Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Příprava cyklostezky BEVLAVA pokračuje
Aktuality

 

BEVLAVA, pod tajemným názvem se skrývají tři řeky protékající našim krásným krajem: Bečva, Vlára a Váh. Projekt přeshraniční spolupráce České republiky a Slovenska na vybudování spojité cyklostezky, která dostala tak poetické jméno, pokračuje do další fáze. V těchto dnech bude hotová celková projektová dokumentace.

Jednotlivé obce od Ústí u Vsetína až po Nemšovou na Slovensku získávají od projektantů hotové projektové dokumentace na své úseky stezky a mohou je začít projednávat a přibližovat ke konečné realizaci. Díky projektu přeshraniční spolupráce budou mít všichni zúčastnění základ pro vybudování budoucí mezinárodní cyklostezky. Pak už bude záviset na vedení každé obce, jak rychle dokáže trasu na svém katastru zbudovat, tak aby se spojila v jeden celek.

V projektu je zapojeno celkem šest subjektů, mezi nimi sdružení Hornolidečsko, které spojuje 15 obcí.

„V Brumově-Bylnici už máme vybudovány přibližně 2 km stezky z náměstí k hasičské zbrojnici v Bylnici. Ve směru na Valašské Klobouky se připravuje cyklostezka o délce 2,3 km (na hranice katastru) a ve směru na Slovensko zbývá dobudovat 6 km," řekl starosta Brumova-Bylnice Zdeněk Blanař.

„Celé Hornolidečsko postupuje jednotně a dokumentaci si v rámci projektu zadaly všechny obce společně," vysvětlil Josef Daněk, starosta Valašské Polanky.

„Město Valašské Klobouky bude v polovině června vybírat dodavatele projektové dokumentace k úseku cyklostezky od odborného učiliště po brumovský katastr," pověděl vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Vzájemná spolupráce probíhá i na poli prezentace a propagace cyklostezky. Bylo vybráno jednotné logo a vizuální styl. Všechny tabule podél již realizovaných úseků budou mít stejný vzhled a grafiku. Logo symbolizuje ramena tří řek, podél kterých cyklostezka Bečva-Vlára-Váh prochází. Aktuální informace, mapový server a profil trasy naleznete na internetových stránkách bevlava.cz

Sandra Novotná Kollerová

Devon Perpetuum oslaví jubileum koncertem
Aktuality

 

Skupina Perpetuum funguje na valašské hudební scéně již čtyři desítky let. Své kulatiny se rozhodla oslavit v sobotu (7. června 2014) narozeninovým koncertem. Půjde o jediné vystoupení při této příležitosti.

Ignorovat tento významný fakt by se mohlo rovnat velké chybě. Kapela existuje už čtyřicet let a stejně tak dlouho aktivně hraje. Na webových stránkách skupiny můžete číst: „Pamětníci potvrdí, že počátky jsou datovány už v roce 1974. Na úplném zrodu byla trojice samouků kytaristů, a to Jaromír-Karel Látal, Jan-Vojta Fojtů a Zdeněk-Mužík Mikulenka."

Kořeny rockové skupiny Perpetuum jsou v Horní Lidči. Za svou čtyřicetiletou éru kapela prošla několika změnami v názvu a sestavě. Idea a směr tvorby ovšem zůstávaly stejné a v devadesátých letech výrazně zasáhlo do její podoby sloučení se skupinou Devon a přejmenování na Devon Perpetuum. Dneska sestavu rockerů tvoří zpěvák Antonín Don Fojtů, bubeník Pavel Ferenc Janáč, baskytarista Jindra Houdek a kytaristé Jan Vojta Fojtů a Jan Slovák.

Hornolidečský Devon Perpetum na pódiu v roce 2013

„Skupinu znám od svého dětství. Měl jsem možnost vidět a slyšet jejich zkoušky, které probíhaly v místním Kačabaru. Chodili jsme se na ně dívat se současným baskytaristou Jindrou Houdkem. Oba na tyto roky rádi vzpomínáme. Byla to doba, kdy hrané zábavy byly téměř každý týden," vzpomíná jeden z fanoušků Tomáš Skřipka.

Devon Perpetuum vydala dvě alba, Nic není, jak se zdá (2006) a Iluze (2009), na kterých je výhradně její vlastní tvorba. Novou desku se chystá natočit na konci roku. Texty k písním jsou v režii Honzy Slováka. „Má cit pro muziku a text. Vlastní tvorbu hlídá autor a to je právě Honza Slovák. Trvá na tom, aby vše mělo kvalitu a v tom je také na skupinu náročný," vysvětluje frontman a zpěvák kapely Antonín Fojtů.

Když se členů kapely zeptáte, proč hrají, všichni svorně odpovídají, že je to jejich způsob relaxace. „Je to tvůrčí činnost, částečně závislost, koníček a jistá forma uvolnění," říká Antonín Fojtů.

Během sobotního dvouhodinového koncertu, který začíná ve dvaadvacet hodin ve sportovním areálu, zazní přes dvacet skladeb. V roli hostů narozeninového večera vystoupí skupiny Výfuck a Midnight Blue.

  Plakát ke stažení

Ludmila Brousilová

Výletiště bude hostit dětské olympijské hry
Aktuality

 

Mateřské centrum Slavičín pořádá v sobotu 7. června 2014 od 14. hod v Hrádku na výletišti DĚTSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY.

Děti budou rozděleny do tří věkových kategorií (0 - 3 roky, 4 - 6 roky, 7 - 112 let), a podle těch, jsou i děleny jednotlivé disciplíny: skoky na malé trampolíně, jízda na odrážedle, překonání švédské lavičky, prolézání tunelem, hody míčkem, běh, hod tenisovým míčkem, hod na cíl, skok z místa, skákání v pytli, jízda na koloběžce, chůze přes lávku, skoky na trampolíně.

Za každou zvládnutou disciplínu budou závodníci odměněni razítkem do hrací karty. Všichni, kteří odevzdají vyplněnou hrací kartu, budou za svůj sportovní výkon odměněni věcným darem a medailí.

Dětský olympijský den 2014    foto web Mateřské centrum Slavičín

Součástí akce je doprovodný program pro děti - skákací nafukovací hrad, kreslení křídami, malování barvami na tvář, možnost svezení na koni, tanečnice břišních tanců, soutěže pro děti, výtvarná dílnička.

Spolek Mateřské centrum Slavičín je nezisková organizace a zabývá se organizováním volnočasových aktivit, jednorázových akcí pro děti a mládež a denních aktivit pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. Plakát akce najdete zde

Simona Goňová

V Kloboukách měli poradu ředitelé škol
Aktuality

 

Další z pravidelných porad ředitelů základních a mateřských škol ze správního obvodu Valašských Klobouk přinesla účastníkům nové poznatky o požadavcích na integraci postižených žáků, o podmínkách individuálního vzdělávání a rovněž o možnostech zřízení místa asistenta pedagoga. Dozvěděli se také o nabídce služeb pedagogicko-psychologické poradny, kritériích pro přijímání dětí do mateřských škol a několika nových projektech. Nad aktuálními tématy tři desítky zástupců škol sešly koncem května.

„Starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš přítomné ředitele informoval o stavu školství a investicích, které v poslední době proběhly, zejména na základní škole. Ta prošla nákladnou rekonstrukcí, při níž bylo provedeno zateplení jejích objektů, a došlo k výměně oken a vstupů. Dále představil aktivity rady a zastupitelstva ve školské oblasti a financování škol a školských zařízení," uvedl Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.

foto MěÚ Valašské Klobouky

Radní Zlínského kraje pro školství Petr Navrátil seznámil účastníky s výsledky maturit a srovnávacích testů v úrovni středních škol a základních škol. „Sdělil také, že ze strany Zlínského kraje nedojde k žádnému administrativnímu zásahu ve smyslu rušení některé střední školy v našem regionu, úspěšnost v naplňování oborů bude záležet jen na práci managementu jednotlivých škol," zmínil významnou zprávu Josef Slánský.

foto MěÚ Valašské Klobouky

Velkým tématem byly novinky v integraci zdravotně postižených žáků do vyučování, především změna způsobu financování jejich vzdělávání. Zástupci mateřských škol pak byli seznámeni s nutností přijímat pouze řádně očkované děti, případně děti, u nichž očkování vylučují jiná zdravotní omezení. Prodiskutována byla i problematika dětských skupin.

Přítomní si dále vyslechli informace o novém portálu KUDY KAM, jenž má napomoci k lepší orientaci žáků v systému veřejné správy a legislativy. Mladí lidé by díky němu měli nabýt lepší povědomí o způsobech řešení nejrůznějších životních situací. Dalším představeným projektem byl portál pedagogicko-psychologické poradny pro žáky. Zazněla rovněž doporučení pro využívání služeb poradny, možnost absolvování seminářů a další.

Lenka Zvonková

Do Brumova přijedou divadelníci ze Vsetína
Aktuality

 

S mimořádným diváckým úspěchem se setkává nejnovější hra Jak sa chodí do světa za ščestím v provedení Divadelního souboru Masarykova gymnázia Vsetín. Ve čtvrtek 5. června v 19.00 hodin ji vsetínští divadelníci uvedou v Kulturním domě Brumově-Bylnici.

Spisovatelka Marie Kubátová ji věnovala „všem strýčkům a tetičkám, kmocháčkům aj kmotřenkám od Štítnej přes Brumov až po Klobúky" K našemu regionu měla autorka silný vztah, pocházela odtud její maminka Amálie Kutinová, hlavní hrdinka a autorka knihy Gabra a Málinka.

foto archív souboru

Příběh zasazený do fašankového veselí na dědině vypráví o hádce mladých manželů, jejich odloučení, zmoudření a opětovném shledání. Mladá manželka Jožina se o fašanku pohádá se svým mužem Floryšem , a aby ho vytrestala, vydá se do světa i se synkem Florýškem. Dostane se mezi zbojníky, do noclehárny pro chudé pocestné i do babského rája, kde ženy nemusí dělat nic, všechnu práci odvedou muži. Jožina nakonec ale zjišťuje, že štěstí je jen v blízkosti těch, kteří nás mají rádi.

Ve hře účinkuje přes třicet studentů, představení je plné valašských písniček a tanců, rozverného veselí, ale i vážných a jímavých okamžiků.

V hlavní roli se pod režijním vedením Miroslava Urubka představí Vendula Jančálková, o hudební doprovod se postará cimbálová muzika řízená Filipem Kamasem. Mimořádné mistrovství v inscenaci prokazuje také Tomáš Cahel svojí hrou na harmoniku.   -mu-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA