Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Česko-slovenská komise podpořila silnici R49
Aktuality

 

Krizovému managementu, civilní ochraně a spolupráci složek integrovaného záchranného systému v pohraničí, dále pak zhodnocení Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 a rovněž dopravnímu propojení mezi Zlínským, Žilinských a Trenčínským krajem, bylo věnováno 18. zasedání Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se uskutečnilo 26. listopadu na Velehradě.

Jednání byli přítomni Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj a předseda české části Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, Jozef Buček, státní tajemník Ministerstva vnitra Slovenské republiky a předseda slovenské části této mezivládní komise, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd a další zástupci samospráv, které jako hostitel akce přivítal Aleš Mergental - starosta Velehradu.

Plánovaná trasa silnice R49 v našem regionu                     zdroj: ceskedalnice.cz

„Komise přijala usnesení, ve kterém vyslovila podporu pokračování vzájemné intenzivní spolupráce v oblasti budování a propojení dopravní infrastruktury obou států. Za mimořádně důležité považuje komise urychlení realizace mezinárodních silničních spojení R49/R6 mezi českou D1 u Hulína a slovenskou D1 u Púchova a napojení slovenské D3 na českou I/11 v úseku R5 - Svrčinovec - státní hranice ČR/SR, které jsou zařazené do transevropských sítí TEN -T," informoval statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, který téma dopravy prezentoval.

Náměstek Jaroslav Drozd dále připomenul historii tohoto záměru: „Na základě mezivládní dohody mezi ČR a SR o propojení R49 - R6 ze dne 20. 9. 2004 podepsané ve Zlíně, podpořené představiteli hospodářských komor Zlínského a Žilinského kraje v září roku 2012 v Luhačovicích společnou deklarací regionálních samospráv, se podařilo uplatnit u orgánů Evropské unie požadavek na zařazení dalšího západovýchodního spojení do evropské tranzitní silniční sítě mezi ČR - SR.

Dne 20. 11. 2013 schválil Evropský parlament Nařízení EP a Rady (EU) o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě č. 1315/2013, které zahrnuje západovýchodní multimodální propojení ČR a SR do hlavní „core" sítě TEN-T jako součást „Rýnsko-dunajského koridoru" - jedná se o 9. železniční nákladní koridor definovaný v trati Praha - Pardubice - Přerov - Hranice na Moravě - Horní Lideč - Žilina - Čierna nad Tisou / Ukraina a silniční propojení Praha - Brno - Hulín - Zlín - Horní Lideč - Púchov - Žilina - Košice /Ukraina, jehož součástí je i rychlostní silnice R49/R6.

Vlády České republiky a Slovenské republiky na svých společných zasedáních dne 24. 4. 2014 ve Skalici a 12. 5. 2015 ve Valticích se dohodly na pokračování vzájemné intenzivní spolupráce v oblasti budování a propojení dopravní infrastruktury obou zemí. Za obzvlášť důležité považují budování spojení, která urychlí dopravu a jsou významná i z hlediska mezinárodní přepravy zboží. Obě vlády se shodly na koordinovaném postupu při realizaci společných přeshraničních projektů. Za společnou prioritu v tomto směru byla označena výstavba nových silničních spojení R6/R49 mezi slovenskou D1 u Púchova a českou D1 u Hulína a napojení slovenské D3 na vybudovanou českou S11 v úseku R5 - Svrčinovec - státní hranice ČR/SR," konstatoval statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.

-tz-

Výsledky 19. klobuckého skřivánka
Aktuality

 

V neděli 29.listopadu proběhla soutěž dětských zpěváčků valašských písní 19.klobucký skřivánek. Na přípravě soutěže spolupracují NS Klobučan, DDM, ZŠ a Město Val.Klobouky.
Soutěže se zúčastnilo 48 dětí z místních škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM) a děti ze souboru Klobučánek, které soutěžily v kategoriích podle věku. V porotě zasedli Olina Fojtíková (ZŠ), David Polách (Gymnázium), Martin Polách a Ivona Psotová (NS Klobučan). Zpěváčky doprovodila na cimbál Kateřina Tarabusová.

Soutěže se zúčastnilo 48 dětí z místních škol                     fotogalerie

Výsledky:

I.kat. do 7 let (nechodí do ZŠ) - děti nesoutěžily, všechny získaly odměnu:
Kostková Alžběta, Kolínková Karolína, Ridoško Patrik, Plšková Laura, Polách Jakub

II.kat. od 6 do 9 let (v roce 2016) :
1.místo Zuzana Janošíková
2.místo Eliška Švachová, Martin Šerý
3.místo Adéla Gašpárková, Klára Bělašková, Magda Bělašková, David Šálek, Barbora Juráňová

III.kat. od 9 do 16 let (v roce 2016) :
1.místo Sabina Šenkeříková, Karel Švach
2.místo Tereza Šenkeříková, Marie Kořenková
3.místo Daniel Strnad, Martin Strnad, Dušan Šerý Marie Šmírová, Tereza Šenkeříková
4.místo Terezie Manová, Jan Švach, Hana Drcmanová, Tereza Šálková
5.místo Marie Šmírová, Václav Šerý
náhradník Jakub Vaculín

Bez ocenění proběhly kategorie vícehlasu a sborů.

V letošním ročníku došlo k úpravě pravidel podle národního kola - hlavní kategorie je prodloužena do 16 let. Děti tak mají větší možnost dozrát, posbírat zkušenosti a pracovat na svém talentu. Soutěž se nesla v duchu koncertu všech zúčastněných. Všechny zúčastněné děti mají talent, ale ne každé dítě odvedlo stejný díl práce při přípravě.

Oceněným blahopřejeme a těšíme se na jejich pěvecké výkony v oblastním kole Zpěváček Valašskoklobucka 19.března 2016, kde již tradičně zveme zpěváčky z celého Valašskoklobuckého regionu.

-tz- 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA