Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Výdej nádob na třídění započne v pondělí
Aktuality

 

Distribuce nádob na třídění papíru a plastu, která byla v Klobuckém zpravodaji avizována už na začátek listopadu, se z důvodu opoždění dodávky od výrobce o několik dní pozdrží. Obyvatelé rodinných domů z Valašských Klobouk i místních částí si je mohou vyzvedávat na sběrném dvoře od pondělka 7. listopadu.

„Omlouváme se občanům, kteří počítali s odběrem nádob už v těchto dnech. Prodleva bohužel nastala na straně dodavatele, ale začátkem příštího týdne už bude výdej na sběrném dvoře připraven," uvedl místostarosta Martin Janík.

Občanům místních částí Smolina, Lipina a Mirošov, kteří nebudou mít vlastní možnost převozu nádob, bude po dohodě s předsedy osadních výborů zajištěno hromadné dodání.

Sběrný dvůr je v době zimního provozu pro občany otevřen následovně:

pondělí 8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 15:30 hod.
úterý 8:00 - 11:30 hod. zavřeno
středa zavřeno 12:30 - 15:30 hod.
čtvrtek zavřeno zavřeno
pátek 8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 15:30 hod.
sobota 8:00 - 11:30 hod. 12:30 - 15:30 hod.

Lenka Zvonková

Matko toč sa! Lepší jak Stár denc
Aktuality

 

Již počtvrté se ve Vlachovicích uskuteční kurz valašských tanců pro dospělé, do kterého se mohou hlásit jak účastníci kurzu z minulého roku, tak i úplně noví zájemci a začátečníci. Kurz povede pan Jaroslav Stavinoha, bývalý taneční vedoucí souboru Dúbrava. Jedná se o další výjimečnou možnost, kdy se mohou dospělí naučit, nejenom, všechny naše základní valašské tance. Kurz pořádá Občanské sdružení Dokopy.

Tzv. Valašské taneční pro dospělé budou bývat během zimy každou neděli od 18. hodiny večerní. Začátek kurzu je už 6. listopadu 2016 - stihnou se tak už plesy a valašské bály. Cena kurzu je zdarma, přispívat se bude jen na otop Kulturního domu. Přihlašovat se můžete na tel.: 732 720 255, nebo 605 948 829 , nebo na dokopy@centrum.cz.    FB Dokopy

-tz-

Valašský mikulášský jarmek bude jubilejní
Aktuality

 

Od dalšího Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách nás dělí už jen necelý měsíc, který je pro pořadatele obdobím vrcholících příprav a pro návštěvníky časem příjemného očekávání. Letošní ročník jarmeku přitom bude mít krásný přívlastek - jubilejní. Svatý Mikuláš a jeho čertovští společníci totiž při něm vykročí na svou obchůzku už po pětadvacáté. Jarmeku patří první prosincový víkend, kdy hlavní program připadá na sobotu 3. prosince.

„Ani jsme se nenadáli a stojíme na prahu jarmekového čtvrtstoletí. Za tu pěknou řádku let vyrostl z původního "sladkého" trhu spojeného s pochůzkou svatého Mikuláše o poznání větší jarmek s řemesly, tradicemi a zvyky, s lidovým folklórem, soutěžemi, výstavami a koncerty, se stovkami účastníků a tisícovkami návštěvníků. Doufáme, že i ten jubilejní bude právě takový, jak jej lidé mají rádi, a všechny srdečně zveme," pověděla Hana Tarabusová, předsedkyně organizačního výboru Valašského mikulášského jarmeku.

Valašský mikulášský jarmek 2015            Foto: Brigita Olivová          Fotogalerie

Jarmekovou předzvěstí bude už v pátek 2. prosince odpoledne menší trh, který se rozprostře v dolní části Masarykova náměstí. Malí návštěvníci mohou přijít v maskách a připojit se k čertovskému reji, se svým kulturním programem vystoupí děti z mateřské i základní školy a po setmění se rozzáří vánoční strom města. Večer pak mohou lidé zajít na koncert do kostela a na posezení s cimbálovou muzikou.

  Program 25. valašského mikulášského jarmeku

Sobota bude protknuta obchůzkou svatého Mikuláše a také řinčením čertovských skupin, které připutují z různých koutů jižního Valašska. Na trhu návštěvníci uvidí ukázky starých řemesel, adventních zvyků a tradic a nakoupí i ledacos pěkného z lidových a rukodělných výrobků. Bohatý kulturní program pozve na vystoupení folklorních souborů, výstavy, jarmekové soutěže, valašskou školičku, dílny pro děti a mnohé další.

„Novým prostorem bude klidová zóna v Pastoračním domě, kde nejen že najdou útočiště rodiny s dětmi, ale i ostatní návštěvníci si zde mohou odpočinout, podívat se na filmy z Valašska a také obdivovat betlémy z dětské jarmekové soutěže," pověděl Petr Odehnal z organizačního výboru.

V neděli 4. prosince se pak jarmek završí slavnostním koncertem Smíšeného pěveckého sboru Janáček z Luhačovic. „Ať už si vyberete páteční trh a rozsvěcování vánočního stromu města, sobotní hlavní program či nedělní koncert, přejeme vám, ať se vám ten jubilejní pětadvacátý Valašský mikulášský jarmek líbí a zanechá ve vás pěkné vzpomínky," vyjádřila jménem pořadatelů Hana Tarabusová.

-tz-

Požár zničil část podkroví rodinného domu
Aktuality

 

Ve čtvrtek 3. Listopadu odpoledne zasahovaly tři jednotky hasičů u požáru rodinného domu v Pozlovicích. Jako první na místo dorazily v 14:18 hodin jednotky dobrovolných hasičů z Pozlovic a profesionálních hasičů ze stanice Luhačovice. V dalších minutách zasahující jednotky posílili i dobrovolní hasiči z Luhačovic.

„Požár vznikl v části hospodářské přístavby, která navazovala přímo na objekt dvoupodlažního rodinného domu. Z přístavby se plameny rozšířily do půdního prostoru a na střešní konstrukce domu. V době příjezdu hasičů byla požárem zasažena téměř polovina půdního prostoru a střechy a plameny se dále šířily. Po nasazení několika vodních proudů se hasičům podařilo plameny srazit. Současně s rozebíráním střechy pak dohašovali jednotlivá ložiska hoření a ochlazovali zasažený prostor vodou. Část hasičů zasahovala v dýchací technice," popsal tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

Požár zničil část podkroví rodinného domu            Foto: HZS             Další foto (4)

V 15:43 hodin ohlásil velitel zásahu lokalizaci a za další hodinu celkovou likvidaci požáru. Hasebním zásahem se jednotkám podařilo zachránit část střechy a obytné prostory domu. Z důvodu zvýšené spotřeby vody byla v průběhu zásahu zřízena i kyvadlová doprava od blízkého hydrantu.

Příčina vzniku požáru, výše způsobené škody a uchráněných hodnot jsou předmětem dalšího šetření.

-tz-

Vsetínské nemocnici se daří, navýšila mzdy
Aktuality

 

Na základě podrobné analýzy vývoje ekonomiky do konce roku lze předpokládat, že i rok 2016 skončí v kladných číslech a Vsetínská nemocnice naváže na pozitivní výsledky předcházejících dvou let. Představenstvo společnosti analyzovalo i personální vývoj a rozhodlo o mimořádném navýšení tarifních mezd zdravotnických pracovníků od 1. 10. 2016.

„Konkrétně navyšujeme tarifní mzdu lékařů o 3 procenta, tarifní mzdu u ostatních zdravotnických pracovníků o 5 procent. K tomuto rozhodnutí mohlo představenstvo přistoupit zejména díky úsporám v některých nákladových položkách, ale především díky objemu péče, který naplňuje parametry pro zajištění plánovaného objemu ročních výnosů," uvedla předsedkyně představensta Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Ilustrační foto (archiv nemocnice)

„Nyní očekáváme znění úhradové vyhlášky pro rok 2017. Jak všichni víme, je ministerstvem zdravotnictví přislíben takový růst úhrad za péči, který by měl pokrýt zvýšené náklady odpovídající desetiprocentnímu růstu tarifních mezd zdravotnických pracovníků od 1. ledna 2017. Ihned po jejím vydání zahájíme její analýzu a kalkulace budoucích výnosů. Našim cílem je samozřejmě dostát slibu, který byl zdravotníkům ministerstvem dán. K 1. lednu 2017 lze tedy očekávat další zvýšení mezd. O konkrétním rozdělení do jednotlivých složek mezd budeme ještě jednat," dodala Věra Prousková.

-tz-

Provoz Klobusu by město finančně nezvládlo
Aktuality

 

Jako součást zářijového Evropského týdne mobility proběhl ve Valašských Kloboukách zkušební provoz autobusové linky nazvané Klobus. Za dva týdny absolvoval sedmnáctimístný mikrobus celkem jednaosmdesát okružních jízd, při nichž přepravil 1328 cestujících, nejčastěji seniorů a dětí. S analýzou testovacího období městské hromadné dopravy se na svém nedávném zasedání seznámili zastupitelé, kteří ovšem jeho případný trvalý provoz shledali jako mimořádně nákladný.

Je nutno říci, že veřejná doprava je především službou pro veřejnost, která zvyšuje kvalitu života a která vždy potřebuje dotování, stejně jako například kultura nebo sport. Přestože jsme u veřejnosti v průběhu zkušební doby zaznamenali převážně pozitivní ohlas vypovídající o užitečnosti záměru, ukázala se i jeho značná ztrátovost," konstatoval místostarosta Martin Janík.

Zkušební provoz Klobusu využívali především děti a senioři            Foto: MěÚ Valašské Klobouky

„Pokud bychom chtěli v praxi zachovat časy i zastávky testovacího jízdního řádu, bylo by nutné počítat s denními náklady okolo 3500 korun. Za jedno pololetí provozu by se pak náklady na dokrytí ztráty pohybovaly mezi 400 až 500 tisíci korunami. K tomu je nutno připočítat náklady na vybudování oficiálních zastávek, zajištění licencí, vozidla a podobně. Tyto prostředky jsme v zastupitelstvu zhodnotili jako příliš vysoké," dodal místostarosta.

Zastupitelé se zabývali i administrativními podmínkami zřízení městské hromadné dopravy, diskutovali o právních otázkách, formě provozování i požadavcích bezpečnosti silničního provozu. „Příprava linky veřejné dopravy je velkým úkolem, který je ovšem v tuto chvíli nad možnosti města. Výsledky zkušebního provozu ale rozhodně nezahodíme, pokud by se v budoucnu otevřely cesty ke zřízení veřejné linky, data by jistě posloužila při její koncepci," uzavřel místostarosta.

Autobus ve zkušebním období jezdil pouze v pracovních dnech, během nichž souhrnně urazil 1057 kilometrů. Denně se v průměru svezlo 148 cestujících, na jednu jízdu tak připadlo průměrně 16 osob. Prodáno bylo 759 jízdenek, pro zbývající jízdy pasažéři využili bezplatných poukázek vydaných v Klobuckém zpravodaji. Nejvytíženější jízdy vykázaly spoje v ranní špičce a poté po 15. hodině. Jako nejvíce využívané se ukázaly být zastávky Sychrov, Poliklinika (u budovy), na ulicích Luční a Školní a také na Masarykově náměstí.

-tz-

Barman Slovák: Z Havany zpět na Valašsku
Aktuality

 

Barmana Petra Slováka jistě není třeba milovníkům kvalitní barové kultury dlouze představovat. Před deseti lety společně s parťákem Tomášem Petrem „rozjížděl" dnes již legendární Cocktail bar Lanterna ve Velkých Karlovicích, který si získal skvělou pověst nejen mezi turisty navštěvujícími tuto vyhledávanou valašskou obec. Založil také společnost P.S. Bar Catering, která se zabývá barmanským servisem při nejrůznějších akcích po celém Zlínském kraji.

Před dvěma lety Petr Slovák vystřídal šéfování Cocktail baru Lanterna za působení v pozici brand ambassadora pro Rum Havana Club v České republice. Nyní se vrací zpět na Valašsko. Od 1. listopadu stojí opět v čele Cocktail baru Lanterna a chystá zde řadu novinek. Party při příležitosti návratu do Velkých Karlovic zažije Lanterna již tuto sobotu 5. listopadu od 17 hodin. V hlavní roli budou, jak jinak, kubánské drinky z rumů Havana Club.

Barman Petr Slovák

Petře, jak se vám v minulých dvou letech dařilo?
Dařilo se mi dobře, děkuji. Moje práce obnášela hodně cestování. Poznal jsem spoustu krásných koutů naší vlasti, seznámil se se spoustou skvělých lidí z oboru a navštívil mnoho podniků.

Co vlastně práce ambassadora obnáší?
Personál různých podniků jsem seznamoval s historií, výrobou a kompletním sortimentem značky. Nevyšel jsem ani z barmanského cviku, protože školení vždy završila ukázka míchaných drinků a často i večerní hostování za barem daného podniku. Byl jsem i lektorem Bar academy, skvělého programu pro barmany, kdy jsem působil po boku skvělých kolegů - barmanů a ambassadorů.

A nyní se vracíte na Valašsko...
Není to návrat v pravém slova smyslu.. Žiji tady víc jak osm let, dokonce jsem se sem přiženil a osobně se považuji za Valacha. Práce ambassadora byla hodně o cestování, najezdil jsem tisíce kilometrů měsíčně a hodně mě to unavovalo a když už jsem usínal za volantem a musel si při cestách občas v autě i zdřímnout, řekl jsem si, že už stačí a přenechám pozici někomu dalšímu. Cocktail bar Lanterna je pro mě srdcová záležitost, pracoval jsem v něm osm let a když přišla nabídka bar znovu vést, neváhal jsem dlouho.

Za ty dva roky jste jistě načerpal spoustu nových znalostí, dovedností, přátelství v předních českých barech... Jak je nyní zúročíte? Na co se můžeme v těšit?
Plánujeme různé degustace, školení, bar hostingy, sobotní party, nové koktejly.. Mít přátele za bary po celé republice je skvělé. Informace, které jsem načerpal a získal, jsou k nezaplacení a při své práci je určitě zúročím. Stále ale platí, že nejdůležitější jsou lidé, kteří za barem pracují a jestli je práce baví a dělají jí srdcem.

Vídáme vás i na dalších akcích v regionu. S tím je konec, nebo pokračujete?
Ano, hodně jezdím po vybraných akcích v regionu s mým barmanským cateringem. Určitě pokračuji, je to moje barmanské dítě, které jsem založil v roce 2011 a od té doby se ho snažím vychovávat. Teď je to pořád na růstu a do budoucna mám ještě spoustu plánů, které chci udělat. K barmanskému řemeslu přistupuji s láskou a pokorou a vše má svůj čas.

Držíme pěsti a děkujeme za rozhovor.

-tz-

Kloboucký hřbitov bude mít kolumbárium
Aktuality

 

Na městském hřbitově ve Valašských Kloboukách vyrůstá kolumbárium, které bude důstojným prostorem pro uložení uren. Zpočátku zde bude osazeno deset schránek, později se může jejich počet podle zájmu pozůstalých rozrůstat. Vybudování kolumbária vyjde na 470 tisíc korun.

„V poslední době se na nás často obraceli občané s dotazy, zda by na městském hřbitově nemohlo být vyřešeno ukládání urnových schránek jinak než na hrobová místa. V rámci rozšiřování hřbitova jsme proto přikročili ke stavbě kolumbária, které bude sloužit pozůstalým k vložení uren a také k důstojnému uctění vzpomínky na zesnulého," pověděla starostka Eliška Olšáková s tím, že kolumbárium příhodně dotvoří prostranství před smuteční síní a vstupem na hřbitov.

Podklad kolumbária bude stát na ploše zpevněné žulovými kostkami. V jeho blízkosti bude opravena stávající studna a doplněny budou také lavičky pro odpočinek příchozích.

V rohu Klobouckého hřbitova vyrůstá kolumbárium         Foto: MěÚ Valašské Klobouky

V posledních čtyřech letech se plochy městského hřbitova kvůli nedostatku místa začaly rozšiřovat, zrušením plotu a odstraněním přerostlé zeleně vznikl prostor pro 55 nových dvojhrobů. „Pokud by se v příštích letech našel dostatek financí, mohl by se hřbitov rozrůst o plochu rozptylové loučky, která by vznikla před smuteční síní. Přerostlá zeleň by se také nahradila novou výsadbou," poznamenala starostka.

Zamýšleno je přitom výraznější zvětšování areálu, protože město Valašské Klobouky má dlouhodobě problém s nedostatkem hrobových míst. Od roku 2011 má sice k dispozici vypracovaný projekt na rozšíření hřbitova severozápadním směrem o dalších 23 jednohrobů a 85 dvojhrobů, ale dosud se v rozpočtu nenašly prostředky na jeho realizaci. Celkové náklady projektu totiž dosahují výše 7 milionů korun.

-tz-

Medové odpoledne s velkou včelí tombolou
Aktuality

 

Ochutnávka různých druhů medu, lahodné medoviny, košt slivovice, ale také zdobení perníků, pestrá výstava zahrádkářských výpěstků a včelařských potřeb, velká včelí tombola, vystoupení dětí z mateřské i základní školy a skvělá zábava za doprovodu cimbálové muziky. To vše vás čeká v sobotu 5. listopadu od 14 hodin v kulturním domě ve Štítné nad Vláří na už 12. ročníku tradiční akce nazvané Medové odpoledne.

Vše ale vlastně vypukne už v pátek večer 4. listopadu, kdy budou posudkové komise hodnotit nejlepší med a nejlepší trnkovou slivovici. „V sobotu pak budou moct vzorky ohodnotit i návštěvníci Medového odpoledne, jehož hlavním programem je výstava představující celoroční práci se včelami, doplněná nabídkou včelích produktů. K ochutnání a porovnání budou rovněž různé druhy medů a medoviny, ke koupi budou napečené perníky, medové pečivo a rozmanité včelí produkty. S velkým úspěchem se každoročně u návštěvníků setkává včelí tombola přírodních produktů a oblíbené jsou - zejména mezi dětmi - živé včely ve skleněném úlu a ukázky výroby svíček ze včelího vosku," říká pořadatel akce Alois Tarabus. Na doprovodném programu se podílejí i štítenští zahrádkáři, kteří připravili k ochutnání jablečný mošt a k prohlédnutí pestrou výstavu svých výpěstků.

Součástí Medového odpoledne bude i košt slivovice

S kulturním vystoupením se akce také již tradičně zúčastní děti ze štítenské mateřské školy a lidový soubor Javorníček ZŠ Gabry a Málinky. Dětem bude věnováno slavnostní vyhlášení vítězů soutěže školních prací Světem včel. A soutěž bude pokračovat dále i v dospělé kategorii - pro změnu budou oceněni majitelé nejlepšího medu a slivovice. Příjemnou atmosféru bude po celé odpoledne dokreslovat cimbálová muzika Klobučan z Valašských Klobouk, s níž si návštěvníci mohou zazpívat i zatancovat.

Více informací Vám rád podá: Alois Tarabus, předseda Spolku včelařů ve Štítné nad Vláří: 604 383 409, tarabus@post.cz

-tz-

Student: Byly to tři nejlepší týdny mého života
Aktuality

 

Odjezd z Val. Klobouk 2/10 v 8,00h, hranice do Rakouska překročena v 10,30h.

Během 3 týdnů v Milánu 18 žáků z učiliště ve Valašských Kloboukách ukončilo odbornou praxi v místních firmách. Jak řekl jeden z účastníků praxe: „Byly to tři nejlepší týdny mého života, rád bych tam i zůstal......" A jak to všechno začalo? Škola se zapojila do programu ERASMUS+, který umožňuje mladým lidem cestovat a získávat zkušenosti v zahraničí. V prvním týdnu se žáci rozmísťovali do firem, naučili se jezdit metrem v kombinaci s autobusem nebo tramvají na místo své praxe. Kuchaři a číšníci jezdili do Madame Hostel Bistrot a Linda Bistro. Opraváři zemědělských strojů jezdili na farmu Cascina Santa Brera, automechanici byli umístěni ve velké opravárenské firmě Gruppo Fassina. Firma zaměřená na opravy automobilů Jeep, Nissan, Infinity. Další z nich navštěvovali Autofficina a posto. Ošetřovatelé zase pracovali v prostředí krásného sociálního zařízení Coopselios pro lidi se zvláštní péčí.

Studenti navštívili mnoho památek                    Fotogalerie

„Ve volném čase jsme si jezdili prohlížet centrum města, obrovské náměstí Piazza del Dumo a jiné památky. Vystáli jsme dlouhou řadu na lístky do katedrály Duomo, která se začala stavět ve 14. století, je druhá největší v Itálii. Je tu neustále mnoho turistů, kteří tu postávají, sedí na mramorových ochozech, případně si snědí své panino (sandwich), mluví různými jazyky, fotí se, povídají si a poslouchají hudbu," popsala koordinátorka programu Bc. Jarmila Stavinohová.

Zajímavá byla pro studenty návštěva Castello Sforzesco. Je to hrad v severozápadní části historického centra v Milánu. Na interiérových dekoracích pracovali i Leonardo da Vinci, Filarete a Cesario Cesariano. Komplex hradu začleňuje několik muzeí, například Museo d'Arte Antica a Museo della Preistoria. Mezi exponáty je i nedokončená socha Pietà Rondanini od Michelangela. Park je upraven ve stylu anglické zahrady s květinovými záhony.

Žák SOU Valašské Klobouky na odborné praxi v italském autoservisu

„Se studenty, kteří přijeli na pracovní stáž do Milána, jsme mohli navštívit i největší vědecko-technické muzeum v Itálii Národní muzeum vědy a techniky L. da Vinci. Bylo se opravdu na co dívat. Exponáty v nás mají vyvolat zájem o vědu, technologie a znovu objevit slavnou minulost. Je zde mnoho úžasných exponátů, vzdělávacích aktivit a také laboratoří. Prošli jsme si pavilony věnované výživě, fyzice, vesmíru a také da Vinciho mechanickým modelům. Zaujala nás sbírka dopravních prostředků od aut, lokomotiv, lodí, letadel až po skutečnou ponorku. Mezi exponáty nechybí takové věci jako je měsíční kámen, celá kompletní plachetnice nebo Edisonovo dynamo. Pokud někdy pojedete i vy do Milána, tak si toto místo nenechte ujít," doporučil druhý koordinátor pragramu Erasmus+ Mgr. Jaromír Lacný.

Národní muzeum vědy a techniky                Fotogalerie návštěva hradu Castello Sforzesco

Někteří studenti si zajeli na závodní okruh F1 do nedaleké Monzy, jiní se pokochali nádhernými scenériemi jezera Como v podhůří italských Alp.

Poslední tečkou programu bylo předání certifikátů o pracovní stáži a europasů o mobilitě žáků. Pro každého účastníka byl pobyt v Milánu velkou pracovní i osobní zkušeností.

Návrat do ČR, odjezd z Itálie 23/10 2016 v 18,00h a hranice ČR překročena 24/10 6,50h. Cíl před školou v 7,15h.

-tz-

Zdeněk Izer přijíždí s autokolektivem
Aktuality

 

Zdeněk Izer patří v současnosti mezi naše nejlepší a nejúspěšnější komiky.

Každé jeho vystoupení je skutečným zážitkem a pořadatelé garantují, že žádné oko nezůstane od smíchu suché.

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem bude opět obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky,parodie,mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

 Z vystoupení Zdeněk Izer a autokolektiv

Vystoupení se uskuteční v KD Sokolovna SLAVIČÍN od 19:00hod.

Pozor předprodej místenek běží na těchto místech:
Informační centrum:
VALAŠSKÉ KLOBOUKY -577 311 150
SLAVIČÍN -577 342 251 dále pak.

Brumov MŮJ OBCHOD-potraviny naproti spořitelny 777 945 994

online www-ticket-art.cz  

FB událost  

www.oldharyagency.cz

-pr- 

Silničáři přecházejí na zimní režim
Aktuality

 

Nové období zimní údržby silnice je za dveřmi. Silničáři mají připraveny sypače s radlicemi i zásoby posypových materiálů. Okresní dispečinky začnou od 1. listopadu držet nepřetržitou pohotovost. Období zimní údržby silnic trvá podle zákona do konce března.

Které silnice se budou udržovat a jakou technologií

Pravidelná zimní údržba, to je zmírňování následků povětrnostních vlivů, bude prováděna již čtvrtým rokem odděleně pro krajské silnice (II. a III. tř.) a pro státní silnice (I. tř., D). Zlínský kraj zodpovídá za údržbu silnic II. a III. tříd.

Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi - Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou působností a některými dalšími subjekty.

Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní údržby letos používán na 741 kilometrech dopravně nejzatíženějších silnic (45 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 916 kilometrů (55 %).

Přibližně 107 kilometrů silnic III. třídy s malým dopravním významem (6 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky budou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.

Ilustrační foto: Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Časové limity a odpovědnost

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Zimní údržbu na krajských silnicích ve Zlínském kraji bude zajišťovat na základě uzavřených smluvních vztahů s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje Sdružení SÚS 2015. Na území jednotlivých okresů pak budou zimní údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž - SÚS Kroměřížska, s. r. o., Uh. Hradiště - SÚS Slovácka, s. r .o., Vsetín - SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín - SÚS Zlínska, s. r. o.

Údržbu silnic I. třídy na větší části území okresů Vsetín a Zlín bude pro ŘSD ČR zajišťovat obchodní společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., na části území okresu Vsetín pak společnost SÚS Valašska. V okrese Kroměříž to bude „Sdružení AMS" (SÚS Kroměřížska a AVE CZ, s. r. o.). Na území okresu Uh. Hradiště bude pro ŘSD ČR zajišťovat zimní údržbu obchodní společnost SÚS Slovácka.

Zásoby posypu a technika

Celkově bude v zimním období 2016-17 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území celého kraje 61 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 98 traktorových radlic, 43 nakladačů a 16 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 324 pracovníků.

Pro letošní zimní období je na skládkách a ve skladech SÚS připraveno 10 841 tun posypové soli a 15 280 tun kamenné drti.

Informovanost

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu 21, z toho tři u silnic II. třídy. Dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kontakty na dispečinky zimní údržby silnic
•Kroměříž - 573 331 457, 602 507 964
•Uherské Hradiště - 572 434 210, 739 052 869
•Valašské Meziříčí - 571 611 686, 603 542 167
•Zlín - 577 044 204, 602 436 601

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA