Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Nominujte dobrovolníka na Křesadlo 2013

date_range 22.Lis, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Znáte ve svém okolí někoho, kdo dobrovolně a ve svém volném čase věnuje svou energii veřejně prospěšné činnosti?

Do 20. prosince 2013 mohou občané ze Vsetínska posílat nominace na ocenění dobrovolníků cenou Křesadlo za rok 2013. Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem je ocenit dobrovolníky, kteří investují svůj volný čas a kus sebe ve prospěch druhých lidí, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Ocenění může získat kterýkoliv občan, který alespoň 1 rok dobrovolně a nezištně pomáhá v neziskové či příspěvkové organizaci nebo i nezávisle na organizaci. Dobrovolník může být zapojen v různých oblastech lidské činnosti – sociální, zdravotní, humanitární, kulturní, ekologické …

Myšlenka ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Každoročně se uděluje v řadě krajů a měst v celé naší republice. Křesadlo symbolizuje jiskry lidství, které pomáhají dobrovolníci vykřesat.

foto archív Adorea

Návrh nominace by měl obsahovat kontakt na navrhovatele, základní osobní údaje a kontaktní spojení na kandidáta ceny, hlavní důvody pro jeho navržení, charakter dobrovolnické činnosti, přínos jeho práce a délku dobrovolnické činnosti. Kandidát musí souhlasit se zveřejněním jeho jména a důvodu, proč byl navržen.

Nominace mohou lidé posílat na adresu: Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Tyršova 1271, 755 01 Vsetín, případně e-mailem: dobrovolnik@adorea.cz tel. 571 999 223, 603 475 418.

Formulář lze stáhnout na webových stránkách www.adorea.cz  

Z doručených nominací budou hodnotitelskou komisí následně vybráni 3 lidé, kteří tuto cenu získají. Slavnostní předávání cen Křesadlo proběhne v únoru 2013 za přítomnosti významných představitelů města Vsetína, zástupců NNO, nominovaných dobrovolníků a hostů.

Ivana Tomečková

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA