Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Desítky dětí čekají na náruč pěstounů

date_range 30.Čvc, 2017 featured_play_list Aktuality

 

Ve Zlínském kraji je aktuálně přibližně 470 dlouhodobých pěstounských rodin, v nichž vyrůstá okolo 650 dětí. „Potřebovali bychom další desítky dětí umístit do pěstounské péče, pokud by se pro ně našly vhodné rodiny. Proto bychom byli velmi rádi, kdyby se lidé o tuto možnost zajímali, cítí-li, že jsou rodinné typy a mohli by svou náruč poskytnout dětem z pobytových zařízení," říká Simona Čubáková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí sociálního odboru krajského úřadu ve Zlíně. „Zejména se jedná o děti starší šesti let, o sourozenecké skupiny, o děti s výchovnými problémy, eventuálně se zdravotním postižením nebo jiného etnika," dodala Simona Čubáková.

„Velmi bych ocenila, kdyby se nám podařilo rozšiřovat síť pěstounů na přechodnou dobu i pěstounů dlouhodobých. Rodina, ať už vlastní nebo náhradní, je místo, kde získáváme sociální návyky a přirozeně se učíme všem dovednostem potřebným pro založení své vlastní rodiny. Hodně zde pomáhají doprovázející organizace, které jsou pěstounům oporou ke zvládnutí jejich role," uvedla radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

ilustrační foto: Zlínský kraj

Krajský úřad zveřejnil na svých webových stránkách – v sekci sociálních věcí – podrobné informace o tom, co pěstounství prakticky znamená, kdo se pěstounem může stát, i jak je tato služba zajištěna finančně. Na webu je rovněž rozhovor s manželi Jochecovými, kteří se svěřují se svými zkušenostmi pěstounů.

Zlínský kraj letos také vyzval veřejnost, obce i organizace, aby do 31. srpna posílaly na Odbor sociálních věcí krajského úřadu návrhy do 1. ročníku ankety Ocenění pečujících osob. Anketa je rozdělena do dvou kategorií:

Pečující osoba – ten, kdo se v domácím prostředí stará o blízkého člověka a není profesí pečovatelPěstoun – ten, kdo na základě soudního rozhodnutí přijal do pěstounské péče (včetně pěstounské péče na přechodnou dobu) nezletilé dítě (děti) a výkon této péče v době podání návrhu trvá.

-tz-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA