Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Lekce děti upozorní na nebezpečí internetu

date_range 31.Bře, 2009 featured_play_list Aktuality
 
 
Nikde neuvádět své osobní údaje, chránit si heslo od e-mailové schránky nebo nechodit na schůzku s kamarádem z internetu bez doprovodu rodičů, takové a další rady si vyslechnou žáci čtvrtých a pátých tříd při knihovnických lekcích, které se přednostně věnují bezpečnému internetu. Besedy pořádá Městská knihovna ve Valašských Kloboukách a žáci se jich zúčastní v rámci vyučování. Hrozba nebezpečí na internetu a prostřednictvím jeho nástrojů stále narůstá, a proto je zapotřebí děti předem informovat a varovat o možných nástrahách a důsledcích neopatrného užívání.

„Březen je vyhlášen jako měsíc internetu. Z tohoto důvodu jsme zvolili vážnější téma, které se však dotýká každého dítěte pohybujícího se na internetových stránkách. Aniž si to děti uvědomují, podnikají na internetu mnoho kroků, kterými na sebe odhalují důvěrné informace. Cílem besedy je poukázat na takové nebezpečné situace a informovat děti o ohrožení, kterému se lze vyhnout dodržováním základních pravidel," popsala lekci knihovnice Ladislava Jařabová.

 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
Při besedě děti většinou prokáží, že povědomí o možném nebezpečí na internetu mají, ale už jen část z nich zachovává obezřetně své bezpečí. Základem je nesdělovat na sebe nikomu cizímu žádné osobní informace, nevyplňovat žádné neznámé formuláře, nenavazovat internetové známosti a nechodit na schůzky s cizími lidmi bez doprovodu rodičů. Dobré je také udržet si v tajnosti své heslo od e-mailové schránky, aby se nedostala do nepravých rukou.
 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
V několika úkolech děti definují, co je kyberšikana, phishing, tedy podvodné získávání osobních informací, flaming, čili urážení na různých komunikačních stránkách, nebo také grooming, tedy cílené seznamování pedofilů s dětmi a zjišťování jejich důvěrných informací. S tím souvisí lákání na schůzku a hrozba zneužití nebo okradení. Žáci jsou seznámeni s několika modelovými situacemi, které předcházejí nebo přímo znamenají internetové nebezpečí, a mají vyvodit doporučení pro správné chování.
 

Foto

foto MěÚ Val.Klobouky

 
V závěru lekce je třída rozdělena do skupin, které obhajují nebo kritizují internet. „Dnešní děti velmi dobře vnímají přínos internetu jako místa, kde se dají vyhledávat informace, hudba, filmy a další. Také uvádějí kontakty s kamarády nebo nákupy v internetových obchodech. Za záporné stránky považují neznalost komunikačního partnera, nevyžádané e-maily a počítačové viry nebo možnost kyberšikany," popisuje Ladislava Jařabová s tím, že lekce bezpečného internetu mají dětem pomoci rozšířit své povědomí a zejména se v budoucnu nebezpečí lehce vyhnout.

Vysoce anonymní prostředí nahrává různým riskantním aktivitám. Děsivým faktem je statistika, že dva ze tří návrhů na schůzku, které jsou dětem učiněny, jsou skutečně realizovány. Přitom ve více než jedné šestině případů byl člověk, který setkání s dítětem navrhl, starší o více než deset let.

Lenka Zvonková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA