Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Klobouky chystají opravy na Sbořisku, Sychrově i v Cyrilometodějské ulici
Aktuality

Vjezdy do Valašských Klobouk od Lipiny, Smoliny, Mirošova i Poteče by se měly v dohledné době zvelebit. Město chystá rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sbořisko a nová světla budou stát i v sousední ulici Na Vyhlídce. Připravuje se také projektová dokumentace na výstavbu nových chodníků, autobusových zastávek a bezpečného místa pro přecházení na Sychrově. Do třetice je podána žádost o dotaci na nový chodník, který povede z Cyrilometodějské ulice k ekoparku Trhovisko.   „Po rekonstrukcích chodníků v Brumovské ulici se soustřeďujeme na lokalitu dalších vjezdů do města a řešíme Sychrov a Sbořisko. Chodníky na Sbořisku jsou ve velmi špatném stavu, na Sychrově v některých místech tato základní infrastruktura pro pěší úplně chybí. Protože chceme podmínky pro obyvatele zlepšit, jednáme o společném postupu s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které v těchto úsecích plánuje investice na krajských komunikacích,“ sdělila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. [caption id="attachment_67960" align="alignnone" width="690"] Sbořisko bude mít nový chodník i osvětlení[/caption] Na Sbořisku se bude úprava týkat stávajícího více než dvousetmetrového úseku chodníku od křižovatky s ulicí Komenského po výjezd na Lipinu. Zahrnutá bude i úprava sjezdů od rodinných domů na krajskou komunikaci II/494 a obnova veřejného osvětlení. „Na akci jsme podali žádost o dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládáme, že náklady dosáhnou 2 milionů korun a dotace by mohla pokrýt více než polovinu,“ přiblížila Eliška Olšáková. Nad rámec projektu by pak mělo být vybudováno veřejné osvětlení v ulici Na Vyhlídce. Práce na Sbořisku by měly začít v létě. [caption id="attachment_67961" align="alignnone" width="690"] Vyroste chodník ke křižovatce na Mirošov a Smolinu.[/caption] Nové chodníky se chystají také na Sychrově, kde by měly vést 265 metrů dlouhým úsekem od bytových domů až po křižovatku na Mirošov a Smolinu. „Ředitelství silnic Zlínského kraje má v plánu křižovatku upravit, a tak jsme se dohodli na společném postupu. Proběhlo také jednání o přesunu nevyužívaných zastávek z okraje města blíže k bytovým domům na Sychrově, tak aby byly pro obyvatele dostupnější a tím pádem i využívanější,“ uvedla Eliška Olšáková. Město počítá s výstavbou zastávek, bezpečného místa pro přecházení i veřejného osvětlení. Náklady vyčíslí až aktuálně připravovaná projektová dokumentace. [caption id="attachment_67962" align="alignnone" width="690"] Chodník v Cyrilometodějské ulici projde rekonstrukcí a dostaví se i nový úsek[/caption] V Cyrilometodějské ulici je velmi potřebné zrekonstruovat dnešní chodník od křižovatky s ulicí Dlouhá (areál Wastex) a vystavět zcela nový úsek chodníku, který by pěším umožnil bezpečný přístup do ekoparku Trhovisko. „Kolem frekventované silnice I. třídy máme naprojektováno a povoleno 380 metrů chodníku, z nichž 210 metrů bude tvořit jeho nová část od benzinové pumpy odbočku do parku. Povede na pravé straně, v místech, kde je dnes vyšlapaná pěšina a kde chodci v husté dopravě ohrožovali svou bezpečnost,“ sdělila Eliška Olšáková. Na investici za 2,1 milionu je podána žádost o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury, její výsledek by mohl být známý na jaře. Žádosti předcházelo jednání s firmou ČEPRO a soukromým vlastníkem o udělení souhlasu se stavbou a odkupu části pozemků, které byly pro umístění chodníku a místa pro přecházení právě před čerpací stanicí potřebné.   -tz-

Za nákup lístku ve vlaku Arrivy si lidé připlatí
Aktuality

Od 1. března 2020 upravuje Arriva v osobních vlacích na Zlínsku odbavení cestujících. Ve stanicích, ve kterých je před odjezdem vlaku otevřena pokladna, je nutné si jízdenku koupit předem na přepážce. Při nákupu až u stevarda ve vlaku společnost zavádí manipulační příplatek.   „Od poloviny prosince, kdy jsme vyjeli na řadu tratí, jsme nechtěli cestujícím komplikovat život zaváděním změn, a tak jsme neřešili, kde si jízdenku koupili. V našem vlaku to bylo bez přirážky, i když to není na české železnici obvyklé. V některých stanicích jsme otevřeli pokladny a naším cílem je, aby si cestující kupoval jízdenku tam, a ne ve vlaku. Od března tak zavádíme přirážku za nákup ve vlaku v případech, kdy si cestující mohl koupit jízdenku v pokladně,“ říká ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka.   Manipulační přirážka se nebude uplatňovat v případech, kdy je odbavení cestujících ve stanicích s otevřenou pokladní přepážkou bez manipulační přirážky umožněno právními předpisy. To se týká například držitelů průkazů ZTP a ZTP/P nebo návazného odbavení cestujícího, který přestupuje z vlaku jiného dopravce a pro předchozí úsek cesty se prokáže jízdním dokladem v tarifu předchozího dopravce.  

Příplatek bude 40 korun

  Na tratích na Zlínsku je přirážka podle Tarifu Zlínského kraje 40 korun, připočítává se ve stanicích v Bylnici, Horní Lidči, Kunovicích, Luhačovicích, ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, ve Valašském Meziříčí, Veselí nad Moravou nebo ve Vsetíně, a to v době, kdy jsou pokladny otevřeny. Pokud je pokladna uzavřena, manipulační příplatek cestující nezaplatí.   Jízdenku na osobní vlaky Arrivy na Zlínsku je možné koupit i v e-shopu Arrivy, u takové jízdenky ale neplatí možnost jejího využití i ve vlacích jiného drážního dopravce.   „Naši stevardi budou cestující ve vlacích upozorňovat, že v jejich nástupní stanici je otevřena pokladna a že si mohou koupit jízdenku předem a bez přirážky tam. K cestujícím budeme vstřícní a ze začátku budeme nové podmínky vysvětlovat,“ doplňuje Jiří Nálevka.   Jízdenku v pokladně si mohou cestující koupit v těchto železničních stanicích:   ·         Bylnice, ·         Horní Lideč, ·         Kunovice, ·         Luhačovice, ·         Staré Město u Uherského Hradiště, ·         Uherské Hradiště, ·         Uherský Brod, ·         Valašské Meziříčí, ·         Veselí nad Moravou, ·         Vsetín.   -tz-

Počet klientů na protialkoholní záchytce opět vzrostl
Aktuality

Jediná záchytná stanice ve Zlínském kraji přijala v loňském roce opět více klientů, bylo jich bezmála 1600. Pokud je to nutné dovezou sem i klienty z Valašska. Meziročně tak počet lidí, kteří pod vlivem alkoholu či drog skončili na Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici Kroměřížské nemocnice, vzrostl o sedm desítek. Téměř v pětaosmdesáti procentech případů šlo o muže, ale do statistik se zapsalo i 250 žen a také 11 mladistvých. Poplatek za pobyt na záchytce přitom nezaplatily skoro dvě třetiny klientů, neuhrazené pohledávky vzrostly už na 37,6 milionů korun.   Zdravotníci se na kroměřížské záchytce setkávají s mnoha různými typy lidí, kteří pitím alkoholu nebo užíváním drog řeší své dlouhodobé problémy. Nejčastěji jde o lidi bez domova, klienty s nejrůznějšími psychickými problémy nebo osoby, které se ocitly v jiné složité životní situaci. „Řada klientů je v naší péči opakovaně. Stává se nám dokonce, že některé lidi přijímáme i dvakrát za den, protože se ihned po propuštění znovu vrhnou na pití a během pár hodin je tady máme zpátky,“ popisuje Martin Kuhn, vedoucí lékař Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Kroměřížské nemocnice.   Mezi klienty záchytky je podle zkušeností zdravotníků sice výrazně méně žen, ale práce s nimi bývá často obtížnější. „Ženy hůře snášejí alkohol, bývají u nás agresivnější a méně spolupracují. To ale neznamená, že bychom tu neměli agresivní muže nebo naopak klidnější ženy. Chování v těžké opilosti je opravdu individuální. Bezdomovci bývají obecně klidnější, jsou rádi, že mají kde přespat, ale také to neplatí vždycky. Mnohdy jsou klienti večer agresivní a ráno se nám pak omlouvají,“ líčí Martin Kuhn. [caption id="attachment_67879" align="alignnone" width="690"] Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Kroměřížské nemocnici[/caption] V loňském roce přijala protialkoholní záchytná stanice 1588 klientů, předloni to bylo 1517 a ještě o rok dříve 1389. Zdravotníci kroměřížské záchytky měli nejvíce práce v říjnu, kdy přijali 145 klientů, nejméně - 122 klientů - bylo přijato v červenci. Ke smutným „rekordmanům“ patří muž, který za posledních patnáct let pobýval na záchytce v Kroměříži devadesátkrát. Mezi ženami je zase „rekordmankou“ klientka, která byla od roku 2006 přijata dvaasedmdesátkrát, ovšem polovinu z tohoto počtu hospitalizací si odbyla právě v loňském roce. Čtyři klienti loni završili pobytem na záchytce oslavu čerstvých osmnáctin.   Kroměřížská nemocnice provozuje protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici od roku 2004. Záchytka má kapacitu sedm lůžek, naráz tak může přijmout maximálně sedm klientů, ale tato kapacita se občas během jediného dne naplní i dvakrát. Poplatek za pobyt na záchytce činí 1300 korun, zaplatit jej je ochotna zhruba třetina klientů. Jen v loňském roce tak klienti neuhradili poplatky ve výši 1,26 milionu korun a celkově už neuhrazené pohledávky za pobyt na kroměřížské záchytce dosáhly výše 37,6 milionů korun.   -tz-

Sezóna ve Ski areálu Razula vrcholí: o víkendu bude testování skialpů a dětský závod
Aktuality

Lyžařská sezóna ve Velkých Karlovicích zdaleka nekončí. Návrat mrazivých teplot opět zlepšil podmínky na sjezdovkách zdejšího Ski areálu Razula, kde leží 40 centimetrů kvalitního sněhu, a předpověď počasí na příští dny slibuje další zlepšení. Středisko na víkend chystá dvě doprovodné akce – testování skialpů a lyžařský závod pro děti.   „Díky mrazům jsme mohli v týdnu opět chvíli zasněžovat, v noci na čtvrtek přibyla trocha přírodního sněhu a v pátek čekáme větší sněhovou nadílku. Zájem lyžařů sice postupně slábne, mnozí už vyrážejí na kolo, ale ti, co si přijedou zalyžovat, si chválí opravdu kvalitní jarní lyžování. Určitě ještě není na místě uklízet lyže do sklepa,“ láká lyžaře Lukáš Hájko ze Ski areálu Razula. Hotely Resortu Valachy, jehož je středisko součástí, v příštím týdnu ještě nabízí volné pokoje, volné termíny na lekce lyžování i snowboardingu má zdejší Lyžařská škola Razulák.   V sobotu 29. února se bude v areálu konat oblíbené testování skialpů Dynafit na sjezdovce Razula a v neděli 1. března od 13 hodin poslední letošní závod O pohár strašidýlka Razuláka na sjezdovce Horal. Zajímavá podívaná čeká v neděli 1. března lyžaře u sjezdovky Razula: v prostoru vedle svahu se odehraje tradiční hasičská soutěž Zimní železný hasič Velkých Karlovic. Provoz pro lyžaře nebude nijak omezen. [caption id="attachment_67922" align="alignnone" width="690"] Lyžařská škola Horal[/caption] Nadcházející víkend ve Ski areálu Razula je už předposledním v letošní zimní sezóně. „Příští víkend se jako tečka za sezónou v sobotu 14. března uskuteční tradiční Maškarní lyžovačka na Horalu. V neděli 15. března budeme lyžovat naposledy, pak již sezónu ukončíme, sjezdovky přenecháme sáňkařům a začneme se chystat na jarní úklid a přípravu letních aktivit. Hned týden po ukončení lyžařské sezóny chystáme sportovní pobyt s cvičitelkou Hankou Kynychovou a Běžeckou školu Miloše Škorpila a už jsme také doladili velikonoční program pro naše hosty, pro které na svátky připravujeme kurz pečení frgálů, zdobení perníčků, pletení pomlázek, ale i nordic walking vycházky, jógu nebo výlet za ovečkami pro děti,“ dodal ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.   -pr-

Seniorku okradli za bílého dne při čekání na autobus
Aktuality

Že se krade  i za bílého dne poznala na vlastní kůži pětaosmdesátiletá žena ve Vsetíně na autobusové zastávce Rybníky – Družstevní. Důchodkyně zde společně s ostatními lidmi čekala, až přijede autobus.   Ke krádeži došlo minulý pátek v děvet hodin a dvacet minut. Neznámý pachatel k ní přistoupil a odcizil dámskou koženou kabelku černé barvy. „Žena přišla nejen o mobilní telefon, ale i o peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady,“ popsal mluvčí policistů Petr Jaroš. Pachatel či pachatelé měli utíkat směrem k místní části Trávníky. [caption id="attachment_67790" align="alignnone" width="690"] Ilustrační foto: PČR[/caption] „Vzhledem k tomu, že se skutek stal v dopoledních hodinách a na uvedené zastávce se nacházelo více lidí, žádáme případné svědky o jakékoliv informace. Ty přijmeme na kterékoliv policejní služebně nebo na čísle 158,“ vyzval policejní mluvčí.   -tz-

Na opravu koupaliště si Vizovice půjčí 21 milionů korun
Aktuality

Město Vizovice začne letos na podzim opravovat areál dlouhodobě uzavřeného a zchátralého koupaliště. Na investici, která se zatím odhaduje na zhruba 25 miliónů korun, si město vezme bankovní úvěr. Částku 21 milionů korun si půjčí od peněžního ústavu, který podal nejvýhodnější nabídku a vyhrál veřejnou soutěž.   „Splácet začneme až v lednu příštího roku. Při velmi výhodné úrokové sazbě 1,62% p.a. na úrocích město zaplatí celkem 2,435 milionu korun. Celková částka, kterou bude muset radnice během patnácti let uhradit, tak bude činit 23,435 milionu korun,“ přiblížila starostka Vizovic Silvie Dolanská. [caption id="attachment_67810" align="alignnone" width="690"] Zchátralé koupaliště ve Vizovicích[/caption] Oprava areálu koupaliště je pro město velmi nákladná. Proto stále hledá možnosti, jak tuto významnou investici zafinancovat ještě z jiných zdrojů. Zastupitel Roman Persun našel dotační program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, do kterého radnice zpracuje a pošle žádost o dotaci na obnovu koupaliště. „Jde o dotaci z podpory a rozvoje regionů určenou na regeneraci brownfieldů. Konkrétně to jsou například místní veřejná sportoviště, tedy i koupaliště,“ popsala starostka. Žádost o dotaci radnice musí podat do 20. května 2020. Jestli byla úspěšná, se vedení města dozví pravděpodobně až o několik měsíců později. [caption id="attachment_59506" align="alignnone" width="690"] Půdorys návrhu[/caption] Vizovické koupaliště bylo lidem k dispozici naposledy v létě 2007, kdy skončila hygienická výjimka. Pokud půjde vše podle plánu, tak areál, který bude mít plaveckou i relaxační část, včetně moderních vodních prvků pro nejmenší děti, by se mohl veřejnosti otevřít na začátku letní sezony 2021.  

Zastupitelé Vizovic schválili rozpočet

  S výdaji ve výši zhruba 150,78 milionu korun a příjmy přibližně 121,16 milionu korun počítá rozpočet města na letošní rok, který na svém zasedání schválili vizovičtí zastupitelé. Na vzniklý schodek radnice použije jednak peníze z přebytků hospodaření z minulých let a také dlouhodobý bankovní úvěr, který si město vezme na rekonstrukci zchátralého areálu místního koupaliště.   „Největší objem peněz, a to 28,3 milionu korun, půjde do oprav stávajících či budování nových sportovišť, hřišť a rekreačních areálů, kde patří i již zmíněné koupaliště, ve městě. Dalších 10,1 milionu korun počítáme na výdaje na rekonstrukci, modernizaci či větší opravy místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních zpevněných ploch. Výrazně, a to 4,88 milionu korun, hodláme investovat i do stavebních úprav budov a okolního zázemí využívaného místní základní školou. Dva miliony investujeme do elektroinstalace v dolní budově mateřské školy,“ uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.   Za zmínku určitě stojí i například částka 3,5 milionu korun vyčleněná na rekonstrukci a modernizaci bytového a nebytového fondu města, výdaje související s budováním a většími opravami vodovodů a kanalizací ve městě budou činit 1,6 milionu korun.   Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši zhruba 29,6 milionu korun a splátky dlouhodobých bankovních úvěrů ve výši 1,749 milionu korun radnice pokryje z finančních přebytků minulých let a z nově přijatého dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 21 milionů korun. Ten zastupitelé rovněž schválili na svém posledním zasedání. Dle propočtů by tak rezerva ze zůstatků na účtu města měla činit 6,799 milionu korun; ta bude zachována pro další, v rozpočtu zatím neplánované, výdaje.   -tz-

Klobučan patřil v neděli dětem a kosmohrátkám
Aktuality

Poslední únorová neděle patřila karnevalovému veselí. Členky místní skupiny Českého červeného kříže uspořádaly již tradiční dětský karneval. Více jak dvouhodinovým programem plným pohybu, tance a her provázel Jirka Hadaš a jeho tým a to už popáté.   V kulturním domě Klobučan se to jen hemžilo krásnými a nápaditými maskami, byla radost pohledět na parket, kde si děti užívaly karnevalový rej na téma „kosmohrátky“. „Nechybělo malování na obličej, fotokoutek a samozřejmě ani tombola, která díky štědrým sponzorům čítala téměř 250 hodnotných cen. Ten, kdo je pravidelným návštěvníkem našich karnevalů ví, že sál je vždy vyzdoben mnoha obrázky s pohádkovými postavami,“ uvedla za Místní skupinu Českého červeného kříže Eva Fialová. Letošní v pořadí již 14. dětský karneval doznal z velké části nové výzdoby, a to díky Domu dětí a mládeže ve Valašských Kloboukách   [gallery columns="4" ids="67758,67760,67759,67761"] Celou fotogalerii najdete zde   „Poděkování patří městu Valašské Klobouky, zaměstnancům KD Klobučan, panu Zástěrovi z DDM Valašské Klobouky a v neposlední řadě všem sponzorům, bez kterých by karneval prostě nebyl. Tak zase za rok při 15. dětském karnevalu se budeme těšit na shledanou,“ dodala Eva Fialová.   -tz-

Jaroslav Baný už více než půl století zapisuje na Valašsku údaje o počasí
Aktuality

Mgr. Jaroslav Baný působil jako středoškolský učitel přírodopisných předmětů. Coby nadšený celoživotní amatérský meteorolog si vydobyl respekt u kolegů profesionálů a stále úzce spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně i s Českým rozhlasem, kde mívá pravidelné relace o počasí. Přes půl století – od roku 1961 – precizně zapisuje údaje o počasí, které následně vyhodnocuje. Získal titul Osobnost města Vizovice za dlouhodobou činnost v meteorologii, ale i za práci ve sdružení Vizovické Trnkobraní a v Kruhu přátel hudby. Rovněž byl oceněn Nadací Charty 77 jako „Senior roku 2014“. Jak se vyvíjel jeho vztah k meteorologii a do jaké míry je vůbec počasí předvídatelné, prozradil v rozhovoru.  

Pane Baný, co Vás přimělo k zájmu o meteorologii?

  V letech 1957 až 1959 jsem vykonával vojenskou základní službu na letišti v Čáslavi, kde mě velitel vybral do školy pro letecké meteorology v Žamberku. Absolvoval jsem roční kurs společně s profesionály a potom jsem se vrátil na čáslavské letiště, kde jsem působil jako meteorolog u dispečerů. Tam jsem získal základy, protože jsem zapisoval všechny údaje včetně radiosond pro piloty. Tím se ve mně probudil zájem o tento obor. Po návratu z vojny jsem nastoupil jako učitel na zemědělskou školu do Vizovic. Český hydrometeorologický ústav Praha mě tehdy „vypátral“, protože zde ve Vizovicích stanice nefungovala, a od roku 1961 se mnou domluvili další pozorování.  

Když člověk 60 let denně zapisuje počasí, to musí být buď velká vášeň, anebo obdivuhodná sebekázeň a disciplína. Jak se dá popsat ta motivac

e vydržet?

  Zajímaly mě klimatické údaje a jejich srovnání. Pomáhala mi při tom manželka a děti, případně i studenti a tím jsem udržel stanici, která se nyní nachází v soukromé zahradě u Střední školy oděvní a služeb. Zapisoval jsem třikrát denně: v 7, ve 14 a v 21 hodin až do roku 2015, kdy jsem při pozorování uklouzl a způsobil si úraz s trvalými následky. Potom jsem přestal na stanici dojíždět na kole ze svého bytu, jak jsem to do té doby praktikoval. V současné době je stanice plně automatická a každých deset minut odesílá měřitelné údaje do meteocentra v Brně a já nyní klimatické jevy pozoruji z domu, zapisuji je do výkazů a poskytuji ČHMÚ Brno. To znamená, že mají kromě údajů automatických také moje pozorování. Tyto informace mají velký význam jednak pro energetiku, pro dopravu – zvláště v zimním období, pro zemědělství, lesnictví a veškeré obory činnosti, řídí se jimi třeba vytápění.  

Jaké zajímavé důsledky počasí na přírodu jste vypozoroval?

  V posledních letech ubývá srážek. Například v roce 2018 byl nejsušší rok za 50 let, jelikož jich spadlo o 247 mm méně, než je padesátiletý průměr, který činí 719 mm. Také průměrná teplota v roce 2018 byla 10,5 stupňů Celsia, zatímco padesátiletý průměr je 8,2. To znamená, že tento rok byl suchý a teplý. Do roku 1987 jsem prováděl i tzv. fenologické pozorování, zjišťující vliv počasí na stav zemědělských plodin, ovocných stromů apod. Projevují se zde souvislosti s výskytem chorob a škůdců. Když pak po revoluci v roce 1989 nastal úbytek zemědělské půdy, toto pozorování skončilo.  

Funguje moudrost předků obsažená v pranostikách – typu „Medardova kápě, čtyřicet dní kape“ a podobně?

  Částečně to funguje, ale je to spíš určitý obecný „návod“, který rozhodně neplatí přesně.  

Střídají se v počasí nějaké pravidelné periody, například sedmileté cykly hojnosti a bídy, které jsou popisovány v Bibli?

  Ano, jde to vypozorovat na srážkách. Vždy se po suchém období objeví blok vlhkého počasí, takže v dlouhodobém vývoji se tyto výkyvy vyrovnávají. Ovšem přesto nastává dlouhodobá tendence úbytku srážek. Takže různá opatření na zmírnění sucha jsou velmi důležitá, ale bohužel se začala provádět s velkým zpožděním. V naší lokalitě máme málo vodních toků, a proto se musí budovat přehrada ve Vlachovicích, poněvadž když jde frontální systém, který má v oblacích dosti srážek, a narazí na naši zónu, kde je vlhkost 40 procent, tak ta se odpaří a u nás neprší, zatímco na Vysočině nebo v okolí ano. Suchý vzduch srážky snižuje.  

Asi se na Vás lidé obracejí s dotazy, jak kdy bude, jak si mají naplánovat dovolenou?

  Ano, ale můžu jim dát jen krátkodobou předpověď, kterou odhaduji podle toho, jak se vyvíjí tlak vzduchu. Když vysoký tlak začne klesat, dojde ke změně počasí. Pokud večer není rosa, dá se předpokládat, že pravděpodobně následující den bude deštivý.  

Můžete tipnout, jaké počasí bude během letošního roku?

  To je velmi obtížné, protože to závisí na řadě faktorů. Jedním z nich je míra znečištění ovzduší. Oxid uhličitý má na počasí velký vliv, protože vytváří určitý dekl, který snižuje srážkovou část.  

Jak podle Vás počasí ovlivňuje chování lidí?

  Naprosto zásadně. Hlavně tlak vzduchu má stoprocentní vliv na pohybové ústrojí, to znamená na bolesti kloubů, svalů atd. Při nedostatku slunečního svitu přicházejí deprese, při pěkném počasí je dobrá nálada. K tomu se přidružuje další komplex jevů souvisejících třeba i s fázemi měsíce a to vše na nás působí.  

Pokud by někoho zajímalo, jaké počasí bylo třeba před 40 lety, když se narodil, prozradíte mu to?

  Ve sklepě mám deníčky se záznamy vždy asi 10 let zpět a pak je skartuji. Všechny informace, které jsem kdy zaznamenal, ale mají v brněnském ČHMÚ a tam to mají uloženo v databázi.  

Co Vás na počasí překvapuje a fascinuje?

  Překvapují mě extrémy, které se vůbec nedají dopředu předvídat. Frontální systém, který postupuje od západu, často na Vysočině změní směr a otočí se na Polsko. I když dnešní satelity vidí celou Evropu a Ameriku a lze vypočítat, za jak dlouho může déšť dorazit z jednoho místa do druhého, vždy je na té cestě mnoho věcí, které mohou vývoj počasí úplně změnit. Ať už je to třeba konfigurace terénu, chemické látky v ovzduší nebo další faktory, na něž ani dnešní věda nestačí.   Helena Mráčková

Začala aktualizace územního plánu Valašských Klobouk
Aktuality

Město Valašské Klobouky v únoru zahájilo zákonnou aktualizaci svého územního plánu. Na základě loňské výzvy už k ní občané vznesli 28 připomínek, které si přáli zohlednit a zapracovat. Pokud se ještě najdou vlastníci pozemků, kteří by se rozhodli této změny územního plánu využít, mají příležitost předložit svůj požadavek nejpozději do 12. března.   „Občané a vlastníci pozemků mají poslední možnost uplatit své podněty na vymezení nových ploch pro bydlení, rekreaci, podnikání, výrobu, vodní plochy, zalesnění a další, které by měly být ve změně územního plánu obsaženy. Následně bude materiál předložen zastupitelstvu města ke schválení realizace změny územního plánu,“ vysvětlil Josef Mana, referent oddělení územního plánování valašskoklobouckého stavebního úřadu.   [caption id="attachment_67710" align="alignnone" width="690"] Územní plán města Valašské Klobouky prochází změnou[/caption]   -tz-

Během osmi dní „půjčila“ svému novému příteli 700 tisíc korun
Aktuality

Policisté z oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně se zabývají trestním oznámením šestatřicetileté ženy ze Zlína, kterou na internetové seznamce oslovil mladší muž ze Vsetínska, s nímž se po pár dnech setkala a vzápětí navázala vztah. Muž se představil jako majitel firmy a po pár dnech požádal ženu o půjčku dvě stě tisíc korun na koupi bytu. Vzápětí mu ale chyběly další peníze, a to opakovaně.   „Žena mu v průběhu osmi dní půjčila celkem sedm set tisíc korun. Menší obnos tvořily její vlastní úspory a úspory její babičky, zbytek peněz si obstarala pomocí půjček u různých bankovních institucí. Půjčky jí pomáhal vyřizovat její nový přítel. Žena nyní dluží bankovním institucím i s úroky téměř jeden milion korun,“ popsala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.   Po osmi dnech navštívila zadlužená žena svou sestru, kterou obeznámila s celou situací. Sestra si o muži zjistila dostupné informace, přičemž vypátrala, že není majitelem firmy na Vsetínsku, ale pouze jejím zaměstnancem. Podvedená žena tedy na muže uhodila a ten se přiznal, že všechny peníze prohrál v herních automatech. Navíc přiznal, že není jediná, kterou připravil o peníze. Podle svých slov dluží peníze dalším třem ženám, s nimiž se seznámil na stejném seznamovacím portále.   „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za což pachateli hrozí v případě jeho odsouzení trest odnětí svobody na dva až osm let. Chtěli bychom upozornit všechny ženy i muže, kteří hledají nový vztah na sociálních sítích, aby byli obzvlášť obezřetní v případech, kdy po nich jejich nový přítel či přítelkyně požaduje finanční hotovost,“ dodala policejní mluvčí.   O novém příteli či přítelkyni se snažte zjistit co nejvíce informací, zejména totožnost. Poté je možné ověřit si také jejich případnou zadluženost na veřejně dostupných internetových portálech.   -tz-

Stále ještě váháte, jakou školu si vybrat?
Aktuality PR ČLÁNEK

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky nabízí celou řadu zajímavých oborů, ať už se jedná o čtyřletý maturitní obor Veřejnosprávní činnost nebo o tříleté nematuritní obory Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Opravář zemědělských strojů, Kuchař-číšník, Ošetřovatel, Zedník, Malíř a lakýrník. Na tříleté učební obory navazuje denní nástavbové studium Podnikání, které je rovněž ukončeno maturitní zkouškou.   Ve škole se vyučují i tříleté obory určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.   Kromě kvalitní výuky potřebných teoretických znalostí klade naše Střední odborné učiliště Valašské Klobouky důraz na získání odborných dovedností využitelných v profesním životě. Teoretické vyučování je realizováno v moderně vybavených učebnách a praktická část probíhá nejen na odborných pracovištích v areálu školy, ale i v provozovnách spolupracujících firem v blízkém okolí. [caption id="attachment_67650" align="alignnone" width="1200"] Pro zvětšení klikni na obrázek[/caption] Obor Veřejnosprávní činnost se průřezově věnuje všem odvětvím veřejné správy a samosprávy v České republice. Absolventi budou schopni své znalosti uplatnit nejen ve státní správě, ale i v podnikatelském, neziskovém a občanském sektoru. Během čtyř let se studenti seznámí s právními předpisy a zákony, ekonomií, účetnictvím, financováním, ale také se základními administrativními úkony včetně schopnosti psaní „všemi deseti“. Po úspěšném ukončení studia se mohou absolventi nadále vzdělávat buď na vyšších odborných školách, nebo vysokých školách nejen v České republice.   V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních stáží, kde mají možnost poznávat jinou kulturu, získat nový pohled na vzdělávání a široké možnosti pracovního trhu v zahraničí. Škola realizuje odborné stáže s partnerskými školami ve Velké Británii, Německu, Itálii a Maďarsku, například v rámci projektu Erasmus +.   Studenti mohou využívat školní stravování a možnost ubytování na domově mládeže, který je součástí školy.   „Záleží nám na tom, aby se naši studenti cítili dobře. Proto pořádáme na začátku studia adaptační kurzy, při kterých se seznámíte se svými novými spolužáky, dozvíte se více o škole, učitelích i o sobě. Také nabízíme služby školního poradenského pracoviště a pořádáme společné volnočasové akce. Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv obor na naší škole, věříme, že budete spokojeni,“ dodává ředitel Pavel Hrabina.   -pr-

Vsetín bude mít náměstí Jarmily Šulákové
Aktuality

Prostranství v centru města bude pojmenováno po slavné rodačce, Jarmile Šulákové. Rozhodli o tom vsetínští zastupitelé na svém posledním zasedání.   Prostor mezi nově postavenou nákupní galerií u vlakového nádraží a výškovým domem, takzvaným „věžákem“, bude po zpěvačce slavnostně pojmenován na sklonku června, u příležitosti mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec.   „První návrh na pojmenování prostranství po Jarmile Šulákové jsme obdrželi od Obce spisovatelů a ten podpořila také kulturní komise Rady města,“ sdělil starosta Jiří Růžička. A proč právě prostor u obchodní galerie? „Místo je poblíž s bývalé prodejny gramodesek, kde paní Šuláková prodávala, jde tedy o jistou symboliku,“ uzavřel Růžička.   https://youtu.be/FcwJwPMvQj8   -tz-

Následky poryvů větru byly v celém Zlínském kraji
Aktuality

Od včerejších 23:18 hodin do ranních 05:30 hodin vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči v celém Zlínském kraji k 31 hlášeným událostem, souvisejících s odstraňováním následků poryvů větru.   „V 28 případech se jednalo o odstranění spadlých stromů na silničních komunikacích a v jednom případě i na železniční trati. Dva případy souvisely s poškozením střech,“ upřesnil mluvčí hasičů Roman Žemlička. V okresu Zlín vyjeli hasiči k 14 událostem. V okresu Vsetín k 11 událostem. V okresech Kroměříž a Uherské Hradiště vyjeli shodně k 3 událostem. K zranění osob nedošlo.   [gallery columns="4" ids="67619,67620,67621,67622"] Foto: HZS Zlínského kraje   Problémy jsou také v dodávkách elektrické energie. V terénu jsou od noci stovky pracovníků poruchových čet, kteří se snaží co nejrychleji obnovit dodávky elektřiny zákazníkům. „Aktuálně řešíme 3 poruchy na vysokém napětí. Bez proudu je v tuto chvíli přibližně 800 odběratelů, mj. v těchto regionech: Okolí Huslenek, Hutisko-Solanec, některé části Velkých Karlovic. Příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení,  což má za následek přetrhání vodičů nebo ulomení izolátorů,“ informoval Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ. Většina oprav by měla být dokončena dopoledne a do večera energetici obnoví dodávku všem domácnostem i firmám.   -red-

Luhačovice už znají nejvhodnější trasu obchvatu
Aktuality

Jak přiblížil starosta Luhačovic Marian Ležák situace s narůstající dopravou začíná být neúnosná a dochází zde k ohrožení přírodních léčivých zdrojů. Zatímco obchvat bude znamenat ochranu minerálních pramenů, čisté ovzduší, klid a bezpečnost chodců pro lázeňské město, řidičům tranzitní dopravy situaci nezkomplikuje. Právě naopak.   „Díky studii, kterou se podařilo realizovat ve spolupráci se Zlínským krajem a za jeho finanční podpory už známe nejvhodnější trasu a mnoho detailů. Zatímco průjezd městem je dlouhý 7,7km, po trase obchvatu ujedou řidiči pouze o 1,6 km více. Protože ale pojedou mimo obec vyšší rychlostí, dokonce časově ušetří cca 20% doby oproti průjezdu městem,“ poznamenal Ležák. Při průjezdu městem řidiči navíc musí počítat také se zdržením na kruhových objezdech a u častých přechodů pro chodce v centru lázeňského města. Aby obchvat dopravu účelně odklonil, bude páteřní komunikace napojena na jedné straně už od křižovatky u Biskupic. „Pouze takové řešení bude fungovat. Ze studie vyplývá, že bližší napojení trasy k městu na silnici II/492 řidiče odradí od využívání obchvatu,“ upozornil starosta.   Plánovaná trasa začne z druhé strany napojením na okružní křižovatku nad přehradou. Odtud povede stoupáním směrem k Petrůvce v původní trase silnice II/493 s následným odklonem trasy od Petrůvky. Ve stoupání bude komunikace rozšířena o stoupací pruhy. Stavbu bude provázet vznik nových křižovatek „Petrůvka II/493", „Kladná – Žilín II/496"a „Luhačovice II/496". Nově řešeny budou křižovatky „Přehrada" a „Biskupice". [caption id="attachment_67644" align="alignnone" width="1200"] Mapa plánovaného obchvatu, pro zvětšení klikni na obrázek[/caption] Důležitou úlohou obchvatu je odklonit hlavně tranzitní nákladní dopravu. Právě víc než tisícovka těžkých kamionů projíždějících denně Luhačovicemi značí největší hrozbu pro minerální prameny. Stavba musí být přizpůsobena tomu, aby bez potíží i těžká nákladní auta zvládla vystoupat na hřeben nad Luhačovicemi a nemusela jet přes město. To se týká zejména nového stoupání od Biskupic. Studie prokázala, že při návrhu trasy směrem od Biskupic nepřesáhne podélný sklon cca 10,5%. Vypracovaná územní studie prověřila, že trasu nového obchvatu lze vést za minimálního zásahu do jedinečné přírody v okolí lázeňského města.   Studie vychází také z čerstvého sčítání aut projíždějících Luhačovicemi. Při něm se zjistilo, že lázeňským městem teď projíždí denně 16 tisíc aut, z toho více než tisícovka kamionů.   -tz-

Občané Valašských Klobouk zvolili 10 největších problémů města
Aktuality

Čtvrtý ročník veřejného fóra Klobouky Vašima očima, který se konal ve čtvrtek 20. února, opět předložil nové podněty k rozvoji. Za nejdůležitější lidé označili zlepšení technického vybavení kulturního domu, rozšíření lyžařského areálu Jelenovská či posílení opatření k zadržování vody v krajině. U pracovních stolů účastníci vybrali 14 nejdůležitějších témat a z nich hlasováním zvolili TOP 10 problémů, o jejichž konečném pořadí rozhodne veřejnost v ověřovací anketě. Ta běží na platformě Mobilního rozhlasu do 16. března a prokliknete se k ní tímto odkazem.   „Čtvrtého ročníku veřejného fóra se zúčastnila více než stovka návštěvníků, kterým děkujeme za aktivní zapojení a předložené podněty. V desítce hlavních problémů se objevily některé, v nichž už město dříve začalo činit kroky, takže se nám potvrdilo, že věnujeme úsilí správné věci. Zabýváme se jak řešením opakujících se povodní v lokalitě Starého města, tak i komunikací z Luční k lačnovské cestě nebo možností opravy sociálního zařízení v kulturním domě. Pro tato i další témata z finálové desítky určíme garanty a budeme se jim věnovat,“ uvedla starostka Eliška Olšáková. Dodala, že zcela jistě nezapadnou ani ostatní nápady, které lidé zapisovali na archy u pracovních stolů.  

TOP 10 problémů z veřejného fóra Klobouky Vašima očima

 
1. Zlepšení technického vybavení KD (toalety, židle, osvětlení, ozvučení) 43 hlasů
2. Rozšíření lyžařského areálu Jelenovská (vlek k hotelu) 36 hlasů
3. Zvýšení počtu opatření zaměřených na posílení retence vody v krajině 28 hlasů
4. Aktivity pro rodiny s dětmi (lanové a herní centrum) 26 hlasů
5. Pivovar, pálenice, zpracování ovoce (povidla, sušírna) 22 hlasů
6. Zpevnění cesty z Luční na Lačnov 18 hlasů
7. Prodloužení cyklostezky k Lidlu 16 hlasů
8 Sociální lůžka (odlehčovací služba) 15 hlasů
9. Opatření proti povodním na Starém městě 14 hlasů
10. Větší využití haly gymnázia 12 hlasů
  [caption id="attachment_67511" align="alignnone" width="690"] Veřejné fórum 2020, foto: Lenka Zvonková, fotogalerie ZDE[/caption] Finálová sada podnětů dále obsahovala obnovu starých polních cest či alejí a zpřístupňování krajiny pro pěší, odstranění kovového plotu mezi Klobučkou a Lidlem, bezbariérový vstup na dětské oddělení polikliniky a možnost zapojení do výběru filmů pro letní kino Klobuckého kulturního léta.   Kromě návrhů na zlepšení účastníci psali také svá pozitivní hodnocení toho, co se jim ve městě líbí. „Zazněla pochvala pro kulturní a sportovní akce, nově otevřenou cyklostezku, Klobucké kulturní léto, Virtuální univerzitu třetího věku i Klobuckou historickou univerzitu, pro hospodářské trhy, přípravnou třídu či zmodernizovanou základní školu. Pozitivně byl hodnocen nový vizuální styl města a také značka a web Valašského Klobucka. Chválila se rozmanitost kroužků v domě dětí a mládeže, vznik moštárny, pořízení závlahových pytlů k mladým stromům a další,“ zmínila z výčtu Eliška Olšáková a připojila poděkování za cennou zpětnou vazbu.   -tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA