Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Vincúch připravil prodejní výstavu
Aktuality

 
 
Požár v areálu ZO ČSOP Kosenka ve Valašských Kloboukách mají mnozí z nás stále ještě v živé paměti. Ohnivé neštěstí se událo začátkem prosince loňského roku a podlehlo mu jak hospodářské stavení, tak i vybavení, které v něm bylo uskladněno na Valašský mikulášský jarmek. Hašením však bylo poškozeno i organizační centrum v přilehlé budově, takže se Kosenka musela vyrovnávat s velkými škodami. Ihned se zvedla vlna solidarity a pomoci a tyto snahy z mnoha stran stále trvají. Se zajímavým nápadem teď přišlo Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků Vincúch, které chce Kosence pomoci prostřednictvím prodejní výstavy výtvarných děl zdejších umělců. 
 

Sdružení valašskoklobouckých výtvarníků Vincúch chystá výstavu pro Kosenku

 
„Smutná zpráva o požáru na Kosence zasáhla i místní výtvarníky ze sdružení Vincúch, kteří se rozhodli pomoci spřátelenému občanskému sdružení uspořádáním prodejní výstavy. Ta se uskuteční v Městském muzeu ve Valašských Kloboukách od 2. do 8. března. V pátek 2. března zveme na slavnostní vernisáž, která bude zahájena v 18 hodin a doprovodí ji Pěvecký sbor Gymnázia Valašské Klobouky," sdělil předseda sdružení Vincúch Jiří Ročák. „Umělci vystaví obrazy, keramiku, dřevořezby, reliéfy, fotografie, batiky, kresby a další díla, která budou označena kupní cenou. Zájemci si budou moci dílo odkoupit a vyzvednou si ho po skončení expozice. Výtěžek z prodeje pak výtvarníci společně předají Kosence," dodal Ročák.

Návštěvníci výstavy, kteří budou mít zájem o zakoupení výtvarného díla, budou moci vybírat z prací Zdeňka Matyáše, Zdeňka Mikesky, Oldřicha Unara, Josefa Jeřábka, Jiřího Ročáka, Jaroslava Jeřábka, Tomáše Kačora, Šárky Klimkové, Miroslava Zvonka, Martina Cigánka, Zdeňka Zvonka a dalších.

 
Lenka Zvonková
 
 

Luhačovická přehrada už je vyčištěna
Aktuality

 
 
Jednou z priorit Zlínského kraje v oblasti životního prostředí, ale i rekreace a cestovního ruchu, je zajištění čistoty vody v Luhačovické přehradě tak, aby tato vodní nádrž mohla být součástí tohoto velmi atraktivního rekreačního a sportovně-turistického lázeňského regionu.

První etapou řešení bylo odkanalizovaní a vyčištění odpadních vod obcí nad přehradou tj. Horní Lhoty, Dolní Lhoty, Sehradic a Slopného. Realizací této významné investiční akce - Odkanalizování Aglomerace Dolní Lhota - byly vybudovány kanalizace ve všech jmenovaných obcích a společná čistírna odpadních vod pro ně v Dolní Lhotě. Na vlastní realizaci tohoto poměrně rozsáhlého vodohospodářského díla přispěl Zlínský kraj celkovou částkou více než 31 milionů korun (28,6 milionu korun - realizace stavby, 2,5 milionu korun - dotace na zpracování projektové dokumentace).
 

Luhačovická přehrada  ilustrační foto St.Fuks

 
Co se týká vlastního ozdravného procesu Luhačovické přehrady, tedy zabránění tvorby sinic v letním období, zásadním opatřením byla realizace projektu „VD Luhačovice - odstranění sedimentů". Realizace započala vypuštěním vodní nádrže na podzim roku 2010 a pokračovala postupným odtěžováním sedimentů a jejich vyvážením na vhodné a k tomu určené pozemky. Dobrá věc se i přes četné překážky podařila a dnešního dne bylo dokončené dílo zhotovitelem předáno vlastníku nádrže - Povodí Moravy, s.p. V průběhu realizace díla se vyskytla kromě jiného i nutnost sanovat dva sesuvy na levém břehu ještě před zahájením napouštění vodní nádrže.

Na vyčištěné nádrži je pak nutno rybářsky hospodařit tak, aby nebyl podporován nárůst živin, které jsou potravou pro sinice a řasy znehodnocující kvalitu vody v nádrži. Rybí obsádka nádrže musí být obnovena podle výsledku ichtyologického monitoringu a návrhu obsádky, kterou zpracovali odborníci z Akademie věd ČR.

„V zájmu zachování čistoty vody pro rekreační účely v Luhačovické přehradě není vhodné v budoucnu pořádat monstrózní rybářské závody, před nimiž je do vody vypuštěno několik tun kaprovitých ryb," upozornila Milena Kovaříková, radní Zlínského kraje zodpovědná za oblast životního prostředí. Optimální rybářské hospodaření důrazně kontrolované Krajským úřadem Zlínského kraje je jedním z předpokladů pro to, aby kvalita vody ve vodní nádrži Luhačovice neutrpěla a náklady vynaložené na investici odtěžení sedimentů nepřišly nazmar.

Gabriela Sýkorová Dvorníková

 
 
 
 

Senioři jsou před podvodníky opatrnější
Aktuality

 

Minulý týden v pátek 24.února dopoledne prověřovali vsetínští policisté dvě obdobná oznámení. Ve dvou případech byly telefonicky osloveny neznámým mužem osmasedmdesátileté ženy ze Vsetína místní části Trávníky.

„Volající muž se vydával za jejich vnuka a žádal je o půjčku dvaceti tisíc korun. Oběma ženám se to zdálo podezřelé. V prvním případě se paní přeptala vnučky, která ihned informovala policii. Druhá žena věc oznámila sama," informoval policejní preventista Vladislav Malcharczik.

Za loňský rok policisté řešili více jak deset případů, kdy obětí se staly starší lidé. Pachatelé užívají různé záminky jako finanční výpomoc rodinným příslušníkům, předváděcí akce, výhry v loterii, pojistky nebo kontrolu elektřiny, plynu a vody. Pachatelé využívající dobroty a důvěřivosti starých lidí si přišli v těchto případech na téměř jeden a půl milionu korun.

„Naše spoluobčany upozorňujeme, aby si nevpouštěli do svých bytů cizí lidi. O předem hlášených akcích jako jsou kontroly plynoměru, vodoměru a podobně, ať informují své příbuzné, aby toto ověřili a takovým kontrolám v nejlepším případě byli přítomni," apeluje policista

Mnoho rizik přináší i takzvaný podomní prodej. V naprosté většině jde podle policistů o podvodné jednání. „Žádáme spoluobčany, aby o podobných případech informovali policii na lince 158," dodal Vladislav Malcharczik.

-red-

 

Valašská rally už má definitivní podobu
Aktuality

 

Necelý měsíc dělí soutěžní posádky od startu v České republice prvního podniku seriálu Mediasport - Mezinárodní mistrovství České republiky v rally 2012. Tím se stane jednatřicátá Bonver Valašská rally, která odstartuje v pátek 23. března 2012 v 17:30 hodin z valašskomeziříčského náměstí.

Valašská rally patří již několik let mezi nejnáročnější a současně i nejkrásnější automobilové soutěže v České republice. Tradice valašského automobilového klání úzce souvisí mimo jiné také s popularitou rallysportu v regionu jihovýchodní Moravy. Význam dává Valašce, jak tuto rally její příznivci důvěrně označují, účast celé české soutěžácké špičky v čele s Janem Kopeckým, Romanem Krestou, Pavlem Valouškem, Václavem Pechem a mnoha dalšími, start zahraničních týmů, ale i zájem významných národních sdělovacích prostředků a desítek tisíc diváků, kteří každoročně na Vsetínsko zavítají nejen ze všech koutů Česka, ale i z ciziny. Zejména ze sousedního Slovenska a Polska. V těchto dnech nabývá jednatřicátá Valašska rally na konkrétní podobě. Kromě toho, že se Valaška opět stala součástí kalendáře Mediasport - Mezinárodní mistrovství České republiky, pořádána je letos i v rámci K4 - Pohár České republiky v rally 2012 a body z ní si rozdělí i ti, kteří se zúčastní Mistrovství České republiky juniorů, Dámského poháru České republiky a Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cupu 2012.

Jako již tradičně rozdělili organizátoři také v tomto století třináctou Valašku do dvou etap. Přičemž druhá polovina úvodní etapy se opět pojede za tmy, což celé soutěži přidá na atraktivitě.

„Předpokládáme, že posádky absolvují celkem dvanáct rychlostních testů. Jejich celková délka se bude pohybovat kolem sto padesáti kilometrů. Sumární délka trati Valašky 2012 pro MMČR přesáhne čtyři sta padesát kilometrů a zavede posádky na silnice a cesty Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V K4 Poháru České republiky v rally 2012 absolvují posádky devět rychlostních testů a patřičně k tomu dojde i ke snížení kilometrů. Valaška se v podstatě uskuteční takzvaně na pětníku. Vycházíme vstříc soutěžícím na zlevnění nákladů," uvedl pochopitelně zatím v obecné rovině ředitel valašské automobilové soutěže Miroslav Hošák s tím, že v současné době jsou kolem trati dolaďovány poslední detaily.

„Dopracováváme časový harmonogram a přepravní opatření autobusů v průběhu rally tak, aby byly co nejmenší komplikace. Do trati zařadíme i dvě vzdálené servisní zóny, takže snížíme náročnost na výdrž techniky," dodal první muž Valašky a pokračoval: „Vracíme se k uspořádání valašskomeziříčského městského polokruhu. Ten by měl být na programu v sobotu. Na pořadu dne je i poměrně zásadní změna podoby snad nejpopulárnější a nejnáročnější rychlostky Valašky, která je nazývaná Valašskou bombou. Nechejte se ale překvapit," vzkázal soutěžícím i divákům ředitel Valašské rally.

Důvodem změny Valašské bomby je nepovolení průjezdu Malou Bystřicí a z toho plynoucí požadavek zastupitelů obce k rozdělení této RZ na dvě části. „To by sneslo na hlavy organizátorů kritiku jezdců. Přerušit erzetu na pouhých devět set metrů by byl nesmysl. Zejména s ohledem na provozní podmínky závodních strojů," poznamenal Hošák s tím, že velkou vinu na tomto stavu nesou diváci: „Nerespektují podmínky a pokyny organizátorů na RZ a svévolně vstupují na soukromé pozemky a do zahrad. Tím zakládají na pochopitelný odpor občanů."

Podle posledních informací organizátorů se bude odlišnost RZ Santov týkat počtu kilometrů a mapového vzhledu. Podrobnosti však zatím zveřejňovat nechtějí. Jen podotýkají, že i přes změny půjde stále přinejmenším o stejně psychicky, fyzicky a technicky náročný test. Zmiňovaná rychlostka má měřit přibližně dvacet kilometrů a nabídne vše, co by měla správná rychlostní zkouška obsahovat: sjezdy, výjezdy, horizonty, vracáky, asfalt i šotolinu. Prostě na samý závěr jednatřicáté Valašky, kdy už toho mnohé ze soutěžních posádek budou asi mít takzvaně plné kecky, přijde na řadu několik minut velmi tvrdé a náročné práce.

Ředitelství soutěže bude stejně, jako v uplynulých letech situováno do valašských Athén - Valašského Meziříčí, jehož obyvatelé a představitelé vytvářejí takovému významnému automobilovému klání, jakým bezesporu Valašská rally je, důstojné reprezentativní zázemí. „Všem Valašskomeziříčanům, kteří nám fandí a pomáhají, patří naše upřímné poděkování. To platí i pro další města a obce, orgány a organizace státní správy a samosprávy a instituce a podnikatelské subjekty, bez jejichž pomoci by nebylo možné tak po všech stránkách náročný sportovní podnik připravit," vyjádřil se Hošák.

V objektu valašskomeziříčské radnice rozvine svůj pomyslný stan kromě ředitelství i tiskové středisko a dispečink rally. Vlastní soutěži bude předcházet formální a technická přejímka, která opět proběhne v areálu Autocentrum Lukáš ve Valašském Meziříčí - Bynině a shakedown. Umístění servisního areálu organizátoři XXXI. Bonver Valašské rally 2012 připravují v areálu valašskomeziříčské Křižanovy pily. Prostě, organizátoři dělají všechno pro to, aby se i jednatřicetiletá Valašská rally stala výkladní skříní pomyslné kroniky této jedné z nejtěžších a zároveň nejkrásnějších automobilových soutěží v české kotlině. Organizátoři a pořadatelé vynakládají veškerou svou snahu a um ve prospěch kvality a zejména pak bezpečnosti nejenom soutěžních posádek, ale i diváků. „U těch nejde o nic jiného, než aby měli neustále na paměti, že automobilový rallysport je sice nádherný, ale dokáže být i nesmlouvavě drsný a krutý. Zvlášť při nerespektování byť jen těch nejzákladnějších bezpečnostních norem," poznamenal Alexandr Póč, který se při organizaci Valašky specializuje na oblast bezpečnosti diváků.

Dušan Póč

 

Přebor basketbalistů spěje k závěru
Aktuality

 

Sdružený přebor v basketbalu mužů pomaličku spěje v letošní sezoně ke svému závěru a slavičínští košíkáři se nadechli k mohutnému finiši. Nejdříve sice nestačili na druhý tým tabulky z Velkých Bílovic, kterému podlehli o devět bodů, aby na to přivezli cennou výhru z Ratíškovic 64:59.

O víkendu se představili ve slavičínské sportovní hale proti Hluku a Ždánicím. První duel proti Hluku vyšel Valachům na jedničku a výsledkem byla jasná výhra 71:42. Zato druhé utkání proti Ždánicím přineslo drama až do poslední hvizdu rozhodčího a po něm Slavičané mohli slavit těsnou výhru o jeden bod - 61:60.

V tabulce jsou Slavičané na 4. místě a sezónu by chtěli úspěšně zakončit na půdě posledního týmu - Židlochovic.

Tabulka OP III. třídy

1. PROTON Zlín B 15 12 3 1153:963 27
2. T.J. Sokol Velkobílovičtí Drozdi 14 12 2 1126:890 26
3. BASKETSPORT Boskovice 15 8 7 970:928 23
4. SK Slavičín 15 8 7 991:1002 23
5. BK Velké Meziříčí 15 8 7 979:1002 23
6. TJ Sokol Ždánice 14 8 6 985:934 22
7. SK Baník Ratíškovice 14 6 8 907:919 20
8. Tj Spartak Hluk 14 2 12 802:981 16
9. Sokol Židlochovice 14 1 13 669:963 15

-kos-

 

 

Muž napadl partnerku, v krvi měl tři promile
Aktuality

 

Hned dva muži skončili v policejních celách za násilí, kterého se dopouštěli ve svých domácnostech. Přestupku proti občanskému soužití se podle všeho dopustil čtyřicetiletý muž z Valašskokloboucka. „Ten o víkendu napadal svou partnerku. Napřed na ni dorážel vulgárními výrazy, když však přešel k fyzickým útokům, žena zavolala pomoc. V napadání nepřestal ani po příjezdu naší hlídky," uvedla mluvčí zlínských policistů Jana Bartíková.

Policisté mu v krvi naměřili 2,97 promile. Poté jej eskortovali na záchytnou stanici kroměřížské nemocnice. „Za přestupek mu hrozí pokuta, částku v řádu tisíců korun bude muset uhradit i za nocleh v nemocnici. Snad tyto dva finanční tresty přispějí k jeho nápravě," dodala Bartíková.

Minulý týden ve čtvrtek 23. února došlo na Zlínsku k dalšímu napadení. Na sedmačtyřicetiletého otce tu nožem zaútočil devatenáctiletý syn. Muž se naštěstí útoku ubránil a zavolal na pomoc policii. Agresivnímu mladíkovi hrozí až na tři roky vězení.

-red-

 

 

Pohár pro vítěze zůstal nakonec v Bylnici
Aktuality

 
 
V sobotu 25.února se uskutečnil již VII.ročník Memoriálu bratrů Bartozelových v sálovém fotbalu. Tento turnaj pořádá mužstvo starých pánů FC Bylnice v tradičním termínu ve sportovní hale v Brumově. Organizují ho kamarádi z Brumova-Bylnice na památku svých zemřelých spoluhráčů - bratří Bartozelů.

Turnaj s mezinárodní účastí vyhrálo nakonec pořádající mužstvo FC Bylnice, když si tak spravilo chuť po loňském ročníku, kde se mu tolik nedařilo. Druhý skončil domácí HC Brumov a bronz putoval na Slovensko, do nedalekého Horního Srní. Bramborovou medaili brali fotbaloví internacionálové ze Štítné nad Vláří. Nejlepšími střelci byli s pěti brankami Jožka Kříž a Petr Murka, nejlepším gólmanem byl vyhlášen bylnický Jiří Macek.

 

FC Bylnice z roku 2011 - fotoarchív Lojza Strnad

 
Výsledky jednotlivých zápasů :

HC BRUMOV - TJ Štítná 3 : 1
FC BYLNICE - TJ Štítná 6 : 1
FC BYLNICE - Horní Srní 5 : 1
HC BRUMOV - Horní Srní 3 : 1
Horní Srní - TJ Štítná 6 : 3
FC BYLNICE - HC BRUMOV 6 : 3

Pořadí turnaje :

1) FC Bylnice
2) HC BRUMOV
3) Horní Srní (SK)
4) TJ Štítná nad Vláří

 
-kos-
 
 

Březen nabídne filmy s nádechem Francie
Aktuality

 

Kino Svět ve Valašských Kloboukách připravilo pro své diváky na nadcházející měsíc velmi atraktivní program. Po celý březen bude stříbrnému plátnu dominovat filmová tvorba převážně francouzské provenience. Rozhodně tedy nebude nouze o typický francouzský šarm, vtip a eleganci, ať už půjde o příběhy s dramatickým či komediálním námětem. Diváci už si mohou rezervovat lístky na Gérarda Depardieu v komedii Na mamuta! nebo v rozverném snímku Profesionální manželka, kde po jeho boku vystoupí také Catherine Deneuve. Pro děti se pak chystají dvě odpolední představení - Tintinova dobrodružství a Šmoulové.

„V březnu kino pozve diváky do různých koutů Francie a nechá je zažít s hlavními hrdiny ztřeštěná dobrodružství i dramatické chvilky. Nahlédnou do života zběsilého provokatéra ve snímku Serge Gainsburg - Je t'aime, poodhalí ženský pohled na věc v komedii Profesionální manželka, prožijí krušné chvilky s dirigentem v dramatu Koncert, zakusí bláznivou road-movie ve filmu Na mamuta! a pobaví se u vzrušujícího příběhu čističe bot ve snímku Le Havre. V nabídce je toho samozřejmě daleko víc," přiblížila Marie Kolajová z městského informačního centra.

Program kina zahájí v sobotu 3. března akční thriller Mission: Impossible - Ghost Protocol. Děj se bude točit okolo problému s bombovým útokem na Kreml, který se stal právě v okamžiku, kdy agent Ethan Hunt prováděl v Moskvě tajnou operaci. Zdá se, že jeho agentura bude mít co vysvětlovat... Začátek promítání v 19:30 hodin. Úterý 6. března už bude patřit prvnímu francouzskému kusu s názvem Serge Gainsburg - Je t'aime, dramatu o provokatérovi a skandalistovi, který pyšné Francii zazpíval parodii Marseillaisy v rytmu reggae a svedl i sex-symbol Brigitte Bardot. V sobotu 10. března si diváci užijí premiéru francouzské komedie Profesionální manželka a úterý 13. března bude vyhrazeno pro dramatický příběh slavného dirigenta Andreje Simonioviche Filipova, který pykal ztrátou své pozice za to, že se zastal židovských hudebníků. Teď v divadle pouze uklízí a náhodou se dozví, že pařížský Chatelet Theater si přeje, aby současný orchestr zahrál v Paříži. Co se bude dít? Zjistíte ve snímku Koncert v 19:30.

„V sobotu 17. března zveme do kina celé rodiny na odpolední představení animované pohádky Šmoulové. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a potom všichni projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa. Film začne v 16 hodin a slibuje opravdu dobrou zábavu," pozvala Marie Kolajová. V týž den od 19:30 bude kino patřit komedii Na mamuta!. Úterý 20. března pak nabídne francouzsko - finskou komedii Le Havre o životních kotrmelcích čističe bot ze stejnojmenného francouzského přístavního města. Hlavní hrdina Marcel žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou a tráví volný čas ve svém oblíbeném baru. A to až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako správný muž a chlapce uchránit před policií a následnou deportací.

V dramatu Ondine se odvíjí příběh irského rybáře Syracuse, který z moře vylovil krásnou mladou ženu a nabídl jí přístřeší. Záhadná dívka se usadí nejen v jeho domě, ale postupně i v jeho srdci. Více v kině v sobotu 24. března od 19:30 hodin. Úterý 27. března bude potom mít na pořadu francouzské drama Nevěstinec zachycující dobu na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy pod tíhou velkých sociálních změn hrozil těmto podnikům zákaz.

V sobotu 31. března mohou malí i velcí přijít na další animovaný rodinný film s názvem Tintinova dobrodružství. Děj sleduje osud výjimečně zvídavého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Francouzsky laděný březnový program uzavře večerní představení filmu Lurdy, který hovoří o invalidní Christiane, jež se v osamění vydá na výlet do známého poutního místa a jednoho rána se zde probudí zdánlivě vyléčená.

Další tématicky laděný měsíc bude červen, kdy kino připravuje festival českých filmů. K vidění budou i premiéry novinek jako Modrý tygr, Signál či Líbáš jako ďábel. Diváci mohou filmovou nabídku sledovat na webu Kina Svět

 

Lenka Zvonková

 

Betlém z Horní Lidče uvidí až v Miláně
Aktuality

 
 
Přestože od zpřístupnění mechanického Betlému uplynuly teprve dva měsíce, vidělo ho už téměř pět tisíc návštěvníků. Přijeli se na něj podívat turisté z Mexika, Kanady, Japonska Slovenska či Londýna.

Betlém je nyní pro veřejnost otevřen každý den kromě pondělí vždy dopoledne od 10 hodin do 12 hodin, odpoledne od 13 hodin do 16 hodin. Více informací o expozici a návštěvní době lze najít na webových stránkách www.betlemhornilidec.cz 

Myšlenka vytvořit dílo, které by zůstalo odkazem pro další generace, se zrodila v hlavě starosty obce Josefa Tkadlece již před několika lety. Díky evropským dotacím na příhraniční spolupráci vznikla nová budova skrývající stovky ručně vyřezaných pohyblivých postav a významných budov Zlínského a Trenčínského kraje. Dvacítku význačných budov východní Moravy tady zastupuje například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, Radhošť, ale i zámek z nedalekého Vsetína. Své místo v Betlému má také pět hornolidečských dřevěnic společně s kapličkou a zvoničkou. Ze slovenské architektury je k vidění mimo jiné zřícenina Beckov, Čachtice, Trenčínský hrad, zámek Bojnice, ale také historický unikát, a to Pomínovský kostelík. Málokdo zřejmě ví, že se jedná o vůbec nejstarší stavbu na Slovensku, která přežila i kruté nájezdy Tatarů ve třináctém století.

 

video - Betlém Horní Lideč v pohybu

 
    Fotogalerie ze slavnostního otevírání 10.prosince 2011
 
Celou expozici barvitě dotváří filmový snímek. Jeho hlavní postavou je poutník, který návštěvníkovi přibližuje život na česko-slovenském pomezí, tak jak se postupem času vyvíjel. Ve filmu jsou vyobrazeny důležité historické momenty a události včetně zvyků a starých řemesel. Přenesete se tak do dob dávno minulých, do dob, která jsou už známá jen z knih nebo vyprávění. Společně s tajemnou postavou muže projdete krásná zákoutí zdejšího kraje a nám blízkého Slovenska. Originalita filmu spočívá také v tom, že snímek není hraný profesionálními herci, ale místními rodáky a dětmi. Natáčelo se v přírodních exteriérech Horní Lidče, Valašské Senice, Rožnova pod Radhoštěm ale také ve slovenských vesničkách.
 

 
Při stavbě betlému byl kladen značný důraz na vytvoření příjemné atmosféry, která návštěvníkovi umožňuje prožít nezapomenutelný zážitek. Hudbu složil Jiří Pavlica a pro betlém ji nahrál se svým Hradišťanem, Zdeněk Matyáš s Valašských Klobouk či Milan Pařenica z Valašského Meziříčí patří mezi patnáct řezbářů, kteří se na stavbě betlému podíleli Odkaz a myšlenka Betlému už přesáhla hranice České republiky.Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje zařadila lidčanský betlém do filmového snímku Poutní stezky a koncem února bude prezentován v italském Miláně jako pozvánka k nám, na východní Moravu.

Součástí expozice betlému je kromě vyřezávaných dřevěných postaviček a architektur filmový snímek, který byl pro tento účel natočen. Návštěvníkovi přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky, stará původní řemesla tak jak se v průběhu staletí vyvíjel život v našem kraji, v česko-slovenském pomezí. V průběhu filmové projekce jsou osvětlovány jednotlivé monumenty betlému, o kterých se v daném momentu ve filmu hovoří. Podmanivá hudba včetně doprovodného slova dotváří výjimečnou atmosféru betlémského příběhu o narození Ježíška. Při stavbě betlému byl kladen velký důraz na vytvoření zajímavého prostoru, ale také příjemné atmosféry, která divákovi umožňuje prožít hluboký duchovní zážitek. Tím je náš betlém charakteristický a mimořádný.
V betlému je možné shlédnout mimo jiné dřevořezby čtyřiceti nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje, například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, Radhošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice atd. Část betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Lidče.

Velkým lákadlem jsou pohyblivé figurky, jejichž prostřednictvím v betlému ožívají stará řemesla a zvyky. Obdivovat můžeme 65 mechanicky se pohybujících figur.

 
Obec Horní Lideč
 
 

Pokračovala třetí liga kuželkářů
Aktuality

 

Nabitý program měli slavičínští kuželkáři v posledních dnech. Nejdříve cestovali ve čtvrtek na sever Moravy, kde se jim postavil do cesty tým z Michálkovic. Valaši dohrávané utkání III. ligy zvládli na jedničku a odvezli si cennou výhru 6:2

V sobotu cestovali Slavičané do podhůří Jeseníků, kde je v Zábřehu na Moravě čekala domácí rezerva, která v tabulce figuruje na třetím místě. I když hráči KK CAMO v utkání dobře začali, v závěru se na nich přeci jen projevila únava z předešlých dnů a výsledkem byla porážka 2:6. V třetiligové tabulce je Slavičín stále na prvním místě společně s Prostějovem a v dalším kole bude hostit opět ve zlínské kuželně mužstvo SKK Jeseník.

TJ Sokol Michálkovice 2959 3:5 3032 KK CAMO Slavičín

Výkony hráčů :

RECHTORIS Tomáš 500 2:2 498 GORECKÝ Rostislav
ŘEPECKÝ Petr 486 2:2 484 GAJDA Zdeněk
JURÁŠEK Petr 488 2:2 498 PEKÁREK Libor ml.
JURÁŠEK Josef 492 2:2 490 FOJTÍK Bronislav
HREJZEK Václav 482 2:2 520 SLÁMA Pavel
ZYCH Michal 511 1:3 542 IVANIŠ Karel

KK Zábřeh B 3214 6:2 3101 KK CAMO Slavičín

Výkony hráčů :

ALBRECHT Michal 536 2:2 541 GORECKÝ Rostislav
ŠULA Milan 518 2:2 530 ZIMEK Jiří
OLLINGER Marek 541 3:1 514 FOJTÍK Bronislav
MICHÁLEK Jiří 527 2,5:1,5 498 PEKÁREK Libor ml. (*)
ONDRUCH Václav 546 3:1 497 SLÁMA Pavel
KARAFIÁT Josef 546 2,5:1,5 521 IVANIŠ Karel
střídání: od 61. hodu: PEKÁREK Libor ml. + GAJDA Zdeněk

Další výsledky - 3. KLM C :

TJ Spartak Přerov B - TJ Prostějov 2:6 3265-3347
TJ Horní Benešov - HKK Olomouc B 8:0 3186-2960
SKK Jeseník - TJ Tatran Litovel 3:5 3113-3115
TJ Sokol Machová - SKK Ostrava 2:6 3068-3142
TJ Sokol Michálkovice - TJ Krnov 2:6 2979-3026

Tabulka:

1. TJ Prostějov 16 12 0 4 83,5:44,5 220,5:163,5 3168 24
2. KK CAMO Slavičín 16 12 0 4 79,0:49,0 203,0:181,0 3112 24
3. KK Zábřeh B 16 11 1 4 78,0:50,0 219,5:164,5 3160 23
4. TJ Horní Benešov 16 10 1 5 77,5:50,5 210,0:174,0 3184 21
5. TJ Spartak Přerov B 16 10 0 6 80,5:47,5 212,0:172,0 3147 20
6. SKK Ostrava 16 7 1 8 61,5:66,5 201,5:182,5 3137 15
7. TJ Sokol Michálkovice 16 6 1 9 63,0:65,0 199,5:184,5 3119 13
8. HKK Olomouc B 16 6 0 10 50,0:78,0 172,0:212,0 3065 12
9. TJ Krnov 16 5 2 9 50,0:78,0 159,0:225,0 3088 12
10. TJ Tatran Litovel 16 4 3 9 52,0:76,0 181,5:202,5 3078 11
11. SKK Jeseník 16 4 2 10 48,0:80,0 168,5:215,5 3063 10
12. TJ Sokol Machová 16 3 1 12 45,0:83,0 157,0:227,0 3068 7

Program - 17. kolo :

03.03.12 so 13:00 TJ Sokol Michálkovice - TJ Spartak Přerov B
03.03.12 so 09:00 TJ Krnov - TJ Sokol Machová
03.03.12 so 10:00 SKK Ostrava - KK Zábřeh B
03.03.12 so 10:00 KK CAMO Slavičín - SKK Jeseník
03.03.12 so 10:00 TJ Tatran Litovel - TJ Horní Benešov
03.03.12 so 09:00 HKK Olomouc B - TJ Prostějov

-kos-

 

 

 

Brumovem projížděl zfetovaný mladík
Aktuality

 

Jeden muž pod vlivem alkoholu, druhý drog. Oba tento týden ve středu 22.února sedli za volant. „Šestadvacetiletý muž projížděl Brumovem-Bylnicí, když ho zastavila naše hlídka. Řidič se choval podivně, nicméně jeho dechová zkouška byla negativní. Proto policisté přistoupili k detekci na drogy," informovala mluvčí zlínských policistů Jana Bartíková.

Tento test byl pozitivní na canabis. Policisté navíc řidiči nemohli ani zadržet řidičský průkaz, protože u sebe žádný neměl. „Lékařskému vyšetření se odmítl podrobit. Zatím je podezřelý z přestupku," sdělila Bartíková.

Čtyřiatřicetiletý řidič ze Zlínska je zase podezřelý z trestného činu. Slušovicemi projížděl ve značně podnapilém stavu. Nadýchal 2,17 promile. „Trval na tom, že vypil pouze jedno pivo. Tento muž se nechal lékařem vyšetřit a policisté zadrželi jeho řidičský průkaz, o čemž jsme informovali Městský úřad ve Vizovicích," doplnila Jana Bartíková. Tomuto řidiči při nejhorším hrozí až jednoleté vězení.

-red-

 

Do Kravína v pátek na První disko ples
Aktuality

 
 
První ročník tak trochu jiného plesu, než jsou návštěvníci zvyklí, se odehraje tento pátek, tedy 24.února 2012 ve valašském MC Kravín ! Jednoduchý název První disko ples snad vypovídá o co půjde.

„Nejdříve to byl jen nápad u kávy, myšlenka se ovšem rozrostla a stala se skutečností. Proto si již tento pátek všichni mohou užít akci, která se těšila v době nedávno minulé velké oblibě a měla i jistou tradici," uvedl produkční klubu Matěj Surmař.

 

foto MC Kravín Valašské Klobouky

 
Díky ochotě a smyslu pro každou špatnost partnerů a sponzorů klubu, mohou pořadatelé nabídnout bohatou tombolu, ve které je mimochodem první cenou Notebook značky Packard-Bell! Dále se všichni mohou těšit na spoustu poukázek do oblíbených podniků z regionu, elektroniku nebo značkové sportovní tašky.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o „ples", apelujeme na návštěvníky, aby nahodili společenský ohoz a užili si tak celou akci trochu jiným způsobem, než jsou zvyklí," podotkl Matěj Surmař.

Tak trochu jiné to bude i po hudební stránce. Znít by měla hudba 80. a 90. Let, chybět samozřejmě ale nebude i současná taneční scéna.

Více informací k tombole a program naleznete na stránkách klubu

-tz-

 
 
 
 

VHL: Klobucké Laviny vyzvou AHC Slavičín
Aktuality

 

Opět náročný program čeká organizátory III. ročníku Valašské hokejové ligy (VHL). Ta je znovu roztažena do čtyř dnů, kdy úvodní buly vhodí sudí už v pátek v 17,15 hodin mezi hokejisty Francovy Lhoty a HC Tuleni. Dalším utkáním pak bude souboj Klobuckých Lavin a AHC Slavičín.

Za šlágr tohoto kola lze považovat tradiční derby HC Tara Nedašov - Rebels Brumov-Bylnice, na kterém se očekává bouřlivá divácká kulisa. Také v ostatních duelech půjde o body a vylepšení pozic v Play off a celý program VHL zakončí pondělní utkání Team Isometal - HC Jasenná. Další novinky a statistiky z VHL najdete na webu brumovského hokeje

Program VHL o víkendu :


pátek - 24.2.2012

17:15 - 18:45 HC Francova Lhota - HC Tuleni - D skupina
19:00 - 20:30 HC Klobucké Laviny - A.H.C.Slavičín - B skupina
20:45 - 22:15 HC Kudlov - HC Drink Team - B skupina
22:30 - 24:00 Buldogs Team - HC Valašské Klobouky - D skupina

sobota - 25.2.2012

12:30 - 14:00 HC Bílí Orli - HC Křekov - D skupina
14:15 - 15:45 HC Lidečko - HC Kostelec 2008 - B skupina
16:00 - 17:30 VHK Ploština - Noaco Team - C skupina
17:45 - 19:15 HC Tara Nedašov - Rebels Brumov-Bylnice - A skupina
19:30 - 21:00 HC Bojkovice - Hradní Páni - B skupina
21:15 - 22:45 Ice Storm Slavičín - HC Valašská Polanka - A skupina
23:00 - 00:30 HC Bylnice - HC Sport Bar Hrádek - C skupina

neděle - 26.2.2012

12:00 - 13:30 HC Bílí Vlci - LH Sports - C skupina
13:45 - 15:15 HC Media Mix Vrbětice - HC Valašští Sršni - D skupina
15:30 - 17:00 Thirsty Team - HC Vlachovice - B skupina
17:15 - 18:45 HC Rokytnice - HC Bohuslavice - C skupina
19:00 - 20:30 HC Poteč - VHS Vsetín - A skupina
20:45 - 22:15 HC Medoks Všemina - HC Predators Brumov - C skupina
22:30 - 24:00 HC Svatý Štěpán - HC Hrádek - D skupina

pondělí - 27.2.2012

20:45 - 22:15 Team Isometal - HC Jasenná - A skupina

-kos-

 

Krajští kuželkáři mají za sebou své přebory
Aktuality

 

Kuželkáři z našeho regionu odehráli v několika kuželnách na území Valašska své letošní přebory Zlínského kraje. Muži po dva dny válčili ve Valašském Meziříčí, kde si to rozdali v přímém souboji o postup na republikový šampionát. V sobotu se hrála kvalifikace, v neděli se šestnáctka nejlepších představila ve finále. Celé soutěži nakonec kraloval luhačovický hráč Jiří Staněk.

Krajské přebory v Luhačovicích     foto KKS Zlín

Kuželkářky měly přebory v největších moravských lázních Luhačovicích, kde se v kuželně v areálu sportovní haly Radostova stala krajskou přebornicí Dana Bartolomeu z Otrokovic. Své soutěže odehráli i senioři a ve zlínské kuželně se z vítězství radoval Vladimír Výrek z Valašského Meziříčí. Seniorky soutěžily ve vsetínské kuželně a vítězem se stala Ludmila Pančochová z Luhačovic.

Další výsledky a statistiky najdete na webu krajských kuželkářů

-kos

 

 

K záchraně muže ze skal museli vyjet hasiči
Aktuality

 
 
Ve středu 22.února 2012 v 11:49 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při záchraně muže ze skal u Pulčína. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk s jedním zásahovým vozem a jednotka specialistů lezců ze stanice Zlín se svým terénním vozidlem Land Rover.

„Jednomu z turistů se udělalo nevolno a bylo ho nutné snést do vozidla zdravotníků. Hasiči museli své speciály odstavit zhruba dva kilometry od místa nehody, kvůli nesjizdnosti terénu," informoval mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček. Jednotky postupovaly dále pěšky i s pomocí sněžnic. Cestou však narazili na dalšího turistu, který zapadl v hlubokém sněhu po pás a byl značně vyčerpaný. Hasiči mu z hlubokého sněhu pomohli a dál pokračovali do původního místa záchrany.

„Ve skalním městě byl asi 20 metrů pod vrcholem nalezen jednasedmdesátiletý muž se zdravotními problémy. Kolem něj byla další skupinka turistů, která mu poskytovala psychickou podporu," popsal Mitáček. Muži byla poskytnuta předlékařská pomoc a následně byl naložen do transportní vany. Pomocí lezecké techniky byl spuštěn pod skálu a následně ho hasiči táhli po sněhu k čekajícímu sanitnímu vozu.

 

foto HZS Zlínského kraje    více fotek

 
„Transport pacienta zabral hasičům 70 minut, přičemž zásah komplikoval náročnější terén a hlavně velké množství sněhu. Na transportu muže terénem se podílelo sedm hasičů ze dvou jednotek," zmínil Mitáček. Muže si převzala připravená posádka zdravotnické záchranné služby, která mu poskytla další nezbytnou péči a odvezla ho do nemocnice.

K podobnému případu vyjížděla v sobotu 18.února na skalách jednotka místních dobrovolných hasičů, která byla vyslána na pomoc při vyhledání a záchraně muže a ženy, kteří zapadli ve sněhu.

„Podle místní znalosti dobrovolní hasiči snadno nalezli oznamovatele a z těžšího terénu jim pomohli. I v tomto případě se jednalo o podcenění sil v hlubším sněhu, přičemž žena byla těhotná a rychle ztratila síly," dodal Ivo Mitáček.

 
-red-
 
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA