Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Dobrovolné hasiče odměnili na radnici
Aktuality

 
 
Jednotky SDH z Valašských Klobouk, Smoliny, Lipiny a Mirošova získaly od vedení města Valašské Klobouky poděkování za aktivní přístup k plnění úkolů požární ochrany. Během letošního roku se zúčastnily několika výjezdů k likvidaci požárů nebo odstraňování následků povodní, ale zapojily se i do taktických cvičení ke zlepšení své akceschopnosti. Členové jednotek navíc prošli mnohými školeními k užívání dýchací techniky i k odborné obsluze strojů.

„Práce dobrovolných hasičů pro město a jeho občany je nedocenitelná. Členové výjezdových jednotek neváhají pomoci a jsou připraveni zasáhnout v jakékoli denní době i ve svém osobním volnu. Jejich záslužné práce si velmi vážíme a ze strany města ji budeme i nadále podporovat v co největším rozsahu," pověděl při setkání s hasiči starosta Dalibor Maniš. Poděkoval jak za jednotlivé zásahy u požárů či jiných nenadálých situací, tak i za práci s mládeží, aktivity v požárním sportu a organizaci kulturně - společenských akcí. Za rok 2011 bylo dosud uskutečněno celkem jedenáct zásahů, z toho většina se týkala poplachů při požárech seníků, trávy i budov. Během roku byla provedena také tři taktická cvičení, při nichž se prověřovala spolupráce a návaznost kroků v rámci zasahujících jednotek.

 

Velitel Zdeněk Behanec přebírá nové soupravy dýchacích přístrojů (foto MěÚ Val. Klobouky)

 
Za práci pro jednotky i za mimořádně aktivní přístup k plnění povinností získali odměnu velitelé i vybraní hasiči. Za jednotku JPO III Valašské Klobouky to byl velitel Zdeněk Behanec a členové jednotky Roman Petrůj, Jaroslav Vaňatka a Rudolf Horáček, za JPO V Smolina velitel Jan Barcuch, za JPO V Lipina velitel Vladimír Mlynárčik, za JPO V Mirošov velitel Josef Bělák a člen jednotky Leoš Trčka.

Valašskokloboucká jednotka požární ochrany převzala také dvě nové soupravy izolačních dýchacích přístrojů. Jedna souprava se dvěma kyslíkovými lahvemi v hodnotě 38 tisíc korun byla pořízena z rozpočtu města, dotací 13 tisíc přispěl také Zlínský kraj. Druhá souprava za přibližně 27 tisíc korun byla předána jakožto sponzorský dar od firmy EuroFire.

Lenka Zvonková

 
 
 
 

Klobucké Laviny prověří hokejisté Lidečka
Aktuality

 

I přes řadu hodových kateřinských veselic v našem regionu pokračuje Valašská liga amatérských hokejistů ve svém velmi našlapaném programu. Hrát se bude už její 13. kolo a opět je připravena řada atraktivních duelů.

Patrně nejlepší diváckou kulisu bude mít zápas vsetínského ISOMETALU v elitní A skupině s nedašovskou TAROU. Vyberte si z naší nabídky hokejových zápasů na brumovském zimním stadionu a přijďte podpořit svůj oblíbený tým.

Program - Valašská hokejová liga (VHL)

pátek - 25.11.2011:

17:15 - 18:45 VHK Ploština - HC Bylnice
19:00 - 20:30 Buldogs Team - HC Svatý Štěpán
20:45 - 22:15 Rebels Brumov-Bylnice - Ice Storm Slavičín
22:30 - 24:00 HC Valašská Polanka - HC Poteč

sobota - 26.11.2011:

10:15 - 11:45 VHS Zlín - HC Jasenná
12:00 - 13:30 HC Vlachovice - Hradní Páni
13:45 - 15:15 HC Media Mix Vrbětice - HC Valašské Klobouky
15:30 - 17:00 LH Sports - HC Bohuslavice
17:15 - 18:45 Team Isometal - HC Tara Nedašov
19:00 - 20:30 HC Francova Lhota - HC Hrádek
20:45 - 22:15 HC Medoks Všemina - HC Sport Bar Hrádek
22:30 - 24:00 HC Rokytnice - Noaco Team

neděle - 27.11.2011 :

12:00 - 13:30 Thirsty Team - HC Drink Team
13:45 - 15:15 HC Křekov - HC Valašští Sršni
15:30 - 17:00 HC Bílí Orli - HC Tuleni
17:15 - 18:45 HC Kudlov - HC Kostelec 2008
19:00 - 20:30 HC Klobucké Laviny - HC Lidečko
20:45 - 22:15 HC Bojkovice - AHC Slavičín
22:30 - 24:00 HC Bílí Vlci - Predators Brumov

-kos-

 

Mladým poslouží nový nízkoprahový klub
Aktuality

 
 
Mládež a mladí dospělí budou mít ve Valašských Kloboukách novou možnost smysluplného trávení volného času. Ve středu 7. prosince se pro ně otevře nízkoprahový klub KamPak?, který jim nabídne jak podporu a odbornou pomoc v problémech, tak i zábavu, pestré aktivity a programy. První možnost prohlídky klubu a seznámení s nabídkou jeho služeb bude mít mládež i široká veřejnost už o několik dní dříve, v sobotu 3. prosince, kdy se ve Valašských Kloboukách koná také Valašský mikulášský jarmek. Odborný dohled nad chodem nového klubu převzalo nízkoprahové zařízení pro mládež KamPak? Slavičín.

„Rádi bychom využili toho, že v tento den se do Valašských Klobouk sjede velké množství lidí, a to nejen místních, ale i přespolních. Nízkoprahové zařízení totiž nebude sloužit jen valašskokloboucké mládeži, ale navštívit jej mohou i mladí z okolí," vysvětlila Božena Filáková, ředitelka obecně prospěšné společnosti při Nadaci Jana Pivečky, která provozuje nízkoprahový klub KamPak? ve Slavičíně. „Kloboucké zařízení bude sídlit na Masarykově náměstí v budově dřívějšího odboru dopravy. Při jeho prohlídce si budou moci návštěvníci udělat představu o tom, jak to bude v klubu fungovat, setkají se s pracovníky, kteří zde budou působit, a seznámí se s jeho posláním a plánovanými aktivitami," dodala ředitelka. Den otevřených dveří proběhne od 8 do 15 hodin.

 

KamPak Slavičín (foto archiv nízkoprahového klubu)

 
Vznik nízkoprahového klubu je naplněním jednoho z bodů akčního plánu komunitního plánování, které Valašské Klobouky realizují společně s Brumovem - Bylnicí. „Na Valašskokloboucku podobné zařízení chybělo a podle několika průzkumů u cílové mládeže jsme zjistili poměrně značný zájem. Věříme, že si zde najdou mladí cestu a že jim programy i služby nového klubu napomohou v osobním rozvoji, řešení důležitých životních problémů i společenském životě," pověděla k projektu koordinátorka komunitního plánování a vedoucí odboru sociálních věcí valašskoklobouckého městského úřadu Ludmila Cmajdálková.

Nízkoprahové zařízení KamPak? bude ve Valašských Kloboukách poskytovat bezplatné sociální služby neorganizované mládeži a mladým dospělým ve věku od 15 do 26 let. Je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít nejen podporu a odbornou pomoc, ale také kamarády, zábavu a prostor pro vlastní aktivity. Od 7. prosince bude klub otevřen po tři dny v týdnu, a to v úterý a ve středu od 14 do 20 hodin a v pátek od 15 do 21 hodin.

 
Lenka Zvonková
 
 

Vánoční program zahájí Kateřinský jarmark
Aktuality

 
 
Tradiční Kateřinský jarmark odstartuje v neděli 27. listopadu sérii vánočních programů ve Velkých Karlovicích, známém zimním středisku na Vsetínsku. Během prosince si návštěvníci zdejšího muzea, kostela i blízkého informačního centra Zvonice Soláň na hoře Soláň mohou zajít také na koncerty, výstavy nebo zpívání koled spojené s pečením perníčků.

První předvánoční akce - Kateřinský jarmark - začne v neděli 27. listopadu v 9 hodin u Karlovského muzea. Návštěvníci tu budou moci zakoupit různé řemeslné výrobky, například keramiku, vařečky, skleničky, formy na vánoční pečivo nebo modrotisk. U stánků s občerstvením budou k dostání zabíjačkové speciality, frgály, perníčky, včelí med, trdelníky či pečené kaštany. „Nebude chybět ani oblíbená věštírna a kovář, který na místě ukuje podkovičku pro štěstí. V chalupě u Karlovského muzea si budou moci děti pod vedením řemeslníků vyrobit adventní věnec, rorátní lampičku, vytvořit vánoční ozdůbku, smotat svíčku ze včelího vosku nebo zkusit řezbářské řemeslo," přiblížila Zdenka Mouleová z pořádajícího Karlovského muzea.

 

Obchůzka Lucek ve Velkých Karlovicích

 
Kvečeru bude v údolí Pluskovec u sjezdovky nedaleko Karlovského muzea odhalen dřevěný betlém. Celý den zpestří vystoupení folklórních souborů a muzik či obchůzky Lucií. Zároveň bude v Karlovském muzeu zahájena výstava dřevěných malovaných ikon, která potrvá do 8. ledna.

Další vánoční programy ve Velkých Karlovicích a Zvonici Soláň:
3. 12. Zahájení výstavy obrazů Ivana Jandory a svíček Unipar, zahraje skupina Dareband (Soláň)
3. 12. Mikulášské odpoledne (hotel Galik)
17. 12. Pečení a zdobení vánočních perníčků, zpívání koled a vystoupení pěveckého sboru Mužáci s vánočním programem (Soláň)
26. 12. Zpívání pod vánočním stromem, Vánoční koncert chrámového sboru z Velkých Karlovic (Karlovský kostel)
28. 12. Vánoční koncert (Karlovský kostel)
8. 1. Novoroční tříkrálový koncert (Soláň)
www.velkekarlovice.cz  www.zvonice.eu

Tipy na další akce:
26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. Dny otevřených dveří pro děti v Golf clubu Horal
3. 12. Saunová noc ve Wellness Horal
28. 1. Zimní karlovská 50 (běžecký závod)
Do února 2012 - výstava Světlo Vánoc ve Valašském atelieru U Hofmanů na Soláni.
www.valachy.cz  www.karlovska50.cz

 
Martina Žáčková
 
 

Zámecké chodníky jsou již bezpečnější
Aktuality

 

Po celkové rekonstrukci městského chodníku z Panské zahrady ke kostelu se dočkaly alespoň dílčích oprav povrchy chodníků v zámeckém parku ve Vsetíně. Jejich stav byl dlouhodobě velmi špatný, ale jejich vlastník neměl na opravu dostatek prostředků. To se změnilo v minulých dnech, kdy Muzeum regionu Valašsko dostalo mimořádnou dotaci 150 tisíc korun od svého zřizovatele - Zlínského kraje a alespoň ta nejponičenější místa opravilo.

Stav chodníků v zámeckém parku byl již delší dobou terčem kritiky občanů. Počet výtek na nebezpečnost některých míst v této lokalitě navíc vzrostl poté, co město opravilo svou část chodníku vedoucího z Panské zahrady k zámku. Občané se nejčastěji dotazovali na to, proč se chodníky v této lokalitě neopravily najednou. Vysvětlení bylo prozaické. Zmiňovaný zámecký park a tudíž i chodníky v něm, totiž patří Muzeu regionu Valašsko, které na opravu nemělo prostředky. A město podle zákona nesmí investovat do cizího majetku.

Radnice se i přesto snažila o nalezení řešení, což se nakonec podařilo. Muzeum před několika dny získalo mimořádný finanční příspěvek, za který mohlo opravit alespoň nejvíce poškozená místa chodníku v zámeckém parku. „Jde pouze o částečnou rekonstrukci a odstranění havarijního stavu zalepením největších výtluků novým asfaltem," uvedl ředitel muzea Milan Půček s tím, že na jejich celkovou opravu chodníků by podle odhadu bylo potřeba dvou až tří milionů korun. „I získání těchto sto padesáti tisíc lze považovat za současné svízelné finanční situace za malý zázrak," řekl dále Půček a dodal: „Mimořádnou zásluhu na tom má místostarosta Petr Kořenek, který několikrát intervenoval u hetmana Zlínského kraje a nakonec pro nás potřebné peníze získal."

Jiří Žůrek

 

Zloději si na Vsetínsku vyhlédli dva domy
Aktuality

 

Dva rodinné domky vykradli včera za bílého dne neznámí pachatelé. Do obou obydlí vnikli po vypáčení okna, kdy majitelé nebyli doma. Napadené rodinné domky, ze kterých zmizely peníze a elektronika, jsou v Jablůnce a Vsetíně. Způsobená škoda se přibližuje ke sto tisícům korun.

„Z rodinného domku v Jablůnce si zloděj odnesl peníze v řádech několika tisíců korun. Poškození okna majitel odhaduje na třicet tisíc korun," uvedla mluvčí vsetínských policistů Lenka Javorková.

Vyšší škodu napáchal neznámý zloděj v domě ve Vsetíně, odkud ukradl plazmový televizor, notebook, playstation, peníze a kosmetiku za padesát tisíc korun.

„Mimo hmotné škody mě vznikla újma citová, která spočívá ve vědomí toho, že se mně po domě pohyboval cizí člověk," říká jeden z poškozených majitelů. Je pravdou, že mnohdy lidem vadí více skutečnost, že jim po domě chodil někdo cizí, nebo se dokonce hrabal v jejich osobních věcech a oblečení, než hmotná škoda, kterou jim zloděj způsobil.

„Uvedené případy šetříme jako krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Pachateli hrozí v případě dopadení a prokázání viny až tříleté vězení," dodala Lenka Javorková.

Za listopad evidují vsetínští policisté už šest vloupání do rodinných domů. Mimo zmíněné dva případy byly vykradeny i domky v Jarcové, Rožnově pod Radhoštěm, Ratiboři a Huslenkách.

-red-

Jarmek nabídne řadu kulturních vystoupení
Aktuality

 
 
Na Valašsku bývalo odjakživa veselo, i když byl život v tomto chudém a drsném kraji těžký. Písnička nechyběla u práce, ale ani u zábavy. A protože se Valašský mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách snaží o návrat ke kořenům lidových tradic, nemůže se ani on obejít bez muzikantského doprovodu. Od pátku 2. do neděle 4. prosince tak jarmekový program oživí desítky muzik, folklorních souborů, tanečníků a zpěváků, a to jak v dřevěnicích, historických objektech a sálech, tak i pod širým nebem.

„Kulturní program letošního jubilejního dvacátého ročníku Valašského mikulášského jarmeku je tradiční a opírá se především o soubory, které mají k Valašsku blízký vztah. Typický folklór našeho kraje se tu potká s folklórem Slovenska, takže si návštěvníci budou moci vychutnat plno temperamentních a krásných vystoupení," uvedla ředitelka akce Hana Tarabusová. „Při jarmeku je typické, že program není striktně daný, ale z velké části vzniká spontánně a přirozeně. Muzikanti a kapely hrají pro dobrou náladu návštěvníků, a tak hloučky, které si začnou s lidmi zpívat a hrát při kyselici nebo koštu slivovice, nejsou žádnou výjimkou," poznamenala k srdečnému pojetí.

 

Na jarmeku bývá veselo

 

Slavnostní zahájení jarmeku bude spojeno s rozsvícením vánočního stromu města a uskuteční se v pátek 2. prosince v 17 hodin před valašskoklobouckou radnicí. V 18:30 se mohou milovníci umění těšit na vernisáž výstavy fotografií Miroslava Pinďáka. Při obou akcích zahraje cimbálová muzika Vincúch. Večer pak přivítá hosty sál podnikatelského centra, kde se bude konat posezení s cimbálovou muzikou Klobučan. Ve 20 hodin bude přichystán první dárek k jarmekovému jubileu, a to koncert Ireny Budweiserové s kapelou Fade In v kostele Povýšení svatého Kříže.

V sobotu ráno všechny probudí dechová hudba Valaška, která v 9 hodin vytroubí zahájení jarmeku. Potom už se náměstí i jeho okolí rozezvučí čertovskými zvonci, které napoví, že se blíží Mikuláš se svou družinou. V dolní části se budou střídat dechovky Valaška a Dúbravanka a v nedalekém Červeném domě si ve Valašské školičce zazpíváte koledy se scholou Ovečky a dětmi z Klobučánku. Zahrajete si také pohádkový příběh a poslechnout si budete moci i vítězné práce soutěže Pro valašskú řeč. Na loutkové divadlo pak můžete zajít do Rodinného centra Kaštánek.

 

Muzikanti vytvářejí na jarmeku báječnou atmosféru

 
K ukázkám lidových tradic a práci šikovných řemeslníků bude v kulturním domě hrát dechová hudba místní základní umělecké školy, zazpívá a zatančí Vizovjánek, Kornička z Trenčína, Klobučan, Dúbrava nebo Mladosť z Dubnice nad Váhom. Od 15 hodin proběhne přehlídka obuškového tance a odzemku a od 20 hodin bude na lidovou zábavu připravena cimbálová muzika Vsacan. Na jarmekové Klobouky se budete moci podívat z otevřené věže farního kostela, kde také bude přichystaná výstava starých fotek a ornátů.

Na gymnáziu bude k řemeslným a výtvarným dílnám zpívat pěvecký sbor gymnázia a vyhrávat budou cimbálová muzika Fojt a Záleská cimbálová muzika.

„V nedaleké dřevěnici U Pechanců se bude vykládat o starých časech na Valašsku a návštěvníci k tomu můžou ochutnat vařené zemáky a kyšku," prozradila Hana Tarabusová. „Jarmek letos povyroste také do nových prostor Valašskoklobouckého podnikatelského centra, které přivítá na Mikulášově dílně nebo u valašské loterie. Hrát a zpívat budou děti z Klobučánku, scholičky a trenčínského souboru Kornička. Na prohlídku pozve také nové infocentrum."

Stará radnice bude hostit soubor Závršan a zpívat budou také Mužáci. Připravená bude i výstava k ohlédnutí za dvaceti ročníky Valašského mikulášského jarmeku. V sále Besedy budou k ukázkám řemesel a hodnocení soutěžních perníků, pánů a paniček hrát a zpívat muzikanti ze souboru Lednica. Dřevěnice Kosenka bude celý den hostit cimbálovou muziku Púčik a v dřevěnici U Janíků bude při ukázkách houslařského řemesla notovat soubor Horana. U Pivečků zapíská na píšťalky Jaroslav Jeřábek.

„Zajímavý program čeká v podvečer i kino Svět. V 16 hodin se začnou promítat filmy o valašském kraji a jeho lidech a od 18 hodin zveme na besedu Stromy k nám hovoří s herečkou a podporovatelkou bělokarpatského lesa na Ščúrnici Květou Fialovou. K dobré pohodě zahraje přítomným Vincúch," pozvala Hana Tarabusová.

V neděli bude Valašský mikulášský jarmek završen slavnostním koncertem souboru staré hudby Societas Incognitorum pod vedením Eduarda Tomaštíka. Konat se bude v kostele Povýšení svatého Kříže od 15 hodin.

 
   Program 20. ročníku Valašského mikulášského jarmeku
   ČD - Jízdní řád speciálního vlaku
   Video z loňského ročníku
 
Lenka Zvonková
 
 

Florbalisté Vsetína potvrdili stoupající formu
Aktuality

 

Zlínská liga florbalistů pokračovala o víkendu svými dalšími turnaji. Ve zlepšené formě hrající Vsetín nastoupil ve valašském derby proti Slavičínu a po tuhém boji dokázal vyhrát 5:4. Vsetínští zvládli i svůj další duel, když s přehledem porazili rezervu Počenic 7:4.

Slavičané ve svém druhém vystoupení naložili Kunovským Orlům jedenáct branek, aby hned šest jich inkasovali. Vsetín je v tabulce třetí, Slavičanům patří jedna příčka výše a jsou čtvrtí.

Aktuální tabulku soutěže najdete zde

Výsledky Zlínské ligy :

1. AC Uherský Brod - FbC Slow Shoes Holešov B 3:2
FBK Spartak Hluk B - FbC Orel Uherský Brod 5:7
FbC Orel Uherský Brod - 1. AC Uherský Brod 6:7
FbC Slow Shoes Holešov B - FBK Spartak Hluk B 4:6
SK Snipers Slavičín - TJ MEZ Vsetín 4:5
FBC Zlín - FBK Kunovští Orli 11:3
TJ MEZ Vsetín - SFK Kozel Počenice B 7:4
FBK Kunovští Orli - SK Snipers Slavičín 6:11
SFK Kozel Počenice B - FBC Zlín 4:8

-kos-

Lístky na Charlie Straight získali 3 výherci
Aktuality

 
 
Jedna z výrazných hudebních událostí letošního roku na jihu Valašska, je blížící se koncert úspěšné kapely Charlie Straight, který se uskuteční 25. listopadu 2011 v KD. Vlachovice.

V rámci předkapely zde vystoupí uherskobrodská, progresivně rocková kapela Praetorian, která před několika týdny pokřtila své nové album s názvem Metro a po samotném koncertu, bude pro vytrvalé, následovat kateřinská zábava s nedašovskou kapelou Manewr. Těšit se můžete i na výbornou hudební aparaturu, či dokonce tři bary s širokou nabídkou, ale hlavně na kvalitní kulturní zážitek. Akce začíná ve 20:00 hod.

Charlie Straight, se dle jejich slov, na koncert ve Vlachovicích neskutečně těší, protože se kapela věnovala delší dobu nahrávání nového alba v Itálii a koncert ve Vlachovicích, je po jejich posledním turné, prvním koncertem po nahrání nového alba. Několik nových věcí, které by se měly objevit na novém albu, už zazní ve Vlachovicích tento pátek.

 

Charlie Straight    foto web kapely

 
Výherci soutěže o volnou vstupenku na koncert kapely Charlie Straight:

Tereza Machůčová - Bohuslavice nad Vláří
Radim Zelíska - Slavičín
Marie Čurečková - Valašské Klobouky

Třinecká kapela Charlie Straight, založená teprve v roce 2006, si během krátké doby svou poctivou prací a u nás zajímavým přístupem k hudbě a melodii získala a stále získává stále větší obdiv u velkého množství fanoušků u nás i v zahraničí a velké úspěchy sklízí i u odborných kritiků.

Muzikanti v čele se zpěvákem Albertem Černým za poslední půl rok stačili natočit videoklip v New Yorku, začít nahrávat novou desku, koncertovat v Německu i Francii a uspořádat podzimní turné po největších českých městech. Koule.cz Tour vyvrcholilo v pražském klubu SaSazu podívanou, kterou speciálně kapele na tělo připravil choreograf a režisér Yemi AD. Aktuální singl Coco právě bojuje v televizních i rádiových hitparádách. I díky této písni Charlie Straight letos podruhé vyhráli české ceny MTV.

Skupina je také nominována na ceny Óčko TV, Žebřík i Zlatý Slavík. V posledních týdnech natáčeli dlouho očekávané druhé album v Itálii. Producentem desky, která by měla vyjít na jaře příštího roku, je Brit Guy Fixsen. Anglický producent už spolupracoval s kapelami jako My Bloody Valentine nebo Pixies. Kapela Charlie Straight vznikla v roce 2006 v Třinci. Jejími členy jsou Albert Černý (zpěv, kytara), Michal Šupák (klávesy, akordeon, kytara, vokály), Johnny Cienciala (basa) a Pavel Pilch (bicí). Skupina zpívá anglicky a je silně ovlivněna britskou hudební scénou. Charlie Straight charakterizují energická živá vystoupení a bezprostřední projev. Kapela se pohybuje na pomezí indie rocku a post-britpopu, definuje ji zvuková a výrazová pestrost a precizní angličtina zpěváka Alberta Černého. Debutové album She's a Good Swimmer, vydané v červnu 2009, vzbudilo množství pochvalných reakcí u kritiky i zájem fanoušků. Skupina loni získala tři hlavní hudební ceny Anděl 2009 za album roku, videoklip roku a objev roku, první česko-slovenskou cenu MTV a nominaci na Evropské hudební ceny MTV 2010 v kategorii Best European Act.

HARMONOGRAM AKCE:
20:00 - Praetorian
22:00 - CHARLIE STRAIGHT
24:00 - Manewr

Ve vyhrazených místech předprodeje lze ještě stále výhodně koupit vstupenku a to za nízkou cenu 120 Kč. Cena vstupenky na místě bude za pěkných 150 Kč.

Místa předprodeje:
Valašské Klobouky - Městské informační centrum, tel.: 577 311 150
Slavičín - Městské infocentrum, tel.: 577 342 251
Brumov Bylnice - Městské informační centrum (Muzeum), tel: 577 330 138
Luhačovice - Muzeum luhačovického zálesí (pod infocentrem)
Vlachovice - Potraviny Vlachovice - naproti Kulturnímu domu

Akci zde pro Vás pořádají členové Občanského sdružení Dokopy, v rámci dobrovolnosti a bez jakéhokoliv finančního ohodnocení, přičemž i doufají, že se jim tato finančně náročná akce oplatí a případný výdělek budou moci použít na další aktivity sdružení Dokopy. Více o koncertu můžete nalézt na www.dokopy.cz .

 
-tz-
 
 

Klobučanem v neděli zněly lidové písně
Aktuality

 
 
V neděli 20.listopadu proběhla v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách soutěž dětských zpěváčků valašských písní 15.klobucký skřivánek. Na přípravě soutěže spoluprácují NS Klobučan, DDM a ZŠ Val.Klobouky a Město Val.Klobouky. Pro propagaci letošního ročníku se děti 1.-3.třídy ZŠ zúčastnily pořadu s lidovými písněmi, díky kterému jsme objevili nové talenty.

Soutěže se zúčastnilo 52 dětí z místních škol (MŠ, ZŠ, Gymnázium, ZUŠ, DDM) a souboru Klobučánek, které soutěžily v kategoriích podle věku. V porotě zasedli učitelé Olina Fojtíková, Magda Pášmová a David Polách. Zpěváčky doprovodila na cimbál Kateřina Tarabusová. Oceněné děti postupují do oblastního kola, které se koná v březnu 2012 ve Valašských Kloboukách.

 

foto pořadatelé soutěže    více fotek

 
Výsledky:

I.kat. do 6 let - děti nesoutěžily, všechny získaly odměnu:
Barbora Bačová, Nela Šenkeříková, Martin Šerý, Alexandr Ptáček, Martina Vašková, Marek Polách, Kristýna Fůsková, Martin Strnad.

II.kat. od 6 do 9 let:
1.místo Sabina Šenkeříková a Nikola Šerá
2.místo Tereza Šenkeříková
3.místo Jan Strnad
4.místo Hana Bělašková
5.místo Kateřina Ritterová a Karin Vaculíková
postup bez soutěže (z důvodu nemoci) Martin Macháč

III.kat. od 9 do 15 let:
1.místo Anna Švrčinová a Kateřina Šenkeříková
2.místo Monika Krahulcová a Barbora Tichá
3.místo Alžběta Chovancová a Markéta Sýkorová
4.místo Vendula Sovadinová a Magdalena Šperlingová a Jan Švach
5.místo Slováková Kateřina, Šálková Tereza, Karel Švach, Janáčová Vanesa, Daniel Strnad

IV.kat. dueta:
postup Anna Švrčinová a Markéta Sýkorová

řečeno pod čarou ... Ke smyslu soutěže ... aneb dopis účastníkům:

1. ZPĚV - hledáme talenty a umožňujeme jim účast na dalších kolech
2. PĚVECKÝ RŮST- tím, že se děti na soutěž připraví, udělají pro svoje zpívání kus práce a vždy je to posune někam dál.
3. OSOBNÍ RŮST - sólovým účinkováním na veřejnosti získávají děti zkušenosti, které se jim sejdou v životě, když budou muset před někým něco obhájit
4. FOLKLOR - účastí na soutěži zpěváčci pomáhají, aby se písničky zpívaly, aby je slyšelo a poznalo víc lidí, aby se vyhledávaly ty zapomenuté a uváděly znovu do života
5. SOUBOR - tím, že děti zpívají, pomáhají našemu souboru při jeho životě, předávají zkušenosti těm mladším a vlastně vrací to, co získaly od vedoucích a učitelů nebo starších kamarádů
6. RODINA - při hledání písniček často děti spolupracují s prarodiči, kteří z nich mají určitě radost - stráví s nimi takovéto chvíle a potom, když je vidí na jevišti, tak je to dárek, který se nedá koupit

Je toho málo? Je to jen trošku práce, kterou po vás chceme! Pro sebe tím získáte víc, než si myslíte.

 
Hana tarabusová
 
 

KP volejbalistek odehrál desáté kolo
Aktuality

 

Krajský přebor volejbalistek pokračuje stále v kvapíkovém tempu a hráčky mají za sebou již odehraných deset kol. Ne všechny týmy ale mají v soutěži stejný odehrán stejný počet utkání a některé zápasy byly přeloženy na pozdější termíny.

Do čela Krajského přeboru se po víkendu probojovala rezerva Uherského Hradiště, která si v dvojutkání poradila s vedoucím celkem tabulky Slavičínem. První utkání rozhodoval až zkrácený pátý set, který skončil v poměru 15:9 pro slovácký tým, druhý zápas už domácí tým z Uherského Hradiště vyhrál jednoznačně 3:0.

Nejvyšší krajská soutěž se hraje opět o víkendu. Do Slavičína zavítá celek Uherského Brodu a Valašské Meziříčí cestuje do Zlína.

Výsledky - 9. kolo :

VŠSK Univerzita Zlín - SKV Hošťálková změna termínu
TJ Rožnov - SK Spartak Hulín 3:0 (10,8,17)
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B - SK Slavičín 3:2 (17,-18,-15,21,9)
TJ Spartak Uherský Brod - TJ Valašské Meziříčí 3:0 (9,18,8)

Výsledky - 10. kolo :

VŠSK Univerzita Zlín - SKV Hošťálková změna termínu
TJ Rožnov - SK Spartak Hulín 3:0 (15,19,17)
TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B - SK Slavičín 3:0 (21,14,20)
TJ Spartak Uherský Brod - TJ Valašské Meziříčí 3:0 (17,13,11)

Aktuální tabulka :

1. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B 10 6 4 0 22:15 840:776 16
2. SK Slavičín 10 6 4 0 22:16 834:766 16
3. TJ Rožnov 8 7 1 0 23:6 692:539 15
4. VŠSK Univerzita Zlín 8 7 1 0 21:6 654:385 15
5. SKV Hošťálková 6 4 2 0 12:8 443:391 10
6. TJ Spartak Uherský Brod 8 2 6 0 9:18 512:597 10
7. SK Spartak Hulín 8 2 6 0 8:18 392:578 10
8. TJ Valašské Meziříčí 10 0 10 0 0:30 415:750 10

Program - 11. kolo :

41 26.11. 10:00 VŠSK Univerzita Zlín - TJ Valašské Meziříčí Vybíral V.
42 26.11. 09:00 SK Slavičín - TJ Spartak Uherský Brod Horalík M.
43 26.11. 09:00 SK Spartak Hulín - TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B Škrabal J.
44 26.11. 10:00 SKV Hošťálková - TJ Rožnov Burda P.

Program - 12. kolo :

45 26.11. 13:00 VŠSK Univerzita Zlín - TJ Valašské Meziříčí Vybíral V.
46 26.11. 13:00 SK Slavičín - TJ Spartak Uherský Brod Horalík M.
47 26.11. 13:00 SK Spartak Hulín - TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B Škrabal J.
48 26.11. 13:00 SKV Hošťálková - TJ Rožnov Burda P.

-kos-

 

Kraj znovu podpoří začínající včelaře
Aktuality

 

Začínající včelaři, kteří působí na území Zlínského kraje, kde mají současně i trvalé bydliště, budou mít opět v příštím roce možnost žádat o finanční podporu na péči o svá včelstva. Rada Zlínského kraje doporučila Zastupitelstvu, které bude zasedat v prosinci, schválit Podprogram pro začínající včelaře na rok 2012.

„Podpora včelaření v české republice je nedostatečná, o čemž svědčí pokles stavu včelstev, úbytek aktivních včelařů a zvyšování průměrného věku lidí věnujících se této činnosti. Zlínský kraj začínající včelaře podporuje již několik let za sebou, a to od roku 2006. Tato podpora přináší příznivé výsledky projevující se zahájením činnosti nových mladších včelařů a nárůstem, resp. v některých oblastech alespoň stagnací počtu včelstev," uvedla krajská radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova Milena Kovaříková.

Přínosy chovu včel pro zvyšování plodnosti četných plodin i divokých rostlin jsou dostatečně známy a pominout nelze ani produkci zdravých místních přírodních produktů. Podprogram napomáhá ke zkvalitnění podmínek pro realizaci mladých lidí na venkově, podporuje specifické formy zemědělství, přispívá ke zlepšování životního prostředí a zlepšuje možnosti produkce žádaných včelích produktů.

„Podpora bude poskytována v rámci jednoho dotačního titulu sloužícího k nákupu základního a doporučeného vybavení pro začínající včelaře. Na realizaci podprogramu je v návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2012 vyčleněna částka 500 tisíc korun," upřesnila radní Kovaříková. Maximální výše dotace bude opět činit 10 tisíc korun, minimální 5 tisíc korun pro jednoho včelaře. O dotaci budou mít žadatelé možnost žádat Zlínský kraj v době od 16. ledna do 29. února 2012.

Gabriela Sýkorová Dvorníková

 

Klobouky chtějí další kompostéry
Aktuality

 
 
V příštím roce se ve Valašských Kloboukách začne budovat komunitní kompostárna, prostor, kde bude docházet ke zpracovávání biologicky rozložitelného odpadu z domácností i z údržby veřejné zeleně. Vedle toho je počítáno taktéž s pořízením další várky kompostérů pro domácnosti, o které si budou moci občané žádat už na jaře. Zřízení kompostárny a také zakoupení domácích kompostérů umožní dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90% celkových nákladů, které jsou v případě kompostárny kalkulovány na 1,1 milionu korun a u kompostérů jde o částku 0,9 milionu korun. Zbývající část financí je připravena v rozpočtu města.

„V říjnu jsme v našem městě zahájili zkušební sběr biologicky rozložitelného odpadu, který prokázal ze strany občanů značný zájem. To nám potvrdilo, že rozhodnutí vybudovat komunitní kompostárnu a zajistit také další kompostéry pro domácí užívání je krok správným směrem," pověděl k připravovaným novinkám starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. „Zavedením těchto opatření se mimo jiné s předstihem připravíme na chystanou novelu zákona o odpadech, která třídění zeleného odpadu stanovuje jako povinnost. Poté by byla podobná řešení nevyhnutelnou nutností, na niž bychom museli vynakládat velké prostředky. Nám se ovšem nyní podaří zrealizovat tento projekt díky významné dotační podpoře," vysvětlil.

 

Projekt komunitní kompostárny počítá i s pořízením dalších kompostérů pro domácnosti

 
Komunitní kompostárna vyroste v areálu bývalého Fučkova mlýna, kde se dnes nachází místo zpětného odběru. Zde bude svážen bioodpad z kontejnerů umístěných po městě a poputuje sem i materiál, který vznikne péčí o městskou zeleň. Odpad bude rozdrcen do homogenní hmoty a následně dojde k jeho uspořádání do kompostovacích hromad, v nichž bude probíhat přirozený tlecí proces. Jeho výsledkem bude kompost připravený k okamžitému použití při úpravách veřejných prostranství a podobně. V rámci projektu bude pro zajištění provozu kompostárny pořízen také traktor s nakladačem a štěpkovač. Provozovatelem komunitní kompostárny se stane společnost Valašskokloboucké služby.

Domácí kompostovací zařízení byla občanům ve Valašských Kloboukách, Smolině, Lipině a Mirošově distribuována poprvé v říjnu 2010 a jejich nabídka se shledala s hojnou odezvou, proto bylo v rámci dalšího projektu připraveno pořízení druhé várky. „Půjde o celkem tři stovky kompostérů, které budou za zvýhodněných podmínek poskytnuty rodinám na zpracovávání bioodpadu z jejich domácností a zahrad. Přednostně bude vyhověno těm žadatelům, na které se z kapacitních důvodů minule nedostalo. Platit také bude pravidlo jednoho kompostéru na jedno číslo popisné rodinného domu," informovala referentka odpadového hospodářství Leona Vlčková. Kompostéry budou k dispozici na jaře příštího roku a občané budou včas vyzvání k podávání žádostí. Po pětiletém monitorovacím období přejdou zapůjčené kompostéry do vlastnictví uživatelů.

 
Lenka Zvonková
 
 

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA