Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nezařazené

Sedm set metrů dlouhý světelný řetěz protne Náměstí T.G. Masaryka
Nezařazené

Sedm set metrů dlouhý světelný řetěz z téměř osmi set svíček v pátek 19. ledna protne Náměstí T.G. Masaryka ve Zlíně. Každoroční streetartový happening má za cíl připomenout odkaz Jana Palacha. Tentokrát pořádající kulturní centrum Živý Zlín akcentuje hodnotu svobody a ohleduplnosti. Happening se uskuteční v centru krajského města od 16 hodin.   „Hodnoty, které Jan Palach prosazoval, si potřebujeme připomínat i dnes, s ohledem na světové dění i náladu ve společnosti. Máme pocit, že je nutné vnášet do veřejné diskuze témata jako je tolerance, solidarita nebo ohleduplnost a apelovat na to, abychom nebyli lhostejní ani k sobě navzájem,” popsala za pořádající organizaci Živý Zlín ředitelka Jana Kubáčová.   Veřejnost se může k happeningu připojit a pomoci pořadatelům rozmisťovat svíčky v terénu, případně se připojit s vlastními svíčkami v pevném obalu. Termín akce není náhodný. V pátek 19. ledna to bude právě 55 let, co zemřel na následky svých zranění dvacetiletý student Jan Palach, který se tři dny před tím polil hořlavinou a zapálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Světelný řetěz má připomenout důvody jeho činu.   [gallery columns="2" size="medium" ids="177015,177016"]   Koncept akce vznikl před devíti lety na popud zlínského výtvarníka Petra Dosoudila. „Projekt k uctění památky Jana Palacha ve mně zrál několik měsíců. Předně mi celý prostor Gahurova prospektu evokoval Václavské náměstí v Praze, a to svou délkou i šířkou, a pak jsem cítil potřebu tuto událost nějakým výrazným způsobem připomenout. Mrzelo mě, že se na takové dějinné okamžiky s poselstvím pomalu zapomíná,“ řekl k prvotní myšlence její autor, výtvarník Petr Dosoudil. Po dvou ročnících se Dosoudil spojil s kulturním a kreativním centrem Živý Zlín a tato spolupráce funguje dodnes.   Také letos atmosféru happeningu doplní saxofonista Zdeněk Marušák a vzhledem k charakteru akce nebude chybět ani světelná odbočka k Lavičce Václava Havla.   V předchozích letech se akce účastnily stovky lidí. Přes sedm set metrů dlouhý světelný řetěz je nejdelším tohoto druhu v České republice. Svíčky budou k dispozici na místě a účastníci si mohou přinést také vlastní. Veřejnost se může k pořadatelům přidat a v tichosti zapalovat svíčky od 16 hodin v horní části náměstí, pod Památníkem Tomáše Bati. Poslední svíčky povedou až k dolní části Gahurova prospektu. Řetěz by měl být v plném rozsahu vidět z velké vzdálenosti zhruba hodinu a půl.   -tz-

Majitelé domů se mohou informovat o dotacích na úsporné bydlení
Nezařazené

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Valašské Klobouky pořádá v pondělí 30. října bezplatný seminář, na kterém představí podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám Light a také nového programu Oprav dům po babičce. Setkání proběhne od 16 hodin v přednáškovém sále Domu na rohu ve Valašských Kloboukách. Zváni jsou všichni majitelé rodinných či bytových domů, kteří uvažují o rekonstrukci nebo stavebních úpravách, které napomohou zajistit úspory a energetickou soběstačnost.   „Odborníci ze Státního fondu životního prostředí účastníkům přiblíží možnosti dotací na výměny kotlů, pořízení fotovoltaických elektráren, zateplení domů, výměnu oken a další opatření. Tyto záležitosti aktuálně řeší mnoho domácností a bytových družstev, a tak mají žadatelé možnost seznámit se nejen s podrobnými pravidly dotačních programů, ale také s náležitostmi žádosti a procesem vyřizování,“ uvedl Karel Švach, tajemník Městského úřadu Valašské Klobouky.   [gallery size="medium" ids="171369"]   -tz-

Mateřské a základní školy se zapojily do aktivit polytechnického vzdělávání
Aktuality Nezařazené

Realizační tým projektu Místní akční plán ORP Valašské Klobouky II (MAP), který je zaměřený na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Valašské Klobouky, se zapojil do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. „Tento projekt nabídl možnost uhradit pedagogickým pracovníkům a žákům aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání. Z této oblasti jsme ve spolupráci s pedagogy z našich mateřských a základních škol vybrali z povinných a volitelných modulů pět aktivit. Jednalo se o semináře pro pedagogické pracovníky a vzdělávání žáků základních škol. Aktivity probíhaly v roce 2021 a 2022,“ uvedla Bc. Jaroslava Káňová, hlavní manažerka projektu MAP.   Pro pedagogy mateřských škol se školení nesly v duchu moderního vzdělávání pro děti bez použití jakékoli techniky. Školení zaštiťovala organizace Malá technika. Proběhly celkem 3: ·         Úvod do polytechnického vzdělávání: Stavitelství, ·         Úvod do digitálního světa, prožitkem, názorně a jednoduše, ·         Digitální technologie nejsou ani dobré ani zlé.   Cílem těchto seminářů bylo představit pedagogickým pracovníkům praktické možnosti polytechnického vzdělávání dětí pomocí metod a jednoduchých činností, prostřednictvím kterých mohou u dětí vzbudit zájem o polytechnické vzdělávání při využití přirozené hravosti a poznávání světa kolem sebe. Lektorky tak pedagogům ukázaly jak např. postavit město, jak se staví půdorysy domu, jak se do domu zavádí vodovod, kanalizace a elektřina, jak funguje technika, robotické programování nebo jak funguje svět internetu.   [gallery columns="4" ids="134248,134249,134250"]   Pro pedagogy základních škol byly dohodnuty celkem 3 semináře v ZOO Zlín Lešná, jejíž lektoři semináře vedli. Dva z nich již proběhly, a ještě jeden je naplánován na podzim 2022. Cílem vzdělávacích programů bylo seznámit pedagogické pracovníky s vybranými tématy přírodovědného a environmentálního vzdělávání a se způsoby, jak vést žáky v rámci výuky k poznávání a ochraně přírody. Proběhla komentovaná prohlídka ZOO s detailní charakteristikou a zajímavostmi u vybraných druhů zvířat. Pedagogové také obdrželi pracovní listy, které mohou využít při vlastní výuce.   [gallery columns="4" ids="134251,134252,134253"]   Poslední aktivitou bylo vzdělávání žáků 7. tříd, celkem výuka proběhla na šesti základních školách, která navázala na aktuální probírané učivo. V rámci vzdělávání byly žákům představeny různé druhy zvířat i s jejich původními ekosystémy. Součástí vzdělávání bylo také představení netradičních výukových pomůcek v podobě nejrůznějších kostí, lebek a srstí. Vzdělávání probíhalo pod vedením odborných pracovníků ZOO Lešná Zlín. Cílem vzdělávání bylo také seznámit přítomné pedagogické pracovníky se způsobem, jak atraktivně přiblížit učivo žákům při výuce.   [gallery columns="4" ids="134254,134255,134256,134257"]   Všechny semináře a aktivity byly velmi poučné se zajímavým a poutavým obsahem jak pro pedagogy, tak pro žáky. Vzdělávací programy byly hodnoceny jako velmi přínosné a inspirativní. Rádi se do podobných aktivit pro naše školy zapojíme i v budoucnu.   Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II (IKAP II), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903   -PR-

Vsetín navyšuje podporu pro dobrovolné hasiče
Nezařazené

O zhruba padesát procent větší sumou než v předchozích letech hodlá vsetínská radnice letos podpořit činnost pěti jednotek sboru dobrovolných hasičů, jejichž je zřizovatelem. V rozpočtu města je pro ně vyčleněna částka 1,354 milionu korun, zatímco v roce 2021 to bylo 934 tisíc a o rok dříve 894 tisíc korun.   „Jsme si velice dobře vědomi nezastupitelné role dobrovolných hasičů při ochraně životů a majetku nás všech, jakož i jejich zapojení při organizaci společenského dění ve městě. Za svou práci zasluhují nejen poděkování, ale především by měli disponovat co nejlepšími podmínkami pro další činnost. A právě z toho důvodu jsme dobrovolným hasičům pro letošní rok navýšili podporu,“ konstatoval starosta Vsetína Jiří Růžička.   Město tak podle něj v letošním roce oproti minulosti navýší například objem finančních prostředků na obnovu třívrstvých zásahových oděvů a obuvi o 130 tisíc korun a na opravy a údržbu zásahových vozidel o 90 tisíc korun. „Pro JSDH Jasenka a Semetín navíc plánujeme koupi osmi dýchacích přístrojů v hodnotě 270 tisíc korun, pro JSDH Jasenka dále pořízení plovoucího čerpadla v hodnotě 45 tisíc korun a dokončení vestavby zásahového vozidla za 78 tisíc korun. JSDH Dušná získá za 60 tisíc korun automatizovaný externí defibrilátor,“ vyjmenoval starosta s tím, že po loňském vybudování hasičské zbrojnice pro JSDH Rokytnice (viz foto), které si vyžádalo 13,5 milionu korun, město plánuje stavební aktivitu i na letošek a následující roky. „V rámci revitalizace volnočasového areálu na Horní Jasence by mělo vyrůst zázemí pro zásahový vůz JSDH Jasenka. Současně pak hledáme vhodný prostor i na výstavbu garáže pro JSDH Semetín,“ uvedl starosta Růžička, podle nějž se nezapomíná ani na JSDH Vsetín-město, která je v systému požární ochrany jako jediná na Vsetíně zařazena do kategorie III – ostatní jednotky spadají do kategorie V, tedy s nižší prioritou. „V rámci nezbytné obnovy techniky zvažujeme pořídit pro JSDH Vsetín-město cisternovou automobilovou stříkačku, která by nahradila tu stávající, jíž by následně mohla využít některá z ostatních jednotek zřizovaných městem. Protože se jedná o investici v hodnotě okolo osmi milionů korun, hledáme v této souvislosti možnosti spolufinancování z dotačních titulů,“ uzavřel starosta.   -tz-

Záchrana telete zastavila dopravu a zpomalila vlaky
Aktuality Nezařazené

Hasiči se při své práci setkávají s ledasčím. Netradiční záchranu prováděli toto úterý u obce Jablůnka. Hasiči ze stanic Valašské Meziříčí a Vsetín byli přivoláni k vyproštění uvízlého telete.   Tele uteklo z pastviny. Vydalo se podél kolejí neznámo kam. Daleko však nedošlo, neboť uvízlo v korytě místního potůčku pod silnicí. [caption id="attachment_119066" align="alignnone" width="690"] Záchrana telete zastavila dopravu a zpomalila kolemjedoucí vlaky. Foto: HZS[/caption] Ani velká síla všech přivolaných hasičů k vyproštění telete nestačila. „Velitel zásahu si na místo povolal kolegy s vyprošťovacím automobilem ze stanice Otrokovice. Pomocí něho uspané tele vytáhli z koryta ven a předali zpět majiteli, který si zvíře odvezl na valníku zpět na pastvu,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.   V průběhu vyprošťovacích prací byl na nezbytně nutnou dobu zastaven provoz na komunikaci mezi obcemi Bystřička a Jablůnka. Vlaky jedoucí po blízké železniční dráze museli kolem místa zpomalit.   [gallery columns="5" ids="119068,119069,119070,119071,119072"] Záchrana telete u Jablůnky. Foto: HZS   -tz-

Slavičín žádá odškodnění za výbuch ve Vrběticích
Nezařazené

Na to, že kolem výbuchu ve Vrběticích bývá opravdu horko, si ve Slavičíně již za uplynulé roky jaksi zvykli. Jelikož na počátku dubna tohoto roku uplynulo šest měsíců od ukončení záchranných a likvidačních prací v areálu muničních skladů, rozhodla rada města 12. dubna o podání žádosti o náhradu věcné škody podle ust. § 30 odst. 1 a 5 zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a také o podání požadavku na přiznání peněžní náhrady dle § 29 odst. 1 shora cit. Předpisu za omezení vlastnického práva na lesních porostech v katastru Divnic.   Škoda vznikla obci na místní komunikaci na pozemku parc. č. 4458/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Slavičín, obci Slavičín, jenž se nachází ve vlastnictví České republiky. „Vznik škody je dán v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi vyvolanými mimořádnou událostí v areálu muničního skladu ve Vlachovicích. Škoda vznikla přímo činností složek integrovaného záchranného systému, přičemž je mi známo, že právě tato situace je případem, kdy Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, odpovědnost státu uznává. Průjezdem těžké techniky jako např. zasahujících nákladních vozidel byla poškozena jednak komunikace, která se nachází na výše uvedeném pozemku, zůstává však otázkou, zda nedošlo též k poškození výše specifikovaného pozemku parc. č. 4458/1, ostatní plocha. Na komunikaci jsou konkrétně patrny škody jako vydrolení povrchu a narušení tělesa komunikace vlivem nadměrného zatížení při průjezdu. V daném smyslu lze doložit také příslušnou fotodokumentaci,“ uvedl starosta Slavičína Tomáš Chmela.   Výše škody na předmětné komunikaci byla odhadem vyčíslena na částku 1 000 000,- Kč.   „Mimo výše uvedeného jsem toho názoru, že městu Slavičín dle § 29 odst. 1 shora cit. předpisu náleží též peněžní náhrada za omezení vlastnického práva. Městu byl znemožněn výkon vlastnického práva k jeho lesním a jiným pozemkům, a to ode dne 16. 10. 2014 do dne 13. 10. 2020. Omezení hospodaření a těžby jako takové v městem užívaných lesích v letech 2014 – 2018 včetně představuje pro město finanční ztrátu. Jen ztrátu oproti (výchozímu) roku 2013 vzniklou neuskutečněným prodejem dřeva lze vyčíslit ve výši nejméně 1.577.445,- Kč. Tuto částku, jakož i celkovou částku vyjadřující míru omezení, jsme připraveni dále doložit znaleckým posudkem,“ dodal starosta.   -red-

Luhačovice přivítaly návrat lázeňského života stylově
Nezařazené

Zub žraloka, mamutí stolička, levitující blok horniny i pohárek ze samých květů… Jedny z nejznámějších českých lázních přivítaly návrat lázeňského života po vynucené pauze naprosto stylově a ve velkém.   Schválně například zkuste hádat, kolik rostlinek bylo potřeba na nové osázení symbolu Lázní Luhačovice, který nesmí chybět v žádném fotoalbu lázeňského hosta? „Zahradníci v souvislosti s intenzivními přípravami na novou lázeňskou sezonu znovu osázeli symbolický kvetoucí lázeňský pohárek u Jurkovičova domu, a to neuvěřitelnými 5000 drobných rostlinek a květin,“ prozrazuje MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice, a. s.   [gallery columns="5" ids="81569,81570,81571,81572,81573"] Foto: Lázně Luhačovice   Lázně totiž během povinné přestávky rozhodně nezahálely, a tak to není jediná úprava, kterou lázeňský areál zažil. „Například jsme také vysypali tradiční pískové cesty novým čistým pískem, ale především se těšíme, že hostům představíme novou kolonádu, která byla po více jak rok trvající náročné rekonstrukci slavnostně otevřena vloni na podzim, takže celá řada z nich ji teď v letní sezoně uvidí v novém kabátku úplně poprvé,“ těší se ředitel Bláha a ještě pokračuje: „Přidáme-li k tomu také nově opravenou halou Vincentka, kde návštěvníci najdou i celou řadu zajímavostí od interaktivní expozice luhačovických minerálních vod či výdejní pult z kubánského mramoru, přes stylově přímořsky laděnou relaxační zónu, po vystavený zub žraloka, mamutí stoličku či levitující blok horniny, pak mohu s čistým svědomím říct, že takové Luhačovice hosté ještě neviděli.“   -tz-

Z Brumova směrem do Návojné se už jezdí po nové silnici
Nezařazené

Rekonstrukce kilometrového úseku silnice z Brumova směrem do Návojné byla v červenci dokončena. V dobrém stavu je podle silničářů nyní již téměř celá silniční trasa z Brumova-Bylnice přes Nedašovu Lhotu až k hranici se Slovenskem.   Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/50736 (z Brumova směrem do Návojné) v celkové délce 965 metrů. Začátek stavby navazuje na novou okružní křižovatku na silnici I/57. Šířka komunikace byla sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami. Původní povrch vozovky byl odfrézován, došlo k sanaci konstrukčních vrstev po obou stranách silnice v šířce jednoho metru. Byly položeny nové asfaltobetonové vrstvy. Odvodnění vozovky je zajištěno novými dešťovými vpustěmi. Byl vybudován zastávkový pruh linkové autobusové dopravy. Souběžně se stavbou Ředitelství silnic Zlínského kraje zde realizovalo práce na objektech ve svém vlastnictví také město Brumov-Bylnice.   „Jednou z našich priorit je vytváření delších souvislých obnovených úseků s kvalitním povrchem. Silnici III. třídy z Brumova přes Návojnou a Nedašovu Lhotu až po státní hranici se Slovenskem postupně opravujeme již několik let. Po dokončení tohoto úseku v Brumově je už téměř celá v dobrém stavu,“ řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Investice ŘSZK do této silnice dosáhly od roku 2012 objemu téměř 130 milionů korun. [caption id="attachment_80935" align="alignnone" width="574"] Nový úsek silnice z Brumova směrem do Návojné. Foto: RSZK[/caption] Konečná cena za tuto zakázku činí 15,807 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce zde byly zahájeny koncem srpna 2019 a první část uvedena do provozu v listopadu téhož roku. Stavba pak pokračovala po přerušení v zimním období.   -tz-

Povoleny farmářské trhy, řemesla i malé svatby
Nezařazené

Od pondělí 20. dubna začíná první vlna uvolňování opatření. Začnou opět fungovat řemeslníci, farmářské trhy, budou se moci konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Scénář, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s epidemiology, projednala v úterý vláda. „Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, je na místě začít s postupným návratem do normálního života. Samozřejmě za dodržení pravidel hygieny jako je nošení roušky, mytí rukou a udržování odstupů mezi lidmi, i specifických pravidel pro provozovny živnostníků. Pokud by došlo ke zhoršení situace, jsme připraveni okamžitě zatáhnout za brzdu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.   Plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap. První fáze uvolňování je naplánována na pondělí 20. dubna a bude se týkat provozoven řemeslníků, autobazarů a autosalónů, farmářských trhů a tréninků profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Povoleny budou také svatební obřady s účastí do deseti osob při dodržení specifických hygienických podmínek. „Výraznou podmínkou pro dodržení časového plánu je dodržování preventivních opatření na úrovni jednotlivých občanů a jejich rodin,“ zdůraznil Rastislav Maďar, epidemiolog a šéf pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro řízení uvolňování karanténních opatření.  

Vysoké školy

  Zároveň se od 20. dubna budou moci konat individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. Studenti i akademici však musí dodržet řadu opatření. Osoby nesmí podléhat karanténě a nesmí vykazovat známky akutních zdravotních potíží odpovídající virové infekci jako je například horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. U vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou a bude nařízeno nošení roušek. Studenti také podepíší prohlášení o bezinfekčnosti. Na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, a budou rozděleni do menších skupin o maximálně 5 osobách. Zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení jednoho studenta v daném časovém rozmezí. Po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu.  

U farmářských trhů rozestupy stánků minimálně 2 metry

  Všechny od pondělí povolené provozovny živnostníků budou muset splňovat preventivní požadavky, mezi které patří dodržení odstupů minimálně 2 metry, dostupnost dezinfekce rukou, povinné nošení roušky u zaměstnanců i zákazníků, manipulaci personálu v rukavicích i rukavice pro klienty na vyžádání. U farmářských trhů prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci. Pořadatelé mají navíc povinnost zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa a zařídit, aby zákazníci i obsluha nosili roušky. Obsluha je povinna používat rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zboží musí být prodáváno bez možnosti ochutnávky.  

Tréninky profesionálních sportovců v počtu 8 osob

  Sportovcům s profesionální smlouvou bude od pondělí umožněno vykonávat tréninky v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Trénink bude probíhat na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti, kde se bude nacházet jen skupina nepřesahující ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu. Mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry, což vylučuje provádění kontaktních, soubojových cvičení. V době tréninku nebudou sportovci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Na sportovišti nebudou využívány související vnitřní prostory, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení. Lze však připustit používání toalet za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob a bylo zajištěno provádění zvýšených hygienických opatření. Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.  

Svatební obřady

  Svatební obřady s účastí do 10 osob budou umožněny při dodržení odstupů s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů, a dále při dodržování základních preventivních pravidel jako je hygiena rukou, nošení roušek s výjimkou snoubenců/novomanželů. Obřad se bude muset obejít bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost. Po skončení svatebního obřadu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek.   -tz-

Zdravotníci polikliniky obdrželi ochranné štíty zdarma
Aktuality Nezařazené

Kdo může, ten v současné době pomáhá. Ať už šitím roušek, pomocí seniorům, nebo například poskytnutím ochranných štítů. Jakákoliv pomoc se nyní cení víc než kdy jindy. Zvláště pak podpora zdravotnických pracovníků, kteří vystavují své zdraví v tzv. první linii. Jejich práce si všichni váží a v momentální situaci jistě ještě o něco víc.   Právě ochranné štíty se místní firma DAXO s.r.o. společně se spolkem Lačnovjané pro lepší Lačnov rozhodla vytisknout na 3D tiskárně a následně věnovat zdravotníkům Valašskokloboucké polikliniky. V pondělí proběhlo jejich předání, konkrétně zástupce společnosti DAXO s.r.o. Pavel Dráb a předseda spolku Michal Šerý předali řediteli Valašskokloboucké polikliniky prozatím 20 ochranných štítů, které budou následně rozděleny mezi lékaře, zdravotní sestry a další zdravotnický personál.   „Věříme, že současná situace dozná brzkého zlepšení a již nebude potřeba používat tyto ochranné pomůcky, ovšem do té doby je naštěstí stále mnoho lidí, firem a spolků ochotných pomoci a přispět tak ke zvládnutí celé situace,“ uvedl za Spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov Michal Šerý.   [gallery columns="4" ids="70913,70912,70914,70915"]   Mimo poskytnutí ochranných štítů přispěl Spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov také výrobou roušek pro seniory z Lačnova. Panu starostovi bylo předáno přes osmdesát látkových roušek od členů spolku.   „Přejeme všem lékařům, zdravotním sestrám i ostatním pracovníkům polikliniky pevné zdraví, odvahu a víru v lepší zítřky,“ popřál zástupce společnosti DAXO s.r.o. Pavel Dráb.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA