Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Do kina za půl sta? Ale ano, jde to
Aktuality

 

Víme, co se hraje ve Světě
... aneb Všude dobře, v kině nejlíp!

Chcete se už konečně vymanit z neustálého stereotypu sledování Ordinace a Soudkyně Barbary? Máte mimořádnou příležitost. Díky spolupráci kina Svět se třídou 2. B klobouckého gymnázia budete mít možnost zhlédnout mnohem zajímavější snímky. Studenti si vymysleli velmi vtipný slogan - Víme, co se hraje ve Světě.

„Naším cílem je zvát do místního kina na promítání filmů různých žánrů nejen studenty, ale i širokou veřejnost. Navíc za naprosto bezkonkurenční cenu. První vlaštovkou tohoto projektu bude již 6. února 2018 americký mysteriózní thriller s názvem Hráči se smrtí. Ukrývá v sobě nejeden hororový prvek, z čehož vás určitě bude mrazit. Nepromarněte tuhle jedinečnou příležitost a sledujte s námi, co se hraje ve Světě! Antibrambůrkáři vítáni," pozvali studenti třídy 2. B.

 Studenti gymnázia zvou do kina

Hráči se smrtí
„Co se s námi stane, až zemřeme? Jediná šance, jak to zjistit, je prožít si to." Tak zní hlavní myšlenka mysteriózního thrilleru Hráči se smrtí, který přichází dobýt filmovou scénu v podobě remaku stejnojmenného filmu z roku 1990. Tentokrát film režíroval Niels Arden Oplev, který se nebál obsadit do hlavních rolí známé tváře, jako například Ninu Dobrev ze slavných Upířích deníků nebo Ellen Page z filmu Počátek.

Existuje život po životě? Takhle otázka vrtá hlavou hlavním hrdinům tohoto snímku, studentům medicíny, kterým jejich cílevědomost nebrání okusit pachuť klinické smrti, která by podle jejich očekávání měla trvat přiměřenou dobu na to, aby si na otázku dokázali odpovědět. Nebezpečný hazard s vlastními životy na ně zpočátku působí jako vzrušující dobrodružství, jako něco, co jim zcela změní pohled na svět. Ale k názoru, že zahrávat si se smrtí zasahuje až daleko za hranici lidskosti, dospějí, až když sami sobě šlápnou do vlastního hrobu.

Studenti vás zvou na osobní setkání s hráči se smrtí, kteří dorazí do kina Svět v úterý 6. února 2018 v 17 hodin. To vše za luxusní cenu 50 Kč.

Vstupenky si můžete rezervovat, případně zakoupit na www.kinovalasskeklobouky.cz 

-red-

Na zmírnění následků sucha 10 mil. korun
Aktuality

 

Téměř šest desítek vlastníků lesů podpořil v loňském roce Zlínský kraj ze svého dotačního programu na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Mezi úspěšné žadatele rozdělil celkem 3,1 milionu korun.

„Tento program jsme vloni vyhlásili vůbec poprvé, abychom vlastníkům lesů pomohli vyrovnávat se s následky sucha v lesích. Jmenovitě jsme je podpořili při zvyšování rozmanitosti a odolnosti lesních porostů, při eliminaci výskytu lýkožroutů v porostech oslabených nedostatkem srážek a při usměrňování odtoku srážkové vody, tak aby zůstávala v lesních porostech," sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Program byl realizován ve třech dotačních titulech. První byl zaměřen na nákup prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů, konkrétně lapačů, feromonových návnad nebo insekticidních sítí. Podporováno bylo rovněž ošetření dříví proti lýkožroutům aplikací účinné látky nebo odkorněním. Podpora byla vyplacena 38 žadatelům, kteří díky tomu zakoupili 2 678 prostředků na hubení a monitoring lýkožroutů a ošetřili téměř 13 500 kubických metrů dřeva.

 Ilustrační foto: Jiří Balát

Druhý dotační titul byl určen na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody na lesních cestách. Podporováno bylo budování nových drenáží, rigolů, opěrných a zárubních zdí či rekonstrukce a doplnění objektů podélného a příčného odvodnění cest (drenáže, trativody, propustky, vsakovací objekty, protipožární nádržky). Podpořeno bylo 7 žadatelů, kteří nově vybudovali nebo zrekonstruovali celkem 202 výše zmíněných objektů.

Z třetího dotačního titulu byla podpořena výsadba vhodných dřevin (původní hrušně a jabloně, třešeň ptačí, jeřáb břek, jilm) a zřizování oplocenek a oplůtků. Podporu získalo 12 žadatelů. Ti vysázeli 7 277 kusů nových dřevin a zřídili nové oplocenky v celkové délce přesahující 4 kilometry.

Zlínský kraj program na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyhlásil i v letošním roce. Vyčlenil pro něj 10 milionů korun. Příjem elektronických žádostí byl již zahájen a potrvá do 16. února 2018, 12 hodin. Podrobné informace o tomto i dalších krajských dotačních programech lze získat na webu Zlínského kraje, v sekci Dotace ZDE.

-tz-

Zájem o Seniortaxi prověří dotazníkem
Aktuality

 

Starší spoluobčany by mohl po Valašských Kloboukách v průběhu tohoto roku začít přepravovat speciální automobil Seniortaxi. Město nyní zjišťuje zájem cílové skupiny obyvatel, a tak v únorovém čísle Klobuckého zpravodaje vydává dotazník, v němž mohou senioři nad 65 let vyjádřit svůj názor na potřebnost této dopravní služby. Seniortaxi by si lidé mohli objednávat k cestám na úřady, k lékařům, do obchodů a podobně.

„Valašské Klobouky nemají městskou hromadnou dopravu, a tak bychom chtěli především starším občanům, ale také hendikepovaným, nabídnout službu Seniortaxi, která by jim cesty po městě usnadňovala. Se zavedením se inspirujeme dobrou praxí v sousedním Slavičíně, kde dopravní služba funguje od června loňského roku a zaznamenala značný ohlas," sdělila starostka Eliška Olšáková. „Přejali bychom tedy slavičínský model, kdy si senior v jednodenním předstihu objedná taxi na konkrétní čas a platí zakoupenými jízdenkami," přiblížila s tím, že obdobná by mohla být i cena, která je za jednosměrnou jízdenku v rámci města 20 korun.

 Ilustrační foto: archiv redakce

Dotazník najdou senioři k odstřižení v novém čísle Klobuckého zpravodaje. Vyplněný jej pak mohou odevzdat do schránek České pošty ve městě, do schránky na podněty na budově radnice a také na podatelně městského úřadu, v infocentru a v knihovně. Termín uzávěrky sběru dotazníků je 20. února.

Po vyhodnocení dotazníkového šetření budou výsledky společně se zpracovaným záměrem představeny zastupitelům města, kteří budou o zavedení a ceně služby rozhodovat na svém dubnovém zasedání.

-tz-

Ve Vrběticích se zmenšil střežený perimetr
Aktuality

 

Začátkem ledna policisté zmenšili střežený prostor o téměř sto hektarů v jihozápadní části zasaženého území a umožnili tak majitelům pozemků jejich obhospodařování. „Předpoklad dalšího vrácení pozemků vlastníkům, v jižní části zasaženého areálu, plánujeme v polovině roku 2018. Z důvodu uvolňování pozemků plánujeme přesun dočasné trhací jámy, kde probíhá likvidace munice, která není schopná převozu," informovala policejní mluvčí Lenka Javorková.

V letošním zimním období k úplnému přerušení činností složek integrovaného záchranného systému kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám zatím nedošlo. Několikrát však musel přerušit velitel zásahu vzhledem k nepříznivému počasí, především k souvislé vrstvě sněhu, práce na ohledání druhého epicentra exploze skladu č. 12, které probíhá od července loňského roku. V době přerušení pyrotechnici připravují munici k plánovanému ničení, dále policisté společně s hasiči provádí v areálu další činnosti jako terénní úpravy a zpřístupnění lesní komunikace nezbytné pro přístup složek integrovaného záchranného systému do terénu v prostoru nad bývalý sklad č. 12. Náročná práce všech zúčastněných na ohledání místa činu mnohdy probíhá ve značně ztížených podmínkách, na komunikacích je velké množství bahna, přístup je komplikovaný a terén hodně podmáčený.

„Od 1. března předpokládáme nasazení čtyř armádních pyrotechniků a čtyř ženistů Armády České republiky, kteří budou provádět plošný pyrotechnický sběr ve vytipovaných zasažených lokalitách a budou se podílet na výstavbě nové trhací jámy," řekla mluvčí.

„Za příznivého počasí předpokládáme ukončení prací k 31. prosinci 2018, v případě, že nám počasí nebude přát, budou práce pokračovat i v první polovině roku 2019," dodala Lenka Javorková.

-tz- 

Bude se tvořit strategie cestovního ruchu
Aktuality

 

Město Valašské Klobouky v roce 2017 vstoupilo do destinační společnosti Zlínsko - Luhačovicko, která si za cíl klade rozvoj cestovního ruchu v této turistické oblasti. Valašské Klobouky zde figurují za celou správní oblast obce s rozšířenou působností, takže zastupují všech dvacet spádových obcí. Nyní vzniká pracovní skupina, která se bude věnovat tvorbě strategie cestovního ruchu pro Valašskokloboucko a bude také spolupracovat na realizaci jednotlivých aktivit. Vstoupit do ní mohou všichni zájemci z řad podnikatelů v cestovním ruchu a také z odborné i laické veřejnosti.

„Pracovní skupina destinačního managementu je otevřená všem zájemcům z celé správní oblasti ORP Valašské Klobouky. Uvítáme každého, kdo podniká v cestovním ruchu, ať už v ubytovacích, restauračních či jiných službách pro turistickou veřejnost. Stejně tak budeme rádi za zapojení dalších účastníků, kteří by mohli ze svého odborného hlediska přispět k utváření profilu cestovního ruchu našeho regionu a k jeho rozvoji," pozvala zájemce starostka Eliška Olšáková.

Valašské Klobouky z ptačí perspektivy

Prvním úkolem pracovní skupiny cestovního ruchu bude vytvoření strategie Valašskokloboucka coby turistické destinace. „Ta by měla být základním stavebním kamenem naší účasti v destinační společnosti Zlínsko - Luhačovicko a měla by napomoci ke správnému profilování turistické nabídky naší oblasti a k jejímu efektivnímu marketingu," vysvětlil Petr Kozel, pověřený destinační manažer pro ORP Valašské Klobouky a jednatel Valašskoklobouckého podnikatelského centra. 

Zájemci o spolupráci se mohou hlásit Petru Kozlovi do 20. února na telefonu 605 701 120 či e-mailu petr.kozel@vpcsro.eu. První setkání se uskuteční 26. února v 15 hodin v sále Valašskoklobouckého podnikatelského centra.

-tz-

Za víkend policisté odhalili 3 podnapilé řidiče
Aktuality

 

Ve dvou případech v pátek a v jednom v neděli zjistili policisté na různých místech okresu Vsetín za volantem řidiče, u kterého dechová zkouška měla hodnotu vyšší jak jedno promile. Ve dvou případech naměřili policisté hodnotu nižší jak dvě promile. Konkrétně v pátek po deváté večer ve Valašském Meziříčí u sedmačtyřicetiletého muže z okresu Nový Jičín. Ten seděl za volantem vozidla Renault Megane a nadýchal 1,7 promile. O něco méně a to 1,44 promile to bylo v neděli u sedmapadesátiletého řidiče z Rožnova pod Radhoštěm. Toho dopravní policisté kontrolovali v obci Hutisko-Solanec, když řídil vozidlo Škoda Octavia.

Ilustrační foto PČR

„Nejvyšší hodnotu ukázal přístroj při dechové zkoušce, kterou provedli policisté u jednačtyřicetiletého řidiče ze Vsetínska. Hodnota byla 2,96 promile. Kontrola proběhla v obci Leskovec v pátek krátce po šesté večer. Muž řídil po několika panácích slivovice a pivech vozidlo Škoda Octavia," uvedl tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik.

Ve všech třech případech policisté zakázali mužům další jízdu. Následovalo i zadržení řidičského průkazu a zahájení trestního řízení pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. „Řidič ze Vsetínska si již dnešní dopoledne převzal z rukou policisty sdělení podezření pro tento trestný čin," dodal Malcharczik.

-tz-

Poznejte způsob vyučování zábavnou formou
Aktuality

 

Učitelé a studenti Gymnázia Valašské Klobouky srdečně zvou žáky 9. tříd základních škol a jejich rodiče k návštěvě školy ve čtvrtek 1. února 2018. Budova školy je otevřena široké veřejnosti od 8:00 do 15:00 hodin.

Žáci základních škol mohou nahlédnout v průběhu dne pod "pokličku" vyučování na gymnáziu zábavným způsobem.

 Hodina moderní chemie na Gymnáziu Valašské Klobouky

Ve školním roce 2018/2019 otevírá Gymnázium Valašské Klobouky 2 třídy čtyřletého gymnaziálního studia.

„Podrobnější informace o přípravných kurzech, zkouškách, učebních předmětech a akcích se dozvíte v rámci projektového dne. Na návštěvu gymnázia se těší studenti, 8 stážistů z různých zemí světa a učitelé! Po dohodě návštěva školy možná kdykoliv," pozvala PaedDr. Soňa Zabloudilová.

-tz-

Hity let devadesátých živě ve Zlíně
Aktuality

 

Už jen pár hodin zbývá do velké halové akce, která láká davy fanoušků do sportovní haly Euronics! Pro všechny, kteří již máte zakoupeny vstupenky ale i pro ty, kteří si chtějí lístky kupovat až na místě přinášíme důležité organizační pokyny a informace.

 Twenty 4 Seven

Akce začíná úderem osmé hodiny večerní, kdy se otevřou brány sportovní haly. Kdo nemáte ještě vstupenku, tak nezoufejte, předprodej bude probíhat i na místě před akcí a lístky budou k dostání i v průběhu večera.

Běžné lístky budou k dostání za cenu 450,- Kč. VIP tribuna je již vyprodána. VIP ALL INCLUSIVE lístků zbývá pár posledních kusů, proto pokud přemýšlíte o této variantě vstupenky, neváhejte. Další rozvrh programu přikládáme níže.

Vstup pro všechny, včetně VIP tribuna i VIP ALL INCLUSIVE bude přes ochoz haly Euronics. Pokladna pro osoby platící na místě, případně akreditace, bude na stejném místě jako při prodeji lístků na hokej, nebo na házenou a to pod ochozem. Další náležitosti vyčtete z přiloženého plánku.

Všichni interpreti jsou na akci zdravě natěšení. Posoudit můžete sami z videopozvánek, které pro vás nachystali (najdete je na konci článku).

Jedná se o úplně první mega akci tohoto typu ve Zlíně, tak u toho nesmíte chybět! Populární hity devadesátých let tak rozezní naše krajské město. Všichni fanoušci oldies pop music tedy vzhůru v sobotu 3. Února do zlínské haly Euronics!

-pr článek-

Úžasné zábavné odpoledne s Čiperky
Aktuality

 

Nejznámější česká, dětská kapela, kterou denně na youtube sledují tisíce dětí a na jejich klipech dosahují až 20 milionové sledovanosti! Pořádající agentura BX Agency Vás vás s vašimi dětmi srdečně zve na velice oblíbené Čiperky!

Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Zpívají dětské písničky, jak z vlastní tvorby, tak převzaté. Na svých vystoupeních po celé republice učí malé diváky říkánky a tancovat. Po vystoupení bude možné s Čiperky dovádět, udělat si fotky a pěkně se pobavit.

Navíc před vystoupením s Čiperky si s Vámi zadovádí tanečnice skupiny Waves, které si budou s dětmi tancovat, hrát a soutěžit o drobné věci a sladkosti. Děti si můžou nechat udělat oblíbený face painting, neboli malování na tvář.

Na baru najdete bohaté občerstvení nejen pro děti :).

„Čiperkové poslední rok zažívají obrovský boom a každá jejich akce je buď vyprodaná, nebo se velmi blíží maximální kapacitě. Nám se povedlo domluvit hned dvě vystoupení a to ve Vizovicích a v Brumově-Bylnici," říká pořadatel Robert Lysák.

 

3. 3. 2018 - Kulturní Dům Vizovice
Předprodej probíhá v Turistickém informačním centru Vizovice
Masarykovo nám. 1008
76312 Vizovice
Tel.: 577 599 110

4. 3. 2018 - Kulturní Dům Brumov-Bylnice
Předprodej probíhá v Městském muzeu a informačním centru Brumov-Bylnice.
Podzámčí 861
763 31 Brumov-Bylnice
Tel.: 577 330 138

Harmonogram obou akcí je stejný

KD se otevírá ve 13h a program začíná cca 13:30.
Celý program je dlouhý zhruba 2,5h - 3h (cca 60 minut tance s tanečnicemi Waves, cca 50-60 minut vystoupení ČIPERKŮ, po zbytek času autogramiáda a focení s Čiperky)

Vstupné 140,- NA OSOBU (svou vstupenku musí mít dospělý i dítě). Cena platí pro předprodej.
Vstupné na místě v den konání akce 150,- NA OSOBU (dospělý i dítě).
Děti do 1 roku zdarma.

Pozor - o vystoupení Čiperků po celé České i Slovenské Republice je obrovský zájem, pořadatel si vyhrazuje právo, v případě kdy uzná za vhodné z hlediska bezpečnosti a kapacitě sálu, zastavit předprodej a na místě již žádné vstupenky neprodávat.

Doporučujeme tedy nakoupit vstupenky včas a užít si s dětmi krásné dopoledne :).

Více informací naleznete na internetových stránkách měst, nebo na fb BX Agency.

Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu.

V Kloboukách se otevřela nová moštárna
Aktuality

 

Dobrá zpráva pro sadaře a všechny, kteří mají na své zahradě jabloně. Ve Valašských Kloboukách vznikla nová moštárna. Lidé, kteří mají přebytky jablek ze svých sadů, je mohou zužitkovat a to buď formou výkupu anebo si nechat z ovoce vylisovat svůj vlastní mošt a to na kvalitních moderních nerezových strojích.

„Při výrobě moštů nepoužíváme žádná barviva, žádné konzervanty, aromata ani jinou chemii. Ovocná šťáva je pouze šetrně ošetřena pasterizací, což znamená zahřátí na cca 82 °C," sdělil majitel moštárny pan Šenkeřík.

Nová moštárna ve Valašských Kloboukách

Nejsme džus, jsme mošt!

To je heslo, kterým se nová moštárna řídí. Ovoce je totiž lisováno tradičním postupem tzv. za studena, čímž vzniká mošt. Naopak džusy jsou vyrobeny z koncentrátu vzniklého úplně odlišnou cestou za použití enzymů, umělého ohřevu, louhování a dalších procesů, při kterých se ztratilo aroma a muselo být uměle dodáno.

K uchování moštů se využívá moderní balení tzv. Bag in box. Jedná se o moderní, pohodlný, ekologický a efektivní způsob balení ovocných šťáv. Balení vydrží neotevřené až jeden rok. Po otevření vydrží 3-4 týdny čerstvé, aniž by muselo být v lednici a to díky kohoutku, který nepustí při správném použití do balení vzduch. Mošty jsou nefiltrované. Sedlina je znakem přírodního charakteru ovocných šťáv a dodává moštům plnost. Před otevřením se doporučuje protřepat.

Moštárna využívá tradiční postupy získávání ovocné šťávy za pomoci kvalitní moderní technologie

Moštárna nabízí rovněž k prodeji své vlastní výrobky

Původní odrůdy vysokokmenných jabloní jsou ceněny. Jsme krajem, kde ovocnářství mělo a stále má velkou tradici. Moštárna využívá jablka z vlastních ekologických sadů a jablka, která mají původ v našem regionu, taktéž odmítá moderní odrůdy a postřiky a upřednostňuje původní vysokokmenné druhy jabloní. Chuť ovocných šťáv z těchto odrůd vyniká nezaměnitelnou a plnou chutí a zaručuje její kvalitu.

„Hlavní myšlenka výroby moštů, je zachování tradiční výroby, využití nenahraditelných kvalitních místních surovin a spokojenost zákazníka," prozradil Šenkeřík s tím, že i do budoucna bude moštárna preferovat zpracování jablek z původních odrůd jabloní, což je odlišnost od většiny konkurenčních firem. Navíc také poznamenal, že letos mnoho ovoce nebylo, ale zato se urodilo v našem kraji hodně „Jaderniček", proto jsou letošní mošty více sladké a taktéž v kombinaci s kyselejším ovocem velmi chutné s příjemným sladkokyselým nádechem.

Balení vydrží neotevřené až jeden rok a díky praktickému kohoutku zvládne obsluhu opravdu každý

Nezanedbatelný je pozitivní vliv na lidské zdraví. Ovoce a zelenina, která je v ovocných šťávách obsažena působí blahodárně na lidský organismus. Mošty jsou zdrojem mnoha vitamínů a důležitých prvků. Napomáhají správnému fungovaní metabolismu a podporují imunitu. 

Nejenom jablečné mošty ale mnoho dalších druhů nabízí již nyní moštárna ke koupi

 „V současné době pracujeme na doladění designu a dalších drobností," uvedl pan Šenkeřík. Výrobky lze již nyní zakoupit také ve vybraných prodejnách v okolí. Mošty například najdete v AZ Marketu u pana Fialy, v místních Vinotékách, v S-Marketu v Horní Lidči, nebo v síti prodejen Macháč. Pochutnat na rozlévaném moštu si můžete také v Besedě ve Valašských Kloboukách. Úplný výčet lze najít na webových stránkách firmy nebo na facebooku.

Více informací naleznete na:
Web: www.mostuj.cz
Email: mostuj@seznam.cz
Tel: 704 441 442

Náš tip:

Pořádáte svatbu, oslavu narozenin nebo jinou hostinu? Chutný, zdravý a kvalitní mošt tam nemůže chybět. Díky praktickému kohoutku zvládne obsluhu opravdu každý a všichni si pochutnají.

-PR-

Dárky: skipas za polovinu, koupání za korunu
Aktuality

 

Hned dva dárky připravil pro školáky za pololetní vysvědčení Resort Valachy Velké Karlovice. Ve Ski areálu Razula se mohou školáci těšit na slevu na skipas. Každý školák, který dostane na pololetní vysvědčení alespoň jednu jedničku, má 31. ledna a 1. února celodenní skipas do Ski areálu Razula za 190 Kč, tedy za polovinu běžné ceny. Akci mohou využít děti do 13 let, podmínkou je ukázat kopii vysvědčení u pokladny.

Dárek pro školáky připravilo také relaxační centrum Wellness Horal. Děti, které dostanou alespoň jednu jedničku na vysvědčení, mají ve stejném období - 31. ledna a 1. února - dětskou vstupenku do termálních bazénů za symbolickou korunu. Podmínkou je ukázat při příchodu kopii vysvědčení. Akci mohou využít děti do 13 let při současném doprovodu dospělého (maximálně 2 děti na 1 dospělého).

Za jedničku na vysvědčení vstup do termálních bazénů za symbolickou korunu

Ski areál Razula nabízí v těchto dnech výborné podmínky pro lyžaře. Středisko je v provozu denně až do 17:30, což je v regionu ojedinělé. Využívají toho nejen hosté z místních hotelů a penzionů, ale pro řadu lyžařů z okolních měst a obcí je to vítaná příležitost přijet si i ve všední dny zalyžovat na chvíli po práci.

Od středy 24. ledna je již v plné délce sjízdná hlavní sjezdovka Razula, která byla dosud otevřena jen ve spodní části. (V neděli 28. ledna ale bude mimořádně uzavřena kvůli soukromé akci.)

Areál nabízí návštěvníkům akci Lyžuj a plav, díky které dostanou k celodennímu skipasu hodinový vstup zdarma do termálních bazénů relaxačního centra Wellness Horal.

Podmínky pro běžkaře jsou dobré, skútrem je projetá stopa v údolí mezi centrem obce a hotelem Galik. V lese je ale sněhu méně a podmínky jsou ztížené, navíc o víkendu se očekává mírné oteplení. Běžkařský závod Karlovská padesátka, plánovaný na sobotu 28. ledna, pořadatelé i z těchto důvodů přeložili na 10. únor.

Sjezdovka Razula

V nejbližší době Ski areál Razula chystá i několik akcí.
• V neděli 4. února se koná lyžařský závod O pohár strašidýlka Razuláka, poté ještě 18. a 25. února a 3. března.
• V sobotu 10. února je připraveno celodenní testování skialpů, zakončené večerním závodem na hlavní sjezdovce Razula.
• Ve stejný den, 10. února, se koná v obci i závod na běžkách Karlovská padesátka.
• Od 12. do 14. února mají lyžaři příležitost k netradiční oslavě Valentýna. Díky akci Valentýnské lyžování za hubičku dostanou k jednomu celodennímu skipasu druhý zdarma. Stačí přijít na pokladnu s partnerem / partnerkou společně a podat libovolným způsobem důkaz své zamilovanosti.
• V sobotu 17. února startuje u hotelu Galik první akce letošního seriálu Valachy tour. Závod Noční stopa Valachy přináší neobvyklý zážitek na běžkách za tmy, kdy si závodníci sami svítí na trať čelovkami. Start je v 18 hodin u hotelu Galik. Ještě předtím, než se setmí, proběhne také závod pro děti na kratších trasách.
• Na 4. březen Ski areál Razula chystá nejoblíbenější zimní akci pro děti - Maškarní lyžovačku.

Více informací: www.razula.cz/

-pr článek- 

Autobus s 19 cestujícími naboural do domu
Aktuality

 

Vážná dopravní nehoda se ve čtvrtek ráno krátce před půl šestou hodinou stala v obci Haluzice. Autobus, který vezl 19 pasažérů do zaměstnání, havaroval a narazil do rodinného domu. Na místo okamžitě vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Bilance havárie je 9 zraněných osob, z toho 7 cestujících bylo ošetřeno na místě, jedna cestující a třiapadesátiletý řidič byli k dalšímu ošetření převezeni do nemocnice. Obyvatelce domu se naštěstí nic nestalo, neboť se v době nehody nacházela na opačném konci domu.

„Příčiny dopravní nehody nadále vyšetřují zlínští dopravní policisté a kriminalisté. Podle svědeckých výpovědí bylo na silnici silné náledí. To ostatně uvádí i další řidiči, kteří v podstatě na stejném místě havarovali také. Celkem se tak na poměrně krátkém úseku staly tři havárie," uvedl tiskový mluvčí policistů Petr Jaroš.

Autobus s 19 cestujícími naboural do domu                foto: HZS                    další foto

V autobusu byl zaklíněný řidič. Hasiči řidiče vyprostili s použitím hydraulického vyprošťovacího zařízení a na páteřní desce ho přenesli do sanitky. „Na místě bylo dalších 8 zraněných osob, které ošetřili zdravotníci na místě. Do nemocnice byl k dalšímu vyšetření převezen zraněný řidič a jeden z cestujících. Hasiči dále prohledali poškozený rodinný dům, kde nalezli obyvatelku domu bez zranění. Tato žena ještě před příjezdem hasičů provedla ošetření jedné zraněné a dezorientované cestující, která vběhla po nehodě do domu," popsal tiskový mluvčí hasičů Roman Žemlička. 

Na místo nehody přijela další potřebná technika hasičů               foto: HZS                    další foto

Ještě před nehodou autobusu narazilo do sloupu elektrického vedení osobní vozidlo Škoda Fabia a dále Škoda Octavia. Autobus jedoucí za osobními vozy pak sloup přerazil. Nárazem autobusu byla poškozena statika rodinného domu. Na místo nehody přijela další potřebná technika hasičů, kontejnerový požární nosič a vyprošťovací automobil, z centrální požární stanice Zlín a z požární stanice Otrokovice. Po dobu vyšetřování nehody a vyprošťovacích prací byla silniční komunikace oboustranně uzavřena.

Hasiči podepřeli provizorně strop domu               foto: HZS                    další foto

Hasiči od 10:00 hodin prováděli zajištění poškozeného rodinného domu, aby mohli zahájit vytažení autobusu. „V průběhu zajišťovacích prací zajistila starostka města Valašské Klobouky návštěvu statika. Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že je dům neobyvatelný do doby, než bude provedeno podepření pozednicového věnce a vyzdění nového nároží rodinného domu. V současné době je strop domu podepřený pouze provizorně," dodal Žemlička.

V 11:24 hodin bylo provedeno vyproštění autobusu za použití navijáku a následně jeho naložení na vůz odtahové služby.

-tz- 

První týden radar změřil 460 přestupků
Aktuality


460 výzev k zaplacení během prvního týdne provozu radaru v místní části Potůčky, odeslali pracovníci Odboru správních agend vsetínské radnice řidičům, kteří nerespektovali dopravní značení stanovující rychlost. „Hlavním důvodem zřízení měřících stanic je zvýšení bezpečnosti chodců a celkové zklidnění provozu. Oproti testovacímu provozu klesl počet přestupků z tisícovky denně na sto padesát," informoval starosta Jiří Růžička.

V polovině prosince začalo na Vsetíně u přechodu pro chodce v Potůčkách na výpadovce směrem na Valašské Meziříčí měření rychlosti, které bylo až do druhého ledna letošního roku v režimu testovacího provozu. „Dobrou zprávou je, že od druhého ledna do dnešního dne jsme zaznamenali výrazný pokles překročených rychlostí, protože v testovacím provozu to byla i tisícovka přestupků denně a v současné době se jejich výše pohybuje zhruba okolo sto padesáti denně," vyjmenoval starosta Jiří Růžička.

V průběhu dubna se tak již kromě zmíněných Potůčků rozšíří měřící stanice i do staré Rokytnice - k výrobně ponožek, dále do ulice Jasenická, konkrétně k základní škole Luh a také na Jiráskovu ulici taktéž k základní škole. „Mezi těmito čtyřmi místy bude vždy v nepravidelném intervalu přemisťován radar, s tím, že řidiči nebudou vědět, ve kterém místě je právě instalován," sdělil starosta Růžička.

Měřený úsek u přechodu z Rybníků do Potůčků

„Nelichotivé prvenství má i jeden zlínský řidič, který v Potůčkách, v místě, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů v hodině, jel rychlostí 128 kilometrů v hodině," uvedl Patrik Pecina, ředitel Městské policie Vsetín, která dohlíží na měření rychlosti na území Vsetína.

V případě překročení povolené rychlosti o 1 až 29 km/h může být řidiči udělena pokuta až do jednoho tisíce korun, pokud pokutu uhradí do 15 dnů od převzetí výzvy k zaplacení. V opačném případě bude přestupek předán ke správnímu řízení, kde je výše pokuty v rozmezí 1500 až 2500 korun.

V případě překročení povolené rychlosti o 30 až 49 km/h může být řidiči udělena pokuta od jednoho tisíce až do dvou a půl tisíc korun, pokud pokutu uhradí do 15 dnů od převzetí výzvy k zaplacení. V opačném případě bude přestupek opět předán ke správnímu řízení, kde je výše pokuty v rozmezí dva tisíce pět set až pět tisíc korun.

„Pokud řidiči překročí povolenou rychlost o 50 a více kilometrů v hodině, nelze již tento přestupek řešit příkazem na místě, dříve blokovou pokutou, a bude automaticky řešen ve správním řízení, kde je sankce od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení motorových vozidel," připomněla Valerie Ondřejová, vedoucí Odboru správních agend s tím, že stanovení výše pokuty je předmětem správního uvážení a přihlédne se především k povaze a závažnosti přestupku.

-tz-

Američan Drumcell zahraje poprvé v ČR
Aktuality

 

Headlinerem narozeninové party JZD Promotion bude respektovaný dj, producent a zakladatel Droid Recordings, Američan Drumcell.

Poprvé se našemu publiku představí tento sympatický chlapík jménem Moe Espinosa 24. 2. 2018 ve Valašských Kloboukách. JZD promotion nabízí už řadu let kvalitní program. Tradice pokračuje. Vynikající techno přiveze Drumcell až z Los Angeles v Kalifornii. Prověřilo ho publikum po celém světě, včetně kultovních míst, jakým je berlínský Berghain a hlavní pódium festivalu The Movement v Detroitu. Spolupracuje s Luke Slaterem, Speedy J a Chrisem Liebingem. Nyní je slyšet Drumcellův zvuk po celém světě.

„V loňském roce nám jeho booking nevyšel, o to větší radost máme letos. Drumcell v Evropě často nehrává, o to je jeho česká premiéru právě u nás cennější, věřím, že je to ten pravý headliner na narozeniny JZD promotion," neskrývá radost pořadatel dj Martini.

Drumcell

Na pódiu ho podpoří slovenský techno pionýr, producent a velmi oblíbený vývozní artikl Loktibrada. Přece jen hrát za loňský rok 4x v berlínském Berghainu není jen tak a své kvality nám bude moc opět dokázat i u nás. Spolu s Tiborem Holodou a Antim založili kultovní U. Club (dnes SubClub) v Bratislavě. Lokti patří k zásadním jménům techno scény a dodnes je vedle Tokyho a dalších ikon považován za jednoho z tvůrců "slovenského techna". Slovenskou scénu pak dále podpoří jeden z největších talentů posledních let djane Sionni, který si již zahrála na legendárních brněnských akcích Elektra a Apokalypsa. Line up doplní ostřílení borci z JZD promotion.

Narozeninová cena lístku je 150,- Kč do 22:00, poté bude navýšena na 200,- Kč. Přičteme-li přátelskou atmosféru, bary s narozeninovými cenami a světového headlinera Drumcella, máme o zajímavou akci postaráno. Aktuální info sleduj na FB události.

19 years of JZD promotion
So 24.2.2018, start: 20.00h, entry: 150/200 czk
KD Sokol Valašské Klobouky

Djs: Drumcell (USA), Loktibrada (SK), Sionni (SK), Naoki Uda (JAP), PapiOil, Martini, Siki, Styrax

-pr článek-

Chováte domácí prasata?
Aktuality

 

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj vydala v souvislosti s šířením nebezpečné nákazy afrického moru prasat nařízení, kterým pro všechna katastrální území obcí Zlínského kraje stanovuje mimořádná veterinární opatření. Ta ukládají chovatelům domácích prasat povinnost nahlásit obecním úřadům údaje o počtu a místě svých chovů nejpozději do 31. 1. 2018. Soupis hospodářství s chovem prasat bude postoupen Krajské veterinární správě pro Zlínský kraj.

Celé znění NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY zde  

„Zavlečení nákazy do jakéhokoliv chovu domácích prasat by bylo obrovským problémem pro všechny chovy. Legislativa totiž nerozlišuje, zda se nákaza dostala do malochovu či velkochovu a přineslo by to obrovské problémy," zdůvodnil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád, proč orgány veterinárního dozoru usilují o to, aby se v oblasti s výskytem nákazy nacházely pouze registrované chovy. Ty jsou totiž, na rozdíl od neevidovaných malochovů, pod veterinárním dozorem a musí také plnit přísné podmínky biologické bezpečnosti. Naopak jejich dodržování v neevidovaných malochovech nelze zcela uhlídat, proto představují velké riziko. 

Ilustrační foto

Tři dodavatelé vepřového masa budou vyjmuti z červené zóny 

Necelé tři desítky chovatelů prasat se sešly v budově Zlínského kraje s ministrem zemědělství Jiřím Milkem, aby se dohodli na společném postupu při realizaci opatření proti šíření afrického moru prasat. Ministr Milek přijel do Zlínského kraje na pozvání krajské radní Margity Balaštíkové, která v regionu jedná s myslivci, zemědělci a chovateli prasat i z pozice poslankyně PČR. 

Ministr zemědělství Jiří Milek v budově Zlínského kraje        

Řetězce od chovatelů ze Zlínského kraje odmítají nakupovat vepřové maso a nakupují ho v sousedních státech. Začínají se tedy projevovat ztráty. „Víme, že vepřové maso z těchto chovů je kvalitní a hlavně pro konzumaci nezávadné, proto jsem rozhodl o vyslání vyjednávacího týmu z ministerstva zemědělství na Evropskou komisi, která potvrdila vyjmutí třech dodavatelů vepřového masa z rizikové zóny v pásmu zamoření," upřesnil ministr zemědělství Jiří Milek. Jedná se o firmu ZEMET, LUKROM a farmu chovatele Šánka z Vlachovic. 

-red- 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA