Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Opilý cyklista srazil seniora. Hrozí mu pokuta 50 tisíc korun
Aktuality

O tom, že požívat alkohol před jízdou na kole se nevyplácí, se v noci z úterý na středu přesvědčil dvaapadesátiletý cyklista v Luhačovicích. Za to, že pod vlivem alkoholu srazil chodce - seniora, mu ve správním řízení hrozí pokuta ve výši 25 - 50 tisíc korun.   V úterý dvacet minut před půlnocí v centru Luhačovic u kruhového objezdu při jízdě od centra města ve směru na Uherský Brod srazil dvaapadesátiletý cyklista, který se svým kolem pravděpodobně kličkoval po celé šíři chodníku, třiaosmdesátiletého chodce, který šel po chodníku ve stejném směru.   Vlivem střetu upadli oba účastníci dopravní nehody na komunikaci. „Senior utrpěl zranění, s nímž ho záchranáři převezli do nemocnice. Dechová zkouška u cyklisty ukázala hodnotu téměř dvě promile alkoholu, u zraněného chodce byla dechová zkouška negativní. Škoda na jízdním kole činí asi 500 korun,“ uvedla mluvčí policistů por. Bc. Monika Kozumplíková.   Veškeré okolnosti této dopravní nehody prověřují zlínští dopravní policisté. „Cyklistovi hrozí za přestupek ve správním řízení pokuta až do padesáti tisíc korun,“ dodala Monika Kozumplíková.   -tz-

Cyklostezka BEVLAVA se těší velké oblibě nejen místních
Aktuality

Mezinárodní cyklostezka BEVLAVA pokračuje na několika místech v regionu ve výstavbě nových úseků. Jedním z nich je Brumov-Bylnice, kde byla koncem června zahájena další etapa výstavby ve směru ke státní hranici. Oblíbenost cyklostezky v regionu dokazují také výsledky sčítače na obou stranách státní hranice.   Město Brumov-Bylnice je významným článkem na této trase. Na jeho území (v místní části Sidonie) se v budoucnu spojí se slovenskou částí cyklotrasy.   Budování cyklostezek ve městě začalo realizací prvního úseku v roce 2009. Postupně byly budovány další dílčí úseky – jak na Valašské Klobouky, tak směrem ke státní hranici se Slovenskou republikou (až do místní části Svatý Štěpán). V letošním roce byla cyklostezka BEVLAVA propojena i směrem k sousední obci Štítná nad Vláří - Popov.   Stěžejním úsekem cyklostezky na území města je část mezi Bylnicí a Sv. Štěpánem o celkové délce 3,184 km. Úsek byl realizován v rámci projektu „Na bicykli po stopách histórie“ díky přeshraniční spolupráci s Trenčianským samosprávnym krajom (dále jen „TSK“). Projekt si kladl za cíl spojit cyklotrasy v ČR a na Slovensku a tím i pomyslně Trenčianský hrad s hradem Brumov. „Symbolika této cyklotrasy je v tom, že spojuje nejen dva státy, dva kraje a dva hrady, ale hlavně dobré lidi,“ řekl před časem trenčínský župan Jaroslav Baška.     Úsek Bylnice - Sv. Štěpán byl realizován v roce 2019. Investiční náklady na české straně činily celkem cca 66,9 mil. Kč, z toho uznatelné byly cca 66 mil. Kč.  Příjem z dotace na tento úsek cyklostezky je nakonec ve výši 70 % z celkových nákladů, tj. 47 324 365,69 Kč. „Při rozhodování o dalším postupu jsme v té době vážili rizika, zda pokračovat dále v zahájeném investičním procesu, nebo zastavit nadobro společný projekt se všemi důsledky. Město by z vlastních zdrojů nemohlo v jednom roce (tak, jak se to nakonec podařilo) realizovat celý předmětný úsek se třemi mosty, a stejně tak by nebyl realizovaný ani projekt partnera (TSK) s jejich 11,4 km dlouhým úsekem z Nemšové do Trenčína.  Bez tohoto silného a zkušeného partnera a jeho podpory by tak náročný projekt byl pravděpodobně dosud ve fázi plánovaných záměrů,“ uvedl starosta města Kamil Macek. „I přes korekci dotace a s ohledem na rozsah investice se jedná o částku, bez které by bylo krajně obtížné pro město velikosti Brumova-Bylnice stavbu zajistit z vlastních prostředků,“ konstatoval RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ČR). „Stavba generuje významný socioekonomický přínos pro celý region v podobě zvýšeného cestovního ruchu, ale i ve formě lepších možností pro cyklistickou dopravu, rekreaci místních obyvatel, posílení přeshraničních vazeb a utužení přeshraničních vazeb, které jsou významné pro předkládání dalších projektů, a tedy i další rozvoj regionů,“ dodal RNDr. Jiří Horáček.   „Jsme rádi, že se tento projekt podařilo za podpory MMR ČR a přeshraničních partnerů realizovat,“ řekl starosta města Brumov-Bylnice pan Kamil Macek. „Místní obyvatelé i turisti při svých cyklotoulkách díky tomuto společnému projektu poznávají přírodu i historii obou příhraničních regionů a nás velmi těší, že se cílem nejen cyklistů stává také město Brumov-Bylnice čím dál víc,“ přiznal starosta města.   To dokazují také poslední výsledky ze sčítače, který je v rámci spolupráce Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko a Partnerství, o. p. s., nově umístěn u druhého mostu právě v úseku Bylnice – Sv. Štěpán. Výsledky dokazují, že cyklisté i pěší, které tento sčítač umí zaměřit v obou směrech, si cyklostezku BEVLAVA oblíbili. Za první měsíc, kdy byl sčítač na cyklostezku u Sv. Štěpána umístěn, se tudy prošlo a projelo 13 185 návštěvníků. [caption id="attachment_137857" align="alignnone" width="690"] Cyklostezka podél Skalky nad Váhom (SK)[/caption] Za hranicemi státu se v rámci zmiňovaného projektu „Na bicykli po stopách histórie“ realizoval úsek mezi Nemšovou a Trenčínem. Ten je zároveň součástí Vážské cyklomagistrály vedoucí podél údolí řeky Váh napříč Trenčínským krajem, která je budována s cílem propojit Trnavský a Žilinský kraj. A právě úsek mezi Nemšovou a Trenčínem kraluje v žebříčku oblíbenosti, což dokazují aktuální výsledky sčítače, umístěného v obci Skalka nad Váhom, kde se jen za poslední půlrok projelo a prošlo bezmála 166 tisíc cyklistů, resp. pěších.  

Staví se zbývající úseky cyklostezky BEVLAVA

  Město Brumov-Bylnice pokračuje v těchto dnech další etapou výstavby. V červnu začaly stavební práce v úseku od železničního přejezdu v místní části Svatý Štěpán, po místní komunikaci v místní části Sidonie. Délka cyklostezky BEVLAVA se tak po dobudování tohoto úseků prodlouží o cca 795 m. Z důvodu navržené změny technického řešení trasy v místech mezi drážním tělesem a tokem Vlára je předpokládaný termín dokončení v průběhu roku 2023.     V květnu proběhlo také zahájení stavby cyklostezky BEVLAVA na Hornolidečsku, konkrétně se jedná o úsek Lužná – Lidečko - Horní Lideč – Valašské Příkazy. Pokud vše půjde podle plánu, termín dokončení tohoto úseku cyklostezky BEVLAVA je stanoven na konec roku 2023.  

V Brumově-Bylnici si odpočiňte v lesoparku

  Na závěr malý tip - při projížďce cyklostezkou BEVLAVA se nezapomeňte v Brumově-Bylnici zastavit v lesoparku, který je vybudován podél cyklostezky mezi bývalým pivovarem a koupalištěm. Ten nabízí příjemný oddych a relax ve stínu stromů. Zahrnuje dřevěné workoutové hřiště, herní prvky pro děti, odpočinkovou zónu a prostor pro posezení u grilu, kde se setkávají rodiny a přátelé. Největší atrakcí je pak dvojitá lanová dráha, na kterou stojí fronty nejen děti. Lanová dráha je otevřena denně od 8:00 do 21:00.   [gallery columns="2" size="medium" ids="137858,137859"] Lesopark nabízí možnost odpočinku i zábavy   -tz-

Kraj nechal prověřit smlouvy uzavřené za působení Petra Gazdíka
Aktuality

Rada Zlínského kraje nechala provést interní audit, který prověřil smluvní vztahy uzavřené Zlínským krajem nebo jeho organizacemi v období od 2. listopadu 2016 do 10. listopadu 2020. Konkrétně šlo o smlouvy týkající se gesce, či jinak přímo nebo nepřímo související s činností tehdejšího člena Rady Zlínského kraje Petra Gazdíka, a to v návaznosti na medializovanou kauzu Dozimetr.   „Lidé, o kterých se v médiích v souvislosti s touto kauzou mluví, mají na náš kraj vazbu. Na samosprávu jako takovou to však vliv nemá, což interní audit potvrdil. Chci, ať je hejtmanství transparentní a pokud je všechno v pořádku, ať to lidé vědí,“ uvedl hejtman Radim Holiš.   V oblasti smluvních vztahů obchodněprávního nebo veřejnoprávního charakteru bylo v této souvislosti zjištěno uzavření 44 smluvních vztahů s 11 právnickými osobami, přičemž nebyla zjištěna rizika vyplývající z jejich vazby na Petra Gazdíka či medializovanou kauzu. V oblasti pracovněprávních smluvních vztahů bylo zjištěno uzavření 1 pracovní smlouvy a 1 dohody o provedení práce se 2 fyzickými osobami s vazbou na Petra Gazdíka.   U dohody o provedení práce na „poradenství v oboru investic pro oblast školství“, s dobou trvání od 1. března 2019 do 30. října 2020, bylo na základě provedených zjištění identifikováno riziko nehospodárného vynakládání prostředků Zlínského kraje. Zejména s ohledem na to, že nebyly jednoznačně konkretizovány činnosti, které zaměstnanec v rámci dohody vykazoval. Vazba zaměstnance na Petra Gazdíka vyplynula z jejich společného působení ve funkci jednatelů a v pozici společníků v téže obchodní společnosti v době trvání dohody.   -tz-

V sobotu se bude putovat po otevřených vlachovských sušírnách
Aktuality

Ve Vlachovicích, v obci s největším množstvím funkčních sušíren ovoce v ČR, chystají 3. září 2022 jejich den otevřených dveří spojený se zážitkovou turistikou.   Ojedinělý turisticko-zážitkový den chystají ve Vlachovicích na Valašském Klobucku. Místní spolek DOKOPY společně s majiteli starobylých vlachovských sušíren pro Vás chystají již několikátý ročník. Zajímavé technické stavby - roubené sušírny ovoce, z nichž některé jsou i dvě století staré, se v tento den od 10:00 - 18:00 hod. otevřou návštěvníkům.   Ve Vlachovicích již spousta sušíren zanikla, ještě před 65 lety jich ale ve Vlachovicích a Vrběticích bylo 25. Posledních osm dřevěných sušíren je rozesetých po vysokých stráních a sadech. Díky majitelům a spolku DOKOPY se již ve čtyřech z nich suší! Obec Vlachovice má nejvíce opravených a funkčních sušíren ovoce z celé ČR i SR.   Sušení ovoce bylo ve Vlachovicích do první třetiny 20. stol. bráno jako důležitý způsob místní obživy a někdy i náhrada chleba. Sušené ovoce se z Vlachovska vyváželo běžně po celé Moravě a Rakousku-Uhersku.   Vydejte se stezkou poznávat jejich historii, příběhy a kouzlo i krásu jihovalašské krajiny. Vyrazit můžete z kteréhokoliv zastavení naučné stezky po vlachovských sušínách. Hlavním kulturním a občerstvovacím místem je nová roubená komunitní sušírna DOKOPY, kde nejen můžete nabrat síly do dalšího putování, ale kde uvidíte v provozu i novou tradiční sušírnu na Valašsku s některými zvláštními technickými prvky.   https://youtu.be/vL9_l-Ivmu4   Nedaleko, na ekologickém bylinném statku KVĚTOMLUVA (www.kvetomluva.cz), v blízkosti bylinných polí, se nachází zajímavá Sušírna sv. Františka, která byla první zachráněnou a zrekonstruovanou sušírnou na Vlachovsku. V roce 2021 zde majitelé postavili i novou provozovnu na zpracování bylin a to i včetně nové, další roubené sušírny na byliny na ovoce, inspirovaná starými valašskými sušírnami, ale doplněná o nové technologie. Sušírna sv. Františka již samotná nestíhala.  KVĚTOMLUVA pěstuje na Vlachovsku byliny na ploše 1,7 ha.  Vyrábějí z nich BIO bylinné čaje, bylinné oleje, bylinné koupele, bylinné extrakty, tinktury, ale i speciální dietní AIP výrobky. Můžete nahlédnout do výroby, na políčka, i zkusit, nebo zakoupit originální výrobky Květomluva. Zakoupit zde můžete, kromě ostatního občerstvení i AIP občerstvení (bez lepku, bez mléka, cukru, vajec, ořechů, semen) ve formě Vlachovské kyselice se sušeným ovocem nebo např. Dýňové polévky s jedlými květy.   Rozhodně si nenechte ujít krásnou Vaňatkovu sušírnu ve Vrběticích, díky majitelům je krásně opravena do původního stavu z doby jejího vzniku, a to i včetně šindelové střechy a starého typu pece. Suší se v ní starobylým způsobem, který v ČR uvidíte asi jen u nejnověji zrekonstruované sušírny Raků z vlachovských pasek. Sušírna, která se nachází v přírodně bohatém prostředí, pamatuje spoustu veselých příběhů. Je kvalitně, citlivě opravena a vybavena původní technologií sušení. Vkročit do ní – znamená vstoupit do doby, kdy vlachovští pasekáři se živili vyhlášeným sušeným ovocem. Počkejte, až ucítíte vůni sušeného ovoce nebo pečených zemňáků z pece…   Po trase ovšem nezapomeňte navštívit i ostatní čtyři sušírny, nejsou sice opravené, jsou v různém, často i špatném stavu, ale jsou na nádherných místech a vypovídají mnohé o této krajině, lidech i dobách. Jedná se o nejstarší sušírnu Míčovu, na krásném místě umístěnou Hrabicovu sušírnu anebo určitě doporučujeme navštívit mladou Šimoníkovu sušírnu, kde se budete moci kvalitně občerstvit a nabrat sil s dalekými výhledy do krajiny. Ze sušírny Petrů ve Vrběticích před časem vznikla úpravou ovčírna, sušit se v ní již asi nikdy nebude.   K sušírnám patří i zpěv a valašská lidová zábava. Proto v sušírnách postupně potkáte zpívající šikovné cérky a mladé robky v kroji a taky mnohé muziganty. Nejen s nimi si postupně můžete zazpívat i zasmát se.“   Nezapomeňte navštívit i Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska, které se nachází ve vlachovské usedlosti z 19. století a které Vás určitě překvapí svou kvalitou a zajímavostmi. Usedlost získala ocenění Lidová stavba roku 2016.   Navštívit můžete i místní vlachovickou pálenici, která voní slivovicí a kde můžete zhlédnout například technické vybavení této důležité stavby v obci, včetně malé opravené sušírny ovoce.   K prohlídce je otevřené také Bednářství Fryzelka a jejich bednářské muzeum u Fryzelků. Jejich rodinné bednářské řemeslo má více než 90 letou tradici. www.bednarstvi-jf.cz   Tak 3. září 2022 si udělejte čas a vydejte se do Vlachovic – obce plné sušíren! To jen tak nezažijete! Rádi Vás tu uvidíme.   [gallery columns="5" ids="137756,137757,137758,137759,137760,137761,137762,137763,137764,137765,137766,137767"]   -pr článek-

Školní kuchařky dovezly na Valašsko dvakrát zlato
Aktuality

24. srpna se v pražské MAKRO Akademii sešli kuchaři ze všech koutů České republiky, aby předvedli své umění a poměřili odborné dovednosti v pátém ročníku soutěže Nejlepší kuchař ve společném stravování. Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem soutěže byla Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Čtyři soutěžní kategorie čekaly na soutěžící z řad kuchařek a kuchařů z mateřských, základních i středních škol, ale také nemocnic, léčebných zařízení, lázní či domovů pro seniory. Záměrem je nejen ocenit ty nejlepší mistry kuchařského umu, ale současně ukázat možnosti a variabilitu gastronomie v jednotlivých oblastech společného stravování, odhalit rezervy, splnit požadavky současných strávníků a inspirovat se ke zdravému vaření na úrovni 21. století. Do této soutěže se přihlásily i kuchařky ze školní jídelny ZŠ Valašské Klobouky.   První kolo je vždy anonymní. Není to tak, že zasláním přihlášky je vždy automaticky zajištěná účast ve finále. Každý účastník soutěže musel nejprve projít úvodním kolem, kdy poslal fotografie svého menu s popisem přípravy. Přihlášená menu musela splnit přísné nutriční nároky, být moderní, chutná a zdravá. Kuchaři přitom nesměli přesáhnout normou stanovený limit na náklady jedné porce. V letošním roce byla novinka, že postoupilo z každé kategorii pouze 5 nejlepších týmů místo původních deset. Soutěž tak proběhla v jeden den a o medaile se utkaly jen ti nejlepší kuchaři.  

V celorepublikovém finále uspěly kuchařky z Valašska na výbornou

  O to více nás těší, že se i letos do finálového klání dostala školní jídelna ZŠ Valašské Klobouky a to hned ve dvou kategorií ,, Nejlepší pokrm pro mládež od 11-18 let a bezmasý rostlinný pokrm“. Den před soutěží se všichni soutěžící sešli na společné večeři, každý tým si vylosoval, v kolik hodin bude následující den vařit a také se dozvěděli všechny podrobné informace. Kromě odborné komise na soutěži byla i technická komise, která při vaření dohlížela na osobní hygienu na pracovišti, kontrolovala odborné manuální dovednosti, dodržování HACCAP, odpad surovin a organizaci práce. Poslední bod byl dodržení času. Na přípravu pokrmu měli účastníci dvě hodiny, potom je čekala patnáctiminutová prezentace před komisaři.  Dvě třetiny jsou  profesionální kuchaři, kteří rozumí tomuto segmentu stravování. Zbylou třetinu tvoří nutriční terapeuti. Komisaři dostávali jednu třetinu porce. Soutěžící se představili, řekli, odkud jsou a co za pokrm připravili. Hodnotil se vzhled, nápad a kreativita, nutriční hodnota. Dále kulinářská úprava a jestli byla používána moderní technika, zda byly voleny nejmodernější postupy, jestli bylo jídlo upraveno na páře nebo jinou kombinací atd. Soutěž by měla být motivací, ale současně by měla přinést vzdělávací prvek. Dnes je velmi důležité, jestli tam jsou suroviny, které prospívají zdraví. [caption id="attachment_137724" align="alignnone" width="690"] Kuchařky při přípravě sotěžního pokrmu[/caption] Soutěžní tým, který reprezentoval základní školu tvořily Kateřina Slabíková a Renata Kozáková. Povinnou surovinou u první kategorie byl kuřecí prsní řízek bez kosti a kůže.  U této kategorie mohly vařit dvojice společně. Soutěžní jídlo kuchařek z Valašska bylo kuřecí prso plněné chřestem a anglickou slaninou, pyré z brambor a červené řepy, pečený květák s kurkumou, pesto z medvědího česneku, parmezánový chips. V této kategorii nechaly kuchařky všechny soupeře za sebou a vyvařily si nádherné první místo. U druhé kategorie bezmasého rostlinného pokrmu, se školní jídelna z Valašských Klobouk prezentovalajídlem luštěninové koule, zeleninové ratatouille, špenátová polenta se sezamem. V této kategorii mohl vařit pouze jednotlivec. Tohoto úkolu se zhostila Renata Kozáková, která předvedla excelentní výkon a vyvařila další první místo.   „Rok od roku jsem stále víc překvapen a velmi potěšen úrovní pokrmů, které soutěžící servírují. Fantazie, odvaha zapojit i méně tradiční suroviny, ale také pečlivost například v podobě vlastnoručně vyrobeného pečiva; to vše svědčí o maximálním nasazení a lásce ke kuchařině, kterou kolegové do oblasti společného stravování přinášejí. Bez jejich odhodlání a chuti vařit opravdu dobře pro malé i velké strávníky by to nešlo. Platová situace zaměstnanců segmentu společného stravování dlouhodobě není optimální, a bez nadšení jednotlivců by se jen těžko porota naší soutěže dnes dočkala tak skvělých jídel, jaká jsme dnes mohli v rámci soutěžní degustace ochutnat,“ zhodnotil pátý ročník soutěže Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR. [caption id="attachment_137723" align="alignnone" width="690"] Kuchařky společně s Miroslavem Kubecem prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR[/caption] „Své kolegyni Renatě Kozákové, která se pravidelně soutěží zúčastňuje chci opět moc poděkovat za skvělou spolupráci a pravé soutěžní nasazení. I když se může zdát, že díky minulým ročníkům jsme ostřílené, vždy to potřebuje pořádnou dávku odvahy a pevné nervy. Zde získané zkušenosti nás motivují do další práce. Jsem velmi ráda, že se nám daří pokračovat v moderním a zdravém stravování a pokračujeme v nastoleném trendu,“ uvedla vedoucí školní jídelny ve Valašských Kloboukách Kateřina Slabíková.   [gallery columns="5" ids="137738,137725,137733,137726,137727,137734,137735,137736,137737,137728,137729,137730,137731,137732"]   -tz-

Řidič po nehodě v Lužné nadýchal přes 4 promile
Aktuality

V neděli 28. srpna před polednem se v obci Lužná stala dopravní nehoda, při níž čtyřiačtyřicetiletý řidič osobního automobilu narazil do dopravní značky a betonového pilíře.   Nehoda se obešla bez zranění a nebyla by tedy ničím výjimečná, kdyby ovšem řidič po havárii nenadýchal více než čtyři promile alkoholu.   „Přesná hodnota, která se na displeji přístroje ukázala, byla 4,31 promile. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ uvedl mluvčí policistů nprap. Petr Jaroš.   Materiální škoda byla předběžně odhadnuta na více než šedesát tisíc korun.   -tz-

Jančaříkovi oblékají tradiční ševcovskou výrobu do moderního hávu
Aktuality PR ČLÁNEK

Rodinná firma sídlící ve Slavičíně na zakázku šije boty již řadu let. V začátcích své zákazníky hledali především na různých designerských trzích a marketech po celé České republice. Boty, které sami navrhli, si ze dvou třetin dokázali vyrobit sami. Pro poslední nejtěžší fázi montáže svršků a podešví využívali zaběhlou zlínskou výrobu. Během pandemie ale přišli jak o možnost prezentace, tak o celé partnerské výrobní zázemí. Během pár měsíců se jim ale podařilo postavit vlastní výrobu i eshop, který najdete na www.jancarikshoes.cz   „Jsme neskutečně šťastní, že se nám podařilo vlastní výrobní zázemí zařídit a rozjet. Celkově se nám povedlo podnikání kompletně transformovat a dnes zákazníci objednávají primárně přes eshop,“ přibližuje Miroslav Jančařík, zakladatel rodinné značky.     V nabídce značky JANCARIK tak najdete modely pro muže i ženy na všechna roční období. Boty obecně vynikají odlišným a originálním vzhledem, který zpravidla hraje pestrými barvami. Od letních sandálků, balerín, polobotek až po tenisky. Vše se vyrábí pouze z pravé kůže. Velké množství modelů ale podle Jančaříků právě kvůli nenadálým změnám muselo čekat v šuplíku. Aktuálně se ale daří představovat novinky na týdenní bázi a dlouho tomu nebude jinak.   „Naprosto zásadní je pro nás spokojenost zákazníků. Vyrábíme boty především na kvalitu a ne na kvantitu. Každý pár se u nás šije až po objednávce. Díky tomu nám na skladě neleží stovky nebo tisíce výrobků, které nikdy nenajdou svého majitele. Takto nastavený proces nám umožňuje jít naproti potřebám každého, kdo si u nás boty objedná. Zpravidla řešíme různé velikosti v rámci jednoho páru, úpravu šíře nebo opravdu drobné ortopedické úpravy. Boty také vyrábíme ve velikostech 33 až 49 včetně polovičních číslech, což si zákazníci velmi oceňují. Nejraději máme, když se nám ozve někdo, kdo boty nosí i déle jak 5 let. Pak víme, že to co děláme má opravdu smysl,“ říká Tomáš Jančařík, syn a spolumajitel rodinné firmy.     Ve slavičínské dílně nenajdete moderní výrobní zázemí s nejnovějšími stroji. Naopak. Rodina sází na autentické svitovské stroje ještě z dob rozsáhlých zlínských závodů. Na každém páru se podílí šičky a ševci, kteří se oboru věnují někdy i desítky let a svými zlatými ručičkami botám při výrobě věnují maximální péči. Jak sami říkají - nejdůležitějším nástrojem všech ševců a šiček jsou jejich ruce. Podíl ruční práce je při výrobě bot opravdu enormní.   VIDEO Z VÝROBY: https://www.youtube.com/watch?v=MVS_B5ueBAg   „Našich kolegů, kteří se na celé výrobě podílí, si opravdu moc vážíme. Někteří z nich mají i více jak čtyřicetileté zkušenosti s obuvnickým řemeslem,“ popisuje Alena Jančaříková, manželka pana Miroslava, a dodává: „Osobní přístup k zákazníkům je pro nás na prvním místě. Pravidelně nás v naší výrobě navštěvují lidé z Prahy, Brna a dalších vzdálených míst. Často jezdí cíleně k nám, aby si nechali ušít svůj pár kožených bot. Někdy jsou to opravdu neskutečné dálky. Velkým tématem pro nás aktuálně je otevření první prodejny mimo Slavičín - právě aby se osobní rovina z nákupů nikdy nevytratila.“     Rodinná firma je proto otevřená návštěvám a zájemcům o boty přímo na adrese výroby, kde je pro zákazníky připravený menší showroom. Tam se dají produkty prohlédnout a vyzkoušet. Na skladě si drží spíše obuv, která slouží ke zkoušení a následnému výběru. Pokud ale vámi vybrané boty budou již hotové, tak si je samozřejmě můžete zakoupit a přímo odnést. Výrobu a showroom najdete na adrese Luhačovská 891, Slavičín 763 21, kde vás rádi obslouží každý pracovní den od 08:00 do 14:00. Jiné časy jsou možné pouze po předchozí domluvě. Všechny informace jsou dostupné na www.jancarikshoes.cz [caption id="attachment_137497" align="alignnone" width="690"] Výrobu a showroom najdete na adrese Luhačovská 891, Slavičín 763 21[/caption]   -pr článek-

Týden kultury na Valašsku pomohl 180 tisíci Stromu života
Aktuality

Charitativní festival Týden kultury na Valašsku, který se konal od 18. do 24. srpna v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, opět pomohl potřebným. Získanou částku 120 tisíc korun převzali v závěru festivalu od pořadatelů a herce Jaroslava Duška zástupci mobilního hospicu Strom života z Nového Jičína. K této sumě se přidalo dalších 60 tisíc korun přímo od diváků.   „Jaroslav Dušek se každoročně při Týdnu kultury vzdává části honoráře, i díky tomu můžeme letos opět pomoci tak významnou částkou Stromu života a přispět mu na provozní náklady spojené s návštěvami postižených rodin. Zcela spontánně a neplánovaně dokonce po předání symbolického šeku proběhla i neformální dražba sochy anděla a jeden z diváků tak přidal Stromu života dalších deset tisíc korun. Návštěvníci také přispívali během festivalu přímo do kasičky nebo nákupem rukodělných výrobků u stánku hospicu a věnovali mu tak dalších více jak 50 tisíc korun,“ přiblížila charitativní rozměr akce Zuzana Vašutová, ředitelka Spa hotelu Lanterna, která společně s Jaroslavem Duškem předávala šek za pořádající Resort Valachy.   Festival Týden kultury na Valašsku, jenž se tradičně odehrává na louce pod Spa hotelem Lanterna v neobvyklém prostředí cirkusového šapitó, nabídl během sedmi dnů devět divadelních představení pro dospělé i děti. Stejně jako loni je zhlédly téměř čtyři tisícovky návštěvníků. Atmosféru festivalových večerů podtrhla hudební vystoupení saxofonistky Nikol Naňákové a houslistky Alžběty Králové, nechyběla ani oblíbená párty zóna s občerstvením a drinky.   [gallery columns="5" ids="137677,137678,137679,137680,137681"] Festival se letos konal pošesté. Za tu dobu již pomohl částkou takřka milion korun. Během šesti let přinesl do Velkých Karlovic 59 představení, která zhlédlo 23 000 návštěvníků.   Na září chystá Resort Valachy další kulturní akci: besedu se Zbigniewem Czendlikem Postel hospoda kostel ve čtvrtek 15. září ve Spa hotelu Lanterna.   Více na www.tydenkultury.cz   -tz-

Po havárii zemřel čtyřiasedmdesátiletý řidič čtyřkolky
Aktuality

Ve čtvrtek 25. srpna došlo v obci Zděchov ke tragické nehodě. Krátce po devatenácté hodině přijaly záchranné složky oznámení o havarované čtyřkolce, jehož řidič utrpěl vážná poranění.   „K havárii došlo v obci Zděchov v prudkém klesání na jedné z místních komunikací. Příčiny a bližší okolnosti dopravní nehody jsou nyní předmětem dalšího šetření vsetínských dopravních policistů a kriminalistů,“ uvedl mluvčí policistů nprap. Petr Jaroš.   O několik hodin později čtyřiasedmdesátiletý řidič svým poraněním podlehl.   „Vyšetřujícím policistům by nepochybně pomohly i svědecké výpovědi od lidí, kteří mohli čtyřkolku potkat krátce před havárií,“ vyzval veřejnost ke spolupráci policejní mluvčí.   -tz-

ŽIVĚ: Valašské túlání 2022 v Lačnově
Aktuality

Valašské túlání je kulturně-turistická akce, která si za své šestileté trvání získala mnoho příznivců z blízkého i vzdáleného okolí.   Více informací, včetně všech tras 7. ročníku Valašského Túlání najdete zde.  

Nahlédnout na dění ve skanzenu v Lačnově můžete v sobotu 27. srpna 2022 od 13:00 online zde:

  ZÁZNAM JIŽ NYNÍ NENÍ K DISPOZICI   https://youtu.be/Qqlcxsix9ek          

Valašské túlání 2022: Mapy všech tras
Aktuality

Všechny trasy budou značeny, prosíme, dbejte na toto značení a v žádném případě jej nijak neměňte, neničte apod.  

1/7 Trasa od lačnovských rybníků

  Trasa od lačnovských rybníků, jak ji znáte od samého začátku Valašského túlání, je letos pozměněna. I pro tento rok platí "jeden start, jeden cíl", ovšem dvě varianty trasy. 1. Ta nejkratší trasa, kterou nabízíme, vede od Trezoru z Horní Lidče kolem základní školy až k lačnovským rybníkům. Poté pokračuje do kopce po asfaltové cestě směrem k firmě Weekamp doors, odtud dále do Lačnova s cílem ve skanzenu, anebo 2. trasa, která vede od Trezoru směrem nad lačnovské rybníky a dále na Vařákovy paseky, zde se můžete občerstvit a pokračovat již známou cestou do lačnovského skanzenu. Délky těchto tras se výrazně liší, první o délce asi 4,8 km zvládnete lehkou chůzí asi za 1,5 hodiny, zatímco druhá nabízí délku asi 10,9 km a strávíte na ní něco přes 3 hodiny. Na stanovišti u Trezoru obdržíte jako každý rok průkaz návštěvníka, kde bude vámi vybraná trasa zvýrazněna, po jejím zdolání budete mít vstup do areálu s programem zdarma!     Krátká trasa   Dlouhá trasa  

Trasa 2/7 > TICHOV-LAČNOV

  Na šestém ročníku jsme uvedli šestou trasu a to z Tichova, milí příznivci Valašského túlání! Vyzkoušejte také trasu z Tichova, projděte se krásnou přírodou a dorazte do Lačnova zase z jiné strany. Stanoviště bude připraveno v Tichově u fotbalového hřiště, projdete kolem dřevěné kapličky, postupně se dostanete opět až na Vařákovy paseky a odsud už to znáte, cíl je ve skanzenu v Lačnově. Délka trasy je podobná té z Lidečka od Čertových skal, tedy asi 8,8 km a časově trasa vychází asi na 3 hodiny. Nezapomeňte ovšem na občerstvení na Vařákových pasekách, otiskněte si razítko do průkazu účastníka a těšte se na program ve skanzenu.    

Trasa 3/7 > LIDEČKO-LAČNOV

Nejvyhledávanější trasou Valašského túlání byla v minulých letech ta z Lidečka. Od penzionu u Čertových skal, kde bude oficiální stanoviště se startem, vás čeká trasa o délce asi 9,1 km, kterou zdoláte asi za 3 hodiny.
Ale na čas se neohlížejte, na Vařákových pasekách se zastavte na občerstvení, odpočiňte si a pak už hurá z kopce do skanzenu v Lačnově.
Na startu samozřejmě obdržíte průkaz účastníka s vyznačenou trasou, na Vařákových pasekách si průkaz nechte také potvrdit a za odměnu získáváte volný vstup do areálu skanzenu, kde bude probíhat doprovodný program po celé odpoledne.
 

Trasa 4/7 > LAČNOV-LAČNOV

  Už jste někdy absolvovali trasu z Lačnova do Lačnova? Nemusíte řešit přesuny na jiná stanoviště, přijedete k lačnovskému skanzenu a odsud se vydáte na takovou okružní túru, kterou opět zakončíte ve skanzenu. Trasa je dlouhá něco málo přes 9 km a stihnout byste ji měli za méně než 3 hodiny. Během zdolávání trasy, kdy budete putovat na Vařákovy paseky, se můžete jít podívat také na Horní i Dolní lačnovské skály, místní přírodní zajímavost. Na Vařákových pasekách si dejte přestávku, občerstvěte se, nechte si orazit průkaz návštěvníka Valašského túlání a vraťte se zpátky do skanzenu, kde vás čeká volný vstup do areálu.  

Trasa 5/7 > PLOŠTINA-LAČNOV

  Další známou trasou je ta z Ploštiny. Svou délkou asi 7,4 km se řadí mezi ty „kratší“. Její začátek se nachází u památníku Ploština, pokračuje dále přes rozcestí „Pod Svéradovem“, směřuje samozřejmě na Vařákovy paseky a odtud jak jinak než do cíle do skanzenu v Lačnově. Svižnou chůzí strávíte na trase něco přes 2 hodiny. Ovšem nikam se hnát nemusíte, určitě si udělejte přestávku alespoň na Vařákových pasekách, občerstvěte se, odpočiňte a pak už teda hurá do skanzenu. Nezapomeňte si nechat orazit průkaz účastníka Valašského túlání, který získáte hned na startu a který vám poté zajistí volný vstup do areálu!    

Trasa 6/7 > VALAŠSKÉ KLOBOUKY-LAČNOV

  Z Valašských Klobouk do Lačnova můžete vyrazit i letos! Stanoviště najdete na klobuckém náměstí v infocentru. Odsud se vydáte dolů k hlavní cestě směrem na Poteč, kde pak odbočíte k vlakovému nádraží, ale hned za mostem odbočíte doleva a půjdete podél potoka až k ekoparku za Penny marketem. U kapličky přejdete přes cestu a vydáte se do Poteče a dále přes louky a lesy směrem k lačnovskému kostelu. Tady se můžete občerstvit, necháte si potvrdit průkaz účastníka Valašského túlání a za chvilku už se budete blížit k cíli. Lačnovský skanzen uvidíte cca po 4 hodinách od startu a ujdete něco málo přes 8,5 kilometrů. Davejte důraz na vytvořené body v mapě.    

Trasa 7/7 > LUŽNÁ-LAČNOV

  Vážení a milí turisté, pokud jste již absolvovali všechny dosud známé trasy a očekáváte nějakou novinku, tady je! Vyrazit můžete nově z Lužné, stanoviště bude připraveno u obecního úřadu, odsud se vydáte směrem k lyžařskému vleku a pokračovat budeme přes Vrablovy paseky. Dalším již známým bodem trasy budou Vařákovy paseky, kde se občerstvíte a pak zamíříte přímo do lačnovského skanzenu. Trasa je bez pár metrů dlouhá 10 km a zabere něco přes 3 hodiny. Vyzkoušejte novou trasu z Lužné a poznejte krásné Valašsko zase z jiné strany.  

Připravena je mobilní aplikace s navigací

 
Pro aktivní účastníky Valašského túlání je připravena mobilní aplikace! Vyberte si vámi zvolenou trasu a nechte se navigovat od startu až do cíle. Aplikace je zatím dostupná pouze pro OS Android.
Jedná se o novinku a zároveň testovací verzi, proto předem omluvte možné nedostatky. Přímo v aplikaci naleznete návod, jak aplikaci používat. I přesto, že vás bude aplikace navigovat po zvolené trase, prosíme, věnujte pozornost také klasickému značení trasy!
 

Valašské túlání ® posedmé v Lačnově. Už v sobotu
Aktuality

Pořádající spolek Lačnovjané pro lepší Lačnov letos připravuje již sedmý ročník oblíbené kulturně-turistické akce Valašské túlání. Už tuto sobotu 27. srpna 2022 zavítejte do Lačnova. Každým rokem se rozšiřuje výběr nabízených turistických tras a zároveň narůstá počet aktivních účastníků akce, důkazem je více než tisícovka návštěvníků v posledních letech.   Smyslem této akce je v letošním roce zdolání jedné ze sedmi nabízených turistických tras, které vedou křížem krážem krásnou valašskou přírodou. I letošní ročník Valašského túlání se bude konat v lačnovském skanzenu u Muzea Vařákových pasek a nabídne tradiční i nová místa startů. Zahájit své túlání můžete u Čertových skal v Lidečku, u Trezoru přírody v Horní Lidči, vyjít lze také z Tichova od fotbalového hřiště, od památníku na Ploštině, z náměstí ve Valašských Kloboukách, nebo přímo z místa konání doprovodného programu – ze skanzenu v Lačnově.   Nová trasa z Lužné   Jak už je u Valašského túlání zvykem, každým rokem přibývá nová trasa. Sedmý ročník akce nabízí sedmou trasu, která povede do Lačnova z Lužné! Start bude u obecního úřadu, pokračovat bude směrem k lyžařskému vleku, na Vráblovy paseky, dále na Vařákovy paseky, kde bude možnost se občerstvit a pak už trasa povede do cíle – do lačnovského skanzenu, který se nachází vedle myslivecké chaty.  

Valašské túlání 2022: Mapy všech tras Trasa od lačnovských rybníků, jak ji znáte od samého začátku Valašského túlání, je letos pozměněna. I pro tento rok platí “jeden start, jeden cíl”, ovšem dvě varianty trasy...
  Bohatý doprovodný program   Bohatý doprovodný program ve skanzenu je samozřejmostí, pořadatelé myslí nejen na dospělé, ale také na nejmenší návštěvníky. K vidění budou ukázky starých řemesel a života v chalupě, ochutnávky valašských jídel a specialit, ukázky chovu domácích zvířat. Součástí každého Valašského túlání jsou od samého začátku také vojenské tábory s ukázkami života vojáků v dřívějších dobách. Podium bude patřit celé odpoledne cimbálové muzice Kaňúr, navečer vystoupí dechová hudba Trávnica a večer se bude konat taneční zábava se skupinou Quatro.   [gallery columns="5" ids="82102,137556,137555,137554,137561"] Valašské túlání je mimořádně úspěšnou akcí, kterou pořádají členové místního spolku ve svém volném čase a která se dostala do povědomí veřejnosti v širokém okolí. Přijďte se i vy projít divokou i přívětivou přírodou Valašska, přivítají vás milí Lačnovjané a na akci budete rozhodně ještě dlouho a rádi vzpomínat.     Připravena je mobilní aplikace s navigací   Pro aktivní účastníky Valašského túlání je připravena mobilní aplikace! Vyberte si vámi zvolenou trasu a nechte se navigovat od startu až do cíle. Aplikace je zatím dostupná pouze pro OS Android. Jedná se o novinku a zároveň testovací verzi, proto předem omluvte možné nedostatky. Přímo v aplikaci naleznete návod, jak aplikaci používat. I přesto, že vás bude aplikace navigovat po zvolené trase, prosíme, věnujte pozornost také klasickému značení trasy!
Srdečně všechny zveme k účasti na 7. ročníku Valašského túlání!
  Více informací a mapy jednotlivých tras najdete na facebookové události Valašské túlání® 7. ročník Lačnov ZDE.   Nahlédnout na dění ve skanzenu v Lačnově můžete také v našem živém vysílání ZDE.     -tz-

Během cvičení policisté zajistili migranty u Študlova i v Poteči
Aktuality

Na základě fiktivního nařízení Vlády ČR, o dočasném znovuzavedení kontrol na státních hranicích, provedla Policie ČR v součinnosti s Armádou ČR a Celní správou, cvičení na vnitřních hranicích České republiky se Slovenskou republikou. Cvičení probíhalo od úterý 23. srpna do středy 24. srpna. Na území Zlínského kraje policisté zajistili migranty u Študlova, v Nedašově Lhotě, Poteči, Komni nebo v Uherském Hradišti.   „Přesto, že cílem cvičení nebylo odhalit co nejvíce nelegálních migrantů, potvrdili jsme si, že počet těchto cizinců, jejichž snahou je „projet“ přes naše území do jiného členského státu EU, zejména do Německa, je enormně vysoký. Často se jednalo o velké, až 40členné skupiny mladých mužů, ve věku 18 až 25 let, výjimečně šlo o ženy a děti,“ uvedla Plk. Mgr Kateřina Rendlová z Policejního prezidia ČR.   Policisté odhalili na Moravě také 7 převaděčů, různé státní příslušnosti (2x Švédsko, 2x Polsko, 1x Sýrie, 1x Irák, 1x Turkmenistán), se kterými byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Jejich stíhání je prozatím vedeno na svobodě.  

Cvičení probíhalo také na Valašsku

  Na území Zlínského kraje během 48 hodin zajistili celkem 56 nelegálních migrantů převážně ze Sýrie. V rámci celé Moravy to bylo 277 nelegálních migrantů.   „Například na hraničním přechodě ve Strání jsme při kontrole zastavili osobní vozidlo, ve kterém se nacházel řidič cizí národnosti a s ním dalších pět běženců. Pátého z migrantů jsme objevili v zavazadlovém prostoru auta. Řidič je nyní podezřelý z převaděčství. Jiné skupinky běženců jsme zajistili na Študlovsku, v Nedašově Lhotě, Poteči, Komni nebo v Uherském Hradišti,“ uvedla mluvčí krajských policistů mjr. Mgr. Simona Kyšnerová.   Skutečným cílem cvičení bylo podle policistů v realitě prověřit funkčnost operačního plánu v případě znovuzavedení kontrol na státních hranicích, prověřit logistické a technické možnosti jednotlivých krajských ředitelství policie k provádění kontrol v případě znovuzavedení a detekovat, resp. odstranit zjištěné případné nedostatky v připravenosti policie a součinnostních složek na znovuzavedení hraničních kontrol.   Aktuální čísla tranzitní nelegální migrace na území České republiky vypovídají o stále rostoucím počtu tranzitujících cizinců. Stále však platí, že Česká republika není pro tyto cizince cílovou zemí a možnosti požádat o mezinárodní ochranu na našem území, téměř výhradně nevyužívají.   Video: Během cvičení policisté narazili i na nedostatky https://youtu.be/diB30jh2bD8   [gallery columns="5" ids="137535,137536,137537,137538,137539,137540,137541,137542,137543"] Cvičení „MORAVA“ na území Zlínského kraje. Foto: PČR   -red-

Strážníci řešili odstavené autovraky. Na jednom místě jich bylo devět
Aktuality

Strážníci Městské policie Luhačovice v rámci provádění dohledu nad dodržováním čistoty na veřejném prostranství řešili v nedávné době několik odstavených autovraků. Událost s nejvyšším počtem autovraků byla evidována v ulici V Drahách, kde nezodpovědný majitel odstavil u místní komunikace devět vozidel.   Ve spolupráci s Odborem správy majetku města Luhačovice byla řešena další tři vozidla v místní části Kladná Žilín. „Častou kontrolou a uplatněním zákonných oprávnění se podařilo majitele v obou případech přimět k jejich neprodlenému odstranění,“ uvedl Mgr. Michal Zámečník, velitel Městské policie Luhačovice. [caption id="attachment_137467" align="alignnone" width="690"] Městská policie řešila autovraky v Luhačovicích. Foto: MP Luhačovice[/caption]

Majitelé odstavených vraků riskují všechny postihy zcela zbytečně

  Zbavit se autovraku je dnes celkem jednoduché. „Autovrak stačí odvézt na vrakoviště či do kovošrotu, kde ho přijmou zdarma, nebo za něj i nějaké peníze vyplatí. Výše odměny závisí na konkrétním vozidle, jeho stavu, roku výroby, využitelnosti náhradních dílů a také je podstatné to, zda je o díly z daného vozu ještě zájem. Některá vrakoviště zajišťují i odtah vozidel zdarma,“ dodal Michal Zámečník. Tyto podmínky jsou umožněny díky státním dotacím pro vrakoviště za ekologické zpracování vyřazených vozidel.   -tz-

Kapitán Demo s Roxtarem už tuto sobotu ve Valašských Kloboukách
Aktuality

Nejtlustší česká celebrita, česko-italský ropný magnát, trendsetter a hitmaker Kapitán Demo přijede rozdávat lásku, úsměvy a potěšení už tuto sobotu 27. srpna do Valašských Klobouk. O support se postará neméně známý DJ Roxtar, hvězda českého clubového nebe, skladatel, moderátor, herec a pravá ruka Adolfeena. Warm up party rozjede DJ N_DREW. Nenechte si ujít tuto velkolepou show na jihu Valašska.   👉 KAPITÁN DEMO 👉 Afterparty - DJ Roxtar & Adolfeen 👉 DJ-RO 👉 DJ N_DREW     Program: 20.00 DJ N_DREW 22:00 KAPITÁN DEMO 23:00 DJ-RO 00:00 DJ ROXTAR & Adolfeen   Vstupné na místě: 200,- kč (do 18ti let s předložením OP u vstupu), 400,- kč (ostatní) Areál hřiště TJ Spartak Valašské Klobouky ➩ TJ Spartak Valašské Klobouky | Facebook Událost na FB ZDE   JZD promotion http://jzdpromotion.cz/   https://youtu.be/E4SAN6SlMp4   -pr článek-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA