Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Klobouky se stanou Bezbariérovým městem

date_range 31.Kvě, 2013 featured_play_list Aktuality

 

Maminky s kočárky, handicapovaní, senioři a osoby se ztíženou pohyblivostí se ve Valašských Kloboukách již brzy dočkají komfortní bezbariérové trasy. Díky projektu Bezbariérové město, jehož první etapa začne vznikat na přelomu července a srpna, bude vytvořena páteřní trasa propojující centrum města s dalšími důležitými lokalitami. Spojovat bude veřejné budovy jako dům s pečovatelskou službou, poštu, policejní služebnu, městský úřad, kulturní dům, kostel, základní uměleckou školu, finanční úřad, gymnázium a další.

„Problematiku svobodného a bezpečného pohybu všech obyvatel a návštěvníků po městě vnímáme jako velmi důležitou, a proto již několik let usilujeme o vybudování páteřní bezbariérové trasy. Máme vypracovanou studii, která nastiňuje zpřístupnění veškerých veřejných budov ve městě bezbariérovou dopravní infrastrukturou, tedy bezpečnými chodníky a přechody pro chodce. Letos budeme realizovat první etapu této koncepce, která spojí centrum a oblast podél hlavního silničního tahu v Cyrilometodějské ulici," pověděl starosta Dalibor Maniš.

Přechod pro chodce u pošty dostane bezbariérové úpravy a osvětlení (foto archiv města)

Druhá část potom v budoucnu naváže na jednom konci trasy bezbariérovým napojením polikliniky, základní a mateřské školy a na druhé straně rozšířením přístupnosti veřejných budov na Masarykově náměstí a v jeho bezprostřední blízkosti.

Projekt v hodnotě 6 milionů korun získal dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury. „Zařazení investice do jeho rozpočtu schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na konci roku 2012. Na základě toho bude vybudování bezbariérových tras podpořeno částkou 5 milionů korun, zbývající sumu má připraveno ve svém rozpočtu město," sdělil vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Trasa první etapy povede ulicí Cyrilometodějskou od odbočky do ulice Školní, po pravé straně dále k poliklinice a poště, odtud ke stanici Policie ČR, směrem ke katastrálnímu úřadu a podél hlavní křižovatky ve městě až na Masarykovo náměstí, kde skončí na úrovni kulturního domu. V celé délce úseku dojde k opravám chodníků, úpravám obrubníků a vjezdů k rodinným domům, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný pohyb osob.

Projekt se současně věnuje i bezpečnosti přechodů pro chodce. Na stávajících přechodech u polikliniky, pošty a na křižovatce pod kinem bude vybudováno nové osvětlení a rovněž bezbariérové úpravy.

„Ke zlepšení bezpečnosti pěších při kontaktu s dopravním provozem dojde i na Masarykově náměstí. Na základě měření intenzity pohybu chodců je navržen nový přechod přes silnici II/494 pod kulturním domem a na několika úsecích hlavního tahu nově vzniknou takzvaná bezpečná místa pro přecházení. Jedno z nich bude například na úrovni autobusového nádraží," pověděl Radek Bařinka. „Vzhledem k dopravním specifikům i výsledkům měření intenzity zde tedy nebude zřízen klasický přechod pro chodce, avšak místo bude opatřeno bezbariérovými úpravami a signálními a varovnými pásy, které budou handicapované při přecházení bezpečně směrovat na druhou stranu," vysvětlil. Po celé trase první etapy bude takových míst dohromady deset, většinou na místech, kde ústí frekventované chodníky a pěší přecházejí přes místní komunikace.

V úseku trasy od křižovatky pod kinem až po nádvoří hlavní budovy městského úřadu bude dále položena nová dlažba a rovněž dojde ke zrušení překážky v podobě schodiště. Nahradí ji nová bezbariérová rampa, která chodcům pomůže překonat výškový rozdíl terénu.

Díky existenci studie bezbariérové trasy městem mohou instituce, organizace a další vlastníci soukromých i státních budov, které podél této trasy leží, žádat o příspěvky na vybudování bezbariérovosti svého objektu. Již dříve byla takto výtahem opatřena městská knihovna či budova domu s pečovatelskou službou.

Lenka Zvonková

 

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA