Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Val.Klobouky jednají o příhraniční spolupráci
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Na přátelské vlně se neslo setkání zástupců slovenského města Bánovce nad Bebravou s představiteli Valašských Klobouk. Sešli se k jednání o možném partnerství v rámci příhraniční spolupráce. Myšlenku spojit síly za účelem vzájemné pomoci a podpory ve vytváření projektů vznesla slovenská strana. Tato nabídka se shledala s kladným ohlasem, a tak mohou obě města začít intenzivně pracovat na přípravách.

„Jsme rádi za nabídku, kterou primátor Bánovců Stanislav Šiko vyjádřil našemu městu. Vítáme možnost spolupráce a jsme ochotni všemi silami pomoci v rozvoji společných projektových myšlenek," vyslovil podporu partnerství starosta Dalibor Maniš. Vedení měst si navzájem vyjádřila otevřenost a snahu o vytvoření dobrých vazeb.

 

Cílem partnerství by bylo čerpání finančních prostředků z Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Zástupci Bánovců však tlumočili také zájem o navázání kontaktů mezi tamními občanskými sdruženími a obdobnými iniciativami ve Valašských Kloboukách. Může být rozvinuta společná aktivita škol, sportovních oddílů, klubů nebo zájmových sdružení.

Obě města našla v připravovaných projektových záměrech spoustu společných témat. Některé ze styčných bodů, zejména oblast kultury a životního prostředí, se ukázaly být pro obě strany velmi důležitými. Prostor pro spolupráci by se otevřel také v rovině školství a vzdělávání, informatizace nebo bezpečnosti města.

Návrh na uzavření příhraničního partnerství s Valašskými Klobouky už projednala Rada města Bánovce nad Bebravou. Ke stejnému záměru se nyní vyjádří Rada města Valašské Klobouky a zastupitelstva obou měst. V případě kladného verdiktu bude uzavřena dohoda o příhraniční spolupráci a města začnou pracovat na společných projektech.

 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

Vsetínská policie hledá svědky nehody
Aktuality

 
 
VSETÍN - Policie naléhavě hledá svědky vážné dopravní nehody. Došlo k ní v úterý 13. ledna 2009 před šestou hodinou ranní na ulici Jasenická ve Vsetíně, Luhu.

„Ke střetu došlo mezi chodkyní a osobním vozidlem Opel Vectra Combi. Žena přecházela vozovku na vyznačeném přechodu pro chodce, když jí náhle uklouzla noha a ona upadla zpět pod kola auta," popisuje událost mluvčí policistů Ludmila Brousilová.

 
Řidič osobního vozidla pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky, nestačil zastavit a chodkyni přejel. „Mladá žena utrpěla vážná zranění, kdy byla rychlou záchrannou službou převezena do nemocnice," upřesnila mluvčí.

Dopravní nehoda se odehrála poblíž autobusových zastávek na nichž se mohli v tu dobu nacházet cestující. Ti by mohli být důležitými svědky děje nehody. „Jakékoli informace k této nehodě můžete sdělit na lince 158 nebo přímo kriminalistům na telefon 974 680 461," dodala Ludmila Brousilová

 
 
StF
 
 
 

Valaši opět excelovali v Pekingu
Aktuality

 
 
VSETÍN - Členové valašského souboru písní a tanců Jasénka opět excelovali v čínském Pekingu. Koncem uplynulého týdne vystoupili na Reprezentačním plesu Evropské unie, který uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Číně jako oficiální zahajovací společenskou akci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Valaši se tak do Pekingu vrátili po třech měsících od své účasti na prestižním Světovém festivalu lidové písně.

Ples se uskutečnil v sobotu 17. ledna v tamním hotelu Hilton a odehrál se na pozadí dekorace z epochy 30. let. Páry valašského souboru písní a tanců Jasénka se tak tentokrát nepředstavily v tradičních krojích, ale v dobových kostýmech. Za doprovodu swingového orchestru Melody Makers Ondřeje Havelky předtančily přítomným valčík, charleston, tango, kankán, mazurku a „majzlpolku". „Za nápadem pozvat naše tanečníky na tento ples stojí náš velvyslanec Vítězslav Grepl a vznikl během návštěvy ambasády v průběhu Světového festivalu lidové písně, kdy jsme se během diskuse zmínili, že zvládáme i jiné tance než valašský folklor. Zkušenosti máme z bálů stylizovaných do začátku 20. století, které jsme pořádali ve vsetínském domě kultury. Poslední se uskutečnil v roce 2005 jako Bál 1905," přiblížila počátky spolupráce na tomto plesu prezidentka souboru Helena Galetková.

 

Foto

Foto - archiv Jasénky

 
Konkrétní nabídku na účinkování obdržela Jasénka už koncem října, jen pár dnů po příjezdu ze Světového festivalu lidové písně. „Byli jsme tím velmi potěšeni a poctěni. V první řadě tak bylo nutné zajistit zapůjčení kostýmů, naplánovat mimořádné zkoušky, zkontaktovat Melody Markes a dojednat hudební doprovod a samozřejmě provést řadu dalších úkonů," pokračuje prezidentka souboru.
 

Foto

Foto - archiv Jasénky

 
Ples se podle oficiálního vyjádření českého velvyslanectví setkal s nesmírně příznivým ohlasem. „Výrazně přispěl ke zviditelnění českého předsednictví a celé EU v Číně," píše se v oficiálním tiskovém prohlášení českého velvyslanectví. Akce se totiž zúčastnili mimo jiné náměstek ministra zahraničních věcí ČLR Li Hui, téměř tři stovky předních představitelů čínských vládních, finančních, akademických, kulturních a uměleckých kruhů a společenských institucí. Přítomni byli i významní zástupci čínské podnikatelské sféry a médií. Evropskou unii pak zastupovali velvyslanci členských zemí a vrcholní manažeři evropských firem úzce spolupracujících na přípravě celé akce.

Tímto prestižním plesem však účinkování Valachů v Pekingu neskončilo. „Včera ještě jeden pár souboru na žádost zástupkyně velvyslance paní Grollové vystoupil na slavnostní večeři zástupců velvyslanců přímo na české ambasádě," uzavřela Helena Galetková.


Eva Stejskalová

 
 
 

Draní peří
Aktuality

 
video: kameramanBOB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proběhlo veřejné ústní jednání k Lidlu
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - V úterý 20. ledna proběhlo na Městském úřadě ve Valašských Kloboukách veřejné ústní jednání v rámci územního řízení o umístění prodejny potravin Lidl. Za přítomnosti oprávněných účastníků řízení, některých dotčených orgánů a veřejnosti byla projednána výstavba prodejny v areálu bývalého Palu Magneton. Nejpozději do ukončení tohoto jednání mohly být uplatněny námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti. Rozhodnutí vydá stavební úřad v horizontu jednoho měsíce.

Územní řízení bylo zahájeno dnem 21. listopadu 2008, kdy společnost Lidl podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění prodejny potravin. Toto řízení se týká objektu prodejny, parkoviště, zpevněných ploch, přípojek na inženýrské sítě a přeložek inženýrských sítí. Součástí řízení není úprava silnice I/57. K vydání povolení na tuto úpravu je oprávněný Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

Foto

V tomto místě by měla vyrůst křižovatka s dělicím ostrůvkem a přechodem   foto St.Fuks

 
Připomínky veřejnosti se nejčastěji vztahovaly ke kapacitnímu zhuštění dopravní situace, znepřehlednění provozu a zkomplikování jeho plynulosti v bezprostřední blízkosti budoucí prodejny, k souvisejícímu navýšení hluku a prašnosti či nevyhovujícímu řešení plánovaného ostrůvku a přechodu.

Další připomínkovaná témata se týkala zásobování prodejny, možného ohrožení místních podnikatelů nebo zablokování dalšího využití areálu. Všechny tyto připomínky byly zapsány do protokolu a bude o nich rozhodnuto. Stavební úřad Valašské Klobouky vydá rozhodnutí ve výhledu jednoho měsíce.

 
Lenka Zvonková
 
Pozn. redakce: Podívejte se také na archivní videozáznam k tomuto tématu ze zasedání zastupitelstva Města Val.Klobouky ( květen 2008 )
 
 
 

Obce soutěžily “O keramickou popelnici”
Aktuality

 
 
ZLÍN - Celkem 298 obcí a měst Zlínského kraje se zapojilo do třetího ročníku krajské soutěže O keramickou popelnici, která byla ve středu 21. ledna slavnostně vyhodnocena ve Zlíně. Soutěž vyhlásil Zlínský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a rozdělil ji do tří kategorií (podle velikosti obcí), v nichž bylo analyzováno množství separovaného odpadu, a to od října 2007 do konce září 2008. V tomto období občané Zlínského kraje vytřídili celkem 18 781 tun papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.

V kategorii měst se na prvním místě umístily Kunovice (průměrná výtěžnost 50,3 kg vytříděného odpadu na jednoho občana), druhou příčku obsadil Rožnov pod Radhoštěm a třetí je Staré Město. V kategorii obcí nad 500 obyvatel získaly prvenství Sehradice (43,8 kg), druhé se umístily Šumice a třetí je Dolní Lhota. U obcí do 500 obyvatel si nejlépe vedly Kelníky (42,4kg), druhé jsou Bohuslavice a třetí Jestřábí.

Symbolické Keramické popelnice, které pro tuto příležitost vyrobily děti ze Speciální mateřské a základní školy Na Barbořině v Kroměříži, představitelům oceněných obcí a měst předala radní Zlínského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Milena Kovaříková. Zároveň dostali podle pořadí umístění šeky v hodnotě 30 000 korun, 20 000 korun a 10 000 korun na nákup nových odpadových nádob na tříděný odpad.

Slavnostní ceremoniál zpestřily v zasedacím sále Zastupitelstva Zlínského kraje studentky Střední školy oděvní a služeb z Vizovic, které předvedly pozoruhodné módní účesy a oděvní kreace zhotovené z odpadových materiálů.

 

Foto

foto Petr Zákutný

 

Krajská kampaň včetně soutěže O keramickou popelnici přispívá k postupnému navyšování vytříděných separovaných komodit určených k následné recyklaci. O vytříděný odpad však nyní mají jeho zpracovatelé menší zájem v souvislosti s finanční hospodářskou krizí. Jak sdělila radní Milena Kovaříková, vedení kraje je plně obeznámeno se stávající situací na trhu s vytříděnými využitelnými složkami komunálního odpadu, zejména papíru a plastu.

„Na základě vývoje situace, kdy od některých provozovatelů systémů sběru odpadů a skládek vzešel požadavek umožnit v nutných případech skládkování těchto komodit, svolal Zlínský kraj jednání se svozovými firmami a společností Eko-Kom," uvedla radní. „Je pravdou, že v současnosti je na trhu s komoditami vytříděnými z komunálního odpadu převis nabídky nad poptávkou. Avšak i přes ekonomickou krizi je možné uplatnit na trhu kvalitní materiál. Zlínský kraj v žádném případě nesouhlasí s jakýmkoliv omezením třídění využitelných složek odpadů a obdobně nepovolí odstranění odpadů na skládkách. Všechny tyto aktivity by znehodnotily naši snahu v oblasti zvyšování informovanosti občanů o potřebě a výhodnosti třídění využitelných složek komunálních odpadů," dodala radní Milena Kovaříková.

V současné době mají občané Zlínského kraje k dispozici celkem 9 721 kontejnerů na papír, plast, sklo a nápojový karton, což je o 2 822 nádob více než v roce 2003.

 
 
Patrik Kamas
 
 
 

Na řadě je už 12. ples města Val.Klobouky
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Město Valašské Klobouky a Kulturní a vzdělávací středisko srdečně zvou občany na 12. ples města Valašské Klobouky, který se koná 24. ledna v KD Klobučan. Pro milovníky tance a dobré hudby bude hrát dechovka Lidečanka a taneční skupina Fortuna. Připravena je bohatá tombola a báječný doprovodný program. 
 

Foto

Kapela Fortuna  foto Michal Floreš

 
Lístky jsou stále ještě k dispozici v předprodeji v Městském informačním centru. Návštěvníci se mohou těšit na standardní a latinskoamerické rytmy v podání Tancklubu Vsetín a na exotický nádech orientálních tanečnic z Valašských Klobouk. Ke zpestření společenského večera bude probíhat ochutnávka jiskřivých moravských vín. Plesající veřejnost se však může těšit také na velký výběr občerstvení.
 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

Nejlepší hodnocení má škola na Sychrově
Aktuality

 
 
VSETÍN - Jak jsou žáci, rodiče a zaměstnanci spokojeni v jednotlivých základních školách - to bylo cílem dotazníkového šetření, které koncem uplynulého roku provedl odbor školství a kultury vsetínské radnice. Z šetření vyplývá, že největší spokojenost panuje v základní škole na Sychrově. S výsledky byly na svém úterním zasedání seznámeni vsetínští radní.

Anonymní dotazníkové šetření probíhalo ve vsetínských základních školách již potřetí, oddělení školství tak již může zhodnotit vývoj spokojenosti s danou školou. „Vnímáme to jako významný prostředek, kterým získává zřizovatel a ředitel školy představu o tom, do jaké míry příslušná škola uspokojuje požadavky svých klientů, a na základě toho může definovat své silné a slabé stránky a oblasti dalšího možného rozvoje," vysvětlila význam dotazníkového šetření vedoucí odboru školství a kultury Věra Goldová.

 

Foto

ilustrační foto St.Fuks

 
Z šetření vyplývá, že největší spokojenost momentálně panuje v základní škole na Sychrově. Mezi třemi nejlépe hodnocenými školami však byly i základní škola na Ohradě a v Rokytnici. Ani ostatní školy ale nebyly hodnoceny špatně. Průměrná známka u žádné z nich nepřesáhla hodnotu 2,0 (hodnocení jako ve škole). Mezi podněty rodičů se přitom často objevovaly připomínky k obědům ve školních jídelnách, nedostatku nebo neinformovanosti o volnočasových aktivitách, poukazovali též na neosobní přístup kantorů k dětem nebo vznášeli žádosti o intenzivnější výuku cizích jazyků či lepší zabezpečení šaten. „Rodiče také požadují větší osvětu v oblasti prevence drog a návykových látek," dodala vedoucí odboru.

 

 

Eva Stejskalová

 
 
 

Bezpečností opatření jsou v plném proudu
Aktuality

 
 
ZLÍN, LUHAČOVICE: Bezpečnostní opatření, která se týkají zasedání ministrů sociálních věcí v Luhačovicích, jsou v plném proudu. Neformální setkání sedmadvaceti ministrů začíná už ve čtvrtek 22. ledna a potrvá do soboty 24. ledna. Policisté jsou podle slov tiskové mluvčí Jany Bartíkové, v pohotovosti už od tohoto pondělí.

„Náš bezpečnostní plán má desítky stran a zabývá se každým detailem. Policisté už znají rozmístění hlídek, jsou rozděleni do služeb. Do Zlína v úterý navíc přijelo 70 příslušníků dopravní policie z celého Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, kteří budou mít na starost doprovod jednotlivých delegací," popisuje situaci Bartíková

 
Každá delegace bude mít svého policistu, který zajistí bezproblémový průjezd na místo konání. „Stále platí, že nepočítáme s žádnými dlouhodobými uzavírkami, život v lázeňském městě se budeme snažit omezit jen minimálně, v nezbytně nutné míře," ubezpečuje veřejnost Jana Bartíková.

Všechna místa prověří pyrotechnický oddíl i hasiči. Policisté se budou starat o dopravu, veřejný pořádek, ostrahu objektů, osobní ochranu ministrů i bezpečnost ostatních účastníků zasedání.
 
 
StF
 
 
 

Ministři uvidí také umění Valašskokloboucka
Aktuality

 
 
VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Při neformálním setkání ministrů práce a sociálních věcí zemí EU, které se koná od 22. do 24. ledna v Luhačovicích, bude v doprovodném programu zastoupeno také umění Valašskokloboucka. Stane se součástí pestré expozice, ve které se představí města a oblasti východní Moravy. Prezentováno bude typické výtvarné umění a výrobky lidových řemesel. Ministři a ostatní účastníci si budou moci prohlédnout řezbovanou plastiku Zdeňka Matyáše, keramiku Josefa Jeřábka a valašské papuče manželů Kolínkových.

Expozice bude umístěna v Lázeňské poliklinice na Lázeňském náměstí, kde bude soustředěno tiskové centrum ministriády. Ve dvanácti vitrínách se účastníkům setkání nabídne krátká exkurze do zajímavostí a charakteristických produktů několika východomoravských měst. V části jedné z vitrín bude vystavena plastika „Valašský zbojník Juráš" řezbáře Zdeňka Matyáše, keramický talíř umělce Josefa Jeřábka a několik druhů valašských papučí z dílny Kolínkových.

 
„Expozici jsme pojali jako prezentaci děl a výrobků, které jsou pro naše město typické. V konkurenci ostatních exponátů jistě zaujmeme jejich specifickým charakterem a precizním provedením," poznamenala k výstavě Marie Kolajová z Městského informačního centra.
 
 
Lenka Zvonková
 
 
 

Dřevovýrobu v Prlově zasáhl rozsáhlý požár
Aktuality

 
 
VSETÍNSKO/PRLOV - Dne 20.1.2009 ve 21:45 hod. byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru výrobní haly v Prlově.

Na místo vyjely dvě jednotky profesionálních hasičů ze Vsetína se dvěma cisternami a ze Zlína s automobilovým žebříkem, které postupně posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Prlov, Valašská Polanka, Pozděchov, Bratřejov a Vizovice. Ze Zlína vyjel na místo také velící důstojník směny. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k požáru části technologií odsávání, střecha kotelny.

Už při příjezdu hasičů byly vidět plameny šlehající nad střechu. Velitel zásahu potvrdil rozsáhlost požáru a nechal rozvinou větší množství vodních proudů. Požár vypukl uprostřed dvou blízkých hal, které společně představovaly čtyřicetimetrový objekt.

 

Foto

foto HZS Zlínského kraje

 
více fotek
 
Prioritou hasičů bylo zabránit rozšíření požáru do obou budov a uchránit tak další majetek ve výrobě i na uskladněných materiálech. Dostatečné množství povolaných jednotek vedlo k rychlému a účinnému zásahu. Plameny byly postupně sraženy a požár se podařilo lokalizovat po hodině intenzivního hašení. O dostatečnou dodávku vody se staraly jednotky dobrovolných hasičů.

Hasiči v dýchacích přístrojích pronikli jak na střechu, tak i k zásobníku s pilinami. Další hasiči zasahovali ze země, ze žebříků a někteří dokonce ze lžíce těžkotonážního nakladače. Společným zásahem se podařilo požár zlikvidovat kolem půl dvanácté. Hasiči ještě zničené části objektů důkladně překontrolovali a preventivně rozebrali část střešní konstrukce. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Valašského Meziříčí bylo místo požáru předběžně ohledáno. Majitel uvedl, že plameny zničily část střechy výrobní haly a kotelny, ale především značnou část technologií na odsávání pilin z dřevovýroby, včetně zásobníku. Požárem způsobené škody si majitel odhadl na 7.000.000,- Kč.

Vyšetřovatel bude ve své práci pokračovat ve středu dopoledne, kdy na místo přijede i krajský vyšetřovatel hasičů ze Zlína. Vyšetřovací verze pro určení příčiny vzniku požáru byly předběžně stanoveny do oblasti technické závady. To bude potvrzeno nebo vyvráceno dalším zkoumáním.

Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek za 10 mil. Kč.

 
 
Ivo Mitáček
HZS Zlínského kraje
 
 
 

Škola vybuduje pro žáky relaxační místnost
Aktuality

 
 
VSETÍN - Relaxační výukovou místnost, která pomůže dětem zvládat jejich tělesný či mentální hendikep, vybuduje pro své žáky vsetínská základní škola v Luhu. Ta se totiž kromě jiného zabývá také vzděláváním a integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s různými druhy postižení.

„Nová multisenzorální místnost bude obsahovat například terapeutický bazén s kuličkami, sedací vaky, speciální lampy a další relaxační pomůcky, které napomáhají zmírnit stres pramenící z nízkého sebevědomí nebo školních neúspěchů znevýhodněných či postižených žáků," přiblížil aktivitu školy její ředitel Petr Kořenek.

 

Foto

Podobná relaxační a stimulační místnost již funguje ve vsetínském klubu Auxilim - foto archiv Auxilia

 
Relaxační místnost přitom škola vybuduje z dotačních prostředků, které získala na svůj projekt s názvem Zvýšená péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro usnadnění integrace. „Cílem tohoto projektu je však nejen vybudovat relaxační místnost a zařadit tak do výuky stimulační, kompenzační a reedukační činnosti, ale také vytvořit komplexní systém péče u integrovaných žáků, metodický materiál a obsah volitelného předmětu speciální pedagogické péče ve škole," upřesnil Kořenek s tím, že škola na tento projekt získala dotaci ve výši 1,18 milionu korun.

Vsetínská základní škola v Luhu se integraci žáků s různými druhy postižení věnuje již několik let a kromě tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na vývojové poruchy učení jako je například dyslexie, dysgrafie a další vzdělává i patnáct individuálně integrovaných žáků, z nichž šest využívá služeb asistenta pedagoga.

 

 

Eva Stejskalová

 
 
 
 

Hospodu v Horní Lidči vykradli dva cizinci
Aktuality

 
 
REGION - Začátkem letošního roku jsme v krátkých zprávách informovali o vloupání do pohostinství v obci Horní Lideč. Informaci tehdy potvrdila mluvčí vsetínských policistů Ludmila Brousilová. Případ se v těchto dnech podařilo vyšetřovatelům uzavřít. Krádeže a další trestnou činnost má na svědomí dvojice mladíků ze Slovenska, kteří nějaký čas pobývali na území České republiky.

Vše začalo jejich rozhodnutím vrátit se zpět na Slovensko. „Oba byli v té chvíli bez peněz a tak i jejich cesta vlakem byla načerno. Průvodčí je kvůli tomu, že neměli jízdenky, cestou několikrát z vlaku vysadil. Naposledy se tak stalo v noci na středu 8.ledna ve stanici Horní Lideč," popisuje případ Brousilová.

Jeden z nich zůstal spát ve vestibulu vlakového nádraží a druhý se rozhodl, že si peníze nějak obstará. „Osmnáctiletý muž se vloupal do nedalekého pohostinství a sázkové kanceláře. Kromě finanční hotovosti, pobral i cigarety a cukrovinky," pokračuje tisková mluvčí.

 

Foto

Spoušť, kterou zanechal jeden z pachatelů ve vykradené hospodě   foto PČR Vsetín

 
S tímto lupem se pak vrátil zpět za svým společníkem a domluvili se, že pojedou zpět do Vsetína. Přivolaným taxíkem se nechali zavézt k jednomu ze vsetínských barů, poté přespali v hale vlakového nádraží a během dopoledních hodin znovu odjeli vlakem směrem na Slovensko.

„Cestou mezi Horní Lidčí a Valašskými Kloboukami ale vystoupili a společně provedli další vloupání, tentokrát do rodinného domku, kde majitelům odcizili zlaté šperky a elektroniku. Ukradené věci chtěli zpeněžit, a tak se taxíkem vydali do zastavárny ve Vsetíně," popisuje Brousilová.

K jejich smůle si jich ale všiml jeden z občanů, který na ně pak upozornil policisty. „V zastavárně byli zadrženi právě ve chvíli, kdy na pult vykládali věci z trestné činnosti. Policejním komisařem bylo v těchto dnech oběma cizincům sděleno obvinění z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody, za které mohou jít do vězení až na tři léta," dodala závěrem Ludmila Brousilová. Škoda, kterou svým jednáním napáchali, dosahuje částky více jak deseti tisíc korun.

 
 
StF
 
 
 

V Luhačovicích začal zimní fotbalový turnaj
Aktuality

 
 
REGION/LUHAČOVICE - Na umělé trávě v Luhačovicích začal o uplynulém víkendu zimní fotbalový turnaj, který se hraje jako Memoriál Miroslava Oherala a účastní se ho devět valašských týmů, které se utkají systémem každý s každým.

Již první kolo přineslo pár zajímavých výsledků, když vedoucí celek VI. třídy FK Luhačovice B si poradil s nováčkem okresního přeboru Březnicí. Další účastník okresního přeboru - zkušený celek Dolní Lhoty porazil v derby Slopné, smírně se stejně jako v podzimním mistrovském duelu rozešli Ludkovice s Újezdem a největší překvapení se zrodilo ve slavičínském derby, kdy Nevšová porazila účastníka 1.B třídy FC TVD Slavičín B.

 

Foto

Zápas Ludkovice - Újezd    foto Petr Koseček

 
Turnaj pokračuje dalším kolem znovu příští neděli, přičemž poslední kolo je na pořadu dne 22. března 2009.

Výsledky 1. kola Memoriálu Miroslava Oherala v Luhačovicích :

10,00 - FC Ludkovice vs SK Újezd 1:1 (Bartoš - Dohnal)
12,00 - TJ Nevšová vs FC TVD Slavičín B 4:1 (Tomšů 4 - Vladár)
14,00 - TJ Slopné vs TJ Dolní Lhota 1:3 (Šustek - Janota, Zerzáň a Goiš)
16,00 - SK Březnice vs FK Luhačovice B 0:1 (D. Červenka)
volno - TJ Sehradice

Rozlosování turnaje : 

4. So 17.1. 15:00 Ludkovice - Újezd 1:1
4. Ne 18.1. 12:00 Nevšová - Slavičín 4:1
4. Ne 18.1. 14:00 Slopné - D. Lhota 1:3
4. Ne 18.1. 16:00 Luhačovice - Březnice 1:0
4. Sehradice - volno

1. Ne 25.1. 10:00 Luhačovice B - Nevšová
1. Ne 25.1. 12:00 Březnice - Ludkovice
1. Ne 25.1. 14:00 D. Lhota - Sehradice
1. Ne 25.1. 16:00 Slavičín - Újezd
1. Slopné - volno

2. Ne 1.2. 10:00 Sehradice - Slavičín
2. Ne 1.2. 12:00 Ludkovice - D. Lhota
2. Ne 1.2. 14:00 Nevšová - Březnice
2. Ne 1.2. 16:00 Slopné - Luhačovice
2. Újezd - volno

3. Ne 8.2. 10:00 Březnice - Slopné
3. Ne 8.2. 12:00 D. Lhota - Nevšová
3. Ne 8.2. 14:00 Slavičín - Ludkovice
3. Ne 8.2. 16:00 Újezd - Sehradice
3. Luhačovice - volno

14.-15.2. volno

5. Ne 22.2. 11:00 D.Lhota - Luhačovice
5. Ne 22.2. 13:00 Slavičín - Slopné
5. Ne 22.2. 15:00 Újezd - Nevšová
5. Ne 22.2. 17:00 Sehradice - Ludkovice
5. Březnice - volno

6. Ne 1.3. 10:00 Nevšová - Sehradice
6. Ne 1.3. 12:00 Slopné - Újezd
6. Ne 1.3. 14:00 Luhačovice - Slavičín
6. Ne 1.3. 16:00 Březnice - D. Lhota
6. Ludkovice - volno

7. So 7.3. 11:00 Slavičín - Březnice
7. So 7.3. 13:00 Újezd - Luhačovice
7. Ne 8.3. 11:00 Sehradice - Slopné
7. Ne 8.3. 13:00 Ludkovice - Nevšová
7. D.Lhota - volno

8. So 14.3. 10:00 Slopné - Ludkovice
8. So 14.3. 12:00 Luhačovice - Sehradice
8. Ne 15.3. 12:30 Březnice - Újezd
8. Ne 15.3. 14:30 D. Lhota - Slavičín
8. Nevšová - volno

9. So 21.3. 15:30 Újezd - D. Lhota
9. So 21.3. 17:30 Sehradice - Březnice
9. Ne 22.3. 13:00 Ludkovice - Luhačovice
9. Ne 22.3. 15:00 Nevšová - Slopné
9. Slavičín - volno

 
 
Petr Koseček
 
 
 

Dakarskou rally dokončil i Vsetíňan Chytka
Aktuality

 
 
JIŽNÍ AMERIKA, VSETÍN - Vůbec poprvé v historii dakarské rally, která se letos premiérově jela v Jižní Americe, stálo na její startovní listině i jméno vsetínského závodníka Viktora Chytky. Tento offroadový jezdec se rozhodl pokořit téměř deset tisíc kilometrů v pouštích a skalách Argentiny a Chile společně s Jiřím Janečkem v sériovém voze Toyota LC 120. Tato napůl valašská posádka měla přitom jediný cíl - dojet. A to se jí i přes všechny problémy podařilo. Sáhla si však při tom až na samé dno svých sil.

Posádce Jiří Janeček - Viktor Chytka se tak v sobotu 17. ledna splnil velký sen. Po neuvěřitelně těžkých čtrnácti dnech se jí podařilo spatřit cíl „Dakaru". A navíc s velmi slušným umístěním. Z téměř dvou set soutěžících v osobních vozech dojeli do Buenos Aires na celkovém 51. místě, mezi nováčky skončili pátí, přičemž zhruba polovina posádek odstoupila ze soutěže. Letošní dakarská rally byla totiž podle znalců obzvlášť těžká a provázelo ji neustálé zkracování náročných etap, aby do cíle dojel aspoň někdo. U odborníků tak vyvolává respekt už samotný fakt, že tato nezkušená dvojice dokázala při své premiéře pokořit nejtěžší rally světa, zatímco někteří mnohem zkušenější závodníci vypadli.

 

Foto

Viktor Chytka a Jiří Janeček se svým vozem - foto archiv jezdce

 
Posádka se startovním číslem 481 ovšem měla také několikrát namále a nescházelo mnoho, aby se stejně jako řada jiných se soutěží rozloučila. Trať plná písku, šotoliny, velkých balvanů a vyschlých řečišť připravovala jezdcům jedno překvapení za druhým a byla strůjcem mnoha technických problémů. Nejhorší situace zřejmě nastala v sedmé etapě, kdy se Chytkovi s Janečkou pokazila převodovka a posádka zůstala uvězněná v obtížném terénu s komplikovaným přístupem jen pár kilometrů před cílem. Složitá oprava tak musela proběhnout uprostřed písečné pláně, v době, kdy ostatní jezdci odpočívali a vychutnávali si noc a den volna, zatímco jejich týmy se věnovaly údržbě vozů.

V deváté etapě se jim navíc porouchal tlumič, což představovalo další opravu na trati a velké zpoždění. „Auto se pomalu začíná rozkládat a očividně chybí den volna k rozsáhlejším opravám a odpočinku. Ráno navíc startují na 600 km dlouhou etapu, z čehož 300 km představují písečné duny," popisoval situaci v průběhu deváté etapy člen organizačního týmu Marek Chytka.

Houževnatost a vytrvalost posádky se nakonec vyplatila, ale sami závodníci přiznali, že si nejednou museli sáhnout až na dno sil. Napětí a obavy panovaly i v rodinách obou závodníků. „Bylo to strašně náročné a měla jsem o ně neskutečný strach. Zvláště v době, kdy už měli být dávno podle časového harmonogramu v cíli, ale neměli jsme o nich jedinou zprávu," přiznává maminka Viktora Blanka Chytková, která sledovala celou rally on - line na internetu.

Dvojice Janeček - Chytka se tak nesmazatelně zapíše do análů dakarské rally. Vždyť posádek, které spatřily cíl této náročné soutěže s osobním vozem, navíc hned napoprvé, zase tolik není.


Eva Stejskalová s přispěním Marka Chytky

 
 
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA