Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Školákům přednášeli vědci z UK Praha

date_range 31.Bře, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
Vědci z Katedry Fyziologie rostlin Univerzity Karlovy v Praze přijeli v pondělí 30. března odpoledne do vsetínské základní školy v Rokytnici, aby tamní žáky seznámili s nejnovějšími vědeckými poznatky o globálním oteplování a vlivu změn klimatu na růst vegetace. Vsetínská škola je totiž jedinou základní školou v celé republice, která je zapojena do unikátního americko – českého projektu s názvem Carbon Cycle neboli Cyklus uhlíku.

„Smyslem tohoto projektu je seznámit děti s tím, jakým způsobem se v přírodě uskutečňuje koloběh látek, jak rostliny rostou, co všechno potřebují k růstu a jak podmiňují změny klimatu," nastínila v krátkosti Jana Albrechtová, vedoucí katedry Fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, význam projektu, který realizuje Univerzita Karlova ve spolupráci s univerzitou v New Hampshire.

 

Foto

Foto: Pro vsetínské školáky byly připraveny i praktické úlohy. Žáci měli určit, v kterém vzorku dřeva je obsaženo nejvíce uhlíku.

 
Děti tak například zjišťují, jaký vliv na růst rostlin má skleníkový plyn oxid uhličitý a jak se následně díky fotosyntéze přeměňuje na organické látky v rostlinách a stává se tak jejich základním kamenem. „V současné době zkoumáme vliv oxidu uhličitého na růst rostlin ječmene a kukuřice a teď, protože máme jarní období, zkoumáme vliv světla a tmy a vliv minerální výživy na růst rostlin," objasnila Liběna Dopitová, která má projet v rokytnické škole na starosti.

Školáci tak od nejútlejších let získávají povědomí o důležitosti vegetace. „V současné době je v ní obsaženo kolem padesáti procent celkového uhlíku na pevninách, to znamená, že rostliny tvoří obrovský zásobník uhlíku. Navíc díky tomu, že přijímají vodu, kterou vypařují na svém povrchu a při tomto procesu spotřebovávají energii, slouží nám lesy jako jedinečné klimatizační zařízení krajiny," pokračuje Jana Albrechtová.

Projekt probíhá v rámci celosvětového ekologického programu Globe, který je zaměřen na sledování životního prostředí a jehož výstupy následně využívá NASA pro porovnávání údajů z družic. Jsou do něj zapojeny tisíce škol ze 111 zemí světa včetně vsetínské základní školy v Rokytnici. „Musím říci, že tato škola patří k nejaktivnějším a velmi dobře se nám s ní spolupracuje," pochválila Vsetínské Albrechtová.

Eva Stejskalová

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA