Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

2013: Exekuce zcela jinak – zásadní změny

date_range 26.Pro, 2012 featured_play_list Aktuality

 

Podle novely mj. exekučního řádu bude od 1.1.2013 zavedena celá řada zcela zásadních a podstatných novinek v oblasti především exekučního řízení. Bodově a stručně k některým z nich :

Zahájení exekuce již nebude nařizovat soud. Exekutor realizuje zápis do nově zřízeného rejstříku exekucí. Proti nařízení exekuce již nebude možné odvolání. Opravným prostředkem bude nově návrh na zastavení exekuce ve lhůtě 15 dní. Prodlužuje se lhůta ke splnění se sníženými náklady exekutora na 30 dní.

Omezuje se dvojkolejnost výkonu rozhodnutí a exekuce. Kupř. výkon rozhodnutí ohledně výchovy nezletilých dětí či vyklizení bytu se zajištěním bytové náhrady bude realizovat jen soud. Ostatní nároky a pohledávky bude vymáhat soudní exekutor.

Pozastavení řidičského oprávnění pro neplacení výživného – k tomu byl příspěvek již zveřejněn samostatně dříve.

Umožňuje se nově postihnout i bankovní účet či mzdu manžela dlužníka, a to pro dluhy spadající do SJM. Zpozornět by měli ti, jejichž manželé se zadlužují nebo žijí odděleně.

Věřitel bude mít povinnost před podáním žaloby zaslat 7 dní předem dlužníkovi výzvu k úhradě, jinak nemusí mít nárok na náklady soudního řízení. Každý by si měl nejen proto dát do pořádku doručovací adresu a adresu trvalého bydliště. Řada lidí toto podceňuje a neuvědomuje si možnost tzv. fikce doručení některých rozhodnutí od soudu aj.

Exekuce u téhož exekutora a týchž účastníků se mají povinně spojovat. Za podmínek dle novely však i exekuce u jiných exekutorů proti témuž dlužníkovi pokud tak rozhodne soud. Neměly by se tak již stávat případy, kdy několik exekucí, např. na pokuty od dopravního podniku, znamenají pro jednu osobu desítky tisíc na nákladech exekuce.

Exekuce na členská práva v bytových družstvech a na podíly ve společnostech budou efektivnější. Budou zohledňovat tržní hodnotu a možnost prodeje v dražbě.

Zavádí se nový způsob exekuce správou nemovitosti. Řadu změn doznají také pravidla ohledně dražeb nemovitostí. Mj. opakovaných dražeb může být pět a nejnižší podání u páté dražby 25% výsledné ceny.

Vymáhací společnosti, které se ve svých dopisech vydávají za exekutory či vyvolávají záměnu s exekutory pro zvýšení tlaku na dlužníka (např. hrozí exekucí, ačkoliv k tomu nejsou oprávněny), budou sankcionovány.

Exekutoři nebudou moci zabavovat tzv. domácí mazlíčky. Zpřísňuje se také kárná odpovědnost exekutorů a jejich zaměstnanců.

Další podrobnosti ohledně této novely naleznete na webu www.advokat-zlinsko.cz v sekci články. Další aktuality a zajímavosti z oblasti práva a zákonů můžete sledovat i na FB stránkách www.facebook.com/AdvokatZlinsko

-pr-

[wpdevart_facebook_comment order_type="social" title_text="Komentáře" title_text_color="#000000" title_text_font_size="15" title_text_font_famely="Arial" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="7" ]

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA