Close
reklama
Jižní Valašsko a Vsetínsko

PARTNEŘI WEBU

PRÁVNÍ PORADNA

REKLAMA

TOP LIST OD 1.1.2007

Setkání partnerských měst mělo úspěch
Aktuality

 

V neděli 29. června se ve Valašských Kloboukách rozloučili se zahraničními hosty z polského Zelówa a francouzského Kaysersbergu. Pětidenní program se nesl ve velmi příjemné a přátelské atmosféře. Návštěvníci byli městem i okolím nadšeni, Valašsko se jim totiž ukázalo ve vší své letní kráse a celému setkání přálo i počasí. Nakonec obdrželi Klobučané i Zelówjané od starosty Kaysersbergu Henriho Stolla neoficiální pozvání do Francie.

„Snažili jsme se ukázat hostům co nejvíce z Valašských Klobouk, a to nejenom památky a přírodu, ale i realizované a plánované projekty, jako je např. cyklostezka Bevlava. V sobotním workshopu všichni účastníci jednotlivé projekty hodnotili a my teď zpracováváme výsledky. Zpětná vazba nás velmi zajímá, protože nás může posunout dopředu," řekl místostarosta Martin Janík.

Hosté z polského Zelówa a francouzského Kaysersbergu (foto archiv města)   ...další fotky

Hosté se v náročném a nabitém programu seznámili i s organizacemi a zařízeními, které souvisí s běžným životem ve městě - navštívili radnici, školu, školku, dům dětí a mládeže, Kaštánek, sběrný dvůr, hasičskou zbrojnici atd. Naučili se tančit Valašskou točenou, písničku „V tom klobuckém háji" a u táboráku došlo i na tanec „Ptáček." Klobučané se mohli na oplátku zaposlouchat do kytary Jima Petita a zhlédnou obrazy Joanny Samborské. „Hosté ocenili i naši kuchyni, ochutnali kyselici, frgály i ovčí sýry," prozradila členka organizačního týmu Eliška Olšáková. „Jako suvenýr si většina odvážela typické papuče z dílny pana Kolínka," doplnila Olšáková.

Velký dík patří francouzským přátelům, kteří včas nahlásili sobotní požár na Královci. „Byli jsme na rozhledně a všimli jsme si nejdřív malého dýmu, který se ale v průběhu několika málo minut změnil ve velký oheň, a proto jsme hned volali pomoc," řekl Francois Noletta z francouzské delegace.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě celého setkání, organizovali každodenní program nebo provázeli hosty. Zvláštní poděkování patří tlumočnicím do polštiny a francouzštiny, bez kterých by se celá akce neobešla. Všichni zúčastnění se již nyní těší na další setkání.

Setkání partnerských měst Valašské Klobouky - Kaysersberg - Zelów se konalo za finančního přispění Evropské komise.

Sandra Novotná Kollerová

Uznání dluhu od roku 2014
Aktuality

 

Od 1.1.2014 se s novým občanským zákoníkem sladily podmínky uznání dluhu a uznání závazku do stejné právní úpravy jak pro občany, tak i pro podnikatele. Nadále existuje již jen uznání dluhu. Zachována byla povinná písemná forma a uznání co do důvodu i výše. Z dosavadního obchodního zákoníku bylo přebráno např. ustanovení, podle kterého plní-li dlužník dluh jen zčásti, má toto částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, pokud z okolností lze usuzovat, že tímto uznal také zbytek dluhu. Pokud dojde k uznání dluhu, právo se promlčí až za deset let ode dne, kdy k uznání došlo, ale pokud dlužník v uznání určí i dobu, do které splní, běží promlčení až od takového dne. Pokud právo bylo již promlčeno a došlo k uznání dluhu, nárok se obnoví a začne běžet nová promlčecí lhůta.

Uznání dluhu lze využít obecně např. tam, kde má věřitel zájem si zajistit (nově utvrdit) svůj peněžitý nárok vůči dlužníkovi (např. dluh ze zápůjčky peněz, z dlužného nájemného, dluh z kupní či jiné smlouvy atp.). Základní vzor uznání dluhu je k dispozici ke stažení zdarma na webu advokat-zlinsko.cz

advokat-zlinsko.cz

V Karlovicích proběhne soutěž o nejlepší sýr
Aktuality

 

Ve Velkých Karlovicích se v sobotu 5. července uskuteční 4. ročník soutěže O nejlepší valašský sýr. Svůj um v ní mohou poměřit všichni, kdo se v regionu zabývají výrobou vlastního domácího sýra. Akce se uskuteční ve Spa hotelu Lanterna od 11 do 14 hodin.

„Regionální výrobce, které známe, jsme stejně jako v minulých ročnících oslovili. Uvítáme, když se ozvou i další. Jedinou podmínkou účasti je, aby k nám v den soutěže dodali půl kilogramu sýra," uvedla vedoucí Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.

O nejlepším sýru rozhodne odborná porota. Návštěvníci mohou nejen ochutnávat spolu s porotou, ale také využít přítomnosti sommeliérů, kteří poradí, jak správně kombinovat chuť sýrů s víny.

Loňský ročník soutěže sýrů (foto archiv Resortu Valachy Velké Karlovice)

Soutěž má mimo jiné napomoci k budování kontaktů mezi Spa hotelem Lanterna a regionálními producenty. Hotel Lanterna se zaměřuje na moderní gastronomii s využitím regionálních produktů. „Máme zájem od místních producentů sýry trvale odebírat a spolupracovat s nimi, například při našem tradičním Karlovském gastrofestivalu," doplnila Zuzana Vašutová.

Soutěž sýrů není jedinou zajímavou akcí tohoto víkendu. V sobotu 5. 7. se ve Velkých Karlovicích uskuteční také 30. Formanský den s řadou exhibičních vystoupení s koňmi za účastí hostů ze zahraničí, formanskými závody, přehlídkou šampionů z tréninku Františka a Radka Holčákových i dalším doprovodným programem - koncerty, zábavou pro děti, ukázkou přepadení parního vlaku či přehlídkou „koní pod kapotou" - automobilových veteránů. Akce probíhá od 11 až do 23 hodin. http://www.formanskyden.cz/

Zároveň bude u místního Karlovského muzea probíhat tradiční Hrnčířský den s ukázkami výroby a řemeslným jarmarkem. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet hrnčířskou výrobu, zahraje jim k tomu cimbálová muzika. Začátek je v 9 hodin. Více na www.velkekarlovice.cz

Sobotní večer zpestří Saunová noc ve Wellness Horal, při které se mohou hosté koupat a saunovat za svitu svíček až do půlnoci. Více na www.wellnesshoral.cz

V neděli 6. 7. můžete zajít na koncert skupiny Dareband do amfiteátru u Zvonice Soláň na blízké hoře Soláň. Začátek je v 16 hodin.

-tz- 

Státní lesy darují dřevo na obnovu Libušína
Aktuality

 

Na základě iniciativy ministra zemědělství Mariana Jurečky se státní podnik Lesy České republiky rozhodl darovat vhodné dřevo na obnovu požárem poničené národní kulturní památky - chaty Libušín na Pustevnách. Na společné schůzce se na tom domluvili ministr zemědělství Marian Jurečka, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřich Ondruš. Bezprostředně poté se k avizovanému záměru připojil také státní podnik Vojenské lesy a statky ČR.

„Chata Libušín navržená známým architektem Dušanem Jurkovičem představuje významný skvost místní architektury. Pokládám proto za důležité, aby se pro její obnovu udělalo maximum. Vítám rozhodnutí Lesů ČR, které se chtějí podílet na obnově Libušína dodávkou vhodného dřeva. Celková hodnota dřeva včetně servisních činností může představovat částku kolem 1 milionu korun," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Požár chaty Libušín (foto HZS Zlínského kraje)      fotogalerie

„S dodáním dřeva na obnovu chaty Libušín počítáme. Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm poskytneme naši maximální součinnost a s jeho představiteli budeme v úzkém kontaktu. Jsme připraveni se v případě potřeby i odborně spolupodílet na konkretizaci potřebného druhu, objemu a kvality poptávaného dříví," uvedl generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

„Této nabídky si velmi vážíme a s díky ji přijímáme Dodávka dříví jako základního stavebního materiálu potřebného na obnovu Libušína pro nás představuje obrovskou pomoc. Dřevo by mělo splňovat určité specifické kvality - mělo by se jednat o jedle a smrky, které vyrostly v nadmořské výšce nad 500 metrů a byly pokáceny v zimě," řekl ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jindřich Ondruš.

K záměru se připojil také státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Pomoc VLS bude spočívat ve vhodném vytěžení, přiblížení a odkornění dříví včetně jeho svozu na určené místo. Podnik může navíc zajistit i dočasné uskladnění vybraného dříví.

-tz-

Na základní škole byl vyhlášen poplach
Aktuality

 

V úterý 24. června 2014 se uskutečnil na Základní škole ve Vlachovicích „hasičský den".

Námětové cvičení ve spolupráci s profesionálními hasiči z Valašských Klobouk bylo zahájeno vyhlášením požárního poplachu. Následně proběhla evakuace všech osob ve škole.

Při nástupu před školou bylo zjištěno, že jeden žák je „pohřešovaný". Tým hasičů zahájil prohledávání budovy. Následně byl povolán i psovod ze Záchranné brigády kynologů Moravskoslezského kraje se svou fenkou Adricou. Ta prohledávala prostor školy a po chvilce štěkáním označila bezvládné tělo žáka zaklíněného za dveřmi. Hasiči žáka transportovali před budovu a provedli primární ošetření.

Po té byla na parkovišti předvedena práce hasičů při autonehodě. Nejdříve proběhla ukázka vyproštění zraněné osoby z auta, kde se nejdříve museli ke zraněnému dostat, a to vyřezáním, vypáčením dveří a dalších částí. Dále následovalo uhašení hořícího auta.

Jelikož tým hasičů dostal z ústředny pokyn, že hoří les, museli nás co nejrychleji opustit a vyjet k případu.

 „Hasičský den" ZŠ Vlachovice (foto archiv školy)   ...více fotek

Milou a velmi pěknou ukázkou byl sportovní požární útok nejmladších hasičů s SDH Vlachovice. Ti nejmenší, 5-letí, chodí do přípravky a ti starší do 12 let se již účastní požárních soutěží.
Ostatní žáci školy si mohli vyzkoušet hašení z hadice nebo děla, výzbroj a výstroj hasičů.

Celé dopoledne proběhlo za krásného počasí a žáci si odnesli nezapomenutelné zážitky. Kromě toho měla celá akce výchovný a vzdělávací přínos.

Děkujeme všem členům HZS Valašské Klobouky a členům SDH Vlachovice za zajímavý program. Budeme se těšit na další spolupráci.

Vedení školy ZŠ Vlachovice

Popálený muž vyskočil z chatky oknem
Aktuality

 

Pět minut po jedné hodině v noci 1. července vyslal operační důstojník ze Zlína jednotku profesionálních hasičů stanice Valašské Klobouky na místo hlášeného požáru chatky, ke kterému došlo poblíž části obce Brumov. Současně byly na místo požáru vyslány i jednotky dobrovolných hasičů z Brumova a Bylnice.

„Hořela celodřevěná chatka o půdorysu asi 6 x 5m, kterou plameny zcela pohltily. Nacházela se v těžce přístupném a hustě zalesněném terénu. Za těchto podmínek nemohli hasiči, kteří se k požáru snažili dostat ze dvou stran, přijet ze svou těžkou technikou až přímo na místo události," popsal zásah hasičů jejich mluvčí Libor Netopil. Bylo proto nutné natáhnout více jak sto metrů hadic. Jako posilová jednotka byli vysláni také dobrovolní hasiči ze Štítné nad Vláří.

 foto HZS Zlínského kraje    další fotky

V době příjezdu hasičů se na místě nacházel jeden popálený muž, který stačil z chatky vyskočit oknem v podkroví. Tomu hasiči poskytli předlékařskou pomoc a pomocí nosítek ho transportovali k sanitce zdravotnické záchranné služby.

„Asi po čtyřiceti minutách se podařilo dostat hasičům požár pod kontrolu a postupně ho likvidovat. Díky jejich zásahu a deštivému počasí se plameny z hořícího objektu nepřenesly na okolní porost," uvedl mluvčí hasičů.

Ještě v nočních hodinách bylo provedeno prvotní ohledání místa události vyšetřovateli hasičů a policistů. „V dalším podrobném ohledání požářiště a zjišťování příčiny vzniku požáru budou vyšetřovatelé pokračovat v dopoledních hodinách. Po příjezdu majitele na místo události bude také vyčíslena vzniklá škoda," dodal Libor Netopil.

-red-

Policie vyhlásila zbraňovou amnestii
Aktuality

 

Počínaje prvním červencovým dnem mohou lidé beztrestně odevzdat zbraně kategorie A, B, C nebo D, jejich hlavní části nebo střelivo, které dosud přechovávají bez patřičného povolení. Tato možnost je označována jako zbraňová amnestie.

„Výše uvedené zbraně a střelivo je možné beztrestně odevzdat na kterémkoliv policejním útvaru až do konce roku 2014," upřesnil mluvčí zlínských policistů Petr Jaroš.

Po odevzdání zbraně, hlavní části zbraně nebo střeliva, policie provede na svém specializovaném pracovišti mimo jiné i odborné zkoumání, zda se zbraní nebyl spáchán neobjasněný trestný čin. „V případě, že budou výsledky šetření negativní, může ten, kdo zbraň odevzdal, ve lhůtě šesti měsíců od vyrozumění o výsledku odborného zkoumání a po splnění dalších zákonných předpokladů požádat o registraci takové zbraně, převést takovou zbraň na jiného oprávněného držitele zbrojního průkazu nebo ji předat podnikateli v oboru zbraně a střelivo k dalšímu opatření," doplnil Jaroš.

-red-

TIPY NA AKCE

Z PRVNÍ RUKY

INZERCE, NABÍDKY

TOP REKLAMA