Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Oprava silnice u Valašských Klobouk probíhá rychleji
Aktuality

Změna technologie při rekonstrukci silnice II/494 mezi Valašskými Klobouky a Vlachovicemi bude mít pro motoristy pozitivní důsledek ve zkrácení původně plánované doby stavby. Zhotovitel stavby upřesňuje aktuální omezující opatření a organizaci uzavírek.   Silniční stavba Valašské Klobouky - Vlachovice je v plném proudu. Zhotovitelská firma po dohodě s investorem, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje, použije na rekonstrukci silnice progresivní technologii recyklace na místě. To znamená, že se materiál z odfrézovaných původních vrstev vozovky nebude odvážet jako odpad, ale ve speciálním stroji se zrecykluje, doplní novou živicí a znovu položí. „Důsledkem této změny bude zkrácení celkové doby výstavby. Ještě letos bude rekonstrukce dokončena na 80 procentech z celkové délky komunikace a v příštím roce celá stavba nebude trvat až do října, ale velmi pravděpodobně bude hotova již na konci srpna,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.  

Nepříjemná situace pro obyvatele Lipiny a Křekova skončí 1. října

  Stavba je rozdělena na šest úseků. První práce zde začaly již v květnu letošního roku. Nepříjemná situace pro obyvatele Lipiny a Křekova nastala v polovině září po uzavření úseku mezi Lipinou a Valašskými Klobouky. Automobily z uvedených dvou obcí musely objíždět uzavřený úsek přes rozestavěný úsek s omezením rychlosti mezi Křekovem a Vlachovicemi. Autobusy linkové dopravy jezdí po objízdné trase Vlachovice - Vlachova Lhota - Val. Klobouky a cestující z Lipiny a Křekova vyváží speciální linka k zastávkám do Vlachovic, jednou denně ve výukové dny až k základní škole do Valašských Klobouk. Tento stav však skončí 1. října a od následujícího dne už budou motoristé využívat rekonstruovaný úsek z Lipiny do Valašských Klobouk. [caption id="attachment_112162" align="alignnone" width="690"] Od 2. října budou moci motoristé využívat rekonstruovaný úsek z Lipiny do Valašských Klobouk[/caption]  

Od 4. října bude platit úplná uzavírka v úseku Křekov - Vlachovice

  Jak upřesnil hlavní stavbyvedoucí z firmy Eurovia CS Stanislav Tichý, v termínu od 4. do 22. října bude platit úplná uzavírka v úseku (Křekov - Vlachovice). Bude zde probíhat recyklace původní konstrukce vozovky včetně přidání pojiva, poté - po zkouškách pevnosti - bude následovat pokládka živičných koberců. Autobusy pojedou opět po stejné objízdné trase, ale ve směru Křekov - Lipina - Valašské Klobouky - Vlachova Lhota - Vlachovice.   Předpokládá se, že úsek Lipina - Křekov, který je dlouhý 570 metrů, bude uzavřen od 8. do 22. listopadu. Bude platit stejná objízdná trasa přes Vlachovu Lhotu.   Silničáři budou dál pracovat na zbývajících úsecích silnice. Zejména budou pokládat krajnice a pracovat na odvodnění a trvalém dopravním značení. Motoristům však bude povolen průjezd stavbou.   „Zkracujeme lhůtu výstavby oproti uzavřené smlouvě o dílo přibližně o dva měsíce. Za sedm měsíců v roce 2021 prostavíme téměř 105 milionů korun včetně DPH. Za necelých sedm měsíců výstavby bude v provozu kompletní rekonstruovaná vozovka v délce 3 471 metrů z celkové délky úseku 4 951 metrů,“ shrnuje hlavní stavbyvedoucí Stanislav Tichý.   Smluvní cena za tuto investiční stavbu činí 135,185 milionu korun (včetně DPH).   -tz-

Restaurátorům se ve Slavičíně – Divnicích podařil vzácný objev
Aktuality

Nečekaný objev se podařil restaurátorům, kteří obnovují sochu sv. Jana Nepomuckého v místní části Slavičína Divnicích. Památkově chráněné umělecké dílo pochází z roku 1785 a najdete jej jen kousek od vjezdu do místní části.   Restaurátoři při rozebírání skulptury zjistili, že pod úrovní terénu se nachází další pokračování sochy. Takto zakrytý byl zhruba necelý metr z podstavce, socha tedy byla původně výrazně vyšší. „Jedná se o velké překvapení, neboť v současnosti socha působí velmi nenápadným dojmem,“ řekl starosta Tomáš Chmela, který se také věnuje dějinám regionu.   Jak se vlastně tohle mohlo stát? „Socha stojí ve svahu u cesty, přičemž po staletí se zde zřejmě splavovala hlína z vyšších poloh, která zanesla spodek soklu tak, že nešel vidět. Paradoxně je díky tomu lépe zachovaný, než kdyby byl odkrytý,“ popsal starosta.   [gallery columns="4" ids="112170,112171,112173,112172"]   Město sochu i s pozemkem před dvěma léty zakoupilo od restituentů, kteří vlastnili dnes již zaniklý zámek a panství Divnice. Jelikož se socha nacházela v havarijním stavu, město přikročilo k její obnově. Slavičín uvolní na kompletní restaurování sochy i s podstavcem přes 170 tisíc korun, přičemž sto tisíc je pokryto dotací Ministerstva kultury ČR. Oprava skulptury bude dokončena ještě tento rok. Sv. Jan Nepomucký je jeden z národních patronů naší země. Byl svatořečen v roce 1729.   -tz-

Trezor přírody v Horní Lidči začíná psát svou historii. Bude multifunkční
Aktuality

Neděle 26. září 2021 se zapíše do historie obce Horní Lideč jako mimořádný den. Místní měli příležitost si poprvé prohlédnout vnitřní prostory nově vybudovaného kulturního a společenského centra obce a výstavní expozici, vše pod označením Trezor přírody.   V nedělní sváteční odpoledne do Trezoru zavítala více než tisícovka místních i přespolních lidí. „Z ohlasů mnohých návštěvníků a velkého zájmu o prohlídku usuzuji, že se moderní dílo povedlo a že je naše vesnice přijala za své. Jsem přesvědčen, že expozice Trezoru  přírody osloví všechny návštěvníky, a že se zvýší kulturní a společenská úroveň v naší obci,“ uvedl starosta obce Josef Tkadlec.   Přání, aby Horní Lideč měla vlastní, společenský prostor zaznívalo z úst mnoha Lidčanů s větší či menší silou od revoluce, tedy tři desítky let.  Po šesti letech příprav se dočkali. „Celý objekt je koncipován jako multifunkční a téměř každý prostor zde, je proto možné využívat k více účelům. Kromě zmíněné expozice je možné vytvořit sál se zázemím pro pořádání konferencí, prezentací a přednášek. Tento sál může ale sloužit i pro pořádání kulturních a společenských akcí, například plesů či koncertů. Předpokládáme proto široké využití jak v oblasti propagace a prezentace přírodního bohatství, tak v oblasti kultury a společenského života obce,“ doplňuje místostarosta Stanislav Petřík. [caption id="attachment_111949" align="alignnone" width="690"] Trezor přírody v Horní Lidči[/caption] Celá expozice Trezoru přírody, má za úkol oslovit návštěvníky a poukázat na přírodu, jíž jsme součástí. A to napříč generacemi. „Hlavním lákadlem je především velkoformátová projekce, která na třech netypických projekčních plochách představí přírodní krásy příhraniční oblasti. Dále se mohou návštěvníci těšit na multimediální expozici, která jim umožní nahlédnout bohatství čtyř území chráněných krajinných oblastí - CHKO Beskydy, CHKO Kysuce, CHKO Bílé Karpaty a CHKO Biele Kaprpaty,“ dodává Stanislav Petřík.   Do konce roku bude probíhat zkušební provoz, dokončení fasády objektu a doplnění výstavní expozice. Pro veřejnost by měl být objekt otevřen v příštím roce.   [gallery columns="5" ids="111936,111943,111937,111947,111938,111939,111945,111940,111942,111944,111941,111946,111948"] -lm-

V kulturním domě Klobučan se chystá rekonstrukce
Aktuality

Vyšší komfort pro návštěvníky kulturních akcí i pro účinkující a pořadatele přinese modernizace prostor v kulturním domě Klobučan. Po více než třiceti letech provozu se nezbytných úprav dočká přísálí, které poskytuje zázemí při kulturních, společenských i vzdělávacích akcích, a také sociální zařízení, které je již zastaralé a nevyhovující pro imobilní osoby. Rekonstrukce vyjde na 4,2 milionu korun, z toho 2,6 milionu přispěje Ministerstvo pro místní rozvoj. Práce započnou ještě v září a hotové by měly být do konce tohoto roku.   „Kulturní dům Klobučan patří k jedné z nefrekventovanějších veřejných budov v našem městě. S kapacitou více než šesti stovek míst k sezení a dvanácti set míst na stání je využívaným místem ke konání hudebních, divadelních i společenských událostí, programů pro školy, slavností, festivalů, plesů i seminářů a jiných akcí. S kvalitním prostředím a sociálním zařízením se podmínky pro diváky, návštěvníky i pořadatele výrazně zatraktivní a zlepší,“ popsala starostka města Eliška Olšáková. [caption id="attachment_112077" align="alignnone" width="690"] Vizualizace chystané rekonstrukce[/caption] Přísálí kulturního domu slouží jako zázemí pro pořadatele akcí, jako místo pro porady, organizační setkání či schůzky spolků, ale využívají jej také návštěvníci akcí a občané. „Modernizací projdou staré dřevěné obklady stěn i stropu, vymění se rozvody vody, elektroinstalace, svítidla i vzduchotechnika s rekuperací. Stávající opotřebované dveře nahradí nové s požární odolností. Součástí bude také nové vybavení barového a pracovního pultu, židle a stoly, věšáková stěna i tematická fototapeta,“ přiblížil Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.   Na toaletách se bude řešit oprava vysloužilých podlah, stěn a stropů. Proběhne rekonstrukce topení, rozvodů vody, elektroinstalací i vzduchotechniky a nově zde vznikne toaleta pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace.   [gallery columns="5" ids="112072,112073,112074,112075,112076"]   -tz-

Místní umělci zvou na Dny otevřených ateliérů
Aktuality

Výtvarný spolek Vincúch si vás dovoluje pozvat na Dny otevřených ateliérů, které se uskuteční od čtvrtka 30. září do soboty 2. 10. 2021.   Nová akce, která uzavírá letošní Klobucké kulturní léto, umožní všem milovníkům umění se na vernisážích, při výtvarných workshopech a v osobních setkáních s výtvarníky blíže seznámit s výtvarným uměním ve Valašských Kloboukách.   Ve čtvrtek 30. 9. 2021 zahájí Dny otevřených ateliérů vernisáží v Galerii Vincúch, která se nachází v zadním traktu Městského muzea. V 18 hodin bude zahájena výstava obrazů mladé výtvarnice Lenky Pavláskové pod názvem Virgo. Další vernisáž bude v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Své fotografie bude prezentovat od 19 hodin Radim Hořelka. V sále VPC bude zároveň celá výtvarná akce slavnostně zahájena. [caption id="attachment_111990" align="alignnone" width="1200"] Mapa otevřených ateliérů.Pro zvětšení klikni na obrázek[/caption] Otevřené ateliéry místních výtvarníků budou v pátek 1. 10. 2021 od 14 hodin do 19 hodin a v sobotu od 9 hodin do 12 hodin. Své ateliéry pro veřejnost otevřou: Jiří Ročák – Pod Hájem 668, Valašské Klobouky, Zdeněk Matyáš – Nádražní 369, Valašské Klobouky, Martin Cigánek – Koželužská 570, Valašské Klobouky, Miroslav Janík – Brumovská 10, Valašské Klobouky a Jan Zainer & Kristýna Fuksová – Poteč 195.   Návštěvníci ateliérů si mohou prohlédnout ateliéry umělců, mohou vidět umělce při výtvarné tvorbě, pobesedovat s výtvarníkem a také si zakoupit nějaké výtvarné dílo.   Na základně KOSENKA Valašské Klobouky bude v pátek a v sobotu k vidění výstava Valašské Klobouky očima studentů soukromé umělecké školy Ave ART Ostrava.   Dny otevřených ateliérů budou pokračovat v sobotu výtvarnými workshopy a koncerty na nádvoří Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Od 14 hodin mohou společně s výtvarníky návštěvníci experimentovat s fotografií, tvořit technikou linorytu, pokusit se namalovat a nakreslit zátiší nebo portrét, vymodelovat z hlíny skulpturu nebo se přiučit něco z řezbářského řemesla. Výtvarné workshopy jsou určeny pro děti a dospělé.   Od 17 hodin budou z pódia VPC hrát k poslechu Juhyň & Štěpánka, od 19 hodin Terezie Sterz & Denyel a od 20: 30 hodin brněnská skupina Prázdniny. Koncerty budou ukončeny ve 22 hodin.   V sobotu bude připraveno bohaté občerstvení.   Dny otevřených ateliérů pořádá Výtvarný spolek Vincúch ve spolupráci se Základní uměleckou školou Valašské Klobouky, Valašskoklobouckým podnikatelským centrem, KOSENKOU Valašské Klobouky, Kulturním domem Klobučan a za finanční podpory Města Valašské Klobouky.   Srdečně zveme všechny zájemce o výtvarné umění, výtvarnou tvorbu a kvalitní muziku na Dny otevřených ateliérů!   Mgr. Jiří Ročák a Lenka Trčková   https://youtu.be/Zm3aCmnh7Jk   https://youtu.be/qn_3VW8Pa-I   https://youtu.be/9vo7sakPH_A   https://youtu.be/BIK9ueepGJI   https://youtu.be/NqnZ5SPggrM  

Pásový nakladač se v Luhačovicích propadl stropem
Aktuality

V sobotu před půl jednou hodinou odpolední se v bývalém zemědělském objektu na ulici Ludkovická v Luhačovicích částečně propadl stropem pásový nakladač Bobcat. U události zasahovali profesionální hasiči z Luhačovic, Zlína a Otrokovic.   „Průzkumem jsme zjistili, že Bobcat najel na částečně podsklepenou část, která se pod nakladačem propadla. Nakladač byl provizorně uchycen popruhy k nákladnímu automobilu Avia,“ uvedl mluvčí hasičů Roman Žemlička. K propadlému nakladači přijela Policie České republiky.   [gallery columns="4" ids="111927,111926,111925,111924"] Nakladač se propadl do sklepa. Foto: HZS   O nehodě byl informován také majitel stroje, který se dostavil na místo. Následně byl nakladač uchycen k vyprošťovacímu automobilu hasičů. „Nakladač byl vyzdvižen z díry a podložen fošnami, aby došlo k rozložení sil a zajištění proti dalšímu propadu. Majitel stroje potvrdil, že nakladač není poškozen. Obsluha proto s nakladačem vyjela z objektu,“ dodal Roman Žemlička.   K zranění osob ani k dalšímu poškození objektu nedošlo.   -tz-

Trávníkáři si v Horní Lhotě předávali zkušenosti
Aktuality

O moderních trendech údržby fotbalových terénů a dalších novinkách souvisejících s provozem stadionů a hřišť jednali v Horní Lhotě odborníci z celé České republiky. Akci pořádanou Institutem od Groundsmanship ve spolupráci s Fotbalovou asociací ČR zahájil radní Zlínského kraje Jiří Jaroš, zodpovědný za mládež a sport.   „Problematice údržby fotbalových hřišť je pravidelně věnována odborná pozornost, protože tato oblast má svá specifika a rychle se vyvíjejí různé novinky a ´vychytávky´. Pro fotbalisty je samozřejmě velmi důležité, na jakém povrchu hrají. Je potřebné sledovat novinky a sdílet zkušenosti,“ řekl Jiří Jaroš, který je sám bývalým aktivním hráčem a stále se fotbalu věnuje rekreačně. [caption id="attachment_111831" align="alignnone" width="690"] Zájem o seminář projevilo přibližně 130 trávníkářů z celé České republiky[/caption] „Správcům terénů se říká trávníkáři nebo také groundsmani. Samotné slovo GROUNDSMANSHIP není v českém prostředí zaužívané, jde o specifickou disciplínu, ale lidé, kteří se točí okolo fotbalu, dobře vědí, co všechno obnáší, respektive co vše je potřeba řešit v souvislosti s přípravou sportovních utkání,“ přiblížil Jiří Jaroš.   Do Horní Lhoty zavítala řada specialistů, kteří přednášeli například o travních druzích, ale i chorobách, o aktuálních povolených chemických prostředcích, o údržbě trávníků v zimě nebo o regeneračních nástrojích. Zájem o seminář projevilo přibližně 130 trávníkářů z celé České republiky, kteří pečují o hřiště pro první a druhou ligu až po okresní přebory.   Bývalý reprezentant a současný kouč Bohumil Páník hovořil na téma „trávníky z pohledu trenérů“.   Po celou dobu celodenního semináře byla na hrací ploše hřiště v Horní Lhotě instalována výstava strojů vhodných pro údržbu fotbalových areálů.   [gallery columns="5" ids="111832,111833,111834,111835,111836,111837,111838,111839,111840,111841,111842,111843,111844,111845,111846,111847,111848,111849,111850,111851,111852,111853,111854,111855"]   -tz-

Na Luhačovicku shořel uprostřed obce osobní automobil
Aktuality

Ve středu obce Horní Lhota na Luhačovicku došlo ve čtvrtek večer k požáru osobního automobilu.   Hlášení o požáru automobilu na silnici č. 492 přijali hasiči v 19:22 hodin. Požární poplach byl vyhlášen jednotce profesionálních hasičů z požární stanice Luhačovice a jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce Horní Lhota a města Luhačovice.   „K hořícímu automobilu přijela jako první místní jednotka, která zahájila hasební práce se dvěma hasicími přístroji. Profesionální hasiči následně požár uhasili jedním vysokotlakým proudem vody,“ popsal mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička. Při požáru naštěstí nedošlo k zranněí osob.   [gallery columns="4" ids="111904,111903,111905,111906"] Požár osobního automobilu v Horní Lhotě. Foto: HZS   Na místo požáru se dostavila Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů. Požár způsobil škodu v předběžné výši 250 tisíc na automobilu a 110 tisíc na převáženém zboží a osobních věcech. Proč začal automobil hořet se stále vyšetřuje.   Řidička uvedla, že ji na nějaký problém upozornili problikáním protijedoucí řidiči. Ve středu obce proto automobil zastavila. Automobil ale začal okamžitě hořet. Ještě před příjezdem hasičů u ní zastavila kolemjedoucí žena, která jí zapůjčila hasicí přístroj k hašení.   -tz-

Vsetínský rodák Michal Václavík o novinkách výzkumu Marsu
Aktuality

Známý popularizátor kosmonautiky, astronom a vysokoškolský pedagog Michal Václavík vystoupí v pátek 24. září v letním kině na Hvězdárně Vsetín. Těšit se můžete na zajímavé povídání a projekce o novinkách výzkumu Marsu. Program začíná ve 20 hodin.   Vsetínský rodák Michal Václavík je zaměstnancem České kosmické kanceláře a zároveň i českým zástupcem v Evropské kosmické agentuře. Do nejmladší pobočky Muzea regionu Valašsko přijede s přednáškou Úžasných pět let na Marsu, která přiblíží nejnovější výstupy průzkumu „rudé planety“. „Ten je nyní prioritou řady kosmických agentur. Rozšířila se skupina automatických a robotických strojů, kteří planetu zkoumají z oběžné dráhy, povrchu a nově i při krátkých letech v marsovské atmosféře. Unikátní přístupy a moderní vědecké přístroje posunuli naše poznání Marsu ohromně dopředu a začali také novou kapitolu spojenou s hledáním vhodných podmínek pro život,“ uvedl vedoucí Hvězdárny Vsetín Petr Stolařík. [caption id="attachment_111665" align="alignnone" width="690"] Michal Václavík v středisku řízení letu roskosmosu[/caption] Program plný zajímavého povídání a unikátních záběrů proběhne venku v letním kině, za špatného počasí v přednáškovém sále hvězdárny. „Michal Václavík je uznávaný odborník a jeho přednášky jsou atraktivní pro odborníky i laiky. Všechny co nejsrdečněji zveme,“ dodal Stolařík.     -tz

Smolinské sportoviště přivítalo první návštěvníky
Aktuality

Ve Smolině začalo obyvatelům, spolkům i sportovně založené veřejnosti sloužit nové víceúčelové hřiště s umělým trávníkem. Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj se městu Valašské Klobouky podařilo ve fotbalovém areálu zbudovat hřiště se zázemím pro malou kopanou, tenis, volejbal, basketbal a další pohybové aktivity. Investice vyšla na 2,4 milionu korun, z čehož více než 1,3 milionu představovala dotace.   „Chtěla bych místním i přespolním návštěvníkům nového víceúčelového hřiště ve Smolině popřát radost z pohybu v příjemném a kvalitně vybaveném prostředí. Jistě bude vyhledávaným centrem pro volnočasové aktivity a setkávání dětí i dospělých,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.   Nové hřiště se rozkládá na ploše téměř 650 metrů čtverečních, které lemuje pětimetrové oplocení s mantinely a záchytnými sítěmi. Uživatelský komfort zajišťují stožáry s úspornými LED svítidly, lavičky, stojany na kola nebo odpadkové koše.   -tz-

Studenti budou v pátek stávkovat před slavičínskou radnicí
Aktuality

Slavičínští studenti se připojují ke globálnímu studentskému hnutí Fridays for Future, které volá po řešení klimatické krize. Zvou občany na setkání a diskuzi v pátek 24. září v 11:59 hodin před slavičínskou radnici. Svojí studentskou stávkou upozorňují na to, že pokud nezačneme snižovat emise skleníkových plynů, dopady změn klimatu budou nevratné. Spolu s Prahou, Brnem a Ostravou je Slavičín jedním ze čtyř míst, kde se bude v České republice stávkovat.   Fridays for Future je hnutí studentů a studentek převážně ze středních škol. Upozorňují na současnou klimatickou krizi a apelují na političky a politiky, občany a občanky, firmy a celou společnost nejen v České republice, aby se na řešení tohoto problému adekvátně podíleli.   Cílem studentů je udržet oteplení planety pod 1,5 °C, oproti době před průmyslovou revolucí, chránit biodiverzitu a udržet na planetě Zemi podmínky vhodné pro život všech jedinců. Chtějí překonat klimatickou krizi a podílet se na tvorbě udržitelné společnosti a jako prioritu vnímají konec spalování a těžby uhlí v ČR. [caption id="attachment_111613" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: archiv hnutí Fridays for Future[/caption] Student Lukáš, hlavní studentský koordinátor, shrnuje důvody ke stávce: „Environmentální problémy řešíme se spolužáky celkem často. Na zdravé planetě a stabilním klimatu totiž stojí naše budoucnost. Pokud nezačneme snižovat emise skleníkových plynů nyní, dopady změn klimatu budou nevratné. Stávkujeme proto, aby lidé viděli, že nám na tom záleží. Chceme, aby lidé, firmy i politici řešili klimatickou krizi na plný úvazek.“   Součástí stávky budou proslovy o klimatické krizi. V roli expertů vystoupí Petr Kucka z Ekologického institutu Veronica a Miroslav Janík z ČSOP Kosenka. Na stávku jsou zváni lidé z širokého okolí Slavičína, kteří se chtějí dozvědět něco nového nebo vyjádřit svůj postoj.   -tz-

Dobrovolní hasiči pomáhají plnit dětem jejich sny. Připravit, pozor, včil!
Aktuality

I z malých míst mohou vyrůst velké hvězdy. Dobrovolní hasiči pomáhají plnit dětem jejich sny   Hanka Kotulková z Hutiska-Solance začínala jako atletka, ale před pěti lety ji napadlo zajít k místním dobrovolným hasičům a zkusit se věnovat sportu u nich. Dobrovolní hasiči a sport? Málokdo ví, že členové sboru nepomáhají jen zachraňovat lidské životy, ve svém volném čase se navíc věnují dětem.   „U nás v Hutisku se všichni známe, věděla jsem o našich hasičích a oni věděli o mě – už v té době jsem měla dobré výsledky v atletice. A mě napadlo to zkusit i u jich a věnovat se sportu v trochu jiné podobě,“ vzpomíná Hanka Kotulková.  Nejdřív přišly vesnické závody s žáky, ale Hančiného trenéra Martina Mikundu napadlo zkusit i vrcholový sport. „V roce 2018 jsem pak vyhrála Český halový pohár v běhu na 60 metrů, který pořádá Sdružen hasičů Čech, Moravy a Slezska, později jsem začala běhat i stovky,“ vzpomíná na své první úspěchy Hanka.   Že se jednou dostane nakonec mezi světovou špičku v požárním útoku, si vůbec nedokázala představit. „Musí vás to hlavně bavit, ale nenapadlo mě, že se dostanu mezi světovou špičku a budeme mistryně světa. Mám nicméně pořád ještě nesplněný sen – zdolat požární cvičnou věž pod osm vteřin,“ směje se nadějná sportovkyně.   VIDEO:  

Hasičem i ve volném čase

  Málokdo ví, že se dětem jako Hanka hasiči věnují ve svém volném čase a bez nároku na honorář. „V Hutisku jsem měla skvělé zázemí a skvělého trenéra. Všichni se tam snaží se své znalosti předat mladší generaci, tím sportem se to naučí malé děti, které nemusí sedět doma u počítače. Je obrovská škoda, že se o tom více nemluví,“ myslí si Hanka Kotulková.   Mrzí to i jejího trenéra Martina Mikundu, který je dobrovolným hasičem už patnáct let, a který drží rodinnou tradici po dědečkovi. „Na vesnicích je větší soudržnost mezi lidmi, je to více rodinné. Dělám to už patnáct let, uvidíme, jak na tom budou moje děti. Doufám, že to zůstanu v rodině,“ věří Martin Mikunda. [caption id="attachment_111505" align="alignnone" width="690"] Hanka Kotulková s Martinem Mikundou[/caption] Podle něj mnoho lidí neví, že se hasiči dětem věnují ve svém volné čase, a to bez nároku na honorář. „Všichni si myslí, že to je automatické, že se dětem musíme věnovat. My to ale děláme dobrovolně, obětujeme těm dětem svůj čas. Odměnou je nám to, že děti to baví, že mají výsledky, a že jsou spokojení. To je k nezaplacení,“ říká Martin Mikunda.   Věří, že dobrovolní hasiči nezaniknou, že budou nadále předávat své zkušenosti mladším generacím. „Myslím, že přidanou hodnotou je, že hasiči drží místní komunitu, pořádají různé akce, obohacují ten vesnický život. Je ale škoda, že se o tom více nemluví, a lidé možná ani neví, že je činnost dobrovolných hasičů nezisková,“ uzavírá Hanka Kotulková.   -ke-

Slavičín spouští kompostovací experiment v lokalitě ulice Družstevní
Aktuality

200 kilogramů směsného odpadu na občana za rok je maximum, které umožní zachovat stávající cenu za svoz a likvidaci odpadu ve městě. I to je důsledek nového odpadového zákona, který od letošního roku platí v celé republice. Jeho cílem je snížit produkci směsného odpadu, tedy nevytříděného odpadu, který končí na skládce. Pokud občané v daném městě málo třídí a v průměru na občana produkují přes 200 kilogramů nevytříděného odpadu, bude na skládce započtena výrazně vyšší sazba poplatku za uložení tohoto odpadu. A jelikož odpadový zákon městu ukládá promítnout tyto náklady do koncového poplatku, neukázněné nakládání s odpady, respektive nedostatečné třídění můžeme brzy pocítit v našich peněženkách.   „Čím více budou občané třídit, tím spíše se podaří udržet nízkou cenu plateb za občany ve městě,“ říká starosta Slavičína a dodává: „Slavičín dlouhodobě třídí relativně dobře, ale statistiku nám zhoršují výsledky ze sídlišť s bytovými domy.“ Zde se město rozhodlo provést experiment se zavedením velkoobjemového kompostéru v lokalitě ulice Družstevní. Největší složkou sídlištního směsného odpadu jsou totiž biologické zbytky z domácností, které lze dobře kompostovat. Obyvatelům rodinných domků Slavičín už v minulosti zajistil kompostéry, což vedlo k poklesu množství směsného komunálního odpadu. Na sídlištích však může kompostování narazit na nejrůznější problémy. „Řešíme, nakolik rychlý proces kompostování bude a zda si občané vůbec na tuto novinku zvyknou. Chceme zjistit, zda skutečně díky kompostéru poklesne měřitelným způsobem množství směsného odpadu v dané lokalitě,“ vysvětlil starosta Slavičína s tím, že pokud se nápad osvědčí, bude možné kompostování rozšířit i do dalších částí sídlišť ve městě.   Kompostovací experiment vznikl díky projektu Slavičín fandí rodinám v rámci soutěže MPSV Obec přátelská rodinám a seniorům. Občanům, kteří žijí v ulici poblíž kompostéru, město doručí v nejbližších dnech informační leták. O kompostér se bude starat dobrovolník Mikuláš Múdry, který dokonce s touto myšlenkou před časem radnici oslovil.   -tz-

Nové CD kapely POWER 5 se nechalo zlákat osmdesátkami
Aktuality

Heavy metalová skupina POWER 5 vydá 23. 9. 2021 nové CD Adrenalin. Původní datum vydání bylo naplánováno na poslední týden v únor 2021. Bohužel i do nahrávání a příprav alba Adrenalin zasáhl Covid-19 a celý proces se posunul o půl roku. Nové album tak s definitivní platností vyjde 23. 9. 2021 a hned v tom samém týdnu proběhne koncertní křest alba a oslava 25. narozenin skupiny.   Celou situaci vysvětluje zpěvák Olin Škrabal: „Covid prošel i naší kapelou. Z důvodu nemocí, karantén a všeho kolem jsme nestihli původní termíny a vše jsme museli posunout. Následně jsme díky tomu nestihli další domluvené termíny a celý harmonogram se zbortil. Nakonec jsme se rozhodli celou situaci nehrotit, nechat tomu volný průběh a v klidu vše dokončit.“   Nove album ponese název ADRENALIN a bude obsahovat celkem 9 skladeb. Ale tentokrát bude pojato trochu jinak.   K tomu Olin doplňuje: „Fanoušci se můžou těšit na klasické Power 5, ale v novém podání. Žádné naše album nebylo nikdy stejné jako to předchozí a tak to bude i nyní. I my jsme se nechali zlákat „osmdesátkovým“ trendem, který udávají kapely jako Beast in Black či Dynazty. Uslyšíte hodně melodií  a hodně netradičně použitých kláves. Libor Kukula odvedl ve studiu skvělou práci a to jak při nahrávání, tak při produkci. Připravil nám několik variant mixů alba, z kterých jsme si jeden vybrali a musím říct, že s výsledkem jsme hodně spokojení.“   Seznam skladeb 1) Vzdálenost 2) Noční ulice 3) Poslední den 4) Okovy a mříž 5) Adrenalin 6) Retro klub 7) Tuto noc 8) Anděl v záhrobí 9) Sto dní     Skupina POWER 5 také připravuje koncertní křest alba, který se měl uskutečnit na konci února v původním termínu. „Narozeninový koncert k 25. výročí vzniku skupiny a zároveň křest alba měl proběhnout tradičně koncem února ve Valašských Kloboukách. Nově se tak stane 25. 9. 2021, tedy jen 2 dny po vydání alba,“ dodal Olin.   -tz-

Ohlédnutí za dožínkami ve Francově Lhotě
Aktuality

„Od zrníčka ke chlebíčku po devatenácté“   V neděli 29. 8. 2021 se uskutečnily dožínky na poli po rodičích kardinála Štěpána Trochty. Žáci třetí třídy ZŠ Francova Lhota se svými rodinami a dalšími příznivci pokosili obilí, které si na tomto políčku na jaře sami děti zasely a vypěstovaly.   Mlácení obilí a odvoz jejich úrody do mlýna v Horní Lidči je teprve čeká. V rodném domě kardinála Štěpána Trochty, který se stal muzeem, si děti vyzkouší i výrobu a pečení chlebů ve staré peci tradičním způsobem, jakým ho dříve pekly naše babičky.   Místní kněz S. Zatloukal se každoročně účastní, jak při setí obilí, sklízení i při samotném pečení chlebů a uděluje jejich celoroční práci své požehnání. Děti si své upečené chleby rozdělí, aby i jejich rodiny ochutnaly výsledek celoroční práce svých potomků.   Udržování této krásné tradice zahřeje každého u srdce, když vidí, jak se školáčci se zájmem učí, kolik práce je za tím, než se dostane upečený, voňavý chléb na stůl.   Drahomíra Trchalíková   [gallery columns="5" ids="111407,111408,111409,111410,111411,111412,111413,111414,111415,111416,111417,111418,111419,111420,111421,111422"]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA