Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Při problémech s kojením pomáhají odsávačky
Aktuality

 

Dvě moderní elektrické odsávačky mateřského mléka Medela Symphony v hodnotě bezmála sto tisíc korun nově pomáhají maminkám, které přivedou své dítě na svět ve Vsetínské nemocnici a.s.

Ženy tak mají k dispozici další komfortní, nadstandardní vybavení, jež rozhodně není k vidění ve všech nemocnicích. Dvoufázové odsávačky umožňují odsávání mléka z obou prsů současně a navozují přirozený pocit jako při kojení. Jejich používání pochvalují zdravotníci i maminky samotné.

„Nové odsávačky modelují sání dítěte, to znamená krátký spouštěcí reflex a poté pomalejší hlubší odsávání mateřského mléka," vysvětlila Blanka Surmařová, staniční sestra gynekologicko-porodnického oddělení Vsetínské nemocnice a.s. Elektrická dvoufázová odsávačka je výhodná pro matky, které mají problémy s pozdním nástupem laktace, nedostatečnou či sníženou tvorbou mléka, mají bolestivé či poraněné bradavky. „Matky učíme samozřejmě i ruční odstřikování, ale nová pomůcka je pro ně mnohem výhodnější. Dojde k okamžité úlevě bolavého nalitého prsu, ke zvýšení laktace mléčné žlázy," doplnila Surmařová.

 Novinka ve Vsetíně: moderní odsávačky mateřského mléka (foto archiv nemocnice)

Kojení je věnována maximální pozornost

Vsetínské zdravotnické zařízení je jedním z prvních, která získalo titul Baby Friendly Hospital a podpoře kojení je zde již tradičně věnována maximální pozornost. „Novorozenci jsou plně kojeni, pokud to kontraindikace nevylučuje. Náhrada mateřského mléka je podávána alternativním způsobem pouze z lékařské indikace," informovala o strategii kojení lékařka novorozenecké stanice dětského oddělení Vsetínské nemocnice a.s. MUDr. Jolanta Panáčková. Podpora kojení zde probíhá dle potřeb dítěte, ne dle časového harmonogramu. Kojeným novorozencům nejsou nabízena šidítka ani savičky. Matky získávají potřebné praktické rady, zdravotníci jsou připraveni jim pomoci, jejich přístup pacientky oceňují a chválí. Na stanici jsou laktační poradkyně připravené poradit nejen po dobu hospitalizace, ale i později telefonicky. Kontakty najdou zájemkyně na webových stránkách oddělení.

Bonding a rooming-in

Nemocnice rovněž podporuje budování základních emočních vazeb mezi dítětem a matkou (rodiči), důležitost prvního kontaktu (zahájení bondingu). „Jsou vytvořeny podmínky pro patřičný kontakt dítěte s matkou, včetně iniciálního kontaktu a přiložení dítěte k prsu po narození bez zbytečných odkladů," doplnila lékařka. Samozřejmostí je umožnění poporodní péče na pokojích, kde je umístěno dítě s matkou (rooming-in). Na pokojích jsou k dispozici moderní polohovatelné postýlky, speciálně tvarované mycí boxy, výhřevné moduly a další potřebné vybavení.

Počet porodů roste

Prostředí porodnice se stále zlepšuje a zájem rodiček dlouhodobě roste. Vloni zde porodilo 710 žen, což byl více než desetiletý rekord. Letos počet porodů ještě převyšuje srovnatelné období loňského roku. K 25. září jsme ve Vsetíně měli 547 porodů, což je o 11 více než před rokem. Měsícem s největším počtem porodů byl červenec, kdy přišlo ve Vsetíně na svět rekordních 86 dětí.

-tz-

Baby club Plaváček zve na Podzimní plavání
Aktuality

 

Baby club Plaváček srdečně zve děti a jejich rodiny na „Podzimní kurz plavání" v bazénu při ZŠ Brumov-Bylnice. Kurz je určen pro děti od 0,5 měsíců až po děti do 12 let.

Děti jsou rozděleny do skupinek dle věku a za podpory rodičů se seznamují s vodou a učí se v ní samy pohybovat. Plaveme ve vodě teplé 30°C a po 30-45 minutové lekci vedené instruktorkou následuje sauna a babymasáže podle metodiky Jany Hašplové. Díky masážím se můžete seznámit s vhodnou přírodní kosmetikou pro vaše děti.

Plaveme v PONDĚLÍ od 16:00 - 18:00 a v SOBOTU od 9:00 -11:00 dle rozdělení do skupinek. Začínáme v pondělí 6. října a v sobotu 11. října. Z těchto dnů se přihlásíte na preferovaný den. Zameškané a předem omluvené lekce je možné nahradit.

Na plavání vítáme celé rodiny! Sobotním plaváním začínáme společné rodinné víkendy.

 foto Baby club Plaváček

V ceně kurzu je 10lekcí za 2000kč, sleva pro sourozence je 1200kč. Možné příspěvky na plavání dětí žádejte u svých pojišťoven.

V kurzu děti s rodiči fotíme pod vodou i nad vodou a na konci kurzu nabízíme CD s těmito fotkami ke koupi. Během podzimního kurzu bude také možnost fotografování s profesionálním fotografem Karlem Fialou pod vodou.

Přihlášky přijímáme přes plavacek-deti.cz  do 3. října, informační schůzka bude v pátek 3. října v Rodinném centru Kaštánek ve Valašských Kloboukách (Kramolišova 126, vedle koupaliště).

Na kurzech prodáváme plavecké brýle, masážní oleje přírodní kosmetiky Eoné, Nobilis Tilia a dětské plavky. Ve středu 1. října také můžete přijít do RC Kaštánek a od 10:00 se nechat inspirovat pásmem video projekcí z kurzů plavání „Jak jsem se stal plaváčkem".

Informace na tel. čísle 604 422 267 nebo plavacek@plavacek-deti.cz

Těšíme se na Vás!
Baby club Plaváček

Vsetínská KDU-ČSL volební stojky odstraní
Aktuality

 

Od 16. září 2014 se Vsetín rozzářil žlutými reklamními stojkami, které prezentovaly kandidáty vsetínské KDU-ČSL pro komunální volby 2014. Zatímco veřejnost žluté stojky uvítala, vsetínský úřad i přes původní schválení zaslal na krajskou kancelář KDU-ČSL ve Zlíně výzvu k jejich odstranění.

KDU - ČSL ve Vsetíně je dlouhá léta úspěšnou stranou. A letos do komunálních voleb přišla jako první strana s volební kampaní pomocí žlutých stojek, kde byl lídr Jiří Čunek s dalšími tvářemi vsetínské kandidátky.

„Ačkoli jsou lidé na politiku naštvaní, my jsme se při instalaci stojek v ulicích Vsetína setkali s příjemným ohlasem kolemjdoucích. To, že lidé žluté stojky uvítali v dobrém, svědčí i ten fakt, že nám od instalace až dodnes stojky nikdo neničil. Ve středu budeme oficiálně stojky sundávat, protože na krajskou kancelář přišla z MěÚ Vsetín výzva k odstranění. Přestože jsme od města dostali před dvěma týdny souhlas," popisuje situaci předsedkyně MO KDU-ČSL Vsetín Bohumila Holeňová.

 foto KDU-ČSL Vsetín

Na krajskou kancelář byla dne 25. září 2014 doručena výzva o odstranění stojek KDU-ČSL ve Vsetíně. Ačkoli úředníci ve Vsetíně dostali se žádostí o zábor veřejné zeleně technický výkres stojky, počet stojek a seznam rozmístění na území města, instalaci reklamních stojek povolili, poplatek za zábor byl včas vyměřen a uhrazen, po týdnu se ukázalo, že stojky spadají svým rozměrem pod stavební zákon a ohlašovací povinnost.

„My jsme se po této peripetii a nepříjemné zkušenosti se souhlasem-nesouhlasem rozhodli stojky v požadovaném termínu do 7 dní od doručení výzvy stáhnout, na středu 1. října 2014 jsme zajistili odstranění a odvoz. Zvažujeme, jestli budeme od města žádat vrácení peněz za zbývající dny, které jsme si předplatili a již nevyužijeme. Celá záležitost mě osobně velmi mrzí a věřím, že na městském úřadě úsloví „levá ruka neví, co dělá pravá" neplatí obecně," doplňuje předsedkyně KDU-ČSL Vsetín B. Holeňová.

-tz-

Lidovci musí odstranit volební poutače
Aktuality

 

Stavební úřad městského úřadu vyzval k odstranění volebních poutačů KDU-ČSL. K výzvě došlo na základě podnětu občanů města a následné kontrolní prohlídky provedené stavebním úřadem.

Poutače byly umístěny na území města Vsetína bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu jak vyžaduje stavební zákon. Velikost těchto poutačů totiž vyžaduje povolení stavebního úřadu a nikoliv pouze zábor veřejné zeleně. KDU-ČSL proto vyzval stavební úřad k jejich odstranění. Před několika dny instalovalo obdobné poutače i ANO 2011. I v tomto případě bude postup stavebního úřadu stejný.

V minulém týdnu obyvatelé města Vsetína poukázali na to, že volební poutače politické strany KDU-ČSL jsou umístěny bez povolení stavebního úřadu. V rámci výkonu státní správy provedl odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy šetření tohoto podnětu.

„Volební poutače politické strany KDU-ČSL jsou ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, považovány za reklamní a informační zařízení. Podle paragrafu 76 odstavce 1 stavebního zákona umisťovat zařízení lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Podle paragrafu79 odstavce 2 písmene a) stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací. Umístění těchto poutačů v ochranných pásmech kulturních památek vyžaduje souhlas orgánu státní památkové péče," uvedla vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Renata Hrbáčková.

„V rámci osvěty bych chtěl občanům vysvětlit, že umístění volebních poutačů je věcí přenesené působnosti podle stavebního zákona a pravomoc je dána stavebnímu úřadu, který v rámci jejího výkonu z úřední povinnosti šetří veškeré podané podněty," uzavřel tajemník městského úřadu Radomír Zimek.

-tz-

Francova Lhota: 11. ročník výstavy hub
Aktuality

 

V neděli 14. 9. a v pondělí 15. 9. 2014 uspořádal „ Spolek hřibařů" Francova Lhota 11. ročník výstavy hub.Tato akce se konala již tradičně v pohostinství „ u Ptáčků". K vidění zde bylo na 210 druhů hub z Francovy Lhoty, Valašské Senice a okolních lesů. Z Hostýnských vrchů to byla kuřátka finská. Mezi zajímavé exponáty patřily tyto druhy: Bedlovnice zlatá, Ryzec lososový, Ryzec křídlatovýtrusný, Krásnoporka kozí noha, Kotrč němcův, Křemenáč krvavý, Lopatička kyjovitá, Čirůvka ropuší, Voskovka Reidová a další.

 Výstava hub Francova Lhota    foto Spolek hřibařů   ...další fotky (10)

Jednotlivé druhy určovali a popisovali - člen mykologické společnosti ze Vsetína Josef Hrnčiřík a člen mykologického klubu Přerov Jiří Polčák z Lipníku nad Bečvou. Výstava byla obohacena barevnými fotografiemi hub.Jejich autory jsou Jiří Polčák a Yvona Janotová. Své fotky zde předvedl i náš člen Stanislav Filák. V neděli si i přes nepřízeň počasí našlo cestu na výstavu asi 450 diváků z Francovy Lhoty a okolí. Například ze Vsetína, Zlína, Otrokovic, ale také ze Slovenska.

V pondělí zhlédlo výstavu ještě dalších 55 návštěvníků a také 7 tříd zdejší ZŠ se svými učiteli. Všichni,kdo výstavu navštívili, vyslovovali pochvalu našemu spolku za zdařilou akci. Další akce,kterou spolek hřibařů připravuje,bude 10. ročník „Lhotského kyseláče". Tato akce proběhne v měsíci únoru příštího roku.

Za spolek hřibařů Alois Žídek

Svaz žen pořádá v sobotu zimní bazárek
Aktuality

 

Svaz žen Valašské Příkazy pořádá v sobotu 4. října 2014 zimní bazárek. Bude se konat v kulturním domě od 14 hodin. Zájemci si mohou objednat stůl, kde si věci sami prodají. Poplatek za stůl činí 50 korun.

Objednávky si hlaste na telefonní číslo 736774768 nebo 732180163. Prodávat lze například oblečení pro děti i dospělé, obuv, hračky, sportovní věci i věci do domácnosti. Jednoduše vše co doma už nepotřebujete a jinému se to může hodit.

Taky jsou zváni všichni i ti, kteří si chtějí levně nakoupit i když nic neprodávají.

Těšíme se na hojnou účast. Srdečně zvou pořadatelky

Do života byli přivítáni noví občánci
Aktuality

 

Celkem patnáct dětí přivítali v sobotu 27. září na valašskokloboucké radnici, což je nejvíc v novodobé historii vítání. Na slavnostní obřad, který se letos konal již potřetí, přijali pozvání rodiče Jiřího Žáka, Marka Vaculíka, Víta Dorňáka, Jiřího Urbana, Jana Ambrože, Martina Kováříka, Thomase Timára, Mikuláše Psoty, Jindřicha Horáčka, Lukáše Zezulky, Lucie Hladníčkové, Lindy Švachové, Anny Hrbáčkové, Liliany Drgové a Adély Damkové.

Místostarosta Martin Janík jménem vedení města popřál jak dětem, tak jejich rodičům šťastný a spokojený život plný lásky, úcty, tolerance a vzájemného pochopení. Rodiče pro své děti obdrželi malé dárky a upomínkové předměty na tento den. Obřadu se zúčastnila také Jana Korgová z Rodinného centra Kaštánek, která taktéž předala rodičům dárečky a zároveň s nimi i pozvání do jejich centra.

 Vítání občánků 27. září 2014 (foto Barbora Olivová)   ...další fotky

Obřad zpestřily děti ze Základní školy Valašské Klobouky, které vystoupily s krátkým pásmem secvičeným s učitelkou Magdou Rozmánkovou, za hudebního doprovodu Františka Maňase, všem patří velký dík, stejně jako členkám místní skupiny Českého červeného kříže Ludmile Šulcové a Ladislavě Řepové, fotografce Barboře Olivové a v neposlední řadě také Ivanu Fialovi, který již několik let píše zápisy do společenské kroniky.

Sandra Novotná Kollerová

Dítěti hasiči darovali plyšového dráčka
Aktuality

 

V sobotu v 9:23 hodin ráno vyjela jednotka profesionálních hasičů k dopravní nehodě dvou osobních automobilů Škoda a Opel mezi Vizovicema a Loučkou.

V jednom z havarovaných vozů cestovalo dítě, u kterého došlo ke zranění. „Hasiči mu po prvotním ošetření darovali pro zmírnění stresové situace plyšového dráčka Záchranáčka. Následně si jej zdravotnická záchranná služba odvezla na další vyšetření do nemocnice. U ostatních účastníků nehody ke zranění nedošlo," uvedl tiskový mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

 Nehoda dvou vozidel mezi Vizovicemi a Loučkou (foto HZS Zlínského kraje)   ...další fotky(4)

„Hasiči provedli protipožární zabezpečení obou vraků vozidel a uniklý olej zlikvidovali pomocí sorbentů," dodal tiskový mluvčí. Po zadokumentování nehody policií naložila jednotka vraky vozidel na odtahovou službu, a po uklizení komunikace se vrátila zpět na svou základnu.

-tz-

Zeman ochutnal luhačovskou gastronomii
Aktuality

 

Dne 24. září 2014 navštívil luhačovický hotel Augustiniánský dům prezident České Republiky Miloš Zeman. V rámci oficiální třídenní návštěvy regionu zde hejtman Stanislav Mišák za účasti nejvýznamnějších zástupců cestovního ruchu Zlínského kraje zorganizoval slavnostní oběd. Hlavním tématem byl současný stav a rozvoj lázeňství v Luhačovicích a Zlínském kraji.

Augustiniánský dům se ve spolupráci s kanceláří hejtmana Zlínského kraje připravoval na návštěvu prezidenta Miloše Zemana s předstihem a velmi pečlivě. Byl kladen velký důraz na profesionální servis, kvalitní kuchyni a dodržování časového harmonogramu. „Takové události se nestávají každý den. Je pro nás velkou ctí přivítat a pohostit nejvyšší hlavu státu." uvádí Petr Borák, ředitel hotelu.

 foto hotel Augustiniánský dům - Resort Luhačovice

Mimo témata související s lázeňstvím si hosté pochutnali na slavnostním menu, které obsahovalo vývar z hovězího žebra, králičí hřbet se slaninou plněný špenátem a houbami. Jako příloha byla zvolena bramborová kaše. Poté následoval pečený pudink s čerstvými borůvkami.

„Chtěli jsme pana prezidenta překvapit zejména krajovými specialitami. Králičí maso má v Luhačovicích velkou gastronomickou historii. I když se tento pokrm podává zejména v jarním období, zvolili jsme jej proto, že je pro tuto oblast typický. K jednotlivým pokrmům byla současně podávána vína od lokálních vinařů. Premiérou pro nás byl synchronizovaný servis s dvanácti číšníky, provedený na nejvyšší možné úrovni. Jsem velmi rád, že vše proběhlo v pořádku a pan prezident byl s jídlem a obsluhou velmi spokojen," dodává Adam Navrátil F&B manažer Augustiniánského domu.

-tz-

Město si váží práce dobrovolných hasičů
Aktuality

 

Velitelé a další zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů Valašské Klobouky, Lipina, Smolina a Mirošov byli v pondělí 22. září oceněni na valašskokloboucké radnici za práci spojenou s činností u svých jednotek při plnění stanovených úkolů v oblasti požární ochrany města.

K zásahové činnosti byly jednotky v letošním roce povolány operačním střediskem Hasičského záchranného sboru ve Zlíně již ve dvaceti případech. Převažující část výjezdů tvořily především zásahy u požárů, ale také pátrání po nezvěstných osobách, technické zásahy při odstraňování následků živelních pohrom, z nichž ta poslední - zaplavení ulice Cyrilometodějské po přívalovém dešti 15. září je ještě v živé paměti. Kromě těchto výjezdů procházeli hasiči náročnou odbornou přípravou, která byla úspěšně prověřena třemi taktickými cvičeními.

foto MěÚ Valašské Klobouky

Starosta Dalibor Maniš poděkoval hasičům za jejich obětavou a nezištnou práci ve prospěch veřejnosti při ochraně zdraví a majetku občanů, ale také za důležité asistenční služby při sportovních, kulturních a jiných společenských akcích, bez ohledu na denní a roční dobu nebo jejich volný čas a vyjádřil ze strany města co největší podporu jednotkám při zajišťování jejich akceschopnosti.

Za mimořádně aktivní přístup k plnění povinností byli oceněni za jednotku sboru dobrovolných hasičů Valašské Klobouky - Zdeněk Behanec, Petr Čada a Stanislav Psota, za jednotku Lipina - Vladimír Mlynárčik a Pavel Číž, za jednotku Mirošov - Karel Bělák, Leoš Trčka a za jednotku Smolina - František Liška.

Sandra Novotná Kollerová

Nehoda omezila provoz na hlavní křižovatce
Aktuality

 

O události bylo informováno operační středisko hasičů ve čtvrtek v 10:08 hodin. Podle prvotních informací se jednalo o těžkou dopravní nehodu nákladního vozu s osobním automobilem, kde řidič náklaďáku zůstal ve vozidle zaklíněn a bylo nutné jej vyprostit. Na místo byla okamžitě vyslána jednotka ze stanice Zlín se dvěma zásahovými vozy a následně i speciálním vyprošťovacím kontejnerem.

Už po cestě k zásahu bylo velitelem upřesněno, že řidič zaklíněný není a vozidlo se nenachází na boku. „Speciální vyprošťovací kontejner byl proto ponechán na základně. Hasiči dorazili na místo do osmi minut," řekl tiskový mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

 Srážka nákladního a osobního vozu ve Vizovicích (foto HZS Zl. kraje)   ...další fotky (3)

„Dvě ženy cestující v Peugeotu 306 byly při nehodě zraněny, a po prvotním ošetření je zdravotnická záchranná služba odvezla do nemocnice. U řidiče nákladního vozu Iveco ke zranění nedošlo," uvedl mluvčí. Jednotka pomohla s ošetřením účastníků nehody a provedla protipožární zabezpečení obou vozidel. Únik provozních kapalin byl následně zlikvidován sorbenty. V průběhu řešení události hasiči usměrňovali dopravu.

„Po vyšetření havárie policií provedli hasiči odtažení obou vozů mimo komunikaci a uklidili vozovku od úlomků. Asi po dvou hodinách zásahu se jednotka vrátila na svou základnu," dodal tiskový mluvčí hasičů.

-tz-

Valaška zavzpomíná na Stanislava Pěnčíka
Aktuality

 

Koncert složený ze samých skladeb, jež pocházejí z pera slavného textaře Stanislava Pěnčíka, nezní to lákavě? Dechová hudba Valaška na právě takový hudební zážitek zve všechny příznivce lidové muziky. Slavnostní hudební večer s názvem „Všichni se ptají, koho to hrají" připravuje na pátek 26. září od 19 hodin v KD Klobučan. Pořadem bude provázet zpěvák Jožka Šmukař.

Dechová hudba Valaška (foto archiv kapely)

„Koncert je věnovaný vzpomínce na vynikajícího textaře, moderátora a kamaráda Stanislava Pěnčíka, od jehož předčasného úmrtí letos uplynulo už 10 let. Valaška pod uměleckým vedením Václava Maňase ml. sestavila celý program koncertu z těch nejkrásnějších skladeb, které pan Pěnčík opatřil textem a které dnes již patří do zlatého fondu české dechové hudby," uvedl ke slavnostnímu vystoupení kapelník Valašky Jaroslav Baloušek. Publikum jistě potěší známé písně jako Veselá frajárka, Pod dubňansků horů, Kdybych já měl koně vrané, Klekání, U Čejkovic mlýn a mnohé další.

Vstupenky je možné zakoupit v Městském informačním centru Valašské Klobouky, tel. 577 311 150.

Lenka Zvonková

Nová tvář v komunální politice obce
Aktuality

 

Dobrý den vážení spoluobčané

Dovolte, abych se vám představil jako kandidát místní organizace ODS do zastupitelstva obce Francova Lhota pro komunální volby 2014. Jmenuji se Jaromír Navrátil, je mi padesát pět let a bydlím ve Francově Lhotě, místní část Pulčín, č. 30. Od roku 1972 se pohybuji  na Pulčíně a od roku 2007 zde bydlím. Jsem ženatý a spolu s manželkou Hanou máme pět již dospělých dětí.

Původním povoláním jsem soustružník. Následně jsem vystudoval střední pedagogickou školu v Přerově a dálkově, na Universitě Palackého v Olomouci, obor speciální pedagogika. Celý život pracuji v pomáhajících profesích. Ze začátku jako vychovatel ve výchovném ústavu, následně jsem vybudoval a vedl krizové centrum pro děti a mládež ve Valašském Meziříčí. V r. 1997 jsem založil v Kopřivnici Azylový dům pro matky s dětmi. Jsem zakladatelem a prvním ředitelem obecně prospěšné společnosti SALUS, která tento dům dodnes provozuje. Od r.2002 se věnuji problematice seniorů ať již v pobytových či terénních službách. Nejdříve v Kopřivnici na pozici ředitele Střediska sociálních služeb města Kopřivnice a od r. 2007 do r. 2012 jako ředitel Sociálních služeb Vsetín. (Do působnosti Sociálních služeb Vsetín patřilo celkem cca 1000 pobytových lůžek v domovech pro seniory a zdravotně znevýhodněné osoby v bývalém okrese Vsetín.)

 Mgr. Jaromír Navrátil

Za svůj profesní život jsem nejen pomáhal lidem, ale inicioval jsem a dovedl jsem do závěru stavby (většinou ubytovacích a stravovacích zařízení) v objemu cca 150 mil Kč. Podal jsem a dovedl do úspěšného konce 2 projekty z fondů EU v hodnotě 46,5 mil Kč.

Díky funkci, kterou jsem zastával, jsem se dostal do styku s osudy mnoha lidí a pochopil tak problematiku sociálních služeb a zaměstnanosti v naší oblasti. Specifické podmínky života v horském pohraničí se promítají do všech, i těch nejběžnějších, životních situací. Proto, že žiji v nejvýše položené dědině na Valašsku, na Pulčíně, ale nejen proto, dokáži vnímat i problematiku dopravní obslužnosti a infrastruktury. Beru život jako komplex, ať již se jedná o uvedené oblasti zaměstnanosti, sociální péče, kulturních tradic, dopravy a nebo ještě nejmenované, jako jsou turismus, nebo snahu celkové oživení ekonomiky a rozvoj.

Za celý svůj profesní život, který věnuji práci s lidmi všech skupin a na všech úrovních, jsem nasbíral velké množství zkušeností a profesních znalostí, které bych mohl a chtěl využít při práci pro naši obec a hlavně pro vás. Zvláště oblast sociálních služeb a péče je mi velmi blízká. Populace stárne, zvyšuje se počet seniorů a je naší povinností se postarat o spoluobčany, kteří to potřebují. Snad proto, že jsme na venkově a v regionu, který nemá tak husté osídlení jako průmyslová centra, nemáme stejné šance. V tom nám politici od Zlínského kraje výše hodně dluží a já by se chtěl zasadit o to, abychom měli alespoň částečně srovnatelné podmínky jako lidé odjinud, třeba ze Vsetína.

Další oblastí, kterou bych chtěl podpořit, mimo běžnou agendu a péči o obec, je rozvoj turismu. Příkladem nám může být Karlovicko. Má sice trochu jiné podmínky, ale i oni si je museli vybudovat. A tak i my se musíme zasadit o rozvoj této aktivity, která může do naší oblasti přivést peníze a pracovní příležitosti.

V nastávajícím volebním období bych, jako lídr ODS, chtěl navázat na vše dobré, co se v naší obci povedlo vytvořit a budu podporovat vše, co povede k jejímu  dalšímu rozvoji. Nevzdávám se spolupráce s každým, kdo rozvoj a prosperitu v našem regionu podporuje.

Vážení spoluobčané pokud mne podpoříte v nastávajících volbách, budu nejen aktivním zastupitelem, který bude naplňovat zvolené strategie, ale i iniciátorem, který dokáže, při vzájemné komunikaci, navrhovat nové postupy a směry a pracovat pro Vás a rozvoj naší obce.

Mgr. Jaromír Navrátil
kandidát místní organizace ODS do zastupitelstva obce Francova Lhota

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA