Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Myslivci se pochlubí svými trofejemi

date_range 31.Bře, 2010 featured_play_list Aktuality
 
 
Před několika dny se setkala hodnotitelská komise Okresního mysliveckého spolku Zlín, aby porovnala a ocenila trofeje zvěře, kterou myslivci ulovili na honitbách celého okresu v poslední sezóně. Paroží převážně srnčí, jelení, daňčí a mufloní zvěře prošla pečlivým porovnáváním a měřením a nyní poputují na chovatelskou přehlídku, která se uskuteční od 24. do 26. dubna v Sokolovně ve Vizovicích. Na ní budou mimo jiné vystaveny také desítky trofejí z honiteb na Valašskokloboucku a především budou sděleny výsledky hodnocení za celý okres.

„Exponáty paroží jsou hodnoceny podle váhy a věku zvěře, její chovné hodnoty i celkového posouzení předložené trofeje. Komise však přihlížejí také k okolnostem, které byly součástí rozhodování myslivce před tím, než zmáčkl spoušť. Výstava proto nebude jen přehlídkou trofejí, ale také poučením pro myslivce z hlediska dalšího zkvalitnění chovu a především lovu jednotlivých druhů zvěře. Jistě ale bude atraktivní i pro širokou veřejnost," uvedl o přehlídce Lubomír Častulík, referent odboru životního prostředí valašskokloboucké radnice a člen hodnotitelské komise pro srnčí zvěř. Kromě tradičních trofejí jelenů, srnců nebo muflonů se každoročně sejde také několik exponátů ostatní trofejové zvěře, například lebky lišek nebo jezevců a často také kly černé zvěře.

 

Hodnocení trofejí (foto archiv Okresního mysliveckého spolku Zlín)

 
K hodnocení jednotlivých druhů trofejí byly ustanoveny speciální komise složené z odborníků a zástupců mysliveckých sdružení. Samostatné týmy tak posuzovaly trofeje jelení, srnčí, daňčí, mufloní a černé zvěře. Kromě bodování parametrů úlovku a zhodnocení chovnosti byla každá trofej také přesně změřena a význačné z nich byly oceněny medailemi. „Myslivost je soubor spousty činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti složitého ekosystému, ale také spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků coby součásti národního kulturního dědictví. Chovatelská přehlídka trofejí z celého zlínského okresu je jednou z možností, jak nejen zpopularizovat myslivost jako celek, ale také jak oslovit případné mladé zájemce a přizvat je k zapojení," sdělil Lubomír Častulík.

Zlínský okres má 100 honiteb, z toho 24 spadá pod obec s rozšířenou působností Valašské Klobouky. Za poslední myslivecký rok, který je uvažován vždy od 1. dubna do 31. března, bylo v těchto honitbách na Valašskokloboucku uloveno celkem 686 kusů srnčí zvěře, 138 jelení a 44 kusů mufloní. Všechny počty jen s rozdíly několika kusů odpovídají plánu pro lov. Černé zvěře bylo ve stejném období uloveno celkem 344 kusů.

Chovatelskou přehlídku trofejí pořádají Českomoravská myslivecká jednota a Okresní myslivecký spolek Zlín za podpory Krajského úřadu Zlínského kraje, Magistrátu města Zlín a Městských úřadů Otrokovice, Vizovice, Luhačovice a Valašské Klobouky.

 
Lenka Zvonková
 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA