Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Valašské Klobouky udělily Ceny města
Aktuality

Už posedmé v řadě udělilo město Valašské Klobouky ocenění významným osobnostem za jejich mimořádný přínos. Letošními nositeli jsou předseda ZO ČSOP Kosenka Miroslav Janík a akademický malíř Zdeněk Matyáš, kterému byla pocta vyjádřena in memoriam. Předání Ceny města bylo součástí hudebního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech. Město udělilo také poděkování Jaroslavu Prokopovi, který prokázal duchapřítomnost v krizové situaci.   „Letošní Ceny města Valašské Klobouky mají jedno společné, a sice téma zdejší přírody, která se v práci a tvorbě obou oceněných promítá. Zdeněk Matyáš, který ve Valašských Kloboukách žil a maloval, zachycoval velmi často okolní krajinu a životní osudy lidí na Valašsku. Miroslav Janík se intenzivně věnuje ochraně přírody a krajiny a vyvíjí v této oblasti celou řadu mimořádných aktivit a projektů. Oba si tak naše uznání právem zaslouží,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. Za malíře Zdeňka Matyáše převzala ocenění jeho dcera Tereza Pošvec Matyášová.   Akademický malíř Zdeněk Matyáš (8. 8. 1945 – 8. 4. 2001) Celý život žil a pracoval ve Valašských Kloboukách. Absolvoval studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a následně na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora akad. mal. Karla Součka, obor portrétní a figurální malby. Zde si osvojil techniku olejomalby a kresbu uhlem. Po studiích se vrátil do svých rodných Valašských Klobouk, kde krátce vyučoval externě na místním gymnáziu a poté i na SUPŠ v Uherském Hradišti. Povolání učitele ho však nenaplňovalo a rozhodnutí věnovat se zcela svobodně malbě a kresbě mu dávalo větší smysl.   Jeho otec Josef Matyáš pocházel ze známé valašskokloboucké rodiny mydlářů. On sám se však stal povozníkem a malý Zdeněk se musel staral o koně, které se tak staly symbolem jeho obrazů. Dílo Zdeňka Matyáše věrně zachycuje životní osudy lidí na Valašsku, promítnuté do drsné valašské krajiny 20. století. Jeho kresby malované uhlem jsou ryze realistické, ať jde o portréty Klobučanů, nebo o zimní pustou krajinu. Hlavními motivy jeho obrazů jsou strom, pole, kůň, chalupa a oráč v baladickém propojení.   Uspořádal více než 25 výstav samostatných a 30 kolektivních v ČR i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, v Muzeu umění v Olomouci, Východočeské galerii v Pardubicích a například i ve Státní galerii ve Zlíně. Jeho obrazy jsou umístěny nejen v soukromých sbírkách u nás i v zahraničí, např. v Holandsku, USA, Kanadě, Rakousku či Slovensku, ale můžete se jimi potěšit i na veřejných místech, například v městské knihovně, v kulturním domě Klobučan či ve smuteční síni ve Valašských Kloboukách nebo v hotelu na Jelenovské.   Mgr. Miroslav Janík (nar. 1948) Dlouholetý předseda ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, vedoucí ekoporadny a pozemkového spolku Kosenka. Celý svůj profesní i současný život věnuje ochraně a obnově životního prostředí a krajiny, enviromentálnímu vzdělávání, zachováním kulturních a tradičních hodnot. Je nositelem celé řady ocenění za ochranu přírody a krajiny jižního Valašska, péči o karpatské a louky a rozvoj místního společenství.   Narodil se v Novém Jičíně, vystudoval VUT v Brně, poté matematiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě v Ostravě. Působil jako vychovatel a učitel odborných předmětů na Středním odborném učilišti zemědělském ve Valašských Kloboukách. V letech 1975 až 1980 byl členem a předsedou Základní skupiny TISu - Svazu pro ochranu přírody a krajiny ve Valašských Kloboukách, což byla první nestátní organizace ochránců přírody a krajiny v Československu.   Podílel se na záchraně valašských dřevěnic č. 10 a č. 11, postupně budoval základnu ČSOP Kosenka (ekocentrum, ekoporadnu, pozemkový spolek pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka). Po revoluci byl jeden ze zakladatelů Občanského fóra ve Valašských Kloboukách, působil také jako zastupitel města a člen městské rady.   Miroslav Janík zahajoval řadu místních a regionálních environmentálních projektů na principech udržitelnosti komunitní a partnerské spolupráce. Podílel se na stanovení standardů pro program Spolupráce na podporu místních spolků. Pod vedením Kosenky se podařilo zorganizovat první komunitní plánování ve Valašských Kloboukách. Je také jedním ze zakladatelů tradiční kulturní akce Valašský mikulášský jarmek.   Významné jsou jeho aktivity pro zdejší přírodu a krajinu. Díky projektu Místo pro přírodu vznikla první nestátní lesní rezervace Ščúrnica, která je ponechána přirozenému vývoji. V oblasti ochrany přírody Bílých Karpat je pozoruhodná péče o nejcennější lokality Bílé Potoky, Dobšenu nebo Javorůvky, které jsou chráněné pro výskyt orchidejí a dalších významných druhů rostlin a živočichů. Členové ČSOP Kosenka a další dobrovolníci zde už 41 let pořádají tradiční kosení, díky kterému je toto přírodní bohatství uchováváno.   Ing. Jaroslav Prokop Poděkování města Valašské Klobouky převzal za pohotovou a duchapřítomnou reakci v nebezpečné situaci, do níž se dostal loni na podzim při průjezdu po cyklostezce. Na vyjížďce zjistil, že po pádu stromu došlo k havárii na stožáru vysokého napětí a přes cyklostezku leží kromě stromu také dráty elektrického vedení. K místu ihned přivolal jednotky integrovaného záchranného systému a vyčkal do jejich příjezdu. Během chvíle zpozoroval, že od Brumova přijíždí cyklistka a chystá se překonat strom, který jí leží v cestě. Neměla ovšem nejmenší tušení, že ve stromu jsou zamotané také dráty, které v tu dobu byly stále pod proudem. Jaroslav Prokop ji naštěstí ihned varoval, čímž zabránil hrozícímu ublížení na zdraví či životě.   -tz-

Po nerostných surovinách se Valaši poohlédnou ve vesmíru
Aktuality

Lidstvo se začíná potýkat se surovinovou krizí. Co mohl, to člověk za použití dostupných technologií z hlubin Země z velké části vytěžil. Nyní je nucen poohlédnout se po zdrojích surovin mimo rodnou planetu. Napomoci při tom má první výlučně český kosmický projekt s názvem SLAVIA, v němž se okolo brněnské společnosti SAB Aerospace soustředila skupina tuzemských firem a institucí včetně Hvězdárny Valašské Meziříčí.   „Jedná se o základní výzkum s cílem co nejlépe poznat chemické složení meziplanetární hmoty v okolí Země. Kromě drobných částic nazývaných meteoroidy a částeček prachu jsou předmětem zájmu tělesa v blízkosti naší planety, jako jsou planetky a kometární jádra,“ vysvětluje ředitel hvězdárny Libor Lenža. [caption id="attachment_109709" align="alignnone" width="690"] Pohled do laboratoře Ústavu fyziky plazmatu Akademie ČR v Praze. Foto: archiv Hvězdárny Valašské Meziříčí[/caption] Proč právě chemické složení?   Protože je dosti pravděpodobné, že už v blízké budoucnosti budeme nuceni hledat zdroje surovin, zejména vzácných prvků a kovů, mimo Zemi. Nemám na mysli ani tak zlato a stříbro, jako spíše suroviny používané k výrobě elektroniky. Je proto dobré vědět, kde lze tyto prvky nalézt v dostatečném množství.   Projekt SLAVIA je ryze český, přitom tenčící se zdroje surovin představují celosvětový problém. Neměl by se na jeho řešení podílet větší počet zemí? [caption id="attachment_109710" align="alignnone" width="690"] Observační kamery a spektrografy pro pozorování meteorů ve Hvězdárně Valašské Meziříčí[/caption] Na tomto úkolu pracuje celá řada států, neboť výzva Evropské kosmické agentury (ESA) při zadávání ambiciózních národních projektů směřovala do různých členských zemí. Jedna z nich byla určena pro Českou republiku. Pokud je mi známo, u nás se přihlásila tři konsorcia. Do dalšího kola postoupil projekt SLAVIA, jehož jsme součástí a který předpokládá vypuštění dvou speciálních družic na oběžnou dráhu Země.   Jaký bude další postup?   Pokud bude projekt schválen k realizaci, bude nejprve nutné navrhnout základní systémy budoucí družice, související například s telekomunikací, udržováním teplot, počítači nebo zdroji energie. To bude věc průmyslových firem, které jsou hlavními partnery případného projektu. Souběžně bude probíhat vývoj užitečného zatížení, tedy vědeckých přístrojů provádějících měření. Až to všechno dáme dohromady a ověříme funkčnost takového celku, bude zapotřebí zaplatit nosič, který ho vynese na oběžnou dráhu. Tím ovšem projekt neskončí, protože bude nutné zajistit řízení družic, komunikaci, stahování vědeckých i telemetrických dat a podobně.   Jak dlouho projekt potrvá a jaké náklady si vyžádá?   To je zatím předčasné říkat. Během dvou až tří měsíců zahájíme další etapu přípravy, spočívající ve zpracování studie proveditelnosti. Naším úkolem bude prokázat, že jsme schopni postavit, co se od nás očekává, a že to bude fungovat. Kompletní studii bychom měli ESA a našemu Ministerstvu dopravy předat rok od zahájení těchto prací, aby ji následně posoudili naši i zahraniční odborníci. Pokud záměr uznají za proveditelný, začne fáze návrhů a konstrukce, která potrvá odhadem další dva až čtyři roky. [caption id="attachment_109711" align="alignnone" width="690"] Jižní budova valašskomeziříčské hvězdárny, na jejíž střeše jsou kamery pro sledování meteorů umístěny[/caption] V čem má spočívat podíl valašskomeziříčské hvězdárny?   Naše hvězdárna se do projektu dostala díky dlouholeté úspěšné spolupráci s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, který je hlavním garantem vědecké části mise. Společně s kooperujícími hvězdárnami mnoho let pozorujeme meteory nejen s cílem zjistit dráhy těchto zanikajících drobných tělísek, ale i pořídit spektra s „otisky“ jejich chemického složení. Významně se budeme podílet na vývoji, kalibraci a celkové přípravě kamer, které jsou součástí experimentu VESNA, jednoho ze tří nejvýznamnějších na palubě družic. S pomocí těchto kamer chceme získávat kvalitní spektra meteorů z oběžné dráhy. Zároveň bychom se měli podílet na zpracování vědeckých dat a na laboratorních testech. Lze říci, že patříme mezi hlavní pilíře pozemní části experimentu VESNA.   -tz-

Starostové ve Slavičíně poděkují poslancům za schválení odškodňovacího zákona „lex Vrbětice“
Aktuality

Děkovné setkání starostů z regionu s poslanci a jinými ústavními činiteli, kteří se zasloužili o schválení speciálního zákona o odškodnění za vrbětické výbuchy, se uskuteční v sobotu 4. září v poledne ve Slavičíně.   Ve 12 hodin přijme starosta města Tomáš Chmela hosty v obřadní síni slavičínské radnice, kde proběhne krátký ceremoniál a zápis do Pamětní knihy města, poté následuje oběd v salonku hotelu Zámek Wichterle.   „Máme být za co vděčni. V podstatě se kvůli tomuto záměru spojil celý region, nehledě na politickou příslušnost či názory,“ uvedl Chmela. Zhruba od letošního dubna probíhala kvůli myšlence odškodnění intenzivní jednání na mnoha úrovních od Zlínského kraje, přes ministerstva, vládu, parlamentní komory i prezidenta republiky. Všech se účastnili jménem obcí starostové, za Slavičín často i spolu s místostarostkou Monikou Hubíkovou. [caption id="attachment_109972" align="alignnone" width="690"] Briefing po hlasování v Senátu. Foto: archiv Senátu[/caption] Rozhodující význam měly i některé méně formální schůzky, jako například na Pivečkově vile dne 19. června při Leteckém dni. „Obrovskou roli zde sehrál slavičínský rodák, advokát a europoslanec Stanislav Polčák, dále také ministr vnitra Jan Hamáček či předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a mnoho dalších vlivných osobností veřejného života,“ popsal průběh náročného jednání slavičínský starosta.   Speciální zákon o odškodnění obcí a občanů dotčených vrbětickými výbuchy podepsal prezident Miloš Zeman dne 29. srpna. Pro Slavičín to znamená řečí čísel toto: zhruba 85 milionů korun si rozdělí občané s trvalým pobytem ve Slavičíně, 104 milionů korun obdrží město a regionu pomůže i dalších 59 milionů korun, jejichž příjemcem bude Zlínský kraj. [caption id="attachment_109946" align="alignnone" width="690"] Starostové dotčených obcí o odškodnění jednali i u prezidenta republiky[/caption] Poprvé v historii se Slavičín objeví přímo ve speciálním zákoně přijatém parlamentem. A po dlouhé době se bude moci jako mnoho dalších měst nadechnout více a dohnat ztracené roky – investovat do kvality života, obnovy přírody a krajiny, bydlení, i do další infrastruktury.   „Věřím, že finanční podpora, která poputuje v příštím roce na Slavičínsko, bude základem pro návrat k pokojnému stavu, jak i uvádí schválený zákon,“ podotkl starosta Chmela.   Setkání se zúčastní většina poslanců zvolených za Zlínský kraj i starostové postižených obcí.   -tz-

Akce V radosti nabídne program pro celé rodiny
Aktuality

Akce V RADOSTI proběhne v pátek 3. září 2021 na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách. Od 16.30 hodin na hlavním pódiu vystoupí Zahrajko zo Spievankova s programem pro děti, poté písničkář Pavel Helan a večerní program vyvrcholí evangelizačním programem s worshipovou slovenskou kapelou ESPÉ a raperem Augustínem a dalšími hosty.   V rámci programu se můžete těšit i na další doprovodné aktivity pro děti a workshopy pro mladé, skákací hrad, kavárnu a mnohé další. Vstup na celý program je zdarma.   [gallery columns="4" ids="109880,109881,109878,109879"]  

Jedním z hostů V RADOSTI je charismatický, usměvavý zpěvák Pavel Helan

  S hudbou začínal jako kytarista v jazzbandu Young Pekáč Mojmíra Bártka, kde si osvojil důležité heslo „Strýcu hrej, neustále hrej!“. Byl členem vokálního kvarteta Alba Mons a spolupracoval s Mladými brněnskými symfoniky pod vedením Tomáše Krejčího. Je absolventem kytarové školy Oty Pinknera. Zvítězil v pořadu Do-re-mi, působil jako učitel hudební výchovy v New Yorku, doprovázel bretaňského zpěváka Yvese Guelou a byl členem revivalu U2/stay. V roce 2007 získal prestižního Krtka na festivalu Zahrada. O rok později pak vydal CD „Je(mně) příjemně“, ze kterého v roce 2009 vzešla spolupráce se zpěvákem Petrem Bende. V roce 2010 byl založen plesový miniorchestr „Helan Band“. V roce 2012 koncertoval v Malajsii a Hong Kongu a jako hosta na turné „Ani si nesedejte“ si ho vybral Tomáš Klus. Také hostoval na „Vánočním tour“ Petra Bendeho. V roce 2013 se stal finalistou soutěže „Československo má talent“. V roce 2014 vydal další CD – „iBůh“, na podzim 2017 vyšlo CD Rapper. Poslední vydané album (2019) nese název “Buď se mnou”. V roce 2016 si zahrál i v Polsku, na Světových dnech mládeže v Krakowě a rovněž později na stejné akci v Panamě. Již čtvrtým rokem hostuje na koncertech Honzy Nedvěda, odehrál rovněž několik koncertů společně se Simou Martausovou a Dominikou Gurbaĺovou.   Na celé akci se podílí Nadační fond CREDO, Společenství Projekt ON a Římskokatolická farnost Valašské Klobouky, za podpory města Valašské Klobouky.   Akce vznikla v rámci předprogramu Konference Poslaný, která proběhne následující den v sobotu 4. září v Kulturním domě Klobučan.     -red-

Policisté doprovodili rodící ženu do porodnice
Aktuality

Miminko se narodilo pár minut po příjezdu. Aniž by o tom věděli, pouhých pár minut dělilo novopečené rodiče od radostné události. Bylo jim jasné, že doprava ve městě jim neumožní se v dopravní špičce krátce před šestnáctou hodinou dostat do porodnice včas. Stáli totiž v koloně vozidel na třídě T. Bati. Nezbylo nic jiného, než zavolat na tísňovou linku policie se žádostí o pomoc. Měli štěstí. Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení byli právě v tu dobu poblíž. Když uslyšeli ve vysílačce žádost o pomoc, vydali se okamžitě na místo.   „U avizovaného nákupního centra ve Zlíně - Prštném uviděli v protisměru vozidlo značky Volkswagen, jehož řidič jim světly dával najevo, že potřebuje pomoci. Policisté u něj zastavili a v rychlosti zjistili, že je potřeba jednat. Vypadalo to, že miminko přijde na svět co nevidět. Policisté nezaváhali, zapnuli světelná i zvuková výstražná znamení na vozidle a řidiče požádali, aby je v hustém odpoledním provozu následoval. V době jízdy volali do porodnice, aby zajistili ihned po příjezdu pro nastávající maminku potřebnou péči, zdravotníci je po telefonu navedli přesně na místo,“ popsala mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   https://youtu.be/tPISiI5jWoY   Po pouhých sedmi minutách dorazili ke vchodu do porodnice, kde už na ně čekaly zdravotní sestry. Nastávající mamince i tatínkovi se dostalo potřebné zdravotní péče a policisté odjeli zpět ke svým povinnostem.   Potvrzením jejich správného odhadu situace je informace od novopečeného tatínka, který záhy volal na linku tísňového volání policie, aby oznámil, že je otcem zdravého chlapečka, který se narodil pouhých pár minut poté, co se za pomoci policistů dostali do porodnice.   Zlín už sice není Valašsko, ale za toto si policisté zaslouží pochvalu od všech. Takto policisty máme rádi, když opravdu pomáhají a chrání.   -tz-

Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích se ani letos neuskuteční
Aktuality

Tradiční Karlovský gastrofestival ve Velkých Karlovicích se ani letos neuskuteční. Hlavní pořadatel, Resort Valachy, se rozhodl vynechat i letošní ročník této populární gastronomické akce, která do obce u slovenské hranice každoročně přiláká desítky tisíc lidí. Původně se měl Karlovský gastrofestival konat 1. až 3. října.   „Byli jsme odhodlaní jej letos uspořádat. Těšili jsme se, že se konečně opět potkáme v našem údolí Léskové s milovníky dobrého jídla a pití. Vývoj posledních týdnů a signály zaznívající ze strany politiků a odborníků nás ale přiměly změnit rozhodnutí. V současné době nemáme jistotu, že by bylo reálné akci uspořádat v souladu se všemi podmínkami, k nimž patří i kontroly a korigování počtu i pohybu návštěvníků. Nemáme jistotu, že bychom mohli za této situace přinést návštěvníkům kvalitní a příjemný zážitek, na jaký jsou u nás zvyklí. Letošní ročník rušíme, ale věříme, že příští rok si to už konečně vynahradíme,“ uvedl ředitel pořádajícího Resortu Valachy Tomáš Blabla. [caption id="attachment_109259" align="alignnone" width="690"] Karlovský gastrofestival. Foto: archiv pořadatelů[/caption] Karlovský gastrofestival s ochutnávkami specialit v místních hospodách a restauracích, mezinárodním farmářským trhem, soutěží o nejlepší valašský frgál, michelinskými galavečeřemi a dalším programem má za sebou jedenáct ročníků, patřil k průkopníkům gastro akcí tohoto druhu v tuzemsku. Odehrává se v 3,5 km dlouhém údolí Léskové na několika gastro zastávkách u místních hotelů a penzionů, mezi nimiž se návštěvníci pohybují pěšky po cyklostezce, v historických autobusech a turistickém vláčku. V posledních letech přilákal během víkendu přes třicet tisíc návštěvníků z České republiky i blízkého Slovenska. Jedinečný je mj. tím, že je na něj bezplatný vstup. „Právě vzhledem k tomuto specifiku a rozlehlosti místa konání je prakticky nemožné regulovat počet návštěvníků. Místní hotely a penziony ale samozřejmě budou v původním termín u gastrofestivalu otevřené a budou standardně nabízet své speciality, některé chystají i akce s grilováním nebo ochutnávkami piva,“doplnil Tomáš Blabla. [caption id="attachment_108533" align="alignnone" width="690"] Soutěž o nejlepší valašský frgál letos nebude[/caption] Resort Valachy organizuje vedle Karlovského gastrofestivalu také řadu menších akcí. „V jejich pořádání dál pokračujeme, za aktuálních podmínek jsou menší akce uskutečnitelné. Nedávno jsme organizovali triatlonový závod Valachy man, v tomto týdnu se koná charitativní divadelní festival Týden kultury na Valašsku, v říjnu chystáme běžecký závod Běhej Valachy. V současné době již plánujeme termín Karlovského gastrofestivalu pro příští rok, uskuteční se pravděpodobně o víkendu 7. až 9. října 2022,“ uzavřel Tomáš Blabla.   Více informací: www.karlovskygastrofestival.cz   -tz-

ŽIVĚ: Valašské túlání v Lačnově
Aktuality

Pořadatelé slibovali překvapeni, je tady! Pro aktivní účastníky Valašského túlání je připravena mobilní aplikace! Stáhněte si novinku letošního ročníku! Vyberte si vámi zvolenou trasu a nechte se navigovat od startu až do cíle. Aplikace je zatím dostupná pouze pro OS Android.   „Jedná se o novinku a zároveň testovací verzi, kterou můžete využít prvním rokem, proto předem omluvte možné nedostatky. Rádi uvítáme jakékoliv připomínky k aplikaci, které poslouží k jejímu zlepšení pro další ročníky Valašského túlání. I přesto, že vás bude aplikace navigovat po zvolené trase, prosíme, věnujte pozornost také klasickému značení trasy,“ uvedl za pořadatele Michal Šerý.  

Nahlédnout na dění ve skanzenu v Lačnově můžete od 13:00 online zde:

https://youtu.be/Xewa_iph_xo    

Odkaz rovnou ke stažení aplikace je zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valassketulani2021

  Valašské túlání je kulturně-turistická akce, která si za své šestileté trvání získala mnoho příznivců z blízkého i vzdáleného okolí. Návštěvnost každým rokem stoupá, v roce 2020 se zúčastnilo téměř 1000 účastníků.     Cílem akce je zdolání alespoň jedné turistické trasy, letošní ročník nabízí výběr z šesti tras různé délky a náročnosti. Po celý den je připraven bohatý kulturní program pro děti i dospělé.   Turistické trasy jsou připraveny v sobotu 28. 8. 2021 od 9:30 hodin.   Odvoz návštěvníků na starty. Pro aktivní účastníky Valasškého túlání budou jako každý rok připraveny minibusy pro přepravu na jednotlivá stanoviště, odkud vyrazí na zvolenou turistickou trasu. Místa pro odjezdy na starty budou označena.   Podrobnosti o Valašském Túlání 2021 najdete ZDE.   Trasa 1/6 Trasa od lačnovských rybníků je tou nejkratší z celé nabídky. Ovšem letos máte na výběr – jeden start, jeden cíl, dvě varianty trasy. 1. Klasická procházka od prostředního rybníku pokračuje do kopce po asfaltové cestě směrem k firmě Weekamp doors, odtud dále do Lačnova s cílem ve skanzenu, anebo 2. nová trasa od rybníků vede přes Vařákovy paseky a pak jako obvykle do skanzenu. Délky těchto tras se výrazně liší, první o délce asi 3,3 km zvládnete lehkou chůzí asi za hodinu, zatímco druhá nabízí délku asi 10,4 km a strávíte na ní něco přes 3 hodiny. Na stanovišti u rybníku obdržíte jako každý rok průkaz návštěvníka, kde bude vámi vybraná trasa zvýrazněna, po jejím zdolání budete mít vstup do areálu s programem zdarma! Zde trasa vyznačena v mapě: Delší trasa: https://mapy.cz/s/fezedopulo Kratší trasa: https://mapy.cz/s/nezesavecu   Trasa 2/6 > PLOŠTINA Další známou trasou je ta z Ploštiny. Svou délkou asi 7,4 km se řadí mezi ty „kratší“. Její začátek se nachází u památníku Ploština, pokračuje dále přes rozcestí „Pod Svéradovem“, směřuje samozřejmě na Vařákovy paseky a odtud jak jinak než do cíle do skanzenu v Lačnově. Svižnou chůzí strávíte na trase něco přes 2 hodiny. Ovšem nikam se hnát nemusíte, určitě si udělejte přestávku alespoň na Vařákových pasekách, občerstvěte se, odpočiňte a pak už teda hurá do skanzenu. Nezapomeňte si nechat orazit průkaz účastníka Valašského túlání, který získáte hned na startu a který vám poté zajistí volný vstup do areálu! Zde trasa vyznačena v mapě: https://mapy.cz/s/dugamobafe   Trasa 3/6 > LAČNOV-LAČNOV Už jste někdy absolvovali trasu z Lačnova do Lačnova? Nemusíte řešit přesuny na jiná stanoviště, přijedete k lačnovskému skanzenu a odsud se vydáte na takovou okružní túru, kterou opět zakončíte ve skanzenu. Trasa je dlouhá něco málo přes 9 km a stihnout byste ji měli za méně než 3 hodiny. Během zdolávání trasy, kdy budete putovat na Vařákovy paseky, se můžete jít podívat také na Horní i Dolní lačnovské skály, místní přírodní zajímavost. Na Vařákových pasekách si dejte přestávku, občerstvěte se, nechte si orazit průkaz návštěvníka Valašského túlání a vraťte se zpátky do skanzenu, kde vás čeká volný vstup do areálu. Zde trasa vyznačena v mapě: https://mapy.cz/s/bufevucose   Trasa 4/6 > LIDEČKO-LAČNOV Nejvyhledávanější trasou Valašského túlání byla v minulých letech ta z Lidečka. Od Čertových skal, resp. od chaloupky z areálu u Čertových skal, kde bude oficiální stanoviště se startem, vás čeká trasa o délce asi 9,6 km, kterou zdoláte asi za 3 hodiny. Ale na čas se neohlížejte, na Vařákových pasekách se zastavte na občerstvení, odpočiňte si a pak už hurá z kopce do skanzenu v Lačnově. Na startu samozřejmě obdržíte průkaz účastníka s vyznačenou trasou, na Vařákových pasekách si průkaz nechte také potvrdit a za odměnu získáváte volný vstup do areálu skanzenu, kde bude probíhat doprovodný program po celé odpoledne. Zde trasa vyznačena v mapě: https://mapy.cz/s/peponahado     Trasa 5/6 > Valašské Klobouky-Lačnov Loni byla trasa z Valašských Klobouk novinkou, letos si jistě získá další příznivce. Start této trasy je přemístěn přímo na klobucké náměstí, kde se zároveň bude konat oblíbené Valašské kumštování. Trasa je dlouhá asi 8,6 km a časově byste ji měli zvládnout za necelé 3 hodiny. Povede stejně jako loni z Valašských Klobouk směrem k Poteči, poté přes horu a dále k lačnovskému kostelu. Tam už na vás bude opět čekat občerstvení, můžete si odpočinout a nabrat síly na posledních pár kilometrů, které povedou okrajovou částí Lačnova. Všechny trasy budou dostatečně značeny, určitě nezabloudíte. Na startu opět obdržíte průkaz účastníka Valašského túlání, u lačnovského kostela si jej nechte určitě potvrdit a v cíli vás čeká volný vstup na celý program akce!   Trasa 6/6 > TICHOV-LAČNOV Šestý ročník si žádá šestou trasu, milí příznivci Valašského túlání! Vyzkoušejte nejnovější trasu z Tichova, projděte se krásnou přírodou a dorazte do Lačnova zase z jiné strany. Stanoviště bude připraveno v Tichově u obecního úřadu, projdete kolem dřevěné kapličky, postupně se dostanete opět až na Vařákovy paseky a odsud už to znáte, cíl je ve skanzenu v Lačnově. Délka trasy je podobná té z Lidečka od Čertových skal, tedy asi 9,6 km a časově trasa vychází asi na 3 hodiny. Nezapomeňte ovšem na občerstvení na Vařákových pasekách, otiskněte si razítko do průkazu účastníka a těšte se na program ve skanzenu. Zde trasa vyznačena v mapě: https://mapy.cz/s/durareleva    

Jak fungují právní služby webu advokat-zlinsko.cz online?
Aktuality PR ČLÁNEK

advokat-zlinsko.cz – právní služby online   Řadu právních služeb lze poskytovat osobně i online. Jak fungují právní služby webu advokat-zlinsko.cz online?   Jak funguje právní služba online?   Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby osobně ve svých kancelářích ve Slavičíně, Valašských Kloboukách a Brumově-Bylnici, ale fungujeme již mnoho let i online prostřednictvím webu www.advokat-zlinsko.cz.   Klient kontaktuje naši kancelář e-mailem, přes kontaktní formulář na webu, telefonicky, případně online chatem na webu, zeptá se – zcela nezávazně, na postup, doporučení, podmínky a cenovou nabídku, kterou si pak může v klidu doma zvážit, případně porovnat. Pokud se klientovi nabídka líbí, může ji využít a vše může proběhnout z pohodlí domova. K probrání jakékoliv souvislosti nebo dotazu slouží jak mailová, tak telefonická konzultace, která je samozřejmou součástí služby. Klient pak obdrží e-mailem hotové dokumenty, stačí vytisknout, podepsat a dále postupovat dle podrobných instrukcí, které obdrží spolu s těmito dokumenty.   Je online právní služba vhodná pro každý případ?   Určitě není, řadu složitějších právních záležitostí vyřešíte jen osobně, komplexně a s posouzením všech dostupných dokumentů. Online řešení je vhodné zejména pro méně sporné záležitosti, naopak není ideální pro řešení složitějších soudních sporů. Zda právní služba online vhodná je ale posoudíme vždy nezávazně předem, takže se stačí jen zeptat. Nejčastější otázky klientů jsou uvedeny na našem webu.   Jaké služby online se nejvíce využívají?   Jsou to hlavně převody nemovitostí darovací smlouvy na nemovitosti, kupní smlouvy na nemovitosti, směnné smlouvy na pozemky, dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, dále smlouvy nájemní nebo smlouvy o zřízení či zániku věcného břemene apod. Také se často využívá tato služba pro zpracování dokumentů pro nesporný rozvod dohodou a vypořádání společného jmění manželů.   Dále se objevují často požadavky na online řešení pohledávek, např. ze smluv o zápůjčce, z uznání dluhu, z různých jiných typů smluv, popř. z obchodních pohledávek firem z vystavených a neuhrazených faktur. Také řada s námi již dlouhodobě spolupracujících klientů – firem a společností prakticky z celého Zlínského kraje si zvykla na to, že mnoho právních záležitostí lze dnes pohodlně vyřídit online na dálku. Nejen firemní pohledávky, ale i např. tvorbu smluv, revize a kontroly smluvních dokumentů atp.   Například převody nemovitostí online realizujeme běžně pro klienty z celé České republiky, ale i zde v regionu. Za naše služby hovoří pak spíše sami naši klienti v rámci referencí naší kanceláře. Kupř. viz jedna z posledních referencí od jednoho z klientů, který se na nás obrátil online s realizací darovací a kupní smlouvy na nemovitosti, a nejen že proběhlo vše k jeho naprosté spokojenosti a právní jistotě, ale ještě se mu díky konzultacím s námi podařilo prodat jeho nemovitost za cenu téměř dvojnásobnou.   Jaká je aktuálně situace na nemovitostním trhu?   Spolupracujeme s řadou finančních poradců a realitních kanceláří v územní působnosti nejen místního Valašského Klobucka, ale i širšího Zlínska jako takového. Máme tak docela přehled na realitním trhu. Nemůžeme se vyjadřovat k tomu, jestli kupní ceny nemovitostí jsou aktuálně „přepáleny“ nebo nikoliv. Nikdo neví, co bude za pár let. Může přijít krize, která ceny nemovitostí sníží, pak se mohou opět vyšplhat na původní hodnoty a dále růst. Vývoj ale může být i jiný. Faktem je, že ceny nemovitostí jen za poslední zhruba rok či dva výrazně a skokově narostly. Nemovitost, která se ještě před rokem běžně prodávala za 2 mil. Kč, se dnes bez problémů prodává za 3 mil. Kč.   Co online vzory smluv?   Určitě nedoporučujeme, u nemovitostí zvláště. Je to jako si chtít opravit auto podle vzoru, léčit se podle vzoru atp. Vzory jsou z povahy věci obecné, neposkytují absolutně žádnou záruku a jsou rizikové. U smlouvy zpracované na míru neriskujete, máte jistotu garantovaného a profesionálního řešení, v ceně máte také konzultace, upozornění, a velmi často se setkáváme s tím, že klienti sami přijdou s dotazem na nějaké zamýšlené řešení, ale zcela pominou jiné důležité právní souvislosti. Také se setkáváme poměrně často s tím, že vzorové smlouvy jsou problematické i na katastru, a kromě hodnoty nemovitostí se riskuje tak i poplatek v hodnotě 2 tis. Kč.   Jak se daří s učebnicí práva?   Letos načínám se svojí učebnicí práva již 17 rok. Učí se z ní na mnoha středních a vyšších odborných školách po celé ČR. Mapa těchto škol, jen za období posledního jednoho roku, viz v obrázku níže. Osobně si cením toho, že jsem se udržel i ve velmi tvrdé konkurenci a v podstatě jsem takto „na dálku“, dá se říci, odučil již desítky tisíc studentů po celé republice :-) A tato publikace se používá dokonce i na seminářích Právnické a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy určených pro pedagogy.     JUDr. Petr Hradil AK Mgr. Zdeňka Rumplíka, advokáta www.advokat-zlinsko.cz

Týden kultury pomohl částkou 220 000 korun mobilnímu hospicu a Míšovi
Aktuality

Charitativní festival Týden kultury na Valašsku, který se konal od 19. do 25. srpna v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, opět pomáhal potřebným. Získanou finanční částku 200 tisíc korun na závěr festivalu osobně převzali z rukou pořadatelů a herce Jaroslava Duška zástupci mobilního hospicu Strom života a rodiče devítiletého Míši Žitníka z Velkých Karlovic, který trpí vážným poškozením mozku. Oběma navíc přispěli návštěvníci do jejich kasičky přímo na místě dalšími zhruba 20 tisíci korunami.   Akci, která se letos konala již popáté, pořádá Resort Valachy Velké Karlovice, jenž je součástí zlínské společnosti HP TRONIC.   Festival, jenž se tradičně odehrává na louce pod hotelem Lanterna v originálním prostředí cirkusového šapitó, nabídl během sedmi dnů devět divadelních představení pro dospělé i děti v podání Divadla Bez zábradlí, Ungeltu, Divadla Bolka Polívky či Jaroslava Duška. Zhlédly je téměř čtyři tisícovky návštěvníků. Atmosféru festivalových večerů podtrhla vystoupení saxofonistky Nikol Naňákové a cimbalistky Anežky Tkáčové, nechyběla ani oblíbená párty zóna s občerstvením a drinky. [caption id="attachment_109615" align="alignnone" width="690"] Festival se tradičně odehrává v originálním prostředí cirkusového šapitó[/caption] „Díky partnerství se společností RENOMIA a Jaroslavu Duškovi, který se vzdává části honoráře, jsme mohli letos předat potřebným navýšenou částku - úžasných 200 tisíc korun. Mobilnímu hospicu to pomůže pokrýt provozní náklady spojené s návštěvami postižených rodin a péčí o ně. Rodina Míši Žitníka, kterou jsme tímto způsobem podpořili již podruhé, částku investuje do nákupu nového speciálního vozíku na procházky,“ uvedla Zuzana Vašutová, ředitelka Spa hotelu Lanterna, která společně se zástupci RENOMIA předávala šeky za pořádající Resort Valachy.   [gallery columns="5" ids="109616,109617,109618,109619"]   Festival se letos konal popáté. Za tu dobu již pomohl potřebným částkou ve výši téměř milion korun. Během pěti let festival přinesl do Velkých Karlovic 50 představení, která zhlédlo 19 000 návštěvníků. „Jsme rádi, že po loňské přestávce, kterou si vynutila koronavirová opatření, jsme mohli letošní ročník uspořádat a navázat tak na tradici. Vedle svého charitativního rozměru se Týden kultury stal také příjemnou pomyslnou tečkou za letní sezónou a máme radost, že se opět vydařila. Již nyní začínáme plánovat příští ročník, který opět nabídne milovníkům divadla atraktivní program. Počítáme s termínem 18. až 24. srpna 2022,“ doplnil generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.   Více o Týdnu kultury: www.tydenkultury.cz   -tz-

Další tragická dopravní nehoda na Valašsku. Zemřel třicetiletý muž
Aktuality

Život mladého muže vyhasl za volantem Volva. V pátek 27. srpna krátce po jedné hodině ráno havaroval u obce Držková třicetiletý řidič osobního vozidla. Při havárii utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým vzápětí podlehl.   „V době našeho příjezdu už byla na místě Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. I přes všechnu péči lékař konstatoval u řidiče vozidla exitus,“ uvedl tiskový mluvčí hasičů Roman Žemlička.   Hasiči provedli zajištění místa nehody, protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny zasypali sypkou sorpční látkou. Pro potřeby práce policie osvětlovali místo nehody.   [gallery columns="4" ids="109474,109475"] Místo dopravní nehody. Foto: PČR a HZS   Řidič jel ve směru od obce Hošťálková do obce Držková. „Zřejmě z důvodu vysoké rychlosti přejel v zatáčce na mokré silnici do protisměru a vlevo mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Náraz odhodil vozidlo zpět na komunikaci, kde zůstalo stát,“ popsala mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   Škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na sto tisíc korun. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Veškeré okolnosti a příčinu této tragické dopravní nehody prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.   Během posledního měsíce se na Valašsku stalo již více smrtelných dopravních nehod. Před měsícem při havárii automobilu u Brumova-Bylnice zemřel mladistvý chlapec (více zde) a před týdnem také u Brumova-Bylnice vyhasl po střetu dvou vozidel život sedmasedmdesátileté ženy (více zde).     -red-

Akce určené pro milovníky psů „Fešák pes“ již tuto neděli
Aktuality

ALCEDO ve spolupráci s Domem kultury pořádá již 15. ročník akce určené pro milovníky psů ve Vsetíně „Fešák pes“. Nejen pejskaři se mohou těšit na neděli 29. srpna 2021, kdy bude Fešák pes probíhat v Dolíčku ve Vsetíně-Rokytnice od 14.30 hodin.   Tato tradiční vsetínská voříškiáda je akcí, jejímž cílem je oslovit majitele psů, kteří mají své psy jako rodinné mazlíčky a nechodí s nimi na žádné cvičení pod vedením profesionálů. „Pejsci jsou vychováváni takzvanou přirozenou cestou. Letos bude součástí akce psí školka s Nikolou Turečkou. Jedná se o základní poslušnost i pro začínající pejskaře pod vedením zkušené lektorky. Další součásti akce bude přednáška a prezentace krmiv pro psy značky DUNCHO, MVDr. Danielem Honzákem a MVDr. Simonou Honzákovou,“ uvádí Radek Kleibl a dodává, že maximální počet psů přihlášených do workshopu je 30.   Povinná je registrace na místě. Každý účastník se po skončení akce může těšit na balíček pro svého pejska, který pejskařům daruje Zvířecí útulek Vsetín, partner akce.   -tz-  

Ve Štítné nad Vláří o víkendu pořádají Valašský Škoda sraz
Aktuality

Zajímavou motoristickou akci pořádají o víkendu ve Štítné nad Vláří. Od pátku 27. srpna do neděle 29. srpna se v tamním areálu Ekofarmy Javorník koná 3. ročník Valašského Škoda srazu.   ,,Příznivci sportu budou mít možnost prohlédnout si automobily, motocykly a traktory. Připravili jsme také orientační jízdu a spanilou jízdu po Valašsku na okruhu mezi Štítnou nad Vláří, Popovem, Slavičínem, Vlachovicemi, Vlachovou Lhotou a Valašskými Klobouky s návratem zpět do Štítné nad Vláří.  Nachystaný bude i fotokoutek a doprovodný program. Chybět nebude ani chutné občerstvení, příjemné posezení při hudbě a zábava,“ zve Robert Strnad do Štítné nad Vláří, hlavní organizátor Škoda srazu.   Startovné při účasti na automobilové orientační soutěži je 250 Kč. Při příplatku 100 Kč se startovní číslo účastníků orientační soutěže stává slosovatelným o zajímavé ceny. Vstupné do areálu je dobrovolné.   [gallery columns="5" ids="109422,109423,109424,109425,109426"] Valašský Škoda sraz. Fotoz minulých ročníků   Speciálním letošním hostem ve Štítné nad Vláří je Ondřej Klymčiw, který představí projekt Škodovkou na Dakar. Host z východočeských Řečan nad Labem představí také historicky první vůz značky Škoda na Rallye Dakar.   PROGRAM VALAŠSKÉHO ŠKODA SRAZU 2021:   Pátek 27. srpna: 16:00 Příjezd prvních účastníků 18:00 Večerní posezení   Sobota 28. srpna: 8:00 – 10:00 Příjezd dalších účastníků 10:00 Oficiální zahájení srazu 10:00 – 17:00 Doprovodný program (exkurze ekofarmy, fotokoutek, airsoftová střelnice). 10:30 Start orientační jízdy 13:00 Návrat z orientační jízdy 14:00 Beseda s Ondřejem Klymčiwem o jeho cestě Dakarem 14:00 – 14:30 Vyhlášení výsledků 15:00 Odjezd na spanilou jízdu do Valašských Klobouk 15:30 Příjezd na náměstí do Valašských Klobouk 16:30 Odjezd z Valašských Klobouk a návrat do Štítné nad Vláří 17:50 Začátek večerního programu, pořadatelská driftshow, živá lidová hudba   Neděle 29. srpna: 8:00 ranní káva, postupné rozloučení a odjezd.   Lubomír Hotař  

Valašské kumštování už tento týden. Představí se hudebníci i výtvarníci
Aktuality

Valašské kumštování se uskuteční od čtvrtka 26. srpna do soboty 28. srpna 2021 na dolním náměstí ve Valašských Kloboukách. Valašské kumštování pořádá občanské sdružení Valašské kumštování z.s. za podpory a spolupráce Města Valašské Klobouky.   VALAŠSKÉ KUMŠTOVÁNÍ 2021 26. 8. – 28. 8. 2021   Řezbáři, sochaři, malíři, keramici a další výtvarníci budou od čtvrtka do soboty na dolním náměstí ve Valašských Kloboukách tvořit svá díla pro potěšení návštěvníků Valašského kumštování.   Výtvarníci zahájí práci na svých dílech ve čtvrtek dopoledne a budou pokračovat během dalších dnů až do soboty 19 hodin. Návštěvníci Valašského kumštování si budou moci prohlédnout a případně zakoupit zhotovená díla. Práci výtvarníků doprovodí cimbálové muziky a hráči na harmoniku.   [gallery columns="5" ids="109115,109112,109113,109114,109111"]   Hudební doprovodný program proběhne tradičně na dolním náměstí. Už se můžete těšit na vystoupení hudebních skupin. V sále VPC Valašské Klobouky proběhne vernisáž Spolkové výstavy STO Z ledu ven Děčín.   Během trvání Valašského kumštování bude zajištěno i bohaté občerstvení. K dispozici bude pivo i nealkoholické nápoje, valašské speciality, taktéž maso zpracované na grilu a rožni.   Valašské kumštování je multikulturní akce, která spojuje umělce, výtvarníky a hudebníky nejrůznějších zaměření a žánrů. Spojuje také tradiční folklór s moderním hudebním projevem a jeho hlavním cílem je příjemné setkání lidí jižního Valašska s uměním. [caption id="attachment_109109" align="alignnone" width="690"] Hudební doprovodný program proběhne tradičně na dolním náměstí[/caption] Aktuality a informace si můžete najít na webových stránkách www.kumstovani.cz nebo našem facebookovém profilu.   Již nyní se těšíme na Vaši návštěvu Valašského kumštování 2021!   Za organizační tým Valašského kumštování Josef Bělaška a Jiří Ročák   PROGRAM VALAŠSKÉHO KUMŠTOVÁNÍ 2021   ČTVRTEK 26. 8. 2021, DOLNÍ NÁMĚSTÍ, SÁL VPC 9. 00–19. 00       Řezbáři, malíři a další výtvarníci pracují na svých dílech. 20.00                    Vernisáž výstavy děl členů STO Z ledu ven Děčín v sále VPC.   PÁTEK 27. 8. 2021 – DOLNÍ NÁMĚSTÍ         9.00 -   19.00     Řezbáři, malíři a další výtvarníci pracují na svých dílech. 10. 00–12. 00    CM Malý Klobučánek 14. 00 - 16.00    CM Klobučánek a FS Klobučánek 17.30 - 18.30     Karel Růžička band /folk-rock/ Štítná nad Vláří 18.30 - 20.00     Horizont /hard rock/ Luhačovice 20.00 - 21.30     Hard Rain /hard-rock/ Střelná 21.30 - 23.30     Trio Romano /acoustic-ethno/ Česká republika 23.30 - 01.00     Headmaster /rock metal/ Valašské Klobouky   SOBOTA 28. 8. 2021 – DOLNÍ NÁMĚSTÍ  9.00 -   19.00     Řezbáři, malíři a další výtvarníci pracují na svých dílech. 10.00 - 12.00     David a Ivo Dorňákovi – harmonikáři 15.30 – 17.00    Janušak /rock/ Horní Lideč 17.00 - 18.30     Nadstandardní zájmový útvar /art-rock/   Bojkovice 18.30 - 20.00     Kochta band /rock/ Zlín 20.00 - 21.30     Ležérně a vleže /R&B–soul/ Valašské   Meziříčí 21.30 - 23.00     Perpetuum /rock/ Horní Lideč 23.30 - 0.30       Zbořená šopa /underground rock/ Valašské Klobouky   -tz-

Za lidovými řemesly zavítejte v sobotu do Živých dřevěnic
Aktuality

Tři kloboucké dřevěnice, Červený dům, Stará radnice, stodola u domu Josefa Bratmanna i věž farního kostela se o poslední srpnové sobotě otevřou, aby si sem lidé mohli přijít pro jedinečné zážitky. Při procházce po historickém centru města se návštěvníci mohou zastavit u valašských chalup, nahlédnout do světnic a přiblížit si živobytí našich předků. Hospodyňky příchozí pohostí, řemeslníci zase vezmou do rukou nářadí a pustí se do práce. Své nástroje nenechají zahálet ani muzikanti, a tak bude na Živých dřevěnicích pěkně veselo. Přijďte si užít příjemnou lidovou atmosféru už v sobotu 28. srpna od 13 do 18 hodin.   „Srdečně zveme na návštěvu Pechancovy dřevěnice, kde uvidíte všední život valašské rodiny, do Pivečkovy dřevěnice, kde se ocitnete v ševcovské domácnosti, a také do dřevěnice na Kosence, kde zavoní v peci upečený chleba, zavrtí se kolovrátek a bude se drhnout peří. A v programu toho bude daleko víc, proto si určitě udělejte čas a vydejte se s námi na putování za valašskými tradicemi,“ pozvala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. [caption id="attachment_109357" align="alignnone" width="690"] Otevřou se i další památkové objekty, například Červený dům[/caption]   Spolu s dřevěnicemi se návštěvníkům otevřou i další památkové objekty. „Zváni jste do Červeného domu na Masarykově náměstí, kde se podíváte do soukenické i prvorepublikové domácnosti a také do dobové kuchyně z 50. let. Expozice o díle architekta Huberta Gessnera můžete zhlédnout ve Staré radnici a ve stodole na zahradě domu Josefa Bratmanna. A když vystoupáte po schodech do výšin kostelní věže, pokocháte se výhledem na město s nezvyklým nadhledem,“ pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.   V areálu Kosenky příchozí přivítá lidovými písničkami cimbálová muzika Klobučan. Zruční řemeslníci k tomu před zraky návštěvníků oživí staré tradiční postupy, například kutí kos, výrobu šindelů a metel, tkaní na stavu, paličkování, předení na kolovrátku a další. Lákavou zkušeností pro malé i velké se jistě stane skok do čerstvého bělokarpatského sena. A k občerstvení tu zavoní valašská kyselica, pečené zemáky s česnekem nebo chleba z pece. Dvůr Janíkovy dřevěnice pak nabídne venkovní výstavu obrazů i místo k příjemnému odpočinku. [caption id="attachment_109359" align="alignnone" width="690"] Světnice v klobuckých dřevěnicích budou plné života[/caption] Akci Živé dřevěnice společně pořádají město Valašské Klobouky, Kulturní a vzdělávací středisko Valašské Klobouky, ZO ČSOP Kosenka, Valašské sdružení Dúbrava, Klub seniorů Valašské Klobouky a Nadace Jana Pivečky Slavičín. Za spolupráci děkujeme Římskokatolické farnosti Valašské Klobouky.   -tz-  

Tento muž kradl ve Valašských Kloboukách. Poznáváte ho?
Aktuality

Policisté z Valašských Klobouk se zabývají trestním oznámením na neznámého pachatele, který v pátek 20. srpna 2021 v době od 6.30 do 13.45 hod. odcizil z neuzamčeného nákladního vozidla značky Ford Tranzit zaparkovaného ve Valašských Kloboukách na ulici Koželužská u řadových garáží peněženku s finanční hotovostí a třemi platebními kartami včetně PIN kódů.   [gallery columns="5" ids="109233,109234,109232,109235"] Hledaný muž. Foto: PČR   Prostřednictvím jedné platební karty poté vybral z bankomatu čtyřikrát pět tisíc korun. Celkově připravil čtyřiapadesátiletého majitele o třiadvacet tisíc korun. „Pokud jste si muže tmavé pleti v inkriminovanou dobu všimli, případně ho poznáváte na snímcích, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158,“ vyzvala mluvčí policistů Monika Kozumplíková.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA