Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vítr lámal stromy a trhal plechy ze střech
Aktuality

 
 
Dne 31.10.2010 vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči opakovaně na odstraňování překážek po silných větrech ve Zlínském kraji.

Podle varování a předpovědí meteorologů zasáhl také území Zlínského kraje silný vítr, který převážně vyvracel stromy, poškozoval sloupy vedení nebo střechy domů. Během hlášených událostí jsme nezaznamenali zranění zúčastněných osob.

Během neděle jsme vyjížděli i k některým složitějším akcím, mezi které patří odstranění mohutného stromu z drátů trolejového vedení na ul. Mostní ve Zlíně, nebo k upevnění uvolněné plechové střechy na faře ve Vsetíně.

Přehled výjezdů a zásahů:

14:29 - Zlín

Jednotka dobrovolných hasičů ze Zlína odstranila nebezpečně nakloněný strom nad ul. Lipová a Krátká.

12:48 - Zlín

Jednotka profesionálních hasičů ze Zlína vyjela se zásahovým speciálem a automobilovým žebříkem na odstranění spadlého stromu na ul. Mostní. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že mohutný strom se zlomil přes dráty trolejového vedení, které poškodil.

Pracovníci dopravní společnosti zajistili vyzkratování úseku vedení a hasiči se pustili do rozřezávání stromu. Postupně byly odřezány větve i části stromu. Na místo přijel zástupce odboru zeleně magistrátu, který dozoroval pořezání částí stromu.

Doprava na ulici byla uzavřena asi na tři hodiny, během kterých se hasičům podařilo odstranit překážku. Trolejové vedení bylo stromem strženo v úseku asi 50 metrů.

12:08 - Březová

Jednotka dobrovolných hasičů z Bystřice pod Lopeníkem byla vyslána na odstranění spadlého stromu.

11:45 - Vsetín

Jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína vyjela na odstranění spadlého sloupu veřejného osvětlení. Sloup spadl na cestu, hasiči místo vyhradili bezpečnostní páskou. Opravu zajistí technické služby města.

11:40 - Valašské Meziříčí

Jednotka profesionálních hasičů vyjela na pomoc po pádu sloupu veřejného osvětlení u parkoviště. Hasiči místo zabezpečili a předali zástupcům technických služeb města.

11:16 - Uherský Brod

Jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu byla vyslána na odstranění spadlého stromu. Strom spadl přes chodník na ul. Větrná a hasiči ho po pořezání odstranili.

10:48 - Bystřice pod Lopeníkem

Jednotka dobrovolných hasičů z Bystřice pod Lopeníkem byla vyslána na odstranění spadlého stromu. Hasiči odstranili strom v těsné blízkosti drátů vedení, a to bez následků a poškození. Cestou na stanici stačili odstranit i další nebezpečné větve v okolí.

10:36 - Vsetín

Jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína vyjela na odstranění nebezpečného stavu při uvolnění plechové krytiny střechy místní fary. Hasiči vylezli na střechu a krytinu zabezpečili proti dalšímu uvolnění a hrozícímu pádu na zem.

09:44 - Růžďka

Jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziřící vyjela na pomoc po pádu stromu. Na místě se do pomoci s odstraněním zapojil lesní pracovník, který prokázal svou dovednost s motorovou pilou.

08:19 - Valašské Klobouky, Nedašov

Jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk vyjela na odstranění spadlého stromu ze silnice a po jeho pořezání odjela na podobnou událost v Nedašově.

05:15 - Vápenice

Jednotka dobrovolných hasičů z Bystřice pod Lopeníkem byla vyslána na odstranění spadlého stromu na Mikulčině vrchu. Po příjezdu na místo byl strom z cesty odstraněn, hasiči preventivně projeli celý úsek silnice až k obci Vyškovec.

 
Ivo Mitáček
HZS Zlínského kraje
 

Dobrovolní hasiči cvičili v polygonu
Aktuality

 
 
Členové dobrovolných jednotek hasičů obcí Bylnice, Štítné, Popova a Horní Lidče si na vlastní kůži zkusili, jak to je při výcviku v polygonu HZS ZL kraje, ve výcvikovém středisku na stanici ve Valašských Kloboukách. Donesli si vlastní dýchací přístroje, které používají při zásahu. Byla jim provedena instruktáž o používání dýchacích přístrojů, jejich údržbě a přípravě k provozu. Osvěženy vědomosti z nedávných kurzů a promítnuta prezentace k samotnému polygonu .

Následoval náročný výcvik, který se skládal ze složení dýchacího přístroje pod dohledem technika chemické služby, rozdýchání na dvou zátěžových strojích a průlez polygonem za tmy se zvukovými efekty.

 

foto Milan Tichý    více fotek

 
Po výcviku jim byly doplněny tlakové lahve vzduchem, aby měli přístroje připraveny k dalšímu použití.

Absolventi výcviku si odnesli nové zkušenosti pro případný zásah ve skutečnosti. Mnozí se už těší na další, protože podobný výcvik musejí i dobrovolní hasiči absolvovat každé tři měsíce jako profesionálové. Mít dobré zdraví potvrzené lékařem a hlavně chuť pomáhat bližním, bude li to třeba. Akce se zúčastnilo 19 dobrovolných hasičů obcí.

Technik CHS, stanice Valašské Klobouky Tichý Milan

 
 

Klobucký škvárák zažije extrémní enduro
Aktuality

 
 
Exhibiční závod terénních motocyklů na trati z uměle vytvořených překážek se uskuteční v sobotu 30. října na starém škvárovém hřišti ve Valašských Kloboukách. „Tratě jsou už připravené. Jezdci na ní budou budou muset překonat řadu překážek v podobě dřevěných klád, kamenů a pneumatik. Nebude chybět ani skok z vlečky či vodní příkop," uvedl jezdec a také hlavní pořadatel Michal Dorňák.
 

foto archiv Michala Dorňáka

 
Právě na jeho pozvání by na Valašsko měla v sobotu dorazit řada slovenských i českých jezdců, účastníků MČR a MSR v Enduru. A mezi nimi by neměla chybět ani některá zvučná jména. „Účast nám přislíbil například bývalý mistr světa v Enduru Roman Michalík nebo několikanásobný účastník Rally Paris Dakar, Olin Bražina," nastínil Dorňák.

Kde: škvárák ve Val. Kloboukách
Kdy: 30.10.2010
Start prvního jezdce 12:30

Jezdci, kteří ještě mají zájem o účast se mohou hlásit předem na telefonu: 731727849

Občerstvení zajištěno Akce se koná za každého počasí! Na divácky velmi atraktivní akci srdečně zvou pořadatelé.

 
-mp-
 
 

Na Kohútce otevřeli zcela nové infocentrum
Aktuality

 
 
Ve čtvrtek 28. října 2010 byla slavnostně zahájena činnost I. Slovensko-českého infocentra Kohútka na státní hranici v Novém Hrozenkově (Lazech pod Makytou) - areál Kohútka. IC vybudovalo slovenské občanské sdružení JAVORNÍKY z Lazů pod Makytou a hlavním přeshraničním partnerem na české straně je Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. Dalším partnerem je občanské sdružení Sport Centrum Kohútka.

Vybudování nového IC umožnila dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje -Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Celkové uznatelné náklady na stavbu a projekt činily 878 617 EUR, z toho přes 90 procent bylo hrazeno z programu EU a státních rozpočtů příslušných ministerstev SR a ČR.

Autorem stavebního projektu je Ing. arch. Antonín Závada. Stavba byla realizována v průběhu let 2009-2010.

 

foto IC Kohútka

 
Hlavním cílem realizovaného projektu je vybudování a následný provoz turistického informačního centra, které bude současně plnit vzdělávací a osvětové funkce v environmentální oblasti. Součástí vybavení centra bude i materiálně-technické zajištění pro zimní údržbu turistických běžeckých tras a letní údržbu okolních horských luk v souladu se specifickými požadavky ochrany přírody a krajiny. Infocentrum také poskytne zázemí pro výkon správy obou chráněných krajinných oblastí a prostory pro stráž ochrany přírody obou republik. V rámci projektu byla vydána publikace Javorníky a 4 informační skládačky o Kohútce i přírodě v jejím okolí.

Otevření IC Kohútka bylo spojeno s vernisáží výstavy fotografů z obou partnerských zemí - Zdeňka Hartingera (Vsetín) a Jaroslava Veličky (Čadca). Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky tradičních lidových zvyků a řemesel a některá si i vyzkoušet. Na závěr čestní hosté se zástupci státní správy a samospráv položí věnce k hrobu rotného Andreje Lucíka, příslušníka 3. čs. samostatné brigády, který padl 4. 5. 1945 a je pochován nedaleko Kohútky na kótě 870. Jeho památku uctila také čestná stráž armád obou zemí a čestná salva členů sboru valašských Portášů.

 
tz-
 
 

Kaštánek chystá projekty pro malé i velké
Aktuality

 
 
Rodinné centrum Kaštánek z Valašských Klobouk nabízí programy a zázemí nejen pro maminky s dětmi, ale přímo pro celé rodiny. V rámci několika stěžejních projektů se návštěvníci učí zpracovávat ovčí vlnu, vyrábět rukodělné produkty, hrát loutkové divadlo i zdravě se hýbat. Jedno je všem aktivitám společné - záměr podpořit rodiče a další členy rodiny, aby s dětmi trávili více společného času hrou, čtením a zábavou. I tímto si už dokázal Kaštánek získat více než 180 klientů a denně přilákat kolem 15 návštěvníků, a to nejen dětí s maminkami, ale také s babičkami, sourozenci a tatínky.

„Náš první projekt, do kterého jsme se pustili, když jsme zhruba před rokem Kaštánek otevírali, byla Ovečka. Šlo o znovuobnovení tradice zpracovávání ovčí vlny, a tak jsme rodinám a dětem přibližovali jednotlivé techniky a učili je s vlnou pracovat. Aby si už malé děti dokázaly představit, kde se vlna bere, začínali jsme od samotné péče o ovečky, které žijí na našem statku," popsala jednu z hlavních projektových aktivit koordinátorka Markéta Pazourová. Na závěr připravilo centrum společnou výstavu všech rukodělných ozdob a dekorací, které z vlny účastníci vyrobili. „Ačkoli už projekt končí, v práci s ovečkami a vlnou budeme rádi pokračovat. Už podle ohlasu maminek je jasné, že jejich zájem trvá," ujistila.

 

Projekt Ovečka seznamoval děti i dospělé se péčí o ovce (Foto archiv RC Kaštánek)

 
Projektem, který běží v Kaštánku teprve pár týdnů, je Loutkové divadlo, jenž usiluje o podporu spolkové činnosti zaměřené na obnovení tradice ochotnického divadla. „Jde nám o to, abychom podnítili rodiče k hraní pohádek pro své děti a s dětmi. Hraní celé rodiny je velkou hodnotou, kterou v rodinném centru vyznáváme. Nejen že děti a rodiče tráví společně volný čas, ale upevňují si tím i vzájemné vztahy," vysvětlila myšlenku projektu koordinátorka. Za tímto účelem centrum pořádá takzvané „Loutkové čtvrtky", kdy jednou za dva týdny věnuje odpolední program divadlu. Představení pro všechny přítomné sehraje vždy určitá dvojice z jedné rodiny. „Aby byla myšlenka hraní pohádek rozšířena i dále, představení je vždy uvedeno ještě i v jiné instituci než jen u nás. Dvojice, která si ji připravila, ji zajede zahrát například do školky či dětského domova," dodala Markéta Pazourová.

Čerstvou aktivitou je také projekt Pohybem k radosti a zdraví, který chce dětem umožnit volný pohyb a dovádění. „Hlavně se začátkem podzimu začnou děti cítit nedostatek sportu, zleniví a nemají se jak vyřádit. Proto jsme pro ně připravili skákací hrad, trampolínu, terapeutické míčky a další pomůcky, se kterými mohou přirozeně vybít svou energii a bez nucení se hýbat," informovala dále vedoucí. Součástí je také cvičení pro maminky s dětmi a konzultace fyzioterapeutky ke zdravému vývoji dětí.

Ani tím ovšem snahy rodinného centra nekončí, právě se připravuje projekt Krok sun Krok, který bude určen rozvoji prostoru pro rodiny s dětmi a který by také měl zabezpečit fungování Kaštánku na rok 2011. Všechny projekty by se přitom nemohly uskutečnit bez dotační podpory z různých zdrojů, ať už je jimi Nadace Via, Nadace Děti - Kultura - Sport, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a další. Rodinné centrum Kaštánek je veřejnosti k dispozici ve všední dny od 8 do 13 hodin, v úterý a čtvrtek až do 16:30 hodin.

 
Lenka Zvonková
 
 

Malé piloty láká nový motokárový kroužek
Aktuality

 
 
Po půlroční pauze byla na Vsetíně opětovně zprovozněna krytá motokárová dráha. Tato je nyní ještě delší než ta původní a Vsetín se tak může pyšnit nejdelší dráhou pro tento druh sportu v celém Zlínském kraji. Provozovatelé navíc letos spustili nový motokárový kroužek pro děti.
Motokárová dráha, které se původně nacházela v areálu bývalé Zbrojovky Vsetín, v objektu číslo 127, byla přemístěna na opačný konec Vsetína - do bývalé modelárny MEZu. „Prakticky ze dne na den jsme dostali výpověď, proto jsme museli hledat náhradní prostory," vysvětluje důvod, proč byla dráha na několik měsíců uzavřena, její provozovatelka Marcela Baldová. Teď je však tato adrenalinová zábava mnohem dosažitelnější z centra města. „K městským lázním je to odsud asi 1000 metrů a leží asi padesát metrů od cyklostezky," dodává.
 

Nové prostory navíc umožnily postavit ještě o padesát metrů delší okruh, samozřejmě nechybí ani profesionální časomíra. „Dráha je teď dlouhá 250 metrů a je svým způsobem originální, neboť nabízí i řadu technických specialit jako jsou například průjezdy," upozorňuje Jiří Balda, syn Marcely Baldové, který se motokárovému sportu aktivně věnuje.

Vyřádit se zde přitom mohou nejen dospělí, ale i děti. Specielně pro ně bylo založeno nové občanské sdružení ZET Junior, které má za cíl hledat a vychovávat nové motokárové talenty. „Už pracujeme se čtyřmi dětmi, které jezdí pod vedením zkušeného závodního jezdce Davida Spisara," prozradil Balda. Organizace však podle jeho slov spolupracuje také s týmem Lucie Panáčkové, juniorské mistryně Evropy v motokárách. „Dráhu navštěvují i aktivní příznivci motoristického sportu jako například Jaromír Tomaštík a další," dodal Balda.

Eva Stejskalová

 
 

Farní volejbalový turnaj vyhráli Čtvrtkaři
Aktuality

 
 
V sobotu 23.října se uskutečnil tradiční Farní volejbalový turnaj ve Valašských Kloboukách. O putovní pohár, atraktivní ceny a co nejlepší umístnění v tabulce v něm bojovalo osm amatérských družstev.

„V prostorách sportovní haly klobouckého gymnázia bylo o všechny dobře postaráno, včetně kvalitního občerstvení. Zápasy byly dramatické a vyrovnané," popsala za pořadatele průběh turnaje Radka Fojtů.

 

foto Ondra Fojtů    více fotek

 
Závěrečná smeč Jirky Dohnala, která ukončila finálový třetí set, zároveň rozhodla o tomto konečném pořadí :

1. Čtvrtkaři
2. Přípravka
3. Návojná
4. Fosy
5. Lačnovjané
6. SK Česká
7. Kameníci
8. Šmoulové

Pořadatelé děkují všem sponzorům za podporu akce. „Všechny zápasy proběhly ve výborné atmosféře a v duchu fair play a všichni se těšíme na další ročník," dodala Radka Fojtů.

 
-tz-
 
 

Sbírka studentů pomůže nemocným dětem
Aktuality

 
 
Předminulé pondělí 18. října 2010 se na území Zlínského kraje uskutečnila veřejná finanční sbírka studentů Gymnázia Jana Pivečky Slavičín. „Účelem této sbírky bylo shromažďování finančních prostředků pro občanské sdružení Šance, sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Dětské kliniky FN Olomouc," informovala ze slavičínské střední školy Marie Stejskalová. 
 
Prodeje upomínkových předmětů se zúčastnilo 13 dvojic studentů ze třídy G-3, kteří navštívili města Slavičín, Luhačovice, Bojkovice, Uherský Brod, Zlín, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří. „Byla vybrána pěkná částka 10 896 korun. Děkujeme všem, kdo přispěli," vyjádřila za školu i studenty poděkování Marie Stejskalová.
 
-tz-
 
 

Smolina přes den až do pátku neprůjezdná
Aktuality

 
 
Od středy 27. do pátku 29. října bude ve Smolině u Valašských Klobouk úplně uzavřen průjezd pro osobní, autobusovou i nákladní dopravu. Důvodem k tomuto dočasnému omezení bude pokládání nového povrchu hlavní komunikace. Auta neprojedou vždy po dobu stavebních prací od 7 do 17 hodin, později bude silnice otevřena. Objízdná trasa bude vytyčena přes Mirošov, Vlachovu Lhotu, Vysoké Pole, Drnovice a Tichov.

„Během úterý bude provedeno odfrézování svrchních vrstev silnice, a to za částečného omezení provozu. Od středy do pátku se ovšem bude pracovat v celé šíři komunikace, takže průjezd nebude možný a doprava bude muset být na nezbytně nutnou dobu odkloněna na objízdnou trasu," vysvětlil opatření referent investičního odboru Karel Bednář. „Prosíme obyvatele, aby na silnici nenechávali odstavená auta ani například neskladovali v její blízkosti materiál, který by mohl provedení pokládky zabránit," upozornil.

 

Frézování silnice ve Smolině    foto MěÚ Valašské Klobouky

 
Rekonstrukce silnice ve Smolině je sdruženou investicí Města Valašské Klobouky a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Do obnovy komunikací bude celkově investováno přibližně 3,6 milionu korun. Zahrnuto je také vybudování několika úseků chodníků a navazující zřízení dvou nových míst pro zastavování autobusů, jednoho u dětského domova a druhého v horní části Smoliny při výjezdu na Tichov. „Zastávky budou moci být uvedeny do provozu až po kolaudaci stavby. Kolaudační rozhodnutí je totiž součástí žádosti u provozovatele autobusové dopravy, aby si vyřídil licence na tyto zastávky a obě nová místa zahrnul do svých jízdních řádů," vysvětlil Karel Bednář.
 
Lenka Zvonková
 
 

Jarek Orsák dosáhl ve Vsetíně na titul
Aktuality

 
 
Závěrečná soutěž rallysprintového šampionátu Rally Vsetín byla poslední letošní příležitostí získat mistrovské body. Za příjemného slunečného počasí pozdního babího léta se na Valašsku bojovalo do posledního kilometru především o bronzovou příčku. Jedním z aktérů strhující bitvy byl Jaroslav Orsák. I když souboj s Petákem nakonec o 1,6 s prohrál, mohl se radovat ze zisku titulu ve skupině N a třídě N4.

Posádka Jaroslav Orsák - Karel Vajík tradičně startovala s produkčním vozem Mitsubishi Lancer Evo 9 pod hlavičkou KIT Racing týmu. Do první sekce se třemi rychlostními zkouškami nastoupili s měkkou směsí pneumatik. Na úvodní ranní úsek to byla dobrá volba a výsledkem bylo skvělý třetí čas. Postupně se však začalo oteplovat a pneumatiky klouzaly. Jarek Orsák před sebe musel pustit Poláka Grzyba s Fabií S2000 a Jelínka s lancerem. Do druhé série vložek už šestadvacetiletý jezdec nastoupil s optimálním obutím, kterým byla tvrdá směs. Hned na Vesníku se blýskl druhým časem v absolutním pořadí a vrátil se na bronzovou pozici. Před závěrečnými dvěma rychlostními zkouškami měl 1,5 sekundový náskok před Petákem s Peugeotem 207 S2000.

 

foto archiv týmu

 
Zkušený Josef Peták na předposlední zkoušce na stupně vítězů úspěšně zaútočil a Orsáka o jednu vteřinu předstihl. Posádce Orsák - Vajík se ve finálovém úseku nepodařilo úder zvrátit a musela se spokojit s „bramborovou" medailí. Na druhou stranu odrazili nápor finišujícího Tlusťáka s dalším speciálem kategorie Super 2000. Je známou pravdou, že zejména na technické trati jsou lehčí, kompaktnější a ovladatelnější vozy S2000 ve výhodě, zejména při brzdění do zatáček.

Vítězství ve skupině N znamenalo rallysprintový titul ve skupině i třídě N4. „Bylo pro nás překvapením, že Pepa dokázal jet tak rychle a bez chyb," přiznal sportovně Orsák. „Nešli jsme do souboje naplno, protože jsme chtěli konečně dojet do cíle. Potřebovali jsme body, abychom v tabulce skupiny N předstihli Krestu. To se nám podařilo a tak porážku nebereme nijak tragicky. Auto fungovalo tentokrát naprosto bezvadně."

Po zrušení závěrečné soutěže slovenského mistrovství v Bratislavě bude posledním startem Jarka Orsáka zřejmě Pražský rallysprint.

-ZW-

 
 
 
 

Český zimní sraz turistů bude na Valašsku
Aktuality

 
 
Upravované běžecké a turistické tratě různých obtížností, běžecké okruhy, sjezdové tratě, nebo jen pěší vycházky. To vše a hlavně zážitky ze společného setkání nabízí XII. Český zimní sraz turistů, který se uskuteční ve dnech 10. až 13. února 2011 v atraktivním regionu Valašska ve Velkých Karlovicích. Registrace organizátoři přijímají do 15. listopadu.

Organizátoři akce, Klub českých turistů oblast Valašsko - Chřiby a ÚV KČT - sekce lyžařské turistiky, slibují pro všechny, kdo se v těchto dnech na Valašsko vypraví, opravdu bohatý program. Připraveno je už teď na každý den hned několik možných turistických tras , sportovních aktivit a dalších doprovodných akcí.

 

foto archiv KČT

 
„Chceme, aby nikdo nelitoval, že na sraz k nám na Valašsko přijel," říká Petr Woller, člen organizačního výboru. „Trasy zimních přechodů jsme naplánovali tak, aby si každý účastník mohl vybrat podle svých schopností, nebo momentální nálady vidět určitou část našeho kraje čí blízkých Beskyd, účastníci mohou zvolit i svůj individuální program. Připravena je také akce pro zdatné. Tou bude zimní táboření ve volné přírodě."

„Bát se toho, že se bude na Valašsku spát jen na sněhu, se ale lidé určitě nemusí," doplňuje s úsměvem předsedkyně organizačního výboru paní Liba Valentová. „Už teď máme zarezervovány ubytovací kapacity pro čtyři stovky účastníků v různých kategoriích, k sehnání bude pro zájemce i další ubytování v blízkém okolí Velkých Karlovic."

Podrobný zpravodaj a přihlášku na XII. Český zimní sraz turistů ve Velkých Karlovicích, který se bude konat ve dnech 10, až 13. Února 2011, najdete na internetových stránkách www.kct-valassko-chriby.cz . Kontakt na pořadatele 731719188

 
-tz-
 
 

Vsetínský silák stříbrný na soutěži v Opavě
Aktuality

 
 
Vsetínský silák Adam Švehla sbíral koncem minulého týdne další medaile v benchpressu. Na 32. ročníku velké ceny Opavy obsadil nádherné druhé místo s výkonem 205 kilogramů.

Adam Švehla tak navázal na svůj nedávný úspěch z mezinárodní pohárové soutěže v benchpressu, která proběhla v Mladé Boleslavi a na níž obsadil ve své kategorii vynikající třetí místo. Tentokrát však využil pouze dva ze tří možných pokusů. „Věděl jsem, že třetím pokusem bych již výsledek nezměnil. Někdy je lepší se nevysilovat, mám ještě před sebou další závody," uvedl bezprostředně po skončení soutěže Švehla, který v civilním životě působí v řadách strážníků Městské policie Vsetín.

 

Zleva - Petr Bolf z Rožnova p. R., Jana Mikušová z ValMezu, Adam Švehla

 
Svůj vlastní tréninkový rekord, který činí 220 kilogramů, se tak vsetínský silák pokusí pokořit na dalších závodech. Ty se uskuteční v prosinci v Olomouci a Žďáru nad Sázavou.

 

Eva Stejskalová

 
 

Státní svátek oslaví pietou i koncertem
Aktuality

 
 
Den vzniku samostatného československého státu si ve Valašských Kloboukách i letos tradičně připomeneme v jeho předvečer, tedy ve středu 27. října. Slavnost bude zahájena v 18 hodin pietním aktem s kladením věnců k Památníku československé vzájemnosti a k pamětní desce na budově TJ Sokol. Poté bude kostel Povýšení svatého Kříže hostit koncert vážné hudby, který přednesou studenti konzervatoře a žáci a učitelé Základní umělecké školy Valašské Klobouky. Sváteční večer s hudbou začne v 19 hodin.

Oslavy 92. výročí vzniku Československa budou započaty na Masarykově náměstí, kde představitelé města a zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu položí věnce k památníku. Poté přednese projev starosta města a zazní státní hymna. Shromáždění se následně přemístí k tělocvičně Sokola, kde bude pietní akt dokončen kladením kytic k pamětní desce. Na oficiální oslavu státního svátku je srdečně zvána nejširší veřejnost, děti s sebou mohou vzít i tradiční lampiony.

 
Po vzpomínkovém setkání bude program pokračovat ve farním kostele. Návštěvníci budou moci prožít příjemně laděné koncertní vystoupení, ve kterém se jim se svým výběrem skladeb představí nejen současní žáci místní základní umělecké školy, ale také jejich starší předchůdci, kteří jsou dnes již studenty konzervatoří. Svůj hudební um ovšem ukáží také pedagogové. Publikum vyslechne přednesy houslí, varhan, klavíru, trubek i cembala, ale také sólový zpěv.
 
Lenka Zvonková
 
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA