Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

V silničním provozu platí několik novinek

date_range 29.Bře, 2016 featured_play_list Aktuality

 

Přehled novinek v silničním provozu, které jsou účinné od letošního roku, připravili pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje. Týkají se například odebírání osvědčení o registraci vozidla, používání reflexních prvků chodci, pohybu cyklistů po pozemních komunikacích nebo přednosti v jízdě na kruhových objezdech.

Nově je na silnicích pro motorová vozidla označených dopravní značkou IZ 2a nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h, pokud místní úprava nestanoví jinak. Nově jsou takto označeny silnice I. třídy s odpovídajícími parametry, a to i bez směrově dělených pásů. Podle současné právní úpravy není třeba pro užití těchto silnic dálniční známka. Ze silnic pro motorová vozidla podle původní právní úpravy se nově staly dálnice označené dopravní značkou IZ 1a . Takto označené komunikace jsou až na výjimky zpoplatněné. Mapu zpoplatněných úseků lze najít na tomto odkazu.

Policisté mají oprávnění odebrat osvědčení o registraci vozidla         foto: PČR

Důležitou novinkou je oprávnění policisty odebrat osvědčení o registraci vozidla („malý techničák"), pokud při silniční kontrole zjistí nebezpečné nebo vážné závady na vozidle ohrožující bezpečnost silničního provozu nebo životní prostředí. Osvědčení o registraci vozidla je vráceno teprve po úspěšné technické kontrole ve stanici STK. Povinnost absolvovat novou STK platí i v případě technické kontroly provedené orgány veřejné moci v zahraničí, neboť přes Ministerstvo dopravy jsou o výsledku kontroly informovány příslušné úřady, které pak následně omezí platnost technické prohlídky u konkrétního vozidla. Řízení vozidla se zadrženým osvědčením o registraci je pak trestáno pokutou 10 až 20 tisíc korun a zákazem řízení na 6-12 měsíců.

 Chodci na sobě musí mít doplňky z reflexního materiálu          foto: PČR

Při chůzi po krajnici nebo po kraji vozovky za snížené viditelnosti mimo obec tam, kde není veřejné osvětlení, musejí chodci mít na sobě doplňky z reflexního materiálu. Postačí např. reflexní páska na rukávu blíže ke středu vozovky, neboť ta zajišťuje, že chodec je viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. Doporučuje se takovouto pásku nosit za tmy neustále (i v obci, při chůzi po chodníku, po přechodech, v místech s veřejným osvětlením), neboť viditelnost reflexního materiálu je až 200 metrů, zatímco u tmavě modrého a černého oblečení pouze 18 metrů. Povinnost mít na sobě reflexní prvky platí i pro osoby pohybující se na „osobním přepravníku", jímž se slovy zákona označuje vyvažovací vozítko „segway". Na tyto účastníky silničního provozu se nově hledí jako na chodce, kteří mohou užít jak chodník, tak i stezku pro cyklisty či vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, a na přechodech pro chodce je řidiči přijíždějících vozidel nesmějí ani ohrozit, ani omezit.

 Příklad nových značek

Nově se zavádí tzv. zóna pro cyklisty, v níž se mohou cyklisté pohybovat po celé šířce pozemní komunikace a ostatní vozidla smějí vjíždět jen v případě, jsou-li vyznačena na značce, a to maximální rychlostí 30 km/h. Stát je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Nově je povinností řidiče neohrozit cyklistu na přejezdu pro cyklisty, zatímco cyklista může na tento přejezd vjet jen tehdy, pokud nehrozí, že donutí přijíždějící vozidla náhle měnit směr nebo rychlost jízdy. Novinkou je přejezd pro cyklisty „přimknutý k přechodu pro chodce". Zde cyklista využívá ta oprávnění, která má na přechodu chodec. Aby toho nebylo málo, existuje ještě tzv. „místo pro přecházení", kde chodec má stejná práva jako cyklista na přejezdu pro cyklisty. Obě vodorovné značky se sobě ostatně velmi podobají. Poslední a zcela zásadní „cyklistickou" změnou je povinnost při odbočování vpravo i vlevo dát přednost v jízdě cyklistům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (obdobně jako tramvaji).

Nová pravidla platí také v dávání přednosti na kruhových objezdech. Doposud platilo, že auta jedoucí po kruhovém objezdu měla vždy přednost před těmi, která na objezd teprve vjížděla. Nyní však na kruhových objezdech, kde není přednost v jízdě upravena dopravní značkou, platí přednost zprava.

Další asi třicítku nových značek je možno najít ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. Ty upozorňují například na mlhu, nedostatečný průjezdný profil nebo na bezpečný odstup vozidel znázorněný počtem šipek na vozovce, které by měl řidič vidět před sebou mezi svým vozidlem a vozidlem jedoucím před ním.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA