Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Klobouky chtejí lépe hospodařit s dešťovkou
Aktuality

 

Město Valašské Klobouky začíná na svém území budovat drobná opatření, jejichž prostřednictvím chce lépe hospodařit s dešťovou vodou. V ulicích tak například přeruší některé obrubníky, aby mohla voda odtékat k zasakování do zelených ploch, nová parkoviště bude budovat z vodopropustných materiálů a dešťovou vodu bude u veřejných budov zachycovat do nádrží a využívat ji pro zavlažování.

„Změna klimatu způsobuje stále častější dlouhotrvající sucha a nárazové přívalové deště. Hladina spodních vod klesá a lidé, kteří jsou závislí na zásobování z domovních studní, začínají mít potíže s dostatkem pitné i užitkové vody. Rozhodli jsme se proto nebýt lhostejní a připravit opatření, kterými se budeme na našem území snažit srážkovou vodu lépe využít," přiblížil místostarosta města Valašské Klobouky Martin Janík.

 Štěrkový vsak u hřiště na sídlišti Palackého

Na městských pozemcích, kde to bude s ohledem na místní podmínky možné, budou přerušeny obrubníky, takže dešťová voda namísto do kanalizace poteče k travnatým plochám. „První z takových úprav už si mohou lidé všimnout u dětského hřiště na sídlišti Palackého, kde se voda díky sníženým obrubám dostane z asfaltové komunikace do štěrkového vsaku a zavlaží okolní trávník. Další podobné úpravy chystáme u polikliniky, domu dětí a mládeže nebo pumptrackové dráhy pod sídlištěm na ulici Luční," dodal Martin Janík.

Podobně bude zužitkovávání srážek uplatňováno při stavbě nových parkovacích stání. Pro ně se bude využívat dlažba propouštějící vodu, jak je tomu například na revitalizovaném sídlišti Palackého. „U městských budov bychom v budoucnu chtěli řešit zadržování dešťové vody v rezervoárech a malých nádržích. Výborně už si s tímto úkolem poradila například mateřská škola, která k dešťovým svodům umístila sudy a vodu využívá k zalévání zahrady," dodal místostarosta.

K efektivnímu hospodaření s vodou mohou přispět také občané. „Doporučujeme vlastníkům domů řešit zasakování srážkové vody a její spotřebu přímo na místě, kde spadne, nikoli její svedení do kanalizace. Při zavlažování dešťovkou se ušetří nemalé prostředky za pitnou vodu, jejíž cena je velmi vysoká. Nabízí se však také využívání podzemních nádrží nebo štěrkových vsaků na pozemcích," obrátil se k veřejnosti Martin Janík.

Zasakování pomáhá udržovat hladinu podzemní vody a šetří ji na období, která jsou srážkově chudá. Zároveň jde o prevenci proti povodním, protože zpomalení odtoku vody z krajiny snižuje riziko bleskových povodní.

Podrobnosti o tématu mohou lidé najít zde.

-tz-

Zimovčák: Náš projekt sebou nese čtyři P
Aktuality

 

Charitativní projekt „Na kole dětem", jehož patronem je desetinásobný mistr světa v jízdě na historickém kole, Josef Zimovčák, dorazil ve čtvrtek odpoledne (31. května) na sportovní areál v Horní Lidči. Na sto pětadvacet kilometrů dlouhé trati z Lipníku nad Bečvou do Horní Lidče ho doprovázel tým téměř sedmdesáti cyklistů. Na hřišti v Horní Lidči ukončili první etapu peletonu.

„Do Horní Lidče jsme se velmi těšili, jako vždy, děkujeme za podmínky, které jste pro nás připravili. Náš projekt sebou nese čtyři P - pomoc, přátelství, pohyb a poznání. Pomáháme dětem, sami sobě pohybem, potkáváme se s druhými lidmi a poznáváme krásná místa naší vlasti. Na cestě nás vítají lidé spokojení a zdraví a já bych samozřejmě všem přál, aby zdraví byli, protože to je to nejcennější. A pokud zdraví jsme, je naší povinností pomoci těm, kteří to štěstí nemají. A momentálně i vy jste našimi partnery, jedete v tom s námi," dodal na adresu Horní Lidče Josef Zimovčák.

 Starosta obce Josef Tkadlec převzal od Josefa Zimovčáka certifikát nadace Na kole dětem      fotogalerie

Starosta obce Josef Tkadlec převzal certifikát nadace Na kole dětem, čímž se obec Horní Lideč oficiálně stala partnerem projektu. Nadaci Josefa Zimovčáka byl předán finanční dar v hodnotě pěti tisíc korun.

Sportovci se v Horní Lidči zdrželi až do pátku. Kolem osmé hodiny ranní starosta obce Josef Tkadlec neoficiálně odstartoval druhou etapu cesty po městech a obcích. Peleton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem zamířil do téměř devadesát kilometrů vzdálených Drslavic.

 Desetinásobný mistr světa v jízdě na historickém kole Josef Zimovčák                    fotogalerie

Letos už devátý ročník veřejné cyklotour Na kole dětem je charitativní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí a jejich rodin. Patron nadačního fondu Josef Zimovčák, který se svou jízdou na vysokém kole přes Českou Republiku za doprovodu známých osobností, lékařů a sportovců, snaží získávat peníze na výše zmíněný projekt. Z finančního výtěžku jsou hrazeny zejména rekondiční pobyty dětí, které postihla vážná nemoc.

Více informací o projektu naleznete ZDE.

2. etapa Valašské Klobouky Valašské Klobouky - Vlachovice - Nedašov - Brumov-Bylnice - Štítná nad Vláří - Slavičín

První část etapy v pátek 1. června nesla název Školní kritérium. Smyslem bylo navštívit školy našeho regionu a pozdravit děti, které v tento den slavily svůj svátek - Mezinárodní den dětí. Za velké podpory zúčastněných měst a obcí byla všechna zastavení velmi pěkně připravená. Etapu odstartovala starostka Valašských Klobouk paní Mgr. Eliška Olšáková. Peloton následně vyrazil směrem ke škole do Vlachovic. Před početným publikem přivítal všechny přítomné starosta Vlachovic pan Zdeněk Hověžák a místostarostové pan Ladislav Obadal a pan Ing. Radek Fryzelka. Žáci školy si připravili velmi pěkný program a popřáli všem štastnou cestu do cíle. Slova díků zazněla z úst pana Zimovčáka . „Profesorské duo" - pan Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. zavzpomínali na svá školní léta a připomněli žákům myšlenku, že nejcennější je zdraví a vzájemná úcta.

 Starostka obce Eliška Olšáková předává šek panu Zimovčákovi      fotogalerie 1        fotogalerie 2  

K pelotonu se přidali žáci ze základních škol Nedašov, Valašské Klobouky, Slavičín- Malé Pole a Vlachovic. V doprovodu ředitelů jmenovaných škol si vyzkoušeli jaké je být součástí velkého cyklistického „balíku", který čítal více jak 150 účastníků. Trasa pokračovala do Nedašova, kde celý peloton přivítali žáci, paní starostka Bc. Alena Nováková a pan ředitel Mgr. Milan Mužík. Po chvíli odpočinku zpestřeného vystoupením žáků peloton pokračoval do Brumova - Bylnice. Zde opět pan Zimovčák pozdravil všechny žáky a přítomné. Přivítal se se starostou města panem Zdenkem Blanařem a s ředitelem základní školy panem Mgr. Romanem Rydvalem. V horkém počasí všichni uvítali krátký přejezd do Štítné nad Vláří, kde proběhlo přivítání paní místostarostkou Mgr. Janou Machučovou a ředitelem školy panem Mgr. Josefem Hnaníčkem. Po velmi kopcovité časti se účastníci setkali před radnicí ve Slavičíně se starostou města panem Ing. Jaroslavem Končickým. Touto zastávkou pelotonu skončilo Školní kritérium a etapa pokračovala do cílové obce Drslavice.

 Ve Vlachovicích se k pelotonu přidalo spousta dětí                 fotogalerie 1        fotogalerie 2

Chtěl bych velmi poděkovat všem zúčastněným základním školám a představitelům měst a obcí za finanční podporu projektu, přízeň a uvítání na jednotlivých zastaveních. Velké poděkování za finanční příspěvky do nadace Na kole dětem patří i místním a okolním firmám.
Pan Zimovčák a ostatní účastníci celorepublikové tour děkují všem a opět hodnotí „ Valašskou" etapu za jednu z nejsrdečnějších.
Petr Daněk
 

-lm- a Petr Daněk

Rozhovor s Miroslavem Maňasem o Legiovlaku
Aktuality

 

S Mgr. Miroslavem Maňasem jsme si krátce povídali o legiovlaku, kterého se dočkají letos mj. i Valašské Klobouky.


Na internetu jsem viděl, že legiovlak v letošním roce zavítá i do Valašských Klobouk, je to pravda?

Ano, je to tak. Projekt legiovlaku, funguje od roku 2014 a objíždí všechny kraje v naší republice. Tento legionářský vlak, který připomíná cestu našich pradědů přes Sibiř a jejich slavnou historii v časech světové války a občanské války v Rusku skutečně letos zavítá i do Valašských Klobouk. Popravdě, je to trochu z „protekce" :-) Vybírají se spíše větší města, kupříkladu ve Zlínském kraji byl v minulých letech pouze ve Zlíně. V letošním roce se dočká vlaku také Kroměříž a Valašské Meziříčí. Poptávka a zájem o něj jsou přitom obrovské a souvisí to také se stoletým výročím vzniku Československa. Ve Valašských Kloboukách bude od 4. do 9. září a lidé se můžou těšit na 13 historických vagónů.

Ta „protekce", díky které se legiovlak dostane i do Klobouk, souvisí s Vaší prací?

V podstatě ano. Já jsem legiovlak chtěl dovézt do Klobouk již minulý rok a udělat akci na nádraží v duchu legií. Bohužel se cesty vlaku řeší hodně dopředu a plán byl již hotov. Akci jsme tedy udělali v jiném duchu. Nicméně díky mé spolkové činnosti (Spolek Jižní Valašsko a KVH Valaši), pořádání historických akcí a účasti na takových akcích po celé republice, jsem si udělal celkem dost známých. Díky mé činnosti ve vojenské historii jsem získal právě i skvělé a netradiční zaměstnání spojené s legiovlakem. To je tak, když se splní sen a koníček vás i uživí. Nicméně to dělá 10 lidí z republiky, takže je to i dost netradiční. To se jen tak neodmítá. Tam už jsem mohl přímo u zdroje vyjednávat při plánování cest na další rok. Kluci, kteří řeší cesty legiovlaku mají mé velké poděkování. Byl jsem velmi rád, že může i naše krásné město hostit legiovlak.

 Legiovlak bude možné navštívit ve Valašských Kloboukách 4. - 9. září 2018

Bylo to těžké prosadit vlak k nám?

Je pravdou, že se vybírají větší a lidnatější lokality. Argumentoval jsem však tím, že naše město a okolí mělo celkem bohatou legionářskou základnu, což by místní velmi uvítali. Každopádně dalším argumentem byl fakt, že jsme spádovým městem a v okolí je i dost škol - základních i středních, které by mohly mít zájem takový vlak navštívit. Mohou se sjíždět lidé a školy z celého Valaškokloboucka, Brumovska, Slavičínska a Hornolidečska. Záměrně jsem také vtipkoval, že Valaši jsou pohostinní, je to kraj slivovice, buchet a zabíjaček, takže se tu nebudou mít špatně ... takže kluci měli jasno a těší se :-) Doufám jen, že bude o vlak i zde zájem a nezahanbíme náš region malou návštěvností. Vlak se totiž už na jednou navštívené místo nevrací, takže je to jedinečná šance.

Chystáte něco extra, co třeba na jiných štacích neděláte?

Určitě ano. Chtěl bych využít domácí půdy a udělat trošku netradiční směnu. Přes týden budou normálně prohlídky, tak jako všude. Dopoledne chodí nahlášené školy na komentované prohlídky, chodí i neohlášené školy a školky, ale ty si to prochází sami ve svém tempu. Odpoledne potom máme komentované prohlídky pro návštěvníky. Zájemce shlédne dokument o legiích a průvodce v historické uniformě s ním projde celý vlak. To je standard. My chystáme pro Klobouky pár zvláštností. Uvažujeme nad zajímavými přednáškami, promítání v našem legionářském kině, večerní prohlídku, ale také v sobotu nad nějakou akcí, kde by mohl hrát legiovlak pěknou kulisu. Na takový kulturní program můžeme zase využít celou řadu mých „přátel ve zbrani" :-) Všechno je zatím v úvahách, je to samozřejmě i otázkou peněz, pomocníků, byrokracie apod. Ale i tak to bude velmi pěkné babí léto na klobuckém nádraží.

Zmínil jste 100 let výročí od vzniku Československa, budete se účastnit i jiných akcí?

Ano určitě! My máme letos osmičkový rok, to znamená, že je celá řada výročí (1618, 1648, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968), které se dají tematický zpracovat do kulturních a společenských akcí. Určitě, pokud budu doma, se budu účastnit všeho ve městě, ale i v okolí. Už se nám víkendy plní akcemi třeba na Vsetíně, ve Valašském Meziříčí, na Helfštýně apod. Většinou se všechny akce konají k výročí konce světové války nebo na prvorepublikovou tématiku, především legie.

 

Mgr. Miroslav Maňas

PRO VALAŠSKÉ KLOBOUKY

www.facebook.com/PROValasskeKlobouky

 

 

 

 

 

 

 -PR článek- 

Velké Karlovice ožijí o víkendu pohádkami
Aktuality

 

Velké Karlovice ožijí o nadcházejícím víkendu pohádkami. Tradiční a nejoblíbenější rodinná akce Resortu Valachy - Pohádková cesta lesem - se uskuteční v neděli 10. června a tentokrát se ponese v duchu nejen klasických, ale i nových pohádkových příběhů.

V okolí karlovického hotelu Galik bude připravena zábavná trasa, na které děti potkají řadu oblíbených hrdinů. Budou objevovat souhvězdí s Princem a Večernicí, zahrají si karty s čerty, s Babkou kořenářkou se naučí poznávat bylinky, s Ferdou Mravencem budou hledat Berušku, zakouzlí si s Harry Potterem a čeká je také setkání s rytíři, Zlatovláskou nebo Pipi Dlouhou Punčochou.

 Pohádková cesta lesem Velké Karlovice

Registrace probíhá v hotelu Galik již od 9:30 hodin, na pohádkovou trasu mohou rodiče s dětmi vyrazit nejpozději ve 12 hodin. Po návratu je u Galiku čeká kromě občerstvení také doprovodný program: vyrábění skleněných ozdob s Irisou, deskové a IQ hry Mindok, zábava a hry s žabákem COQUIm a GoGEN Maxipsem Fíkem, ukázky práce horské služby, vystoupení bubeníků či projížďky na koni.

Akce se koná za každého počasí.

Rodičům s dětmi se v Resortu Valachy přímo nabízí příležitost spojit návštěvu Pohádkového lesa s další zábavou a užít si tak v přírodě celý den.

 Pohádková cesta lesem Velké Karlovice

Přímo od hotelu je možné vyrazit na dětskou turistickou trasu Hledej poklad na Galiku inspirovanou geocachingem, která vede k nedaleké rozhledně Miloňová.

Blízko je i dětský park Razulák s venkovními atrakcemi a nabídkou občerstvení včetně čerstvých valašských frgálů.

Tři kilometry od Galiku je možné se vykoupat v termálních bazénech relaxačního centra Wellness Horal a vyrazit s dětmi na Kulíškovu naučnou stezku, která končí u nově otevřeného dětského hřiště u hotelu Horal.

Necelý týden po Pohádkovém lese, v sobotu 16. června, se v Resortu Valachy koná další akce pro celou rodinu - cyklistický závod Bike Valachy. Kromě dvou závodních tras pro dospělé nabídne i dětské závody v sedmi věkových kategoriích. Děti při přihlášení předem platí symbolické startovné 50 korun. Všichni malí sportovci také tradičně v cíli obdrží za svůj výkon perníkovou medaili.

Více informací na valachy.cz

-tz-

Zlínský kraj ocenil Josefa Tomečka
Aktuality

 

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s radním pro školství Petrem Gazdíkem a dalšími členy krajské rady dnes ve zlínské Baťově vile přivítali a ocenili žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky, kteří v období od dubna 2017 do dubna letošního roku dosáhli mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti nebo našli odvahu k výjimečnému činu.

Oceněno bylo 11 jednotlivců a jeden kolektiv - florbalové družstvo chlapců Základní školy Uherský Brod - Pod Vinohrady.

Kromě vynikajících výsledků v uměleckých, sportovních i tanečních soutěžích či v odborných olympiádách, kde žáci vzorně reprezentovali Zlínský kraj, byli za mimořádný čin vyznamenáni také tři kamarádi: Marek Mozga, Ondřej Trněný a Dominik Beran, kteří pomohli k záchraně lidského života:

Po výšlapu do přírody odpočívali na lavičce u kapličky blízko Zdounek. Náhle uslyšeli svištění pneumatik a zahlédli, jak vzduchem letí auto a přetáčí se. Neváhali, okamžitě běželi k místu nehody a současně volali záchranku. Zjistili, že mladý řidič dostal smyk a skončil mimo vozovku, uvězněný ve zničeném autě. Zastavili projíždějící auto, s pomocí dalších dvou mužů zraněného opatrně vyprostili z vozu a uklidňovali ho, až do příjezdu sanitky.

 Ocenění žáci (Josef Tomeček navštěvující školu ve Slavičíně stojí v poslední řadě nad slečnou ve fialovém) 

Pamětní listy, medaile, drobné dárky a především gratulace a slova uznání od zástupců Zlínského kraje si odnesli:

Josef Tomeček - Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín (v letech 2016 až 2018 úspěšně reprezentoval Zlínský kraj i republiku na mezinárodních chemických olympiádách v Tbilisi, Bangkoku a Praze, kde vždy soutěžil se soupeři o kategorii starší. Spolupracuje s Ústavem chemie na Fakultě technologické UTB Zlín, kde absolvoval dlouhodobé stáže a je členem týmu studentů doktorandského studia. V květnu letošního roku získal cenu Učené společnosti České republiky. Ocenění mu bylo uděleno na Univerzitě Karlově za studii v chemii „Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a studium jejich supramolekulárního chování vůči beta-cyklodextrinu a cucurbit7urilu" v kategorii středoškolských studentů. Ceny Učené společnosti České republiky se udělují za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu).

Florbalové družstvo chlapců Základní školy Uherský Brod - Pod Vinohrady (mimořádný sportovní výsledek: popáté za sebou zvítězili v republikovém finále ZŠ ČR ve florbalu a získali titul nejlepšího školního družstva ČR v nejprestižnější kategorii starších žáků Sportovní ligy ZŠ „Pohár Ministra").

Max Gogola - Gymnázium Uherské Hradiště (dosáhl 1. místa v celostátní olympiádě z dějepisu, a proto byl nominován na cenu Nadačního fondu J. Heyrovského, tuto cenu následně získal. Aby se mohl nadále odborně rozvíjet, byla mu nabídnuta stáž v Historickém ústavu Akademie věd v Praze, kde zpracovává odborné téma Napoleonské války a Rusko).

Aimee Zia Hasan - Základní umělecká škola Zlín (je žákyní výtvarného, hudebního a literárně-dramatického oboru. Pravidelně účinkuje na velkých akcích ZUŠ Zlín - např. moderovala festival ZUŠKA?ZUŠKA!. Vyhrála konkurz do Slováckého divadla na hlavní roli v inscenaci Alenka v říši divů a za zrcadlem režiséra J. A. Pitínského).

Martin Krčma - Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště (Martin studuje obor Elektronika a ve volném čase staví a programuje roboty a účastní se soutěží s touto tematikou. Vyhrál např. ROBOTIX 2018 v Přerově, Kybernetický pětiboj na Technické univerzitě Ostrava a další, úspěšný je i na poli mezinárodním).

Michaela Kurtinová - Základní škola Slušovice (výborné celostátní i mezinárodní výsledky na soutěžích sportovního aerobiku. V květnu 2017 získala 1. místo na Mistrovství Evropy v Karlových Varech a v říjnu 2017 vybojovala 3. místo na Mistrovství světa v Holandsku. Díky svým sportovním úspěchům byla nominována v anketě Nejúspěšnější sportovec Zlínského kraje 2017 v kategorii Cena občanů Zlínského kraje).

Oliver Los Chovanec - Základní škola Zlín (s taneční partnerkou se věnují standardním a latinsko-americkým tancům. Dosáhli řady významných úspěchů: na mistrovství ČR ve standardních tancích získali titul druhého vicemistra a zaznamenali velké mezinárodní úspěchy - 1. až 3. místa na soutěžích v Itálii, Polsku, Maďarsku. Největším triumfem je prvenství v evropském žebříčku Dance Sport Europe, kterému vévodí již několik měsíců).

Natálie Pospíšilíková - Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (studuje obor Modelářství a návrhářství oděvů. Se svou kolekcí modelů na téma "Tělo" získala v celostátní prestižní soutěži uměleckých škol Student design 2018 první místo - Grand Prix a cenu Asociace výtvarných škol. Ve své tvorbě se studentka inspirovala svalovinou, tkáněmi a ženskou siluetou. V modelech je použit alternativní materiál - kord a náročné řešení modelace střihu).

Alexandr Skalský - Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod (úspěšně se zúčastnil řady různých olympiád z oblasti matematiky a logiky. Skvělých výsledků dosahuje ve stolní hře šachy - reprezentoval ČR na Mistrovství světa v ruském Chanty-Mansijsku, v dubnu 2017 obsadil 2. místo v kategorii do 16 let na Mistrovství ČR v rapid šachu, v březnu 2018 získal 2. místo na Mistrovství ČR v šachu a tím se kvalifikoval na Mistrovství Evropy, které se uskuteční v srpnu 2018 v Lotyšsku).

Marek Mozga - Střední škola - Centrum odborné přípravy, Ondřej Trněný - Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany a Dominik Beran - Střední lesnická škola Hranice (mimořádný čin - záchrana lidského života).

Slavnostní ocenění uspořádali pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci se Střední školou hotelovou (příprava rautu), dále se Základní uměleckou školou Zlín (hudební program) a Střední uměleckoprůmyslovou školou Uherské Hradiště (grafické zpracování bulletinu s medailonky oceněných).

-tz-

Závod Vařákovy paseky se jede tuto sobotu
Aktuality

 

Tradiční cyklistický závod, který je součástí Valašskokarpatské cyklotour, se pojede v sobotu 9. června. Poměřit v něm své síly mohou ženy, muži i děti, a to hned v několika kategoriích.

Šestnáctý ročník závodu odstartuje v deset hodin dopoledne ze Sportovního areálu v Horní Lidči. Trasa zůstává stejná, jako v předchozích letech. Kategorii mužů čeká závod dlouhý devětatřicet kilometrů, pro ženy a kategorii M3 (muži nad padesát let) je připravena trasa v délce jednadvaceti kilometrů.

 Celý plakát zde

Pro děti, jsou opět vyznačeny trasy v okolí Základní školy a sportovního areálu v Horní Lidči. Na start se mohou postavit sportovci mladší čtyř roků na odrážedlech a kolech, chlapci a děvčata budou rozděleni do deseti skupin podle věku. Dětské závody startují patnáct minut po desáté.

Na závod je možné přihlásit se dopředu. Informace o přihlášení lze nalézt na stránkách obce Horní Lideč www.hornilidec.cz. Registrace závodníků proběhne v den závodu, 9. Června 2018, od 8,30 hodin ve sportovním areálu.

 Mapa závodu

Poplatek za startovné při včasné registraci činí 100Kč, v den závodu účastník zaplatí 200Kč. Děti na závod přihlašuje zákonný zástupce v den závodu, sportovci do patnácti let mají startovné zdarma. Každý závodník je povinen mít řádně upevněnou přilbu a při jízdě na pozemních komunikacích dodržovat pravidla silničního provozu.

-lm-

Město uspořádalo galavečer pro pěstouny
Aktuality

 

Ve čtvrtek 31. května, tedy symbolicky v předvečer Dne dětí, se ve Valašských Kloboukách uskutečnil galavečer pro pěstouny a pěstounské rodiny. Svého druhu ojedinělá akce byla poděkováním pro lidi, kteří neváhají poskytnout opuštěným dětem náhradní domov a láskyplnou péči. Pozvání obdržely bezmála tři desítky pěstounských rodin z celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky. Při slavnostním večeru v pastoračním domě pro ně bylo připraveno jednak ocenění, jednak hudební dárek od komorního souboru Trio Con Amore.

„Pěstounům jsme poděkovali za jejich bezpodmínečnou lásku, za rodinné zázemí a pevná objetí, kterými dokáží měnit životy dětí, jejichž osudy nejsou právě lehké. Všichni pěstouni a jejich rodiny mají můj hluboký obdiv a uznání za to, že se rozhodli opuštěným a ohroženým dětem takovýmto způsobem pomáhat," vyjádřila starostka Eliška Olšáková. „Smyslem galavečera bylo upozornit na úlohu pěstounů v naší společnosti a na jejich obětavost a laskavost, s níž se svých rolí ujímají," dodala.

 foto: MěÚ Valašské Klobouky    více fotografií zde

Mezi pěstouny, kterým město Valašské Klobouky vyjádřilo poděkování, stanuli jednotlivci i manželské páry. Šlo o pěstouny dlouhodobé, pěstouny na takzvanou „přechodnou dobu" i lidi, kteří pečují o dítě v příbuzenské pěstounské péči, kdy v mnoha případech, často i ze dne na den, pohotově přijali děti, jež se ocitly bez rodičů.

„Nápad uspořádat společné setkání pěstounů jsme přebrali ze zahraničí a i když se jedná o první vlaštovku u nás, doufáme, že se nám třeba podařilo založit novou tradici, která posílí důležitost práce pěstounů v našem regionu a ve společnosti vůbec. Každá rodina má za sebou jiný příběh i problémy, ale přesto si mají o čem povídat a sdílet své zkušenosti," zhodnotila setkání sociální pracovnice Jana Surmařová.

 foto: MěÚ Valašské Klobouky   více fotografií zde

Svůj pohled na pěstouny a jejich každodenní praxi představila také psycholožka Markéta Šobáňová, která se s účastníky vídá při školeních: „Na práci s pěstounskými rodinami je úžasné sledovat, kolik mají životních a výchovných zkušeností a že často nepotřebují dostávat odborné rady, jak řešit své problémy. Přicházejí sami s tématy i s návody, jak se v jednotlivých situacích chovat a jak v nich nejlépe pomoci právě dětem. Ne vždy je pozice pěstounů jednoduchá, proto je dobré, aby měli dostatečnou podporu a prostor si vzájemně pomáhat."

Od oceněných zaznívala ke galavečeru slova díků. „Pěstouni z akce odcházeli plni dojetí a byli potěšeni pozorností, které se jim dostalo. Děkovali za hudební vystoupení Tria Con Amore, které dalo události jedinečný punc, i za vynikající občerstvení, které připravilo Střední odborné učiliště Valašské Klobouky," poznamenala Jana Surmařová.

-tz-

Začaly plošné obnovy povrchů vozovek
Aktuality

 

Silnice III/4942 se ve Vysokém Poli dočkala opravy. Přibližně půl kilometrový úsek od Obecního úřadu po konec obce směrem na Újezd má nyní nový povrch. .Oprava trvala šest dní a zahrnovala vyfrézování starého povrchu, úpravu uličních vpustí a pokládku nového asfaltu. Doprava byla po dobu prací řízena semaforem.  

 Frézování starého povrchu               foto: obec Vysoké Pole

Stát krajům poskytl prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury významné finanční prostředky na opravy silnic II. a III. třídy. Podobný program fungoval již v letech 2015, 2016 a 2017. Zlínský kraj má v letošním roce přislíbenu částku 138,7 milionu korun. Hodlá ji využít na pět investic a téměř tři desítky drobnějších neinvestičních stavebních akcí, mezi něž patřila i oprava silnice ve Vysokém Poli.

 Po novém asfaltu už stihl projet charitativní peloton Na kole dětem            foto: obec Vysoké Pole

„Pro kraj je jistě velkým přínosem, když se podaří získat od státu prostředky na opravy silnic II. a III. třídy nad rámec vlastního krajského rozpočtu. Umožní nám to realizovat navíc pět investičních a téměř tři desítky drobnějších neinvestičních stavebních akcí na krajské silniční síti," uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Ing. Bronislav Malý.

-red- 

V sobotu na Valašskou rockovou trojkombinaci
Aktuality

 

Jako každoročně zve obec Ústí u Vsetína v sobotu 9. června od 19:00 na rockový nářez, kde pod krycím názvem trojkombinace vystoupí čtyři kapely. Ve sportovním areálu bude pro nepřízeň počasí připraven velký i menší párty stan, spousta občerstvení, několik zásobovacích výčepních stanic a především stage plná rockové muziky.

 Valašská rocková trojkombinace                        foto: Radomír Dolanský

Příznivci metalových decibelů si přijdou na své s hošťálkovskou kapelou Contraakce a syrovým hlasem frotmana Milana Kováře. Pamětníci, ale i fajnšmekři z řad mladších generací se svého přídělu dočkají s kapelou Old Skart.

 Valašská rocková trojkombinace                        foto: Radomír Dolanský

Rockovým osvěžením na letošní trojkombinaci bude určitě kapela Defect, která si také vydobyla své stálé místo na valašské rockové scéně. No a na trojkombinaci v Ústí samozřejmě nemůže chybět ani stálice regionu STRAM. Takže v sobotu na tuty v Ústí pařba v rockovém kotli.

Radomír Dolanský

Vážná nehoda ochromila tah na Luhačovice
Aktuality

 

Zlínští kriminalisté žádají cestující z autobusu, aby se ozvali na linku 158. Jejich svědectví kriminalistům pomůže objasnit okolnosti dopravní nehody. V autobuse mělo v době střetu cestovat 8 cestujících.  

Od Luhačovic směrem k obci Dolní Lhota jel dnes (4. 6. 2018) chvíli před druhou hodinou odpoledne pětačtyřicetiletý řidič s vozidlem Škoda Octavia. Z dosud nezjištěných příčin se dostal do protisměru. V té chvíli jel z opačného směru po silnici linkový autobus Mercedes-Benz. Došlo k čelní srážce obou vozidel. Na místo nehody dorazily dvě jednotky profesionálních hasičů z Luhačovic a Uherského Brodu a jedna jednotka dobrovolných hasičů z Luhačovic.

 Nehoda osobního vozidla a autobusu               foto: HZS

Hasiči po příjezdu na místo průzkumem zjistili, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozidla a autobusu. „Ve vozidle byl zaklíněný těžce zraněný řidič. Toho hasiči ihned za použití hydraulického zařízení z vozidla vyprostili a poskytli mu předlékařskou péči. Poté jej předali záchranářům. Na místo nehody byl povolán vrtulník. V průběhu zásahu byl však odvolán. Zraněného řidiče záchranáři převezli do krajské nemocnice ve Zlíně," uvedla tisková mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

 Nehoda osobního vozidla a autobusu               foto: HZS

V autobusu cestovalo celkem sedm osob. Nikdo z nich zraněn nebyl. Policisté odhadli výši škod na jednotlivých vozidlech. „Na oktávce činí sto padesát tisíc, na autobuse se škoda vyšplhala na rovný milion korun. Policisté u devětatřicetiletého řidiče autobusu provedli dechovou zkoušku ke zjištění ovlivnění alkoholem. Zkouška byla negativní," uvedl tiskový mluvčí policistů Vladislav Malcharczik. Příčina a okolnosti nehody jsou v šetření.

 Nehoda osobního vozidla a autobusu               foto: HZS

Nehoda komplikovala provoz na hlavním tahu směrem na Luhačovice a tvořily se dlouhé kolony. Po dobu práce na místě dopravní nehody komunikaci na několik hodin zcela uzavřeli. Objízdná trasa vedla přes obce Petrůvka, Slavičín a Bojkovice.

Aktualizace - 5. června 2018

Vyšetřování dopravní nehody si převzali zlínští kriminalisté, kteří žádají cestující z autobusu, aby se ozvali na linku 158. Jejich svědectví napomůže při objasnění okolností dopravní nehody. V autobuse mělo v době střetu cestovat 8 cestujících. Děkujeme.

 

 Dopravní nehoda u Luhačovic        foto: PČR

 -tz-

Kácení máje spojili s dětským dnem
Aktuality

 

První letošní akci pod širým nebem v Janové uspořádali místní hasiči pro všechny občany, návštěvníky odjinud a děti zvláště.

Několikadenní přípravy všech složek hasičského sboru mladými hasiči počínaje přes dorost, ženy, muže, jejich rodinné příslušníky, pomoc turistů, myslivců a přátel neustále ohrožovaly meteorologické předpovědi, z kterých se sice dalo usoudit, že někde určitě bude pršet, ale to bylo tak vše. Nezbylo než spoléhat na jindy velmi nepříjemný osud obce, že i když prší na Hovězí nebo v Ústí, tak Janové se to vyhne. A skoro to tak dopadlo. Na průběh slávy se můžete podívat ve fotogalerii, jejíž odkaz naleznete pod fotografií v článku.

 Kácení máje a dětský den v Janové                foto: Radomír Dolanský              fotogalerie

Hasiči 30. dubna postavili hezky opentlenou májku, aby z ní hned druhý den zůstal pouhý stožár. Tentokrát se o zkrácení nepostarali záškodníci z okolních obcí, ale silný vítr, který korunku májky odlomil. Takže jednou z nejdůležitějších příprav bylo májku - stožár položit na zem, přitlouci zelený vrcholek a opět postavit. Pak už se mohlo nachystat vše neméně důležité. A že toho bylo!

Pro děti vyrostl ve sportovním areálu nafukovací hrad s několika sektory, který byl od počátku slavnostního odpoledne obléhán dětskými vojsky. Pokud se bojovníkům podařilo dostat na jednotlivá nádvoří, řádili zde jako zběsilí až je porazila sama vlastní únava.

Hned vedle sídlilo velení středověkých rytířů s vojevůdcem Radkem Baránkem a jeho věrnými. Rytíře doprovázel i bosý lid v prostých halenách. Zde si mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži to, co hrají většinou na obrazovkách v teple domovů. Ve zbrojnici je čekalo nepřeberné množství mečů, seker, štítů, přilbic a dalších lidských vynálezů, které byly důmyslně vynalezeny pro kratochvíle, kdy se lidé s velkou vášní snažili ty druhé rozmontovat na několik dílů. Na rytíře si hráli především chlapci, kteří si mohli nasadit helmu s vycpávkou a v pohodě očekávat zásah sekerou do šišky bez obav, že by jim rezonovala ještě v pondělí ve škole.

 Kácení máje a dětský den v Janové                foto: Radomír Dolanský              fotogalerie

Mírumilovnější část dětského obyvatelstva, tedy především slečny, se zase třeba věnovaly vymalovávání sádrových odlitků motýlů, ptáčků, rybiček a řady dalších tvarů, jež si poté odnesly jako památku na oslavy dne dětí v Janové. Jinde se zase lovily magnetické ryby nebo se soutěžilo, kdo nejdříve namotá závaží. Co by to bylo za hasiče, kdyby neměli jednu z disciplín sestřelování cívek proudem vody z proudnice. Velmi oblíbená atrakce, především pro ty, kteří museli pumpovat. Hračičkové si mohli zase prohlédnout modely letadel, helikoptér, aut, které zde dovezli modeláři ze Vsetína.

Za hradbou stromů čekali na zájemce lukostřelci, kteří mají v Janové cvičiště. Zde si mohl každý vyzkoušet, zač je toho loket natáhnout tětivu a neprásknout se do předloktí. Tady byl při nácviku taktéž přistižen jeden z místních zastupitelů. Prý, že se blíží komunální volby, tak člověk neví, co se bude hodit. Jeho trefa do kříže desítky vyzněla pro opozici docela přesvědčivě.

 Kácení máje a dětský den v Janové                foto: Radomír Dolanský              fotogalerie

Na druhé střelnici se zase střílelo ze vzduchovek. Na statický i pohyblivý terč nebo na plechovky. Fronta zájemců byla samozřejmě veliká, úspěšnost různá.

Již od odpoledne hrálo pro dobrou náladu všem přítomným hudební duo REMIX, které se s nastávajícím večerem mělo změnit na kapelu hrající k tanci. Na kácečce spojené s dětským dnem nesměly chybět klasické pochoutky jako guláš, grilované klobásy nebo vyhlášená uzená žebra. I tekutiny různých barev a chutí tekly proudem. Areál příjemně zaplněný řadou návštěvníků oslavil pokácení májky a chystal se na večerní show (valašsky šou). A ta tedy taky nastala. Ještě před setměním se i v Janové předpověď částečně vyplnila - nepřišla sice bouřka, ale docela výživná přeháňka, která bohužel zahnala řadu lidu k domovům. Odvážlivců zůstalo však pořád dost, a tak se po přeháňce v oslavách pokračovalo do hluboké noci.

Radomír Dolanský 

Den mikroregionu se letos konal v Nedašově
Aktuality

 

Obce mikroregionu Jižní Valašsko představily své kulturní, historické a přírodní bohatství na Dni mikroregionu, který se konal v pátek 25. května v Nedašově. Letos se jednalo již o třetí ročník.

„Smyslem tohoto každoročního setkání našich obcí je rozvoj užšího partnerství, navazování spolupráce a vzájemného přátelství. Každá z obcí návštěvníkům přiblížila své zajímavosti a turistická lákadla, připravila k ochutnání tamní speciality a představila investiční akce a pestré dění," sdělil předseda mikroregionu Martin Janík. „Za pořádání letošního ročníku a jeho příjemnou atmosféru patří velké poděkování obci Nedašov a také Základní a mateřské škole Nedašov. Od přítomných zaznívaly samé pozitivní ohlasy," dodal.

 Poteč představila svůj obecní znak            fotogalerie

Lidé mohli u stánků jednotlivých obcí pozorovat pestrost jižního Valašska. Z Vlachovic bylo k ochutnání tradiční občerstvení jako kyselica, slivovice i „kohútkovice", voda s jedlými květy, krajánky či frgále. Drnovice představily medové produkty a nabídly také publikaci o Ploštině, Študlov zase okouzlil domácími povidly a česnekem.

Město Valašské Klobouky představilo ovocná vína Jana Zainera, tkané koberce z Kosenky a uzeniny od lipinského řezníka Vlastimila Súkupa. Valašské Příkazy se pochlubily produktem z Červenkovy pálenice, perníčky a škvarkovou pomazánkou. Jejich stánek vyzdobila ve valašském stylu tamní firma Jarmily Novákové. Z Vysokého Pole zaznělo pozvání na návštěvu EnviCentra Pro Krajinu a město Brumov - Bylnice lákalo na atraktivní prohlídky Brumovského hradu.

Křekov si na Den mikroregionu přichystal ochutnávku Hložeckých klobás, ukázku aranžování a rukodělných prací. Vlachova Lhota představila malířské dílo Josefa Stružky a další rukodělné výrobky, z Haluzic byly k zakousnutí vdolečky a z Tichova slivovice pocházející z jejich pálenice.

 Návojná prezentovala činnost místních spolků a činnost domu sociálních služeb. Nedašova Lhota nabízela cukrářské výrobky od paní Podéšťové.           fotogalerie

Štítná nad Vláří prezentovala špaldové pečivo a mléčné BIO výrobky z Ekofarmy Javorník, Jestřabí se pak pochlubilo domácími vdolečky. Návojná přiblížila činnost místních spolků i domu sociálních služeb, Nedašov pohostil návštěvníky sýry, klobáskou, ovocným koláčem a sušenými hruškami, trnkami nebo jablíčky. Nedašova Lhota během odpoledne nabízela cukrářské výrobky od Ludmily Podešťové.

U stánku Rokytnice se lidé dozvěděli o tradičních akcích jako Setkání Rokytnic ČR nebo Česko-slovenském setkání na Peňažné. Petrůvka představila sportovní aktivity svých spolků a Poteč vyložila heraldický význam svého obecního znaku.

Den mikoregionu obohatil kulturní program, v němž vystoupily s folklórním pásmem děti z nedašovské mateřské školy a žáci ze základní školy si nacvičili divadelní představení i taneční přehlídku mažoretek. Škola při této příležitosti také uspořádala Den otevřených dveří, a tak měli návštěvníci příležitost prohlédnout si třídy i další vybavení, které dětem slouží.

-tz-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA