Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Školákům přednášeli vědci z UK Praha
Aktuality

 
 
Vědci z Katedry Fyziologie rostlin Univerzity Karlovy v Praze přijeli v pondělí 30. března odpoledne do vsetínské základní školy v Rokytnici, aby tamní žáky seznámili s nejnovějšími vědeckými poznatky o globálním oteplování a vlivu změn klimatu na růst vegetace. Vsetínská škola je totiž jedinou základní školou v celé republice, která je zapojena do unikátního americko - českého projektu s názvem Carbon Cycle neboli Cyklus uhlíku.

„Smyslem tohoto projektu je seznámit děti s tím, jakým způsobem se v přírodě uskutečňuje koloběh látek, jak rostliny rostou, co všechno potřebují k růstu a jak podmiňují změny klimatu," nastínila v krátkosti Jana Albrechtová, vedoucí katedry Fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, význam projektu, který realizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s univerzitou v New Hampshire.

 

Foto

Foto: Pro vsetínské školáky byly připraveny i praktické úlohy. Žáci měli určit, v kterém vzorku dřeva je obsaženo nejvíce uhlíku.

 
Děti tak například zjišťují, jaký vliv na růst rostlin má skleníkový plyn oxid uhličitý a jak se následně díky fotosyntéze přeměňuje na organické látky v rostlinách a stává se tak jejich základním kamenem. „V současné době zkoumáme vliv oxidu uhličitého na růst rostlin ječmene a kukuřice a teď, protože máme jarní období, zkoumáme vliv světla a tmy a vliv minerální výživy na růst rostlin," objasnila Liběna Dopitová, která má projet v rokytnické škole na starosti.

Školáci tak od nejútlejších let získávají povědomí o důležitosti vegetace. „V současné době je v ní obsaženo kolem padesáti procent celkového uhlíku na pevninách, to znamená, že rostliny tvoří obrovský zásobník uhlíku. Navíc díky tomu, že přijímají vodu, kterou vypařují na svém povrchu a při tomto procesu spotřebovávají energii, slouží nám lesy jako jedinečné klimatizační zařízení krajiny," pokračuje Jana Albrechtová.

Projekt probíhá v rámci celosvětového ekologického programu Globe, který je zaměřen na sledování životního prostředí a jehož výstupy následně využívá NASA pro porovnávání údajů z družic. Jsou do něj zapojeny tisíce škol ze 111 zemí světa včetně vsetínské základní školy v Rokytnici. „Musím říci, že tato škola patří k nejaktivnějším a velmi dobře se nám s ní spolupracuje," pochválila Vsetínské Albrechtová.

Eva Stejskalová

Manželé se sešli při závěrečné párty
Aktuality

 
 
Manželskou párty se minulý týden završil kurz Manželské večery, který ve Valašských Kloboukách pořádalo Centrum pro rodinu. Na závěrečný večer si mohli manželé přizvat také své přátele, aby je seznámili s průběhem lekcí a jejich náplní. Během předcházejících sedmi středečních večerů se dvanáct manželských dvojic soustředilo na hlavní témata kurzu, jakými bylo vybudování pevných základů, umění komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, dobrý sex, nebo také vztah k rodičům partnera či jazyky lásky. Ve výsledném hodnocení většina zúčastněných vyjádřila výrazný přínos lekcí pro jejich manželství. Díky absolvovanému kurzu se v jejich vztahu znatelně zlepšila komunikace, naučili se naslouchání, porozumění a otevřenosti.

„Většina manželských párů využila možnosti přizvat na poslední večer své známé, aby s nimi mohli osobně zažít atmosféru kurzu a poznat jeho strukturu. Pro vysvětlení síly a významu Manželských večerů hostům je osobní zkušenost pravidelných účastníků rozhodně důležitá," vysvětluje Marie Vaňková z Centra pro rodinu důležitost předávání zkušeností pozvaným. „Po slavnostní večeři si všichni z videoprojekce vyslechli závěrečné shrnutí důležitých věcí, které byly na Večerech manželům doporučovány. Pak už mohli o konkrétních záležitostech diskutovat u svých stolů," doplňuje k závěru kurzu.

 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
Nedílnou součástí Manželských večerů byl také dotazník, který od manželů anonymně zjišťoval hodnocení kurzu. 71% manželských párů v něm jednoznačně uvedlo, že jim lekce pomohly zlepšit komunikaci, že si více povídají a nebojí se otevřenosti. S tím dále souvisí nově nabytá snaha o porozumění, o naslouchání a vyhovění potřebám druhého. „Jako významný přínos kurzu vnímali účastníci institut času pro manželství, který je jim přednášejícími doporučován. V tomto speciálně vyhrazeném čase se mají manželé věnovat jeden druhému a svému vztahu. K takovému společnému trávení času se přiklonilo 57% párů, zbývajícím se dařilo plánovat čas pro sebe alespoň částečně. 95% dvojic vyjádřilo, že je do budoucna rozhodnuto čas pro manželství dodržovat," přiblížila výsledky dotazníkového šetření Marie Vaňková.

Celkově byl jarní běh kurzu hodnocen velmi dobře, manželé byli spokojeni s atmosférou, zachovanou intimitou páru, kvalitou přednášek i zajímavými informacemi. Pokud měli uvést něco nejdůležitějšího, co se v kurzu naučili, pak to bylo naslouchání, mluvení o problémech, vyhrazení času pro manželství, schopnost omluvy, větší míra tolerance a odpuštění. Skvělé hodnocení směřovalo také k výborné organizaci kurzů a vstřícnému obsluhujícímu týmu.

Kurz Manželské večery je určen všem, kteří chtějí vybudovat pevný a trvalý vztah. Zúčastnily se ho páry, které zatím slavily jen několik výročí svatby, stejně jako páry po dvaceti letech manželství. Podobně není rozhodující, zda je manželství bezproblémové, nebo prochází těžkým obdobím. Kurz je užitečný pro všechna manželství v jakékoli fázi vztahu. Pro zájemce je připravováno další vydání Manželských večerů na podzim, zvažuje se jejich uvedení ve Valašských Kloboukách a Brumově - Bylnici.

 
Lenka Zvonková

Policisté neměli proti brumovským šanci
Aktuality

 
 
HC Brumov-Bylnice : HC Policie Zlín 9:3

V neděli 29.3.2009 odehráli hokejisté HC Brumov-Bylnice poslední domácí přátelské utkání ve zkušebním provozu. Soupeřem jim byl tentokrát tým HC Policie Zlín. Nedělní zápas byl posledním ze série utkání, které měly prověřit funkčnost všech zařízení a technologií, instalovaných v nově otevřené hokejové hale. Domácí v něm porazili hosty ze Zlína 9:3.

Branky vstřelili Jaroslav Vaněk a Dan Satin, každý tři, Radim Bublák dvě a jeden přidal Pavel Fusek.

Sestava:
branař: Tomáš Bublák,
obrana: Jar.Vaněk st.,Libor Lukaštík,Michal Bednář, Josef Kulíšek
útok: Jar.Vaněk ml., Radim Bublák, Mira Vaněk, Dan Satin, Pavel Fusek, Tomáš Bačo,Jakub Vaněk, Jaroslav Jiříček.

 
Ještě malé ohlédnutí za minulým týdnem. Za připomenutí stojí výsledek z předešlé neděle, kdy se hrálo utkání proti týmu HC Bojkovice. Tento zápas skončil těsným vítězstvím domácích 10:8. Utkání však připomínalo hotovou střelnici a to především díky chybám obou gólmanům.

Nejvíce branek za domácí tým vstřelil Jar.Vaněk ml. 4, Dan Satin 2, Jan Vaněk 2, Pavel Fusek a Jar.Vaněk st.

Sestava:
branař: Josef Slabík
obrana: Jar.Vaněk st.,Libor Lukaštík, Michal Bednář, Jan Vaněk
útok: Jar.Vaněk ml., Olda Dekleva, Mira Vaněk, Dan Satin, Pavel Fusek, Tomáš Bačo, Tomáš Vilímek, Jakub Vaněk.

Celý realizační tým HC B-B tímto děkuje všem divákům, kteří si našli během uplynulých dvou týdnů čas a přišli povzbudit domácí hokejisty. Nyní začínají přípravy na další sezonu a všichni se na ni už teď pilně připravují. Nová sezona by měla začít 5. září 2009.

Za HC B-B Jaroslav Vaněk ml.

Rolníci budou potřebovat nová osvědčení
Aktuality

 
 
Obecní živnostenský úřad Vsetín upozorňuje samostatně hospodařící rolníky, jimž bylo vydáno obecními úřady osvědčení podle zákona č. 219/1991 Sb., že 30. dubna 2009 skončí jejich platnost. Pokud tyto osoby chtějí po 30. dubnu pokračovat v zemědělském podnikání, musí se v souladu se zákonem o zemědělství nově zaevidovat. 
 
Hospodařící rolníci, jichž se tato změna týká, mohou požádat o zápis do evidence zemědělského podnikatele v 7. patře budovy Městského úřadu Vsetín, v kanceláři číslo 705. „Musí však mít trvalé bydliště u fyzických osob nebo sídlo u právnických osob na území Vsetína a obcí začleněných do správního obvodu Městského úřadu Vsetín," upozornila vedoucí obecního živnostenského úřadu Daniela Lukyová s tím, že tento úkon podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 korun. „Ukončení platnosti osvědčení se však nevztahuje na zemědělské podnikatele, kteří již obdrželi Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele dle § 2f odst. 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů," dodává vedoucí.

Tato změna se podle evidence vsetínského živnostenského úřadu dotkne přibližně sedmi set samostatně hospodařících rolníků.

Informace k výše uvedené problematice získáte na tel. číslech 571 491 205 , 571 491 201.

Eva Stejskalová

Opět předváděcí akce ?!
Aktuality

 
 
Včera, ostatně jako již mnohokrát za poslední dobu, se nejen v mé poštovní schránce, ale prakticky ve všech poštovních schránkách, které nenesou označení „nevhazujte reklamní letáky", objevil prospekt nabízející výhodný zájezd spojený s předváděcí akcí „super" výrobků nejmenované firmy, na kterém lze obdržet dárek zdarma, chutný oběd a kdoví co ještě.

Záměrně nejmenuji uvedenou (ovšem dobře známou) firmu. Vzhledem k tomu, že i přes řadu článků a upozornění na toto téma (televizní pořady typu Černé ovce, Občanské judo apod. nevyjímaje) se i nadále objevuje řada spoluobčanů, kteří tyto zájezdy nebo místní předváděcí akce a tam nabízené výrobky považují za „výhodné", musím opět před tímto důsledně varovat, a to zejména starší spoluobčany.

Jelikož jsem již na toto téma několikrát psal (viz např. odkaz právní poradna, článek ze 4.3.2008), tentokrát zveřejňuji přepis jednoho z e-mailů jedné z klientek AK z Ostravska, samozřejmě s vynecháním konkrétních údajů. Doufám, že jen z tohoto dotazu bude patrný důvod, proč takové předváděcí akce a zájezdy raději zcela vynechat !

 
Vážený pane doktore, dostaly jsme se sestrou do prekérní situace a nevíme jak to řešit. Na předváděcí akci firmy ... jsme si se sestrou zakoupily parní vysavače zn. ... Po příjezdu z akce jsem tento vysavač doma vyzkoušela asi 10min. Asi za dva dny jsem chtěla s vysavačem pracovat, ale bohužel přístroj byl nefunkční. Nahlásila jsem ihned na servis poruchu. Bylo mi sděleno, že přijede servis na opravu. Během týdne se pokazil vysavač i sestře. Volala také servis, kde ji požádali, zda bychom mohly dát vysavače na jedno místo, kde by opravář přijel. Toto jsme udělaly a na volaném čísle nám sdělili, že se dostaví technik na opravu. Bohužel. Čekaly jsme asi týden a volaly zpět. Bylo nám sděleno, že toho mají hodně, ale že mají na dojezd a opravu 30 dní od nahlášení. Zase se ale nic nedělo. Opět jsme volaly a bylo nám doporučeno, že pokud chceme, aby vysavače fungovaly, máme je poslat poštou na adresu, která je na razítku smlouvy. Nic se stále neděje. Pokud tam voláme, nikdo nám to nebere. Jsme zoufalé nad takovým jednáním. Když jsem v poslední hovoru se zástupkyní jednatelky pronesla větu, že nebudu splácet něco, co nefunguje a je pokažené, řekla mi jen ať to ani nezkouším, abych potom nelitovala a zavěsila. Od té doby se nemůžeme dovolat, platíme tak jak máme a stroje jsou nefunkční. Protože jsem už starší a chtěla jsem si pomoci při práci v domácnosti, dala jsem se bohužel ukecat k této koupi.

Dovoluji si požádat ty z vás, kteří máte doma rodiče či prarodiče, kteří nemají přístup k tomuto článku na internetu, abyste je s tímto článkem seznámili a varovali je důsledně předem před takovými předváděcími akcemi. Jakmile zboží koupíte, jednání firmy, jak můžete vidět, se většinou razantně vůči kupujícímu změní. Stojí to za to ... ?!

 
JUDr. Petr Hradil
www.advokat-zlinsko.cz

Lekce děti upozorní na nebezpečí internetu
Aktuality

 
 
Nikde neuvádět své osobní údaje, chránit si heslo od e-mailové schránky nebo nechodit na schůzku s kamarádem z internetu bez doprovodu rodičů, takové a další rady si vyslechnou žáci čtvrtých a pátých tříd při knihovnických lekcích, které se přednostně věnují bezpečnému internetu. Besedy pořádá Městská knihovna ve Valašských Kloboukách a žáci se jich zúčastní v rámci vyučování. Hrozba nebezpečí na internetu a prostřednictvím jeho nástrojů stále narůstá, a proto je zapotřebí děti předem informovat a varovat o možných nástrahách a důsledcích neopatrného užívání.

„Březen je vyhlášen jako měsíc internetu. Z tohoto důvodu jsme zvolili vážnější téma, které se však dotýká každého dítěte pohybujícího se na internetových stránkách. Aniž si to děti uvědomují, podnikají na internetu mnoho kroků, kterými na sebe odhalují důvěrné informace. Cílem besedy je poukázat na takové nebezpečné situace a informovat děti o ohrožení, kterému se lze vyhnout dodržováním základních pravidel," popsala lekci knihovnice Ladislava Jařabová.

 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
Při besedě děti většinou prokáží, že povědomí o možném nebezpečí na internetu mají, ale už jen část z nich zachovává obezřetně své bezpečí. Základem je nesdělovat na sebe nikomu cizímu žádné osobní informace, nevyplňovat žádné neznámé formuláře, nenavazovat internetové známosti a nechodit na schůzky s cizími lidmi bez doprovodu rodičů. Dobré je také udržet si v tajnosti své heslo od e-mailové schránky, aby se nedostala do nepravých rukou.
 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
V několika úkolech děti definují, co je kyberšikana, phishing, tedy podvodné získávání osobních informací, flaming, čili urážení na různých komunikačních stránkách, nebo také grooming, tedy cílené seznamování pedofilů s dětmi a zjišťování jejich důvěrných informací. S tím souvisí lákání na schůzku a hrozba zneužití nebo okradení. Žáci jsou seznámeni s několika modelovými situacemi, které předcházejí nebo přímo znamenají internetové nebezpečí, a mají vyvodit doporučení pro správné chování.
 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
V závěru lekce je třída rozdělena do skupin, které obhajují nebo kritizují internet. „Dnešní děti velmi dobře vnímají přínos internetu jako místa, kde se dají vyhledávat informace, hudba, filmy a další. Také uvádějí kontakty s kamarády nebo nákupy v internetových obchodech. Za záporné stránky považují neznalost komunikačního partnera, nevyžádané e-maily a počítačové viry nebo možnost kyberšikany," popisuje Ladislava Jařabová s tím, že lekce bezpečného internetu mají dětem pomoci rozšířit své povědomí a zejména se v budoucnu nebezpečí lehce vyhnout.

Vysoce anonymní prostředí nahrává různým riskantním aktivitám. Děsivým faktem je statistika, že dva ze tří návrhů na schůzku, které jsou dětem učiněny, jsou skutečně realizovány. Přitom ve více než jedné šestině případů byl člověk, který setkání s dítětem navrhl, starší o více než deset let.

Lenka Zvonková

Majitel se popálil při hašení vlastního požáru
Aktuality

 
 
Dne 30.3.2009 v 11:46 hod. byli hasiči informováni o požáru sklepa v Nedašově Lhotě.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk s jednou cisternou, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Nedašovy Lhoty, Brumova a Návojné. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru v podsklepení hospodářské budovy u rodinného domu.

Před příjezdem hasičů se snažil rychle se rozvíjející požár hasit sám majitel, který použil zahradní hadici s vodou. Jeho zásah byl rychlý a účinný. Požár se mu podařilo prakticky celý zlikvidovat.

První jednotka hasičů z Valašských Klobouk dorazila na místo už za deset minut od výjezdu. Hasiči překontrolovali místo požáru proti případnému dalšímu rozhoření. Sklepní prostor hasiči také odvětrali přetlakovou ventilací.

 

Foto

foto HZS Zlínského kraje

 
více fotek
 
Při hašení požáru utrpěl jednačtyřicetiletý majitel popáleniny na rukou a částečně byl ožehnut na obličeji. Na místo nebyla povolána posádka zdravotnické záchranné služby, protože sama manželka naložila svého muže do auta a odvezla na ošetření do Valašských Klobouk.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Majitel uvedl, že ve sklepě pracoval, když došlo k požáru, který také sám uhasil. Přesné určení příčiny vzniku požáru bude objasněno až po jeho návratu z nemocnice a po podání vysvětlení.

Požár zasáhl část vnitřního vybavení sklepa a způsobil škodu za 10.000 Kč. Zásahem majitele a hasičů byl uchráněn další majetek za 750 tis. Kč.

 
Ivo Mitáček
HZS Zlínského kraje

Myslivci vystavovali své lovecké trofeje
Aktuality

 
 
Ať už vůně zvěřinových specialit, nebo zvědavost či koníček přilákaly na dva tisíce návštěvníků o víkendu do místního Kulturního domu, kde se konal již čtvrtý ročník výstavy loveckých trofejí ulovených v honitbách regionu. „Na výstavě máme k vidění přes stodvacet kousků paroží srnců, a desítky daňků a jelenů z místních revírů. Nechybí ani trofej jelena čtrnácteráka." pochlubil se předseda místního mysliveckého sdružení Alois Dekleva.
 

Foto 

foto Jitka Hořáková

fotogalerie
 
Výstava byla otevřena oba víkendové dny. V pondělí si ji mohly navíc prohlédnout především žáci škol a školek. Tato výstava se koná střídavě v Brumově-Bylnici, Vizovicích a Dolní Lhotě. Jedná se o výstavu okresu Zlín, ve kterém je registrováno více jak sto mysliveckých sdružení.
 
Jitka Hořáková

Dvaačtyřicetiletý muž skončil na záchytce
Aktuality

 
 
Na záchytné stanici v Kroměříži strávil noc z pátku na sobotu dvaačtyřicetiletý muž ze Vsetína, který v silné opilosti budil veřejné pohoršení na vsetínském vlakovém nádraží. Odvezli jej tam místní strážníci po několikerém upozornění.

Incident se odehrál v pátek v půl páté odpoledne. „Muž, u něhož jsme naměřili 3,2 promile alkoholu v dechu, opakovaně narušoval veřejný pořádek a obtěžoval personál a cestující ve vestibulu vlakového nádraží," informoval zástupce ředitele vsetínské městské policie Libor Vráblík. Strážníci muže dvakrát marně napomenuli, potřetí jim ale došla trpělivost. „Na základě dohody s lékařem byl muž odvezen na nejbližší záchytnou stanici, to znamená do Kroměříže," pokračuje Vráblík.

 

Provinilec tak bude muset uhradit náklady související s pobytem na záchytné stanici ve výši 12 700 korun, navíc kvůli svému jednání skončí i před přestupkovou komisí.

Pro vsetínskou městskou policii se jedná o druhý případ od začátku letošního roku, kdy obecní policie získal zákonné oprávnění k převozu mimo teritorium obce.

Eva Stejskalová

Ve Vrběticích se už připravují na velikonoce
Aktuality

 
 
Nedělní odpoledne ve Vrběticích proběhlo ve znamení blížících se velikonočních svátků. Místní ženy zorganizovaly akci, při které předvedly nejen ony, ale i pozvání hosté různé techniky a aranžmá pro zkrášlení velikonočních svátků. K vidění bylo vyškrabování vajíček, pletení tatarů, pletení z papíru, zdobení perníků, vejce malovaná voskem i tzv. madeirová, plstění z ovčí vlny, hačkování ozdob, výroba bižuterie a další. Celkovou atmosféru dotvořila velikonoční výzdoba nové společenské místnosti ve Vrběticích, kde se akce konala. 
 

Foto

foto Aleš Lysáček

fotogalerie
 
Aleš Lysáček

Kapela Reflexy představila nový videoklip
Aktuality

 
 
Hudební skupina Reflexy, s předkapelou Dorian, obsadila v pátek 27. 3. 2009 KD Klobučan, aby zahrála nové písně a ukázala videoklip. Do filmové podoby byla převedena skladba Tím pádem. „Když máme novou desku děláme menší veřejný průzkum s lidmi v naší blízkosti i s těmi, jenž nás vůbec neznají. Prostě sbíráme jejich reakce. Podle toho pak vybereme písničku, která bude hlavním hudebním singlem," vysvětlil důvod výběru zrovna této písně zpěvák Libor Plšek.

Člen kapely Reflexy objasnil také příčinu, proč dělají předpremiéry videoklipu. „Chtěli jsme co dříve, než se klip dostane do televizí, ukázat projekci klipu našim věrným fanouškům. Děláme to téměř u každého videoklipu a doposud se nám metoda osvědčila," dodal Plšek. Klip „Tím pádem" se samozřejmě objeví již brzy jak na Óčku tak na ČT 2. „Tento týden jsem byl v Óčku, abych domluvil možný termín vysílání v pořadu Inbox. Do čtrnácti dnů by jsme měli vědět přesný datum natáčení. V Dobrém ránu na ČT2 by jsme se měli ukázat na konci dubna," upřesnil bubeník Josef Lysoněk.

 

Foto

vítězka soutěže Tamara Kalašová s kapelou Reflexy

fotogalerie
 
Pro fanoušky si Reflexy připravily i soutěž v rádiu Zlín. Hrálo se zde o CD Nevšední událost a o večeři uspořádanou před pátečním koncertem. Výherkyní se stala Tamara Kalašová z Libice. „Z legrace jsem poslala odpověď na otázku a zvítězila jsem. Mám radost. Syn i já rádi posloucháme jejich písničky, ale bohužel syn nemohl jet se mnou, jelikož se musel zúčastnit hokejového zápasu," řekla Kalašová.
 
-jar-

Radní mluvili o největších problémech města
Aktuality

 
 
Problémy, které občané města Vsetína označili na únorovém fóru se zástupci radnice za nejzásadnější, byly předmětem jednání vsetínských radních. Ti schválili postup prací pro letošní rok při jejich řešení.

Na únorovém fóru se lidé shodli na jedenácti největších problémech, které považují za nejpalčivější a kterými by se podle nich měla radnice prioritně zabývat. Mezi ně patří například nezaměstnanost, nedostatek parkovacích míst, hluková a emisní zátěž z dopravy, nevyhovující stav lidového domu, kvalita chodníků a nedostatek přechodů, výherní hrací automaty či špatná dopravní dostupnost a s tím související nutnost dobudovat novou komunikaci ze Vsetína do Valašského Meziříčí.

„Tyto problémy se shodují s těmi, které i my vnímáme jako palčivé, proto již v letošním roce počítáme s řadou aktivit, které přispějí k jejich řešení. Kromě toho však navrhujeme i další, o nichž budeme dále jednat," informovala vsetínská starostka Květoslava Othová s tím, že o všech plánovaných i realizovaných činnostech souvisejících s řešením nepalčivějších problémů města budou občané podrobně informováni prostřednictvím Vsetínských novin, a to již od následujícího čísla. „Při řešení některých problémů jako je například dobudování komunikace ze Vsetína do Valašského Meziříčí, nezaměstnanost nebo eliminace hlukové zátěže je však město ve složité pozici, protože to je primárně v kompetenci jiných institucí. My však s nimi budeme i nadále intenzivně jednat a vytvářet podmínky pro urychlení potřebných kroků," dodává starostka.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 
Ve Vsetíně se tak například letos vybuduje dalších 3295 m2 chodníků a schodišť a pět nových přechodů pro chodce, připravuje se budování dalších stovek parkovacích míst na Sychrově, v Rokytnici nebo v centru města a dále bude pokračovat projektová příprava rekonstrukce lidového domu. V oblasti výherních hracích automatů se chystají intenzivnější šetření a vedení města také zvažuje přijetí nové vyhlášky, která by automaty v některých lokalitách omezila. V oblasti zaměstnanosti pak radnice ve spolupráci se Společností pro komunitní práci a dalšími organizacemi připravuje dalších šest projektů na podporu zaměstnanosti, díky nimž by v nejbližších dvou letech mohlo být podpořeno až 75 osob a vzniknout až 41 nových pracovních míst. Pokud jde o dobudování komunikace ze Vsetína do Valašského Meziříčí, první úsek ze Semetína do Jablůnky by měl být dokončen již letos a pokud vše půjde podle plánu, v příštím roce by mohla být zahájena stavba druhého úseku na Bystřičku.

Pro omezení emisní a hlukové zátěže v okolí silnic první třídy pak zlínská správa Ředitelství silnic a dálnic chystá na základě intervence města a hlukových měření v minulých letech výměny oken v domech, které jsou hlukem neúměrně zatíženy. To potvrdil i její ředitel Karel Chudárek. „Výměna oken v Rokytnici podél silnice I/69 začne ve druhé polovině letošního roku," potvrdil Chudárek.

Ze strany radnice pak bude v této oblasti v letošním roce zpracována studie Udržitelné dopravy ve Vsetíně, jejíž součástí bude analýza současného stavu MHD včetně technického stavu, návrhu několika variant zlepšení a možnosti financování do MHD. „Máme také zpracovánu dopravní studii prodloužení hlavního průtahu centrem města, tedy Nádražní ulice směrem k Hypernově, která zohledňuje výsledky všech dopravních, hlukových, emisních a jiných studií z minulých let, a studii dopravní obsluhy průmyslového areálu Delta vedoucí ke zklidnění dopravní zátěže v přilehlé obytné zóně," připomněl místostarosta Vsetína Jaromír Kudlík s tím, že realizace jednotlivých projektů závisí především na vůli zastupitelů a finančních možnostech města.

Eva Stejskalová

Učiliště oslavilo Den učitelů prezentační akcí
Aktuality

 
 
Doslova po svém se rozhodli oslavit Den učitelů, který připadá na 28. březen, studenti nástavbového studia valašskoklobouckého Středního odborného učiliště. Připravili den netradiční výuky, ve kterém zástupci všech oborů prezentovali přednosti, charakteristické dovednosti i historii svých specializací. Díky praktickým ukázkám mohli žáci nahlédnout ostatním odvětvím pod pokličku a vyzkoušet si také některé typické činnosti. Rozsáhlá akce byla věnována učitelům jako odměna za jejich práci, zúčastnili se jí spolu se všemi žáky učebních oborů.

„Prezentaci si připravili studující nástavbového oboru Podnikání. Podnětem pro tuto akci byly seminární práce, ve kterých mapovali historii své specializace. Bylo dobrým nápadem uspořádat takovouto akci, ve které mohli zajímavosti a dějiny svého oboru předvést a blíže představit také pedagogům a spolužákům z ostatních zaměření," uvedla k prezentaci zástupkyně ředitele Olga Kortová.

 

Foto

Aneta Šenkeříková představuje mladším kolegům správně prostřenou svatební tabuli

foto archiv SOU

více fotek
 
Jednou z ukázek byla příkladně prostřená svatební tabule. „Nejen že jsme mladším žákům demonstrovali, jak vypadá správné založení tabule, ale také jsme jim tím modelově předvedli, jak vlastně probíhají závěrečné zkoušky oboru Kuchař - číšník. Odpovídali jsme na jejich otázky a radili jsme doporučení podle našich zkušeností," poznamenala k ukázce autorka tabule Aneta Šenkeříková. Prezentace oboru byla doplněná o ochutnávku studené kuchyně s jarní tématikou.

Některé z ukázek práce si mohli učitelé i žáci vyzkoušet na vlastní kůži. Zejména to platilo o práci kadeřnic, které v průběhu tohoto speciálního dne v improvizovaném salonu ostříhaly jak několik učitelů, tak i desítku zájemců, převážně z dívčích řad. Absolventky aranžérského oboru ukazovaly pletení košíků z pedigu i tvorbu velikonočních aranžmá a dekorací. Pod šikovnýma rukama chlapců vznikaly velikonoční pomlázky a nejeden návštěvník tohoto stanoviště, žák i učitel, si techniku pletení osobně vyzkoušel.

Zajímavou prezentací byla výstavka automechaniků, kteří k historii svého oboru připravili vyprávění i série modelů historických aut. „U našeho stanoviště se zastavovalo hodně chlapců, které tématika motorismu zajímá. Mohli si prohlédnout časopisy a ptát se nás na různé zajímavosti," doplnil k ukázkám automechanik Jiří Zádrapa. Zástupce instalatérského řemesla u své výstavky podával kolegům podrobný popis nářadí a vybavení, řešilo se však také spojování potrubí a užití nových materiálů.

Pestrý den věnovaný učitelskému svátku obohatil nejen pedagogy, ale také studenty. Umožnil jim blíže proniknout do neznámých oborů a poznat zájmy a dovednosti svých spolužáků.

 
Lenka Zvonková

V Bratřejově shořela odstavená dodávka
Aktuality

 
 
Dne 30.3.2009 v 04:00 hod. byli hasiči informováni o požáru auta v Bratřejově.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozem, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bratřejova a Vizovic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlejšímu požáru odstavené dodávky zn. Renault Trafic.

Požár nad ránem zpozorovali sousedé, kteří vzbudili majitele auta. Ten se snažil proti požáru použít ruční hasicí přístroj, což nebylo dostatečně účinné. Na pomoc museli vyjet hasiči.

Jako první na místo dorazila místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Bylo nataženo vodní vedení a hasiči se snažili zabránit rozšířená plamenů na celý vůz. O pár minut později dorazily další jednotky a požár se podařilo postupně uhasit.

 

Foto

foto HZS Zlínského kraje

více fotek
 
Při zásahu se zranil jeden z místních dobrovolných hasičů na ruce, když se snažil otevřít zadní dveře dodávky k rychlému uhašení postupujícího požáru do nákladového prostoru. I přes ochranné rukavice byl pořezán na palci. Lehké zranění mu na místě ošetřil profesionální hasič-zdravotník.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Firemní servisní vozidlo bylo odstaveno před domem jeho uživatele. Požár postupně zničil motorový prostor a kabinu. V nákladovém prostoru bylo poškozeno nářadí a náhradní díly.

Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 200.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek a vybavení za 200 tis. Kč. Příčina vzniku požáru v oblasti technické závady je nadále v šetření hasičů a odborného servisu.

 
Ivo Mitáček
HZS Zlínského kraje

O vítězství veteránů rozhodl až závěr
Aktuality

 
 
HC Brumov-Bylnice - HC Veterán Zlín 9:11

V sobotu 28.3.2008 sehráli hokejisté HC Brumov-Bylnice na domácím stadionu další přátelské utkání. Zápas sledovala zcela zaplněná hala a bylo jako vždy na co se dívat. Padalo hodně branek a tak to pro oko diváka bylo zcela jistě zajímavé utkání.

Od začátku až do konce se domácí s hostujícím celkem přetahovali o vedení. Až více zkušeností v závěru zápasu přivedlo tým Veteránů ze Zlína k vítězství. Za hostující nastoupili například Leška st., Salát, Vojáček a další bývalé hvězdy hokejového Zlína.

 

Foto

ilustrační foto Jitka Hořáková

 
Za domácí celek se opět dařilo střelci Jaroslavu Vaňkovi, který dal 3 góly. Do sestavy Brumova po dlouhé pauze naskočil i Jarda Jiříček a předvedl opravdu výborný výkon.

Sestava domácích:
Branař: Tomáš Bublák, obrana: Jaroslav Vaněk st., Libor Lukaštík, Michal Bednář, Ondra Nedbálek, útok: Jaroslav Vaněk ml., Mirek Vaněk, Jakub Baroň, Dan Satin, Pavel Fusek, Tomáš Bačo, Jakub Vaněk, Pepa Kulíšek, Jaroslav Jiříček.

Branky: Jar. Vaněk ml. 3, Pepa Kulíšek 2, Pavel Fusek, Ondra Nedbálek, Jakub Baroň, Tomáš Bačo

 
HCBB

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA