. Krajinou hlubokých lesů, horských orchidejových luk, sadů a pastvin.   Bevlavu si díky mírnému profilu trasy užijí i rodiny s dětmi či aktivní senioři. Pro náročné cyklisty přinášíme tipy na zajímavé okruhy a odbočky, třeba i do terénu. Díky nim si můžete na Bevlavě naplánovat cyklovíkend nebo dovolenou. [caption id="attachment_101269" align="alignnone" width="690"] Cyklostezka Bevlava Valašské Klobouky. Foto: Jan Zainer[/caption] Na cyklostezce najdete také řadu kulturních památek a zajímavostí: ve Valašských Kloboukách můžete obdivovat lidové dřevěnice, ale i secesní stavby Huberta Gessnera z konce 19. století, v Brumově-Bylnici hrad Brumov či židovský hřbitov, ve Vlárském průsmyku doporučujeme Sklářskou naučnou stezku Svatý Štěpán - Sidonie.  

O cyklostezce Bevlava

  Dálková mezinárodní cyklostezka Bevlava v budoucnu propojí povodí řek BEčvy, VLÁry a VÁhu, odtud pochází její název. Již nyní můžete využít 2 úseky vybudované v letech 2019 a 2020, napojené na návazné cyklostezky:   ·         Severní část Bevlavy: 10 km dlouhý úsek z Ústí u Vsetína do Lužné. V Ústí se cyklostezka Bevlava připojuje na vsetínskou větev cyklostezky Bečva.   ·         Jižní část Bevlavy: 27 km dlouhý úsek z Valašských Klobouk přes Brumov-Bylnici a Vlárský průsmyk do Nemšové na Slovensku. (Pouze přes státní hranici je nutno projet 4 km po silnici.) V Nemšové se cyklostezka Bevlava napojuje na Vážskou cyklomagistrálu, vedoucí přes Trenčín až do Piešťan - spolu tak nabízejí celkových téměř 90 km trasy.   Úseky mezi Lužnou a Valašskými Klobouky, které celou trasu propojí, jsou v přípravě.   -tz-

Klobucké infocentrum prošlo kompletní rekonstrukcí interiéru
Aktuality

Turistické informační centrum Valašské Klobouky vítá od pondělí 10. května své návštěvníky v novém. Období uzavřeného provozu z důvodu pandemie přijalo jako velkou výzvu a pustilo se do rozvoje svých služeb a také do kompletní rekonstrukce interiéru. Díky rozvolnění opatření se nyní mohou turisté i místní a přespolní obyvatelé na infocentrum znovu obracet se svými dotazy, přáními a požadavky. Aktuální provozní doba je od pondělí do pátku od 7 do 16 hodin. Pro kompletní informační servis o turistických atraktivitách, akcích, událostech a dalších zajímavostech doporučujeme sledovat na Facebooku nový profil Infocentrum Valašské Klobouky a na Instagramu Klobucké íčko. Postupně se představí také nové webové stránky.   „Turistické informační centrum tvoří významnou součást komunikace města, která je věnována našim návštěvníkům, turistům či výletníkům a samozřejmě také zdejším obyvatelům a veřejnosti ze širokého okolí. Protože spoluutváří obraz našeho města, rozhodli jsme se jej na přelomu roku nově začlenit z příspěvkové organizace přímo pod městský úřad. Během období, kdy provoz infocentra omezila protiepidemická opatření, jsme se pustili do rekonstrukce prostor, nastavení komunikačních kanálů, přípravy nových produktů cestovního ruchu a dalšího rozvoje,“ popsala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. „Přeji návštěvníkům, ať se jim v přívětivém prostředí nového informačního centra líbí a ať jsou s jeho servisem spokojení,“ dodala. [caption id="attachment_101235" align="alignnone" width="700"] Výletníci zde mohou nakoupit i drobné dárky[/caption] Pro nadcházející sezónu vzniká atraktivní prezentace turistických zajímavostí v podobě instagramové stezky. Návštěvníky provede fotogenickými místy Valašských Klobouk, kde by si měli během výletu určitě pořídit fotku na památku. A za drobnými dárky mohou výletníci zavítat přímo do infocentra, které se proměnilo v moderní obchůdek se suvenýry. Lidé tu najdou speciální sekci s produkty ve vizuálním stylu města i s regionálními výrobky a jinými upomínkovými předměty.   Další oblastí služeb pro veřejnost je vyřizování dopravních karet Zetka pro cestování po Zlínském kraji a také prodej vstupenek na kulturní akce. Než se ale divadla, kina a koncertní sály opět vrátí k běžnému provozu, začne se nejprve vracením vstupného z odvolaných akcí. V průběhu období protiepidemických restrikcí došlo v KD Klobučan ke zrušení divadelních představení Vztahy na úrovni a Zamilovaný sukničkář. Lidé mohou v infocentru odevzdat zakoupené vstupenky a dostanou zpět své peníze. [caption id="attachment_101236" align="alignnone" width="700"] Budova Klobuckého infocentra[/caption] A „íčko“ se zapojí také jako kontaktní místo pro občany, kteří se tu mohou zaregistrovat do Mobilního Rozhlasu nebo přinést poděkování či vzpomínku do společenské rubriky Klobuckého zpravodaje. Aktuálně si také zájemci mohou vyzvedávat pytle na odpad, ochranné rukavice a motivační svačinku k dobrovolnické akci Ukliďme Valašské Klobouky, která proběhne o víkendu od 14. do 16. května.   [gallery columns="5" ids="101237,101238,101239,101240,101241"]   -tz-

Víkend ve znamení požárů, které komplikoval vítr
Aktuality

Hasiče o víkendu zaměstnaly požáry především v přírodním prostředí. Nechyběly ale ani výjezdy k hořící chatce či skladu dřeva. Ve Valašských Kloboukách pomohla duchapřítomná reakce souseda. U všech událostí hašení komplikoval silný vítr, díky kterému se požár rychle rozšiřoval. Většina požárů v přírodním prostředí vznikla při pálení klestí po těžbě dřeva.  

9. 5. 2021 - Pržno

  Od 13:31 hodin zasahovali profesionální hasiči ze Vsetína a dobrovolní hasiči z Hošťálkové, Jablůnky, Bystřičky, Ratiboře, Pržna a Vsetína u požáru mýtiny u obce Pržno v místní části U Holáňů. Požár zde byl na ploše asi 10 tisíc metrů čtverečních, což je zhruba velikost 1,5 násobku velikosti fotbalového hřiště. [gallery columns="5" ids="101184,101187,101185,101186"] Foto: HZS  

9. 5. 2021 - Hovězí

  V Hovězí v místní části Hovízky v okresu Vsetín zasahovalo postupně od 12:30 hodin 5 jednotek hasičů u požáru skladu dřeva. Požární poplach byl vyhlášen jednotce profesionálních hasičů z požární stanice Vsetín a jednotkám dobrovolných hasičů obcí Halenkov, Hovězí, Valašská Polanka a Karolinka. Sklad dřeva měl rozměr asi 16 metrů čtverečních. Hasiči v dýchacích přístrojích požár uhasili vysokotlakými proudy vody. Škoda vzniklá požárem byla určena v předběžné výši 5 tisíc korun. K zranění osob nedošlo.   [gallery columns="5" ids="101190,101189,101188"] Foto: HZS  

9. 5. 2021 - Velké Karlovice

  Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali od půl desáté dopoledne u požáru v přírodním prostředí ve Velkých Karlovicích v místní části Malé Karlovice. Požární poplach byl vyhlášen jednotce profesionálních hasičů z požární stanice Vsetín a jednotkám dobrovolných hasičů obcí Velké Karlovice, Karolinka a Podťaté. Škoda způsobená požárem byla vyčíslena v předběžné výši 20 tisíc korun. Uchráněny byly hodnoty v předběžné výši 200 tisíc korun.   [gallery columns="5" ids="101194,101191,101192,101193"] Foto: HZS  

8. 5. 2021 - Valašské Klobouky

  V 15:15 byl jednotce SDH Valašské Klobouky vyhlášen požární poplach. Jednotka vyjížděla k požáru nízké budovy ve Valašských Kloboukách společně s HZS Valašské Klobouky, SDH Brumov a Horní Lideč. Díky duchapřítomné reakci souseda byl požár zlikvidován ještě před příjezdem hasičů. Po ohledání místa události se jednotky vrátily zpět na stanici.   [gallery columns="5" ids="101196,101195"] Foto: SDH Valašské Klobouky  

8. 5. 2021 - Kohútka

  V 3:48 hodin přijali hasiči hlášení o požáru chaty v horském středisku Kohútka v okresu Vsetín. Oznamovatel nahlásil, že se chata nachází v blízkosti hranic se Slovenskou republikou. Požární poplach byl vyhlášen jednotce profesionálních hasičů ze Vsetína a jednotkám dobrovolných hasičů obcí Halenkov, Karolinka a Nový Hrozenkov. U chaty, která je na území Slovenské republiky, byli jako první dobrovolní hasiči z Halenkova, následováni kolegy z Karolinky a Nového Hrozenkova.   V dýchacích přístrojích byl proveden průzkum a nebylo zjištěno plamenné hoření. Od majitele se hasiči dozvěděli, že přijel v pátek večer a zatopil v kamnech. Nad ránem zjistil silné zakouření a proto oznámil požár. Nejvíce kouř vycházel zpoza dřevěného obložení komína. Zakouřený prostor byl odvětráván přetlakově ventilátorem a byl natažen jeden vysokotlaký proud vody. Následně bylo rozebráno obložení a byl zjištěn ohořelý trám v komíně. Chata je na území sousedního státu. Šetření požáru a stanovení výše škody je tak v pravomoci slovenských státních orgánů. Při požáru nedošlo k zranění osob.   [gallery columns="5" ids="101197,101198,101199,101200,101201,101202"] Foto: HZS   -tz-

Nové šatní skříně pro charitu zvýší bezpečnost starých lidí
Aktuality

Charita provozuje v Novém Hrozenkově domov pro seniory rodinného typu a v sousedním Halenkově denní stacionář. Kromě dalších sociálních služeb poskytuje zejména terénní péči pro staré a hendikepované lidi v horském prostředí, kde není žádné město, jen 7 vesnic s mnoha údolími. Například v Huslenkách pečovatelka denně najede 80 kilometrů. Velké Karlovice mají zase rozlohu jako stará Vídeň a domy na samotách jsou někdy od sebe vzdáleny desítky kilometrů. Charita denně dováží obědy 175 uživatelům pěti auty po dobu tří hodin. Nejde přitom jen o položení jídlonosičů na plot, ale většinou také o krátké setkání s každým uživatelem, s otázkou, zda je v pořádku a něco nepotřebuje. Pro některé lidi na samotách jsou totiž pracovníci Charity Nový Hrozenkov jediní, kteří se s nimi potkají, a tak jim vlastně zprostředkovávají kontakt s okolím. Odměnou pro zaměstnance Charity je spokojenost klientů a to, že ve většině případů mohou dožít tam, kde jsou zvyklí.   Bezpečnost a zdraví lidí dnes závisí nejen na dodržování pravidla 3R, ale také na zapojení rozumu a zavedení přísnějších hygienických pravidel do běžného života. To byla hlavní myšlenka šéfky Charity Nový Hrozenkov, když se rozhodla sehnat pro své zaměstnance šatní skříně na civilní oděv. „Ve třech objektech máme 80 zaměstnanců, kteří zajišťují několik sociálních služeb. Prostory jsou navíc velmi omezené, takže jsme si museli vše nechat vyrobit na míru, což bylo náročnější a samozřejmě nákladnější. Naštěstí nám přispěla Nadace ČEZ, která je naším tradičním partnerem,“ říká ředitelka Charity Nový Hrozenkov Danuše Martinková. [caption id="attachment_101177" align="alignnone" width="690"] Nové šatní skříně Charity Nový Hrozenkov[/caption] Valašská charitní organizace získala od energetiků 70 tisíc korun díky aktivitě lidí, kteří nákup skříněk podpořili svou energií v rámci aplikace EPP – Pomáhej pohybem. „Je to krásný nápad. Když byl náš projekt nasazený v aplikaci, sportovali s mobilem všichni zaměstnanci i se svými rodinnými příslušníky,“ směje se Danuše Martínková.   Šatní skříně slouží pečovatelkám a zdravotním sestrám i dalším zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s klienty Charity. „Teď si mohou po příchodu do práce bezpečně převléknout své civilní šaty a nechat je odděleně od pracovního vybavení, což výrazně zvýšilo hygienické standardy na našich pracovištích,“ dodává šéfka Charity Nový Hrozenkov.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA