Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Slavičín půjčuje na bydlení. Pomoct chce například mladým lidem
Aktuality

Město Slavičín poskytuje prostřednictvím Fondu rozvoje bydlení půjčky na bydlení svým občanům už několik let. Na letošní rok si však připravilo několik novinek, které se týkají především účelů zápůjček.   „Půjčkami chceme pomáhat našim občanům ve zkvalitňování jejich bydlení. Upřednostňujeme projekty řešící vnější vzhled domů, zadržování vody a také snižování energetické náročnosti domů. Chceme, aby byl Slavičín městem krásným, ale i ekologickým,“ doplnil starosta města Tomáš Chmela.   Novinkou je ve fondu zastropování výše zápůjček, aby nedocházelo k úplnému vyčerpání prostředků fondu a aby se dostalo na co nejvíce projektů. Celkový součet poskytnutých zápůjček v jednom výběrovém řízení na jeden byt nebo rodinný dům nesmí přesáhnout 300 000 korun. [caption id="attachment_87443" align="alignnone" width="690"] Ilustrační obrázek[/caption] „Jsem ráda, že půjčkami můžeme pomoct například mladým lidem, kteří zakládají rodiny,“ řekla místostarostka Slavičína Monika Hubíková.   Zápůjčky z fondu lze poskytnout fyzickým nebo právnickým osobám například na vznik nového bytu ve stávající bytovce nebo rodinném domu, rozšíření bytu, výměnu oken, obnovu střechy, izolaci či zateplení nebo na ekologické projekty, jako je instalace solárních panelů pro ohřev vody a vytápění či vybudování systému s podzemní nádrží na zadržování dešťové vody. Doba splatnosti zápůjček je stanovena na max. 6 let s úrokovou sazbou 1,7 % p. a.   Podrobnosti ráda sdělí Jana Latináková z ekonomického odboru městského úřadu Slavičín. Formuláře žádosti jsou také k dispozici na webových stránkách města. Žádosti se přijímají v termínu od 2. 11. 2020 do 1. 12. 2020 včetně poštou nebo na podatelně MěÚ Slavičín.   -tz-

Domluvená je výpomoc soukromých zdravotnických zařízení
Aktuality

Ing. Robert Pekaj je tajemník Bezpečnostní rady Zlínského kraje a krajského krizového štábu. Když poskytl rozhovor v polovině května, byla za námi první vlna epidemie COVID a tehdy zavládl všeobecně úlevný pocit, že se vše se podařilo dobře zvládnout a jsme připraveni i na další, podzimní, vlnu díky nabytým zkušenostem. V den, kdy byl pořízen tento další rozhovor, tedy 20. října, znovu platí v celé zemi nouzový stav a nabízí se otázky:   Pomáhají nám dnes ty získané poznatky, nebo jsou zde úplně nové problémy, s nimiž se musí krizové řízení ve Zlínském kraji vypořádat?   Zkušenosti se samozřejmě neztratily, ale v meziobdobí se nastavily určité legislativní procesy, na které jakoby ústřední orgány zapomněly. Teď nám dělá větší problémy komunikace mezi krizovým štábem kraje a Ústředním krizovým štábem. To vyvolává určitá nedorozumění a musíme si řadu postupů vyjasňovat a na mnoho věcí se dotazovat, aby vše, co se koná, bylo v souladu s platnou legislativou.   Je po volbách a zatím ještě neproběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva, jak v tomto mezičase pracuje krajský krizový štáb?   Volby nemají žádný vliv na činnost krajského krizového štábu, jedná se o činnost státní správy a o předem nastavené mechanismy, za které má zodpovědnost stávající hejtman, a to až do chvíle, kdy nové zastupitelstvo zvolí hejtmana pro další funkční období.   Co teď aktuálně nejvíc zaměstnává krajský krizový štáb?   Především již zmíněná potřeba koordinace naší práce s Ústředním krizovým štábem hlavně při nasazování sil a prostředků na území kraje, zejména co do vybavení nemocnic či Krajské hygienické stanice. Protože pokud procesy nejsou efektivně koordinovány, generuje to problémy. Dále řešíme posílení odběrových týmů ve prospěch testování pacientů i občanů. Vycházíme z páteřního systému odběrových míst, která máme v Uherskohradišťské nemocnici a v KNTB Zlín, pod kterou patří ještě testovací stanice v Kroměříži a ve Vsetíně.   Když jsme dělali rozhovor v květnu, byl celý vestibul krajského úřadu zaskládán krabicemi s ochrannými pomůckami. Dnes je tady prázdno. Znamená to, že už jsou všichni dostatečně zásobeni?   Na zásobování už existují přesné pokyny ministerstev a Vlády ČR. Bylo stanoveno, že každá organizace, která potřebuje ke své činnosti ochranné prostředky, se jimi musí předzásobit minimálně na měsíc až dva. Na trhu je momentálně dostatek všeho včetně dezinfekce. Přesto se Sklad státních hmotných rezerv předzásobil ochrannými pomůckami, takže pokud by na území kraje nastal jejich nedostatek, na odůvodněnou žádost krajského krizového štábu by byly do regionu uvolněny. Vláda rozhodla, že budeme jednorázově zásobovat pedagogické i nepedagogické pracovníky, to jsme provedli a zásobili jsme i Klokánky v kraji.   Zlínský kraj patří momentálně k regionům s největším počtem COVID pozitivních občanů, ví se, čím to je?   Je to trochu záhada. Debatují o tom odborníci a někteří to přičítají tomu, že se v naší oblasti lidé více sdružují a dochází zde k intenzivnějším sociálním kontaktům. Je to ale těžká otázka a nemáme prokazatelnou informaci ani o tom, že by se tady více testovalo, což by samozřejmě matematicky mělo vliv na počet zjištěných případů.   Jaká je teď situace v nemocnicích?   O tom nejvíc ví pan docent MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., primář zlínského ARO, který byl určen jako koordinátor intenzivní péče pro krajské nemocnice a každý týden při jednání krizového štábu dokladuje stavy pacientů i personálu v jednotlivých nemocnicích. Podle jeho posledních referencí je situace zatím zvládnutelná, ale dochází k restrukturalizaci lůžkových kapacit, tedy k omezování operativy tam, kde se nejedná o život ohrožující případy. Stejně tak jsou propouštěni do domácí péče pacienti, u nichž nehrozí riziko komplikací. Cílem je uvolnění kapacit pro covidové pacienty. Vedení kraje i nemocnic se připravuje na ty nejhorší situace, kdy by kapacita čtyř krajských nemocnic nestačila. Mimo jiné máme domluvené uvolnění lůžek u soukromých zdravotnických zařízení i jejich výpomoc.   Sám jste na oblast krizového řízení nastaven nejen odborně, ale i mentálně. Jaké jsou Vaše dojmy, pokud jde o informace, které se dostávají k běžnému občanovi ze všech stran. Je ta informovanost vhodná, přiměřená a účinná?   V krizovém řízení působím přes dvacet let a byl jsem vychován k určitým zásadám pro krizovou komunikaci, proto je mi často smutno, když vidím, že nejsou vůbec dodržovány. Informace by měly jít z jednoho zdroje. Například vše, co souviselo s výbuchem ve Vlachovicích, komunikovala pouze Policie ČR jako rozhodující složka záchranných prací a ostatní to respektovali. Chápu, že zde se jedná o veřejný zájem a o problematiku, která zajímá každého člověka a každý si hledá informace, jak se má chovat. Ale na můj vkus se vyjadřuje příliš mnoho „odborníků“ nedisponujících komplexní znalostí problematiky a prezentujících svou „pravdu“, což může u lidí vytvářet beznaděj a pocit, že je vlastně úplně jedno, jak se budou chovat. V krizové situaci by se veřejnosti měly z kompetentních zdrojů sdělovat jen jasná a jednoznačná fakta, pokyny a doporučení. Nemá smysl, aby se lidé zbytečně stresovali tím, že někdo chce upozornit na svou „důležitost“.   Helena Mráčková

Co si silničáři připravili na novou zimní sezonu
Aktuality

Nové období zimní údržby silnic začíná 1. listopadu. Od tohoto dne až do konce března budou v kraji fungovat v nepřetržitém provozu dispečinky zimní údržby. Silničáři budou připraveni podle počasí vyjíždět a zmírňovat negativní dopady sněžení a mrazu na sjízdnost silnic.  

Které silnice se budou udržovat a jakou technologií

  Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a „Sdružením SÚS 2018". Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž - SÚS Kroměřížska, s. r. o., Uherské Hradiště - SÚS Slovácka, s. r. o., Vsetín - SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín - SÚS Zlínska, s. r. o.   Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a jednotlivými společnostmi SÚS, s. r. o., a AVE odpadové hospodářství, a. s. [caption id="attachment_71625" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto[/caption] Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi: Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími subjekty. Součástí dokumentace jsou i získané výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.   Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby letos uplatňován na 768,7 kilometru dopravně nejzatíženějších silnic (46 % udržovaných silnic), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 913,2 kilometru (54 %).  

Téměř 100 kilometrů se ve Zlínském kraji v zimě neudržuje

  Celkem 95,5 kilometru silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní. [caption id="attachment_69034" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv redakce[/caption]  

Časové limity a odpovědnost

  Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.  

Zásoby posypu a technika

  Celkově bude v zimním období 2020-21 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 78 traktorových radlic, 40 nakladačů a 13 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 308 pracovníků.   Pro nové zimní období je na 13 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 11 031 tun posypové soli a 17 960 tun kamenné drti.

 

Informovanost

  Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje třicet čtyři, z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 u silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy. Dále jsou u krajských silnic využívány čtyři monitorovací body s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Kontakty na dispečinky zimní údržby silnic

  Kroměříž - 573 331 457, 602 507 964 Uherské Hradiště - 572 434 210, 739 052 869 Valašské Meziříčí - 571 611 686, 603 542 167 Zlín - 577 044 204, 602 436 601   -tz-

Studentka pomáhá nemocnici. Její příběh letí do světa díky americké CNN
Aktuality

Chápu to tak, že teď budu v nemocnici potřebná, nad nebezpečím možné nákazy zbytečně nepřemýšlím. Těmito slovy vyjádřila svou motivaci, proč jako dobrovolnice začala pomáhat v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, Marie Hanáčková, studentka třetího ročníku oboru Všeobecná sestra na místní univerzitě.   Letos jednadvacetiletá budoucí zdravotnice byla zařazena na plicní oddělení, kde se léčí i pacienti s onemocněním COVID-19. Na starosti má všechny úkony, které zajišťují praktické sestry, provádí tedy například odběry, píchá injekce nebo podává léky. „S plněním těchto povinností nemám problém, vyzkoušela jsem si je už dříve na praxích, které jsem absolvovala právě v Baťovce,“ řekla Marie Hanáčková. [caption id="attachment_87421" align="alignnone" width="690"] Reportáž byla na CNN zveřejněna 30. 10. 2020. Odkaz ZDE[/caption] Bez problémů se zařadila i do v současnosti extrémně vytíženého kolektivu. Aktuálně se zapojuje do tří služeb týdně. „S Maruškou jsme moc spokojení. Je ochotná, pracovitá a zručná. A umí vyjít vstříc, třeba s tím, na které služby má přijít. Moc nám pomáhá,“ chválila novou posilu Kateřina Paličková, vrchní sestra plicního oddělení.   Marie Hanáčková se stará i o pacienty s onemocněním způsobeným novým typem koronaviru. Strach nemá, především proto, že zdravotnický personál má k dispozici veškeré dostupné ochranné pomůcky a materiál. Je proto přesvědčená, že v dnešní době je větší pravděpodobnost nakažení spíše třeba v obchodě než v nemocnici. Jak dlouho bude v „Baťovce“ pracovat v tuto chvíli neví. „Chci pomáhat, dokud zde budu potřebná,“ je přesvědčená studentka, se kterou tento týden v rámci reportáže o situaci v českých nemocnicích natáčel přímo na zlínském oddělení štáb americké televizní stanice CNN. Její příběh se tak dostane k divákům z celého světa. [caption id="attachment_87301" align="alignnone" width="690"] Příprava nových covidových stanic Foto: KNTB[/caption] Za pomoc dobrovolníků jsou nyní nemocnice v celé České republice velmi vděčné a platí to i pro ty ve Zlínském kraji. Aktuálně jim v provozu chybí už 700 zdravotníků, zhruba tři stovky z nich v souvislosti s covidem, další více než tři stovky jsou v pracovní neschopnosti s jinými diagnózami a několik desítek z nich je doma na ošetřovném se svými dětmi po uzavření škol. Absence se částečně daří nahrazovat právě dobrovolníky, kterých nyní v nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně pomáhá okolo sto padesáti. „Většinou jde o studenty zdravotnických oborů, ale i o další zdravotníky, kteří nyní působili mimo obor nebo jsou na mateřské nebo nedávno odešli do důchodu a byli ochotni se vrátit a pomoci. Všechny dobrovolníky nemusíme využít ze dne na den, potřebujeme si ale vytvořit databázi lidí, na které se můžeme případně obrátit, jakmile nám někdo v provozu bude chybět,“ sdělil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.   -tz-

Při návštěvě hřbitovů je třeba dodržovat hygienická opatření
Aktuality

Vzpomínka na zesnulé letos bude mít ve Valašských Kloboukách i ve Slavičíně jinou podobu. Kvůli nepříznivé epidemické situaci a mimořádným opatřením se tradiční vzpomínkový obřad ve Valašských Kloboukách ruší, připraveno je však každoroční tablo s fotografiemi zesnulých spoluobčanů. Ke stejnému kroku přistoupil také Slavičín, smuteční tabla jsou přístupná bez omezení z vnější strany obřadní síně na hřbitově a navíc také online ZDE.   Při návštěvě hřbitova je nutné pamatovat na hygienická opatření, především minimalizovat setkávání s ostatními, dodržovat bezpečné rozestupy a vždy používat roušky. Vhodné je také předejít zvýšené koncentraci návštěvníků a uskutečnit cestu na hřbitov v předstihu před dnem Památky zesnulých, který připadá na pondělí 2. listopadu. [caption id="attachment_87266" align="alignnone" width="690"] Hřbitov a smuteční síň ve Valašských Kloboukách[/caption] „Po celé dušičkové období bude ve smuteční síni za sklem umístěné tablo s fotografiemi občanů, kteří za uplynulý rok odešli z našich řad. Při individuální návštěvě hřbitova si tak lidé budou moci své blízké a také další spoluobčany v tichosti připomenout,“ uvedla Soňa Kovaříková, vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel ve Valašských Kloboukách.  

I na hřbitově můžete potkat zloděje

  Na hřbitovy se začnou sjíždět ve větším počtu příbuzní, aby uctili památku svých blízkých. Kromě nich ovšem hřbitovy i blízká parkoviště každoročně navštěvují také lidé, kteří přijíždí za jiným účelem. Chtějí využít nepozornosti řidičů i ostatních návštěvníků a obohatit se. [caption id="attachment_87265" align="alignnone" width="690"] Ke hřbitovům vyrazí ve zvýšeném počtu také policisté. Ilustrační foto: archiv PČR[/caption] „V tomto týdnu vyrazí ke hřbitovům ve zvýšeném počtu také policisté, kteří budou dohlížet na zaparkovaná vozidla a procházet v okolí hřbitovů, zaměří se také na dopravu, protože v tomto období předpokládáme na silnicích zvýšený provoz. Kromě policistů z jednotlivých obvodních oddělení se budou opatření účastnit také kriminalisté v civilním oděvu,“ uvedla mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   Buďte na své věci opatrní. Nezapomeňte, že na sedadlech ve vozidle máte svoje věci uložené stejně jako např. ve výkladní skříni. Cenné věci proto ve vozidle rozhodně nenechávejte. Zloděje může přilákat jakékoli zavazadlo uložené na sedadle. Kromě toho, že můžete přijít o své věci, s největší pravděpodobností budete muset řešit také poškození vozidla.   -red-

Pomoc s nákupem pro seniory, nebo lidi v karanténě
Aktuality

Jste v karanténě, nebo jste se ocitli vlivem mimořádných opatření bez pomoci? Pokud žijete sami, nebo nemáte příbuzné ani známé, kteří by vám mohli nakoupit či zajistit potřebné léky, nabízejí města pomoc v podobě asistenčních služeb.  

Valašské Klobouky

  Město Valašské Klobouky zřizuje asistenční linku, po telefonu si můžete požádat o dovoz nákupu potravin nebo léků.   Asistenční linka pro seniory a osoby v karanténě - telefon 737 924 568   Služba bude vaše objednávky přijímat na výše uvedeném čísle v pracovní dny od 7 do 19 hodin. Rozvoz nákupů pak bude probíhat v pondělí, ve středu a v pátek v odpoledních hodinách prostřednictvím pracovníků městské policie.   Pokud ve svém sousedství víte o někom, kdo zůstane opuštěný nebo bez péče ze strany blízkých, prosíme, informujte jej o této možnosti pomoci.  

Brumov-Bylnice

  Město Brumov-Bylnice ve spolupráci s Charitou Valašské Klobouky organizuje pomoc pro lidi v oblasti dovozu nákupů základních potravin, léků a drogerie.   Služba je bezplatná a je určena především těm, kdo nemají možnost si nákupy obstarat někým z rodinných příslušníků, případně lidmi z blízkého okolí.   V současné době probíhá zjišťování zájmu o tuto službu, která by začala být poskytována od pondělí 26.10. Je možné na uvedený kontakt zavolat a zaregistrovat se do služby.   Závoz nákupu bude prováděn vždy v pondělí-středu-pátek vyjma státního svátku. Platba bude probíhat na dohodnutý bankovní účet nebo v hotovosti.   Telefonní čísla na kontaktní pracovníky: 733 755 932 Na tomto kontaktu jsme Vám k dispozici v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 h.  

Slavičín

  Místní Charita Slavičín spouští rozvoz potravin pro občany, kteří jsou v karanténě. „Objednat nákup musíte den předem do 11 hodin pouze telefonicky na tel. čísle 734 435 242,“ informoval slavičínský starosta s tím, že se nabídka nevztahuje na nákup tabáku a alkoholu či zboží ze slevových akcí v letácích. Slavičínská charita je schopna také nejohroženějším seniorům zajistit a přivézt dezinfekci zdarma.  

Vsetín

  Stejně jako na jaře, organizuje vsetínská radnice nákupy a dovoz léků pro osamělé seniory a invalidní důchodce. Možnost donášky nákupů mohou využít osamělí senioři o a invalidní důchodci od úterý 27. října.   Služba je zdarma, její příjemci zaplatí pouze hodnotu nákupu. Pokud potřebujete, či nabízíte pomoc, volejte ve všední dny od 8 do 13 hodin na následující telefonní čísla: „Potřebuji pomoc“ telefonní číslo : 739 247 908  „Nabízím pomoc“ telefonní číslo:  739 243 808  

Luhačovice

  Město Luhačovice podobně jako na jaře chce pomoci seniorům z Luhačovic a místních částí Kladná Žilín, Polichno a Řetechov s koordinací pomoci s nákupy, vyzvednutím léků a s dalšími činnostmi, tak aby senioři a lidé nějak ohrožení nemuseli vycházet ze svých domovů. Zároveň bude v MTIC Luha info fungovat poradenská linka, kde pracovnice infocentra poradí, na koho se mají lidé případně obrátit, pokud mají nějaký problém. „Víme, že nejdůležitější je ochránit seniory. Na jaře se nám povedlo prostřednictvím našeho informačního centra zkoordinovat dovoz nákupů, léků a jiné pomoci prostřednictvím dobrovolníků. Tento osvědčený model chceme zopakovat. Tak znovu tuto činnost obnovujeme,“ řekl starosta města Marian Ležák.   Postup je jednoduchý, stačí zavolat na infocentrum od pondělí do pátku v době od 8:00 do 15:00, o víkendu od 9:00 do 12:00 a domluvit se. Kontakty jsou pevná linka: 577 133 980, mobil: 608 326 255.   -tz-

Zástupci valašských měst si připomněli vznik Československa
Aktuality

Jeden z nejvýznamnějších státních svátků, výročí vzniku samostatného Československa, si v jeho předvečer, v úterý 27. října, připomněli zástupci vsetínské i valašskokloboucké radnice. Ve Vsetíně to bylo položením kytice u památníku prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, ve Valašských Kloboukách k Památníku československé vzájemnosti na Masarykově náměstí.   U pamětní desky před farním kostelem Povýšení svatého Kříže ve Valašských Klobukách poté uctili také památku padlých za I. světové války. Pietní okamžiky proběhly kvůli závažné epidemické situaci bez účasti veřejnosti, avšak v jejím jméně. [caption id="attachment_87166" align="alignnone" width="690"] Uctění památky padlých za I. světové války ve Valašských Kloboukách[/caption] „Za všechny občany Valašských Klobouk jsme společně se zastupitelem a členem zdejší jednoty Československé obce legionářské Miroslavem Maňasem položili věnec k památníku, který nám v centru města připomíná bratrskou blízkost Čechů a Slováků. I když je nyní náš národ zkoušený těžkou situací, neměli bychom zapomínat na hodnoty, na kterých bylo Československo vystavěno. Demokracie, vlastenectví a sounáležitost,“ uvedl místostarosta Karel Ptáček.   Při příležitosti blížícího se svátku Všech svatých zástupci města vzdali také hold valašskoklobouckým občanům, kteří během let 1914-1918 položili svůj život. Pietní akt vždy následoval po tradiční dušičkové bohoslužbě, letos však musel kvůli epidemii změnit podobu. [caption id="attachment_87165" align="alignnone" width="690"] Ve Vsetíně položili kytici k památníku prezidenta osvoboditele místostarostové[/caption] Stejně tak ve Vsetíně bylo letošní výročí spíše komorní. V úterý 27. října tak kytici a svíčky k památníku prezidenta osvoboditele položili za vedení města pouze místostarostové Simona Hlaváčová a Tomáš Pifka, a uctili tak toto tak významné datum v československé historii.   -tz-

STRAM představí nový videoklip. Středeční premiéra bude bez koncertu
Aktuality

Nový videoklip představí ve středu 28. října valašská rocková skupina STRAM. Premiéra se v důsledku omezení musí tentokrát obejít bez živého koncertu: klip bude na kanále skupiny zpřístupněn úderem osmnácté hodiny. Snímek skupina natočila zcela ve vlastní produkci.   V hlavních rolích videoklipu Záhada se objeví amatérští herci Klára Katrušáková, Ondřej Koňařík a slovenský talent Štefan Ďurdík. Klára i Štefan si už v minulosti vyzkoušeli školní divadlo, což se při natáčení ukázalo jako výhoda. „Z nabídky zahrát si v klipu jsem byla nadšená, protože STRAM je taková moje srdeční záležitost, poslouchám je vlastně už od dětství, chodím na jejich koncerty. Navíc písnička Záhada se mi líbí. Bavilo mě i samotné natáčení, opravdu jsem si to užila,“ svěřila se před premiérou mladá herečka z Janové. [caption id="attachment_87138" align="alignnone" width="690"] Z natáčení videoklipu Záhada, valašská kapela STRAM[/caption] Za partnera dostala Ondřeje Koňaříka z Huslenek, který se před kamerou objevil vůbec poprvé. „Původní obavy Ondrovy maminky, že syn na to asi moc nebude, se naštěstí nepotvrdily. Ondra je inteligentní, takže rychle pochopil, co se po něm vyžaduje a do role se dokonale vžil. S výrazovými schopnostmi Klárky, Ondry i Štefana jsem byl nadmíru spokojený,“ pochválil herce Michal Mikulenka, režisér a kameraman externích záběrů. Pódiové záběry se pro změnu rodily pod taktovkou Vojty Kocůrka. Osvědčená dvojice kytaristů, která se dlouhodobě věnuje také video tvorbě, si spolupráci vyzkoušela například u nedávných stramáckých klipů Mimozemšťan nebo Fabrika.   „Tentokrát jsme zvolili pohodové, až odpočinkové téma. Myslím, že v současné době by si lidé měli udržovat dobrou náladu, snad k ní trochu přispějeme i naší novinkou,“ poznamenal Vojta Kocůrek. Nezapomněl poděkovat všem nadšencům, kteří se do projektu zapojili: asistent Jaroslav Pechal, maskérka Kateřina Podzemná, hudební technici Dušan Trličík a Vít Kopecký a další. [caption id="attachment_87140" align="alignnone" width="690"] Z maskérny[/caption] Skladba Záhada vyšla na albu Dlouhá cesta, které STRAM natočil v roce 2017. Autorem textu je Jirka Pirník, hudbu dodal Michal Mikulenka.  

Premiéra ve středu v 18:00

  Videoklip na youtube bude veřejnosti zpřístupněný ve středu 28. října v 18. hodin. Video je možné spustit i ze stránek www.stram.cz.   https://www.youtube.com/watch?v=D_QWOrYn5wQ   -red-

Čunek: Nedaří se nám získat větší počet bývalých zdravotníků
Aktuality

Aktuální epidemiologická situace, lůžkové i personální kapacity v nemocnicích stejně jako personální situace v sociálních zařízeních, ale i zapojení studentů, dobrovolníků či ambulantních specialistů bylo tématem Krizového štábu Zlínského kraje, který svolal v pondělí 26. října odpoledne hejtman Jiří Čunek.   „V současné době vidí ředitelé nemocnic, jako největší ohrožení poskytování péče v přeplněnosti lůžek pacienty, které si jejich rodiny nechtějí převzít do domácí péče, protože jsou covid pozitivní. Nicméně jejich zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci. Zdravotníci proto apelují na rodiny hospitalizovaných, aby si své blízké vzali do domácího léčení, a umožnili tak uvolnění lůžek pro další potřebné pacienty. Nikdo z nás by opravdu nechtěl, abychom se dostali do stavu, kdy pacienti budou ležet na chodbách,“ shrnul požadavky lékařů hejtman Jiří Čunek s tím, že další hrozbou, která nám aktuálně hrozí, je nedostatek personálu jak v nemocnicích, tak i v sociálních službách.   „Situaci nám bohužel zhoršuje špatné rozhodnutí Vlády ČR ve věci nařízené práce mediků. Vláda chybně rozhodla, že seznamy mediků mají fakulty poslat hejtmanům krajů, kde mají školy sídlo, přičemž to mělo být dle místa trvalého bydliště studentů. Fakultní nemocnice, které mají podstatně víc zdravotního personálu v závislosti na počtu pacientů než naše nemocnice, tak mají naše studenty, které nutně potřebujeme. Už 14 dní v této věci vládu urgujeme, ale náprava nepřišla,“ připomněl hejtman Čunek a dodal: „Dále je potřeba, aby vláda vyhlásila pracovní povinnost pro ambulantní specialisty, které potřebujeme na doplnění služeb, třeba i na pracoviště bez covid pacientů. Opět o této věci jednáme dlouho, ale vláda se zřejmě bojí rozhodnout. Zatím se nám příliš nedaří získat větší počet bývalých zdravotníků či dobrovolníků, abychom doplnili nedostatek pracovníků v sociálních službách. Po dnešním jednání budou naši spolupracovníci oslovovat vytipované lidi, přes neziskové společnosti nebo přímo.“   Hejtman Jiří Čunek podepsal téměř 200 pracovních příkazů pro studenty středních i vysokých škol, avšak jak je výše uvedeno, musí být nejprve uvolněni z jiných krajů.

Pobytové sociální služby v kraji budou přednostně přijímat pacienty z nemocnic

  Rada Zlínského kraje v pondělí 26. října schválila nařízení, které ukládá vybraným pobytovým sociálním službám prioritně přijímat nové uživatele po ukončeném pobytu v nemocnici. Nařízení kraj vydává v souvislosti s prohlubující se epidemickou situací. [caption id="attachment_87117" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto[/caption] „Cílem nařízení je, aby péči o osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje pobyt v lůžkovém zařízení zdravotní péče, převzaly sociální služby. Chceme tím odlehčit nemocnicím, které potřebují uvolnit lůžka k hospitalizaci nemocných s koronavirem. Služba je určená pro žadatele, kteří vyžadují celodenní péči, ale nemohou zůstat v domácím prostředí. Pomoc rodinných příslušníků a zajištění péče o seniory v domácím prostředí přesto vnímám jako klíčové. V domácím prostředí je totiž možné minimalizovat riziko nákazy onemocněním Covid-19 a na rozdíl od péče v pobytových zařízeních nedojde k omezení osobního kontaktu,“ sdělila krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku.   Nařízení zřizovatele č. 1/2020 je určeno všem příspěvkovým organizacím zřízeným Zlínským krajem, které poskytují sociální služby v zařízeních dle §§ 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy domovům pro seniory, domovům se zvláštním režimem, domovům pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacím službám v pobytové formě pro cílovou skupinu senioři.   „Poskytovatelé pobytových sociálních služeb budou prioritně přijímat nové uživatele po ukončené hospitalizaci v nemocnici, jejichž životní situace neumožňuje návrat do domácího prostředí a vyžaduje celodenní péči. Každá žádost o přijetí bude prošetřena a vyhodnocena. Nařízení platí od 27. října 2020 do odvolání,“ doplnila Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí.   -tz-

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval zdravotně závadné bakterie listerie
Aktuality

Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se v České republice v uplynulých dnech prodával kozí sýr vyráběný v Nizozemsku obsahující zdravotně závadné bakterie listerie. Česká republika obdržela oficiální informaci prostřednictvím Systému rychlého varování (RASFF). Výrobek v České republice prodával obchodní řetězec Lidl. Ten již stáhl sýr z prodeje. Zákazníci, kteří produkt před jeho stažením z prodeje zakoupili, by jej neměli v žádném případě konzumovat a mohou jej vrátit v místě prodeje.   Identifikace výrobku: Název výrobku: „Milbona“  Ziegenrolle, aromatická – krémová, kozí rolka z Nizozemska Výrobce: JERMI Käsewerk GmbH Šarže: 2010051073 Datum spotřeby: 6.11.2020   „Dle informací, které získala SVS při došetřování případu, byl sýr v České republice dodán do čtyř distribučních center obchodního řetězce Lidl, odkud směřoval dále do jednotlivých prodejen. Do České republiky bylo dodáno okolo 4000 balení sýra. Výrobek byl z Německa distribuován i do dalších zemí EU,“ uvedl tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček. Pod dozorem veterinárních inspektorů probíhá stahování neprodaných balení sýra do skladů, následně dojde k jejich neškodné likvidaci v kafilerii.  

Bakterie Listeria monocytogenes

  Bakterie Listeria monocytogenes mohou způsobovat onemocnění zvané listerióza. Do lidského organismu se mohou dostat například prostřednictvím nevhodně ošetřených či skladovaných potravin. Zdravý jedinec se obvykle s nízkými dávkami listerií vypořádá bez problémů. Nebezpečí však mohou tyto baktérie představovat pro osoby s oslabenou imunitou, staré lidi, děti a těhotné ženy. Množení baktérií lze v případě potravin živočišného původu předcházet správným skladováním potravin. Zde je zejména důležité dodržovat datum spotřeby a skladovat potraviny za teplot doporučených výrobcem. Baktérie pak spolehlivě likviduje dostatečná tepelná úprava potravin.   -tz-

Zákaz vycházení po 21. hodině. Vláda vyhlásila další krizová opatření
Aktuality

Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda Andreje Babiše po jednání v pondělí 26. října 2020.  

Zákaz vycházení po 21. hodině

  Po 21. hodině až do pěti hodin ráno následujícího dne budou moci od středy lidé vyjít do ulic, jen pokud půjdou do práce nebo podnikat, případně budou právě svou práci vykonávat. Dále už jen v neodkladných případech, například z důvodu ochrany zdraví, majetku či života, nebo pokud půjdou venčit psa. V tomto případě ale budou moci jít jen 500 metrů od místa bydliště. Od páté hodiny zůstávají v platnosti stávající omezení. Vláda rovněž nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.  

Úprava zákazu maloobchodního prodeje

  Vláda od středy zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tu nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin a ty se nesmí konzumovat přímo na místě. Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích a v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno. Nové omezení se dotkne i provozu lázní, které budou moci pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.    

Prodloužení podpůrného programu Antivirus B

  Vláda schválila také prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Program Antivirus B mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.   -tz-

Vozidlo Seniortaxi se bude denně dezinfikovat ozonem
Aktuality

Zachovat důležitou službu pro starší spoluobčany, a přitom udělat maximum pro ochranu jejich zdraví. S takovým cílem přikročily Valašskokloboucké služby k novému opatření, které se týká provozu Seniortaxi. Vozidlo, které usnadňuje seniorům cestování k lékařům a za dalším nezbytným vyřizováním, bude dvakrát denně dezinfikováno ozonovým přístrojem. Z toho důvodu bude mít v době od 9 do 10.30 hodin povinnou technickou přestávku a seniory v tento čas nebude moci vozit. Druhý cyklus dezinfikování bude probíhat po skončení provozní doby.   „Seniortaxi je našim starším spoluobčanům k dispozici ve všedních dnech od 6 do 14 hodin. Abychom předešli riziku a zabránili možnému šíření virové nákazy při střídání pasažérů, zavádíme nově dopolední přestávku, kterou využijeme k procesu ozonové dezinfekce. Přistroj bude ve voze působit půl hodiny a následně je nutné hodinové větrání prostoru. Při plánování cesty by tak naši klienti měli počítat s tím, že v tuto dobu pro ně auto nebude moci přijet,“ vysvětlil Roman Petrůj, jednatel Valašskoklobouckých služeb. „Naší snahou je zajistit seniorům poskytování přepravy za dodržení veškerých hygienických pravidel. Děkujeme jim za pochopení a shovívavost,“ dodal. Při jízdě musí řidič i senior vždy použít roušku a dezinfikovat si ruce. [caption id="attachment_87104" align="alignnone" width="690"] Dezinfekce ozonovým přístrojem. Foto: město Valašské Klobouky[/caption] Seniortaxi by lidé neměli využívat, pokud pociťují příznaky respiračního onemocnění, mají zvýšenou teplotu, kašel, dušnost a podobně. Mohou tím ochránit své vrstevníky před případným přenosem onemocnění.   Kontaktní telefon pro objednání Seniortaxi je 774 565 215.   -tz-

Hostětín se stal absolutním vítězem E.ON Energy Globe
Aktuality

Obec Hostětín zabodovala v sobotu v soutěži E.ON Energy Globe, a to hned dvakrát. Zvítězila v kategorii Obec a vyhrála i národní cenu pro absolutního vítěze. Soutěž oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Malá obec z úpatí hraničního hřebene Bílých Karpat za celkové vítěztví obdržela Škodu Octavii iV s Plug-in Hybridním pohonem na jeden rok a za vítězství v kategorii Obec poukaz na solární systém ohřevu vody v hodnotě 110 000 Kč.   Hostětín je příkladem obce, která dlouhodobě klade důraz na trvale udržitelný rozvoj s co největší šetrností k životnímu prostředí. Obec aktivně využívá místních zdrojů a obnovitelných energetických surovin. Přestože jde o malou obec v podhůří Bílých Karpat se zhruba 200 obyvateli, její ekologické a dobře fungující projekty slouží jako vzor pro další samosprávy. Její význam ocenil při své návštěvě v roce 2010 i britský princ Charles. [caption id="attachment_87008" align="alignnone" width="690"] Ocenění E.ON Energy Globe 2020 záznam ze slavnostního večera na České televizi ZDE[/caption] „S ekologickým přístupem jsme začali již před 25 lety, když jsme vybudovali kořenovou čistírnu odpadních vod,“ říká starosta Hostětína Jaroslav Boleček a dodává: „Čistírna odstartovala další podobné projekty, jako jsou solární panely, fotovoltaické elektrárny, výtopna na biomasu z regionálních zdrojů či šetrné veřejné osvětlení.“ Kromě nich v obci funguje i bio moštárna a vzdělávací centrum Veronica, které sídlí v pasivním domě s přírodní zahradou.   Místní ekologické projekty mohou být dobrým vzorem a příkladem ekologicky udržitelných postupů a realizací, kterých se nemusí bát ani jakákoliv jiná obec bez ohledu na svou velikost. Hostětín ukazuje, že když se chce, tak to jde a že udržitelný rozvoj obcí se může klidně stát v naší republice standardem rozvoje.   https://youtu.be/vgH_z3g9Ff4   -tz-

Vsetín se pyšní moderním dopravním hřištěm
Aktuality

Dětské dopravní hřiště, fungující v areálu základní školy na Trávníkách, prošlo generální opravou. Hřiště dlouhodobě využívají v rámci dopravní výchovy žáci všech základních škol ze Vsetína a také z okolních obcí. V posledních letech však byl jeho stav nevyhovující. Trávnická škola proto v půli července zahájila jeho rozsáhlou opravu.   Spočívala mimo jiné v obnově poškozeného asfaltového povrchu a výměně dlažby chodníků. „Dále bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení tak, aby odpovídalo současné legislativě. Výměny se dočkala i světelná signalizace včetně kabeláže a sloupů,“ přiblížil ředitel ZŠ Trávníky Libor Slováček a pokračoval: „Na hřišti přibyly i dopravní prvky pro nevidomé. Jde především o signální a varovné pásy na chodníku a vodicí pásy na přechodu pro chodce. Nově jsme instalovali simulovaný zabezpečený železniční přejezd bez závor. A v neposlední řadě jsme areál dovybavili lavičkami a odpadkovými koši, neboť tam chodí odpočívat i děti ze školního klubu a družiny.“   Veškeré práce byly ukončeny v závěru srpna. „Investici ve výši zhruba 1,6 milionu korun uhradila z poloviny dotace BESIPu, druhou půli poskytlo ze svého rozpočtu město, které je zřizovatelem školy,“ uvedl starosta Jiří Růžička.   „Výchova dětí na dopravním hřišti slouží ke zvyšování jejich bezpečí v reálném provozu na komunikacích. Investici do této opravy proto považuji za velmi důležitou a potřebnou,“ doplnil místostarosta pro oblast školství Tomáš Pifka.   -tz-

Tragická nehoda mezi obcemi Liptál a Jasenná. Zemřely dvě ženy
Aktuality

V neděli po půl šesté ráno došlo mezi obcemi Liptál a Jasenná ke smrtelné dopravní nehodě. Hasiči z vozidla vyprostili dvě osoby bez známek života.   „Řidička osobního vozidla při jízdě od Vsetína do Vizovic v levotočivé zatáčce zřejmě z důvodu vysoké rychlosti čelně narazila do stromu a s vozidlem skončila na střeše. Vozidlo začalo po havárii hořet. Při nehodě zahynula nejen řidička, ale také její spolujezdkyně. Totožnost obětí potvrdí až nařízená soudní pitva,“ informovala mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   Na místě se postupně sjeli profesionální hasiči ze stanic Zlín a Vsetín a dobrovolné jednotky z Jasenné a Vizovic. „Z vozidla vytékaly pohonné hmoty, které stále hořely a komplikovaly tak likvidaci požáru. Jakmile to situace dovolila, byl na místo nehody povolán vyprošťovací automobil, pomocí něhož hasiči vytáhli vozidlo zpět na cestu. Poté hasiči z vozidla vyprostili dvě osoby bez známek života,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková. [caption id="attachment_86930" align="alignnone" width="690"] Místo dopravní nehody. Foto: HZS[/caption] Veškeré okolnosti této tragické dopravní nehody prověřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. V souvislosti s vyšetřováním byla obousměrně uzavřena komunikace mezi obcemi Jasenná na Zlínsku a Liptál na Vsetínsku. Policisté v obou obcích odkláněli dopravu. Po třinácté hodině byla silnice znovu zprovozněna.   Pokud jste inkriminovaným místem projížděli v čase 6.20 hod. – 6.45 hod., zavolejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158, vyzvala policie.   [gallery columns="5" ids="86921,86924,86922,86923,86958"] Místo dopravní nehody. Foto: HZS a PČR   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA