Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Známe vítěze jarmekových soutěží
Aktuality

 

Milou povinností Valašského mikulášského jarmeku je ocenit vítěze, kteří uspěli v jeho soutěžích. Letos v pěti tradičních a dvou speciálních disciplínách věnovaných jarmekovému jubileu soutěžily desítky výrobků, vzorků nebo výpěstků. Autoři těch nejlepších z nich převzali glejty a odměny na slavnostním setkání v úterý 6. prosince v sále Staré radnice.

„Rádi bychom poděkovali dětem i dospělým, že nám svou účastí v soutěžích pomáhají dělat jarmek pestřejší a že také přispívají k tomu, aby se lidové tradice našeho kraje nevytratily a nezapomenuly. Spolu se soutěžemi se mezi lidi dostávají recepty na dobré zelí, na pány z kynutého těsta i na domácí chleba, a to je moc dobře," pověděla za pořadatele Eva Sáblíková.

Jednou ze stěžejních jarmekových soutěží je O najpěknějšího pečeného pána či paní z kynutého těsta. Letos návštěvníci jako nejpěknější výrobek vyhodnotili pána od Boženy Viceníkové z Rudimova. Druhé místo patřilo Zdence Mlčouškové a třetí místo Jarmile Šarátkové, obě pekařky jsou z Valašských Klobouk.

Růžena Šerá z Valašských Klobouk upekla vítězný chleba                       fotogalerie

Soutěž O najlepší kysané zelé Valašskoklobucka se díky účasti škol rozdělila na dvě kategorie, z nichž právě mezi školami se svým vzorkem zvítězil Kroužek mladých badatelů z Envicentra ve Vysokém Poli, druhé místo patřilo zelí z Mateřské školy ve Vysokém Poli a třetí příčku vybojoval vzorek ze Školní družiny Valašské Klobouky. V kategorii pro veřejnost si nejlepší výsledek právem zasloužilo zelí od Václava Šerého z Valašských Klobouk, stříbrnou příčku vybojoval vzorek od Radky Brtišové a bronz obdrželo zelí Hany Tarabusové. 

O najlepší chleba na Valašském mikulášském jarmeku soutěžilo celkem třináct bochníků. Ten vítězný přitom upekla Růžena Šerá z Valašských Klobouk, druhé místo bylo porotou uděleno chlebu od Marty Strnkové z Brumova - Bylnice a místo třetí putovalo k Jitce Švirákové ze Zlína.

V soutěži O najpěknější jabúčko krajovej či starej sorty uspěla Baumannova reneta od Jana Fojtů z Valašských Klobouk, druhé nejpěknější jablíčko bylo Matčino od Petra Kořenka z Vlachovy Lhoty a třetici uzavřela Jadernička moravská od Josefa Masaře z Poteče.

Petr Kořenek z Vlachovy Lhoty přebírá ocenění za druhé nejpěknější jablko                      fotogalerie

V soutěži O najpěknějšího strašáka do zelí u poroty vyhrál ten od dětí ze Školní družiny Valašské Klobouky. Druhé místo patřilo výrobku žáků Komunitní školy Kosenka a třetí příčku si zasloužil strašák od dětí z Kroužku mladých badatelů z Envicentra ve Vysokém Poli.

O najpěknější betlém na Valašském mikulášském jarmeku se ucházelo celkem 32 výrobků. Mezi třídami mateřské školy a lesní školky zvítězil betlém dětí z Hvězdiček. V kategorii prvních tříd uspěl výrobek Komunitní školy Kosenka, mezi druhými a třetími třídami pak betlém třídy 3. A. V kategorii nejstarších dětí ze čtvrtých a pátých tříd vzešel vítězný betlém od žáků 4. B.

Už v sobotu při jarmeku byla vyhodnocena soutěž O najlepší starostovskú slivovicu, než sa napálí nová. Vítězná pocházela z Vlachovy Lhoty, druhou nejlepší vypálili ve Štítné nad Vláří a třetí místo putovalo na Slovensko do obce Lednica.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! A těšíme se za rok při 26. valašském mikulášském jarmeku...

-tz-

Za betlémy čekala děti sladká odměna
Aktuality

 

Jednou z letošních jarmekových soutěží se stala také ta O najpěknější betlém na Valašském mikulášském jarmeku. Vyhlášena byla pro školní kolektivy mateřských a základních škol, kterým dala za úkol vlastnoručně vyrobit prostorový betlém z přírodních materiálů. Za účast v soutěži dostaly sladkou odměnu všechny tvořivé děti, vítězné betlémy ze čtyř kategorií pak byly oceněny současně s ostatními jarmekovými soutěžemi.

„Betlémy, které děti vyrobily, nás velice překvapily svou nápaditostí a materiálovou pestrostí. Soutěžily betlémy z perníku, z keramiky nebo papíru, ale také ze šišek nebo dokonce z česnekových paliček. Děti zkrátka prokázaly neuvěřitelnou šikovnost a tvořivost, kterou při jarmeku na výstavě betlémů v Pastoračním domě obdivovali všichni návštěvníci," vyjádřila starostka Eliška Olšáková.

Děti ve školce dostaly za betlémy sladkou odměnu            foto: MěÚ Valašské Klobouky          fotogalerie

Dětem z mateřské i lesní školky a také třídám na prvním stupni základní školy, v základní a praktické škole a rovněž v komunitní škole předala starostka za účast pamětní glejty a balíčky se sladkostmi. Ve svých kategoriích zvítězily třídy Hvězdičky, Komunitní škola Kosenka, třídy 3. A a 4. B. Jejich zástupci převzali ceny na setkání jarmekových vítězů ve Staré radnici.

-tz-

Ředitelé škol se seznámili se změnami
Aktuality

 

V uplynulém týdnu se ve Valašskoklobouckém podnikatelském centru sešli ředitelé a zástupci mateřských a základních škol ze správního obvodu ORP Valašské Klobouky, aby načerpali informace ke změnám, jež se ve školství dynamicky odehrávají. V průběhu odborného semináře se tak seznámili s příspěvky pracovníků pedagogicko-psychologické poradny, krajského úřadu i ministerstva práce a sociálních věcí.

„Účastníci byli obeznámeni s pilotním projektem rozvoje služeb v rámci sociálně-právní ochrany dětí, který je nyní ve fázi mapování stávající sítě. Dále byl představen projekt mobilního dětského dopravního hřiště v areálu brumovské základní školy a chybět nemohly ani důležité metodické pokyny k nové legislativě," řekl Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.

Seminář pro ředitele škol             foto: MěÚ Valašské Klobouky

Ředitelé se dozvěděli více o inkluzi žáků, o financování pozice asistenta pedagoga, odkladech školní docházky, vzdělávání žáků cizinců nebo o individuálním vzdělávání žáků druhého stupně. Zahrnuty byly rovněž pokyny k provozu školních bufetů a jídelen.

-tz-

 

Po nastartování Citroenu se objevily plameny
Aktuality

 

Několik minut po nastartování zaparkovaného vozidla zn. Citroen začal z motorového prostoru stoupat kouř a následně se objevily i plameny. Takto vznik události později hasičům popsali svědci události, která byla na tísňovou linku krajského operačního střediska profesionálních hasičů ve Zlíně oznámena v úterý 6. prosince v 14:33 hodin.

„První na místě požáru zasahovali místní dobrovolní hasiči. Těm se podařilo požár rychle lokalizovat a zabránit jeho šíření na další části vozidla. Na následné likvidaci se už podíleli i profesionální hasiči ze stanice Valašské Klobouky, kteří na místo dorazili v dalších minutách," uvedl tiskový mluvčí hasičů Libor Netopil.

Jako první byli u požáru místní dobrovolní hasiči          foto: HZS                další foto (2)

Po likvidaci plamenů hasiči celý zasažený prostor ochladili a zkontrolovali.

Podle vyjádření majitele způsobil požár škodu ve výši asi 30.000 korun. „Zásah hasičů zabránil rozšíření požáru na celé vozidlo a případně i na dům, vedle kterého bylo vozidlo zaparkováno," dodal Libor Netopil.

-tz-

Kloboucká smuteční síň bude nabízet svíčky
Aktuality

 

Lidé přicházející na valašskokloboucký hřbitov uctít památku zesnulých si nemusí zoufat, když u sebe právě nebudou mít hřbitovní svíčku. Nově tento základní sortiment nabízí k prodeji přímo smuteční síň. Pokud lidé budou mít o svíce nebo lampy zájem, mohou se na místě obrátit na personál pohřební služby. Prodejní doba není stanovena, kupujícím bude vyhověno vždy, když budou pracovníci na hřbitově přítomni.

Smuteční síň ve Valašských Kloboukách          foto: redakce

„Valašskokloboucké služby tuto nabídku otevírají v rámci zkvalitňování služeb občanům. Už v období dušiček jsme zaznamenali o sortiment zájem, a tak návštěvníkům vyhovíme trvalým zavedením prodeje," pověděl Roman Petrůj, jednatel Valašskoklobouckých služeb.

-tz-

32 milionů na vodohospodářské projekty
Aktuality

 

Ke zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění a zvýšení množství čištěných odpadních vod ve Zlínském kraji má přispět 32 milionů korun, které má pro příští rok kraj připraveny ve svém rozpočtu.

„Podporovány budou například výstavba a rozšíření veřejných vodovodů i vodárenských objektů v obcích Zlínského kraje, dále budování zdrojů pitné vody či výstavba kanalizací nebo čistíren odpadních vod," sdělila Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Ilustrační foto redakce

O dotace budou moci žádat obce do 2 000 obyvatel, svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel nebo místní části do 1 000 obyvatel. Dotace bude možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun.

Rámec programu na podporu vodohospodářské infrastruktury již projednala krajská rada a doporučila jej schválit krajskému zastupitelstvu. Do konce letošního roku by měl být program včetně formuláře žádosti o poskytnutí podpory zveřejněn na úřední desce i webových stránkách Zlínského kraje.

-tz-

Policisté rozprášili distributory marihuany
Aktuality

 

Kriminalisté zúročili několikaměsíční úsilí. V několika vlnách od září obvinili celkem osm osob z distribuce marihuany.

Částečně dvě prolínající se větve distributorů marihuany se podařilo rozbít vsetínským kriminalistům. Na případech pracovali od letošního jara. Impulsem pro vyhledání těchto osob byly informace, které získali samotní kriminalisté, ale také prověření konkrétního oznámení z letošního března. Kriminalisté zjistili odběratele, místa distribuce a samozřejmě informace, které je vedly ke konkrétním distributorům. Od září začali realizovat ve spolupráci s ostatními policejními složkami několik domovních prohlídek a mnoho výslechů. Nakonec v jejich sítích uvízlo celkem osm osob a to sedm mužů ve věku devatenáct až dvacet sedm let a jedna jednadvacetiletá žena. Všichni jsou ze Vsetína a okolí.

Ilustrační foto redakce

„Pachatelé prodávali drogu převážně ve Vsetíně a to na dvou místech. První místo se nacházelo poblíž Dolního náměstí a to ulice Kobzáňova. Několik míst okolo Horního náměstí potom bylo druhým takovým centrem prodeje. Cena drogy se pohybovala okolo dvě stě korun za gram a tak si pachatelé přišli měsíčně i na několik tisíc korun přivýdělku," popsal tiskový mluvčí vsetínkých policistů Vladislav Malcharczik. To z jednoho důvodu - odběratelů bylo několik desítek lidí a to ve věku od osmnácti do dvaatřiceti let. Kriminalisté u pachatelů zjistili, že své řemeslo vykonávali i několik let. Marihuanu si částečně pěstovali sami, ale čerpali i z jiných zdrojů a to například z Ostravska.

„Policejní komisař obvinil všechny distributory z trestného činu výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy a hrozí jim až pětileté vězení," dodal Malcharczik.

-tz-

 

Čelní střet dvou vozidel. Tři zranění
Aktuality

 

V sobotu (3.12.) tři minuty po čtrnácté hodině byl vyhlášen poplach jednotce profesionálních hasičů ze stanice Vsetín a současně i jednotce dobrovolných hasičů obce Karolinka. Obě jednotky zamířily na místo hlášené dopravní nehody se zraněním osob, ke které došlo v obci Nový Hrozenkov.

„Po čelním střetu zůstalo vozidlo Škoda Octavia na komunikaci a zablokovalo jeden z jízdních pruhů. Druhé vůz značky Seat skončil v příkopu za krajnicí komunikace. Při nehodě došlo ke zranění řidičky a spolujezdkyně ve vozidle Seat a spolujezdkyně v druhém vozidle. Jeho řidič a další spolujezdkyně zůstali nezraněni," popsal událost mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. Všichni zranění byli v době příjezdu hasičů v péči zdravotnické záchranné služby.

Seat skončil po střetu s Octavií v příkopu      foto: HZS           další foto (6)

Prvotní informace také hovořily o vzniku požáru. Jak se ukázalo, jednalo se pouze o únik páry s poškozeného chladiče.

Hasiči zajistili místo nehody a havarovaná vozidla proti vzniku požáru. „Po zadokumentování události policisty hasiči odtlačili vozidlo Škoda mimo komunikaci. Druhé vozidlo bylo z příkopu vytaženo traktorem. Ještě před odjezdem hasiči zlikvidovali pomocí sorbentů menší únik provozních kapalin a uklidili komunikaci," dodal Libor Netopil. Za jakých okolností k nehodě došlo teď šetří dopravní policisté.

-tz-

Ukradl kolo za sedmdesát tisíc korun
Aktuality

 

Sdělení podezření z trestného činu krádež si z rukou policejního komisaře převzal mladík ze Vsetínska. Za odcizení jízdního kola mu hrozí až pět let vězení.

V úterý (29.11.) večer přijali policisté ve Vsetíně oznámení krádeže značkového jízdního horského kola. „Čtyřiatřicetiletý muž ze Vsetína si kolo uložil na dvoře v centru města. Protože je dvůr oplocený kolo nezamknul. Brána do dvora ale zajištěná nebyla a právě této skutečnosti využil pachatel, který během několika desítek minut kolo ukradl," uvedl mluvčí policistů Vladislav Malcharczik. Značkové celoodpružené horské kolo si majitel cenil na sedmdesát tisíc korun.

Policisté ihned začali po pachateli i kole pátrat. Díky zjištěným informacím, zjistili, kdo by mohl za krádeží kola být. Poté zjistili, že muž s kolem se pohybuje na silnici směrem k Sirákovu a zde jej i s kolem zadrželi.

„Jednadvacetiletý muž ze Vsetínska neukradl jenom kolo, ale má prsty i v odcizení batohu s věcmi. I zde minulý týden ve Vsetíně využil situace, kdy zaparkované vozidlo Hyundai nebylo zajištěné, a ze sedadla spolujezdce sebral batoh. V té době v batohu byly osobní doklady dvaačtyřicetiletého muže z Valašského Meziříčí, peněženka se stovkou, starší mobil, tablet a jiné věci. Škodu muž odhadoval na čtyři a půl tisíce korun," popsal průběh a výsledky vyšetřování policejní mluvčí.

Mladý muž se ke krádežím kriminalistům přiznal. Využíval opravdu příležitostí, kdy věci nebyly zajištěné. „Z rukou policejního komisaře si mladík převzal záznam o sdělení podezření z trestného činu, kdy u s ohledem na výši škody hrozí až pětileté vězení," dodal Vladislav Malcharczik.

-tz-

Pyrotechnici se dostali do epicentra výbuchu
Aktuality

 

Speciálně vytvořená skupina pro činnost v epicentru se včera dostala přímo do centra exploze, skladu číslo 16. Po ohledání jednotlivých sektorů vytyčeného prostoru v okolí asi 100 metrů od centra výbuchu ve středu 30. listopadu poprvé vstoupili do objektu, kde sbírali poškozenou munici a její úlomky rozházené po předloňských explozích a zároveň shromažďovali důkazy důležité pro trestní řízení.

„Množství nalezené munice a jejích úlomků se přímo úměrně zvyšovalo při postupu od nejzazšího okraje epicentra směrem dovnitř. Zatímco při vnějším okraji epicentra se občas vyskytl sektor, v němž pyrotechnici našli minimum rozházené munice, v bezprostřední blízkosti skladu číslo 16 v jednom ze sektorů o rozměru asi 20 x 30 metrů našli v neděli celkem 107 kusů munice různého stupně poškození a nebezpečnosti," uvedla tisková mluvčí policistů Monika Kozumplíková.

Práci při ohledání místa činu komplikuje průsak spodní vody do kráterů                     foto: PČR

Ode dne, kdy policisté začali s ohledáním prvního epicentra exploze, našli celkem 3228 kusů munice. Z tohoto množství museli pyrotechnici zlikvidovat celkem 233 kusů poškozené munice neschopné převozu při 69 explozích přímo v areálu muničních skladů v provizorní trhací jámě. Do vojenského prostoru Libavá odvezli pyrotechnici za doprovodu dopravních policistů při třech převozech 2945 kusů munice, kterou zlikvidovali v tamní trhací jámě. Poslední převoz se uskutečnil minulý týden, kdy transportovali 956 kusů munice.

Mrazivé počasí prozatím pyrotechnikům ani ostatním členům integrovaného záchranného systému nekomplikuje jejich práci. Naopak pro těžkou techniku je díky zamrzlému podloží mnohem snazší pohyb uvnitř vytyčeného prostoru. Práci při ohledání místa činu komplikuje průsak spodní vody do kráterů vzniklých po výbuchu munice.

Pyrotechici se dostali do epicentra výbuchu                    foto: PČR

„Obyvatelům okolních obcí nedoporučujeme ani v období vánočních a novoročních svátků používat zábavnou pyrotechniku, která je doprovázená zvukovými projevy. Pokud už k jejímu použití dojde, je potřeba upozornit na to s předstihem policisty přímo v areálu muničních skladů ve Vrběticích na telefonním čísle: 606 070 326. Informace je pro nás důležitá. Jen díky ní zamezíme pracnému zjišťování, odkud a z jakého důvodu vychází z blízkosti muničních skladů světelné a zvukové efekty," žádá Monika Kozumplíková.

-tz-

Koncert Hradišťanu hlásí vyprodáno
Aktuality

 

Zájem o koncert Hradišťan&Jiří Pavlica je opravdu velký a svědčí o tom i fakt, že pořadatelé hlásí vyprodáno!!!

„Těší nás to a pro velký zájem jsme udělali ještě z každé strany 15 ks přístavků, na toto místo nelze zakoupit vstupenku a je to pouze na telefonickou rezervaci, 736 765 838. Děkujeme a v Neděli od 17:00 se těšíme," uvedl za pořádající agenturu Hary Agency Ivo Haraga.


-PR-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA