Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V červenci začnou další silniční stavby
Aktuality

 

Další nové investiční stavby na krajské silniční síti budou zahájeny 1. července 2014. Předpokládá se, že budou spolufinancovány ve výši 80 procent uznatelných nákladů z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava. Jedna stavba bude hrazena plně z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Lidečko - Pulčín

Předmětem této stavby je rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/05743 mezi obcí Lidečko a osadou Pulčín (součást obce Francova Lhota). Rekonstrukce spočívá v odstranění části stávající opěrné zdi a ve vybudování nové monolitické železobetonové zdi s vyloženými konzolami s lineárním náběhem. Základy budou tvořit železobetonové patky. Výška opěrné zdi bude 1,90 - 3,30 metru, tloušťka 0,8 metru, vyložení konzoly 0,75 metru a celková délka zdi bude činit 77 metrů. Na zdi bude osazeno zábradelní svodidlo bez výplně. Část stávající opěrné zdi bude ponechána a bude sloužit jako pažení pro nově vybudovanou zeď.

Součástí stavby je stavební úprava navazující silnice v celkové délce 117,70 metru. Šířkové uspořádání komunikace bude provedeno v kategorii S 7,0/50, tedy dva jízdní pruhy o šířce 3 metry a nezpevněná krajnice resp. bezpečnostní odstup 0,5 metru na každé straně. Pod klenbovým mostem bude komunikace zúžena na 5 metrů mezi obrubami. Osa silnice bude výškově a směrově mírně upravena v návaznosti na rekonstruovanou opěrnou zeď. Odvodnění komunikace bude v délce úpravy zajištěno podélným spádem a příčným jednostranným sklonem.

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena (vč. DPH) činí 9 110 478 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července do 31. října 2014.

Po dobu stavební činnosti zde bude platit úplná uzavírka silnice. Veškerý provoz bude veden po objízdné trase, a to přes obce Horní Lideč a Francova Lhota po silnici I/57, III/04910 a místní komunikaci spojující Francovu Lhotu s místní částí Pulčín. V místě stavby (v prostoru podjezdu pod tratí) však zůstane zachován průchod pro chodce o šířce 1 metr.

Silnice z Brumova do Návojné    foto ŘSZK

Brumov - Návojná

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/50736 v úseku od železničního přejezdu v blízkosti vlakové zastávky Návojná až za most ev. č. 50736-3. Celková délka řešeného úseku je 800 metrů. Rekonstrukce vozovky bude probíhat ve stávající trase. Šířka komunikace bude sjednocena na kategorii S 7,5/50, tedy vozovka o šířce 6,5 metru a krajnicí o šířce 0,5 metru na každé straně. V místě stávající zastávky autobusů bude vybudován nový zastávkový pruh ve směru na Brumov. V části zastavěného území k. ú. Brumov a v zastavěném území k. ú. Návojná bude šířka silnice III/50736 vymezena oboustrannou betonovou obrubou.

V celém rozsahu stavby bude provedeno frézování krytu vozovky. Nově budou v některých částech trasy vybudovány gabionové zárubní zdi o výšce 1,1 až 2,3 metru nad niveletou komunikace.

V místě souběhu silnice s potokem Nedašovka budou provedena geotechnická opatření spočívající ve vyztužení strmého silničního svahu nad potokem o výšce až 8,3 metru jednoosými geomřížemi v délce 90 metrů. Upravený svah bude zakončen patkou z lomového kamene vetknutou do dna potoka a na výšku 3,5 metru zpevněn rovnaninou z lomového kamene.

U mostu ev. č. 50736-3 bude odstraněn mostní svršek až na nosnou konstrukci vč. lávky pro pěší. Na stávající nosné konstrukci bude provedena spřažená železobetonová deska s konzolovým vyložením, která nahradí stávající lávku pro pěší. Bude provedena nová izolace, římsy a zábradlí, sanace nosné konstrukce a obnova opevnění koryta vodoteče.

Zhotovitelem této stavby je firma IMOS Brno, a. s. Smluvní cena (vč. DPH) činí 47 582 923 korun. Stavební práce budou probíhat od 1. července 2014 až do 31. května 2015 s přerušením přes zimní období.

V místě stavby bude platit částečná uzavírka. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen světelnou signalizací. -tz-

BrutAlpOp bude letos více multižánrový
Aktuality

 

Hudební festival v přírodě má vždy svoji unikátní atmosféru, která je nenapodobitelná. Proto ve dnech 25. a 26. července 2014 opět pokračuje tradice festivalu na rudimovské louce v podobě BrutALpOpu na Lebedě.

Zmíněná louka, má kouzlo spojovat lidi, kdy na její půdě, několik metrů od sebe, stojí lidé, kamarádi, příznivci různých hudebních žánru, domorodců a někdy i rodin, které si přišli poslechnout první kapelu v programu, ve které hraje jejich syn nebo dcera. Hudba spojuje lidi, tvoří zážitky, vzpomínky. Na BrutalPopu na Lebedě, se tvoří příběhy a historky. Cílem je představit lidem zajímavé kapely, dát muzice šanci překvapit, inspirovat a hlavně spojovat nespojitelné.

„Miluju léto na lůce." Xien (zubní technik, 26 let)

Skarbone   promo foto

Letošní ročník bude zároveň mnohem více multižánrový, než předchozí a to právě proto, aby zaujal mnohem širší skupinu lidí. Tento rok se opět představí 2 dramaturgicky odlišné scény. Na první se Vám pátek představí například poslední dobou stále populárnější Hentai Corporation , Retro Jokers se svým old school rock'n'rollem, či kapely poněkud tvrdšího žánru Barricade a Dissolution.

Následující den se návštěvníci mohou těšit na SKAkací Skarbone 14 a poslechové Les Fières Bretelles, které za námi dojedou až z daleké Belgie, jednu z nejlepších českých world music kapel Čankišou , Kumbalu, Binary Division a na závěr opět z trochu tvrdšího soudku kapely Fatality a OLD.

Druhá scéna pak udělá radost příznivcům elektronické hudby, kde zárukou silného zážitku budou Pohon DJ's, EAC Sound System a jiné.

Při čekání na oblíbenou kapelu si návštěvníci mohou zkrátit chvíli například turnajem ve stolním fotbálku, hrou Kubb, nebo různými skotskými hrami.

Na všechny návštěvníky se velmi těšíme a doufáme, že vás přijde hojné množství, protože to jsou právě návštěvníci, kdo tvoří tu podstatnou část atmosféry festivalu.

BrutALpOp na Lebedě 2014  25.-26. července 2014   Rudimov   vstupné: 190 Kč/280 Kč

U Valašských Příkaz hořela elektrorozvodna
Aktuality

 

V sobotu 28. června v 14:48 hodin přijal operátor tísňové linky krajských hasičů ve Zlíně informace o požáru objektu rozvodny solární elektrárny ve Valašských Příkazích na Hornolidečsku.

„Na místo byly vyslány jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Valašských Klobouk, Horní Lidče a Valašských Příkaz. Místní jednotka dorazila na místo požáru také jako první," uvedl mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. Rychlý zásah komplikovala skutečnost, že rozvodna byla napojena na pole solárních panelů a elektroinstalace byla pod napětím elektrického proudu. Na místo byli proto povoláni zástupci provozovatele a technici. Současně byla vyslána i jednotka profesionálních hasičů centrální stanice Zlín s kombinovaným hasícím automobilem.

 Požár objektu rozvodny solární elektrárny (Ilustrační foto HZS Zlínského kraje)

„Po odpojení rozvodny od sítě byl požár v 15:23 hodin lokalizován a v 16:00 hodin byla velitelem zásahu oznámena jeho definitivní likvidace. Po uhašení požáru byl celý objekt odvětrán," dodal Netopil.

Příčina vzniku požáru, výše škody a uchráněných hodnot budou předmětem dalšího šetření.

-red-

Soutěžte o nejlepší valašský recept
Aktuality

 

Kuchařky a kuchaři si mohou opět zasoutěžit. Spa hotel Lanterna Velké Karlovice vyhlásil již čtvrtý ročník soutěže o nejlepší valašský recept, jehož hlavním tématem jsou tentokrát bylinky. Kuchařky a kuchaři mohou své osvědčené návody zasílat e-mailem na recept@valachy.cz až do 15. srpna.

„Uvítáme recepty na jakékoli krajové speciality, v nichž hrají hlavní či podstatnou roli bylinky a to v pravém i přeneseném slova smyslu. Máme na mysli veškeré byliny či jiné rostlinné suroviny, které lze běžně vypěstovat doma či na zahrádce - od různých druhů koření až třeba po špenát, ale také rostliny, které můžete volně natrhat na našich lukách, třeba kopřivy či medvědí česnek. Konkrétně tyto dvě suroviny v poslední době stále častěji využíváme i v naší hotelové kuchyni, protože pokrmům dodávají zajímavou chuť a přitom patří k našemu regionu. Rádi díky soutěži načerpáme i nové nápady," uvedl šéfkuchař Spa hotelu Lanterna Pavel Václavík.

foto Resort Valachy

Dosud se uskutečnily tři ročníky soutěže. V prvním mohli lidé zasílat recepty na libovolné pokrmy typické pro valašskou kuchyni bez omezení suroviny. Poté byla soutěž zaměřena na králičí maso a naposledy loni na jehněčí . „Stejně jako v uplynulých ročnících, i letos vítězný recept představíme veřejnosti při Karlovském gastrofestivalu, jehož šestý ročník se uskuteční 3. až 5. října. Zasilatel vítězného receptu získá pobyt pro 2 osoby v našem hotelu Lanterna s degustační večeří. Tradiční gastronomii jsme navíc opět propojili s tradiční tuzemskou značkou, takže autoři tří nejlepších receptů obdrží i hodnotné kuchyňské spotřebiče ETA. Hlavní cenou pro vítěze je domácí pekárna," doplnila vedoucí Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.

Přihlášené recepty stejně jako loni posoudí kuchaři Spa hotelu Lanterna. Ti také tradičně přihlížejí k názorům hostů, jimž během soutěže průběžně předkládají pokrmy připravené podle vybraných receptů v rámci bufetových večeří. V minulosti takto hosté již dvakrát spolurozhodli o konečném pořadí.

„Hledáme specialitu, která má místní kořeny a přitom je natolik chuťově zajímavá, že uspokojí i náročné gurmány. Uvítáme, když nám zasilatelé k receptu přidají i jeho příběh - jak ho získali, proč ho mají rádi, jak často podle něj vaří, jestli k němu mají i užitečné tipy týkající se postupu přípravy či výběru surovin, případně další zajímavosti. Už se těšíme na zajímavé náměty," uzavřel šéfkuchař Spa hotelu Lanterna Pavel Václavík. Podrobnosti: lanterna.cz , valachy.cz  

Ceny pro autory nejlepších receptů:
1. cena - Relaxační neděle pro 2 osoby ve Spa hotelu Lanterna s degustační večeří v restauraci Vyhlídka + Domácí pekárna ETA Crustum v hodnotě 2 599 Kč
2. cena - Relaxační neděle pro 1 osobu + Tyčový mixer ETA Cabero v hodnotě 1 399 Kč
3. cena - degustační večeře v restauraci Vyhlídka pro 2 osoby + Ruční šlehač ETA Multiplo v hodnotě 1 299 Kč

-tz-

Součástí kumštování je i soutěž řezbářů
Aktuality

 

V rámci 15. Valašského kumštování proběhne i 3. ročník soutěže Sochy do města. V předchozích dvou letech byly návštěvníky a odbornou porotou vybrány dvě nejlepší sochy soutěžících řezbářů a trvale umístěny na náměstí ve Valašských Kloboukách.

V letošním roce soutěž doznala několika změn. Tou nejvýznamnější je, že soutěžní sochy nebudou vybrány dvě, kdy v předchozích letech jednu vybrali návštěvníci a jednu odborná porota, ale pouze ta, která vyjde z hlasování návštěvníků. Řezbáři budou pracovat na sochách podle tématu Valašská písnička. Soutěžní hlasování bude probíhat od pátečního rána do sobotního večera, uzavírka hlasování je v 18:00 hodin. Hlasy budou následně za přítomnosti řezbářů pořadateli přepočítány a výsledky s předáním cen budou vyhlášeny v 18:30 hod. na hlavním pódiu. Odměněni budou tři řezbáři s nejvyšším počtem hlasů, vítěz obdrží finanční prémii 20 tisíc korun. Vítězná socha bude vykoupena do majetku města.

foto archív pořadatelů

Hlasovací lístky naleznete v informačním stánku na dolním náměstí. Při vyplňování hlasovacích lístků je nutné uvést celé jméno, adresu a taktéž číslo soutěžní sochy, které bude viditelně umístěno na stole pracujících řezbářů. Po vyhlášení proběhne slosování hlasovacích lístků, kdy 3 hlasující návštěvníci budou odměněni věcnými cenami, které do soutěže daruje město Valašské Klobouky. Nedostatečně vyplněné hlasovací lísky budou ze soutěže vyřazeny.

Samotné soutěžní sochy si je možné kdykoliv prohlédnout během trvání Valašského kumštování. Představení soutěžících řezbářů a jejich soch také proběhne v pátek od 19:00 hodin na hlavním pódiu před vystoupením folklórního souboru Družba.

Josef Bělaška

Studenti dokončili projekt Comenius
Aktuality

 

Gymnázium Jana Pivečky ve Slavičíně uspořádalo ve dnech 10.6. až 15.6. 2014 závěrečné setkání projektu Comenius. Spolupracovalo se školami z německého města Diepholz, anglického Bexhill a italského Castellammare di Stabia. Dvacet zahraničních studentů strávilo několik zajímavých dnů ve Slavičíně a jeho okolí. „Celý projekt je zajímavý i tím, že kromě úkolů, které studenti v průběhu dvou let plní ve svých školách a na společných setkáních v jednotlivých zemích, tráví spolu čas i mimo oficiální program. Jsou ubytováni v rodinách a tím jsou do projektu zapojeni i jejich rodiče a sourozenci," uvedl ředitel školy Josef Maryáš.

Součástí projektu bylo vytvoření kalendáře, do kterého studenti posílali fotografie zajímavých míst z okolí svých bydlišť. Další součástí projektu bylo vytvoření mezinárodní kuchařky. Recepty jsou spojeny s regiony, ve kterých studenti žijí a využívají regionální suroviny. Kalendář i kuchařku si můžete prohlédnout na webu gymnázia.

foto Gymnázium Jana Pivečky Slavičín

Při návštěvách jednotlivých zemí se studenti snažili představit svým partnerům to nejzajímavější a nejkrásnější ze svého okolí. Dalším bodem bylo seznámení s náhradními zdroji výroby energie a výroba a význam biopotravin.Po celou dobu je komunikačním jazykem angličtina.

„Během našeho setkání se studenti seznámili se Slavičínem i naší školou. Navštívili jsme Vysoké Pole. V EnviCentru pro nás připravili skvělý program. Hlavními tématy bylo zpracování a využití tradičního materiálu tohoto kraje - vlny, poznávání bylin a využívání koření," doplnil ředitel. Dalším bodem programu byla návštěva Moravského Krasu.

Na závěr na Radnici ve Slavičíně uspořádali setkání za přítomnosti krajského radního pro školství, mládež a sport pana PaedDr. Petra Navrátila, starosty Ing. Jaroslava Končického, studentů a rodičů.

„Se všemi školami, které byli do tohoto projektu zapojeny spolupracujeme už 10 let a doufáme, že spolupráce bude i nadále pokračovat," dodal ředitel slavičínské školy Josef Maryáš. -red-

Prázdninový víkend ve Velkých Karlovicích
Aktuality

 

První prázdninový víkend bude ve Velkých Karlovicích opět nabitý zajímavými akcemi. Na své si přijdou hlavně děti, ale také příznivci folklóru a lidových tradic.

Mimořádný zážitek pro děti i dospělé přinese páteční podvečer 27. června na hoře Soláň nad Velkými Karlovicemi, kde se uskuteční tradiční Sečení lúk. Začátek je v 18 hodin, návštěvníci uvidí ukázky tradičního sečení trávy kosou na louce u Korytářů vedle Valašského ateliéru u Hofmanů či folklórní vystoupení. Slavnostním salvou a prvním zásekem luk se představí portáši a vrcholem akce bude oblíbená soutěž sekáčů. zvonice.eu  

Speciální akci (nejen) pro úspěšné školáky připravil na první prázdninové dny dětský zábavní park Razulák v Resortu Valachy. Od soboty 28. června do pátku 4. července tu platí akce Za vysvědčení o „pade" levněji. Každý školák, který přinese ukázat závěrečné vysvědčení s alespoň jednou jedničkou, má slevu 50 korun na celodenní vstupné. Aby nepřišly zkrátka ani děti ze školek, získají stejnou výhodu, když přinesou obrázek strašidýlka Razuláka a zanechají ho v parku na památku.

Dětský park Razulák    foto Resort Valachy

Dětský park Razulák je novinkou letošní letní sezóny ve Velkých Karlovicích. Byl vybudován na úpatí sjezdovky Razula a tvoří ho řada venkovních atrakcí - lanáček, tubing, kuličkodráha, skákací hrad, aquazorbing, domeček se skluzavkami, trampolína, pískoviště či indiánská vesnička, dvakrát denně se tu konají také animační programy. Pro rodiče jsou připraveny odpočinkové terasy s lehátky na opalování, občerstvení nabízí Gril srub Razula. Park je v červenci a srpnu otevřen denně od 9 do 18 hodin. valachy.cz  

Děti potěší také karlovický Bike park Kyčerka akcí Ježdění za vyznamenání. Školáci, kteří budou mít na vysvědčení vyznamenání, si mohou v sobotu 28. a neděli 29. června zajezdit zdarma. Žáci s horším prospěchem obdrží jako cenu útěchy slevu 30%. Podmínkou je předložení vysvědčení. kycerka-bikepark.cz  

Děti jsou zvány také na tradiční Dětskou golfovou akademii - lekci výuky golfu pro začátečníky, která se koná každou sobotu od 18 do 19.30 hodin na Golfovém hřišti Horal. Děti čeká seznámení s golfem, nácvik golfového švihu i patování. Vybavení se půjčuje na místě. golfclubhoral.cz  

Hned tři vernisáže zajímavých výstav se uskuteční ve Velkých Karlovicích v sobotu 28. června. Nejprve bude ve 14 hodin zahájena výstava Ohlédnutí ve Valašském ateliéru U Hofmanů na Soláni, představující kresby Karla Hofmana a keramiku Marcely Hofmanové-Vajceové. V 16 hodin se uskuteční vernisáž výstavy Krajina a kytice v tvorbě Břetislava Polišenského ve Zvonici Soláň. Do třetice pak bude v 18 hodin slavnostně zahájena výstava Čtyři ze Soláně v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích, prezentující tvorbu čtyř výtvarníků neodmyslitelně spjatých s horou Soláň - Karla Hofmana, Jana Kobzáně, Františka Podešvy a Aloise Schneiderky. Doprovodí ji výstava soch Josefa Vajceho. velkekarlovice.cz , zvonice.eu    -tz-

Za vysvědčení dárek. Do betléma zdarma
Aktuality

 

Hornolidečský betlém připravil pro děti za vysvědčení malý dárek. Všechny děti školou povinné, které navštíví expozici poslední červnový víkend, budou mít vstup zdarma.

Ale pozor! Volnou vstupenkou do betléma je vysvědčení! A právě malí návštěvníci, kteří se prokáží vlastním vysvědčením, mají vstup zdarma. Stejná podmínka platí i pro větší děti a studenty.

Platnost akce „Za vysvědčení krásný dárek. Vstup do betlému zdarma" trvá ve dnech 28.-29. června 2014.

Betlém a informační centrum v Horní Lidči   foto OÚ

V těchto dnech je otevřeno od deseti do šestnácti hodin. Mezi dvanáctou až třináctou hodinou se ovšem neprovází, betlém je uzavřen. Více informací k otvírací době naleznete na webových stránkách betlemhornilidec.cz. Komentované prohlídky začínají každou půlhodinu.

Pokud byste měli zájem o prohlídku spojenou s filmovým snímkem, je nutné se telefonicky předem objednat. Začíná každý den ve čtrnáct hodin. Pěkné vysvědčení a krásné prázdniny přeje všem žáčkům a studentům kolektiv pracovníků česko-slovenského betlému!

Ludmila Brousilová, Obec Horní Lideč

Mezinárodní Valašské kumštování začíná
Aktuality

 

Od středy 25. června do neděle 29. června 2014 bude na dolním náměstí ve Valašských Kloboukách probíhat již tradiční Valašské kumštování.

Letošní 15. ročník je opět bohatý svým programem. Od středy se do Valašských Klobouk sjedou řezbáři, sochaři, malíři, keramici a další výtvarníci a budou na dolním náměstí tvořit svá díla, která si návštěvníci Valašského kumštování mohou prohlédnou po celou dobu konání akce. Přijedou i výtvarníci ze Slovenska.

Ve čtvrtek 26. června se uskuteční slavnostní vernisáž mezinárodní výstavy českého výtvarníka a polské výtvarnice. Své malby představí v Městském muzeu valašskokloboucký výtvarník Zdeněk Mikeska a polská výtvarnice Joanna Samborska. Výtvarná skupina STO Z ledu ven z Děčína, která letos slaví 20. let od založení, představí svou spolkovou výstavu v nové galerii Vincúch, která se nachází v zadním traktu Městského muzea Valašské Klobouky.

Jako i v předchozích ročnících, tak i letos je vyhlášena soutěž Sochy do města. Díla řezbářů budou návštěvníci hodnotit svými hlasy a socha s nejvyšším počtem hlasů bude následně zakoupena a umístěna na náměstí ve Valašských Kloboukách. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v sobotu v 18:30 hodin na hlavním pódiu. Vítězná socha se tak přiřadí k předchozím čtyřem sochám, které zdobí již nyní náměstí ve Valašských Kloboukách. Letos budou řezbáři tvořit sochy na téma Valašská písnička.

Minulý ročník Valašského kumštování (foto Brigita Olivová)

Neméně atraktivní je i doprovodný hudební program, který bude práci kumštujících umělců doprovázet v pátek a v sobotu. V pátek začíná hudební produkce od 15 hodin. Sobotní hudební program začíná již od 14 hodin. Jako hlavní hvězda letošního Valašského kumštování se představí známý český multiinstrumentalista, skladatel a textař Jan Spálený s kapelou ASPM. Na závěr hudebního programu v sobotu vystoupí kytarista Jim Petit z Francie.

Program Kumštování se bude odehrávat i ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru v Zákostelí. V pátek dopoledne zde proběhne dětský den k zakončení školního roku. Vystoupí děti z mateřské školky, které předvedou country tance, dětská divadélka, budou hry a soutěže pro děti. V sobotu od 14.30 hodin vystoupí instrumentálně-vokální trio z Vlachovic Strings of Rain. V neděli od 11 hodin vás potěší svým vystoupením skupina Sombreros ZUŠ Valašské Klobouky. V sále VPC si můžete prohlédnout výstavu fotografií, které nafotily studentky Gymnázia Valašské Klobouky.

V pátek 27. 6. 2014 a v sobotu 28. 8. 2014 proběhne lidový jarmárek od 9 hodin do 20 hodin. Prodejci budou prezentovat a prodávat své prvovýrobky lidového charakteru.

V pátek 27. 6. 2014 proběhnou v rámci Valašského kumštování tradiční Klobucké hospodářské trhy.

V pátek 27. 6. 2014 a v sobotu 28. 8. 2014 od 16 hodin bude probíhat výtvarná dílna pro děti a dospělé.

Během všech čtyř dnů se budou prodávat krajové a valašské speciality.

Valašské kumštování je multikulturní akce, která spojuje velké množství umělců, výtvarníků a hudebníků. Spojuje tradiční folklór s moderním hudebním projevem.

Valašské kumštovní je příjemné setkáni lidí jižního Valašska s uměním.

Srdečně zvou pořadatelé.

 Program Valašského kumštování 

Jiří Ročák

V Luhačovicích mají unikátní vodní skluzavku
Aktuality

 

Novou luhačovickou atrakcí je unikátní přírodní vodní skluzavka, na které se ode dneška mohou projet děti i dospělí. Nová atrakce měří 150 metrů s převýšením 25 metrů. Tím se skluzavka pyšní statusem nejdelší přírodní vodní skluzavky v České republice!

Od dnešního dne mohou u hotelu Vega v Luhačovicích návštěvníci využít jedinečnou přírodní skluzavku, která vyrostla v bývalém zorbingovém korytě. Stopadesát metrů dlouhá atrakce má 25 metrů převýšení a povozit se v ní mohou dospělí i děti. Součástí skluzavky je i písčitá pláž s lehátky a slunečníky, která navodí atmosféru prosluněné pláže.

foto Resort Luhačovice    více fotek

„Skluzavka má dojezdový bazének s vodou pro hladký dojezd a provoz na atrakci kontroluje plavčík tak, aby bylo vše maximálně bezpečné. Sami už jsme se několikrát svezli a za sebe musím říct, že to dolů pěkně sviští," představuje přírodní skluzavku ředitel hotelu Vega Tomáš Voráček. „Skluzavka je součástí našich volnočasových aktivit, kterými chceme oživit program nejen našim hostům, ale také místním obyvatelům nebo návštěvníkům lázní."

Jedinečnou vodní skluzavku doplňuje areál minigolfu, beach volejbalové hřiště, putting green, tenisový kurt, dětský koutek nebo wellness areál s širokou nabídkou procedur. Při vstupu na vodní skluzavku se hostům nabízí zvýhodněný vstup také do vnitřního bazénu hotelu. Díky tomu je možné atrakci spojit s celodenním programem. Návštěvníky hotelu Vega také čeká bohatá nabídka občerstvení v hotelové kavárně - velmi oblíbenou se stala novinka, domácí osvěžující limonády, nebo páteční grilovačky s hudbou.

Možnost vyzkoušet ji budou mít také návštěvníci Dětského dne Resortu Luhačovice, který proběhne 28. 6. přímo u hotelu Vega. -tz-

Dvanáct dětí bylo přijato do řad Klobučanů
Aktuality

 

Letos už podruhé přivítali na valašskokloboucké radnici nové občánky města. V sobotu 21. června byli Marek Drga, Jakub Měšťánek, Jan Novák, Filip Trčka, Vilém Janošík, Patrik Šimoník, Alice Zvonková, Adéla Šomanová, Ondřej Podešť, Jakub Kovář, Sebastian Švach a Samuel Vintr slavnostně přijati do řad Klobučanů.

Přítomným rodičům gratuloval místostarosta Martin Janík a jménem vedení města popřál jim a jejich dětem pevné zdraví, štěstí a hodně radosti. V slavnostním programu vystoupily s pásmem básniček a písniček děti ze základní školy. Po podpisu pamětní knihy si maminky odnesly kytičku a pro děti byl již tradičně připraven pamětní list, plaketa Klobuckého občánka a další dárky, a to jak od města Valašské Klobouky, tak od zástupců Rodinného centra Kaštánek.

 Vítání občánků (foto Brigita Olivová)   ...další fotky

„Poděkování za krásné kulturní zpestření patří žákům základní školy a jejich učitelce Magdě Rozmánkové, za hudební doprovod Františku Maňasovi, za asistenci Ludmile Šulcové z Českého červeného kříže a za pořízení fotografií Brigitě Olivové," vyjádřila díky Soňa Kovaříková z odboru matriky a evidence obyvatel.

Sandra Novotná Kollerová

Janovjané dovezli dětem kousek lásky
Aktuality

 

V pondělí 23. června se z Janové vydala výprava do Zlína. Přibližně 25 dětí a dospělých jelo na návštěvu Dětského centra ve Zlíně Burešově. Základní impuls k celé akci dala Pavlína Šimarová, která je v kontaktu s Dětským centrem Burešov již delší dobu, ale zúčastňuje se i mnohých jiných charitativních akcí. Řadu fotografií z návštěvy najdete v odkaze pod fotkou v článku.

Dětské centrum Burešov existuje již od roku 1947. Tehdy, jak hlásá i cedule nad hlavním vchodem, ji věnovali manželé Božena a Dominik Čiperovi fondu n. p. Baťa pro péči o dítě. Dětem slouží dům i krásná zahrada celých 67 let do dnešních dnů. Doufejme, že současní politici budou ctít přání donátorů a s pokorou k dědictví předků budou zodpovědně přistupovat k pomoci potřebným, jichž ani za bezmála sedmdesát let neubývá.

Řada občanů Janové přinesla dárky pro děti, které žijí v dětském centru dočasně, z důvodu nepříznivých podmínek v jejich rodinách. O to více se cítí osaměle, vytržené ze známého prostředí. Ztracené ve světě, aniž by mnohdy věděly proč. Velký dárek věnovala dětem, ale i návštěvníkům obec Janová, která uhradila náklady na dopravu. Ne v každé obci je takové gesto samozřejmostí. V Janové ano.

foto Radomír Dolanský    více fotek

Zájezdový autobus místy v úzkých uličkách zlínské čtvrti Burešov projížděl velmi natěsno. Když se objevil před klasickou zlínskou stavbou z červených cihel v neklasickém anglickém slohu, ozvala se rána - a všichni se ocitli ve světě za zrcadlem. Ve světě, který je pro mnohé neznámý, z doslechu spíše plný smutných příběhů. Ten dnešní příběh byl úplně jiný.

Chvilkový ostych obou stran během několika minut zmizel v nenávratnu. Janovjanky dovezly všem tetám z centra krásné kytičky z vlastních zahrádek. Děti se, po chvilce okukování, rozběhly a skončily v náručích žen z Janové. Pevně se přitiskly a doslova zřetelně sály hřejivou energii z přejících návštěvnic. Obejmout někoho. Téměř obyčejná věc pro lidi tam za zrcadlem. Ale tady, v dětském centru, se z citlivé náruče stává nejvzácnější poklad světa. Mazlit se, dotýkat se, mít úsměvy jen a jen pro sebe. To je štěstí!

Po seznámení s prostředím centra a instalaci zvukové techniky, všechny přivítala paní ředitelka Ivana Kudelová. Nejmenší šoldové nacvičili s úžasnou tetou Janou Bernatíkovou vystoupení pro návštěvu z Janové. Na krátkou ukázku roztomilých tanečků se můžete podívat pod článkem. Po každém vystoupení se děti rozeběhly za novými tetami, ale řada se jich co chvíli sesypala na tetu ředitelku. Možná nevědí, jakou bohatou řadu činností skrývají webové stránky dětského centra, jak trnitá vede cesta k sponzorům nestátního centra. Ale děti cítí, že teta ředitelka je má moc ráda.

Janová však nezůstala pozadu. Školáci Základní školy Janová i s panem ředitelem a vedoucím divadelního kroužku v jedné osobě, Michalem Lucbauerem, předvedli svým novým kamarádům taktéž veselé představení. Pak šly děti za zrcadlem na večeři a tety z Janové mezitím nachystaly velkou hromadu dárků. A začaly letní Vánoce. Někomu se to zdá divné? Zeptejte se kohokoliv z dětí, ale i dospělých, kteří stále věří na víly a skřítky, že za zrcadlem je možné všechno.

Každé dítě si vybralo svou tetu nebo strýce, kteří jim hlídali dárky. To bylo radosti. A co teprve princeznovské šatičky pro všechny holčičky? Jak řekla Ivana Kudelová, ředitelka dětského centra, hračky, to byl pro děti jen bonus. Ale vaše přítomnost a všechno to dění kolem, bylo tím hlavním, co si děti odnesly do dalšího života. Ano, asi nejkrásnějším dárkem pro dárce i obdarované by bylo, kdyby si s těmito hračkami neměl kdo hrát. To by znamenalo, že všechny děti budou mít své maminky a tatínky, budou mít své vlastní domovy, nebudou muset strádat. Za slzy loučení se nikdo nestyděl, protože teprve v objetí opuštěného dítěte zjistíte, co vlastně říkal básník: „Za trochu lásky, šel bych světa kraj...

Radomír Dolanský

Hrajte si na Dětském dni Resortu Luhačovice
Aktuality

 

Pro malé nezbedníky i dospělé s dětskou duší připravil Resort Luhačovice na sobotu 28. 6. Dětský den. Na travnatém hřišti u hotelu Vega budou návštěvníky čekat sportovní aktivity, koutek krásy, tvořivé dílničky i autogramiáda hokejistů PSG Zlín. Stejně jako na všechny ostatní akce Resortu je i na Dětský den vstupné zdarma.

Dětský den Resortu Luhačovice, který se koná už potřetí na prostorném hřišti u hotelu Vega nad Luhačovickou přehradou, proběhne v sobotu 28. 6. 2014 od 10 do 16 hodin. Pro děti tu budou připraveny sportovní atrakce, jako je airsoft, lukostřelba nebo speciální zorbfotbal, který se hraje v obdobě zorbingové koule. Děvčátka i maminky jistě ocení tvořivý program, který připravuje Moje dílna, pánové si zase jistě rádi odpočinou na masáži nebo nad rozjímavou partií pétangue.

Bubnování na Dětském dnu Resortu Luhačovice

Letošní ročník Dětského dne Resortu Luhačovice opět provází specialisté na volnočasové aktivity. Zajímavým zpestřením programu bude unikátní masážní program pro rodiče s dětmi nazvaný Doteky hrou, který vede instruktorka Klára Doleželová. Masáže Shiatsu, které představí, jsou vhodné pro rodiče s dětmi i skupiny dětí a pomáhají děti uklidnit, posílit pouto s rodiči nebo kamarády, učí je respektu k sobě i ostatním. Sportovněji založené děti se mohou vyřádit na oblíbené dřevěné cyklodráze, kterou pro ně připravuje Stanislav Duháň z cykloprodejny a cyklopůjčovny BIFU. Se svým programem je tu také GM5, kteří jsou odborníky na volnočasové a animační programy. Letos si pro návštěvníky Dětského dne připravili novinku zorbfotbal nebo airsoftovou střelnici. Pro menší děti letos opět připravuje hry a soutěže DDM Luhačovice. Na akci se přijedou podívat hokejisté PSG Zlín Zdeněk Okál, Pavel Sedláček, Patrik Urbanec a Petr Holík. Pro rodiče je připraven masážní koutek, kosmetické poradenství, putting green nebo odpočinkový koutek.

Resort Luhačovice akci připravuje jako zpestření předprázdninového víkendu v Luhačovicích pro lázeňské hosty i místní obyvatele. Vstup na Dětský den je zdarma, akce probíhá od 10 do 16 hodin u hotelu Vega. Přijďte si i vy užít příjemný den na místa zážitků v Resortu Luhačovice.

Program Dětského dne Resortu Luhačovice

Sport a hry

 • dřevěná cyklodráha pro děti, půjčovna kol a elektrokol od BIFU
 • airsoft, laserová střelnice, lukostřelba, zorbfotbal s GM5
 • minigolf, putting green, pétanque s hotelem Vega
 • zumba
 • autogramiáda hokejistů PSG Zlín
 • hravé soutěže s DDM Luhačovice

Tvořivé dílničky - Moje Dílna

Krása a relax

 • malování na obličej s DDM Luhačovice
 • kosmetický koutek a kolo štěstí s Avonem
 • masáže hotelu Pohoda
 • Doteky hrou a shiatsu terapie Karolíny Doleželové
 • odpočinková zóna

Další program

 • soutěž v pojídání palačinek
 • fotokoutek se zvířátky z Kovozoo
 • jarmark

Hrajte si na Dětském dni Resortu Luhačovice 28. 6. 2014 od 10 do 16 hodin u hotelu Vega. -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA